Jak si účinně zkvalitnit ovzduší v obývaných prostorech?

Ing.Zdeněk Rozehnal

Polétavý prach tvoří většinou sírany, amonné soli, uhlík, některé kovy, dusičnany, případně i těkavé organické látky nebo polyaromatické uhlovodíky. Jde o malé částice různých látek, které jsou tak lehké, že trvá velmi dlouhou dobu, než se usadí na povrchu. Čím menší průměr částice má, tím déle zůstává v ovzduší. Částice PM10 „poletují“ ve vzduchu několik hodin, PM1,0 i několik týdnů, dokud nejsou spláchnuty deštěm nebo nejsou zachyceny v místnosti čističkou vzduchu. Na částice polétavého prachu se vážou těkavé organické látky VOC (VOC – z anglického názvu volatile organic compounds), které pak v organismu působí toxicky. Částice větší, než 10 mikrometrů, se obvykle zachytí již na nosní sliznici, menší částečky, tedy právě PM10, se usazují dále v průduškách. Při hlubším nádechu pak částice putují do vzdálenějších částí dýchacího ústrojí. Menší částice, PM2,5 a PM1,0, mohou někdy putovat přímo až do plicních sklípků a jsou proto nejnebezpečnější, protože detoxikace karcinogenních látek navázaných na tento prach v plícních sklípcích je složitá. Prachové částice v průduškách a plicích škodí jednak samotným mechanickým zaprášením, ale největším problémem je pak obsah právě jedovatých a rakovinotvorných látek v prachu, například arzenu, kadmia, chromu, niklu, olova nebo manganu a benzoapyrenu. Prach je nosičem karcinogenních látek.

 

Polétavý prach – neviditelná hrozba 

 odhaduje se, že kvůli polétavému prachu zemře ročně 350 000 lidí v Evropě předčasně

 

Co způsobuje nadměrné vdechování polétavého prachu?

 • astma
 • plicní choroby
 • rakovinu plic
 • poškození nenarozených dětí již v prvním měsíci těhotenství
 • častější onemocnění dýchacích cest u dětí
 • ve vyšším věku zvyšuje počet onemocnění cukrovkou, vysokým krevním tlakem a různými srdečními onemocněními

 

Polétavý prach a rizika v datech

 • rizika související s jemným prachem se podílí v ČR na úmrtnosti 5-13 procenty
 • při počtu cca 100.000 ročně zemřelých v ČR se prašnost může odrazit v úmrtí až 13.000 lidí ročně
 • kvůli polétavému prachu zemře cca 350.000 lidí v Evropě ročně předčasně
 • prach zkracuje průměrnou délku života ve městech o rok
 • polétavých prach snižuje hrubý domácí produkt Evropské unie každoročně asi o 80 miliard euro
 • dlouhodobé vystavení vysokým koncentracím výfukových plynů dieselových motorů vede k nárůstu výskytu rakoviny o 40%
 • znečištění ovzduší má na svědomí sedmkrát více životů než dopravní nehody na evropských silnicích

 

Limity a jejich dodržování v ČR

Pro polétavý prach PM10 platí čtyřiadvacetihodinový limit 50 mikrogramů na m3, přičemž tento limit může být 35x ročně překročen. Další platný limit stanovuje nejvyšší průměrnou koncentraci za celý rok na 40 mikrogramů. Dle nejnovějších studií však mohou mít škodlivé zdravotní účinky i nižší koncentrace polétavého prachu. Bez ohledu na to je imisní limit pro polétavý prach překračován minimálně na třetině území ČR. Na této třetině území však žijí dvě třetiny obyvatel, kteří jsou prachu vystaveni a musí čelit zvýšeným zdravotním rizikům.

V České republice a v Polsku je situace nejhorší z celé Evropské unie

 

V porovnání čistoty ovzduší asi ve 30 velkých evropských městech z hlediska znečištění polétavým prachem vyšlo jako vůbec nejhorší město Praha

 

A situace se dále zhoršuje

Od října 2012 do března 2013 bylo jen 48 dnů, kdy žádná z 53 stanic smogového varovného systému nezaznamenala překročení imisního limitu polétavého prachu PM10. Ve stejném období 2011 - 2012 to bylo o 26 dnů více - 74 dnů. V roce 2013 byly v zimě dva měsíce, kdy smog republiku netrápil, ale v letošním roce (2014) byl problém se smogem víceméně nepřetržitý.

 

Karcinogenní benzo-a-pyren v ovzduší zásadně ovlivňuje zdraví až dvou třetin obyvatel v ČR

 

80–100 %  benzoapyrenu, který patří mezi rakovinotvorné polyaromatické uhlovodíky je navázáno především na povrch prachových částic menších než 2,5 μm. Tyto jemné prachové částice přetrvávají v atmosféře poměrně dlouhou dobu (dny až týdny), což umožňuje jejich transport na velké vzdálenosti. Při vdechnutí se také dostávají hluboko do dýchacích cest, na rozdíl od větších částic, které se mohou zachytit již v horních dýchacích cestách.

Vysoká úroveň znečištění ovzduší a to zejména benzoapyrenem vázaným na prachové částice, prokazatelně zvyšuje nemocnost dětí předškolního věku, výskyt astmatu u dětí a úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění u dospělých. Znečištění má dlouhodobý efekt, zaznamenatelný od prenatálního období až po zkrácení průměrné délky života u dospělých.

 

Polétavý prach PM2,5 a menší částice  -  největší hrozba

(rizika související s jemným prachem se podílí v ČR na úmrtnosti 5-13 procenty)

 

 

Polétavý prach PM10

(ve vyšším věku zvyšuje počet onemocnění cukrovkou, vysokým krevním tlakem a různými srdečními onemocněními)

 

Jedovaté kadmium

(opět na čele ve světě jako v rakovině tlustého střeva, v pojídání tavených sýrů, v kouření marihuany, v hazardu ...)

Státní zdravotní ústav vydal zprávu, že Týdenní zátěž kadmiem je u českých dětí 4-6 let výrazně vyšší, než je doporučená tolerovatelná dávka stanovená Evropským úřadem pro potraviny, přičemž v letech 2012-2013 se jednalo až o 227% této hodnoty.

V ledvinách českých předškoláků se našly extrémně vysoké hodnoty kadmia. Jedem, který způsobuje řídnutí kostí, chudokrevnost nebo spouští rakovinotvorné bujení, je ohrožena až polovina dětí. Do ovzduší se dostává spalováním uhlí, odpadů, z dolů a rafinérií. Do vody se uvolňuje z odpadních vod z domácností i z průmyslu. Do půdy se uvolňuje z umělých hnojiv.

Kadmium se nachází téměř ve všech potravinách. Například do brambor, obilovin nebo zeleniny se kov dostává z půdy zamořené minerálními hnojivy a průmyslem. Problém se zamořenou půdou jde přitom podle odborníků snadno vyřešit: stačilo by, aby ji zemědělci začali vápnit. Například v roce 2014 inspekce odhalila kadmium ve stopovém množství u poloviny vzorků kontrolované zeleniny, v osmdesáti procentech prověřovaných obilovin nebo ve všech vzorcích máku.

Jeho nebezpečnost tkví mimo jiné v tom, že podobně jako rtuť anebo olovo vytváří i organické sloučeniny, které jsou mimořádně jedovaté.
Hlavním zdrojem kadmia je cigaretový kouř. Čtvrtina dětí žije v domácnosti s kuřákem. Tito předškoláci mají až pětkrát horší toxikologické výsledky než jejich vrstevníci bez vlivu cigaretového kouře. K vyšším hodnotám kovu v organismu přispívá také žalostná kvalita ovzduší v některých lokalitách Česka.

V těle se kadmium hromadí hlavně v ledvinách a játrech, přičemž i velmi malé dávky kovu mohou vést k selhání ledvin. Kromě toho způsobuje anémii a chronickou rýmu. Může spustit nádorové bujení nebo zapříčinit neplodnost.


V jiných evropských zemích lékaři tak vysokou zátěž jako v ČR u dětí nezjistili.

 

Dýchejte čistý vzduch doma

 

prozdravi.cz prozdravi.cz

96% účinnost při zachytávání polétavých nečistot

značné snížení baktérií a plísní v ovzduší

naprosto tichý chod

 

Čistící funkce přístroje:

Čištění vzduchu funguje na dvou principech. Jednak přímou filtrací vzduchu přes elektrostatický filtr, který nečistoty zachycuje, jednak pomocí tzv. clusterů (shluků). Všechny nečistoty jsou kladně nabité a anionty, které Ionic-CARE produkuje, je spojí k sobě do větších částic, tedy clusterů. Tyto shluky rychleji klesají k zemi, kde je zametete nebo vysajete. Čistička vzduchu tedy zabraňuje tomu, abyste nečistoty poletující vzduchem vdechovali.

Ionizace vzduchu

S ionty se setkáváme od prvního nadechnutí, každé prostředí je ionizováno. Na naše zdraví má ale zásadní vliv fakt, zda v ovzduší panuje iontová rovnováha nebo nikoliv. V přírodě jsou kladné i záporné ionty většinou v rovnováze, v místech s vyšší koncentrací záporných iontů (aniontů) se nám pak dýchá nejlépe. Anionty převažují u tekoucí vody, ráno v lese, na mořském pobřeží apod. Naopak civilizace způsobuje, že vzduch je nabitý převážně kladnými ionty. Nedostatek aniontů činí vzduch těžkým a špatně dýchatelným. Nejde ale pouze o situaci v rušných velkoměstech. Nezdravý vzduch je dnes prakticky v každé domácnosti a kanceláři - kopírky, počítače, televizory, umělá okna, chemické výpary z čistících prostředků, syntetické koberce, klimatizace - to vše má za následek ovzduší, pro které naše tělo není stavěno. Pro to, abychom byli zdraví a cítili se svěží, potřebujeme záporné ionty, které lze vytvořit uměle právě pomocí ionizátoru vzduchu v čističce vzduchu Ionic-Care.

Charakteristika:

 • 96% účinnost při zachytávání polétavých nečistot
 • desinfekční účinnost, značné snížení baktérií a plísní v ovzduší
 • kombinovaná čistička vzduchu s ionizátorem
 • nulové náklady na filtry s doživotní zárukou
 • naprosto bezhlučný provoz, 3 stupně výkonu
 • vzduchový výkon až 65 m3/hod
 • minimální provozní náklady, 3 stupně režimu s příkonem 12 W (trvalý provoz), 6 W (25 vteřin provozu -proces čištění + ionizace vzduchu - 25 vteřin pauza), 4 W (25 vteřin provozu - proces čištění + ionizace vzduchu - 50 vteřin pauza)
 • snadná obsluha, údržba i čištění přístroje
 • kvalitní provedení a moderní design

 

Expertizy čističky vzduchu Ionic-CARE Triton X6:

 

 

Osobně používám několik let 2 čističky Ionic-CARE Triton X6 v domě, který je umístěn v cípu lesa.

 

  Filtr čističky po 6 týdenním 50% provozu v ložnici - příkon 6W

 

Dle výše publikovaných map se prostředí, kde jsou čističky vzduchu provozovány, nalézá v prostoru koncentrace 0,6 - 0,8 ng/m- benzoapyren. Polétavý prach PM2,5 >17-25, PM10>40-50. Usazený prach na filtru v ložnici je šedobílý. U čističky ve společenské místnosti (24 hodinový provoz, 120 m3) je prach na filtru šedočerný, někdy místy do hněda, v místnosti se nekouří, pohyb kočky. Zachycené množství prachu je překvapivě značné, přitom okolí je relativně čisté - les a pole, bez provozu aut.

 

  Filtr čističky po 6týdenním 24hodinovém provozu ve společenské místnosti - příkon 12 W

                                                   Detail                       Tentýž filtr čističky po umytí

 

Osobní doporučení: určitě dobrá investice do prevence zdraví

Naprosto tichý chod ve všech 3 režimech. Nulové náklady na filtr, pouze se umyje vodou. Nízké náklady na elektrickou energii - 0.75,- Kč za den při 24hodinovém provozu a sazbě d-45. Mikroprach se zachycuje nejen na elektrodách, ale je i "srážen" v clustery, což se po týdnu projeví v několika chuchvalcích prachu na podlaze (dlažba), což v takovém množství dříve zdaleka nebylo. Čistička dobře odstraňuje i zápach z prostoru (krb, cigarety). Za více než 3 roky provozu došlo k jediné závadě, k poškození elektroniky u jedné čističky díky ČEZu, který při výměně elektroměru domu nezapojil nulák a tím došlo k přepětí a k následnému poškození elektroniky čističky vzduchu. A to podstatné. Následný servis naprosto bezproblémový.

Recenze z Prozdravi.cz

Vzhledem k tomu, že spíme při otevřeném okně, nevíme, jak přesně čistička působí, ale prach se zachytává. Po prvé hlásila znečištění po 5 dnech, teď jsme ji čistili, aniž by nám to čistička ohlásila. Hluk nevydává žádný.

S čističkou jsem nadmíru spokojen. Jelikož moje žena potřebuje čistý vzduch, tak jsme si pořídili čističku vzduchu. Opravdu je to vynikající výrobek.

S produkty Donna Hair Forte a Čistička vzduchu Ionic-CARE Triton jsem zatím spokojen.

S čističkou jsem dosud velmi spokojena. Zdá se mi, že vzduch v místnosti je opravdu svěží a čistší.

Čističku používáme každý den a prozatím jsme velmi spokojeni.

Mám již druhou takovou čističku a jsem s ní spokojen. Jedna je v ložnici a jedna v dětském pokoji. Spotřeba elektřiny je nízká a výkon slušný. Každých pět dní čistím silně znečištěné eiektrody, což je důkaz, že čistička skutečně zachytává nečistoty ze vzduchu. Je možné, že čistější vzduch souvisí s naším zdravím a imunitou, neboť poslední roky trpíme mnohem méně infekcemi (chřipka, angína), i když to přičítáme i preventivním medikamentům jako je echinacea, aloe vera, rakytník, hlíza ústřičná a zázvor, které pravidelně užíváme.

Jsem maximápně spokojena s nákupem čističky vzduchu.

Čističky jsem koupila pro rodinu svého syna, jelikož jeho partnerka i její dcerka mají dispozici k astma. Jsou s nimi velmi spokojeni.

S čističkou vzduchu jsem spokojená, má hezký design a v bytě tvoří i pěkný doplněk.

S čističkami jsme spokojeni. Co jsme očekávali, to splnily. Pokud se výrazně nevětrá, je znát méně prachu po nábytku a větší částice prachu se drží u země v klcích. Tak je méně polétavého prachu k dýchání.

S čističkou jsem velice spokojen, ranní knedlíky v krku zmizely.

S čističkou jsem velmi spokojena. Manžel měl potíže s dýcháním, a proto jsem mu čističku zakoupila. Nejprve se jeho stav výrazně zhoršil, ale po několika dnech se začal zlepšovat. V tomto týdnu byl na kontrole u lékaře a byl už v naprostém pořádku.

S čističkou jsme spokojeni.

Čističku vzduchu jsem koupil pro svou vnučku, která trpí na prašnost severní Moravy. Zdravotní stav vnučky nemůžu posoudit (nejsem lékař), ale příznaky choroby se zdá, že ustupují (krátká doba). Elektrody musíme čistit po dvou, max. po třech dnech. Ionic-care je plně funkční zařízení. Děkuji.

O čističce zatím mohu říci jen to nejlepší.

Čističku používáme v době pylových alergií, hlavně v noci v ložnici. Je tichá, bez problémů může být zapnutá delší dobu. Vzhledově velmi povedená. Jsme s ní spokojeni.

Čističku používám nepřetržitě a prozatím jsem plně spokojen.

Tyto čističky jsem koupila pro své dva vnuky 4 a 2 roky. Dlouhodobě trpěli virózami, starší je alergik astmatik. Dle informací od dcery se během několika dnů zlepšil. V noci nekašlají a klidně spinkají. A to je hlavní. Dcera i zeť jsou spokojení a vnoučkům se zlepšuje zdraví. Doporučuji všem, co mají malé děti a nejen jim. Jednou si je chci také pořídit, ale první byla vnoučata, která na tom nebyla zdravotně dobře.

S čističkou vzduchu Ionic-Care jsem velice spokojena. Nepředstavovala jsem si, že po 1 týdnu v provozu bude nutné vždy vyčistit součásti, které jsou zcela zašpiněné z částiček vzduchu v prostředí pokoje. Doporučuji všem do běžného prostředí bydlení.

Čistička funguje bez vady a jsme velmi překvapeni, kolik prachu v bytě máme. Jsme s výrobkem spokojeni.

S čističkou vzduchu jsme spokojeni, zatím nemáme žádný problém.

S čističkou vzduchu Ionic-Care jsme spokojeni.

Čistička vzduchu Ionic-Care je pěkná a prozatím spolehlivá.

Dobrý den, s čističkou vzduchu Ionic-Care jsem velmi spokojena. Manžel měl potíže s dýcháním, a proto jsem mu čističku zakoupila. Nejprve se jeho stav výrazně zhoršil, ale po několika dnes se začal zlepšovat. V tomto týdnu byl na kontrole u lékaře a byl už v naprostém pořádku.

My osobně máme čističku vzduchu již pěknou řádku let a jsme s ní spokojeni. Proto po našich dobrých zkušenostech jsem objednala další 2 ks do naší rozvětvené rodiny. Po vyzkoušení jsou i oni s čističkou nadmíru spokojeni a předávají své poznatky dalším známým. Myslím si, že toto jsou dobře investované peníze. Doporučuji i ostatním.

Se zakoupenými čističkami vzduchu jsem spokojená. Lépe se mi dýchá. Vzduch je citelně  „jiný“.

Čističku jsem zakoupil pro syna, který s ní je podle jeho vyjádření spokojen.

Čistička výborně čistí vzduch, je to vidět na filtru, naprosto neslyšný chod. Výborný výrobek hodící se do bytu, první jsem zakoupila již před dvěma lety do obývacího pokoje a po dobrých zkušenostech jsme koupili ještě jednu dětem do jejich pokoje.

Čistička je absolutně neslyšitelná.

S čističkou vzduchu Ionic-CARE jsem velice spokojena.

S čističkou jsem spokojena, zachytí velké množství nečistot, hlavně prachu a při větrání i pylu.

S čističkou jsem velmi spokojena. Výkon skvělý, dostačující pro velikost mého pokoje a velmi snadná obsluha. Určitě bych neměnila :-)

Ano, s čističkou jsme spokojeni, i když za vyšší cenu, ale s minimální spotřebou a neslyšně pracuje ke spokojenosti. Věříme, že i životnost přístroje bude podporovat celkový příznivý dojem. Děkujeme, ne vždy to, co koupíme je takto perfektní.

Čistička je perfektní, doporučuji.

Čistička je super a mohu doporučit i ostatním - čistí super. Čistička vzduchu je suprácká, hlavně ten, kdo má malé děti vyčistí perfektně vzduch. Doporučil bych tuhle čističku i ostatním - je to dobrá koupě, neprohloupíte, je to opravdu famozní.

Čistička je tichá a lehká. Byl to dobrý nákup, splnil očekávání.

Čistička vzduchu opravdu funguje. My jsme zakoupili hlavně pro to, že v kuchyni kouříme a je znát její účinnost. Máme přes den otevřené dveře i na chodbu a jak přijdeme z práce, je cítit svěží vzduch po celém bytě. Čističku máme zapnutou nonstop. Čištění je snadné. Byli jsme překvapeni, když jsme poprvé čističku čistili, no to byl mazec, opravdu bylo nachňapáno a po umytí byla voda ve vaně černá. I to dokazuje, že čistí vzduch. Také mám vypozorováno, že se i méně usazuje prach. No, naše rodina je spokojená. Čističku si zakoupila i švagrová a také je spokojená. Doporučuji, snadná údržba.

Ano, s čističkou jsem velmi spokojena, protože jsem alergička a čistička vzduchu mi moc pomohla.

Čističku vzduchu jsme zakoupili kvůli synovi, který je alergik a často nám v noci kašlal. Čističku zapínáme převážně na noc v dětském pokojíku a syn přestal kašlat a v klidu spí. Je z ní takový svěží vzduch, moc příjemný. Čištění je nenáročné, tak po 4 dnech stačí otřít vlhkým hadrem, žádná výměna filtru. Takže my jsme s nákupem moc spokojeni!

S čističkou vzduchu jsem velmi spokojená. Jsem alergička a astmatička. Když jsem viděla na čističce, co všechno prochází mými plícemi, tak se nedivím, že jsem celé roky měla velké potíže. Moje problémy sice neustaly, ale jsem přesvědčená, že pokud bych čističku nepoužívala, byly by mnohem větší. V ložnici stále cítím čerstvý "mořský" vzduch. Prostě funguje jak inzerujete, že fungovat má. Používám miničističku i v lednici a skutečně potraviny zůstávají déle čerstvé a navíc mi lednička voní čistotou a výborně neutralizuje různé vůně a aroma z potravin.

S čističkou jsem velmi spokojena. Vzhledem k tomu, že máme v bytě dvě kočičky, jede čistička non stop. Doporučila jsem známemu – koupil,  manželka astmatička. Velmi spokojení. SUPER, co dodat.

Čistička je prakticky neslyšitelná. Velice nízká spotřeba el. proudu oproti jiným systémům čistění vzduchu. Doporučuji. Velice jednoduchá obsluha a čistění.

Čistička vše splňuje na výbornou.

Vzhledem k tomu, že jsem již jednu čističku vlastnila, kupovala jsem již prověřený výrobek. Jako alergik a zároveň kuřák mám s čističkou dobré zkušenosti. Cigaretový kouř není cítit a pyl, i přes jarní zvýšený výskyt, mi doma nedělá problémy. Tudíž zhodnocení je kladné.

Čistička je tichá a lehká. Dobrý nákup, splnila očekávání.

Se zakoupeným produktem Ionic-CARE Triton X6 jsem velmi spokojená. Čistička je absolutně bezhlučná a spolehlivě čistí vzduch od prachu, který okem není vidět, ale při čištění sběrných plátů, které provádím 1x za týden, stírám navlhčeným hadříkem nečistotu. Mám dobrý pocit z toho, že v místnosti je vzduch tak říkajíc pročištěn. Doporučuji zakoupení výrobku ostatním zájemcům.

Co se funkčnosti čističky týče, jsem nadmíru spokojen, protože je bezhlučná, úsporná na elektřinu a nemusí se měnit filtr.  Jediný kompromis, který jsem u čističky v praxi řešil je zapínací tlačítko. To je digitální a nelze čističku napojit na spínací hodiny. Na druhou stranu čističku mám v ložnici a je jen otázka zvyku naučit se napřed zamáčknout budík a hned na to čističku :) Čističky máme nyní 2, jednu s non-stop provozem v obýváku a druhou na noční provoz v ložnici.

Čistička je opravdu tichá, super.

Čistička má nízkou spotřebu, vzhled OK, netřeba měnit nějaké filtry. U nás na Sokolovsku je to asi potřebný přístroj.

Čistička má moderní design, tichý chod. V rodině je alergik, zlepšila se pohoda bydlení. Vzduch je lépe dýchatelný.

S čističkou vzduchu jsem spokojen, splňuje to, co výrobce uvádí. Líbí se mi rovněž elegantní design.

S čističkou jsme velice spokojeni. Už máme u nás v rodině 4 ks od vás. Děkujeme velice.

Čistička vzduchu je perfektní.

Čistička je tichá, opravdu vyčístí vzduch v místnosti. Pro alergiky je opradu vhodná.

Čistička je jednoduchá a tichá. Zatím pracuje spolehlivě.

Čistička má dobrou cenu, tichý chod, věčný filtr a jednoduché čištění.

Čističku jsme zakoupili z důvodu podkrovního bytu a minimálního větrání v zimě pro zamrzlá okna. Myslím, že čističky se osvědčily, děti méně kašlou. Snad nejvíc se však účinnost projevila u mě. Již 7 let (od prvního těhotenství), trpím alergickou rýmou. Tato se projevovala nezvladatelným kýcháním a smrkáním ráno a večer. Na utišení pomáhalo dýchání ústy, stejně však trvalo nejméně půl hodiny, než se sliznice uklidnila. Nyní, s čističkou vzduchu, jsou ataky rýmy minimální. Když už se opět přihlásí, přičítám to své únavě a vyčerpanosti, kdy mi takto tělo hlásí, že bych měla zpomalit tempo a například se pořádně prospat. Na závěr musím ocenit nehlučnost, jednoduchou údržbou a hezký design. Aladino vonný olej používám k dezinfekci prostředí, když se některému z chlapečků stane noční nehoda

Čistička je tichá, snadno ovladatelná. Doporučuji všem, hlavně tam, kde jsou malé děti.

Čistička je dobrá kvalita za dobrou cenu, bez dalších nákladů na filtry. Doporučila mi jej kamarádka, která přístroj používá již půl roku. Moje zkušenosti jsou dobré. Snadné použití a tichý chod. Nemám důvod jej nedoporučit.

S čističkou jsme velice spokojeni.

S čističkou vzduchu jsem velmi spokojen, druhou jsem dal synovi, který má dvě malé děti a i on si pochvaluje.

Na čističku jsem dostala tip od známé. Jsem kuřačka, tak jsem chtěla vyzkoušet jak přístroj funguje. Zatím jsem spokojená, opravdu čistí ovzduší, prostě bezva. Už jsem ji doporučila známému.

S čističkou vzduchu Ionic-CARE jsem naprosto spokojen. Pro krátkou dobu používání asi nedokáži posoudit všechny klady či zápory přístroje uváděné výrobcem. Takže stručně:  lépe se dýchá, v místnosti je svěží vzduch, podstatně méně polétavého prachu ve vzduchu, lepší, kvalitnější spánek, nevytváří žádný hluk oproti jiným typům čističek, snadná údržba a čištění.

S čističkou vzduchu jsem velice spokojená, netušila jsem, kolik prachu zachytí. Topíme doma totiž dřevem v krbu a to se hned projeví. Jsem jinak astmatik, tudíž byla jen otázka času, kdy si nějaký podobný přístroj pořídím. Bohužel všechny měly různé filtry, které se musely měnit, což mě odrazovalo i po finanční stránce. Tento nemá žádný filtr a stačí jen omytí teplou vodou a nějakým čistícím prostředkem. Někdy uvažuji, zda vůbec funguje, protože jeho chod je prostě neslyšitelný, to je další jeho plus. Jsem s ním plně spokojena.

Čističky jsou pro nás velkou pomocí při boji proti prašnosti a nemocnosti dětí v naší MŠ, kde paní uklízečka každý den uklízí a i tak se v čističkách ještě zadrží velké množství prachu, který by jinak skončil v dýchacích cestách dětí.

Čistička má tichý chod, opravdu lepší vzduch v nevětrané místnosti. Skvělý na noc, kvalitnější spánek. Doporučuji.

S čističkou vzduchu jsem maximálně spokojená. Měla jsem problémy s dýcháním (sucho v nose), problémy díky čističce pominuly. Vzduch je cítit čistý, voňavý. Filtry čistím cca 1x týdně (v blízkosti našeho domu jsou domky s kouřícími komíny). Stírám neuvěřitelně černý mikroskopický prach. Oceňuji i to, že není třeba kupovat nové filtry, čištění je praktické a snadné. Čističku jsem doporučila i mojí rodině. Výborný pomocník, děkuji.

S čističkou jsme spokojeni, kupovala jsem ji na základě zkušeností mamky a také podle recenzí na internetu, tak už při koupi jsem věděla, že to rozhodně nebudou vyhozené peníze. Máme ji v ložnici (druhá byla pro známou) a vzduch je tu opravdu lepší, lépe se dýchá. Časem ji pořídíme i do obývacího pokoje. Takže já osobně chválím a doporučuji :-)

S čističkou vzduchu jsem spokojená, zatím splňuje moje očekávání. Rodina již po krátkém používání pozoruje dobrý vliv na zdraví (lepší spánek, větší vitalita). Také oceňuji snadné čistění.

Čistička vzduchu je super, funguje skvěle. Je to top produkt.

S čističkou jsem velmi spokojená. Již mám druhou.

Vřele doporučuju! Pokud nejste alergici a chcete jen mít doma čistý vzduch, je tato čistička právě pro vás.

Jsem alergička a s čističkou jsem spokojena.

Čističku vzduchu jsem kupovala pro svého manžela na pročištění vzduchu do ložnice. Velice si ji chválí.

Čistička vzduchu splnila moje očekávání a jsem s ní maximálně spokojen. Díky.

Čistička skvěle vyčistí vzduch, doporučuji.

Čistička vzduchu má nehlučný provoz a hezký vzhled. Viděla jsem Ionic Care u sousedů a na jejich doporučení jsem se rozhodla si ho též pořídit. Jsem opravdu spokojena s výrobkem, obsluha je velice jednoduchá, stejně tak i čištění a údržba. Výrobek určitě doporučuji ostatním.

Čističku jsem si pořídil na základě zkušenosti v rámci rodiny. Po prvním týdnu užívání, když jsem ji čistil, jsem se docela zhrozil, kolik jemných nečistot zachytil. Začal jsem sledovat týden po týdnu, jak se to bude vyvíjet a pokud přístroj neztratil výkon, tak musím říci, že začalo jemných částic ubývat. Jsem alergik na prach, vzdušné plísně atd. a míval jsem záchvaty kašle a dost nepříjemné. Ionic mám zapnutý každý den od rána do večera nebo také jen odpoledne a večer, podle toho, jak jsem doma a musím říci, že se situace zlepšila a to po necelých dvou měsících. Může to být vírou v tu věc, ale u Ionicu je i viditelná část. Děkuji vám i svému rozhodnutí, že jsem si přístroj koupil.

Čistička není vůbec slyšet. Má hezký design a možnost výběru ze 3 barev. Filtr se nemusí měnit, je doživotní. Má nízkou spotřebu. Jsem bohužel čerstvý astmatik s alergií na pyl a plíseň a jsem nadšený terarista a na bytě množím i hmyz, takže pro mě má čistička smysl. Máme byt 72 m2 a budu kupovat ještě druhou. Sice ji používáme 2 týdny, takže nelze objektivně hodnotit vliv na zdraví. To ale nebude možné ani po roce, protože jsem udělal více zravotních opatření. Každopádně je v místnosti s čističkou pocitově vzduch lepší. Takový, jako by se tam větralo. Ionizátor je tam také znatelný, má to mít vliv na náladu a únavu. To ale nepoznám, protože jsem vegan sportovec a nevím, co je to únava nebo deprese.

Čistička vzduchu je bez chyby. Všem doporučuji - vynikající výrobek.

Byl jsem mile potěšený z účinnosti čističky a z čistícího efektu. Nikdy bych nevěřil, kolik nečistot se kolem nás pohybuje a tento přístroj je úspěšně dokáže ze vzduchu oddělit na svých snadno udržovatelných filtrech. Tichý chod a nízká spořeba potěší. Splnil všechna naše očekávání. Vzduch v bytě je teď krásně "provoněný".

Váš přístroj na čištění vzduchu je dobrá věc. Nevěřila bych, že je tolik prachu v bytě. Jsem s čističkou spokojená.

Čistička je skutečně dobrá. Byl jsem osobně hodně překvapen, co dokáže zachytit nečistot a tím vyčistit vzduch. Je skutečně poznat ráno, která místnost byla čištěna. Obsluha a čištění je velmi jednoduché, zvládne ho každý. Nyní se doma přetahujeme, kde bude čistička umístěna.

S čističkou Ionic-CARE jsme spokojeni. Jednoduchá obsluha, jednoduchá údržba, tichý chod. S manželkou jsme kuřáci a od začátku používání čističky je v našem malém bytě mnohem lépe.

S čističkou jsme po měsíčním užívání spokojeni. Má tichý chod, snadné čištění, není nutná výměna filtru, což je výhoda. Vzduch je opravdu lepší. Doporučuji.

Čističku mi doporučil jeden známý při návštěvě u něj a po jejím nákupu a každodenním jejím provozu jsem s ní zatím moc spokojen. Za prvé při jejím čištění vidím, kolik prachových částic se zachytí v jejích filtrech a za druhé při vstupu do místnosti, kde je puštěná, je cítit, jak je vzduch zionizován. Takže jsem s ní moc spokojen.

S čističkou vzduchu jsem velice spokojen. Zlepšilo se mi dýchání a ubylo prachu. Jsou to velice dobře investované peníze. Už bych se bez ní těžko obešel.

S čističkou vzduchu Ionic-CARE Triton X 6 jsme spokojeni. Mamince , která je po operaci srdce a má velmi oslabenou imunitu, se podstatně lépe dýchá a její stav se stabilizoval.

Během týdne jsme zjistili v dětském pokoji minimum prachu na nábytku a elektronice. Syn je alergický na prach. S čističkou jsme maximálně spokojení, účinek je okamžitý. Návod obsluhy je jednoduchý, srozumitelný.

Čistička funguje jak má, je velice tichá. Celkově jsem spokojena.

Potvrzuji, že jsme naprosto spokojeni se zakoupenými 2 ks čističek vzduchu.

S čističkou jsem velice spokojena, zlepšilo se ovzduší. Na filtrech při čištění je pak vidět, kolik prachu a nečistoty dýcháme. Děkuji za tento produkt, ty peníze do něj investované, se vyplatily.

Koupil jsem čističku vzduchu a jsme s ní velice spokojeni, ale není to první, ale již druhá. Tu jsme koupili pro našeho vnuka, jelikož je astmatik. Je to velice dobrý výrobek a pomáhá hlavně v tomto zimním a podzimním počasí k lepšímu ovzduší.

S čističkou vzduchu jsme nadmíru spokojeni, dokonce se nám po tak krátké době zlepšil zdravotní stav. Při čtení recenzí se mi nechtělo věřit všem chválám. Teď jsem se přesvědčila, že vše byla pravda. Hlavně oceňujeme tichý chod čističky, takže můžeme čistit vzduch nonstop :-). Moc děkujeme, je to nááádhera.

Čističku používáme ode dne, kdy nám přišla. Jsem astmatik a žiji v oblasti se silně znečištěným ovzduším. Moje problémy se od doby používání čističky výrazně zlepšily. Doma máme rovněž pocit čerstvého vzduchu bez různých pachů z  ovzduší. Zatím jsme spokojeni.

S čističkou vzduchu veliká spokojenost, díky.

Jsem velmi příjemně překvapená touto čističkou vzduchu, co se týče hlučnosti i výkonu. Necháváme ji zapnutou 24 hodin, čistím každých 4-5 dnů. Má velmi snadné čistění. Příjemný vzduch v pokoji. Uvažuji o koupi ještě  jedné čističky. Spokojenost 1***** Vřele všem doporučuji.

Se zakoupenými čističkami jsme velmi spokojeni. Ve smogovém a prašném prostředí Ostravska je doporučujeme všem známým. Jednalo se o dárek pro dceru, přístroje fungují v ložnici a dětském pokoji. Vzduch je krásně provoněn podobně jako po bouřce. Za měsíc provozu nemáme jedinou negativní zkušenost, provoz je naprosto bezhlučný, obsluha jednoduchá.

Čistička má dobrou cenu, výkonost, design, tichý chod. Doporučuji.

Čistička vzduchu Ionic-Care zcela splnila naše očekávání. Když se čistí elektrodové tyče, je možné spatřit převelice jemný prach, který jinak vdechujeme, aniž si to uvědomujeme. Údržba je velice jednoduchá a nenáročná. Jednoduše se po odpojení od elektřiny vytáhnou elektrodové tyče, očistí se a vsunou zpět. Čistička je opravdu bezhlučná. Velice se nám osvědčila zejména v ložnici, kde nám ozdravěla vzduch pro spánek. Toto zařízení můžeme každému jen doporučit.

S výrobky Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu a Čističkou vzduchu jsem velmi spokojen.

Čističku Ionic-Care jsme si objednali 2x 2ks. Máme dvě v domácnosti, jednu v kanceláři a jednu jsme dali dceři, která má syna astmatika. Od té doby jsou denně v provozu, my nemáme problémy s rýmou a kašlem jako dříve a náš vnouček lépe dýchá  a není nemocen s dýchacími cestami. Takže jen chválíme, je to perfektní a na rozdíl od jiných zařízení nákup považujeme za rozumně vynaložené peníze. Ještě jednou děkujeme.

S čističkou jsme spokojeni. Dcera je alergik a vstávání bylo vždy spojeno s totálně ucpaným nosem a kýcháním. To po spuštění Ionic-CARE téměř ustoupilo. Respektive je ranní kýchnutí dcery indikátorem pro vyčištění čističky, když opomeneme :-))) Osobně jsem nadšena i z toho, že čistička je zcela tichá.

Čističku používáme a jsme s ní spokojení - měli jsme na ni reference od známých. Zboží došlo rychle a v pořádku.

Čistička vzduchu je skvělá.

S čističkou vzduchu jsem spokojená, vzduch v místnosti není suchý a zdá se mi, že se opravdu dýchá lépe. Navíc - tak jak inzeruje výrobce - čistí i pachy a cigaretový kouř.

S čističkou jsem spokojena, co slibuje výrobce je spněno. Vzduch je čistý, svěží, případné zápachy v pokoji mizí. Prozatím dobrá koupě. Začala jsem spát celou noc, nespavost je pryč.

S čističkou vzduchu jsme opravdu spokojeni, manžel je alergik a čistička v bytě mu dost pomohla.

Je to má druhá čistička vzduchu. Ta první byla ta samá a sloužila mi téměř 6 let k mé naprosté spokojenosti. Doporučuji všem, kteří doma kouří. Jde o naprosto skvělý výrobek.

S čističkou jsme velice spokojeni, lépe se nám spí a vzduch v místnosti je cítit příjemně vyvětraně. Jen praktičtější se ukázala stříbrná čistička, na bílém obalu se brzy udělá nevzhledný šedý nános okolo mřížek a je nutné z estetického hlediska častější čištění. Na stříbrné barvě toto není vidět.

Při topení v kamnech a při domácím mazlíčkovi jsem byla překvapena, kolik prachu po 3 dnech se nachytalo na ionizér čističky.

Čistička je velmi tichá, účinná, má elegantní design. Splnila mé očekávání. Výrobek mohu jen doporučit.

Čističku vzduchu jsem zakoupila jako dárek pro syna, jelikož již déle než rok sama vlastním tuto čističku a jsem s ní velice spokojená a mohu jen doporučit. Jsem přesvětčena, že lepší výrobek na trhu není. Splňuje vše, co je o výrobku uvedeno a proto: DOPORUČUJI.

Čistička je zapnutá, funguje výborně. Sama jsem byla překvapená, kolik se na lamelách nachytá prachu. Je nehlučná a pěkná i na pohled. Zajímavá byla i pořizovací cena. Tento výrobek mohu jen doporučit.

S čističkou vzduchu jsme velmi spokojeni. Topíme krbem, takže zachytí všechny drobné polétavé částice a i dekorativně se nám hodí do domu.

S čističkou jsme naprosto spokojeni.

Čistička splnila víc, než jsem od ní čekal. I proto budu do týdne objednávat další dvě.

S čističkou vzduchu Ionic-CARE jsme nadmíru spokojeni - od doby nákupu je používána denně a zdá se, že má dokonce i vliv na průběh astmatických potíží.

S čističkou jsme spokojeni, je to super výrobek.

Čističku užíváme již delší dobu (cca 3 roky) a nyní jsme koupili novou jako dárek pro své blízké. Jsme velice spokojeni. Můžeme doporučit.

Čistička splnila mé poždavky.

Čistička vzduchu je výborný výrobek, funkční. Jsem naprosto spokojena a doporučila jsem ji i známým. Díky.

S čističkou naprostá spokojenost, přijemný čistý vzduch i když venku inverze. A člověk žasne, jak jsou lamely po týdnu zaprášené. Velice efektivní hlavně v zimních měsících. Máme ložnici bez okna, takže velice chválíme, konečně příjemně svěží vzduch celou noc.

S čističkou jsem velmi spokojen. Zejména alergie mého syna se uklidnila. Doporučuji váš výrobek mezi svými přáteli.

S čističkou jsem velice spokojená. Snadná údržba nevyžadující žádné náhradní filtry, super. Zařízení jsem pořídila hlavně k eliminaci cigaretového kouře. A plní moje očekávání.

S čističkou jsme celá rodina velmi spokojení. V místnosti je znatelně lepší vzduch a přístroj vypadá velmi elegantně. Uvažujeme o zakoupení ještě jednoho přístroje.

Čističku jsem kupovala jako vánoční dárek pro mého syna, takže já sama nemám přímou zkušenost s výrobkem. S výrobkem je maximálně spokojený a moc si chválí i malý pohlcovač pachů, který byl přibalen jako dárek. Díky čističce se v bytě méně práší a údržba čističky zabere minimum času. Plná spokojenost.

S čističkou jsme zatím spokojeni. Produkt je bezhlučný s nízkou spotřebou a snadnou údržbou.

Čistička má dobrý výkon (možnost jeho regulace), LEDka chodu svítí málo a v noci neruší. Čistička má dále kvalitní zpracování, dostatečně dlouhý napájecí kabel. Se zařízením jsme spokojeni.

Čistička je ok.

Čističku jsem si koupila, protože u mě zjistili astma a protože žiji v Ostravě. Napadlo mě, že by mi to mohlo pomoci. Dali jsme ji do kanceláře, kterou máme v rodinném domku a všem se nám v ní lépe dýchá. Někdy si ji na večer přemístím i do ložnice. Už při jejím prvním vyčištění jsme si uvědomili, kolik toho prachu tady kolem nás je. Ani se nám to nechtělo věřit, že je tak účinná, plochy filtru byly asi za týden úplně tmavé od usazeného prachu. A také si velmi ceníme, že je tak tichá, že o ní ani nevíme. Kdyby nesvítila kontrolka, ani nevíme, že je zapnutá. Je to super, protože děláme účetnictví a tak na práci potřebujeme klid. Takže klidný chod a účinnost jsou dvě věci, ve kterých nás mile překvapila.

Děkuji vám za čističku. Ačkoliv jsem byl od ní odrazován, jsem s ní velmi spokojen. Od začátku jsem čističku chápal jako zařízení k likvidaci pachů, nikoliv jako čistič pevných částí ze vzduchu.

Čističky používáme ve dvou domácnostech a jsme s nimi moc spokojeni. Vzduch je čistší a lépe se v bytech dýchá. Výrobek mohu jen doporučit.

Čistička vzduchu Ionic-CARE je jednoduchá na zapojení, obsluhu i ovládání. Již po poměrně krátkém užívání výrobku (4 dny) je patrné zlepšení pocitu prostředí v bytě. Na filtru jsou dobře viditelné zachycené částice nečistot. Její chod je tichý, vzduch v bytě je provoněný a svěží. Splňuje očekávané představy a požadavky.

Se zakoupenou čištičkou vzduchu jsem velmi spokojená, ovzduší je "voňavé", lépe se v ložnici spí.

Čistička funguje, jak má. Lidé si stěžují na nesnadné čištění. Stačí přitom vzít papírový ubrousek a tyče jednou přejet. Jediné proti - velice oslnivá LED, nutno přelepit.

S čističkou jsem spokojen, doporučuji všem.

 

Solný inhalátor

prozdravi.cz

InSalin je osobní inhalátor na bázi solných iontů, který slouží k okamžitému použití při problémech s dýcháním. Inhalovat můžete v dopravních prostředcích, doma i na cestách, v pracovním nasazení i při odpočinku - vždy vám pomůže.

InSalin - osobní inhalátor se solnými nanokrystaly, u kterého se náplň nedoplňuje, vydrží cca 2-5 let podle intenzity používání. Při inhalaci je důležité, aby dýchání bylo klidné, normální, žádné hluboké nádechy.

Jemně mikronizovaný chlorid sodný (0,5-5μm) velice snadno proniká do horních a dolních cest dýchacích. Rozpustí se v mucus povlaku, kterým je epitel obložen. Hlen se stává plynulejší a je snaději eliminován. Dochází ke snížení zánětlivých účinků a zvyšuje se míra hydratace hlenu. Ten je pak snadněji odstraněn z krku a pak je možné ho vyplivnout.

Kdy InSalin solný inhalátor pomáhá:

 • při astmatu,
 • při bronchitidě,
 • při zánětech dutin,
 • při rýmě,
 • při respiračních alergiích.

 

k

 

 

Nejúčinnější extrakty z

 

s    Certifikáty

 


ČESKO, SLOVENSKO,

 

 

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!
Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

l

100% Sibiřská Čaga

 

Jeden ze zdokumentovaných případů, kdy kvalitní extrakt z Reishi spustil během několika dnů úspěšnou imunitní reakci

Případ 47letého muže s bolestí nadbřišku. Endoskopie u něj odhalila velký žaludeční vřed a byla provedena biopsie, která diagnostikovala v žaludku difuzní velkobuněčný B-Lymfom (typ velmi agresivního nádoru). O 11 dnů později byla provedena operace a následovala standardní kontrola vyjmuté části žaludku, přičemž nebyly nalezeny žádné rakovinné buňky, nastala kompletní regrese. V místě původního nádoru byla pouze vrstva aktivovaných T lymfocytů což jsou buňky, která pokud jsou aktivované dokážou zničit rakovinné buňky. Když se pacienta ptali na to, co užíval před operací, tak prohlásil, že ihned po prvním oznámení jeho diagnózy užíval vysoké dávky extraktu z Reishi.

 

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17478779 (publikováno vpravo)

 

(minimální dávka v případě vážných nemocí - 500 mg extraktu s garancí 40% polysacharidů na 10 kg hmotnosti)

 

l

 

PROZDRAVÍ.cz

 

k

k

k

k

k

k

k

 

 

 VAKCÍNY   JSOU

ODHALUJÍ   TAJNÉ

článek

 

REZISTENTNÍ    BAKTÉRIE

USMRTÍ   UŽ    DENNĚ

článek

 

CHEMICKÉ     LÉKY

BRZDÍ

REGENERAČNÍ

 

 

Preparáty In formační medicí ny MUDr. J ose fa Jonáše

 

 

LÉČIVÉ 

NEJEN K PREVENCI 

ANEB   ŽIVOT

příroda uzdravuje

 

Polysacharid Beta-glukan obsažený v léčivých houbách je látka, co současný člověk více než potřebuje. Můžeme ho pokládat za moderní kámen mudrců, který byl po dlouhém hledání nalezen

 Více 

 

 

 • Alzheimer
 • Parkinson
 • Mozková mrtvice
 • Roztroušená skleróza
 • Demence
 • Borélie v mozku
 • Ochrana mozku

 

 

RECENZE

SIBIŘSKÁ ČAGA

Dobry den. Chtela bych se s vami podelit o skusenost s uzivani vyrobku SIBIRSKA CAGA. Pisi prostrednictvim me teticky, o kterou se staram. Teticka ma diabetes 2 typu, jeji hodnoty se pohybovaly  kolem 20. Zacala s uzivanim vyrobku sibirska caga. Ze zacatku se zdalo ze to na ni moc nepusobi, ale kdyz vyuzivala dve

 


180 kapslí Čagy     -

 

 

 

 

PŘIROZENÁ

CESTA    NEJEN

 

harmonizátory

 

 

 

 

CHITOMAXTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněná látka

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Složení Fenuprimu:

Obsah jedné tobolky:

Balení: 90 kapslí

 


Článek o Chitomaxu a Fenuprimu zde

 

-V

Zdraví velký černý pes Sorbon s paničkou I.H.

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ

 

Další velká rána farmaceutickým firmám: Léky na cholesterol - statiny - jsou prý zcela bezcenné

Poslední doba byla pro farmaceutické firmy velmi těžká. Byly totiž publikovány 3 velké studie, které kompletně vyvrátily jakoukoli efektivnost více druhů nejpoužívanějších léků.

Následky těchto studii mohou být pro tyto společnosti zdrcující, protože se jedná o extrémně ziskové léky, které nejednou tvoří hlavní jádro jejich příjmů.

 

 

Celý článek

 

 

Očkovat nebo ponechat dětským infekcím volný průběh? O souvislostech vakcinací, srdečních onemocnění a rakoviny

I když po zavedení vakcín došlo ke snížení výskytu spalniček a příušnic, vědci nyní zjišťují, že tyto dětské infekce plní cennou funkci a možná jsou i nezbytné pro normální vývoj našeho imunitního systému. Jako příklad vědeckého bádání v této problematice lze uvést třeba rozsáhlou japonskou studii[1], která proběhla v roce 2015. V ní se došlo k závěru, že spalničky a příušnice, které děti prodělají, mají výrazně protektivní účinky před smrtelnými srdečními příhodami a mrtvicemi v dospělosti. V rámci této studie bylo několik let sledováno více než 100 000 mužů a žen ve veku 40-79 let, aby se u nich stanovila pravděpodobnost úmrtí na aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění.

 

Celý článek

 

 

62-letý muž se vyléčil z diabetu 2.typu vyřazením těstovin a pečiva

Až vám příště bude někdo tvrdit, že diabetes 2.typu je neléčitelný, poukažte na zázračnou cestu za zdravím, kterou absolvoval Geoff Whitington - Angličan, jenž se definitivně vyléčil ze svých diabetických potíží. Podařilo se mu to díky úsilí jeho dvou milujících synů, kteří otce vyvedli z bludného kruhu, v němž se pohyboval už mnoho let.

Tento muž trpěl vysokou nadváhou, hormonální nevyvážeností a dokonce mu už hrozila i amputace nohy, takže se vzdával jakýchkoliv nadějí na svou zdravou budoucnost. Pracoval jako strážný v dlouhých 15-hodinových směnách a jeho zdravotní stav byl také důsledkem jeho špatné životosprávy.

 

Celý článek

 

 

Ibuprofen způsobuje tisíce úmrtí ročně: Přírodní náhrada je bezpečná

Nedávný článek publikovaný tiskovou agenturou Reuters odhalil zajímavá zjištění o lécích užívaných proti bolestem jako je ibuprofen (například účinná látka v přípravku Ibalgin. Češi mají na hlavu nejvyšší spotřebu léků proti bolesti v EU, což cosi vypovídá o úrovni zdejší chemické medicíny).

Článek uvádí, že výše uvedená léčiva zvyšují riziko srdečního infarktu ve stejné míře jako léky, které byly v minulosti staženy z trhu kvůli jejich vysokým rizikům. Jeden z takto stažených léků,
byl příčinou až 30.000 úmrtí v důsledku srdečních infarktů a náhlých srdečních příhod.

 

Celý článek

 

 

Takto vyléčíte chronickou boreliózu, i když to už lékaři vzdali

Lymská bolerióza je infekce bakterií Borrelia burgdorferi (v Česku je tento typ poměrně vzácný, viz Lymská borelióza). Přenáší se hlavně klíšťaty, ale spekuluje se, že její možnými přenašeči mohou být i další druhy hmyzu jako jsou komáři či blechy.

Není přenosná z člověka na člověka, přestože nejnovější poznatky ukazují na to, že za jistých okolností k tomu může dojít, například při intimním styku.

Příznaky lymské boreliózy

Příznaky tohoto onemocnění se liší, ale ve většině případů se vyvíjejí podle následujícího scénáře.

Fáze 1 – den 3 až 30 po bodnutí

Někdy se tato fáze nazývá i „časná lokální infekce“.

U 70 až 75 % lidí se rozvine zarudnutí. Jde o charakteristické „býčí oko“ se středem v místě kousnutí klíštětem. Nesvědí ani nebolí, ale na dotek může vyvolávat pocit tepla. Rozvoj příznaků podobných chřipce: horečka, zimnice, zduření lymfatických...

 

Celý článek

 

 

Jak detoxikovat každý orgán a už nikdy nebýt nemocný ani unavený

Všimli jste si, že stále více a více lidí, dokonce i mladých, podléhá chronickým onemocněním, rakovině či autoimunitním chorobám? Naše tělo je sice za optimálních okolností dokonalé, ale má i svá slabá místa.

Jedním z takových slabých míst jsou
toxiny z prostředí, které mají schopnost poškozovat naše DNA, což pak způsobuje fyzické poškození. Ke genetickým změnám však může docházet nejen v důsledku vlivu toxinů.

Spouštěčem dokáží být i stres, duševní plytkost, hormonální a endokrinní nerovnováha, parazity, viry, bakterie, nadbytek cukru, pesticidy, těžké kovy a podobně. Totiž, tělo a duše jsou jedno. Skutečná medicína se proto musí zaměřit na obě oblasti.

 

Celý článek

 

 

Zásadní průlom v medicíně: cukrovku 2. typu lze vyléčit pouhou změnou jídelníčku - 700 kalorií denně po dobu pouhých 8 týdnů

Jeden z posledních výzkumů „objevil“ metodu léčby, kterou doporučoval Mike Adams - editor serveru NaturalNews už před deseti lety: vhodně sestavený jídelníček působí proti diabetu 2. typu a dokonce jej může i vyléčit.

 

Vědci došli k závěru, že speciální nárazová dieta trvající pouhých 8 týdnů může vyléčit tuto chorobu

 

A co víc, i lidé, kteří mají diabetes více než deset let, mohli po této dvouměsíční dietě zaznamenávat její ústup.

 

Celý článek

 

 

Mamografy způsobují více rakovin prsu, než ji detekují

Dr. Ben Johnson: Napsal jsem knihu pro ženy pod názvem Tajemství moudrosti o zdraví poprsí (The Secret of Health Breast Wisdom) protože my, lékařská komunita, způsobujeme ženám rakovinu tím, že od nich požadujeme vyšetření na mamografu.

Mamografy způsobují rakovinu. Tečka.

Přesto, když dnes žena navštíví svého gynekologa nebo rodinného lékaře, bude se jí toto vyšetření obrazně řečeno „tlačit do hlavy“.

Bude vystavena silnému nátlaku, aby šla na mamograf, který jí může přivodit rakovinu prsu.

Mamograf životy nezachrání. Pokud na něj půjdete, máte o 4% vyšší riziko úmrtí. Po každém mamografu! Tečka.

 

Celý článek

 

 

"Lék" - co vám u lékaře neřeknou

Dlouhodobé podávání Léku (chemikálie původně používaná jako jed k likvidaci hlodavců) je typickým obrazem způsobu myšlení v oficiální medicíně.

Zřejmě nejčastější příčinou mnoha chronických onemocnění - včetně zvýšené srážlivosti krve - je chronické překyselování organismu. To není žádná novinka, marně na to upozorňoval nejslavnější lékař antického starověku a zakladatel racionálního lékařství Hippokrates (460 př. n. l. – 377 př. n. l.). To znamená, že tělo nejen v potravinách přijímá, ale především samo produkuje trvalý přebytek různých kyselých látek, které jsou následně nejen vylučovány z těla, ale bohužel i průběžně neutralizovány tím, že odkudkoliv z organismu na sebe vážou zásadotvorné minerály i za cenu poškozování prakticky všech orgánů v těle.


Celý článek

 

 

Tučnými a oteklými vás dělají toxiny v tukové tkáni. Ukažte jim STOPku!

Bohužel, všichni dnes žijeme v toxickém prostředí, kde jsme permanentně vystaveni potravinám, které jsou znečištěné chemikáliemi. Proto je toxinům téměř nemožné se vyhnout.

Pro nás to pak znamená, že náš trávicí systém a hlavně játra se mohou snadno přetížit. Jsme sice stavění tak, aby se z nás škodlivé látky neustále vyplavovaly, pokud jich je však příliš, tělo to pak nemusí zvládat a namísto vyplavování se v něm začnou usazovat.


Toxiny dělíme do dvou kategorií:

 • rozpustné ve vodě
 • rozpustné v tucích
 

Celý článek

 

 

Ohromení vědci konečně přiznali, že vysoká průměrná délka života Japonců souvisí se stravou a nikoliv s geny

Všichni sníme o dlouhém životě bez nemocí. Zatímco se průměrný věk v rozvinutých zemích pomalu zvyšuje, neplatí to tak docela o poklesu nemocnosti a zdravotních postiženích.

Jedna z posledních studií, publikovaných v časopise the British Medical Journal, ale možná odhalila klíč k té žádoucí dlouhověkosti. Není žádným tajemstvím, že
mezi nejzdravější lidi na světě patří Japonci. Vykazují druhý nejvyšší dosahovaný věk a také obezita se mezi nimi vyskytuje pouze s četností 3,5%. Američané naopak zaujímají až 43. místo u dlouhověkosti a jejich obezita se nyní pohybuje kolem 35%.

 

Celý článek

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

PRODEJNA BYLIN

OSTRAVA

 

  

 

 

 

 

Pampeliška - kořen

 

 

 

 

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

 

 zde 

 

 

 

 

 

 

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

 

zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lékařská a výživová poradna zdarma

 • můžete se zeptat odborníků, kteří jsou na Vaší straně
 • můžete se nechat vést v prevenci i léčbě odborníky - naturopaty
 • nahradíte chemické léky

 

MUDr. Ladislav Šafránek

V rámci své poradenské činnosti odpovídá na dotazy týkající se:

 • přírodní, psychosomatické a duchovní medicíny, včetně sebeuzdravování ze zdánlivě "nevyléčitelných" onemocnění,
 • preventivní péče, regenerace, zpomalování stárnutí,
 • před mnoha roky zklamaně opustil oficiální chemickou medicínu a začal se věnovat výhradně celostním a psychosomatickým postupům. V poradenské činnosti i v péči o své vlastní zdraví dává přednost přírodním produktům, které podporují regenerační a samouzdravující mechanismy lidského organismu a které navíc při dlouhodobém užívání významně zpomalují procesy stárnutí,
 • nepřestávají jej fascinovat příběhy klientů, kteří uvěřili a sami sebe uzdravili z nemocí oficiální medicínou "nevyléčitelných",
 • ze všeho nejvíce jej těší úspěšná uzdravení klientek, které se SVÉPOMOCNĚ uzdravily a vyhnuly se vnucovaným rádoby "nezbytným" operacím myomů, prekancerózních děložních čípků či naprosto zbytečnému odstranění životně důležité štítné žlázy.
 

 

Odkaz na výše uvedené (a další) naturopatické poradce na stránce

zde

 

následně klikněte na

 

"zdarma poradíme"

 

 

-

 

k

 

 

Reishi a Cordycepsu

 

kvality   COA   pro

 


NĚMECKO a RAKOUSKO

 

 

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!
Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

l

 

Regression of gastric large B-Cell lymphoma accompanied by a florid lymphoma-like T-cell reaction: immunomodulatory effect of Ganoderma lucidum?

Complete regression of high-grade lymphoma is extremely rare. We report 1 such case that might have been conceivably mediated by Ganoderma lucidum (Lingzhi), an immunomodulatory herbal medicine. A 47-year-old man presented with epigastric pain. Endoscopy revealed a large gastric ulcer, which on biopsy was diagnostic of large B-cell lymphoma. At gastrectomy 11 days later, no evidence was found of large B-cell lymphoma despite thorough sampling. Instead, there was a dense and permeative infiltrate of CD3(+) CD8(+) cytotoxic small T lymphocytes spanning the whole thickness of the gastric wall. In situ reverse transcription polymerase chain reaction for T-cell receptor beta-chain family did not detect a monoclonal T-cell population. We postulate that the cytotoxic T cells may represent an active host-immune response against the large B-cell lymphoma that resulted in a complete regression. On questioning, the patient had taken megadoses of Ganoderma lucidum, which might have triggered the successful immune reaction.

 

Betaglucan MaxCell

Obnovuje imunitu poškozenou nádory, pomáhá léčit snížený počet bílých krvinek a upravuje nedostatek krevních destiček jako důsledek vedlejších účinků radioterapie a chemoterapie. Léčí žloutenku B, chronický únavový syndrom, roztroušenou sklerózu a cukrovku. Má antimikrobiální účinky, např. vůči Staphylococcus aureus a EB viru.

 

 

Betaglucan MaxCell

k

 

 

 

PROZDRAVÍ.cz

 

k

k

k

k

k

k

k

 

 

TOTÁLNÍM   PODVODEM

VLÁDNÍ   DOKUMENTY

 

 

NA    ANTIBIOTIKA

1900    LIDÍ

 

 

PŘINEJMENŠÍM

PŘIROZENÉ

POCHODY

 

 

Přírodně na všechny zdravot ní problémy - 206 produktů řady

 

 

HOUBY

VŠECH CHOROB

BEZ NEMOCÍ

spolehlivě a jistě

 

Beta-glukan byl izolován a v následujících klinických studiích vykazoval značnou stimulační schopnost u onemocnění, která dlouhou dobu nemohla být zvládnuta jinými metodami

prof. Vilém Palisa DrSc, český špičkový onkolog

 

 

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!
100% Sibiřská Čaga
 • Cukrovka
 • Crohnova choroba
 • Lupénka
 • Ekzémy
 • Žaludek
 • Játra
 • Autoimunitní onemocnění

 

 

8.12.2015

pro Superionherbs

baleni, tak se ji jeji hodnoty cukru snizily na polovinu. Dnes ma vyuzivane asi 6 baleni, a jeji  hodnoty jsou 5. A navic je videt ze ma hodne energie, kterou v jejich 82 letech nemela. Moc vsem vyrobky Superionherbs doporucuji. My je doma uzivame cela rodina. S laskou v srdci Andryskova evca.andryskova@seznam.cz

 


a cukr byl na polovině

 

 

 

 

A    ÚČINNÁ

K    HUBNUTÍ

 

metabolismu

 

 

 

 

FENUPRIMTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněné složení

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Jak učinkuje Fenuprim? - video

 

 

 

 

Přišel nám dopis jedné naší zákaznice i s fotografií z řad čtyřnohých přátel člověka - Superionherbs.cz 1.12.2015

Vážení dvojnožci, chci vám říci svůj příběh. Jsem jeden z “miláčků” českých rodin. Kříženec vlčáka z labradorem, kterého si vzali z útulku. Ve 12ti letech jsme dostal dle laboratoře rakovinu sliných žláz. Nádory na krku praskly a po určité době se rána zacelila. Dostal jsme lék a lék a na naději … před… Po léku a léku jsem nabíral na váze a tak byly váhou ohroženy klouby a můj pohyb. Pan veterinář lék a lék odstavil a měl jsem pouze včelí propolis. Panička si prostudovala dostupné knihy o čínské medicíně – našla Duanwood Reishi a Cordyceps – koupila mi tyto dvě houby, které jsem začal každý den v kapslích užívat. Dnes je tomu už 13 měsíců, jsem čiperný, plný života a zřejmě zdráv. Je mi 13 let. Ať žije čínská medicína a jako prevenci ji budu užívat celý zbytek života.

 

 

ČLÁNKY

 

Varování: Pokud používáte Alobal, tak přestaňte. Hrozí vám vážné následky

Po dlouhou dobu je hliníková folie běžnou součástí kuchyně. Proč? Je velmi užitečná pro mnoho použití. Kromě pečení se používá i na prodlužování trvanlivosti potravin tím, že se do ní balí jídlo, zakrývají se kastroly a takto se potraviny uchovávají v ledničce.

Ale nyní poslední výzkumy potvrzují, že pokud tuto folii budete používat, budete se dále vystavovat závažným zdravotním rizikům.

g
 

Celý článek

 

 

Sedm důvodů, proč přírodní terapie nejsou někdy na rakovinu účinné 

Ortodoxní medicína má řadu způsobů, jimiž zakrývá fakt, že její léčebné metody na rakovinu většinou vedou k úmrtí onkologických pacientů. Je totiž jednodušší tvrdit, že pacient podlehl rakovině a ne otravě na chemoterapii nebo na poškození orgánů způsobených ozařováním.

Navzdory prohlášením o vysoké úspěšnosti standardní léčby, je
skutečná míra jejich vyléčení velmi nízká.


Jak konvenční onkologie manipuluje statistiky

Na oklamání veřejnosti a marketingovou propagaci svých terapií používá onkologie několik triků a slovních hříček.

 

 

Celý článek

 

 

11 příznaků toho, že jste energeticky vysáváni lidmi kolem vás

Základem bytí mnoha lidí je živení se energií jiných. K tomu, abyste byli schopni se pohybovat v jakékoliv dimenzi, potřebujete energii. Všechny lidské bytosti vyžadují energii, aby existovaly, aby dokázaly cokoli dělat. Když mluvíme o energetických upírech, nemyslíme tím klasické upírů z filmů, kteří sají krev.

Odkaz na upíry používáme jako výraz pro označení nedobrovolného odčerpávání životní energie ze živých bytostí a to buď ve fyzické nebo nefyzické rovině, tedy na všech úrovních – fyzické, emocionální, mentální a duševní. Někdy se to označuje i jako psychický útok. Nicméně psychický útok je trochu něco jiného a dokáže vyvolat ještě více mizérie než energetické upírství.

 

Jak dlouho žije pacient s chemoterapií a jak dlouho bez ní?

Dr. Hardin B. Jones, bývalý profesor medicínské fyziky a fyziologie na Kalifonské universitě v Barkley studoval délku přežití onkologických pacientů po dobu více než 25 let.
To, na co přišel, doslova vyvedlo z míry celou vědeckou komunitu, která se dodnes s jeho zjištěními nedokázala smířit. Na konci svého výzkumu totiž došel k závěru, že navzdory obecně rozšířené víře, chemoterapie prostě nefunguje.

Byl svědkem, jak mnozí pacienti s rakovinou, které léčili chemoterapií, umírali hroznou smrtí. Mnozí z nich podlehli svému osudu mnohem dříve, než ti, kteří si nezvolili žádnou léčbu.

 

Celý článek

 

 

Poloha akné na tváři prozradí co máte v těle nemocného

Obecně platí, že se lidé obracejí na medicínu, když čelí nějakým zdravotním problémům. Nicméně konvenční léčebné a diagnostické postupy ne vždy přinesou efektivní výsledky.

V mnoha případech se alternativní medicína ukázala být v léčbě různých zdravotních problémů úspěšnější než ta konvenční. Lidé na celém světě propagují všelijaké léčebné metody jako bylinářství, akupunktura, jóga, ayurvéda a mnoho dalších.

I když je dobré chodit na preventivní lékařské prohlídky, potenciální zdravotní problémy můžete také diagnostikovat s pomocí alternativních metod.

Diagnostika podle akné v obličeji

Následující metodou si můžete diagnostikovat potenciální zdravotní problémy a to jednoduše na základě polohy akné na obličeji. Budete potřebovat jen zrcadlo, abyste zjistili, zda máte na obličeji nějaké akné nebo vyrážky. Pak určíte přesnou polohu a podíváte na obrázek níže, který naznačuje daná místa.

 

Celý článek

 

 

O tomto musíte vědět: Primární příčiny rakoviny prsu

Vše, co potřebujete pro uskutečnění změn, které vás ochrání před rakovinou, jsou znalosti.

Příčina č.1: Antirespiranty obsahující hliník

Používání antirespirantů je pro většinu lidí běžnou denní rutinou, o které příliš nepřemýšlejí. Zde je důvod, proč byste o tom přemýšlet měli. Pokud používáte antirespirant obsahující hliník, zvyšujete si tím své riziko rakoviny prsu.

Princip antirespirantů spočívá v utěsňování, uzavírání a blokování pórů, které vylučují pot v podpaží. No a jejich nejčastější aktivní látkou je právě hliník. To způsobuje nejen zablokování jedné z cest, kterými se vaše tělo detoxikuje (vylučuje toxiny v potu), ale zároveň také zvyšuje obavy, kde tyto kovy nakonec skončí.

 

Celý článek

 

 

Pokud jsou vaše ledviny poškozené, tělo vám vyšle těchto 8 znamení

Ledviny jsou životně důležité orgány a nacházejí se přímo pod hrudním košem. Jsou zodpovědné za očistu a detoxikaci, denně filtrují 10 až 150 litrů krve. Jsou také důležité pro udržování všech tělesných funkcí a udržují vaši krev zdravou. Podílejí se na vylučování nadměrného množství tekutin a odpadu z vašeho organismu.

Regulují hladinu elektrolytů a udržují kosti silné a zdravé, podílejí se na tvorbě červených krvinek a stabilizují krevní tlak.

V případě, že vaše ledviny nemohou správně vykonávat svou funkci, vaše zdraví může být ohroženo. Pečlivě si přečtěte následující problémy, které jsou spojeny s poškozením či selháním ledvin.

 

 

Celý článek

 

 

12 citátů lékařů, které rakovinová lobby nechce, abyste četli

Léčba rakoviny je prostě jasný byznys. Právě proto nemají velké farmaceutické firmy o lék na rakovinu zájem. Pokud totiž vyléčíte pacienta, nevyděláte tolik peněz, než když ho budete v nemoci udržovat co nejdéle.

Ale neposlouchejte nás. Poslechněte si to raději od těchto známých lékařů medicíny.

1/ Dr. Otto Warburg, laureát Nobelovy ceny za medicínu

Nikdo dnes nemůže říci, že se neví, co je primární příčinou rakoviny. Naopak neexistuje onemocnění, jehož primární příčina by byla lépe prozkoumána. Proto již dnes ignorace není omluvou, aby se nedalo udělat víc pro prevenci. Pokud chce lidstvo přežít, tak prevence, bez pochyb jednou musí přijít.

 

 

 

Nejúčinnější přírodní antibiotikum: je vhodné jej mít trvale v domácí lékárničce

Jedna z největších výzev, které dnes čelí současná medicína, je zvyšující se rezistence (odolnost) nebezpečných baktérií na farmaceutická antibiotika. Situace je již tak vážná, že již ani tzv. pancéřová antibiotika na některé patogenní baktérie nejsou účinná.

Oproti farmaceutickým antibiotikám, příroda nabízí proti patogenním baktériím více účinných přírodních látek. Vzhledem k tomu, že se nedají patentovat, tak farmaceutické firmy a pod jejich vlivem vyškolení lékaři o jejich využití nejeví zájem a ani o nich většinou neinformují pacienty.

To ovšem neznamená, že je nemůžeme využívat.

 

 

Celý článek

 

 

Vyléčení Crohnovy nemoci v terminálním stádiu

Crohnova choroba ovlivňuje celé trávicí ústrojí a nikoliv jen střeva. Na rozdíl od jiné choroby - ulcerózní kolitidy (vředového zánětu tlustého střeva) tato ovlivňuje celou stěnu střev a nikoliv jen vnitřní výstelku.

A západní medicína začíná až teď objevovat to, co čínská medicína nebo ájurvéda věděly už celá staletí: že totiž veškeré zdraví začíná a končí ve střevech

Shona Banda - pacientka, které byla diagnostikována Crohnova choroba někdy v roce 2004, podstoupila už mnoho operací a musela užívat mnoho léků, ale její stav se postupně zhoršoval až natolik, že jej lékaři označili za terminální.

 

Celý článek

 

 

Jak pročistit lymfatický systém a předejít až 80 % chronických chorob

Umíte si představit, co to znamená být vystaven desetitisícům toxinům, zatížený umělými produkty a zpracovanými potravinami každý týden? Bohužel, to je moderní realita, které se nám všem v současnosti dostává.

Detoxikace v našem těle probíhá běžně každý den. Vyvádějí se z něj ven přírodní chemické látky, ale i ty vytvořené člověkem, jako jsou domácí čistící prostředky či přísady z kosmetiky.

Dokonce i metabolické zplodiny, jako výsledek činnosti našich vlastních buněk, jsou považovány za toxické.

Jak tělo detoxikuje škodlivé látky

Celý článek

 

 

20   článků

 

 

 

-

 

 

 

 

JAK OBEJÍT BLOKACI INTERNETOVÝCH STRÁNEK

 

 

Tor Browser stáhnete na www.torproject.org – je to běžně používaný program pro zabezpečení přenášených dat, samotné stažení a používání tohoto programu je minimálně v Evropě a v USA legální.

Tímto programem jednoduše obejdete blokaci stránek, pokud začne být zneužíván zákon o hazardních hrách, který českým poskytovatelům připojení k Internetu ukládá blokovat ministerstvem financí vybrané stránky.

 

 

-Lékařská a výživová poradna zdarma

 • můžete se zeptat odborníků, kteří jsou na Vaší straně
 • můžete se nechat vést v prevenci i léčbě odborníky - naturopaty
 • nahradíte chemické léky

 

MUDr. Pavel Šácha

V rámci své poradenské činnosti uplatňuje následující principy:

 • zpracovává všechny dotazy bez rozlišení věku, pohlaví a lékařských oborů. Díky tomu, že je vzdělán ve všeobecném lékařství, pediatrii, alergologii i celostní medicíně, dívá se na zdravotní problémy jedince komplexně a z nadhledu preventivní medicíny,
 • hlavním smyslem jeho poradny je pomoci pacientovi najít příčinný řetězec nemoci, pojmenovat základní příčinu, pochopit ji a odstranit,
 • sestavuje léčebný program, dále pacienta vede, kontroluje a povzbuzuje jej,
 • smyslem poradny není teoretizovat, ani zodpovídat encyklopedické otázky, odpovídat jiným lidem, kterých se nemoc netýká, či odpovídat dětem. Za děti konzultují rodiče,
 • specializuje se na poradenství v oblasti preventivní medicíny, např. při plánování rodičovství, sportovních aktivitách, dále v oblasti aktivní ochrany před negativním působením volných radikálů.