Téměř všechny klinické testy léčiv jsou vědecky neplatné kvůli vlivu mysli; z vědeckých metod farmaceutického průmyslu zůstalo jen zbožné přání

Mike Adams

Nová studie, publikovaná v magazínu Science Translational Medicine, vznesla pochybnosti nad vědeckou platností téměř všech dvojnásobně slepých testů s nahodilým rozmístěním účastníků do skupin, mající za úkol vyřadit vliv placeba při testování farmaceutických léků. Ukázalo se, že mnoho z nich funguje pouze proto, že to lidé očekávají, nikoli proto, že by tyto léky vyvolaly v lidském těle jakýkoli „reálný" chemický účinek. Jak si dále vysvětlíme, když bylo testovaným osobám řečeno, že nedostaly léky proti bolesti, přestože jim ve skutečnosti podávány byly – staly se takové léky překvapivě naprosto neúčinnými.

Konkrétně se ve zmíněném experimentu jednalo o vystavení dolních končetin testovaných osob vysokým teplotám, a to až do bodu bolesti s následnou nitrožilní aplikací léku proti bolesti. Poté byla intenzita bolesti vyhodnocena. O aplikaci léku testované osoby věděly a úroveň bolesti byla podle očekávání značně nižší. Jenže když bylo následně testovaným lidem řečeno, že byl přísun léku zastaven, bolest se vrátila zpátky na původní úroveň,
kdy žádné léky nedostávali a to i přes to, že jim byly stejné léky stále vnitrožilně podávány.

Jinak řečeno je to právě mysl pacienta, která rozhoduje o účinnosti léku proti bolesti, nikoli chemický účinek léku sám o sobě.

Profesorka Irene Tracey z Oxfordské Univerzity řekla v rozhovoru pro BBC: „Je to fenomenální, opravdu velkolepé. Jde o jedno z nejlepších analgetik, které máme k dispozici, ale i přes to dokáže vliv mozku silně zvýšit jeho účinnost, stejně jako ji může úplně odstranit."

(http://www.bbc.co.uk/news/health-12480310).

Jak poukázal profesor zdravotního výzkumu z Univerzity v Southamptonu George Lewith, tato zjištění vrhají stín pochybnosti na vědeckou platnost mnoha klinických testů léčiv. Řekl: „Zcela jasně to ukazuje na nespolehlivost lékařských testů, které neberou v úvahu očekávání testovaných osob."

Mnoho léků funguje jenom tehdy, když tomu věříte

Co výzkum ve skutečnosti odhaluje je fakt, že mysl je hlavním určujícím faktorem účinnosti mnoha léků, nikoli samotné chemické složení léku. Bylo to dokázáno znova a znova a to nejen u léků proti bolesti, ale taky u antidepresiv, které v účinnosti stále nejsou schopny předčít placebo.

Nabízí se ovšem otázka: Pokud taková spousta léků funguje pouze vlivem působení naší mysli, proč některé z nich u klinických testů placebo efekt překonají?

Odpověď na tuto otázku vás nejspíš překvapí: Je to proto, že lidé, kteří se účástní klinických testů počítajících s působením placeba, obvykle doufají v to, že právě oni dostanou skutečný lék, nikoli jen placebo. A jak můžou vědět, že „skutečný" lék dostali?
Podle přítomnosti škodlivých vedlejších účinků! Jakmile se začnou objevovat - zácpa, sexuální poruchy, nevolnost, bolesti hlavy a další - poté jsou účastníci testu přesvědčeni, že právě oni dostali „pravý" lék. A od tohoto bodu jejich mysl lék skutečným učiní! Takže jejich krevní tlak začne opravdu klesat, jejich hodnoty cholesterolu se sníží a podobně.

Pacienti přemění do reality očekávání, která si vytvořili už v době, kdy byli pro test léku vybráni. Už samotný nábor na klinické testy léčiv vyvolá v jejich mysli určitá očekávání. Pacienti jsou totiž vybráni „na zkoušku léku proti rakovině" nebo „na test léku na snížení krevního tlaku" a podobně, přičemž je očekávaný výsledek působení léku zřejmý už ve fázi náboru.

Je velmi důležité tomu dobře porozumět, proto to rozepíšu do tří fází:

Proč jsou "příznivé" účinky léků ve skutečnosti vyvolány myslí účastníků testování:

Krok 1
Účastníci klinických experimentů jsou rekrutováni k otestování léku se specifickým účinkem, jako je snížení krevního tlaku, zastavení šíření rakoviny, vyrovnání množství cukru v krvi a podobně. To má za následek vytvoření očekávání o účincích léku v myslích pacientů ještě dříve, než k samotnému testu dojde.
Krok 2
Když testování začne, pacientům je řečeno, že půlka z nich dostane skutečný lék a druhá půlka dostane placebo, ale jelikož se jedná o slepý test, nikdo neví, ve které skupině skončí.
Krok 3
Účastníci studie začnou dostávat prášky, ale netuší, zda berou skutečný lék, nebo placebo.
Krok 4
U lidí ve skupině, která dostává skutečný lék, se začnou objevovat toxické vedlejší účinky (protože většina léků je pro tělo toxická). To je povzbudí, protože usoudí, že neberou placebo, ale pravý lék.
Krok 5
U testovaných osob, které učiní závěr, že berou skutečný lék, dojde silou jejich mysli k tomu, že jejich tělo vytvoří skutečný fyziologický účinek, o kterém věděli už od kroku číslo jedna! Jakákoli očekávání jim byla před samotným pokusem předložena jsou, jinými slovy, zčistajasna zrealizována jejich myslí.
Krok 6
Mezitím se ve skupině, která dostává pilulky s placebem, neobjeví žádné vedlejší účinky, což je utvrdí v přesvědčení, že nedostávají „skutečný" lék a tím pádem by neměli pocítit žádný pozitivní fyziologický účinek. Stejně jako u předchozí skupiny je i toto přesvědčení myslí zrealizováno a tak k žádnému účinku nedojde.
Krok 7
Po skončení klinických testů výzkumníci porovnají výsledky obou skupin a můžete sami hádat, jaký je výsledek. Zdá se, že léky účinkovaly lépe. Ale bylo to opravdu díky léku? Vůbec ne: Mohlo za to očekávání testovaných osob, díky kterému mysl účinek vytvořila. Jinými slovy se lék jeví dobrý pouze díky zbožnému přání.

Jak vidíte, toto vrhá stín pochybnosti na vědeckou platnost každého dvojitě slepého placebo testu, který byl kdy proveden. Zásadním vědeckým selháním, které mají všechny takové testy společné, je fakt, že výzkumníci vytvořili očekávání týkající se účinku léku v hlavě všech pacientů. Právě v jejich hlavách ale účinek opravdu vznikl, nikoli nutně samotným lékem.

To však vede k úžasnému závěru - že v dnešním lékařském systému může mnoho léků fungovat pouze tehdy, když jejich funkčnost pacient očekává, protože právě toto očekávání vytváří v mysli pacienta fyziologický efekt, nikoli lék samotný.

Jak se tomu dá vyhnout a vytvořit skutečně vědecky validní test, který vyloučí působení mysli?

Jak navrhnout opravdu vědeckou metodu pro testování účinnosti léku

Odpověď na tuto otázku je mnohem snazší, než si možná myslíte: U osob, které test podstoupí, je třeba vyřadit jakákoli očekávání o léčebném účinku. Jinými slovy nelze pacienty získávat pro „testování léku na krevní tlak", protože už tímto zasejete očekávání, že díky léku dojde ke snížení tlaku.

Popravdě musíte lidi upsat pro testování „tajemného léku" bez jakýchkoli očekávání o jeho účincích. Tím se proměnná, kterou je mysl pacientů, vyloučí z rovnice a nebude mít na výsledku žádný podíl. Od tohoto bodu je třeba pozorně sledovat všechny fyziologické příznaky, které se objeví. Když je mysl mimo hru, můžete se dobrat pravdivého vyhodnocení skutečných chemických reakcí, které lék vyvolá.

Proč je většina klinických testů vědecky neplatných

Je fascinující, že téměř žádné experimenty nejsou vedeny takovou metodou. V dnešní době je téměř pravidlem, že součástí informací o experimentu je i očekávaný výsledek. Tímto způsobem to funguje už desetiletí s klamným přesvědčením, že mysl z nějakého důvodu nemá vůbec žádný dopad na pochody v lidském těle. Zdravotničtí výzkumníci a vědci nesprávně věřili, že výsledky testů ovlivňují pouze samotné chemické reakce. Tvrdili, že mysl nehraje žádnou roli.

Neměli pravdu.
Mysl hraje obrovskou roli. Ve skutečnosti totiž dokáže udělat z placeba „skutečný" lék - zatímco pravý lék může učinit nefunkčním. Mysl má skoro úplnou kontrolu nad výsledkem testu. Protože tohle nebylo téměř nikdy bráno v potaz, všechny klinické experimenty ignorující vliv úmyslu pacienta jsou technicky řečeno vědecky neplatné. Neexistuje možnost, jak určit, zda k výsledku došlo díky léku, nebo působení mysli.

To činí z mysli proměnnou ve snaze vědců rozlišit, co v takových experimentech skutečně působí. Když zapůsobí síla mysli, není možné s vědeckou přesností tvrdit, že za výsledky prostě může lék samotný. Pokud se samozřejmě neuchýlíte k popření vlivu mysli. A to je přesně chyba, která se opakuje od začátku moderní lékařské vědy.

„Vědecké metody" farmaceutického průmyslu se díky působení mysli rozpadají na kousky

Jakmile si jednou uvědomíte, že síla mysli je v těle schopná vytvořit reálný fyziologický účinek, stejně jako zrušit účinky aplikované chemikálie, dojdete k parádnímu závěru: "věda" farmaceutického průmyslu vlastně vůbec není vědecká!

Na výsledky prakticky všech z desítek tisíců klinických testů, které byly za několik posledních desetiletí provedené, musí být pohlížené se značnými pochybnostmi. Ve kterých testech si pacienti pozitivní výsledky vytvořili díky své mysli poté, co je výskyt vedlejších účinků přesvědčil, že berou skutečný lék?

Tato otázka by neměla být brána na lehkou váhu. Jakmile bude tento úkaz plně pochopen, může rozdrtí moderní lékařskou "vědu". Farmaceutický průmysl totiž sílu mysli potřebuje k tomu, aby se léky jako funkční jevily! Je totiž dobře možné, že bez zapojení faktoru „toužebného očekávání" většina léků jednoduše vůbec nefunguje.

Pravdou je, že účinků většiny nejčastěji předepisovaných léků - léků na cukrovku, snížení krevního tlaku, léků proti bolesti, statinů a podobných -
může být dosaženo bez požití jakéhokoli léčiva. Jediná věc potřebná k vyvolání pozitivního účinku je očekávání pozitivního účinku v mysli pacientů.

Jako ke každém pravidlu lze samozřejmě i tady najít určité výjimky. Léky používané k znecitlivění nepotřebují vědomou účast pacienta, aby fungovaly podle očekávání. Stejně tak se najdou i určité živiny, jako například vitamin D, které v lidském těle účinkují určitým způsobem, ať už člověk „věří" na vitamin D, nebo ne.

Skutečnou otázkou tedy je, k čemu dochází v místě setkání molekulární biologie s vlivem očekávání mysli. Moderní lékařská věda nemá o tomto tématu téměř žádné vědomosti, protože vliv působení mysli popřela. Většina takzvaných „skeptiků", vůbec nevěří, že mysl existuje. Jak říkají, lidé jsou jenom biologičtí roboti a mozky jsou jenom molekulární přístroje, které vykonávají akce předurčené fyzikálními a chemickými zákony. Trvají na tom, že mysl neexistuje.

Pak se není čemu divit, že jimi prováděné klinické testy působení mysli neberou v úvahu, což je nyní důvodem, že se takové testy ukazují být lékařským sebeklamem. Věřili, že jejich léky fungují, ale ukázalo se, že za výsledky může mysl pacientů.

Rozsáhlá cenzura síly působení mysli

Neočekávejte však, že to konvenční zdravotnický systém připustí. Aby mohl pokračovat v divadélku s „vědecky potvrzenými léčivy", musí vytrvat v zoufalém předstírání, že mysl nemá na klinické experimenty absolutně žádný vliv.

To je taky důvodem,
proč se farmaceutický průmysl snaží popřít existenci mysli. Proto se lékařské časopisy zdráhají publikovat studie týkající se vlivu působení mysli, proto lékařské fakulty své žáky odmítají učit o léčbě, která bere v úvahu vztah těla a mysli.

Placebo efekt - jeden z nejsilnějších léčebných nástrojů - je celou lékařskou profesí zatracován jako naprosto bezcenný!

Mysl má takovou sílu, že dokáže zcela odstranit účinky podaného léku. Až tomu lékaři skutečně porozumí a budou schopní této síly využít, většinu běžných léků už nebudou potřebovat. Bude jim stačit, když posílí pacientovu víru, zakládající se na faktickém přesvědčení, že schopnost vyléčit se mají uvnitř sebe a že chemická léčiva byla jenom symbolickým prostředkem, díky kterému mysl uvěřila, že k vyléčení dojde.

Z části se samozřejmě taky jedná o
kulturní problém. Kultura moderního světa staví na redukcionismu. Západní věda se snaží vyvracet sílu mysli a jednotlivcům odpírá schopnost sebeléčení. Učí nás, že léčba musí přijít jako zákrok zvnějšku, pomocí chemie, ozařování nebo operací.

V paralelním světě s naprosto stejnou biologií, vědomím i prostředím se mohla civilizace podobná té naší rozhodnout pro rozdílný přístup - mohla se rozhodnout pro cestu, kde jsou pacienti podporováni v přesvědčení, že se dokážou vyléčit sami a lékaři jsou pouhými průvodci, kteří jim v tom pomáhají. Uzdravení se je osobní dovedností a uměním, které vychází zevnitř, místo aby přicházelo pomocí nebezpečných chemických zásahů. Aby se z tohoto paralelního světa stala realita je potřeba pouze jediné: změna v přesvědčení lidí. Když společnost přijme sílu mysli jako fakt, ta se tak rázem stane důvěryhodnou pro slabomyslné masy, které při hledání toho, co je skutečné, vždy vzhlížejí k autoritám.

Hlubším významem toho, co tu nyní probíráme, je ovšem fakt, že reálné je to, co reálným učiníte. Vaše mysl, sama o sobě, dokáže změnit pochody uvnitř vašeho těla, neutralizovat jedovaté léky, skoncovat s bolestí a nejspíš dosáhnout i dalších zdánlivě zázračných výkonů, jako je dorůstání ztracené končetiny. Abychom se do takové fáze dostali, spíše než se zaměřovat na rozvíjení technologií je třeba věřit, že mysl je schopná ovlivňovat naše tělo.

Obzvláště atraktivním se jeví fakt, že už nejde o pouhé povídačky členů hnutí new age. Jde o vědecky potvrzené závěry pečlivých studií zkoumajících vliv očekávání pacientů. Právě teď se vzájemné působení těla a mysli stává novou vědou!


Originál: http://www.naturalnews.com/031451_drug_trials_placebo_effect.html

 

 

 


 

 

Nejúčinnější extrakty z

 

s    Certifikáty

 


ČESKO, SLOVENSKO,

 

 

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!
Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

l

100% Sibiřská Čaga

 

 

 VAKCÍNY   JSOU

ODHALUJÍ   TAJNÉ

článek

 

REZISTENTNÍ    BAKTÉRIE

USMRTÍ   UŽ    DENNĚ

článek

 

CHEMICKÉ     LÉKY

BRZDÍ

REGENERAČNÍ

 

 

LÉČIVÉ 

NEJEN K PREVENCI 

ANEB   ŽIVOT

příroda uzdravuje

 

Polysacharid Beta-glukan obsažený v léčivých houbách je látka, co současný člověk více než potřebuje. Můžeme ho pokládat za moderní kámen mudrců, který byl po dlouhém hledání nalezen

 Více 

 

 

 • Alzheimer
 • Parkinson
 • Mozková mrtvice
 • Roztroušená skleróza
 • Demence
 • Borélie v mozku
 • Ochrana mozku

 

 

 

 

PŘIROZENÁ

CESTA    NEJEN

 

harmonizátory

 

 

 

 

CHITOMAXTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněná látka

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Složení Fenuprimu:

Obsah jedné tobolky:

Balení: 90 kapslí

 


Článek o Chitomaxu a Fenuprimu zde

 

-V

Zdraví velký černý pes Sorbon s paničkou I.H.

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ

 

Jak přestat úspěšně kouřit

O škodlivosti kouření naprostá většina kuřáků nepochybuje. Každoročně se více než třetina závislých na nikotinu pokouší nějakou formou přestat. Výsledky jsou velice špatné. Po roce od zahájení abstinence nekouří méně než 1 z 20, efektivnost je pod 5%.

Žvýkačky, náplasti s nikotinem, to odhaduji jako cestu pouze pro zbohatnutí výrobců. Osobně jsem je zkoušel před mnoha lety, účinek maximálně 3 dny.

Vyzkoušel jsem více metod, zaplatil tisíce korun, ale nic nezabralo trvale. Více méně jsem zkoušel všechny alternativní způsoby léčby, léčitele... Efekt - maximálně 2 měsíce.

 

Ale byl tu háček

Odjakživa jsem se vyhýbal užívání chemických léků. A jako dovozce a prodejce léčiv především z Francie jsem se jim vyhýbal obzvlášť...

 

Celý článek

 

 

Mozek a jeho spolehlivé poškozování 5 složkami potravin

V současnosti není na světě nouze o věci, ze kterých lidé šílí. Existuje, ale několik látek, ze kterých lidé šílí ve velmi krátké době.

Tyto látky poškozují nejen mozek, ale i střeva a játra. Přitom zodpovědnost za jejich přítomnost v potravinách nese člověk, jeho geniální mysl také jak rychle zbohatnout.

Pokud chcete, aby nedocházelo k poškozování Vašeho mozku a měli jste čistou mysl, buďte obezřetní na tyto složky potravin.

 

Celý článek

 

 

Další velká rána farmaceutickým firmám: Léky na cholesterol - statiny - jsou prý zcela bezcenné

Poslední doba byla pro farmaceutické firmy velmi těžká. Byly totiž publikovány 3 velké studie, které kompletně vyvrátily jakoukoli efektivnost více druhů nejpoužívanějších léků.

Následky těchto studii mohou být pro tyto společnosti zdrcující, protože se jedná o extrémně ziskové léky, které nejednou tvoří hlavní jádro jejich příjmů.

 

 

Celý článek

 

 

Očkovat nebo ponechat dětským infekcím volný průběh? O souvislostech vakcinací, srdečních onemocnění a rakoviny

I když po zavedení vakcín došlo ke snížení výskytu spalniček a příušnic, vědci nyní zjišťují, že tyto dětské infekce plní cennou funkci a možná jsou i nezbytné pro normální vývoj našeho imunitního systému. Jako příklad vědeckého bádání v této problematice lze uvést třeba rozsáhlou japonskou studii[1], která proběhla v roce 2015. V ní se došlo k závěru, že spalničky a příušnice, které děti prodělají, mají výrazně protektivní účinky před smrtelnými srdečními příhodami a mrtvicemi v dospělosti. V rámci této studie bylo několik let sledováno více než 100 000 mužů a žen ve veku 40-79 let, aby se u nich stanovila pravděpodobnost úmrtí na aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění.

 

Celý článek

 

 

62-letý muž se vyléčil z diabetu 2.typu vyřazením těstovin a pečiva

Až vám příště bude někdo tvrdit, že diabetes 2.typu je neléčitelný, poukažte na zázračnou cestu za zdravím, kterou absolvoval Geoff Whitington - Angličan, jenž se definitivně vyléčil ze svých diabetických potíží. Podařilo se mu to díky úsilí jeho dvou milujících synů, kteří otce vyvedli z bludného kruhu, v němž se pohyboval už mnoho let.

Tento muž trpěl vysokou nadváhou, hormonální nevyvážeností a dokonce mu už hrozila i amputace nohy, takže se vzdával jakýchkoliv nadějí na svou zdravou budoucnost. Pracoval jako strážný v dlouhých 15-hodinových směnách a jeho zdravotní stav byl také důsledkem jeho špatné životosprávy.

 

Celý článek

 

 

Ib....... způsobuje tisíce úmrtí ročně: Přírodní náhrada je bezpečná

Nedávný článek publikovaný tiskovou agenturou Reuters odhalil zajímavá zjištění o lécích užívaných proti bolestem jako je ib......n (například účinná látka v přípravku Ib....n. Češi mají na hlavu nejvyšší spotřebu léků proti bolesti v EU, což cosi vypovídá o úrovni zdejší chemické medicíny).

Článek uvádí, že výše uvedená léčiva zvyšují riziko srdečního infarktu ve stejné míře jako léky, které byly v minulosti staženy z trhu kvůli jejich vysokým rizikům. Jeden z takto stažených léků,
byl příčinou až 30.000 úmrtí v důsledku srdečních infarktů a náhlých srdečních příhod.

 

Celý článek

 

 

Takto vyléčíte chronickou boreliózu, i když to už lékaři vzdali

Lymská bolerióza je infekce bakterií Borrelia burgdorferi (v Česku je tento typ poměrně vzácný, viz Lymská borelióza). Přenáší se hlavně klíšťaty, ale spekuluje se, že její možnými přenašeči mohou být i další druhy hmyzu jako jsou komáři či blechy.

Není přenosná z člověka na člověka, přestože nejnovější poznatky ukazují na to, že za jistých okolností k tomu může dojít, například při intimním styku.

Příznaky lymské boreliózy

Příznaky tohoto onemocnění se liší, ale ve většině případů se vyvíjejí podle následujícího scénáře.

Fáze 1 – den 3 až 30 po bodnutí

Někdy se tato fáze nazývá i „časná lokální infekce“.

U 70 až 75 % lidí se rozvine zarudnutí. Jde o charakteristické „býčí oko“ se středem v místě kousnutí klíštětem. Nesvědí ani nebolí, ale na dotek může vyvolávat pocit tepla. Rozvoj příznaků podobných chřipce: horečka, zimnice, zduření lymfatických...

 

Celý článek

 

 

Jak detoxikovat každý orgán a už nikdy nebýt nemocný ani unavený

Všimli jste si, že stále více a více lidí, dokonce i mladých, podléhá chronickým onemocněním, rakovině či autoimunitním chorobám? Naše tělo je sice za optimálních okolností dokonalé, ale má i svá slabá místa.

Jedním z takových slabých míst jsou
toxiny z prostředí, které mají schopnost poškozovat naše DNA, což pak způsobuje fyzické poškození. Ke genetickým změnám však může docházet nejen v důsledku vlivu toxinů.

Spouštěčem dokáží být i stres, duševní plytkost, hormonální a endokrinní nerovnováha, parazity, viry, bakterie, nadbytek cukru, pesticidy, těžké kovy a podobně. Totiž, tělo a duše jsou jedno. Skutečná medicína se proto musí zaměřit na obě oblasti.

 

Celý článek

 

 

Zásadní průlom v medicíně: cukrovku 2. typu lze vyléčit pouhou změnou jídelníčku - 700 kalorií denně po dobu pouhých 8 týdnů

Jeden z posledních výzkumů „objevil“ metodu léčby, kterou doporučoval Mike Adams - editor serveru NaturalNews už před deseti lety: vhodně sestavený jídelníček působí proti diabetu 2. typu a dokonce jej může i vyléčit.

 

Vědci došli k závěru, že speciální nárazová dieta trvající pouhých 8 týdnů může vyléčit tuto chorobu

 

A co víc, i lidé, kteří mají diabetes více než deset let, mohli po této dvouměsíční dietě zaznamenávat její ústup.

 

Celý článek

 

 

Mamografy způsobují více rakovin prsu, než ji detekují

Dr. Ben Johnson: Napsal jsem knihu pro ženy pod názvem Tajemství moudrosti o zdraví poprsí (The Secret of Health Breast Wisdom) protože my, lékařská komunita, způsobujeme ženám rakovinu tím, že od nich požadujeme vyšetření na mamografu.

Mamografy způsobují rakovinu. Tečka.

Přesto, když dnes žena navštíví svého gynekologa nebo rodinného lékaře, bude se jí toto vyšetření obrazně řečeno „tlačit do hlavy“.

Bude vystavena silnému nátlaku, aby šla na mamograf, který jí může přivodit rakovinu prsu.

Mamograf životy nezachrání. Pokud na něj půjdete, máte o 4% vyšší riziko úmrtí. Po každém mamografu! Tečka.

 

Celý článek

 

 

Tučnými a oteklými vás dělají toxiny v tukové tkáni. Ukažte jim STOPku!

Bohužel, všichni dnes žijeme v toxickém prostředí, kde jsme permanentně vystaveni potravinám, které jsou znečištěné chemikáliemi. Proto je toxinům téměř nemožné se vyhnout.

Pro nás to pak znamená, že náš trávicí systém a hlavně játra se mohou snadno přetížit. Jsme sice stavění tak, aby se z nás škodlivé látky neustále vyplavovaly, pokud jich je však příliš, tělo to pak nemusí zvládat a namísto vyplavování se v něm začnou usazovat.


Toxiny dělíme do dvou kategorií:

 • rozpustné ve vodě
 • rozpustné v tucích
 

Celý článek

 

 

Ohromení vědci konečně přiznali, že vysoká průměrná délka života Japonců souvisí se stravou a nikoliv s geny

Všichni sníme o dlouhém životě bez nemocí. Zatímco se průměrný věk v rozvinutých zemích pomalu zvyšuje, neplatí to tak docela o poklesu nemocnosti a zdravotních postiženích.

Jedna z posledních studií, publikovaných v časopise the British Medical Journal, ale možná odhalila klíč k té žádoucí dlouhověkosti. Není žádným tajemstvím, že
mezi nejzdravější lidi na světě patří Japonci. Vykazují druhý nejvyšší dosahovaný věk a také obezita se mezi nimi vyskytuje pouze s četností 3,5%. Američané naopak zaujímají až 43. místo u dlouhověkosti a jejich obezita se nyní pohybuje kolem 35%.

 

Celý článek

 

 

Upozornění

na

NOVÉ ČLÁNKY

na Váš mail

1x měsíčně

 

 


 

 

Reishi a Cordycepsu

 

kvality   COA   pro

 


NĚMECKO a RAKOUSKO

 

 

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!
Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

l

Betaglucan MaxCell

k

k

 

 

Betaglucan MaxCell

 

 

k

 

TOTÁLNÍM   PODVODEM

VLÁDNÍ   DOKUMENTY

 

 

NA    ANTIBIOTIKA

1900    LIDÍ

 

 

PŘINEJMENŠÍM

PŘIROZENÉ

POCHODY

 

k

HOUBY

VŠECH CHOROB

BEZ NEMOCÍ

spolehlivě a jistě

 

Beta-glukan byl izolován a v následujících klinických studiích vykazoval značnou stimulační schopnost u onemocnění, která dlouhou dobu nemohla být zvládnuta jinými metodami

prof. Vilém Palisa DrSc, český špičkový onkolog

 

 

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!
100% Sibiřská Čaga
 • Cukrovka
 • Crohnova choroba
 • Lupénka
 • Ekzémy
 • Žaludek
 • Játra
 • Autoimunitní onemocnění

 

 

 

 

A    ÚČINNÁ

K    HUBNUTÍ

 

metabolismu

 

 

 

 

FENUPRIMTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněné složení

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Jak učinkuje Fenuprim? - video

 

 

 

 

Přišel nám dopis jedné naší zákaznice i s fotografií z řad čtyřnohých přátel člověka - Superionherbs.cz 1.12.2015

Vážení dvojnožci, chci vám říci svůj příběh. Jsem jeden z “miláčků” českých rodin. Kříženec vlčáka z labradorem, kterého si vzali z útulku. Ve 12ti letech jsme dostal dle laboratoře rakovinu sliných žláz. Nádory na krku praskly a po určité době se rána zacelila. Dostal jsme lék a lék a na naději … před… Po léku a léku jsem nabíral na váze a tak byly váhou ohroženy klouby a můj pohyb. Pan veterinář lék a lék odstavil a měl jsem pouze včelí propolis. Panička si prostudovala dostupné knihy o čínské medicíně – našla Duanwood Reishi a Cordyceps – koupila mi tyto dvě houby, které jsem začal každý den v kapslích užívat. Dnes je tomu už 13 měsíců, jsem čiperný, plný života a zřejmě zdráv. Je mi 13 let. Ať žije čínská medicína a jako prevenci ji budu užívat celý zbytek života.

 

 

ČLÁNKY

 

Kdy budeme moci úplně zvrátit šedivění vlasů?

Příčina šedivění vlasů

Šedivění způsobuje nižší hladina enzymu kataláza v kombinaci s nižší úrovní enzymů MSR A a MSR B, které opravují poškození peroxidem vodíku. Lidem se šedinami se hromadí peroxid vodíku ve folikulech, tedy ve tkáních, které obalují vlasy a z nichž vlasy vyrůstají.

Metabolizmus peroxidu vodíku versus věk člověka

Tělo peroxid vodíku vytváří v malých dávkách v rámci metabolických procesů. Organismus mladých lidí jej dokáže rychle odbourávat. U starších lidí tento proces začne postupně probíhat pomaleji a nakonec neodbouraný peroxid napadne enzym tyrozin kynázy, který je zodpovědný za tvorbu melaninu, což je základní pigmentová složka vlasů.

Následkem toho vlasy začnou šedivět, přičemž se vlasy vybělují zevnitř.

 

Celý článek

 

 

Muži zírají, proč ženy potřebují více spánku

Experti z Duke univerzity provedli  studii, která potvrdila, že ženy potřebují  ke své regeneraci více spánku než muži.

Tento výzkum byl proveden na základě informací, že ženy těžko snáší následky mentální a fyzické vyčerpanosti pokud mají nedostatek spánku.

Výsledek muže nepotešil

Zjištěné poznatky vedou k novým zdravotním doporučením pro ženy, které mívají standardně vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění, depresí a psychologických problémů oproti svým polovičkám.

 

Celý článek

 

 

Varování: Pokud používáte Alobal, tak přestaňte. Hrozí vám vážné následky

Po dlouhou dobu je hliníková folie běžnou součástí kuchyně. Proč? Je velmi užitečná pro mnoho použití. Kromě pečení se používá i na prodlužování trvanlivosti potravin tím, že se do ní balí jídlo, zakrývají se kastroly a takto se potraviny uchovávají v ledničce.

Ale nyní poslední výzkumy potvrzují, že pokud tuto folii budete používat, budete se dále vystavovat závažným zdravotním rizikům.

g
 

Celý článek

 

 

Sedm důvodů, proč přírodní terapie nejsou někdy na rakovinu účinné 

Ortodoxní medicína má řadu způsobů, jimiž zakrývá fakt, že její léčebné metody na rakovinu většinou vedou k úmrtí onkologických pacientů. Je totiž jednodušší tvrdit, že pacient podlehl rakovině a ne otravě na chemoterapii nebo na poškození orgánů způsobených ozařováním.

Navzdory prohlášením o vysoké úspěšnosti standardní léčby, je
skutečná míra jejich vyléčení velmi nízká.


Jak konvenční onkologie manipuluje statistiky

Na oklamání veřejnosti a marketingovou propagaci svých terapií používá onkologie několik triků a slovních hříček.

 

 

Celý článek

 

 

11 příznaků toho, že jste energeticky vysáváni lidmi kolem vás

Základem bytí mnoha lidí je živení se energií jiných. K tomu, abyste byli schopni se pohybovat v jakékoliv dimenzi, potřebujete energii. Všechny lidské bytosti vyžadují energii, aby existovaly, aby dokázaly cokoli dělat. Když mluvíme o energetických upírech, nemyslíme tím klasické upírů z filmů, kteří sají krev.

Odkaz na upíry používáme jako výraz pro označení nedobrovolného odčerpávání životní energie ze živých bytostí a to buď ve fyzické nebo nefyzické rovině, tedy na všech úrovních – fyzické, emocionální, mentální a duševní. Někdy se to označuje i jako psychický útok. Nicméně psychický útok je trochu něco jiného a dokáže vyvolat ještě více mizérie než energetické upírství.

 

Jak dlouho žije pacient s chemoterapií a jak dlouho bez ní?

Dr. Hardin B. Jones, bývalý profesor medicínské fyziky a fyziologie na Kalifonské universitě v Barkley studoval délku přežití onkologických pacientů po dobu více než 25 let.
To, na co přišel, doslova vyvedlo z míry celou vědeckou komunitu, která se dodnes s jeho zjištěními nedokázala smířit. Na konci svého výzkumu totiž došel k závěru, že navzdory obecně rozšířené víře, chemoterapie prostě nefunguje.

Byl svědkem, jak mnozí pacienti s rakovinou, které léčili chemoterapií, umírali hroznou smrtí. Mnozí z nich podlehli svému osudu mnohem dříve, než ti, kteří si nezvolili žádnou léčbu.

 

Celý článek

 

 

Poloha akné na tváři prozradí co máte v těle nemocného

Obecně platí, že se lidé obracejí na medicínu, když čelí nějakým zdravotním problémům. Nicméně konvenční léčebné a diagnostické postupy ne vždy přinesou efektivní výsledky.

V mnoha případech se alternativní medicína ukázala být v léčbě různých zdravotních problémů úspěšnější než ta konvenční. Lidé na celém světě propagují všelijaké léčebné metody jako bylinářství, akupunktura, jóga, ayurvéda a mnoho dalších.

I když je dobré chodit na preventivní lékařské prohlídky, potenciální zdravotní problémy můžete také diagnostikovat s pomocí alternativních metod.

Diagnostika podle akné v obličeji

Následující metodou si můžete diagnostikovat potenciální zdravotní problémy a to jednoduše na základě polohy akné na obličeji. Budete potřebovat jen zrcadlo, abyste zjistili, zda máte na obličeji nějaké akné nebo vyrážky. Pak určíte přesnou polohu a podíváte na obrázek níže, který naznačuje daná místa.

 

Celý článek

 

 

O tomto musíte vědět: Primární příčiny rakoviny prsu

Vše, co potřebujete pro uskutečnění změn, které vás ochrání před rakovinou, jsou znalosti.

Příčina č.1: Antirespiranty obsahující hliník

Používání antirespirantů je pro většinu lidí běžnou denní rutinou, o které příliš nepřemýšlejí. Zde je důvod, proč byste o tom přemýšlet měli. Pokud používáte antirespirant obsahující hliník, zvyšujete si tím své riziko rakoviny prsu.

Princip antirespirantů spočívá v utěsňování, uzavírání a blokování pórů, které vylučují pot v podpaží. No a jejich nejčastější aktivní látkou je právě hliník. To způsobuje nejen zablokování jedné z cest, kterými se vaše tělo detoxikuje (vylučuje toxiny v potu), ale zároveň také zvyšuje obavy, kde tyto kovy nakonec skončí.

 

Celý článek

 

 

Pokud jsou vaše ledviny poškozené, tělo vám vyšle těchto 8 znamení

Ledviny jsou životně důležité orgány a nacházejí se přímo pod hrudním košem. Jsou zodpovědné za očistu a detoxikaci, denně filtrují 10 až 150 litrů krve. Jsou také důležité pro udržování všech tělesných funkcí a udržují vaši krev zdravou. Podílejí se na vylučování nadměrného množství tekutin a odpadu z vašeho organismu.

Regulují hladinu elektrolytů a udržují kosti silné a zdravé, podílejí se na tvorbě červených krvinek a stabilizují krevní tlak.

V případě, že vaše ledviny nemohou správně vykonávat svou funkci, vaše zdraví může být ohroženo. Pečlivě si přečtěte následující problémy, které jsou spojeny s poškozením či selháním ledvin.

 

 

Celý článek

 

 

12 citátů lékařů, které rakovinová lobby nechce, abyste četli

Léčba rakoviny je prostě jasný byznys. Právě proto nemají velké farmaceutické firmy o lék na rakovinu zájem. Pokud totiž vyléčíte pacienta, nevyděláte tolik peněz, než když ho budete v nemoci udržovat co nejdéle.

Ale neposlouchejte nás. Poslechněte si to raději od těchto známých lékařů medicíny.

1/ Dr. Otto Warburg, laureát Nobelovy ceny za medicínu

Nikdo dnes nemůže říci, že se neví, co je primární příčinou rakoviny. Naopak neexistuje onemocnění, jehož primární příčina by byla lépe prozkoumána. Proto již dnes ignorace není omluvou, aby se nedalo udělat víc pro prevenci. Pokud chce lidstvo přežít, tak prevence, bez pochyb jednou musí přijít.

 

 

 

Vyléčení Crohnovy nemoci v terminálním stádiu

Crohnova choroba ovlivňuje celé trávicí ústrojí a nikoliv jen střeva. Na rozdíl od jiné choroby - ulcerózní kolitidy (vředového zánětu tlustého střeva) tato ovlivňuje celou stěnu střev a nikoliv jen vnitřní výstelku.

A západní medicína začíná až teď objevovat to, co čínská medicína nebo ájurvéda věděly už celá staletí: že totiž veškeré zdraví začíná a končí ve střevech

Shona Banda - pacientka, které byla diagnostikována Crohnova choroba někdy v roce 2004, podstoupila už mnoho operací a musela užívat mnoho léků, ale její stav se postupně zhoršoval až natolik, že jej lékaři označili za terminální.

 

Celý článek

 

 

Jak pročistit lymfatický systém a předejít až 80 % chronických chorob

Umíte si představit, co to znamená být vystaven desetitisícům toxinům, zatížený umělými produkty a zpracovanými potravinami každý týden? Bohužel, to je moderní realita, které se nám všem v současnosti dostává.

Detoxikace v našem těle probíhá běžně každý den. Vyvádějí se z něj ven přírodní chemické látky, ale i ty vytvořené člověkem, jako jsou domácí čistící prostředky či přísady z kosmetiky.

Dokonce i metabolické zplodiny, jako výsledek činnosti našich vlastních buněk, jsou považovány za toxické.

Jak tělo detoxikuje škodlivé látky

 

Celý článek