Proč selhává léčba lymské boreliózy

James L. Schaller, MD, MAR, PA, DABPN, DABFM, CMI, CMR, PA

Shrnutí 29 důvodů, proč selhává léčba lymské boreliózy (2009)

Dr. James Schaller, M.D. říká "Můj průměrný pacient přede mnou navštívil 10-50 lékařů". Zde jsou některé typické důvody proč jejich léčba selhala. Shrnutí originálního článku.

1) Co se týče interpretace Western Blotu

Mnozí z řad zdravotnického personálu nejsou správně ínformovaní. Jakmile je byť i jeden band WB pozitivní, svědčí to PRO přítomnost LB. Pokud váš ošetřující lékař volí jako 'test první volby' ELISu, vezměte nohy na ramena. (test Elisa není dostatečně citlivý ani spolehlivý, i přes negativní Elisu je třeba provést test metodou Western blot. U něj je nutné VŽDY posoudit rozepsané výsledky jednotlivých antigenů - pokud je jen jediný z těch specifických pozitivní, interpretace testu zní "POZITIVNÍ").

2) Deset let trvající léčba Lymské boreliózy je neakceptovatelná.

Lékař, který aplikuje intravenózní léčbu není 'up-to-date', (neboli používá zastaralých metod). Tato takzvaná 'léčba' pouze sníží počet organismů nebo zlehčí příznaky nemoci, aniž by plně eradikovala jednotlivé typy infekčních agens.

3) Některé navrhované léčebné postupy jsou k ničemu

Autor rozebírá problematiku hyperbarickych komor a test, který na vlastní náklady provedl s nespecifikovaným počtem pacientů (120 vstupů, 2.4 atmosfér po 90 minutách). Všichni účastníci testu měli po zkušební terapii HBOT i nadále pozitivní nálezy u všech čtyřech infekcí. Oslovená majitelka hyperbarické komory nebyla na tato zjištění schopna oponovat žádným nezávislým protiargumentem.

4) Neúspěch léčebných procesů tkví v ignorování nových postupů v léčbě Lymské boreliózy

I u některých 'lékařů obeznámených s problematikou' bylo třeba, aby po nich jejich pacienti doslova vrhli nové informace - mezitím ale uběhlo pár let a všichni víme, jak moc 'nové' jsou 'nové poznatky' po pár letech.

5) Mnozí lékaři věří v existenci jakési 'vyšší autority' v léčbě Lymské boreliózy

Žádný takový expert ale neexistuje. Jsou zde lékaři, kteří mohou nabídnout užitečné informace z minulých výzkumu, ale neexistuje žádná autorita, která by vlastnila know-how na nemoci přenášené klíšťaty a nejnovější informace o koinfekcich.

6) Pisatel byl osloven několika praktikujícími lékaři, aby se s nimi podělil o své poznatky v léčbě Lymské boreliózy

Většina z nich se mu ozvala, protože sami onemocněli Lymskou boreliózou. Byli požádání o pozastavení samoléčby a byly jim nabídnuty rozsáhlé laboratorní testy a konzultace. Většina odmítla.

7) Současná léčebna doporučení jsou často od základu chybná

Je často aplikována bez současné aplikace 'rozbíječů cyst'. Nejběžnější léčba babesiozy představuje 750 mg Mepronu (ekvivalent jedné čajové lžičky) dvakrát denně. Najčastejší bylinná léčba babesiozy představuje Artemisin nebo Artesunat (například Zhang Artemisia jedna kapsle třikrát denně). Všechny tyto postupy selhávají i při dlouhodobém podání. (to jsou jednodruhové léčebné metody).

8) Léčba bartonelly je ztížena tím, že neexistují následně jednoleté slepé studie, tzv. 'follow-upy' po ukončení léčby

Autor zjistil, že Levaquin, Rifampin, Zithromax (Azitromycin), Doxycyclin, Mycobutin, Cumunda (jakási tráva/bylina?), Banderol (extrakt z kůry čehosi, co patří do čeledi 'Otaba' a roste v jižní Americe) a Rife přístroje (Zapper) na různých frekvencích mohou snížit infekční zátěž a vést k počátečním pocitům úlevy. Ale žádná z těchto cest nevede k vyléčení.

9) Testy používané v současnosti v diagnostice babesiozy, bartonelozy a ehrlichiozy jsou výrazně dysfunkční

Následuje popis úrovně testu v USA, kterou nazývá 'diagnostickou katastrofou': některé DNA nebo PCR testy nezachytily pozitivní infekcí ani na desátý pokus a národní laboratoře neprokázaly babesii nebo bartonellu ani na jednom z více než 1000 vzorků. U pacientů se specifickým druhem babesie nebo bartonelly nenašla tuto infekcí ani jedna z větších národních laboratoří.

10) Znalosti o testování bartonelly a její léčbě hraničí s katastrofou

Bartonella je jednou z nejrozšířenějších infekcí na světě a považovat ji za 'koinfekci' je nesmysl. Když už, pak je 'koinfekce' borrelioza, říká autor. Bartonella byla nalezena v rozsáhlém počtu přenašečů včetně blech, klíšťat, ve slinách domácích zvířat. Bartonella dovede 'vypnout' nebo ztlumit produkci protilátek proti borrelioze, babesioze, ehrlichioze, anaplazmě, i proti svým vlastním protilátkám. Bartonella přežívá v krvi a dostane se do krevního oběhu, aniž by působila vysokou horečku - naopak, ve skutečnosti horečky snižuje. Bartonelloza je 'královnou mezi skrytými infekcemi': 'vypíná' protilátky, horečku a imunitní procesy, zatímco poškozuje orgány na mnoho způsobů.

11) Používání rigidních 'protokolů' nebo 'procedur' v léčbě infekcí přenášených klíšťaty nazývá autor 'sadistickou medicínou'

Přistupuje k jednotlivci jako ke stroji; dochází k objektivizaci pacienta. Snažit se vtěsnat jedinečné organismy se specifickou kombinaci infekcí a svébytnou biochemickou odpovědi do jednotného protokolu, jako by všichni pacienti měli stejně potíže, není dobrá cesta!0

12) Protože bartonella dovede 'vypnout' tvorbu protilátek proti babesii microti nebo duncani a proti borrelia burgdorferi, měla by být zvážena u všech úvodních konzultací

Řešení by mohlo být seznámit se s 40 druhů kožních projevů bartonellové infekce nebo její kombinace s boreliozou. Dalším užitečným postupem je seznámit se s nepřímými laboratorními ukazateli spojenými s bartonellou nebo babesii, mezi které patří IL-6, IL-1B, TNF-a, ECP a VEGF. Klinické vzorce pohybu těchto parametrů najdete v autorově příručce Babesia 2009.

13) Někteří pacienti v sobě nosí malý počet babesií

Babesie i při malém množství působí organismu vážně potíže. Zároveň ale malé množství způsobí, že je PCR test nebo vizuální FISH test nezachytí.

14) Pokud vaše laboratoř netestuje na nově objevené druhy

jako například Babesia duncani, nebo další z mnoha existujících druhů babesie nebo bartonelly, nemůžete tyto infekce vyloučit i přes negativní výsledek. Existujte 'trik' určeny k detekci 'skryté' babesiozy (která kromě přetrvávající únavy, bolesti hlavy a váhového přírůstku může mít za následek právě přetrvávající neúspěch při léčbě cíleně na LB). Postup je následující: pacient užívá nejméně dva různé typy protibabesiové medikace, například Mepron, Artesunat nebo Malarone (Proguanil). Léky jsou užívány deset dní v dávkování, které vy a váš lékař budete považovat za bezpečné a budete ochotni je risknout. Aspoň jeden z přípravků bude mít účinek a povede k úhynu určitého počtu babesií. 10 až 14 dní poté je proveden test hladiny ECP a srovnána s výchozí hladinou. Pokud test výrazně 'poskočí', je průkazem úhynu babesií. (Eosinofily produkují protiparazitárni ECP). Další možností je počkat pět týdnů a testovat na protilátky proti b. microti nebo b. duncani. U jednoho z mladistvých pacientů s pokročilým onemocněním byla babesioza tímto způsobem konečně diagnostikována a po šesti letech poprvé projevil zřetelně známky pokroku, a to už po třech týdnech léčby cíleně na babesie. I zkušení laboranti tyto parazity červených krvinek často přehlédnou. Tento postup vyžene babesie na povrch a může pacientovi ušetřit léta necílené léčby.

15) Testy na bartonellu z většiny amerických národních laboratoří jsou nepoužitelné

Velké laboratoře testují pouze jeden až dva druhy agens z celého rodu, referenční meze jsou nastavené nerealisticky vysoko a fakt, že bartonella umí 'vypnout' své protilátky, není v obecném povědomí. Lékařské závěry o negativitě pacientů na základě negativního nálezu protilátek z takových laboratoří nelze brát vážně.

16) Klíšťové infekce a zánětlivé procesy snižují schopnost realistického úsudku a způsobují osobnostní změny (kvůli postižení frontálního laloků mozku)

Změny osobnosti mohou vést k situacím, kdy se pacient domnívá, že je vyléčen (ale zatím došlo jen k zlepšení stavu). Někteří pacienti záměrně vyhledávají nekvalitní laboratoř a sabotují léčbu, nebo zcela odmítají další testování a pozitivní výsledky testu jsou potlačovány a ignorovány.

17) Někteří pacienti se domnívají, že jejich problémy jsou způsobeny plísní, bez ohledu na onemocnění z klíšťat

Obojí má stejný význam a kterýkoli z těchto původců může být příslovečnou poslední kapkou. Někteří pacienti onemocní po zátopách, při prosáknutí vody, nebo jiném problémů souvisejícím s vodou. Podle výzkumu v USA vykazovala třetina všech obytných objektů přítomnost plísní.

18) Pokud přebýváte v objektu, kde jsou problémy s plísní

Není při průměrném vdechnutí 40,000 – 120,000 za týden s podivem, že vaše léčba stagnuje. Prach spolu s vysokou vlhkosti vzduchu vedou k růstu plísní a bakterií uvnitř objektů a přítomnost plísní znesnadňuje léčbu (boreliozy).

19) Borelioza přináší nejméně jeden povrchový biotoxin - BbTox1

Pacienti s 15/16–6/5–51 HLA pravděpodobně nejsou schopni zbavit se biotoxinu z LB a je třeba použít pojiva, například cholestyraminu (který byl k navázání biotoxinu používán už v 70. letech).

20) Mnoho pacientů s klišťovými nemocemi trpí zvýšenou zánětlivou reakcí

Proto by veškeré dávky medikace měly začínat na nízké úrovni a měly by být postupně zvyšovány spolu s podáním prostředků na ochranu jater. Podat plně dávky hypersenzitivnímu organismu je hazard - masivní úhyn může způsobit ataky paniky, dušnost, bolesti na prsou, velké bolesti hlavy. Tento přístup, který není pacientovi šitý 'na míru', bývá častým jevem ve velkých ordinacích, které užívají několik vybraných protokolů jako rutinu.

21. 'Rychlá pomoc' - váš organismus bude potřebovat stimulaci

Abyste vydrželi v práci, nepřišli o partnera a postarali se o děti v situaci, kdy přichází bolest, únava, nespavost, deprese a úzkost, jsou stimulancia užitečným komponentem léčby. Spát více než 8 hodin vám nijak zvlášť neprospěje. Použití přírodních nebo syntetických stimulantů rozebírá autor v příručce 'The Diagnosis and Treatment of Babesia'.

22) Pokud se vám váš ošetřující personál nezdá být zcela na svém místě, jděte jinam

Najděte si někoho, kdo věc bere vážně, nikoliv někoho, kdo vám 'prokáže laskavost' tím, že nechá udělat pár laboratorních testů (autor též doporučuje, že Váš lékař by měl mít načteno nejméně 1000 hodin o této oblasti nových infekcí).

23) Někteří pacienti recidivují kvůli 'únavě z léčby'

Mají za sebou IV. léčbu, léčbu obnášející 40 pilulek denně, vyzkoušeli široké spektrum léčebných metod a mají toho všeho po krk. Fungují na 80%. Takový stav nastane, když nejste na samém počátku léčby léčení cíleně a efektivně. Zvažte krátkou přestávku v léčbě a upřímně si promluvte s ošetřujícím lékařem. Nezaměňujte 'zlepšení stavu' s 'vyléčením'.

24) Léčebný postup, který vede k vyléčení, není stejný jako léčebný postup, který bakterie pouze vyleká

Vyléčení není pouhé snížení počtu tělísek. Například užívání Billicinu (intramuskulární benzathine penicilin) jedenkrát týdne bez použití 'rozbíječe cyst' vás z LB nikdy nevyléčí. Takže o pár let později se může ukazatel známý jako CD57 (podmnožina NK-buněk, dobrý ukazatel snížení imunitního systému boreliozou, v ČR se netestuje) octnout pod hranicí 90. Toto je mimochodem dobrý test, který je možná specifický při LB nebo aspoň pro klíštěcí nemoci. C3a a C4a zcela určitě specifické nejsou.

25) Jste-li nemocní už řadu let a trpíte-li mnohočetnými infekcemi

Nevyléčíte se za čtyři měsíce. Nenechte se odradit cynickými příbuznými, přáteli nebo zdravotnickým personálem, kteří budou očerňovat vašeho ošetřujícího lékaře a přemlouvat vás, abyste se s ním rozloučili. Nejčastější argument bývá 'finanční aspekt věci' nebo 'netrvá ta léčba nějak dlouho?', resp. 'nepostupuje nějak pomalu?'

26) V posledních letech se objevila myšlenka o existenci biofilmu LB

Organizace s milionovými granty na výzkum se tomuto tématu nikdy nevěnovaly. Víme, že mnoho spirochét tvoří biofilm, který snižuje účinnost antibiotik. Někteří odborníci se domnívají, že některé enzymy mohou narušit biofilm LB. Enzymy jsou ale jako 'klíče' a u žádného z nich nebylo prokázáno, že je tím pravým 'klíčem' k narušení biofilmu LB.

27) Mnoho specialistů je drahých, a úroveň jejich 'specializace' je velmi nejistá

Někteří jsou příliš úzce vyhranění a další naopak neváhají vyzkoušet až příliš. Takže se vrhnete na internet, čtete jako šílení, děláte psí kusy, čtěte zpovědi miliónů pacientů. Jeden měsíc se cítíte celkem dobře, ty další už nejsou až tak dobré. Ptáte se sami sebe, proč musíte tohle všechno podstoupit, proč musím tohle všechno číst a zjišťovat - to není dobře. To, co byste nepřečetli ani za deset let, už přečetl někdo jiný.

28) Existuje mnoho zdrojů

Knihy a internetové stránky, kde se lze dočíst o prevenci klíštěcích a bleších kousnutí. Naučte se základní kroky k ochraně, zabere vám to půl hodiny - jistě nestojíte o znovunakažení.

29) Infekce přenášené bodavým hmyzem přinášejí osamění

Destruují mezilidské vztahy díky sníženému úsudku, deprese, mozkové mlhy, vzteku, úzkosti, extrémní nesnášenlivosti a odmítání léčby. Bartonella je pravděpodobně nejhorší příčinou těchto potíží, ale borelioza a babesie mohou při 'die-off' reakcích potíže zhoršovat. V konečně fázi může onemocnění vést k rozvodu, ztrátě rodinných vazeb a přátelství, což dále vede ke ztrátě podpory a zdrojů v nemoci. Izolace vede ke snížení šanci se léčit...

 

-

 

Domácí test na lymskou boreliózu 

je určen pro sebetestování k prokázání protilátek proti bakteriím borelia v krvi.

Klíště může chytit každý a často ho můžeme i přehlédnout. Je proto důležité vědět, zda je či není klíště infikováno bakterií borelia. Pomocí tohoto testu to lze snadno zjistit.

Test na lymskou boreliózu slouží k prokázání infekce bakterií borelia, která způsobuje onemocnění známé jako lymská borelióza. Test je používán laboratořemi i praktickými lékaři. Provádí se pomocí krevního vzorku získaného píchnutím do prstu. Kapka krve se spolu s kapkou reakčního činidla přidá do testovací kazety. Po 10 minutách můžete odečíst výsledek testu.

 

CRP test

je určen ke kvantitativnímu stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu v krvi. Měření vám pomůže rozlišit virovou infekci od bakteriální.

Běžná koncentrace CRP v séru zdravých jedinců je nízká (0 - 7 mg/l), při bakteriální infekci se výrazně zvýší během 6 - 12 hodin. Ve většině případů platí, že zvýšené koncentrace CRP jsou typické pro bakteriální onemocnění, na rozdíl od onemocnění virového, kdy koncentrace CRP zůstává v normálním rozmezí.

Provedením tohoto jednoduchého testu lze předejít zbytečnému předepisování anitbiotik pacientům, pro něž jejich nasazení nemá význam, neboť důvod infekce je zřejmě virový.

Test umožňuje zjistit koncentraci CRP ve třech stupních:

 • méně než 10 mg/l,
 • 10 až 30 mg/l,
 • více než 30 mg/l.

Výsledky testu lze vyhodnotit již za několik minut.

 

 

Borelióza

 Stephen Harrod Buhner

prozdravi.cz

Lymská borelióza

Nejen v České republice jde o nejčastější onemocnění přenášené klíšťaty. Kde alopatická medicína selhává, nastupuje přírodní prevence a bylinná léčba. Právě těmto dvěma metodám je věnována kniha Borelióza, která je určena nejen lidem trpícím lymskou boreliózou, ale i lékařům, kteří chtějí lépe porozumět mechanismům procesu onemocnění i samotným boreliím.

Revmatoidní artritida, poškození centrální nervové soustavy, srdeční komplikace a angina pectoris, oční problémy a chronická únava - tyto a řadu dalších komplikací způsobuje lymská borelióza. Počet nakažených lidí každoročně prudce stoupá, dopady nemoci jsou často mimořádně závažné. Ve většině případů je nemoc léčena antibiotiky, jejich účinnost bohužel není tak vysoká, jak se obecně předpokládá. Více než třetina nakažených pacientů na léčbu nereaguje nebo u nich dochází k relapsům. Borelie jsou totiž vysoce adaptabilní organismy, které jsou ve většině případů schopné úspěšně odolat i působení dlouhodobého antibiotikového protokolu.

Stephen Harrod Buhner - je přírodní léčitel, psychoterapeut a odborník na původní a kontemplativní duchovní tradice. Značnou část své práce i literárního díla zasvětil bylinné a alternativní medicíně, hlubinné ekologii a posvátnému (duchovnímu) rostlinolékařství. Žije v Novém Mexiku v USA.

 

 

 


 

 

Nejúčinnější extrakty z

 

s    Certifikáty

 


ČESKO, SLOVENSKO,

 

 

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!
Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

l

100% Sibiřská Čaga

 

 

 VAKCÍNY   JSOU

ODHALUJÍ   TAJNÉ

článek

 

REZISTENTNÍ    BAKTÉRIE

USMRTÍ   UŽ    DENNĚ

článek

 

CHEMICKÉ     LÉKY

BRZDÍ

REGENERAČNÍ

 

 

LÉČIVÉ 

NEJEN K PREVENCI 

ANEB   ŽIVOT

příroda uzdravuje

 

Polysacharid Beta-glukan obsažený v léčivých houbách je látka, co současný člověk více než potřebuje. Můžeme ho pokládat za moderní kámen mudrců, který byl po dlouhém hledání nalezen

 Více 

 

 

 • Alzheimer
 • Parkinson
 • Mozková mrtvice
 • Roztroušená skleróza
 • Demence
 • Borélie v mozku
 • Ochrana mozku

 

 

 

 

PŘIROZENÁ

CESTA    NEJEN

 

harmonizátory

 

 

 

 

CHITOMAXTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněná látka

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Složení Fenuprimu:

Obsah jedné tobolky:

Balení: 90 kapslí

 


Článek o Chitomaxu a Fenuprimu zde

 

-V

Zdraví velký černý pes Sorbon s paničkou I.H.

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ

 

Jak přestat úspěšně kouřit

O škodlivosti kouření naprostá většina kuřáků nepochybuje. Každoročně se více než třetina závislých na nikotinu pokouší nějakou formou přestat. Výsledky jsou velice špatné. Po roce od zahájení abstinence nekouří méně než 1 z 20, efektivnost je pod 5%.

Žvýkačky, náplasti s nikotinem, to odhaduji jako cestu pouze pro zbohatnutí výrobců. Osobně jsem je zkoušel před mnoha lety, účinek maximálně 3 dny.

Vyzkoušel jsem více metod, zaplatil tisíce korun, ale nic nezabralo trvale. Více méně jsem zkoušel všechny alternativní způsoby léčby, léčitele... Efekt - maximálně 2 měsíce.

 

Ale byl tu háček

Odjakživa jsem se vyhýbal užívání chemických léků. A jako dovozce a prodejce léčiv především z Francie jsem se jim vyhýbal obzvlášť...

 

Celý článek

 

 

Mozek a jeho spolehlivé poškozování 5 složkami potravin

V současnosti není na světě nouze o věci, ze kterých lidé šílí. Existuje, ale několik látek, ze kterých lidé šílí ve velmi krátké době.

Tyto látky poškozují nejen mozek, ale i střeva a játra. Přitom zodpovědnost za jejich přítomnost v potravinách nese člověk, jeho geniální mysl také jak rychle zbohatnout.

Pokud chcete, aby nedocházelo k poškozování Vašeho mozku a měli jste čistou mysl, buďte obezřetní na tyto složky potravin.

 

Celý článek

 

 

Další velká rána farmaceutickým firmám: Léky na cholesterol - statiny - jsou prý zcela bezcenné

Poslední doba byla pro farmaceutické firmy velmi těžká. Byly totiž publikovány 3 velké studie, které kompletně vyvrátily jakoukoli efektivnost více druhů nejpoužívanějších léků.

Následky těchto studii mohou být pro tyto společnosti zdrcující, protože se jedná o extrémně ziskové léky, které nejednou tvoří hlavní jádro jejich příjmů.

 

 

Celý článek

 

 

Očkovat nebo ponechat dětským infekcím volný průběh? O souvislostech vakcinací, srdečních onemocnění a rakoviny

I když po zavedení vakcín došlo ke snížení výskytu spalniček a příušnic, vědci nyní zjišťují, že tyto dětské infekce plní cennou funkci a možná jsou i nezbytné pro normální vývoj našeho imunitního systému. Jako příklad vědeckého bádání v této problematice lze uvést třeba rozsáhlou japonskou studii[1], která proběhla v roce 2015. V ní se došlo k závěru, že spalničky a příušnice, které děti prodělají, mají výrazně protektivní účinky před smrtelnými srdečními příhodami a mrtvicemi v dospělosti. V rámci této studie bylo několik let sledováno více než 100 000 mužů a žen ve veku 40-79 let, aby se u nich stanovila pravděpodobnost úmrtí na aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění.

 

Celý článek

 

 

62-letý muž se vyléčil z diabetu 2.typu vyřazením těstovin a pečiva

Až vám příště bude někdo tvrdit, že diabetes 2.typu je neléčitelný, poukažte na zázračnou cestu za zdravím, kterou absolvoval Geoff Whitington - Angličan, jenž se definitivně vyléčil ze svých diabetických potíží. Podařilo se mu to díky úsilí jeho dvou milujících synů, kteří otce vyvedli z bludného kruhu, v němž se pohyboval už mnoho let.

Tento muž trpěl vysokou nadváhou, hormonální nevyvážeností a dokonce mu už hrozila i amputace nohy, takže se vzdával jakýchkoliv nadějí na svou zdravou budoucnost. Pracoval jako strážný v dlouhých 15-hodinových směnách a jeho zdravotní stav byl také důsledkem jeho špatné životosprávy.

 

Celý článek

 

 

Ib....... způsobuje tisíce úmrtí ročně: Přírodní náhrada je bezpečná

Nedávný článek publikovaný tiskovou agenturou Reuters odhalil zajímavá zjištění o lécích užívaných proti bolestem jako je ib......n (například účinná látka v přípravku Ib....n. Češi mají na hlavu nejvyšší spotřebu léků proti bolesti v EU, což cosi vypovídá o úrovni zdejší chemické medicíny).

Článek uvádí, že výše uvedená léčiva zvyšují riziko srdečního infarktu ve stejné míře jako léky, které byly v minulosti staženy z trhu kvůli jejich vysokým rizikům. Jeden z takto stažených léků,
byl příčinou až 30.000 úmrtí v důsledku srdečních infarktů a náhlých srdečních příhod.

 

Celý článek

 

 

Takto vyléčíte chronickou boreliózu, i když to už lékaři vzdali

Lymská bolerióza je infekce bakterií Borrelia burgdorferi (v Česku je tento typ poměrně vzácný, viz Lymská borelióza). Přenáší se hlavně klíšťaty, ale spekuluje se, že její možnými přenašeči mohou být i další druhy hmyzu jako jsou komáři či blechy.

Není přenosná z člověka na člověka, přestože nejnovější poznatky ukazují na to, že za jistých okolností k tomu může dojít, například při intimním styku.

Příznaky lymské boreliózy

Příznaky tohoto onemocnění se liší, ale ve většině případů se vyvíjejí podle následujícího scénáře.

Fáze 1 – den 3 až 30 po bodnutí

Někdy se tato fáze nazývá i „časná lokální infekce“.

U 70 až 75 % lidí se rozvine zarudnutí. Jde o charakteristické „býčí oko“ se středem v místě kousnutí klíštětem. Nesvědí ani nebolí, ale na dotek může vyvolávat pocit tepla. Rozvoj příznaků podobných chřipce: horečka, zimnice, zduření lymfatických...

 

Celý článek

 

 

Jak detoxikovat každý orgán a už nikdy nebýt nemocný ani unavený

Všimli jste si, že stále více a více lidí, dokonce i mladých, podléhá chronickým onemocněním, rakovině či autoimunitním chorobám? Naše tělo je sice za optimálních okolností dokonalé, ale má i svá slabá místa.

Jedním z takových slabých míst jsou
toxiny z prostředí, které mají schopnost poškozovat naše DNA, což pak způsobuje fyzické poškození. Ke genetickým změnám však může docházet nejen v důsledku vlivu toxinů.

Spouštěčem dokáží být i stres, duševní plytkost, hormonální a endokrinní nerovnováha, parazity, viry, bakterie, nadbytek cukru, pesticidy, těžké kovy a podobně. Totiž, tělo a duše jsou jedno. Skutečná medicína se proto musí zaměřit na obě oblasti.

 

Celý článek

 

 

Zásadní průlom v medicíně: cukrovku 2. typu lze vyléčit pouhou změnou jídelníčku - 700 kalorií denně po dobu pouhých 8 týdnů

Jeden z posledních výzkumů „objevil“ metodu léčby, kterou doporučoval Mike Adams - editor serveru NaturalNews už před deseti lety: vhodně sestavený jídelníček působí proti diabetu 2. typu a dokonce jej může i vyléčit.

 

Vědci došli k závěru, že speciální nárazová dieta trvající pouhých 8 týdnů může vyléčit tuto chorobu

 

A co víc, i lidé, kteří mají diabetes více než deset let, mohli po této dvouměsíční dietě zaznamenávat její ústup.

 

Celý článek

 

 

Mamografy způsobují více rakovin prsu, než ji detekují

Dr. Ben Johnson: Napsal jsem knihu pro ženy pod názvem Tajemství moudrosti o zdraví poprsí (The Secret of Health Breast Wisdom) protože my, lékařská komunita, způsobujeme ženám rakovinu tím, že od nich požadujeme vyšetření na mamografu.

Mamografy způsobují rakovinu. Tečka.

Přesto, když dnes žena navštíví svého gynekologa nebo rodinného lékaře, bude se jí toto vyšetření obrazně řečeno „tlačit do hlavy“.

Bude vystavena silnému nátlaku, aby šla na mamograf, který jí může přivodit rakovinu prsu.

Mamograf životy nezachrání. Pokud na něj půjdete, máte o 4% vyšší riziko úmrtí. Po každém mamografu! Tečka.

 

Celý článek

 

 

Tučnými a oteklými vás dělají toxiny v tukové tkáni. Ukažte jim STOPku!

Bohužel, všichni dnes žijeme v toxickém prostředí, kde jsme permanentně vystaveni potravinám, které jsou znečištěné chemikáliemi. Proto je toxinům téměř nemožné se vyhnout.

Pro nás to pak znamená, že náš trávicí systém a hlavně játra se mohou snadno přetížit. Jsme sice stavění tak, aby se z nás škodlivé látky neustále vyplavovaly, pokud jich je však příliš, tělo to pak nemusí zvládat a namísto vyplavování se v něm začnou usazovat.


Toxiny dělíme do dvou kategorií:

 • rozpustné ve vodě
 • rozpustné v tucích
 

Celý článek

 

 

Ohromení vědci konečně přiznali, že vysoká průměrná délka života Japonců souvisí se stravou a nikoliv s geny

Všichni sníme o dlouhém životě bez nemocí. Zatímco se průměrný věk v rozvinutých zemích pomalu zvyšuje, neplatí to tak docela o poklesu nemocnosti a zdravotních postiženích.

Jedna z posledních studií, publikovaných v časopise the British Medical Journal, ale možná odhalila klíč k té žádoucí dlouhověkosti. Není žádným tajemstvím, že
mezi nejzdravější lidi na světě patří Japonci. Vykazují druhý nejvyšší dosahovaný věk a také obezita se mezi nimi vyskytuje pouze s četností 3,5%. Američané naopak zaujímají až 43. místo u dlouhověkosti a jejich obezita se nyní pohybuje kolem 35%.

 

Celý článek

 

 

Upozornění

na

NOVÉ ČLÁNKY

na Váš mail

1x měsíčně

 

 


 

 

Reishi a Cordycepsu

 

kvality   COA   pro

 


NĚMECKO a RAKOUSKO

 

 

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!
Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

l

Betaglucan MaxCell

k

k

 

 

Betaglucan MaxCell

 

 

k

 

TOTÁLNÍM   PODVODEM

VLÁDNÍ   DOKUMENTY

 

 

NA    ANTIBIOTIKA

1900    LIDÍ

 

 

PŘINEJMENŠÍM

PŘIROZENÉ

POCHODY

 

k

HOUBY

VŠECH CHOROB

BEZ NEMOCÍ

spolehlivě a jistě

 

Beta-glukan byl izolován a v následujících klinických studiích vykazoval značnou stimulační schopnost u onemocnění, která dlouhou dobu nemohla být zvládnuta jinými metodami

prof. Vilém Palisa DrSc, český špičkový onkolog

 

 

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!
100% Sibiřská Čaga
 • Cukrovka
 • Crohnova choroba
 • Lupénka
 • Ekzémy
 • Žaludek
 • Játra
 • Autoimunitní onemocnění

 

 

 

 

A    ÚČINNÁ

K    HUBNUTÍ

 

metabolismu

 

 

 

 

FENUPRIMTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněné složení

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Jak učinkuje Fenuprim? - video

 

 

 

 

Přišel nám dopis jedné naší zákaznice i s fotografií z řad čtyřnohých přátel člověka - Superionherbs.cz 1.12.2015

Vážení dvojnožci, chci vám říci svůj příběh. Jsem jeden z “miláčků” českých rodin. Kříženec vlčáka z labradorem, kterého si vzali z útulku. Ve 12ti letech jsme dostal dle laboratoře rakovinu sliných žláz. Nádory na krku praskly a po určité době se rána zacelila. Dostal jsme lék a lék a na naději … před… Po léku a léku jsem nabíral na váze a tak byly váhou ohroženy klouby a můj pohyb. Pan veterinář lék a lék odstavil a měl jsem pouze včelí propolis. Panička si prostudovala dostupné knihy o čínské medicíně – našla Duanwood Reishi a Cordyceps – koupila mi tyto dvě houby, které jsem začal každý den v kapslích užívat. Dnes je tomu už 13 měsíců, jsem čiperný, plný života a zřejmě zdráv. Je mi 13 let. Ať žije čínská medicína a jako prevenci ji budu užívat celý zbytek života.

 

 

ČLÁNKY

 

Kdy budeme moci úplně zvrátit šedivění vlasů?

Příčina šedivění vlasů

Šedivění způsobuje nižší hladina enzymu kataláza v kombinaci s nižší úrovní enzymů MSR A a MSR B, které opravují poškození peroxidem vodíku. Lidem se šedinami se hromadí peroxid vodíku ve folikulech, tedy ve tkáních, které obalují vlasy a z nichž vlasy vyrůstají.

Metabolizmus peroxidu vodíku versus věk člověka

Tělo peroxid vodíku vytváří v malých dávkách v rámci metabolických procesů. Organismus mladých lidí jej dokáže rychle odbourávat. U starších lidí tento proces začne postupně probíhat pomaleji a nakonec neodbouraný peroxid napadne enzym tyrozin kynázy, který je zodpovědný za tvorbu melaninu, což je základní pigmentová složka vlasů.

Následkem toho vlasy začnou šedivět, přičemž se vlasy vybělují zevnitř.

 

Celý článek

 

 

Muži zírají, proč ženy potřebují více spánku

Experti z Duke univerzity provedli  studii, která potvrdila, že ženy potřebují  ke své regeneraci více spánku než muži.

Tento výzkum byl proveden na základě informací, že ženy těžko snáší následky mentální a fyzické vyčerpanosti pokud mají nedostatek spánku.

Výsledek muže nepotešil

Zjištěné poznatky vedou k novým zdravotním doporučením pro ženy, které mívají standardně vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění, depresí a psychologických problémů oproti svým polovičkám.

 

Celý článek

 

 

Varování: Pokud používáte Alobal, tak přestaňte. Hrozí vám vážné následky

Po dlouhou dobu je hliníková folie běžnou součástí kuchyně. Proč? Je velmi užitečná pro mnoho použití. Kromě pečení se používá i na prodlužování trvanlivosti potravin tím, že se do ní balí jídlo, zakrývají se kastroly a takto se potraviny uchovávají v ledničce.

Ale nyní poslední výzkumy potvrzují, že pokud tuto folii budete používat, budete se dále vystavovat závažným zdravotním rizikům.

g
 

Celý článek

 

 

Sedm důvodů, proč přírodní terapie nejsou někdy na rakovinu účinné 

Ortodoxní medicína má řadu způsobů, jimiž zakrývá fakt, že její léčebné metody na rakovinu většinou vedou k úmrtí onkologických pacientů. Je totiž jednodušší tvrdit, že pacient podlehl rakovině a ne otravě na chemoterapii nebo na poškození orgánů způsobených ozařováním.

Navzdory prohlášením o vysoké úspěšnosti standardní léčby, je
skutečná míra jejich vyléčení velmi nízká.


Jak konvenční onkologie manipuluje statistiky

Na oklamání veřejnosti a marketingovou propagaci svých terapií používá onkologie několik triků a slovních hříček.

 

 

Celý článek

 

 

11 příznaků toho, že jste energeticky vysáváni lidmi kolem vás

Základem bytí mnoha lidí je živení se energií jiných. K tomu, abyste byli schopni se pohybovat v jakékoliv dimenzi, potřebujete energii. Všechny lidské bytosti vyžadují energii, aby existovaly, aby dokázaly cokoli dělat. Když mluvíme o energetických upírech, nemyslíme tím klasické upírů z filmů, kteří sají krev.

Odkaz na upíry používáme jako výraz pro označení nedobrovolného odčerpávání životní energie ze živých bytostí a to buď ve fyzické nebo nefyzické rovině, tedy na všech úrovních – fyzické, emocionální, mentální a duševní. Někdy se to označuje i jako psychický útok. Nicméně psychický útok je trochu něco jiného a dokáže vyvolat ještě více mizérie než energetické upírství.

 

Jak dlouho žije pacient s chemoterapií a jak dlouho bez ní?

Dr. Hardin B. Jones, bývalý profesor medicínské fyziky a fyziologie na Kalifonské universitě v Barkley studoval délku přežití onkologických pacientů po dobu více než 25 let.
To, na co přišel, doslova vyvedlo z míry celou vědeckou komunitu, která se dodnes s jeho zjištěními nedokázala smířit. Na konci svého výzkumu totiž došel k závěru, že navzdory obecně rozšířené víře, chemoterapie prostě nefunguje.

Byl svědkem, jak mnozí pacienti s rakovinou, které léčili chemoterapií, umírali hroznou smrtí. Mnozí z nich podlehli svému osudu mnohem dříve, než ti, kteří si nezvolili žádnou léčbu.

 

Celý článek

 

 

Poloha akné na tváři prozradí co máte v těle nemocného

Obecně platí, že se lidé obracejí na medicínu, když čelí nějakým zdravotním problémům. Nicméně konvenční léčebné a diagnostické postupy ne vždy přinesou efektivní výsledky.

V mnoha případech se alternativní medicína ukázala být v léčbě různých zdravotních problémů úspěšnější než ta konvenční. Lidé na celém světě propagují všelijaké léčebné metody jako bylinářství, akupunktura, jóga, ayurvéda a mnoho dalších.

I když je dobré chodit na preventivní lékařské prohlídky, potenciální zdravotní problémy můžete také diagnostikovat s pomocí alternativních metod.

Diagnostika podle akné v obličeji

Následující metodou si můžete diagnostikovat potenciální zdravotní problémy a to jednoduše na základě polohy akné na obličeji. Budete potřebovat jen zrcadlo, abyste zjistili, zda máte na obličeji nějaké akné nebo vyrážky. Pak určíte přesnou polohu a podíváte na obrázek níže, který naznačuje daná místa.

 

Celý článek

 

 

O tomto musíte vědět: Primární příčiny rakoviny prsu

Vše, co potřebujete pro uskutečnění změn, které vás ochrání před rakovinou, jsou znalosti.

Příčina č.1: Antirespiranty obsahující hliník

Používání antirespirantů je pro většinu lidí běžnou denní rutinou, o které příliš nepřemýšlejí. Zde je důvod, proč byste o tom přemýšlet měli. Pokud používáte antirespirant obsahující hliník, zvyšujete si tím své riziko rakoviny prsu.

Princip antirespirantů spočívá v utěsňování, uzavírání a blokování pórů, které vylučují pot v podpaží. No a jejich nejčastější aktivní látkou je právě hliník. To způsobuje nejen zablokování jedné z cest, kterými se vaše tělo detoxikuje (vylučuje toxiny v potu), ale zároveň také zvyšuje obavy, kde tyto kovy nakonec skončí.

 

Celý článek

 

 

Pokud jsou vaše ledviny poškozené, tělo vám vyšle těchto 8 znamení

Ledviny jsou životně důležité orgány a nacházejí se přímo pod hrudním košem. Jsou zodpovědné za očistu a detoxikaci, denně filtrují 10 až 150 litrů krve. Jsou také důležité pro udržování všech tělesných funkcí a udržují vaši krev zdravou. Podílejí se na vylučování nadměrného množství tekutin a odpadu z vašeho organismu.

Regulují hladinu elektrolytů a udržují kosti silné a zdravé, podílejí se na tvorbě červených krvinek a stabilizují krevní tlak.

V případě, že vaše ledviny nemohou správně vykonávat svou funkci, vaše zdraví může být ohroženo. Pečlivě si přečtěte následující problémy, které jsou spojeny s poškozením či selháním ledvin.

 

 

Celý článek

 

 

12 citátů lékařů, které rakovinová lobby nechce, abyste četli

Léčba rakoviny je prostě jasný byznys. Právě proto nemají velké farmaceutické firmy o lék na rakovinu zájem. Pokud totiž vyléčíte pacienta, nevyděláte tolik peněz, než když ho budete v nemoci udržovat co nejdéle.

Ale neposlouchejte nás. Poslechněte si to raději od těchto známých lékařů medicíny.

1/ Dr. Otto Warburg, laureát Nobelovy ceny za medicínu

Nikdo dnes nemůže říci, že se neví, co je primární příčinou rakoviny. Naopak neexistuje onemocnění, jehož primární příčina by byla lépe prozkoumána. Proto již dnes ignorace není omluvou, aby se nedalo udělat víc pro prevenci. Pokud chce lidstvo přežít, tak prevence, bez pochyb jednou musí přijít.

 

 

 

Vyléčení Crohnovy nemoci v terminálním stádiu

Crohnova choroba ovlivňuje celé trávicí ústrojí a nikoliv jen střeva. Na rozdíl od jiné choroby - ulcerózní kolitidy (vředového zánětu tlustého střeva) tato ovlivňuje celou stěnu střev a nikoliv jen vnitřní výstelku.

A západní medicína začíná až teď objevovat to, co čínská medicína nebo ájurvéda věděly už celá staletí: že totiž veškeré zdraví začíná a končí ve střevech

Shona Banda - pacientka, které byla diagnostikována Crohnova choroba někdy v roce 2004, podstoupila už mnoho operací a musela užívat mnoho léků, ale její stav se postupně zhoršoval až natolik, že jej lékaři označili za terminální.

 

Celý článek

 

 

Jak pročistit lymfatický systém a předejít až 80 % chronických chorob

Umíte si představit, co to znamená být vystaven desetitisícům toxinům, zatížený umělými produkty a zpracovanými potravinami každý týden? Bohužel, to je moderní realita, které se nám všem v současnosti dostává.

Detoxikace v našem těle probíhá běžně každý den. Vyvádějí se z něj ven přírodní chemické látky, ale i ty vytvořené člověkem, jako jsou domácí čistící prostředky či přísady z kosmetiky.

Dokonce i metabolické zplodiny, jako výsledek činnosti našich vlastních buněk, jsou považovány za toxické.

Jak tělo detoxikuje škodlivé látky

 

Celý článek