Artritida a revma - 12 tipů přírodní medicíny (včetně dětí s juvenilní artritidou)

Revmatoidní artridita (progresivní polyartritida) je chronické onemocnění, při kterém vzniká zánět a poškození chrupavek a zároveň vazivových tkání v okolí kloubu. U této nemoci imunitní systém napadá vlastní klouby, včetně okolních tkání a dochází k tzv. autoimunitní rekaci. U některých lidí je tento stav, který se zpravidla objevuje mezi 20. a 40. rokem života, důsledkem rodinné predispozice.

Juvenilní artritida je nejčastější systémové onemocnění u dětí. Začíná před 16. rokem věku (proto juvenilní), musí trvat déle než 6 týdnů.

Některé informace v článku platí pro mnohé jiné onemocnění s podezřením na autoimunitní onemocnění (lupus, periarteritis nodosa, Scleroderma, vředový zánět tlustého střeva, Crohnova choroba, roztroušená skleróza, AIDS) a pro mnohé onemocnění obecně.

Autor v textu reaguje na články:  "Juvenílna idiopatická artritída" a "Moje dieťa má reumu".

Předmluva o artritidě

V jednom článku se uvádí, že tato nemoc je idiopatická. Idiopatická proto, že se nezná její příčina. Inu, snad bych i uvěřil takovému tvrzení, kdyby nebylo protichůdných tvrzení světových odborníků v oblasti metabolické (výživové) medicíny, že kořenem artritid je především vysoký příjem mléka, které je plísňotvorné, nedostatečně vybudovaná imunita způsobená krátkodobým kojením a jiné faktory.

 

Kořenem artritid je především vysoký příjem mléka


Konkrétně, pacienti s artritidou jsou před projevy nemoci velmi často vystaveni zvýšené střevní propustnosti a střevním bakteriálním antigenům i nezdravé změně střevní mikroflóry. Do souvislosti s nemocí se rovněž dává i dřívější užívání nesteroidních protizánětlivých léků (které revmatologie směle a bezhlavě používá).

Příčiny revmatických onemocnění

Nicméně, nejdůležitějším příčinným faktorem je narušená střevní mikroflóra a přemnožení bakterií v tenkém střevě (small intestinal bacterial owergrowth - SIBO), ba bylo prokázáno, že stádium artritidy je přímo úměrně SIBO.

Poukazuje se však i na to, že je velmi obtížné až nemožné izolovat parazitární složky ze synoviální tekutiny v kloubech (synoviální tekutina je čirá, bezbarvá nebo jen mírně nažloutlá viskózní tekutina, která snižuje tření kloubních ploch a zvyšuje přilnavost jednotlivých částí v kloubech). Jedná se totiž o skryté (latentní, systemické, zakuklené) parazity. Na druhé straně se výzkumníkům často podařilo v synoviální tekutině izolovat mykoplazmata.

Zde zmíním mou osobní zkušenost, že když se často ptám rodičů dětí s juvenilní artritidou, jak je dlouho maminky kojily a zda pijí hodně kravského (plísňotvorného) mléka, obvykle to potvrdí, že kojily velmi krátce a jejich děti jsou kravským mlékem nalévané. Dále to ovlivňují sladkosti, slazené a chemikáliemi konzervované nápoje způsobující kyselost organismu (nízké Ph), ničení imunity a v konečném důsledku množení plísní, které pokud se neusadí v krvi (leukémie), usadí se v kloubcích dítěte (artritida) nebo jinde v těle.

K tomu se samozřejmě přidružuje absurdní používání antibiotik v raném dětském věku, což ještě více ničí potřebné probiotické kultury v těle a rozmnožují se paraziti. (Z mého krátkého průzkumu vím, že jednoleté děti mají za sebou často až 3-4 léčby antibiotiky, což je velmi smutné).

Všimněme si ale, jak lékařka v článku svorně radí, aby děti byly krmeny mléčnými výrobky, protože potřebují vápník. O tom, jak je vápník z kravského mléka pro člověka absolutně nevyužitelný ...

 

Více:  Realita o kravském mléku

 

Navzdory uvedenému i přes vlastní slova lékařky o tom, že artritida se "odedávna připisuje infekci některými viry, resp. baktériemi ", doktorka tuto nemoc nadále směle nazývá idiopatickou. Pokud bych se tedy s paní doktorkou náhodou setkal, jistě bych se zeptal, jestli v 21.století nezná medicína účinné prostředky proti infekcím.

Pozoruhodné je i tvrzení o genové predispozici a později o oligoartikulárních a polygoartikulárních formách artritidy. Rozhodly se jakési geny dítěte, že imunita napadne akorát 4 kloubky (při první formě), nebo právě 5 a více kloubků (při druhé formě)? Nebude to spíše tím, že ne všechny kloubky dítěte musí být vystaveny stejnému plísňovému (nebo obecně parazitnímu) zatížení?

Jistěže, obecnými příznaky revmatu nebo artritidy mohou být horečky, únava, nechutenství, ztráta hmotnosti a pod.
Spíše se však tyto příznaky podobají parazitární infekci, nebo že by to byla čirá náhoda?

To, že léčba artritidy je komplexní a dlouhodobá, je paní doktorko velká pravda. Na tomto místě však ta pravda, ať je jakákoliv velká, i končí. Lež, nevím jestli vědomá či nevědomá, nastupuje tvrzením, že léčba, jejímž cílem je potlačení zánětu není možná bez pediatrického revmatologa (bez Vás).

Co nabízí ortodoxní medicína na artritidu?

Co nám tedy na artritidu nabízí doktorka, která se skrývá za medicínu a za systémem obecně schválených léčebných protokolů , které zbavují lékaře přímé odpovědnosti za ublížení následkem chemické léčby (kolektivní vina, kde pocit viny odpadá)?

Jako první léky se nasazují nesteroidní analgetika, antipyretika a antirevmatika (NSAID). V článku paní doktorka s jednoduchostí píše, že "Základem léčby na začátku nemoci jsou léky, které tlumí bolest, snižují teplotu a mají i mírný protizánětlivý účinek". I když uznávám, že tyto jsou na úlevu od bolesti a zánětů značně efektivní a levné, paní doktorka už jaksi neuvádí, že jsou toxické a ještě o to toxičtější, že při této nemoci jsou užívány vyšší dávky než u jiných onemocnění.

 • Bennett JC, Plum F, eds. Cecil textbook of medicine. Philadelphia, PA: WB Saunders. 1996: p 1459–1466
 • Tierney LM, McPhee SJ, Papadakis MA, eds. Current medical diagnosis and treatment. Los Altos, CA: Lange Medical. 1997: p 161

Co je však horší, léčba artritid pomocí NSAID je klasickým příkladem toho, že konvenční medicína léčí symptomy namísto příčin. O to více NSAID, jak jsem již uvedl výše, akcelerují faktory podporující chorobný proces.

NSAID totiž ještě více podporují již tak zvýšenou propustnost střev u pacienta a v konečném důsledku i propustnost patogenů do krevního oběhu.

 • Jenkins R, Rooney P, Jones D et al. Increased intestinal permeability in patients with rheumatoid arthritis. A side effect of oral nonsteroidal anti-inflammatory drug therapy? Br J Rheum 1987; 26:103–107

NSAID také způsobují vážné gastrointestinální reakce (hlavně vysokou kyselost) a komplikace typu vředů, krvácení, protržení střeva. Přibližně 20 000 hospitalizací a 2 600 úmrtí pacientů s artritidami ročně (v USA) je v důsledku NSAID.

 • Fries JF et al. Toward an epidemiology of gastropathy associated with nonsteroidal antiinflammatory drug use. Gastroenterol 1989; 96: 647–655

Přejděme však k slavnému a tak všude používanému Prednisonu. Ačkoliv Prednison nabízí úlevu a krátkodobé zlepšení mnoha zánětlivých procesů a onemocnění, dlouhodobé používání způsobuje více škody než užitku. Jelikož dlouhodobě používané kortikosteroidy způsobují mnohé vedlejší účinky, mnoho rozumných lékařů se omezí použití Prednisonu pouze na potlačení akutní fáze nemoci, v tomto případě artritidy.

Hlavními hříchy kortikosteroidů je potlačování imunity (vždyť se nazývají imunosupresantmi) a zdržování cukrů v těle.

Obě vlastnosti mají za následek jen další šíření plísní a rozvoj choroby. Neposledním nebezpečím je i
potlačování přirozené tělesné produkce kortikosteroidů v nadledvinkové žláze, které se po dlouhodobém užívání kortikosteroidů těžko obnovuje.

A teď si dejte Metatrexat

Velkou otázkou je, zda je agresivní léčba artritidy chemoterapií užitečná. Co ve skutečnosti pacientovi způsobuje? Výzkumy až nyní po mnoha letech informují o pravých a dlouhodobých dopadech takové léčby, protože pro stanovení dlouhodobě biochemických musí být pacient sledován i 20 let. ANO, až tak dalekosáhlé následky může mít chemoterapie, která se při artritidách využívá jen poslední dvě desetiletí.  

Výzkumy přehodnocující dlouhodobé výsledky chemoterapie u 112 pacientů s revmatickou artritidou prokázaly, že po 20 letech agresivní terapie pouze 18% pacientů žilo normálním životem. Většina pacientů (54%) buď chemoterapii podlehla, nebo byla léčbou těžce poškozena.

 • Scott DL, Symmons DP, Coulton BL et al. Long-term outcome of treating rheumatoid arthritis. Results after 20 years. Lancet 1989; i: 1108–1111

Ledové obklady (a mnohé jiné praktiky) jsou další tragédií pro pacienty. Doktorka v článku doporučuje přikládat dětem na klouby ledové obklady a to až několikrát denně, nedbaje na to, že chlad záněty zhoršuje a podporuje artritidu. Ano, chlad se při artritidě využívá, ale jen jako krátkodobá nutnost k potlačení akutní bolesti, po čem má následovat rozptýlení zánětu teplem. Proč tedy doktorka teplé koupele zakazuje, si můžeme jen domyslet. Ba najdou se i tací revmatologové, kteří zakazují pacientům pobyt a koupání v moři, což se také ukázalo velmi užitečným. Ale, o tom jindy.

Komentářů o biologické léčbě se raději zdržím ..

Co na revma nabízí metabolická medicína?

(Ale to je zřejmě informace a léčba POUZE PRO VYVOLENÉ?)

"Rodiče mají právo získat informace o možnostech léčby", hlásá paní doktorka. Nepochybně nemůžeme očekávat, že tyto informace budou komplexní, ale jen takové, které vyhovují ortodoxní revmatologii a výrobcům "léků".

Jelikož revma je multifaktorálním onemocněním, komplexní informace o léčbě artritidy musí kromě výše uvedené chemické léčby zahrnovat i následující komplexní holistické léčebné přístupy. Je nezbytné zaměřit se na faktory nemoc způsobující (nadměrná střevní propustnost, narušená imunita, volné radikály atd.). Ke zmírnění zánětů a regeneraci kloubů.

 

Na prvním místě v zmírňování zánětů je v metabolické medicíně dodržení striktní diety

 

1. Strava a artritida

Strava se považuje za nejdůležitější prvek při artritidě ať už mluvíme o příčinnosti nebo o léčbě. Striktní dietní léčba bohatá na syrové pokrmy, zeleninu, vlákninu a na nenasycené tuky, a strava chudá na cukry, maso, rafinované uhlohydráty a nasycené tuky, se ukázala jako velmi úspěšná.

Hlavní zaměření při léčbě stravou:

 • odstranění alergénů z jídla
 • zaměření se na vegetariánskou stravu - minimálně do ústupu nemoci
 • zvýšení příjmu antioxidantů
 • změna poměru nasycených a nenasycených tuků
 • z počátku protiplísňová dieta

Odstranění alergenových, plísnětvorných a kyselotvorných jídel by mělo být prvním krokem po diagnóze. Obecně, jakékoli jídlo může přímo či nepřímo zapříčiňovat a podporovat vznik revmatu, avšak největšími nepřáteli jsou kravské mléko a sýry, pšeničná mouka a výrobky z ní, vepřové a telecí maso, rajčata, brambory a jiné glukotvorná jídla.

 • Darlington LG, Ramsey NW, Mansfield JR. Placebo-controlled, blind study of dietary manipulation therapy in rheumatoid arthritis. Lancet 1986; i: 236–238
 • Hicklin JA, McEwen LM, Morgan JE. The effect of diet in rheumatoid arthritis. Clinical Allergy 1980; 10: 463–46727. Panush RS. Delayed reactions to foods. Food allergy and rheumatic disease. Annals of Allergy 1986; 56: 500–503
 • Van de Laar MAFJ, Ander Korst JK. Food intolerance in rheumatoid arthritis. I. A double-blind, controlled trial of the clinical effects of elimination of milk allergens and azo dyes. Annals Rheum Dis  1992; 51: 298–302

Studie prokázaly, že krátkodobá hladovka pokračující vegetariánskou stravou měla za následek "významné snížení patologického procesu".

 • Skoldstam L, Larsson L, Lindstrom FD. Effects of fasting and lactovegetarian diet on rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 1979; 8: 249–255
 • Kroker GF, Stroud RM, Marshall R et al. Fasting and rheumatoid arthritis. A multicenter study. Clinical Ecology 1984; 2: 137–144
 • Hafstrom I, Ringertz B, Gyllenhammar H et al. Effects of fasting on disease activity, neutrophil function, fatty acid composition, and leukotriene biosynthesis in patients with rheumatoid arthritis. Arthr Rheum 1988; 31: 585–592

 

Více:   Občasná hladovka je klíčovou strategií proti stárnutí a k dlouhověkosti

 

2. Úprava střevní mikroflóry

Nevyvážená střevní mikroflóra se pojí s mnoha tzv. "Autoimunitními" onemocněními. Zkoumaní se navzájem shodují v tom, že po úpravě střevní mikroflóry došlo při těchto onemocněních k významným klinickým zlepšením.

 • Peltonen R, Kjeldsen-Kvagh J et al. Changes in faecal flora in rheumatoid arthritis during fasting and one-year vegetarian diet. Br J Rheumatol 1994; 33: 638–643
 • Peltonen R, Nenonen M, Helve T et al. Faecal microbial flora and disease activity in rheumatoid arthritis during a vegan diet. Br J Rheumatol 1997; 36: 64–68

Úprava střevní mikroflóry se dosahuje v prvé řadě úpravou stravy, doplňováním probiotiky a adekvátním pitným režimem.

 

Progresivní pitný režim

Zelí jako superlék

 

3. Trávení

Správné trávení je nedílnou součástí optimálního zdraví. Poruchy trávení (diagnostikovány nebo ne) nebo nedokonalé trávení mohou značně ovlivnit nespočet nemocí, včetně artritid. Problémem není jen to, že konzumace správné potravy a výživových doplňků je málo užitečná pokud nastává nesprávné štěpení a vstřebávání živin s požité potravy, ale i to, že nekompletně strávené molekuly jídla mohou být nesprávně absorbovány.

Jelikož mnozí pacienti trpí nedostatkem trávicích faktorů, jakými jsou hlavně trávicí enzymy a kyselina chlorovodíková, nekompletní trávení je častou příčinou artritid. 

 • De Witte TJ, Geerdink PJ, Lamers CB et al. Hypochlorhydria and hypergastrinemia in rheumatoid arthritis. Ann Rheumatic Dis 1979; 38: 14–17
 • Henriksson K, Uvnas-Moberg K, Nord CE et al. Gastrin, gastric acid secretion, and gastric microflora in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheumatic Dis 1986; 45: 475–483

Doplňování enzymy při artritidě je zcela bezpodmínečné. Kromě pozitivního vlivu enzymů na artritidu, jejich doplňování je také bezpodmínečné i u ostatních autoimunitních onemocnění, jako:

 • lupus
 • periarteritis nodosa
 • sklerodermie
 • vředový zánět tlustého střeva
 • Crohnova nemoc
 • roztroušená skleróza
 • AIDS
 • Horger I. Enzyme therapy in multiple rheumatic diseases. Therapiewoche 1983; 33: 3948–3957

Zlepšení sedimentace je obvykle průvodním jevem úspěchu podání enzymů.

4. Bromelain

Pod slovem Bromelain rozumíme výtažky enzymů ananasu. Bromelain byl zkoumán jako léčebný činitel od roku 1957, odkdy přes 200 vědeckých prací popsalo jeho léčebné aplikace, včetně potlačení zánětlivých procesů při artritidě.

 • Cohen A, Goldman J. Bromelain therapy in rheumatoid arthritis. Penn Med J 1964; 67: 27–30

5. Tuky

Mastné kyseliny jsou důležitými prostředníky alergií a zánětů. Pozměnění a vyvážení příjmu tuků zvyšuje nebo naopak snižuje (podle toho jaké tuky pacient přijímá) zánětlivé procesy. Obecně platí nutnost omezit nebo vyloučit příjem živočišných tuků a nasycených mastných kyselin a zvýšit příjem nenasycených mastných kyselin (Omega-3).

Mnohé studie poukázaly na výhody příjmu tuků z vegetariánské stravy při prevenci a léčbě artritidy. Jedinou výjimkou jsou čerstvé ryby kvůli jejich vysokému obsahu nenasycených mastných kyselin – Omega-3, pokud však nejsou zatíženy rtutí a dalšími těžkými kovy. Konzumace lněného oleje je také značně nápomocná.

 

Lněné semínko (olej) - Dr. Johanna Budwigová

 

6. Omega-3 mastné kyseliny

Příjem nenasycených mastných kyselin (Omega-3), zvláště z čerstvých ryb a lněného oleje, v mnoha výzkumech neustále prokazuje značné zlepšení stavu. Kromě zlepšení symptomů (vnější projevy jako ranní ztuhlost a bolesti a citlivosti kloubů) přísun rybích olejů měl za následek potlačení zánětlivých prvků vylučovaných bílými krvinkami. Před Omega-3 oleji v kapslích se upřednostňují lněný olej a čerstvé ryby.

 • Kremer J, Jubiz W, Michalek A et al. Fish-oil supplementation in active rheumatoid arthritis: a double-blinded, controlled cross-over study. Ann Intern Med 1987; 106: 497–502
 • Sperling R, Weinblatt M, Robin JL et al. Effects of dietary supplementation with marine fish oil on leukocyte lipid mediator generation and function in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1987; 30: 988–997
 • Clelend LG, French JK, Betts WH et al. Clinical and biochemical effects of dietary fish oil supplements in rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1988; 15: 1471–1475
 • Magaro M, Altmonte L, Zoli A et al. Influence of diet with different lipid composition on neutrophil composition on neutrophil chemiluminescence and disease activity in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1988; 47: 793–796
 • van der Tempel H, Tulleken JE, Limburg PC et al. Effects of fish oil supplementation in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1990; 49: 76–80
 • Kremer JM, Lawrence DA, Jubiz W et al. Dietary fish oil and olive oil supplementation in patients with rheumatoid arthritis. Arth Rheum 1990; 33: 810–820
 • Lau CS, Gallacher C, Ross P et al. Maxepa on nonsteroidal anti-inflammatory drug usage in patients with mild rheumatoid arthritis. Br J Rheumatol 1991; 30: 137
 • Nielsen GL, Faarvang KL, Thomsen BS et al. The effects of dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids in patients with rheumatoid arthritis. A randomized, double-blind trial. Eur J Clin Invest 1992; 22: 687–691

7. Antioxidanty ve stravě

Důraz je samozřejmě kladen na konzumaci čerstvého ovoce a zeleniny. Při striktní Protikvasinkové (protiplísňové) dietě, která se při artritidě velmi doporučuje, se však může konzumovat pouze zelenina a  to jen ta, která neobsahuje cukry.

Kromě vitaminu C (snižujícího sedimentaci), E a jiných antioxidantů,
důraz se klade na flavonoidy kvůli jejich schopnosti neutralizovat záněty vyvolávající revmatické bolesti a podporovat kolagenovou strukturu.

 • Mullen A, Wilson CWM. The metabolism of ascorbic acid in rheumatoid arthritis. Proc Nutr Sci 1976; 35: 8A–9A
 • Cody V, Middleton E, Harborne JB. Plant flavonoids in biology and medicine – biochemical, pharmacological, and structure-activity relationships. New York, NY: Alan R Liss. 1986; Cody V, Middleton E, Harborne JB, Beretz A. Plant flavonoids in biology and medicine II – biochemical, pharmacological, and structure activity relationships. New York, NY: Alan R Liss. 1988

8. Selen, vitamin E, zinek

Zjistilo se, že hladiny selenu, vitamínu E a zinku jsou u pacientů s artritidou velmi nízké.

 • Tarp U, Overvad K, Hansen JC et al. Low selenium level in severe rheumatoid arthritis. Scandinavian Journal of Rheumatology 1985; 14: 97–101
 • Tarp U, Overvad K, Thorling EB et al. Selenium treatment in rheumatoid arthritis. Scandinavian Journal of Rheumatology 1985; 14: 364–368
 • Munthe E, Aseth J. Treatment of rheumatoid arthritis with selenium and vitamin E. Scandinavian Journal of Rheumatology 1984; 53: 103
 • Pandley SP, Bhattacharya SK, Sundar S. Zinc in rheumatoid arthritis. Indian Journal of Medical Research 1985; 81: 618–620
 • Simkin PA. Treatment of rheumatoid arthritis with oral zinc sulfate. Agents and Actions (supplement) 1981; 8: 587–595  69. Mattingly PC, Mowat AG. Zinc sulphate in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1982; 41: 456–457

9. Niacinamid (Vitamín B3)

Dr. William Kaufman a Dr. Abram Hoffer dosáhli podstatně pozitivní výsledky v léčení stovek pacientů s artritidou a osteoporózou vysokými dávkami niacinamidu (B3)  900-4.000 mg denně. Vysoké dávky B3 se nesmí užívat příliš dlouze a potřebné je sledovat funkci jater.

 • Kaufman W. The common form of joint dysfunction: its incidence and treatment. Brattleboro, VT: E.L. Hildreth. 1949
 • Hoffer A. Treatment of arthritis by nicotinic acid and nicotinamide. Canadian Medical Association Journal 1959; 81; 235–239

10. Zázvor

Zázvor obsahuje množství farmakologických prvků. Je silným antioxidantem a má silný protizánětlivý účinek. Upřednostňuje se čerstvý zázvor, protože ten obsahuje proteázu, která má podobný účinek jako bromelain a tudíž má ještě více protizánětlivý účinek.

 • Leung A. Encyclopedia of common natural ingredients used in food, drugs, and cosmetics. New York, NY: John Wiley. 1980

11. Fyzioterapie

TEPLO se využívá hlavně ke zmírnění ztuhlosti, na úlevu bolesti, uvolnění svalstva a na dosažení ohebnosti. Vlhké teplo (teplé solné a bahenní koupele) je více efektivnější než suché teplo. Studené obklady se používají jen výjimečně a velmi krátkodobě ke zmírnění akutní bolesti, přičemž musí následovat teplo, protože chlad podporuje zánětlivé procesy a zhoršuje stav .

Doporučují se pasivní a aktivní cviky, nejlépe v teplých lázních.

Efektivní jsou masáže bylinnými oleji, zvlášť kokosovým (protiplísňovým) olejem ale také s EMU olejem, který má vysokou vstřebatelnost a má vysoké protizánětlivé účinky, neboť obsahuje důležitou kyselinu linoleovou (která je v hojnosti v mateřském mléce a chybí v kravském mléce).

 

12 způsobů využití kokosového oleje

 

12. TDP minerální lampa

Jedná se o čínský vynález, který byl vynalezený v roce 1979. Od té doby se na jeho testování a zkouškách zúčastnilo 36 univerzit, 41 vědeckých ústavů, přes 250 nemocnic a téměř 3000 lékařů. Byly prokázány velmi dobré výsledky při léčení artritidy, kožních problémů a mnoha jiných zdravotních potíží. Tomuto výrobku bylo uděleno více ochranných patentů.

TDP lampa pracuje na principu nahřátí speciální minerální desky sestávající z 33 základních prvků. Deska se nahřeje na přibližně 465 stupňů Celsia a následně reemituje nízkofrekvenční infračervené záření, které příznivě ovlivňuje buňky a jejich regenerační schopnosti.

SHRNUTÍ

 • kompletní změna stravy
 • efektivní detoxikace
 • vyčištění střevního traktu
 • DHEA (Naturální steroidní prohormon): 50-200 mg denně
 • EPA: 1.8 g denně nebo lněný olej: 1 polévková lžíce denně
 • Niacinamid (vitamin B3 - no flush): 500 mg 4 x denně (monitorovat funkci jater)
 • Kyselina pantoteová (Vitamin B5): 500 mg 4 x denně
 • Quercetin: 250 mg mezi jídly 3 x denně
 • Tryptofan: 400 mg 3 x denně
 • Vitamín C: 1-3 g / denně (rozdělit na celý den)
 • Bór: 6 mg denně
 • Vitamín E: 400 IU / denně
 • Měď: 1 mg denně
 • Mangan: 15 mg / denně
 • Selen: 200 mcg / denně
 • Zinek: 45 mg / denně (poznámka: všechny minerály v jednom doplňku - minerální komplex)
 • Glukosamin sulfát (u osteoartritidy): 1500mg denně
 • Betain HCl (kyselina chlorovodíková) - podle doporučení na letáčku
 • Pankreatin (10 × USP): 350 mg-750 mg mezi jídly 3 x denně
 • Bromelain: 250-750 mg (1,800-2,000 mcu) mezi jídly 3 x denně
 • Probiotika (velmi důležité!)
 • Zázvor: přidávat 8-10 g čerstvého zázvoru do stravy denně
 • Aplikace tepla
 • Masáže kokosovým nebo EMU olejem
 • Pasivní a aktivní cviky
 • Využití konvenčních léků pokud je to nutné, hlavně krátkodobě na začátek léčby, při vysokých stádiích a podobně

Jiné

 • Dávejte si pozor na dezinformace brožurky ortodoxní revmatologie!
 • Dávejte si pozor na vyjádření typu že " po vzájemné konzultaci s lékařem je třeba dodržet vše, co navrhne ošetřující lékař - specialista. Toto je nanejvýš nezodpovědné a může vás to přivést k trvalé invaliditě.
 • Revmatologové nepovažují výživu za důležitý faktor při léčbě a dokonce doporučují například pacientům pít kravské mléko, jíst sýry, aplikovat led na klouby a podobné artritidu podporující rady.

 

Zdroj: badatel.sk

 

 

Zázvor lékařský - artritida, cévy, migréna

Ing.Zdeněk Rozehnal

Tato rostlina má prokazatelné baktericidní a fungicidní účinky. Výzkum povtvrdil například pozitivní vliv na vaginální trichomoniázu in vitro a baktérie Bacilus subtilis, Pichia mambranaefaciens, Rhodotorula glutinis ...

Artritida

Na univerzitě v Odense bylo zjištěno, že účinné látky v zázvorníku ovládají dva enzymy, které jsou odpovědné za záněty - lidem s artritidou způsobují bolest.

Dr. Srivastava skupině pacientů podával denně po dobu 3 měsíců malé dávky zázvoru s cílem využít jeho protizánětlivé účinky. Výsledek byl překvapivý. U naprosté většiny z nich došlo ke snížení otoků kloubů, snížila se jejich bolest a zatuhlost.

Pan doktor je přesvědčen, že zázvor je účinnější než běžné předepisované antirevmatické léky NSAID - nesteroidní protizánětlivé léky. Tyto sice blokují tvorbu sloučenin, které vyvolávají záněty, ale mají značné vedlejší účinky (i žaludeční vředy), což je omezuje v délce aplikace.

Naopak zázvor učinkuje nejméně pomocí dvou mechanismů - blokuje tvorbu prostangladinů a leukotrienů vyvolávajících v těle záněty. Navíc antioxidační účinky zázvoru rozkládají v kloubní tekutině zánětlivé kyseliny. To vše bez vedlejších účinků.

Ze své praxe uvádí případ pacienta, který měsíc po diagnóze kloubního revmatismu, začal užívat při jídle 50 g čerstvého lehce uvařeného zázvoru denně. Projevy po měsíci většinou odezněly. Po 3 měsících byl naprosto bez problémů - otoků, bolesti, zánětů. Zdravotní stav je již 10 let u něj stabilizovaný, nemoc se nevrátila.

Dr. Srivastava za dva roky zázvorníkem úspěšně vyléčil 50 pacientů s artritidou. Doporučovaná dávka byla 5 g čerstvého zázvoru (půl gramu mletého - cca 1/3 kávové lžičky) 3x denně.

...

 

Zázvor mletý bio

prozdravi.cz

-

Jak mě jablečný ocet zbavil skličující artritidy za 2 týdny

Všichni si myslíme, že víme, co je to artritida či revma. Avšak ti, kteří ji nezažili, si ji umí jen těžko představit. Artritida je onemocnění, které způsobuje chronické bolesti a zánět, ale i ztuhlost prstů na rukou či nohou, kolen, kyčlí a dalších tělesných kloubů.

Artritida může mít několik forem. Nejčastěji se vyskytuje revmatoidní artritida, jejíž příznaky se rozvíjejí postupně během delšího období, obvykle několika týdnů.

Někdy se ale může rozvinout i rychleji, v průběhu doslova dnů. Bolest kloubů při revmatoidní artritidě je obvykle pulzující a píchavá. Silnější bývá ráno.

Vyléčení jablečným octem za 2 týdny
Než začneme s popisem kúry, vězte, že jde o skutečný životní příběh ženy, která úspěšně použila jablečný ocet na vyléčení své chronické artritidy.

Jmenuje se Linda Faulknerová, které byla tato nemoc diagnostikována už v roce 2006. Od té doby vyzkoušela množství různých léčebných terapií, včetně léků na potlačení bolestí či steroidních kortikoidů, ale žádné nepřinesly úspěch, pouze dočasné potlačení bolestí.

Bez ohledu na to, co udělala, bolesti se vždy vrátily. Nejprve měla postižené zápěstí, pak se onemocnění rozšířilo do zad a krku, přičemž bolesti postupně sílily.

Jednoho dne se Linda dočetla o Sarah Gallové, která svou artritidu vyléčila pomocí pití směsi vody, medu a jablečného octa. Rozhodla se proto, že to také vyzkouší.


Začala tak s pitím jedné sklenice vlažné vody zředěné s 1 čajovou lžičkou medu a 1 čajovou lžičkou jablečného octa každé ráno a večer.

Za 2 týdny později zůstala po celých letech od rozvoje onemocnění poprvé bez bolestí. Linda byla vskutku šokována a zároveň šťastná. Tento domácí lék jí pomohl opět jednou si naplno užívat života.

Jak jablečný ocet léčí artritidu
Experti tvrdí, že bolesti kloubů jsou často způsobeny nedostatkem minerálů.

Jablečný ocet obsahuje velké množství vápníku, draslíku, hořčíku a fosforu – tedy minerálů, které tělo potřebuje ke zmírnění bolestí. Jablečný ocet navíc obsahuje antioxidanty, kyselinu octovou a betakaroten, které jsou také velmi prospěšné při bolestech.

Antioxidanty blokují škodlivé účinky volných radikálů a předcházejí poškození tkání, které jsou typické pro degenerativní onemocnění jako artritida.

Jablečný ocet pomáhá rovněž z těla vyplavovat toxické látky a má i protizánětlivé účinky.

Med, který byl do receptu přidán také, utlumuje záněty a podporuje rychlejší regeneraci poškozených tkání.

Takže, pokud i vás trápí artritida a bolesti kloubů, pak vyzkoušejte tento recept.

Kromě pití jablečného octa, léčbu můžete urychlit i aplikací octových zábalů. Ty poskytnou téměř okamžitou úlevu od bolestí až do vyléčení, které zajistí jablečný ocet užívaný vnitřně.

 

Zdroj: Apple Cider Vinegar Cured Her Of Excruciating Arthritis in Two Weeks!

 

Eko Jablečné octy

prozdravi.cz prozdravi.cz

Při platbě předem jakoukoliv platební kartou zařazenou do programu PREMIUM RB CLUB (dříve Citi platební kartou) získáte slevu 10% na celý nákup na Prozdravi.cz. Pro získání slevy vepíšete prvních 6 čísel platební karty do políčka "Slevový kupón" a následně provedete platbu předmětnou platební kartou

 

BIO jablečné octy s přírodním kalem, nejsou odfiltrovány zdraví prospěšné látky

Rinatura je jednou z nejstarších ekologických značek na německém trhu. V sortimentu této značky naleznete širokou škálu zdravých produktů. Rinatura vyniká šetrným zpracováním, aby veškeré zdraví prospěšné živiny zůstaly v produktech zachovány. Výrobky Rinatura jsou bez barviv, konzervantů a syntetických příchutí.

Beutelsbacher - jablečný ocet nepasterizovaný. Tento jablečný ocet se vyrábí zkvašením moštu čerstvě vylisovaného z demeter jablek. Není tedy vyroben z koncentrátu. Pro výrobu byla použita na slunci uzrálá jablka z vyhlášených sadařských oblastí v jižním Německu. Ocet není pasterovaný a je přirozeně zakalený.

 

 

Vyléčení artritidy před padesáti lety v praxi

  MUDr. Henry Bieler

Osobně věřím, že převážná většina léků je zbytečná, ba dokonce škodlivá


Když se vrátím zpět do doby svých studií na lékařské fakultě, uvědomím si (stejně jako ti, kteří ji opustili nedávno), že se tam o dietě v nemoci učili velmi málo. V té době se prostě těmto problémům nevěnovala pozornost. V současnosti tomu však bohužel není jinak. (A v roce 2015?) Taktéž, mocná farmalobby chce prodávat piluky. Není se tedy co divit, že poznámka o výživě v době nemoci, vyřčená před ortodoxním lékařem, vyvolá na jeho tváři výraz skepticismu. A zmíníme-li se o tom, že by dieta mohla vyléčit třeba artritidu, tak se zhrozí.


A přece mám ve svých análech neomylně zaneseno, že 95% nemocných trpících artritidou se stálými bolestmi ji pozbylo a nebo má obtíže jen zcela zanedbatelné

 

Léčení artritidy je proces dlouhotrvající, ale u některých nemocných bolest ustupuje již po 14 dnech. Například:

Pětapadesátiletá žena se v důsledku extrémní deprese pokusila spáchat sebevraždu... Při své první návštěvě si stěžovala na bušení srdce a nespavost. Krevní tlak ukazoval 160/100. Moč měla kyselou a její klouby byly tak opuchlé, horké a bolestivé, že pro ni bylo utrpení zdolat jediný schod. "Jsem na nejlepší cestě k invalidnímu vozíku," přiznala. Tato žena měla ve zvyku vypít asi 12 šálků kávy denně, kouřila jako komín, pojídala velké množství masa, škrobů, kompotů z konzerv, cukroví a spousty aspirínu, aby si ulevila od bolesti. Přirozeně, při této životosprávě byla značně obézní.

"Pane doktore, jsem ochotna vám obětovat jeden rok života, jen mne uzdravte," prohlásila dramaticky.

"To bude trvat mnohem déle", upozornil jsem ji. "Vaše kouby nestuhly během jednoho dne. Té sbírce jedů, kterými je tělo napuštěno, trvalo celé roky, nežli se nemoc rozvinula. Ubližovala jste si množstvím léků po celá léta a to ve spojení se špatnou životosprávou způsobilo, že jste skončila v dnešní fyzické a mentální kondici.

Podařilo se mi jí přesvědčit, aby se vzdala všech svých jedovatých zlozvyků, tedy léků, cigaret a kávy, v jejím případě i masa (někteří nemocní slabou kávu, čaj i maso mohou). Jako jediný lék jsem jí předepsal vápník a dietu složenou z následujích jídel: ihned po ránu - několik gramů živých kvasnic, rozpuštěných v teplé vodě. K snídani - polévka ze zelených fazolí a zuccini (cukety). Svačina - 1 dcl syrového mléka. Oběd - vařený celer, další polévka, krajíc chleba a hlávkový salát bez zálivky. Svačina - ovoce nebo ovocné šťávy ředěné vodou. Večeře - 30 dkg zmrzlých nebo čerstvých zelených fazolí (bobů) jen lehce povařených, hlávku salátu a před spaním další kvasnice s vodou.

Trvalo to 3 roky. Po této době se zbavila nadbytečných kil, krevní tlak ukazoval 120/90, její deprese dokonale zmizely. Dobře spala a byla schopna tvrdě pracovat. "Je to skvělá úleva, nebýt soužena artritidou," svěřila se. "Žádné otoky, žádná bolest, žádný smutek.
Cítím se šťastná a moje dieta, na kterou jsem si obtížně zvykala, mi chutná a nezdá se mi vůbec fádní. Když jsem někdy podlehla touze po sladkém a mase a trochu si toho dopřála, zjistila jsem, že mi již zdaleka nechutnají jako dříve. Potom jsme si uvědomila, jak je mi bez nich dobře a ráda se vrátila k svému režimu. Byla jsem pevně rozhodnuta již nikdy na invalidní vozík nepomyslet. Cítím se mnohem lépe než před léty a nejspíš i dobře vypadám, jak mi přátelé říkají."

 

Více zde: http://www.uspesna-lecba.cz/jidlo-tvuj-nejlepsi-lek/

 

SPOLEHLIVÉ POSÍLENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU

 

 REISHI A CORDYCEPS

 

REISHI - Lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum)

-  houba mládí a zdravé dlouhověkosti. Posilujte imunitu včas, abyste ji později nesnižovali chemickými léky

12 měsíční červená Reishi     =       100% extrakt          

 

Užívání vzácné houby Ling Zhi jako léku, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba Ling Zhi je také nazývaná Re i shi nebo latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba nesmrtelnosti" a česky Lesklokorka lesklá. Ve volné přírodě roste houba reishi jen na odumřelých stromech s tvrdým dřevem a je to dřevokazná houba. Často bylo třeba zkontrolovat až 100 000 starých stromů, aby se našlo pár hub. Proto byla houba ve starověké Číně pro své léčivé schopnosti, vyhrazena pouze císařské rodině. Kdo jí v nalezl musel ji okamžitě odevzdat u císařského dvora. Neodevzdání se trestalo smrtí.

Číňané Reishi považují za cennější než ženšen (reishi má mj. 4x silnější antioxidační účinek než ženšen). Nejvíce účinných látek má červená (red) reishi, která se pěstuje 12 měsíců na dlouhých dubových kmenech. V Číně a Japonsku je schválena nejen pro alternativní a podpůrnou léčbu rakoviny.

 

Více zde: http://www.uspesna-lecba.cz/reishi-lesklokorka-leskla/

 

Tibetský klenot - Cordyceps sinensis (Housenice čínská)

  

Cordyceps sinensis je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své léčivé účinky je v čínské medicíně cordyceps používán více jak 1200 let. V Číně je cordyceps tradiční lék a je hodnocen z hlediska léčivých vlastností na stejné úrovni jako Reishi a ženšen.

Používá se již více jak 5000 let jako zdroj energie, k upevnění zdraví a léčbě řady neduhů a byl klasifikován jako "prodlužovač života". Cordyceps je určen pro obě pohlaví. Od roku 1993, kdy skupina čínských sportovců užívajících Cordyceps, který podporuje sílu, energii a vytrvalost, překonala devět světových rekordů, přitáhl pozornost široké světové veřejnosti a zdravotníků zabývajících se sportovní medicínou k tomuto přírodnímu prostředku.


Cordyceps je stejně silný jako kortikoidy, ale bez vedlejších účinků

 

 

Jak jsem se vyléčil z lupénky

Popisovaná léčebná metoda je určena i lidem s artritidou nebo ekzémy

David Presser

Jedna z mých studentek - zdravotní sestra, si jednou povšimla červených skvrn na mých loktech a poznamenala, že mám lupénku (psoriasis). Trpěla totiž stejným neduhem a tak ještě dodala, že tato nemoc je neléčitelná. Lupénka dokáže být skutečně devastujícím a nepříjemným kožním onemocněním. Já jsem naštěstí netrpěl žádným svěděním, což se stává zhruba u poloviny těchto případů. Bylo to vlastně navzdory původnímu pojmenování této nemoci (“psora” v řečtině znamená svědění). Nejběžnější místa, kde se nemoc projevuje, bývají lokty, kolena nebo chodidla.

Když jsem pozorně prohledal knižní katalog ARE (the Association for Research and Enlightenment), zaujala mě knížka Léčba lupénky - přírodní alternativa, kterou v roce 1990 napsal chiropraktik John Pagano. Tento zdroj informací se pak stal základem mojí sebe-léčby.

Dr. Pagano shromáždil všechnu literaturu Edgara Cayce o lupénce. Tento jasnovidec bývá mnohými považován za nejlepšího diagnostika 20.století. Také jako jeden z mála jednoznačně prohlašoval, že lupénku je možné vyléčit a za klíčové přitom označoval stravování a správný způsob myšlení. Z dostupných informací pak Dr. Pagano sestavil novou metodu léčby. Jeho knížka obsahuje překvapující fotografie před léčbou a po jejím skončení a pacienti přitom trpěli i těžkými projevy této nemoci. To mě přesvědčilo, abych zkusil také tento holistický přístup léčby.


Podle E.Cayce spočívá původ lupénky ve střevním traktu - střevní stěny se v některých oblastech ztenčí natolik, že se stanou propustnějšími a k tomu se navíc přidává špatná koordinace vylučovacího systému. Jedovaté látky, které mají procházet střevy a pak být vylučovány, pronikají ztenčenými stěnami do lymfatického systému a pak se dostávají do krevního oběhu.


Nejdůležitějšími vylučovacími orgány jsou játra a ledviny

 

Když tyto nedokáží zvládat příval toxinů, zapojují se do vylučování i sekundární vylučovací orgány - pokožka pomáhá játrům a plíce zase ledvinám. (Proto také jógová dechová cvičení a hluboké dýchání velmi pomáhají při vylučování toxinů prostřednictvím plic.)

Hlavní příčinou lupénky je vnitřní znečištění organismu, které působí uvnitř těla už dlouho předtím, než se projeví nějakými kožními problémy. Hlavními faktory, které vedou k vnitřímu znečištění, jsou špatné vyprazdňování, nezdravé stravování, problémy s páteří, špatný pitný režim, negativní emoce a také dědičné sklony.

Cílem metody Cayce/Pagano je snížit množství znečišťujících látek v těle a posílit střevní stěny. Na pacientovi se požaduje snaha, vytrvalost a čas - než se dostaví první výsledky, je potřeba vyčkat většinou 3 - 6 měsíců. „U téměř všech neúspěšných případů léčby byla hlavní příčinou špatného výsledku pacientova netrpělivost,“ píše ve své knížce Dr. Pagano.


Léčebný režim obsahuje v prvé řadě detoxikaci a vyčištění těla od toxinů, které se v něm nashromáždily a následně pak podporuje zabránění dalšího příjmu toxinů, jak je to jen možné. Nejlepšími přírodními prostředky k očistě jsou syrové ovoce a zelenina, které působí hlavně ve střevním traktu. Já jsem sice byl dlouhodobým vegetariánem a žil jsem zdravě, ale přesto jsem také potřeboval provést některá doporučená opatření. Všichni pacienti s lupénkou by se totiž měli vyhýbat především lilkovitým plodům (brambory, rajčata), tabáku, lilku nebo paprikám.

Podle Dr. Pagana je stravování nejdůležitějším faktorem při léčbě lupénky. Je potřeba přejít na zásaditou stravu, složenou z 80% zásaditých a 20% kyselých potravin. Je potřeba se vyhýbat také horkým a pálivým jídlům. (Lupénka totiž bývá velmi častá v Indii, kde tradiční jídla obsahují mnoho pálivého koření.)

Kromě změny jídelníčku jsem také začal pít mnohem více čistou vodu, stále jsem si s sebou nosil zásobu v lahvi. Snažil jsem se vypít doporučovaných 6-8 sklenic vody každý den (a k tomu i další tekutiny) a začal jsem denně pít čaj z listů jilmu (lmus rubra). Doporučuje se také čaj ze žlutého šafránu, ale ten se mi nepodařilo sehnat.

Pro léčebný režim je také důležité aerobní cvičení. Dr. Pagano navrhuje rytmické dýchání spojené s rychlou chůzí (nádech na 6 kroků, zádrž na 6 kroků a výdech rovněž na 6 kroků), Jak říká, tento způsob chůze zdvojnásobí její příznivé účinky. Tato změna pro mě nebyla nijak obtížná, protože se už dlouho věnuji joggingu.

Součástí mého životního stylu jsou také už dlouho hathajóga a meditace - ty také velmi pomáhají lidem s lupénkou. Novým zjištěním pro mě ale bylo, že podle Dr. Pagana mohou zdravotní problém způsobovat i potíže s vedením nervových pulsů do trávicího ústrojí, způsobované špatnou pozicí obratlů. To je možné napravit pouze srovnáním páteře, ke kterému se doporučuje strečink. Ten na jedné straně pomáhá zlepšovat vylučování, ale na druhé straně působí na lidi s lupénkou také dráždivě, takže je potřeba cvičit jemně a přiměřeně.


Dr. Pagano tvrdí, že „negativní, destruktivní myšlenky a emoce mohou vyvolávat tvorbu kyselých toxinů, které se pak podílí na poškození střevních stěn.“ Zdravá mysl je tedy velmi podstatná. Správný způsob myšlení je totiž potřebný pro léčení jakékoliv nemoci. (Swámí Ráma, zakladatel Himalájského institutu vždy doporučoval být veselý - to je ta nejlepší medicína.)

V průběhu několika měsíců mé projevy nemoci ustoupily - bylo zjevné, že moje středně těžké postižení lupénkou bylo vyléčeno! Jako člověk, který se vyléčil díky léčebné metodě Cayce/Pagano, mohu ji doporučit každému, kdo se touží také zbavit této nemoci. Lidé, kteří tuto metodu budou zkoušet, se ale samozřejmě musí obrnit trpělivostí a vytrvalostí.


Popisovaná léčebná metoda je určena i lidem s artritidou nebo ekzémy. Dr. Pagano udává, že asi 75% jeho pacientů s ekzémem se vyléčilo stejnou metodou s jakou léčí i lupénku

 

Tento příspěvek popisuje můj postup léčby lupénky se střední závažností; v žádném případě ale nenahrazuje lékařské pokyny! Knížku Johna Pagana Léčba lupénky - přírodní alternativa ( Healing Psoriasis–The Natural Alternative) si můžete koupit přímo u něj - na adrese The Pagano Organization, PO Box 1215, Englewood Cliffs, New Jersey 07632. Prodává se také v internetových obchodech arebookstore.com nebo amazon.com


Originál: http://yogachicago.com/2014/01/how-i-got-rid-of-psoriasis/

 

 

Pomoc podle Marie Treben pro deformované, opotřebované nebo zanícené klouby

Tyto nemoci lze vyléčit, bolesti pomalu mizí, dokonce i deformace v průběku 1 - 2 let pomalu ustoupí. Nemocní, kteří při chůzi používají berle a hole je poměrně v krátkém čase odloží. Při těchto onemocněních se pije ráno půl hodiny před snídaní a půl hodiny před večeří jeden šálek spařené přesličky, kterou necháme vyluhovat půl minuty. Během dne se pijí čtyři šálky čaje z kopřivy. Také kopřivu spaříme a krátkou dobu vyluhujeme. Z těchto čtyř šálků se třikrát odleje půl šálku a do něho se přidá jedna polévková lžíce švédských kapek. Pije se před a po každém jídle. Při výskytu bolestí v koleně nebo jiných kloubech se přikládají na čtyři hodiny obklady ze švédských kapek.

Zlepšení dosáhneme, když na bolestivý kloub přiložíme listy kapusty nebo zelí, které přežehlíme, aby byly horké a zavážeme teplým šátkem. Bolesti se stanou snesitelnější i po vtírání esence z kostivalu. Při zánětu kloubů jsou vhodné parné obklady z přesličky. Kromě listů kapusty a zelí můžeme použít listy z bolševníku. Použití této jedovaté rostliny konzultujte s lékařem-naturopatem.

Jedna řádová sestra mně píše: "V dubnu jsem Vás prosila o radu. Pro bolesti jsem nemohla v noci spát. Podle Vašeho doporučení jsem denně pila čtyři šálky ze tří čajových lžiček čerstvých kopřiv a jedné polévkové lžíce švédských kapek. Musím vám s velkou radostí sdělit, že už půl roku nemám v kloubech žádné bolesti, ani už nemusím na operaci.

Zdroj: Zdraví z boží lékárny

 

Světe div se. Televize Prima propaguje alternativní metodu léčení!

Ing.Zdeněk Rozehnal

24.9.2017 v pořadu  "Očima Josefa Klímy" se hovořilo o úžasných schopnostech oxidu dusnatého, chemický vzorec NO (nezaměňovat za oxid dusný, rajský plyn - N2O). V rámci tohoto pořadu vystupovali pacienti s cukrovkou, ošetření touto jednoduchou bezbolestnou metodou (pracoviště v Brně), aby jim nebyla amputována noha.

Tento plyn má mj. schopnost zachránit nohy před amputací při cukrovce (tzv. diabetická noha), přičemž v ČR je amputováno ročně cca 10 000 nohou. Jak prohlásil p. Klíma málo lékařů o této metodě ví. Proč?

 

Kolik nemuselo být provedeno amputací nohou?

Pokud by byl použit oxid dusnatý

Komu "poděkovat"?

 

To je ukázka, jak farmalobby cestou ortodoxní medicíny za podpory masmédií a politiků utajuje úspěšné přírodní metody léčení.

Ti raději preferují pěstování GMO kukuřice. V roce 2015 jsme byli 3. nejvyšší producenti po Španělsku a Portugalsku v Evropě. Přitom ve většině Evropy a dokonce i v Polsku došlo k utlumení produkce GMO kukuřice, soudruzi!!!


Před několika léty jsem narazil na článek o úspěšném použití této metody při revmatoidní artritidě.
Tuto metodu popsal MUDr. Michal Bruňo z Košic.

Dovolím si jeho zkušenosti stručně popsat, abych Vás inspiroval k hledání přírodních metod léčení, které Vám masmédia, politici, ortodoxní medicína záměrně utajuje.

 

Jak se 80letá babka na stará kolena z revmatu vyléčila


Tuto ženu bolely všechny klouby v těle, ale především na rukou. Tuto bolest v těle měla i přes dodržování předepsané "standardní" ortodoxní léčbě. Tedy přesně se sice bolestivý a nepříjemný zánět na pár dní zklidnil, nicméně později se jako bumerang vždy vrátil.
 

Výsledek ortodoxní chemické léčby:


zdeformované a vykřivené prsty, některé z nich úplně nehybné


Nebylo jednoduché paní přesvědčit k léčbě, protože zákonitě ztratila důvěru v možnost pomoci.

Přesto se dostavila a bylo provedeno vyšetření termokamerou. Toto vyšetření potvrdilo zvýšenou teplotu v místě bolestivých kloubů, snímky připomínaly "hořící" ruku. Pacientka povtvrdila, že nejteplejší body na jejích rukách jsou zaroveň ty nejbolestivější.

 


Začátek léčby

Tato terapie spočívá z přímého působení plazmatického oxidu dusnatého na postižená místa. Doba použití netrvá déle než 15 minut.

V případě 80leté ženy byla zvolena 3 minutová aplikace na obě ruce zvlášť a to dvakrát denně v prvém týdnu, ve druhém týdnu jednou denně.


Co je NO?

V době popisované aplikace neproběhlo ani 20 let od jeho objevení, respektive jeho úlohy v těle, kde se přirozeně vyskytuje.

Aplikace NO (oxidu dusnatého) jako základ terapie podporující hojení.

Aplikace NO spolu s dalšími podpůrnými prostředky (speciální uhlíkové bandáže a potravinové doplňky) má příznivý vliv na hojení a regeneraci tkáně.

Její nasazení je vhodné zejména při těchto zdravotních potížích:

 • bércové vředy
 • diabetická polyneuropatie (tzv. diabetická noha)
 • zabíjí baktérie, viry a parazity
 • špatně se hojící rány, pooperační rány
 • popáleniny (lehké i hnisavé)
 • dermatologické potíže
 • revmatická artritida
 • renální insuficience (snížená funkce ledvin)
 • močová inkontinence
 • erektilní potíže
 • zánětlivá onemocnění
 • reguluje apoptózu (smrt buněk)
 • reguluje specifickou a nespecifickou imunitu
 • zvyšuje tvorbu protizánětlivých cytokínů
 • pozitívně ovlivňuje hladinu inzulínu
 • snižuje krevní tlak - normalizuje krevní oběh rozšířením stěny cév

...

Každopádně důležitý význam oxidu dusnatého v organismu bude stále nechávat vědce v němém úžasu.


Jak probíhá léčení pomocí NO?

To je založené jednak na povrchové aplikaci (působením na kůži) anebo pomocí drénů v břišní nebo hrudní dutině.

NO má schopnost pronikat nejen přes povrch otevřených ran, ale také bez problémů proniká přes neporušenou kůži (nejčastější použití), jakož i  přes všechny druhy sliznic. Stejnou schopnost má úžasné DMSO, ortodoxní medicínou na příkaz farmalobby nepoužívané.

To znamená léčbu bez bolesti a neinvazivně (bez chirurgického zákroku) a i hluboko v těle.

 

Léčba oxidem dusnatým má minimum kotraindikací a téměř žádný nežádoucí účinek


Jedinou komplikací u léčené babky, byla krátká cca 24 hodin trvající bolest léčené části těla. Na tuto skutečnost byla dopředu upozorněna a s touto skutečností se bez problémů vypořádala.

U většiny pacientů odeznějí zvýšené bolesti do jednoho dne.

První týden terapie NO dvakrát denně byl u léčené paní bezproblémový. Nebyly zaznamenány změny v hybnosti, ani bolestivosti obou rukou.

Zhoršení stavu nastalo až ve druhém týdnu. Nicméně po dvou týdnech pacientka další léčbu odmítla s tím, že již nemá žádné bolesti.

Dvojtýdenní léčba byla ukončena, přičemž aplikace plazmatického NO trvala celkem 75 minut. Byla provedena kontrola termokamerou (porovnání snímků před a po).


V termografii platí zákon:

Pokud je rozdíl teplot vyšší než 1°C u porovnánaných míst na těle, jedná se o patalogický proces!

Léčba touto metodou je velice úspěšná, pokud je teplotní rozdíl porovnatelných míst lidského těla nižší než 0,5°C.

Zatím nepřekonaným rekordem ve změně teploty stejného místa je pacientka s vředem na předkolení, u které se změnil průtok krve po měsíční terapii v postihnuté oblasti předkolení s vlivem na teplotu až o 5,1°C.


Jak vypadal stav u pacientky po 2 letech po terapii?

V den této zprávy byla pacientka 568 dní bez bolesti rukou a s obnovitelnou pohyblivostí. Pacietka byla poučena, že návrat bolestivosti je možný. Proto při prvních náznacích recidivy bychom okamžitě začali s udržovací formou terapie.

Ta by pozůstávala z denních sezení po dobu 2 týdnů s 5 minutovou aplikací NO.

Ale možná tento den nikdy nepříjde.

 

MUDr. Michal Bruňo, lékař na straně pacientů

VITARE Košice – Centrum prevencie a liečby

www.vitare.sk

 

Centra preventivní medicíny

V České republice: 

Brno
České Budějovice
Praha 4 
Praha 6
Holešov
Litoměřice
Olomouc
Tábor

Na Slovensku:

Partizánske

 

Aplikace NO

 

 

 

 

 


 

 

Nejúčinnější extrakty z

 

s    Certifikáty

 


ČESKO, SLOVENSKO,

 

 

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!
Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

l

100% Sibiřská Čaga

 

 

 VAKCÍNY   JSOU

ODHALUJÍ   TAJNÉ

článek

 

REZISTENTNÍ    BAKTÉRIE

USMRTÍ   UŽ    DENNĚ

článek

 

CHEMICKÉ     LÉKY

BRZDÍ

REGENERAČNÍ

 

 

LÉČIVÉ 

NEJEN K PREVENCI 

ANEB   ŽIVOT

příroda uzdravuje

 

Polysacharid Beta-glukan obsažený v léčivých houbách je látka, co současný člověk více než potřebuje. Můžeme ho pokládat za moderní kámen mudrců, který byl po dlouhém hledání nalezen

 Více 

 

 

 • Alzheimer
 • Parkinson
 • Mozková mrtvice
 • Roztroušená skleróza
 • Demence
 • Borélie v mozku
 • Ochrana mozku

 

 

 

 

PŘIROZENÁ

CESTA    NEJEN

 

harmonizátory

 

 

 

 

CHITOMAXTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněná látka

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Složení Fenuprimu:

Obsah jedné tobolky:

Balení: 90 kapslí

 


Článek o Chitomaxu a Fenuprimu zde

 

-V

Zdraví velký černý pes Sorbon s paničkou I.H.

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ

 

Jak přestat úspěšně kouřit

O škodlivosti kouření naprostá většina kuřáků nepochybuje. Každoročně se více než třetina závislých na nikotinu pokouší nějakou formou přestat. Výsledky jsou velice špatné. Po roce od zahájení abstinence nekouří méně než 1 z 20, efektivnost je pod 5%.

Žvýkačky, náplasti s nikotinem, to odhaduji jako cestu pouze pro zbohatnutí výrobců. Osobně jsem je zkoušel před mnoha lety, účinek maximálně 3 dny.

Vyzkoušel jsem více metod, zaplatil tisíce korun, ale nic nezabralo trvale. Více méně jsem zkoušel všechny alternativní způsoby léčby, léčitele... Efekt - maximálně 2 měsíce.

 

Ale byl tu háček

Odjakživa jsem se vyhýbal užívání chemických léků. A jako dovozce a prodejce léčiv především z Francie jsem se jim vyhýbal obzvlášť...

 

Celý článek

 

 

Mozek a jeho spolehlivé poškozování 5 složkami potravin

V současnosti není na světě nouze o věci, ze kterých lidé šílí. Existuje, ale několik látek, ze kterých lidé šílí ve velmi krátké době.

Tyto látky poškozují nejen mozek, ale i střeva a játra. Přitom zodpovědnost za jejich přítomnost v potravinách nese člověk, jeho geniální mysl také jak rychle zbohatnout.

Pokud chcete, aby nedocházelo k poškozování Vašeho mozku a měli jste čistou mysl, buďte obezřetní na tyto složky potravin.

 

Celý článek

 

 

Další velká rána farmaceutickým firmám: Léky na cholesterol - statiny - jsou prý zcela bezcenné

Poslední doba byla pro farmaceutické firmy velmi těžká. Byly totiž publikovány 3 velké studie, které kompletně vyvrátily jakoukoli efektivnost více druhů nejpoužívanějších léků.

Následky těchto studii mohou být pro tyto společnosti zdrcující, protože se jedná o extrémně ziskové léky, které nejednou tvoří hlavní jádro jejich příjmů.

 

 

Celý článek

 

 

Očkovat nebo ponechat dětským infekcím volný průběh? O souvislostech vakcinací, srdečních onemocnění a rakoviny

I když po zavedení vakcín došlo ke snížení výskytu spalniček a příušnic, vědci nyní zjišťují, že tyto dětské infekce plní cennou funkci a možná jsou i nezbytné pro normální vývoj našeho imunitního systému. Jako příklad vědeckého bádání v této problematice lze uvést třeba rozsáhlou japonskou studii[1], která proběhla v roce 2015. V ní se došlo k závěru, že spalničky a příušnice, které děti prodělají, mají výrazně protektivní účinky před smrtelnými srdečními příhodami a mrtvicemi v dospělosti. V rámci této studie bylo několik let sledováno více než 100 000 mužů a žen ve veku 40-79 let, aby se u nich stanovila pravděpodobnost úmrtí na aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění.

 

Celý článek

 

 

62-letý muž se vyléčil z diabetu 2.typu vyřazením těstovin a pečiva

Až vám příště bude někdo tvrdit, že diabetes 2.typu je neléčitelný, poukažte na zázračnou cestu za zdravím, kterou absolvoval Geoff Whitington - Angličan, jenž se definitivně vyléčil ze svých diabetických potíží. Podařilo se mu to díky úsilí jeho dvou milujících synů, kteří otce vyvedli z bludného kruhu, v němž se pohyboval už mnoho let.

Tento muž trpěl vysokou nadváhou, hormonální nevyvážeností a dokonce mu už hrozila i amputace nohy, takže se vzdával jakýchkoliv nadějí na svou zdravou budoucnost. Pracoval jako strážný v dlouhých 15-hodinových směnách a jeho zdravotní stav byl také důsledkem jeho špatné životosprávy.

 

Celý článek

 

 

Ib....... způsobuje tisíce úmrtí ročně: Přírodní náhrada je bezpečná

Nedávný článek publikovaný tiskovou agenturou Reuters odhalil zajímavá zjištění o lécích užívaných proti bolestem jako je ib......n (například účinná látka v přípravku Ib....n. Češi mají na hlavu nejvyšší spotřebu léků proti bolesti v EU, což cosi vypovídá o úrovni zdejší chemické medicíny).

Článek uvádí, že výše uvedená léčiva zvyšují riziko srdečního infarktu ve stejné míře jako léky, které byly v minulosti staženy z trhu kvůli jejich vysokým rizikům. Jeden z takto stažených léků,
byl příčinou až 30.000 úmrtí v důsledku srdečních infarktů a náhlých srdečních příhod.

 

Celý článek

 

 

Takto vyléčíte chronickou boreliózu, i když to už lékaři vzdali

Lymská bolerióza je infekce bakterií Borrelia burgdorferi (v Česku je tento typ poměrně vzácný, viz Lymská borelióza). Přenáší se hlavně klíšťaty, ale spekuluje se, že její možnými přenašeči mohou být i další druhy hmyzu jako jsou komáři či blechy.

Není přenosná z člověka na člověka, přestože nejnovější poznatky ukazují na to, že za jistých okolností k tomu může dojít, například při intimním styku.

Příznaky lymské boreliózy

Příznaky tohoto onemocnění se liší, ale ve většině případů se vyvíjejí podle následujícího scénáře.

Fáze 1 – den 3 až 30 po bodnutí

Někdy se tato fáze nazývá i „časná lokální infekce“.

U 70 až 75 % lidí se rozvine zarudnutí. Jde o charakteristické „býčí oko“ se středem v místě kousnutí klíštětem. Nesvědí ani nebolí, ale na dotek může vyvolávat pocit tepla. Rozvoj příznaků podobných chřipce: horečka, zimnice, zduření lymfatických...

 

Celý článek

 

 

Jak detoxikovat každý orgán a už nikdy nebýt nemocný ani unavený

Všimli jste si, že stále více a více lidí, dokonce i mladých, podléhá chronickým onemocněním, rakovině či autoimunitním chorobám? Naše tělo je sice za optimálních okolností dokonalé, ale má i svá slabá místa.

Jedním z takových slabých míst jsou
toxiny z prostředí, které mají schopnost poškozovat naše DNA, což pak způsobuje fyzické poškození. Ke genetickým změnám však může docházet nejen v důsledku vlivu toxinů.

Spouštěčem dokáží být i stres, duševní plytkost, hormonální a endokrinní nerovnováha, parazity, viry, bakterie, nadbytek cukru, pesticidy, těžké kovy a podobně. Totiž, tělo a duše jsou jedno. Skutečná medicína se proto musí zaměřit na obě oblasti.

 

Celý článek

 

 

Zásadní průlom v medicíně: cukrovku 2. typu lze vyléčit pouhou změnou jídelníčku - 700 kalorií denně po dobu pouhých 8 týdnů

Jeden z posledních výzkumů „objevil“ metodu léčby, kterou doporučoval Mike Adams - editor serveru NaturalNews už před deseti lety: vhodně sestavený jídelníček působí proti diabetu 2. typu a dokonce jej může i vyléčit.

 

Vědci došli k závěru, že speciální nárazová dieta trvající pouhých 8 týdnů může vyléčit tuto chorobu

 

A co víc, i lidé, kteří mají diabetes více než deset let, mohli po této dvouměsíční dietě zaznamenávat její ústup.

 

Celý článek

 

 

Mamografy způsobují více rakovin prsu, než ji detekují

Dr. Ben Johnson: Napsal jsem knihu pro ženy pod názvem Tajemství moudrosti o zdraví poprsí (The Secret of Health Breast Wisdom) protože my, lékařská komunita, způsobujeme ženám rakovinu tím, že od nich požadujeme vyšetření na mamografu.

Mamografy způsobují rakovinu. Tečka.

Přesto, když dnes žena navštíví svého gynekologa nebo rodinného lékaře, bude se jí toto vyšetření obrazně řečeno „tlačit do hlavy“.

Bude vystavena silnému nátlaku, aby šla na mamograf, který jí může přivodit rakovinu prsu.

Mamograf životy nezachrání. Pokud na něj půjdete, máte o 4% vyšší riziko úmrtí. Po každém mamografu! Tečka.

 

Celý článek

 

 

Tučnými a oteklými vás dělají toxiny v tukové tkáni. Ukažte jim STOPku!

Bohužel, všichni dnes žijeme v toxickém prostředí, kde jsme permanentně vystaveni potravinám, které jsou znečištěné chemikáliemi. Proto je toxinům téměř nemožné se vyhnout.

Pro nás to pak znamená, že náš trávicí systém a hlavně játra se mohou snadno přetížit. Jsme sice stavění tak, aby se z nás škodlivé látky neustále vyplavovaly, pokud jich je však příliš, tělo to pak nemusí zvládat a namísto vyplavování se v něm začnou usazovat.


Toxiny dělíme do dvou kategorií:

 • rozpustné ve vodě
 • rozpustné v tucích
 

Celý článek

 

 

Ohromení vědci konečně přiznali, že vysoká průměrná délka života Japonců souvisí se stravou a nikoliv s geny

Všichni sníme o dlouhém životě bez nemocí. Zatímco se průměrný věk v rozvinutých zemích pomalu zvyšuje, neplatí to tak docela o poklesu nemocnosti a zdravotních postiženích.

Jedna z posledních studií, publikovaných v časopise the British Medical Journal, ale možná odhalila klíč k té žádoucí dlouhověkosti. Není žádným tajemstvím, že
mezi nejzdravější lidi na světě patří Japonci. Vykazují druhý nejvyšší dosahovaný věk a také obezita se mezi nimi vyskytuje pouze s četností 3,5%. Američané naopak zaujímají až 43. místo u dlouhověkosti a jejich obezita se nyní pohybuje kolem 35%.

 

Celý článek

 

 

Upozornění

na

NOVÉ ČLÁNKY

na Váš mail

1x měsíčně

 

 


 

 

Reishi a Cordycepsu

 

kvality   COA   pro

 


NĚMECKO a RAKOUSKO

 

 

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!
Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

l

Betaglucan MaxCell

k

k

 

 

Betaglucan MaxCell

 

 

k

 

TOTÁLNÍM   PODVODEM

VLÁDNÍ   DOKUMENTY

 

 

NA    ANTIBIOTIKA

1900    LIDÍ

 

 

PŘINEJMENŠÍM

PŘIROZENÉ

POCHODY

 

k

HOUBY

VŠECH CHOROB

BEZ NEMOCÍ

spolehlivě a jistě

 

Beta-glukan byl izolován a v následujících klinických studiích vykazoval značnou stimulační schopnost u onemocnění, která dlouhou dobu nemohla být zvládnuta jinými metodami

prof. Vilém Palisa DrSc, český špičkový onkolog

 

 

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!
100% Sibiřská Čaga
 • Cukrovka
 • Crohnova choroba
 • Lupénka
 • Ekzémy
 • Žaludek
 • Játra
 • Autoimunitní onemocnění

 

 

 

 

A    ÚČINNÁ

K    HUBNUTÍ

 

metabolismu

 

 

 

 

FENUPRIMTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněné složení

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Jak učinkuje Fenuprim? - video

 

 

 

 

Přišel nám dopis jedné naší zákaznice i s fotografií z řad čtyřnohých přátel člověka - Superionherbs.cz 1.12.2015

Vážení dvojnožci, chci vám říci svůj příběh. Jsem jeden z “miláčků” českých rodin. Kříženec vlčáka z labradorem, kterého si vzali z útulku. Ve 12ti letech jsme dostal dle laboratoře rakovinu sliných žláz. Nádory na krku praskly a po určité době se rána zacelila. Dostal jsme lék a lék a na naději … před… Po léku a léku jsem nabíral na váze a tak byly váhou ohroženy klouby a můj pohyb. Pan veterinář lék a lék odstavil a měl jsem pouze včelí propolis. Panička si prostudovala dostupné knihy o čínské medicíně – našla Duanwood Reishi a Cordyceps – koupila mi tyto dvě houby, které jsem začal každý den v kapslích užívat. Dnes je tomu už 13 měsíců, jsem čiperný, plný života a zřejmě zdráv. Je mi 13 let. Ať žije čínská medicína a jako prevenci ji budu užívat celý zbytek života.

 

 

ČLÁNKY

 

Kdy budeme moci úplně zvrátit šedivění vlasů?

Příčina šedivění vlasů

Šedivění způsobuje nižší hladina enzymu kataláza v kombinaci s nižší úrovní enzymů MSR A a MSR B, které opravují poškození peroxidem vodíku. Lidem se šedinami se hromadí peroxid vodíku ve folikulech, tedy ve tkáních, které obalují vlasy a z nichž vlasy vyrůstají.

Metabolizmus peroxidu vodíku versus věk člověka

Tělo peroxid vodíku vytváří v malých dávkách v rámci metabolických procesů. Organismus mladých lidí jej dokáže rychle odbourávat. U starších lidí tento proces začne postupně probíhat pomaleji a nakonec neodbouraný peroxid napadne enzym tyrozin kynázy, který je zodpovědný za tvorbu melaninu, což je základní pigmentová složka vlasů.

Následkem toho vlasy začnou šedivět, přičemž se vlasy vybělují zevnitř.

 

Celý článek

 

 

Muži zírají, proč ženy potřebují více spánku

Experti z Duke univerzity provedli  studii, která potvrdila, že ženy potřebují  ke své regeneraci více spánku než muži.

Tento výzkum byl proveden na základě informací, že ženy těžko snáší následky mentální a fyzické vyčerpanosti pokud mají nedostatek spánku.

Výsledek muže nepotešil

Zjištěné poznatky vedou k novým zdravotním doporučením pro ženy, které mívají standardně vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění, depresí a psychologických problémů oproti svým polovičkám.

 

Celý článek

 

 

Varování: Pokud používáte Alobal, tak přestaňte. Hrozí vám vážné následky

Po dlouhou dobu je hliníková folie běžnou součástí kuchyně. Proč? Je velmi užitečná pro mnoho použití. Kromě pečení se používá i na prodlužování trvanlivosti potravin tím, že se do ní balí jídlo, zakrývají se kastroly a takto se potraviny uchovávají v ledničce.

Ale nyní poslední výzkumy potvrzují, že pokud tuto folii budete používat, budete se dále vystavovat závažným zdravotním rizikům.

g
 

Celý článek

 

 

Sedm důvodů, proč přírodní terapie nejsou někdy na rakovinu účinné 

Ortodoxní medicína má řadu způsobů, jimiž zakrývá fakt, že její léčebné metody na rakovinu většinou vedou k úmrtí onkologických pacientů. Je totiž jednodušší tvrdit, že pacient podlehl rakovině a ne otravě na chemoterapii nebo na poškození orgánů způsobených ozařováním.

Navzdory prohlášením o vysoké úspěšnosti standardní léčby, je
skutečná míra jejich vyléčení velmi nízká.


Jak konvenční onkologie manipuluje statistiky

Na oklamání veřejnosti a marketingovou propagaci svých terapií používá onkologie několik triků a slovních hříček.

 

 

Celý článek

 

 

11 příznaků toho, že jste energeticky vysáváni lidmi kolem vás

Základem bytí mnoha lidí je živení se energií jiných. K tomu, abyste byli schopni se pohybovat v jakékoliv dimenzi, potřebujete energii. Všechny lidské bytosti vyžadují energii, aby existovaly, aby dokázaly cokoli dělat. Když mluvíme o energetických upírech, nemyslíme tím klasické upírů z filmů, kteří sají krev.

Odkaz na upíry používáme jako výraz pro označení nedobrovolného odčerpávání životní energie ze živých bytostí a to buď ve fyzické nebo nefyzické rovině, tedy na všech úrovních – fyzické, emocionální, mentální a duševní. Někdy se to označuje i jako psychický útok. Nicméně psychický útok je trochu něco jiného a dokáže vyvolat ještě více mizérie než energetické upírství.

 

Jak dlouho žije pacient s chemoterapií a jak dlouho bez ní?

Dr. Hardin B. Jones, bývalý profesor medicínské fyziky a fyziologie na Kalifonské universitě v Barkley studoval délku přežití onkologických pacientů po dobu více než 25 let.
To, na co přišel, doslova vyvedlo z míry celou vědeckou komunitu, která se dodnes s jeho zjištěními nedokázala smířit. Na konci svého výzkumu totiž došel k závěru, že navzdory obecně rozšířené víře, chemoterapie prostě nefunguje.

Byl svědkem, jak mnozí pacienti s rakovinou, které léčili chemoterapií, umírali hroznou smrtí. Mnozí z nich podlehli svému osudu mnohem dříve, než ti, kteří si nezvolili žádnou léčbu.

 

Celý článek

 

 

Poloha akné na tváři prozradí co máte v těle nemocného

Obecně platí, že se lidé obracejí na medicínu, když čelí nějakým zdravotním problémům. Nicméně konvenční léčebné a diagnostické postupy ne vždy přinesou efektivní výsledky.

V mnoha případech se alternativní medicína ukázala být v léčbě různých zdravotních problémů úspěšnější než ta konvenční. Lidé na celém světě propagují všelijaké léčebné metody jako bylinářství, akupunktura, jóga, ayurvéda a mnoho dalších.

I když je dobré chodit na preventivní lékařské prohlídky, potenciální zdravotní problémy můžete také diagnostikovat s pomocí alternativních metod.

Diagnostika podle akné v obličeji

Následující metodou si můžete diagnostikovat potenciální zdravotní problémy a to jednoduše na základě polohy akné na obličeji. Budete potřebovat jen zrcadlo, abyste zjistili, zda máte na obličeji nějaké akné nebo vyrážky. Pak určíte přesnou polohu a podíváte na obrázek níže, který naznačuje daná místa.

 

Celý článek

 

 

O tomto musíte vědět: Primární příčiny rakoviny prsu

Vše, co potřebujete pro uskutečnění změn, které vás ochrání před rakovinou, jsou znalosti.

Příčina č.1: Antirespiranty obsahující hliník

Používání antirespirantů je pro většinu lidí běžnou denní rutinou, o které příliš nepřemýšlejí. Zde je důvod, proč byste o tom přemýšlet měli. Pokud používáte antirespirant obsahující hliník, zvyšujete si tím své riziko rakoviny prsu.

Princip antirespirantů spočívá v utěsňování, uzavírání a blokování pórů, které vylučují pot v podpaží. No a jejich nejčastější aktivní látkou je právě hliník. To způsobuje nejen zablokování jedné z cest, kterými se vaše tělo detoxikuje (vylučuje toxiny v potu), ale zároveň také zvyšuje obavy, kde tyto kovy nakonec skončí.

 

Celý článek

 

 

Pokud jsou vaše ledviny poškozené, tělo vám vyšle těchto 8 znamení

Ledviny jsou životně důležité orgány a nacházejí se přímo pod hrudním košem. Jsou zodpovědné za očistu a detoxikaci, denně filtrují 10 až 150 litrů krve. Jsou také důležité pro udržování všech tělesných funkcí a udržují vaši krev zdravou. Podílejí se na vylučování nadměrného množství tekutin a odpadu z vašeho organismu.

Regulují hladinu elektrolytů a udržují kosti silné a zdravé, podílejí se na tvorbě červených krvinek a stabilizují krevní tlak.

V případě, že vaše ledviny nemohou správně vykonávat svou funkci, vaše zdraví může být ohroženo. Pečlivě si přečtěte následující problémy, které jsou spojeny s poškozením či selháním ledvin.

 

 

Celý článek

 

 

12 citátů lékařů, které rakovinová lobby nechce, abyste četli

Léčba rakoviny je prostě jasný byznys. Právě proto nemají velké farmaceutické firmy o lék na rakovinu zájem. Pokud totiž vyléčíte pacienta, nevyděláte tolik peněz, než když ho budete v nemoci udržovat co nejdéle.

Ale neposlouchejte nás. Poslechněte si to raději od těchto známých lékařů medicíny.

1/ Dr. Otto Warburg, laureát Nobelovy ceny za medicínu

Nikdo dnes nemůže říci, že se neví, co je primární příčinou rakoviny. Naopak neexistuje onemocnění, jehož primární příčina by byla lépe prozkoumána. Proto již dnes ignorace není omluvou, aby se nedalo udělat víc pro prevenci. Pokud chce lidstvo přežít, tak prevence, bez pochyb jednou musí přijít.

 

 

 

Vyléčení Crohnovy nemoci v terminálním stádiu

Crohnova choroba ovlivňuje celé trávicí ústrojí a nikoliv jen střeva. Na rozdíl od jiné choroby - ulcerózní kolitidy (vředového zánětu tlustého střeva) tato ovlivňuje celou stěnu střev a nikoliv jen vnitřní výstelku.

A západní medicína začíná až teď objevovat to, co čínská medicína nebo ájurvéda věděly už celá staletí: že totiž veškeré zdraví začíná a končí ve střevech

Shona Banda - pacientka, které byla diagnostikována Crohnova choroba někdy v roce 2004, podstoupila už mnoho operací a musela užívat mnoho léků, ale její stav se postupně zhoršoval až natolik, že jej lékaři označili za terminální.

 

Celý článek

 

 

Jak pročistit lymfatický systém a předejít až 80 % chronických chorob

Umíte si představit, co to znamená být vystaven desetitisícům toxinům, zatížený umělými produkty a zpracovanými potravinami každý týden? Bohužel, to je moderní realita, které se nám všem v současnosti dostává.

Detoxikace v našem těle probíhá běžně každý den. Vyvádějí se z něj ven přírodní chemické látky, ale i ty vytvořené člověkem, jako jsou domácí čistící prostředky či přísady z kosmetiky.

Dokonce i metabolické zplodiny, jako výsledek činnosti našich vlastních buněk, jsou považovány za toxické.

Jak tělo detoxikuje škodlivé látky

 

Celý článek