Kineziologie - One Brain řeší příčinu problémů, nikoliv pouze jejich následky

JITKA HLOŽKOVÁ, https://www.jitkahlozkova.cz/  se věnuje profesionálně terapiím a poradenství v oblasti zdraví u dospělých i dětí více než 18 let, což zahrnuje:

 • INFORMAČNÍ MEDICÍNU MUDR.JOSEFA JONÁŠE
 • ESOTERNÍ LÉČENÍ - ENERGETICKÉ OŠETŘENÍ INEH
 • KINEZIOLOGII - ONE BRAIN
 • KONZULTACE (VHODNÉ POTRAVINY-TESTOVÁNÍ, BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE...)

U složitějších případů je efektivní kombinace těchto metod. Velice žádaná je kombinace kineziologie a energetického ošetření (i na dálku).

 • Kineziologie - One Brain

je metoda, ve které terapeut prostřednictvím jednoduchého svalového testu může komunikovat s klientem nejen ve vědomé rovině, ale naváže kontakt i s jeho podvědomím. Dostane se tak ke starým nepříjemným a často traumatizujícím zkušenostem klienta v emocionální a mentální rovině (tzv. energetickým blokům), které se mohou později stát příčinou i zdravotních problémů. Díky této technice terapeut může s těmito bloky pracovat. Kineziologický test pomůže terapeutovi najít v psychice klienta staré nefunkční vzorce, které používá nevědomě na základě někdy i dávno prožitých situací, které dosud ovlivňují jeho pocity, mysl a nakonec i fyzické tělo. Tyto vzorce pak při odblokování se uvolní a nahradí novými, zdravými. Kineziologie navozuje rovnováhu na všech úrovních – tělesné, emocionální, mentální a duchovní.

Kineziologie - One Brain tak pomáhá dosáhnout zlepšení zdraví a psychické pohody. Někdy je úleva okamžitá, její účinek se projeví velmi rychle, někdy může trvat i několik týdnů, než se účinek odblokování projeví a než klient pozná změnu ve svém životě. Někdy je problém hluboký a je třeba pracovat vícekrát, v kratším nebo delším časovém horizontu.

Filozofie One Brain (kineziologie) je jednoduchá, jejím úkolem je:

 • odstranit neúměrný stres projevující se v různých životních situacích
 • obnovit vlastní volbu ve svém jednání a chování motivovanou naplněním svých potřeb, přání a životních cílů
 • stát se svobodným člověkem, který je schopen beze strachu převzít za sebe a svůj život odpovědnost

Název ONE BRAIN ("jednotný mozek") je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy jeho pravá a levá hemisféra dokonale a vyváženě spolupracují.

Levá mozková hemisféra je spojena s logickou části myšlení, je tam tzv. lineární a kauzální myšlení, je spojována s jednoduššími matematickými úkony, vnímáním času a také ukládá do paměti situace spojené se stresem.  

Pravá mozková hemisféra má naopak spojení s tím, co nazýváme intuicí, bezčasovostí,  spojení s všemi formami tvořivosti – např. s hudebními a výtvarnými schopnostmi, spojení s tzv. vyšší matematikou. Na rozdíl od levé nezná strach.

Předpokládá se, že když má jedinec jakýkoliv problém, jde o špatnou komunikaci mezi levou a pravou mozkovou hemisférou, která byla způsobena strachem, bolestí nebo strachem z bolesti. Tento blok je možno korekcemi odstranit a znovu nastolit Jednotný mozek.

Při nesprávné komunikaci pravé a levé hemisféry mozku se může projevit dyslexie nebo dysgrafie a všechna další dys..., neboť mozek ve stresu funguje při psaní, čtení, počítání  jen na nepatrný zlomek jeho kapacity. Tzv. limbický systém (část mozku spojená s emocionálními prožitky) každou přicházející informaci, zkušenost, zážitek srovnává s předchozími zkušenostmi. Pokud ji vyhodnotí jako ohrožující, dojde k reakci, kdy se odpojí velký mozek. Ten je zodpovědný za myšlení – zpracovává v průběhu minuty tisíce jednotek informací. Je to část našeho mozku, která myslí, analyzuje, syntetizuje,  řeší problémy, zvládá množství komplikovaných úkolů. Zde probíhají procesy, které umožňují mluvit, učit se, psát atd. Aby tato část mozku mohla dobře pracovat, potřebuje mít možnost pracovat a tu nemá, dojde-li k pocitu ohrožení na emocionální rovině ( např. ztráta sebehodnoty při šikaně, despotickém jednání ve škole, rodině nebo zaměstnání…) nebo k situacím, které jsou vyhodnoceny jako ohrožení života.

Jistě znáte sami řadu dospělých lidí, kteří si pletou levou a pravou ruku – typický projev dyslexie, nebo víte o lidech, kteří i ve známém městě zabloudí. Tito lidé mají často vysokou inteligenci, ale přesto jim dělá problémy naučit se číst nebo psát, protože je k tomu třeba zapojit současně obě poloviny mozku, jejichž komunikace je zablokována v důsledku minulého stresu.

Na stejném principu emocionálního stresu vzniká např. strach z mluvení, tréma, zadrhávání v řeči, strach z jízdy autem, neschopnost porozumět různým návodům k obsluze přístrojů.........ale i mnohé zdravotní problémy jako je např. svírání a bolest žaludku, špatné dýchání, svalové blokády atd.

Vlivem prožitého stresu dochází jednoduše k přerušení toku energií v mozku, následně ke vzniku situace, kdy jednotlivé hemisféry vzájemně nespolupracují.    

Pomocí ONE BRAIN lze určit příčinu
stresu i jeho emoční obsah a následně odstranit strach či bolest ze vzpomínek na danou situaci.

Vše probíhá při plném vědomí klienta hledá situaci, která zobrazí chybný emocionálně mentální vzorec, který klient v životě a stresujících situacích nevědomě používá a v této situaci na odblokování pracuje. Nejedná se o hypnózu ani regresi do minulých životů.

ONE BRAIN je jemná a účinná. Pochopení příčiny problému, se kterým klient terapeuta navštíví, a následné odblokování umožní výrazně zmírnit potíže, mnohdy i zbavit se letitých omezení. Odstranění blokády vytvoří jednotu mezi rovinami mysli, pocitů a těla a nastolí rovnováhu v enegetickém systému. Uvolněním energetického toku se pak obnoví samoléčící schopnost těla. Technika One Brain může být použita u lidí různého věku, osob s nejrůznějšími zdravotními problémy, u těhotných žen i malých dětí.

S jakými problémy kineziologie může pomoci:

 • poruchy učení u dětí, ale i dospělých – tyto  poruchy se totiž projevují v běžném životě i po skončení vzdělávání
 • potíže v komunikaci – zadrhávání v řeči, koktání, červenání, strach mluvit před cizími lidmi nebo na veřejnosti
 • nesoustředěnost, bolesti hlavy, tréma, nespavost, hyperaktivita u dětí
 • strachy a fobie, problémy s agresivitou
 • potíže se sebedůvěrou, nízké sebevědomí
 • stres z určitých životních situací, překonání obtížných životních situací – rozchod, rozvod, onemocnění nebo smrt blízkého člověka
 • závislosti
 • řešení obtíží ve škole, mateřské škole nebo v zaměstnání
 • vztahové problémy: partnerské, mezi rodiči a dětmi a všechny další
 • zdravotní potíže mají svou psychickou podstatu (i lékaři přistoupili na psychosomatické souvislosti u některých onemocnění). Příčiny například alergie, astmatu, obezity, opakujících se infekcí, bolestí v zádech a mnoha dalších chorob nacházíme na emocionální rovině nebo v mysli člověka. Kineziologie pomáhá klientovi je objevit a při odblokování odstranit. V mnoha případech může odblokování zdravotní problém odstranit nebo usnadnit jeho léčení.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY, týkající se kineziologie

    Co je třeba vědět před návštěvou poradny?

Nikdy nepřicházejte z donucení. Motivem musí být upřímná vůle chtít se problému zbavit. U většiny sezení se pozitivní výsledek dostaví okamžitě, někdy to nějaký čas trvá. Občas je třeba provést odblokování vícekrát.

    Jak dlouho probíhá odblokování?

V průměru 120 minut. Sezení je ukončeno, jakmile je hladina stresu v souvislosti s problémem nulová.

    Jaké jsou možnosti One Brain (kineziologie)?

U zrodu metody byla myšlenka pomoci hlavně dětem, které trápí problémy s učením. Časem se však ukázalo, že může být úspěšně využita při řešení jakéhokoli problému bez ohledu na věk osoby. Možnosti metody jsou prakticky neomezené. Rovněž je třeba zdůraznit, že metoda nenahrazuje lékařskou péči, nezabývá se nemocemi jako takovými. S její pomocí odstraňujeme emocionální stres, prvotní příčinu problému, který způsobil naši energetickou nerovnováhu. Je-li mysl bez stresu, tělo se může léčit přirozenou cestou.

    Co znamená odblokování přes prostředníka?

Tohoto způsobu používáme, není-li možné testovat klienta přímo. Týká se to velmi malých či hyperaktivních dětí nebo velmi nemocných osob. Jde o naprosto rovnocenný způsob, který se svým průběhem ani výsledky nijak neliší od přímé práce s klientem.

    Musíme při odblokování znovu projít strachem a bolestí, které jsme znovu prožili v minulosti, abychom se problému zbavili?

Ne, toho se nemusíte obávat, uvědomíte se sice své minulé trauma, projdete jím, ale neprožijete ho naplno, protože vše se odehrává mnohem jemněji.

     Jaká je cena?

Cena za 2 hodiny 1400,- Kč (standardní doba), včetně lahvičky namíchaných potřebných Bachových květových esencí. Každá další započatá půlhodina 350,- Kč.

Kontakt

Jitka Hložková, Praha 3 - Žižkov, Pod Kapličkou 9

Objednání a bližší informace na telefonu:      777 129 929

E-mail:                                        jitka.hlozkova1@seznam.cz

web:                                           https://www.jitkahlozkova.cz/

Nejlépe zanechte prosím zprávu (prozvoňte) na výše uvedeném telefonu, jak budu mít čas zavolám Vám zpět, děkuji.

 

 

KLOUBNÍ VÝŽIVA

 

MUDr. Ladislav Šafránek, lékař pro zdravou dlouhověkost

ČLÁNEK

Nejlepší kloubní výživa

jako jediná obnovuje kloubní chrupavku

 

 

 

SANDŘIN PŘÍBĚH

ÚSPĚŠNÉ UZDRAVENÍ Z RAKOVINY

Sandra: Nikdy nezapomenu na ten POCIT BEZNADĚJE, STRACHU, co ve mně lékaři vyvolali, na to jak jsem byla jen další nemocná.

ČLÁNEK  ZDE

Se Sandrou hovořila: Mgr. Zuzana Švédová, Dis.

k

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

 

EXTRAKT           SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

 

ZDE ROSTE ČERVENÁ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

video z návštěvy pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

 

SERIÁLY NA EMAIL

Reishi pomáhá i při velmi vážných nemocech!

 

 

KOLOIDNÍ STŘÍBRO

využití koloidního stříbra ZDE

 

 

OREGÁNO         ECHINACEA

garance: 70-80% Carvacrolu

Každé druhé české dítě trpí atopickým ekzémem !!!

v pořadu ČT Pološero září 2014 - Česko, odpadkový koš Evropy -  odkaz 

ČLÁNEK

 

 

MELATONIN

á 1,25 mg           á 5 mg

 

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

Standardní verze