K čemu je dobrý půst

Ron Lagerquist
 
Po letech intenzivních bolestí a neúčinné lékové terapie si vybavuji tu chvíli, kdy jsem vykročil ze sprchy, a jak jsem se otíral osuškou, zjišťoval jsem, že mě už nic nebolí. Díky 30-dennímu šťávovému půstu se moje nemocné orgány vyléčily!


Neznám žádný lepší detoxifikační program vedoucí k uzdravení nebo zotavení vašeho těla, než je šťávový půst. Přispívají k tomu hlavně přijímané antioxidanty a pročišťovací schopnost čerstvě připravených šťáv. Naše každodenní strava bývá toxické povahy, neboť až příliš často obsahuje chemické sloučeniny. Tělesné vylučovací orgány pak potřebují všechny dostupné zdroje energie, aby zvládaly odstraňování toxických substancí z těla a tím udržovaly jeho zdraví. Šťávový půst bývá účinný pro léčení díky tomu, že se tělo může čistit a podporuje se imunitní systém. Počínaje rakovinou až po srdeční choroby, půst by měl být prvním obranným zákrokem proti nemoci. Pokud si zlomím nějakou kost, samozřejmě se nechám převést do nemocnice; když ale budu trpět chronickou nemocí, pak bych neměl ignorovat detoxifikaci a nutriční požadavky imunitního systému – v takovém případě totiž ignoruji možnost proběhnutí přirozeného léčivého procesu.

Detoxifikace by měla být integrální součástí léčivého procesu v dnešní moderní medicíně. Místo toho ale půst dostává spíše špatnou pověst. Zkuste se třeba jen zmínit před svými přáteli, že hodláte začít s půstem a jejich reakce zpravidla bude jeden velký horror. Můžete očekávat emočně podbarvená konstatování, že se chystáte zemřít, stát anorektičkou nebo že si chcete vážně poškodit své vnitřní orgány. Pozitivní odezvy bývají v takových situacích jen vzácné. Počínaje od lékařů až po specialisty na výživu běžně převládají názory, že půst je pro tělo škodlivý. Více akceptované je dokonce i holdování alkoholu nebo kouření. A přitom půst je stejně starý jako lidstvo a byl odedávna využíván jak pro léčení, tak i ke spirituálnímu probouzení.

Předepisování léků totiž dnes přináší zisk, než když někomu řeknete, že potřebuje jíst více ovoce, méně polotovarů a pít více čerstvých šťáv. Většina lidí se pro uzdravení obrací na pohodlné metody. Raději by si vzali pilulku, než aby měnili svůj způsob stravování. Léky ale zpravidla neléčí – jen odstraňují příznaky nemoci. Půst je naproti tomu mnohem efektivnější nástroj.

Očištěná buňka v lidském těle, která dostává veškerou potřebnou výživu, je také zdravou buňkou. Abyste se vyléčili z nemoci a získali zpět optimální zdraví, potřebují miliardy vašich buněk detoxifikaci a vhodnou výživu. Musíte se zbavit nadbytku tuku, hlenů ze střev, průmyslových chemikálií, cholesterolu, toxinů z okolního prostředí, zbytků léků a nánosů ze všech těch nevýživných potravin zkonzumovaných za předchozí roky. Možná vás postihnou potíže a bolesti, ve své stolici zaznamenáte třeba i podivně zabarvené věci – nelekejte se však, protože ty budou představovat součást vašeho očistného procesu. V mé knížce se dozvíte, jak se projevuje proces detoxifikace, takže vás pak nic nepřekvapí. Zvlášť bych chtěl zmínit kapitolu o léčbě rakoviny půstem, která velmi podrobně popisuje celý léčebný proces.

Když Bůh vdechl život Adamovi, byla jeho práce hotová. Žádné uši navíc nebo scházející mozkové buňky. Dokonalé tělo v dokonalém světě; nemoci ani zdravotní potíže neexistovaly. Srdce Boha se ale zaplnilo smutkem. Uviděl totiž budoucnost, stal se svědkem, jak jsou jeho boží chrámy degradovány životem orientovaným pouze na potěšení. Proto bylo lidské tělo opatřeno vlastním léčivým mechanismem, automaticky řízeným. Potíže, nemoc, zranění nebo šok se staly spouštěči přechodu těla na půst. Když je k tomu dána příležitost, léčivý mechanismus půstu působí nejen na buňky těla, ale zasahuje i do hloubky, až k duši, kde vyvolává výrazné spirituální změny. Také z tohoto důvodu se půst stal známým.


Půst jako spirituální vzpruha
Když Jan pokřtil Krista, Duch jej pak zavedl do pouště nikoliv kvůli odpočinku, ale kvůli přípravě prostřednictvím půstu. Každý den znamenal další přiblížení k utrpení, které mělo nastat na kříži. Každý člověk by si přál uniknout takovému osudu, avšak Kristus využil půstu k posílení své odhodlanosti.

Jednou z nejdůležitějších Satanových taktik bývá podporování jakékoliv závislosti nebo životního stylu, který napomáhá tělu k získání výjimečných schopností a ke kterému se člověk rozhoduje z pouhého rozmaru. Půst je velmi mocná disciplína, kterou si člověk může podrobit své tělo. Přebíráte přitom nad ním naprostou kontrolu. Tělo strádá a vy se mu postavíte. Voják bez potřeb nemůže podléhat pokušení a nebude unikat od povinností.

Každý významný Boží služebník si prožil své období půstu. Je to nezbytná spirituální disciplína a bez ní by zůstal slabý. Půst posiluje spirituální základy, buduje intimní vztah k Bohu a posiluje odhodlanost. Můžeme se skrývat za nedostatkem sebedůvěry, pocity neadekvátnosti, strachem z nepřijetí nebo strachem ze selhání, avšak nikdy nedosáhneme uspokojení, dokud se nestaneme odvážní. Půst, modlitba a víra nám dají odvahu se oddělit od našich strachů a vstoupit do říše neznámého.

Pokud jste spirituálně vyprahlí, pak půst s modlitbou obnoví onu plamennou vášeň, kterou jste měli, když jste se poprvé setkali s Kristem. Pokud hledáte směr, pravda bude odkryta. Pokud svádíte duchovní boj, půst vás přivede na pokraj vítězství. Pokud máte nějakou žádost určenou Bohu, pak není nic mocnějšího než půst, který posílí vaši pokoru a velebení. Právě pro vás byla v mé knížce napsána kapitola o přímluvě.


Půst pro hubnutí
Nadbytečný tuk není ničím více, než kalorie navíc, uložené v tukových buňkách. Účelem tukových buněk je sloužit jako zásoba energie v dobách hladomoru. Pro Severní Ameriku však žádný hladomor neexistuje; naopak je obvyklá strava v této oblasti orientovaná na požitkářské potraviny s vysokým obsahem kalorií, jejichž konzumací se mají naplnit emoční potřeby. Tukové buňky se tak zvětšují a tělo se stává zavalitější. Půst vyžaduje, aby byly tukové buňky spotřebovány. Jelikož tělo potřebuje kalorie, spouští se tzv. proces katabolismu. Každá libra tuku (Pozn.překl.: 1libra = 0,45 kg) má přibližně 3 500 kalorií, které se stanou pro tělo palivem. A jak ubíhají dny půstu, stáváte se stále štíhlejšími. Viděl jsem jedince, kteří v průběhu 30 dní ztratili až 50 liber, aniž by jejich pokožka ochabla. Její přirozená pružnost a tonus byly obnoveny. Jejich přátelé byli v šoku z rozdílu, který nastal. A váha těchto lidí se už nikdy nevracela zpět. To ale za podmínky, že se jejich životospráva změnila: pravidelně začali cvičit a jejich strava pak obsahovala zvýšený podíl syrové zeleniny a ovoce.

Půst jako přirozený tělesný proces
Naše tělo každý den čeká s velkou trpělivostí na chvíli, kdy začneme být ospalí, aby počalo se svým pravidelným nočním očišťovacím procesem. Snídaně má v angličtině svůj přiléhavý název beakfast (break = přerušit fast = půst) neboť skutečně znamená ukončení nočního půstu prvním ranním jídlem. Když se ráno probouzíme ze svého krátkého půstu, míváme na jazyku povlak, je nám cítit z úst, pokožka je nateklá a naše mysl zamlžená. To vše jsou první příznaky detoxifikace těla. Slanina, vejce v palačince a k tomu ještě šálek kávy jsou jistou cestou, jak detoxifikaci zastavit. Bývá ovšem samozřejmé, že se v tu chvíli cítíte lépe a přičítáte to právě vaší mastné snídani.

N
aše krátké noční půsty zpomalují proces rozpadání a během nich je vykonáváno velmi mnoho opravných činností, ale čas, který je takto k dispozici, je příliš krátký, aby mohlo proběhnout nějaké významné uzdravování. K něčemu takovému musíte umožnit detoxifikaci, aby probíhala mnohem déle – a to prostřednictvím prodlouženého půstu.

Půst není totéž co hladovění
Mezi půstem a hladověním je nesmírný rozdíl. Během nepřítomnosti jídla se tělo systematicky očišťuje od všeho s výjimkou životně důležitých tkání. Neustále se přizpůsobuje, aby požadavky na energetické rezervy byly minimální. Hladovění se objeví až tehdy, když je tělo nuceno k přežití využívat životně důležité tkáně.

Člověk má až překvapivou schopnost adaptace na nedostatek jídla. A. J. Carlson, profesor fyziologie na univerzitě v Chicagu zkonstatoval, že zdravý a dobře živený člověk může bez jídla přežít 50-75 dní. To ale za předpokladu, že není vystavován krutému zacházení a není v emočním stresu. Máme k dispozici mnoho případů vodních půstů, které trvaly i nad hranicí 75 dnů. Připustíme-li, že 75-denní vodní půst je již neobvyklý, pak to pouze dokládá, jak zázračně stvořil Bůh lidské tělo, aby bylo schopno žít po takto dlouhou dobu bez jídla.

Každá libra tuku navíc dodá dostatek kalorií, které umožní vykonávání tvrdé tělesné práce. V deseti librách tuku se skrývá 35 000 kalorií! Toto množství je ekvivalentní 35 librám rybího masa nebo 192 librám mrkve. Tělo běžného člověka je něco jako supermarket – má v sobě zásoby na mnoho týdnů.

Všem živým bytostem byla dána schopnost přežít i drsné podmínky. Organismy savců jsou schopny ukládat nutrienty do podoby tuku, do krve, kostní dřeně a do dalších tkání. Velbloudi mají schopnost ukládat tuk a vodu do svých hrbů. Pulci nepřijímají potravu, když se jim vyvíjí končetiny, protože využívají svůj ocásek, který už nebudou potřebovat. Mexický ještěr Gila monster (Heloderma suspectum) si ukládá rezervy do ocasu a při nouzi o potravu z nich může čerpat energii déle než šest týdnů. Leguánům z ostrovů Galapágy se říká také vegetariánští draci, protože se živí mořskými řasami. Dokáží přežít bez potravy déle než 100 dní. V našem západním světě však bývá hojnost jídla, jež je navíc i bohaté na kalorie. Pokud zrovna nemusíme provádět namáhavou tělesnou činnost nebo nepřijde hladomor, nemáme už příležitost využít nadbytečný tuk ukládaný kolem pasu.

Než se tělo dokáže zbavit svých tukových zásob, trvá to vždy mnoho týdnů, kdy musí být v režimu katabolismu. Přitom se souběžně zbavuje i mrtvých nebo umírajících buněk a nakonec bývá nuceno transformovat i zdravé buňky na kalorie. To už ale patří k procesu hladovění. Pokud držíte půst a stále ještě máte na svém těle tuk, pak je před vámi ještě dlouhá cesta.


Půst a nedostatek proteinů
Člověk dodržující 40-denní vodní půst nebude trpět žádným deficitem proteinů, vitamínů, minerálů nebo esenciálních mastných kyselin. V průběhu odbourávání nezdravých buněk se totiž využívají všechny esenciální látky, mezi které patří převážně proteiny. Jejich opětovné zužitkování navíc probíhá mimořádným způsobem. Navíc potřeba proteinů bývá během půstu silně minimalizována.

Často se vyskytuje u půstu neopodstatněná obava z toho, že ztráta sil je způsobována katabolismem, jenž odebírá proteiny ze svalových vláken. Půst ale odebírá pouze takové svalové buňky, které jsou již mrtvé, umírající nebo nemocné. Dokonce i při dlouhodobých půstech zůstává množství svalových vláken stále stejné. I když zdravé buňky mohou na čas být omezovány ve velikosti a energetické zásobě, zůstávají přesto dokonale životaschopné.

V prosinci 1903 se osm atletů pod dohledem Dr. Macfaddena zúčastnilo atletické soutěže v Madison Square Gardens. Shodou okolností všichni zrovna absolvovali sedmý den vodního půstu. Jeden z nich, Joseph H.  Waltering přitom zvítězil ve dvou disciplínách: v bězích na 50 a 220 yardů. Další ze skupiny, Gilman Low, zase vyhrál první cenu v silovém závodě. Stalo se to osmý den jeho půstu, když před očima 16 000 dobře živených diváků, chroupajících popcorn a arašídy, dosáhl devíti nových světových rekordů založených na síle a vytrvalosti, jež pak vydržely ještě celé roky. Další překvapující příběhy naleznete v závěrečné kapitole mé knížky. Patří sem ale i příběhy rodičů, kteří tráví celé dny uklízením, praním prádla, krmením hladových dětí a přitom dodržujících půst!

Dr. Ehret, zapálený příznivec půstu, při vodním půstu prošel deset dní horami. Dr.Bragg, další entuziasta, prošel v červnu za 30 dní Údolím smrti také v rámci půstu. Pro Dr.Bragga to bylo posilující cvičení, ale pro 10 dalších atletických účastníků - studentů to byl zážitek, na který už nikdy nezapomenou. Z radosti nad dosaženým výkonem se pak Dr.Bragg rozhodl přidat si následující den ještě dalších 30 mil chůze. To vůbec není špatný výkon s ohledem na to, že už byl dědečkem!

Je potřeba vždy počítat s tím, že první půst vyvolává na počátku slabost. Když se takový příznak objeví, mnoho lidí bohužel ukončí svůj půst kvůli neznalosti problematiky a protože nechápou, že taková slabost nijak neškodí. Neuspějí v překonání tohoto stádia, kdy je čeká příliv hojné energie díky šťávovému půstu. Než vzpěrač nebo atlet po dlouhém půstu získá zpět svou úplnou svalovou sílu, může to trvat asi 10 dní. Po této době se ale jeho výkon ještě zvýší.


Vyvážený přístup k půstu
Po svém prvním 30-denním šťávovém půstu jsem se stal téměř posedlým a přidal si ještě další dva stejně dlouhé půsty, mezi kterými jsem jedl jen 10 dní. Pozoroval jsem u sebe ohromné zlepšení zdravotního stavu od člověka závislého na lécích až po zdravého nadšence, takže můj vztah k půstu se už nezměnil. Půsty a zdravá strava se tak staly mou novou posedlostí. Každá snědená sušenka pak pro mě znamenala dny s pocitem viny a hanby. Mysl stále dokola omílala horor o smrtelných toxinech, které se mi dostaly do krevního oběhu. Do tělocvičny jsem chodil 5x týdně. Byl jsem naprosto soustředěný jen na své tělo a stravu. O tomto jediném jsem mluvil a dráždil tak lidi kolem sebe. Dnes už je ale půst jen normální součást mého života a na zdravé stravování se dívám jako na normální záležitost. O těchto věcech už mluvím jen tehdy, když musím. Teprve když jsem se dopracoval k tomuto zklidnění, nalezl jsem vyváženost.

Posedlost nebo fanatismus mívají svůj původ ve strachu z toho, že se nedokážeme ovládat. Je to jako neviditelná přikrývka, do které se balíme; můžeme to sice překonávat, ale posedlost nám brání radovat se ze života. Posedlost zdravím odebírá životu veškerou zábavnost. Je to jako když se vypravíte na dovolenou a přitom si děláte starosti o každý detail. Každý výlet se pak stává noční můrou. A podobné je to i na cestě s půstem: všechny ty malé starosti a strachy nás připravují o radost. Nepiji třeba příliš mnoho džusu? Když si přidám rozmačkaný banán, zpomalí to detoxifikaci? Jak rychle budu ubývat na váze? Můžu při půstu cvičit? Způsobí mi úbytek na váze ochabování pokožky? Neublíží půst mým játrům? Proč cítím závratě?

Tyto a mnoho dalších otázek jsou zodpovězeny v samostatné kapitole mojí knížky. Otázky jsou vždy důležité a pochopení přináší zklidnění, avšak půst je vždy individuální záležitost a vždy je něčím odlišná od ostatních. Vždy tu bude něco neočekávaného a záhadného – a sice lidská duše. Možná, že bude těžké se oddat a prostě se jen těšit z putování, ale vždy to bude ta nejlepší cesta, jak provádět půst.


Vaše procházení půstem
Někteří zjistí, že půst je snadný a už napoprvé budou absolvovat 30-denní šťávový půst. Jiní zase prožijí těžké chvíle, když vydrží pouhé dva dny. Dělejte ale jen to, co dokážete. Velkým pomocníkem vám mohou být v mé knížce kapitoly Vytrvalost v půstu (Persevering In Fasting) nebo Pravidla půstu ( Principles of Fasting), ale ani vaše vlastní cesta nebude bez chyb. Poučit se ale můžete především z vlastních chyb. A s každým vítězstvím si vychutnáte potěšení, které přináší půst. Pro ty, kteří mají pevnou vůli, má půst své odměny. Čisté nosní dutiny, takže ucítíte i ty nejjemnější pachy; pokožka citlivá tak, že se chvějete i při teplém vánku; emoce se stávají symfonií duše; mysl schopná zachytit nesmírné hloubky Boha a spatřit radosti Adama a Evy. Namísto abyste v následujících letech stárli a podléhali nemocem, budete přibývající léta přijímat kultivovaně a budete udiveni, jak mladí se cítíte. Ve 40 nebo 50 letech život teprve začíná. Je tu jen o trochu více vrásek, ale cítíte se jako by vám bylo dvacet.

Abyste svůj život změnili významným způsobem, potřebujete zvládnout umění půstu. V naší kultuře soustředěné na rychlost a na peníze, je půst něco jako resetovací tlačítko, které vás vrátí zpět k tomu, kdo opravdu jste. Dá vám k dispozici čas, kdy budete v míru a naleznete sami sebe. Otevře vám dveře do spirituální sféry, jež vám umožní osvobodit duši nebo změnit svou přirozenost. Počínaje Kristem, který bojoval v poušti se Satanem až k rozvedené pokladní, jež se potýká s rakovinou prsu, má pouze půst schopnost změnit konečný výsledek.

 
Originál: http://www.fasting.ws/discover-fasting.html

 

 


 

 

Nejúčinnější extrakty z

 

s    Certifikáty

 


ČESKO, SLOVENSKO,

 

 

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!
Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

l

100% Sibiřská Čaga

 

 

 VAKCÍNY   JSOU

ODHALUJÍ   TAJNÉ

článek

 

REZISTENTNÍ    BAKTÉRIE

USMRTÍ   UŽ    DENNĚ

článek

 

CHEMICKÉ     LÉKY

BRZDÍ

REGENERAČNÍ

 

 

LÉČIVÉ 

NEJEN K PREVENCI 

ANEB   ŽIVOT

příroda uzdravuje

 

Polysacharid Beta-glukan obsažený v léčivých houbách je látka, co současný člověk více než potřebuje. Můžeme ho pokládat za moderní kámen mudrců, který byl po dlouhém hledání nalezen

 Více 

 

 

 • Alzheimer
 • Parkinson
 • Mozková mrtvice
 • Roztroušená skleróza
 • Demence
 • Borélie v mozku
 • Ochrana mozku

 

 

 

 

PŘIROZENÁ

CESTA    NEJEN

 

harmonizátory

 

 

 

 

CHITOMAXTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněná látka

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Složení Fenuprimu:

Obsah jedné tobolky:

Balení: 90 kapslí

 


Článek o Chitomaxu a Fenuprimu zde

 

-V

Zdraví velký černý pes Sorbon s paničkou I.H.

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ

 

Jak přestat úspěšně kouřit

O škodlivosti kouření naprostá většina kuřáků nepochybuje. Každoročně se více než třetina závislých na nikotinu pokouší nějakou formou přestat. Výsledky jsou velice špatné. Po roce od zahájení abstinence nekouří méně než 1 z 20, efektivnost je pod 5%.

Žvýkačky, náplasti s nikotinem, to odhaduji jako cestu pouze pro zbohatnutí výrobců. Osobně jsem je zkoušel před mnoha lety, účinek maximálně 3 dny.

Vyzkoušel jsem více metod, zaplatil tisíce korun, ale nic nezabralo trvale. Více méně jsem zkoušel všechny alternativní způsoby léčby, léčitele... Efekt - maximálně 2 měsíce.

 

Ale byl tu háček

Odjakživa jsem se vyhýbal užívání chemických léků. A jako dovozce a prodejce léčiv především z Francie jsem se jim vyhýbal obzvlášť...

 

Celý článek

 

 

Mozek a jeho spolehlivé poškozování 5 složkami potravin

V současnosti není na světě nouze o věci, ze kterých lidé šílí. Existuje, ale několik látek, ze kterých lidé šílí ve velmi krátké době.

Tyto látky poškozují nejen mozek, ale i střeva a játra. Přitom zodpovědnost za jejich přítomnost v potravinách nese člověk, jeho geniální mysl také jak rychle zbohatnout.

Pokud chcete, aby nedocházelo k poškozování Vašeho mozku a měli jste čistou mysl, buďte obezřetní na tyto složky potravin.

 

Celý článek

 

 

Další velká rána farmaceutickým firmám: Léky na cholesterol - statiny - jsou prý zcela bezcenné

Poslední doba byla pro farmaceutické firmy velmi těžká. Byly totiž publikovány 3 velké studie, které kompletně vyvrátily jakoukoli efektivnost více druhů nejpoužívanějších léků.

Následky těchto studii mohou být pro tyto společnosti zdrcující, protože se jedná o extrémně ziskové léky, které nejednou tvoří hlavní jádro jejich příjmů.

 

 

Celý článek

 

 

Očkovat nebo ponechat dětským infekcím volný průběh? O souvislostech vakcinací, srdečních onemocnění a rakoviny

I když po zavedení vakcín došlo ke snížení výskytu spalniček a příušnic, vědci nyní zjišťují, že tyto dětské infekce plní cennou funkci a možná jsou i nezbytné pro normální vývoj našeho imunitního systému. Jako příklad vědeckého bádání v této problematice lze uvést třeba rozsáhlou japonskou studii[1], která proběhla v roce 2015. V ní se došlo k závěru, že spalničky a příušnice, které děti prodělají, mají výrazně protektivní účinky před smrtelnými srdečními příhodami a mrtvicemi v dospělosti. V rámci této studie bylo několik let sledováno více než 100 000 mužů a žen ve veku 40-79 let, aby se u nich stanovila pravděpodobnost úmrtí na aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění.

 

Celý článek

 

 

62-letý muž se vyléčil z diabetu 2.typu vyřazením těstovin a pečiva

Až vám příště bude někdo tvrdit, že diabetes 2.typu je neléčitelný, poukažte na zázračnou cestu za zdravím, kterou absolvoval Geoff Whitington - Angličan, jenž se definitivně vyléčil ze svých diabetických potíží. Podařilo se mu to díky úsilí jeho dvou milujících synů, kteří otce vyvedli z bludného kruhu, v němž se pohyboval už mnoho let.

Tento muž trpěl vysokou nadváhou, hormonální nevyvážeností a dokonce mu už hrozila i amputace nohy, takže se vzdával jakýchkoliv nadějí na svou zdravou budoucnost. Pracoval jako strážný v dlouhých 15-hodinových směnách a jeho zdravotní stav byl také důsledkem jeho špatné životosprávy.

 

Celý článek

 

 

Ib....... způsobuje tisíce úmrtí ročně: Přírodní náhrada je bezpečná

Nedávný článek publikovaný tiskovou agenturou Reuters odhalil zajímavá zjištění o lécích užívaných proti bolestem jako je ib......n (například účinná látka v přípravku Ib....n. Češi mají na hlavu nejvyšší spotřebu léků proti bolesti v EU, což cosi vypovídá o úrovni zdejší chemické medicíny).

Článek uvádí, že výše uvedená léčiva zvyšují riziko srdečního infarktu ve stejné míře jako léky, které byly v minulosti staženy z trhu kvůli jejich vysokým rizikům. Jeden z takto stažených léků,
byl příčinou až 30.000 úmrtí v důsledku srdečních infarktů a náhlých srdečních příhod.

 

Celý článek

 

 

Takto vyléčíte chronickou boreliózu, i když to už lékaři vzdali

Lymská bolerióza je infekce bakterií Borrelia burgdorferi (v Česku je tento typ poměrně vzácný, viz Lymská borelióza). Přenáší se hlavně klíšťaty, ale spekuluje se, že její možnými přenašeči mohou být i další druhy hmyzu jako jsou komáři či blechy.

Není přenosná z člověka na člověka, přestože nejnovější poznatky ukazují na to, že za jistých okolností k tomu může dojít, například při intimním styku.

Příznaky lymské boreliózy

Příznaky tohoto onemocnění se liší, ale ve většině případů se vyvíjejí podle následujícího scénáře.

Fáze 1 – den 3 až 30 po bodnutí

Někdy se tato fáze nazývá i „časná lokální infekce“.

U 70 až 75 % lidí se rozvine zarudnutí. Jde o charakteristické „býčí oko“ se středem v místě kousnutí klíštětem. Nesvědí ani nebolí, ale na dotek může vyvolávat pocit tepla. Rozvoj příznaků podobných chřipce: horečka, zimnice, zduření lymfatických...

 

Celý článek

 

 

Jak detoxikovat každý orgán a už nikdy nebýt nemocný ani unavený

Všimli jste si, že stále více a více lidí, dokonce i mladých, podléhá chronickým onemocněním, rakovině či autoimunitním chorobám? Naše tělo je sice za optimálních okolností dokonalé, ale má i svá slabá místa.

Jedním z takových slabých míst jsou
toxiny z prostředí, které mají schopnost poškozovat naše DNA, což pak způsobuje fyzické poškození. Ke genetickým změnám však může docházet nejen v důsledku vlivu toxinů.

Spouštěčem dokáží být i stres, duševní plytkost, hormonální a endokrinní nerovnováha, parazity, viry, bakterie, nadbytek cukru, pesticidy, těžké kovy a podobně. Totiž, tělo a duše jsou jedno. Skutečná medicína se proto musí zaměřit na obě oblasti.

 

Celý článek

 

 

Zásadní průlom v medicíně: cukrovku 2. typu lze vyléčit pouhou změnou jídelníčku - 700 kalorií denně po dobu pouhých 8 týdnů

Jeden z posledních výzkumů „objevil“ metodu léčby, kterou doporučoval Mike Adams - editor serveru NaturalNews už před deseti lety: vhodně sestavený jídelníček působí proti diabetu 2. typu a dokonce jej může i vyléčit.

 

Vědci došli k závěru, že speciální nárazová dieta trvající pouhých 8 týdnů může vyléčit tuto chorobu

 

A co víc, i lidé, kteří mají diabetes více než deset let, mohli po této dvouměsíční dietě zaznamenávat její ústup.

 

Celý článek

 

 

Mamografy způsobují více rakovin prsu, než ji detekují

Dr. Ben Johnson: Napsal jsem knihu pro ženy pod názvem Tajemství moudrosti o zdraví poprsí (The Secret of Health Breast Wisdom) protože my, lékařská komunita, způsobujeme ženám rakovinu tím, že od nich požadujeme vyšetření na mamografu.

Mamografy způsobují rakovinu. Tečka.

Přesto, když dnes žena navštíví svého gynekologa nebo rodinného lékaře, bude se jí toto vyšetření obrazně řečeno „tlačit do hlavy“.

Bude vystavena silnému nátlaku, aby šla na mamograf, který jí může přivodit rakovinu prsu.

Mamograf životy nezachrání. Pokud na něj půjdete, máte o 4% vyšší riziko úmrtí. Po každém mamografu! Tečka.

 

Celý článek

 

 

Tučnými a oteklými vás dělají toxiny v tukové tkáni. Ukažte jim STOPku!

Bohužel, všichni dnes žijeme v toxickém prostředí, kde jsme permanentně vystaveni potravinám, které jsou znečištěné chemikáliemi. Proto je toxinům téměř nemožné se vyhnout.

Pro nás to pak znamená, že náš trávicí systém a hlavně játra se mohou snadno přetížit. Jsme sice stavění tak, aby se z nás škodlivé látky neustále vyplavovaly, pokud jich je však příliš, tělo to pak nemusí zvládat a namísto vyplavování se v něm začnou usazovat.


Toxiny dělíme do dvou kategorií:

 • rozpustné ve vodě
 • rozpustné v tucích
 

Celý článek

 

 

Ohromení vědci konečně přiznali, že vysoká průměrná délka života Japonců souvisí se stravou a nikoliv s geny

Všichni sníme o dlouhém životě bez nemocí. Zatímco se průměrný věk v rozvinutých zemích pomalu zvyšuje, neplatí to tak docela o poklesu nemocnosti a zdravotních postiženích.

Jedna z posledních studií, publikovaných v časopise the British Medical Journal, ale možná odhalila klíč k té žádoucí dlouhověkosti. Není žádným tajemstvím, že
mezi nejzdravější lidi na světě patří Japonci. Vykazují druhý nejvyšší dosahovaný věk a také obezita se mezi nimi vyskytuje pouze s četností 3,5%. Američané naopak zaujímají až 43. místo u dlouhověkosti a jejich obezita se nyní pohybuje kolem 35%.

 

Celý článek

 

 

Upozornění

na

NOVÉ ČLÁNKY

na Váš mail

1x měsíčně

 

 


 

 

Reishi a Cordycepsu

 

kvality   COA   pro

 


NĚMECKO a RAKOUSKO

 

 

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!
Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

l

Betaglucan MaxCell

k

k

 

 

Betaglucan MaxCell

 

 

k

 

TOTÁLNÍM   PODVODEM

VLÁDNÍ   DOKUMENTY

 

 

NA    ANTIBIOTIKA

1900    LIDÍ

 

 

PŘINEJMENŠÍM

PŘIROZENÉ

POCHODY

 

k

HOUBY

VŠECH CHOROB

BEZ NEMOCÍ

spolehlivě a jistě

 

Beta-glukan byl izolován a v následujících klinických studiích vykazoval značnou stimulační schopnost u onemocnění, která dlouhou dobu nemohla být zvládnuta jinými metodami

prof. Vilém Palisa DrSc, český špičkový onkolog

 

 

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!
100% Sibiřská Čaga
 • Cukrovka
 • Crohnova choroba
 • Lupénka
 • Ekzémy
 • Žaludek
 • Játra
 • Autoimunitní onemocnění

 

 

 

 

A    ÚČINNÁ

K    HUBNUTÍ

 

metabolismu

 

 

 

 

FENUPRIMTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněné složení

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Jak učinkuje Fenuprim? - video

 

 

 

 

Přišel nám dopis jedné naší zákaznice i s fotografií z řad čtyřnohých přátel člověka - Superionherbs.cz 1.12.2015

Vážení dvojnožci, chci vám říci svůj příběh. Jsem jeden z “miláčků” českých rodin. Kříženec vlčáka z labradorem, kterého si vzali z útulku. Ve 12ti letech jsme dostal dle laboratoře rakovinu sliných žláz. Nádory na krku praskly a po určité době se rána zacelila. Dostal jsme lék a lék a na naději … před… Po léku a léku jsem nabíral na váze a tak byly váhou ohroženy klouby a můj pohyb. Pan veterinář lék a lék odstavil a měl jsem pouze včelí propolis. Panička si prostudovala dostupné knihy o čínské medicíně – našla Duanwood Reishi a Cordyceps – koupila mi tyto dvě houby, které jsem začal každý den v kapslích užívat. Dnes je tomu už 13 měsíců, jsem čiperný, plný života a zřejmě zdráv. Je mi 13 let. Ať žije čínská medicína a jako prevenci ji budu užívat celý zbytek života.

 

 

ČLÁNKY

 

Kdy budeme moci úplně zvrátit šedivění vlasů?

Příčina šedivění vlasů

Šedivění způsobuje nižší hladina enzymu kataláza v kombinaci s nižší úrovní enzymů MSR A a MSR B, které opravují poškození peroxidem vodíku. Lidem se šedinami se hromadí peroxid vodíku ve folikulech, tedy ve tkáních, které obalují vlasy a z nichž vlasy vyrůstají.

Metabolizmus peroxidu vodíku versus věk člověka

Tělo peroxid vodíku vytváří v malých dávkách v rámci metabolických procesů. Organismus mladých lidí jej dokáže rychle odbourávat. U starších lidí tento proces začne postupně probíhat pomaleji a nakonec neodbouraný peroxid napadne enzym tyrozin kynázy, který je zodpovědný za tvorbu melaninu, což je základní pigmentová složka vlasů.

Následkem toho vlasy začnou šedivět, přičemž se vlasy vybělují zevnitř.

 

Celý článek

 

 

Muži zírají, proč ženy potřebují více spánku

Experti z Duke univerzity provedli  studii, která potvrdila, že ženy potřebují  ke své regeneraci více spánku než muži.

Tento výzkum byl proveden na základě informací, že ženy těžko snáší následky mentální a fyzické vyčerpanosti pokud mají nedostatek spánku.

Výsledek muže nepotešil

Zjištěné poznatky vedou k novým zdravotním doporučením pro ženy, které mívají standardně vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění, depresí a psychologických problémů oproti svým polovičkám.

 

Celý článek

 

 

Varování: Pokud používáte Alobal, tak přestaňte. Hrozí vám vážné následky

Po dlouhou dobu je hliníková folie běžnou součástí kuchyně. Proč? Je velmi užitečná pro mnoho použití. Kromě pečení se používá i na prodlužování trvanlivosti potravin tím, že se do ní balí jídlo, zakrývají se kastroly a takto se potraviny uchovávají v ledničce.

Ale nyní poslední výzkumy potvrzují, že pokud tuto folii budete používat, budete se dále vystavovat závažným zdravotním rizikům.

g
 

Celý článek

 

 

Sedm důvodů, proč přírodní terapie nejsou někdy na rakovinu účinné 

Ortodoxní medicína má řadu způsobů, jimiž zakrývá fakt, že její léčebné metody na rakovinu většinou vedou k úmrtí onkologických pacientů. Je totiž jednodušší tvrdit, že pacient podlehl rakovině a ne otravě na chemoterapii nebo na poškození orgánů způsobených ozařováním.

Navzdory prohlášením o vysoké úspěšnosti standardní léčby, je
skutečná míra jejich vyléčení velmi nízká.


Jak konvenční onkologie manipuluje statistiky

Na oklamání veřejnosti a marketingovou propagaci svých terapií používá onkologie několik triků a slovních hříček.

 

 

Celý článek

 

 

11 příznaků toho, že jste energeticky vysáváni lidmi kolem vás

Základem bytí mnoha lidí je živení se energií jiných. K tomu, abyste byli schopni se pohybovat v jakékoliv dimenzi, potřebujete energii. Všechny lidské bytosti vyžadují energii, aby existovaly, aby dokázaly cokoli dělat. Když mluvíme o energetických upírech, nemyslíme tím klasické upírů z filmů, kteří sají krev.

Odkaz na upíry používáme jako výraz pro označení nedobrovolného odčerpávání životní energie ze živých bytostí a to buď ve fyzické nebo nefyzické rovině, tedy na všech úrovních – fyzické, emocionální, mentální a duševní. Někdy se to označuje i jako psychický útok. Nicméně psychický útok je trochu něco jiného a dokáže vyvolat ještě více mizérie než energetické upírství.

 

Jak dlouho žije pacient s chemoterapií a jak dlouho bez ní?

Dr. Hardin B. Jones, bývalý profesor medicínské fyziky a fyziologie na Kalifonské universitě v Barkley studoval délku přežití onkologických pacientů po dobu více než 25 let.
To, na co přišel, doslova vyvedlo z míry celou vědeckou komunitu, která se dodnes s jeho zjištěními nedokázala smířit. Na konci svého výzkumu totiž došel k závěru, že navzdory obecně rozšířené víře, chemoterapie prostě nefunguje.

Byl svědkem, jak mnozí pacienti s rakovinou, které léčili chemoterapií, umírali hroznou smrtí. Mnozí z nich podlehli svému osudu mnohem dříve, než ti, kteří si nezvolili žádnou léčbu.

 

Celý článek

 

 

Poloha akné na tváři prozradí co máte v těle nemocného

Obecně platí, že se lidé obracejí na medicínu, když čelí nějakým zdravotním problémům. Nicméně konvenční léčebné a diagnostické postupy ne vždy přinesou efektivní výsledky.

V mnoha případech se alternativní medicína ukázala být v léčbě různých zdravotních problémů úspěšnější než ta konvenční. Lidé na celém světě propagují všelijaké léčebné metody jako bylinářství, akupunktura, jóga, ayurvéda a mnoho dalších.

I když je dobré chodit na preventivní lékařské prohlídky, potenciální zdravotní problémy můžete také diagnostikovat s pomocí alternativních metod.

Diagnostika podle akné v obličeji

Následující metodou si můžete diagnostikovat potenciální zdravotní problémy a to jednoduše na základě polohy akné na obličeji. Budete potřebovat jen zrcadlo, abyste zjistili, zda máte na obličeji nějaké akné nebo vyrážky. Pak určíte přesnou polohu a podíváte na obrázek níže, který naznačuje daná místa.

 

Celý článek

 

 

O tomto musíte vědět: Primární příčiny rakoviny prsu

Vše, co potřebujete pro uskutečnění změn, které vás ochrání před rakovinou, jsou znalosti.

Příčina č.1: Antirespiranty obsahující hliník

Používání antirespirantů je pro většinu lidí běžnou denní rutinou, o které příliš nepřemýšlejí. Zde je důvod, proč byste o tom přemýšlet měli. Pokud používáte antirespirant obsahující hliník, zvyšujete si tím své riziko rakoviny prsu.

Princip antirespirantů spočívá v utěsňování, uzavírání a blokování pórů, které vylučují pot v podpaží. No a jejich nejčastější aktivní látkou je právě hliník. To způsobuje nejen zablokování jedné z cest, kterými se vaše tělo detoxikuje (vylučuje toxiny v potu), ale zároveň také zvyšuje obavy, kde tyto kovy nakonec skončí.

 

Celý článek

 

 

Pokud jsou vaše ledviny poškozené, tělo vám vyšle těchto 8 znamení

Ledviny jsou životně důležité orgány a nacházejí se přímo pod hrudním košem. Jsou zodpovědné za očistu a detoxikaci, denně filtrují 10 až 150 litrů krve. Jsou také důležité pro udržování všech tělesných funkcí a udržují vaši krev zdravou. Podílejí se na vylučování nadměrného množství tekutin a odpadu z vašeho organismu.

Regulují hladinu elektrolytů a udržují kosti silné a zdravé, podílejí se na tvorbě červených krvinek a stabilizují krevní tlak.

V případě, že vaše ledviny nemohou správně vykonávat svou funkci, vaše zdraví může být ohroženo. Pečlivě si přečtěte následující problémy, které jsou spojeny s poškozením či selháním ledvin.

 

 

Celý článek

 

 

12 citátů lékařů, které rakovinová lobby nechce, abyste četli

Léčba rakoviny je prostě jasný byznys. Právě proto nemají velké farmaceutické firmy o lék na rakovinu zájem. Pokud totiž vyléčíte pacienta, nevyděláte tolik peněz, než když ho budete v nemoci udržovat co nejdéle.

Ale neposlouchejte nás. Poslechněte si to raději od těchto známých lékařů medicíny.

1/ Dr. Otto Warburg, laureát Nobelovy ceny za medicínu

Nikdo dnes nemůže říci, že se neví, co je primární příčinou rakoviny. Naopak neexistuje onemocnění, jehož primární příčina by byla lépe prozkoumána. Proto již dnes ignorace není omluvou, aby se nedalo udělat víc pro prevenci. Pokud chce lidstvo přežít, tak prevence, bez pochyb jednou musí přijít.

 

 

 

Vyléčení Crohnovy nemoci v terminálním stádiu

Crohnova choroba ovlivňuje celé trávicí ústrojí a nikoliv jen střeva. Na rozdíl od jiné choroby - ulcerózní kolitidy (vředového zánětu tlustého střeva) tato ovlivňuje celou stěnu střev a nikoliv jen vnitřní výstelku.

A západní medicína začíná až teď objevovat to, co čínská medicína nebo ájurvéda věděly už celá staletí: že totiž veškeré zdraví začíná a končí ve střevech

Shona Banda - pacientka, které byla diagnostikována Crohnova choroba někdy v roce 2004, podstoupila už mnoho operací a musela užívat mnoho léků, ale její stav se postupně zhoršoval až natolik, že jej lékaři označili za terminální.

 

Celý článek

 

 

Jak pročistit lymfatický systém a předejít až 80 % chronických chorob

Umíte si představit, co to znamená být vystaven desetitisícům toxinům, zatížený umělými produkty a zpracovanými potravinami každý týden? Bohužel, to je moderní realita, které se nám všem v současnosti dostává.

Detoxikace v našem těle probíhá běžně každý den. Vyvádějí se z něj ven přírodní chemické látky, ale i ty vytvořené člověkem, jako jsou domácí čistící prostředky či přísady z kosmetiky.

Dokonce i metabolické zplodiny, jako výsledek činnosti našich vlastních buněk, jsou považovány za toxické.

Jak tělo detoxikuje škodlivé látky

 

Celý článek