Lymská borelióza, neuroborelióza

Ing.Zdeněk Rozehnal

Borelióza a její historie

V letech 1960 až 1970 se děly v americkém Connecticutu velmi podivné věci. Ve třech městech s populací přibližně 12 000 lidí onemocnělo až 39 dětí na juvenilní revmatoidní artritidu a dalších 12 dospělých lidí dostalo artritidu z neznámých příčin.

Kvůli nedostatku odpovědí od místních zdravotnických úřadů se dvě matky zaktivizovaly a začaly shromažďovat informace od postižených rodin. Ty pak prodaly ministerstvu zdravotnictví a Lékařské fakultě na Yaleské univerzitě.

Následně byli výzkumníci schopni identifikovat onemocnění a rozpoznat jeho projevy. Až v 80. letech minulého století však byla objevena skutečná příčina lymské boreliózy.

Willy Burgdorferi, vědec, který studoval jiný typ horečnatých onemocnění, objevil spojení mezi bakterií nacházející se v klíšťatech a vyvolaným onemocněním. Tato bakterie byla pojmenována po něm – Borrelia burgdorferi.

 

Borelióza v ČR

Na našem území se vyskytují především dvě borélie a to B.afzelii a B.garinii. B.burgdorferi se vyskytuje méně a je antigenně odlišná od své americké příbuzné. Hlavním přenašečem na člověka je klíště. Průměrná promořenost klíšťat LB na našem území je kolem 12%, ale jen přibližně 5% lidí, kteří přijdou do kontaktu s nakaženým klíštětem (jiným hmyzem) zareaguje onemocněním. Významnou roli pro možný přenos nákazy hraje doba přisátí klíštěte. Spolehlivý čas pro dostatečný přenos borélií z klíštěte na člověka je 48 hodin, po 24 hodinách je možné. Tedy včasné odstranění klíštěte je důležitým prvkem prevence.

LB je onemocnění, při kterém může být postižen jakýkoliv orgán. Nejčastěji bývá postižena kůže, výjimečněji srdce, oči. Tvorba protilátek je poměrně pozdní. Začíná přibližně po 2 až 4 týdnech tvorbou protilátek typu IgM, které jsou později následovány protilátkami typu IgG. Proto v době příznaků prvního stádia nemusí být protilátky ještě detektovatelné. Léčba v prvním stádiu je až na výjimky bezproblémová, ale velkým problémem jsou formy chronického-třetího stádia, kdy nemocní na léčbu antbiotiky reagují nedostatečně nebo vůbec ne. U tohoto stádia se jedná o několik desítek procent léčených.

 

Borelióza a prevence

Vůči popisovanému onemocnění je nejideálnější prevence. Na prvním místě je to nesporně silný imunitní systém, který v případě delšího přisátí infikovaného klíštěte nedovolí rozvoji infekce a tuto ihned v počátku zlikviduje. V dalším je to zamezení přisátí klíštěte použitím repelentů, nebo trvalým užíváním vyšších dávek vitamínů skupiny B (např. B komplex) v sezóně, případně omezení doby přisátí namátkovou kontrolou. Toto pochopitelně plně neplatí pro jiný druh hmyzu. Proto je v prevenci prioritní silný imunitní systém, který je hlavním "viníkem" na poměrně nízkém nakažení osob, které se s infikovaným klíštětem setkali. Toto se týká pochopitelně i klíšťové encefalitidy.

Velice účinným prvkem v ochraně před infekcí by bylo očkování. V USA byla v prodeji očkovací látka, ale byla výrobcem stáhnuta z prodeje z důvodu prohraných soudních sporů s následným poklesem prodeje. Problematika spočívala v obvinění, že očkovací látka sama vyvolala onemocnění LB. V současnosti se pracuje na vakcíně proti všem třem druhům borélií, které se na našem území vyskytují, ale to nevyřeší zdravotní problémy již infikovaných a nevyléčených.

V případě, že dojde např. skrytě z různých příčin k rozvoji infekce zpravidla nastane velký problém. Podrobně - stádia onemocnění a jejich příznaky. Lidé začínají postupně pociťovat stoupající únavu, stěhovavé bolesti kloubů, v pozdějším stádiu záškuby svalstva, mají rozostřené vidění, ....v podstatě dojdou do situace, co dovede chlamydie se všemi důsledky. Často bývá tento stav hodnocen jako neuroborelióza. Nitrožilní léčba antibiotiky je 100% úspěšná v těchto případech zhruba z 50%. "Zbylá" část postižených tzv. přežívá, přičemž humánní medicína si neví rady a zdravotní stav postižených je hodnocen v některých případech jako chronický únavový syndrom. V nemálo případech se stává, že někteří jsou hodnoceni jako zdraví (mají "pouze" zvýšenou hodnotu IGg) a jsou odesíláni na psychiatrii. U těchto osob jsou poměrně často zjišťovány další koinfekce, pokud jsou testy provedeny.

Několik desítek nejvíce postižených na jedné straně boréliemi, na druhé chlamydiemi, či obojím (u chronických borelióz je vysoká promořenost Chlamydií pneumoniae) se zákonitě orientovali na "novou léčbu", která v ČR není MZ povolena, tudíž není zdravotními pojišťovnami až na vyjímky hrazena. Na své náklady se léčí kombinovanými antibiotickými protokoly, včetně antituberkulotik. Otázkou je v jakém stavu se nachází jejich imunitní systém po několikaletém užívání antibiotik. Nejznámnější, či nejaplikovanější Wheldonův protokol nezpůsobuje zázraky. Část uživatelů "Wheldona" po neúspěchu přešla na Marshallův protokol, ale tento též není úspěšný. Vysvětlení tohoto stavu je jednoduché. V těchto případech se již zdaleka nejedná jen o borélie (chlamydie), ty již nejsou prioritním vysvětlením zdravotních problémů, pokud vůbec ještě jsou, přičemž humánní medicína nedovede předmětné příčiny detekovat (roli mohou hrát i finanční důvody).

 

Borelióza - moje zkušenosti

Předpokládám, že určitá část čtenářů této stránky má zdravotní potíže, které humánní medicína nedovede vysvětlit a hledá cestu, jak se uzdravit. Proto velice rád popíši své zkušenosti s hledáním své cesty za uzdravením, kdy klíčovou roli hrála borélie, která mě stála od roku 2002 do roku 2010 200.000,- Kč. Za zmínku stojí fakt, že do roku 2006 příbuzní ani lékaři nevěřili mým potížím. Předpokládám, že tyto informace u mnohých z Vás povedou ke zkrácení léčby a ke snížení nákladů na ni.

 • relativně snadno léčitelné antibiotiky je 1.stadium, přičemž ne vždy 1.aplikace odstraní problém. V tom případě následně dochází zpravidla ke změně antibiotika
 • pokud máte hodnoty IgG zvýšené, nenechte se přesvědčit, že se jedná pouze o prodělanou infekci. Podstatné je, jak se cítíte. Obráceně, např. dřevorubci jsou někdy pozitivní v hodnotách IgM na borélie a nejsou léčeni, protože se cítí zdraví
 • testy mohou být falešně negativní i pozitivní, včetně hodnot IgM
 • odeslání pacienta na psychiatrii je většinou důkazem neschopnosti lékaře
 • solidní lékař Vás odešle na imunologii s tím, že Vám drží palce, protože šance na zjištění příčin potíží je malá
 • bez ohledu v jaké fázi léčení se nacházíte, začněte dodržovat biorytmy, pitný a stravovací systém. K tomu doporučuji betaglukany. Touto "čtyřkombinací" rychle posílíte imunitní systém a začnete se "čistit". Já jsem ji na sobě aplikoval po ročním užívání antibiotik a po 14 měsících jsem byl zcela bez obtíží, ale hlavně pozitivní efekt této léčby jsem zavnímal již po týdnu, což se u jiné mnou aplikované metody nestalo. Protože glukanové přípravky mě stály za 14 měsíců léčby skoro 100.000,- Kč, zvažte zda si extrakt nevyrobíte sami. Navíc většina betaglukanových výrobků, které zakoupíte v lékárně má minimální účinek
 • pozor na překyselené tělo. Kupte si pH papírky na kontrolu moči, je vhodné používat pouze tzv. selektivní indikátorové papírky, protože měří mnohem přesněji než v lékárnách běžně prodávané univerzální papírky. Selektivní mají podstatně bohatší stupnicí pH. První ranní moč se ještě toleruje v hodnotách pod pH 7, ale přes den musí mít Vaše moč minimálně pH 7, ale raději ještě o pár desetin vyšší. Pokud máte v průběhu dne pH moči pod 7 můžete si být jisti, že už teď je Vaše zdraví nějak poškozeno. Více
 • v případě dlouhodobých nevysvětlitelných zdravotních potíží počítejte s jejich úplným odstraněním minimálně 1 rok. Nedivte se, na tento stav jste si "střádali" mnoho let, často i desetiletí. Prostě žádná zázračná pilulka neexistuje a ani zkratka. Je velice pravděpodobné, že máte x dalších koinfekcí. Může se jednat o další bakteriální infekce přenášená klíšťaty - Babesioza, Bartoneloza, Ehrlichioza. Při testu klíšťat z lokality U Hostivařské přehrady v Praze v roce 2007 byla jejich promořenost následující: Borrelia 13%, Anaplasma (Ehrlichioza) 11.8%, Bartonella 11.3%, Babesia 7.3%, přičemž vyšetření bylo prováděno metodou PCR. Dále za potížemi se může skrývat Chlamydie pneumoniae (u chronických borelióz promořenost až 80%) a Tularemie (přenos hmyzím štípnutím) . A v neposlední řadě jsou to plísňové/kvasinkové infekce a virové infekce, candida, které jsou četné i u "normální" populace, CMV (cytomegalovirus), HHV-6 (herpes virus) nebo EBV (Epstein-Barrové virus)
 • podle dr. Marshalla jednotlivý patogen (borélie ani další výše uvedené mikroorganismy) není schopen samostatně způsobit velké zdravotní problémy, jako je trvalá únava, stěhovavé bolesti kloubů, rozostřené vidění, záškuby svalstva, špatná paměť, kolísavý tep ...jedná se tedy s velkou pravděpodobností o směsici infekcí, jak uvádí dr. Powell. V mém případě byly prokázány protilátky na borélie, chlamydie pneumoniae, CMV a EBV, přičemž většina z výše uvedených dalších koinfekcí se nehledala
 • chondroitin sulfát a glukosamin sulfát (doplňky pro výživu a obnovu chrupavek) podporují množení a růst borélií (co se chondroprotektiv týká, je při lymské borelióze kontraindikován glukosamin sulfát i chondroitin sulfát, neboť tyto látky se používají do kultivačního media pro růst borélií a podporují tak jejich množení. Proto se stav bolestí kloubů při lymské borelióze po aplikaci glukosamin sulfátu nebo chondroitin sulfátu v některých případech zhorší)
 • pokud zvolíte antibiotika, betaglukan zvyšuje jejich účinnost. Relativně lehce léčitelné je 1.stádium onemocnění, přičemž je ideální nasadit antibiotika preventivně okamžitě při zjištění standardní kožní reakce po napadení jakýkoliv hmyzem. V žádném případě nečekejte na testy, respektive jejich výsledek, abyste začali atb léčbu, protilátky se objeví v krvi až za několik týdnů. Každý den zpoždění snižuje pravěpodobnost vyléčení antibiotiky
 • preventivní podání antibiotika při každém přisátí klíštěte se nedoporučuje s výjimkou těhotných žen, viz "doporučené postupy pro praktické lékaře", nicméně studie, jejíž výsledky byly publikovány v prestižním časopise The New England Journal of Medicine (2001!), prokázala, že pouhá jednorázová dávka doxycyklinu (200 mg) podaná do 72 hodin od zákusu, poskytuje dostatečnou ochranu před pozdějšími projevy onemocnění. Doporučuji užití s kvalitním betaglukanem v množství alespoň 200 mg a vitamínem C 500 mg s prodlouženým účinkem, betaglukan a C po dobu 3 dnů. Pokud si před užitím atb chcete potvrdit jejich oprávněnou aplikaci, můžete použít klíšťový test, který rozpozná v 10 minutách, zda klíště v sobě nese původce boreliózy a zda stojíte před rizikem nakažení (klíšťový test níže)
 • od samostatně užívaných antibiotik v případě chronických onemocnění nečekejte zázraky. Dr. Marshall (http://marshallprotocol.com/) i dr. Wheldon hovoří o letech aplikace a to v kombinacích. Osobně jsem užíval 1 rok tři antibiotika a posledních 5 měsíců s nimi dvě antituberkulotika (borélie+chlamydie) a k tomu mnoho potravinových doplňků s velice malým efektem (Wheldonův protokol). Dnes roční antibiotickou léčbu, kterou jsem absolvoval, vidím v přínosu hlavně jako psychologickou pomoc, protože v té době mně klasická medicína již víc nenabízela
 • pokud v případě nitrožilní aplikace antibiotik s diagnózou neuroborelióza nedojde k vyléčení, jakož i u vyšších stádií boreliózy bez průniku borélií do mozkomíšního moku, počítejte s dalšími koinfekcemi a s nutným komplexním přístupem od diagnostiky počínaje až po aplikaci přesně cílených přípravků a to klasická medicína neumí, což dokladuje například na neschopnosti léčit chronický únavový syndrom. V tomto případě se hlavně jedná o neschopnost současnými běžně dostupnými lékařskými diagnostickými metodami zjistit příčinu zdravotních obtíží
 • věnujte pozornost vitamínu C. Americký dvojnásobný laureát Nobelovy ceny Linus Pauling se domníval, že pro optimální zabezpečení organismu, potřebujeme kolem 10 g vitamínu C denně, protože jsou to dávky, které si běžně vyrábějí vahou s námi srovnatelná zvířata kozy a ovce. V podstatě 0,1 na kg tělesné hmotnosti
 • v případě několikaměsíční neúspěšné atb léčby doporučuji provedení diagnostiky příčin zdravotních problémů buď elektroakupunkturní diagnostikou nebo irisdiagnostikou.
 • podle dr.Klinghardta infekce v přítomnosti težkých kovů špatně reagují na biologické terapie a opatření. Bez odstranění těžkých kovů jsou neléčitelné!! Více zde: http://www.uspesna-lecba.cz/co-se-vas-tyka/prednasky-dr-klinghardta-a-dr-muttera-o-jedech-v-nas/

 

Borelióza - doporučení:

 • sledujte místo přisátí klíštěte 4 - 6 týdnů
 • při objevení erytému (zarudnutí) = konzultace s lékařem
 • erythema migrans - několik centimetrů velká červená skvrna, která se objevuje několik dnů až týdnů po přisátí boreliemi nakaženého klíštěte nebo pokousání hmyzem. Je buď celá červená nebo od středu bledne. Také může zmizet a znovu se objevit
 • pokud se při kontrolním vyšetření 6 týdnů po přisátí klíštěte prokážou v krvi protilátky proti boréliím, došlo k infekci
 • doba latence do propuknutí příznaků může být i 8 let
 • protilátky proti borelióze se objevují 2 - 6 týdnů po přenosu infekce
 • včasné nasazení antibiotik může zabránit vytvoření protilátek, takže nedojde k sérokonverzi. Séronegativita po včasné atb léčbě tedy nevylučuje lymskou boreliózu
 • v prvních 4 týdnech antibiotická léčba selhává v 10%, ale u chronických forem až v 50%
 • v případě LB mohou být přítomny další doprovodné infekce, které působí synergicky (koinfekce)

 

Koinfekce přenášené klíšťaty

 • lidská granulocytární anaplasmóza (HGA), dříve ehrlichióza
 • anaplasma phagocytophilum
 • ricketsióza
 • středozemní skvrnitý tyfus
 • q-horečka
 • babesióza
 • bartonelóza

 

Koinfekce nepřenášené klíšťaty

 • infekce mykoplasmou
 • infekce chlamydiemi (pneumoniae, trachomatis)
 • yersinióza

 

Každopádně je předem vhodné si ujasnit jestli únavu nezpůsobují (mají velký podíl) špatné návyky, které jste si postupem času osvojili. Třeba bude postačovat je alespoň částečně změnit. Jsou to:

 • nedodržování biorytmů (pravidelná strava 3x denně, spánek od 22,00 ...)
 • nedostatek tekutin (průběžné pití především čisté pramenité vody)
 • strava příliš bohatá na tuky a cukry (je vhodné udržování konstatní hladiny krevního cukru)
 • nedostatečný příjem železa
 • přílišné množství kofeinu a pití kofeinu před spánkem (narušení spánkového cyklu)
 • chybějící snídaně
 • nedostatek přiměřeného odpočinku
 • světlo v ložnici - možnost potlačení produkce hormonu melatoninu
 • zapnutý mobil, pc (při spánku minimálně jeden metr od těla)
 • 2 hodiny před spánkem nepoužívat pc, televizi ...

Borelióza, léčba prostě  funguje i bez chemických antibiotik, mail z 10.srpna 2015

... a zároveň Vám moc poděkovat. Je to totiž něco málo přes tři roky, kdy jsem po šílených šesti letech neúspěšného léčení s diagnostikou chronické neuroboreliozy narazil na Vaše stránky, díky kterým jsem prozřel, vysadil antibiotika a začal jsem se řídit radami uvedenými na Vašich stránkách. Dnes už jsem téměř dva roky bez jakýchkoli potíží - a že jich bylo.  Máte můj neskutečný vděk a ještě jednou děkuji!

Martin Klec, e-mail: martin.cage@seznam.cz, Brno - Lesná


 

Lymská borelióza - neuplatňované zkušenosti v léčbě

První příznaky lymské boreliózy (erythema migrans) jsou standardně léčeny antibiotiky po dobu 14-21 dní. Z výsledků několika evropských a amerických studií však vyplývá, že prakticky stejného léčebného efektu lze dosáhnout i krátkodobou (do 10 dnů) antibiotickou terapií. Tento přístup je nejenom šetrnější pro zdraví pacienta, ale může přinést bezesporu i nemalé úspory v nákladech zdravotních pojišťoven. Podle studie provedené v Izraeli je čtyřdenní dávka doxycyklinu účinná jako prevence aplikovaná ihned po kousnutí infikovaným klíštětem. Ani u jednoho dobrovolníka účastnícího se studie nedošlo k pozdějším projevům onemocnění.

Další studie, jejíž výsledky byly publikovány v prestižním časopise The New England Journal of Medicine (2001!), prokázala, že
pouhá jednorázová dávka doxycyklinu (200 mg) podaná do 72 hodin od zákusu, poskytuje dostatečnou ochranu před pozdějšími projevy onemocnění.

Tyto poznatky odhalují význam vyšetření infekčnosti přisátého klíštěte. Pokud je výsledek negativní, může být onemocnění vyloučeno. Naopak pozitivní výsledek upozorňuje na riziko přenosu onemocnění, usnadňuje včasnou diagnózu a indikuje možnost zahájení léčby. A právě včasná diagnóza je pro úspěšné vyléčení této vleklé a zákeřné nemoci zcela zásadní.

 

Studie v časopise The New England Journal of Medicine

 

Domácí test na lymskou boreliózu

Domácí test na lymskou boreliózu 

je určen pro sebetestování k prokázání protilátek proti bakteriím borelia v krvi.

Klíště může chytit každý a často ho můžeme i přehlédnout. Je proto důležité vědět, zda je či není klíště infikováno bakterií borelia. Pomocí tohoto testu to lze snadno zjistit.

Test na lymskou boreliózu slouží k prokázání infekce bakterií borelia, která způsobuje onemocnění známé jako lymská borelióza. Test je používán laboratořemi i praktickými lékaři. Provádí se pomocí krevního vzorku získaného píchnutím do prstu. Kapka krve se spolu s kapkou reakčního činidla přidá do testovací kazety. Po 10 minutách můžete odečíst výsledek testu.

 

OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

 

Osobně jsem byl na Wheldonově protokolu (2007-2008), diagnóza neuroborelioza, chronický únavový syndrom, přičemž se objevily mj. také chlamydie pneumoniae (Cpn). Tato diagnóza byla ortodoxní medicínou stanovena až po odběru mozkomíšního moku se čtyřletým zpožděním (srpen 2006), do té doby - více než 4 roky - tvrdili, že jsem zdráv a ať jdu běhat do lesa - "pouze" jsem měl vyšší CRP, leukocyty a IgG hodnoty borélií a k tomu vše možné, od šílené únavy po rozostřené vidění.

Léčbu jsem si hradil sám půl roku poté, co třítýdenní intravenozní antibiotická léčba cefalosporiny v nemocnici a následně orální doxycyclinem byla neúčinná.

 

ortodoxní medicína  nabídla pak už jen  psychiatra

 

Aplikoval jsem Minocyclin (ve Wheldonově protokolu je doxycyclin, já jej nahradil minocyclinem, protože má menší molekulu a lépe proniká do mozku), Azitromycin, Entizol + přes 20 potravinových doplňků. Později, po objevení Cpn jsem přidal antituberkulotika Arficin a Nidrazid. Přes rok a bez zásadního efektu.

(Jak jsem k tomu dospěl? Před deseti lety jsem jsem se na webu dočetl jen o možnosti antibiotické léčby, viz borelioza.cz nebo chlamydie.info - zde se stále dočtete o neschopnosti antibiotické léčby u chronických stádií boreliózy, chlamydiózy... s během do sebezničení. A tak jsem po neúspěšné více než roční aplikaci antibiotik a antituberkulotik a následné úspěšné léčbě přírodními produkty založil stránky "Úspěšná léčba")

 

Aplikace "chemických" antibiotik podle mého názoru u chronických forem onemocnění za přítomností borélií, chlamydií... déle než 3 měsíce pokud v této době nepomohou, nemá význam

 

Je to ztráta času. Nakonec mě uzdravily přírodní produkty, především  polysacharidy - betaglukany.  Níže uvedená aplikovaná kombinace, ověřená postupně několika léty rad klientům, kteří mě požádali o pomoc, se v naprosté většině projevuje pozitivně do 14 dnů. Délka uzdravování se dá těžko dopředu stanovit. Záleží na mnoha faktorech. Významnou roli sehrává také strava,  pitný režim,  dodržování biorytmů...., ale i infrasauna.

Mně uzdravení trvalo přes rok, ale přesně jsem dodržoval doporučený režim jen 6 týdnů. Jakmile jsem zjistil, že se uzdravuji, začal jsem méně dodržovat doporučený režim, tak to trvalo déle.


 

Osvědčená kombinace v roce 2016

(základ)

pro odstranění směsice dlouhodobých obtíží, které ortodoxní medicína ignoruje (neumí vyléčit a řeší antidepresivy)

borélie, chlamydie...chronický únavový syndrom...

 

Cordyceps - Hericium - Oregano - Ženšen

 

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!
Cordyceps Extra Strong Duanwood Red Reishi Extrakt 40% polysachardiu, 4% triterpenů

Počáteční terapeutická dávka výše uvedených extraktů z hub se osvědčila na chronickou formu v množství 50 mg na 1 kg hmotnosti (1 kapsle na 10 kg) v součtu obou produktů. Většinou platí poměr Cordyceps/Hericium 2:1. V některých případech i 1:2

U chronických forem je potřeba užívat pouze extrakty s garantovaným obsahem min. 40% polysacharidů a 15% manitolu (manitol jen u Cordycepsu), což garantuje vysoké množství všech účinných látek - ze všech dostupných produktů na trhu se nejvíce osvědčila tato značka, což potvrdilo i měření přístrojem EAV u jednotlivých pacientů

Extrakty z Cordycepsu s malým množstvím polysacharidů a manitolu jsou neúčinné (natož ty, které složení na obalech nemají ani uvedeno), jakož je i bezvýznamné jejich několikanásobné navýšení při terapiích. Prostě nejde nahradit kapsli 40% dvěma 20%. Účinnost stoupá geometrickou řadou s rostoucím obsahem účinných látek

 

Toto je nutné vědět, abyste špatným výběrem produktu následně nebyli zklamáni jeho neúčinností

 

Oregano a ženšen

Nejúčinnější přírodní antibiotikum - užívání 15 kapek denně

 

Přiměřeně

 

Acerola - přírodní vitamín C

extrakt z tropické třešně

chemický, neuplný vitamín C nepoužívat!

Při aplikaci glukanů (Cordyceps, Hericium) je nutný vyšší příjem vitamínu C. V opačném případě je vitamín C vytahován z buněk, což se může projevit únavou.

 

Při platbě předem jakoukoliv platební kartou zařazenou do programu PREMIUM RB CLUB (dříve Citi platební kartou) získáte slevu 10% na celý nákup na Prozdravi.cz. Pro získání slevy vepíšete prvních 6 čísel platební karty do políčka "Slevový kupón" a následně provedete platbu předmětnou platební kartou

 

Dalšími vhodnými přírodními produkty jsou Enterosgel, chlorella a spirulina, laktobacily, koloidní stříbro, melatonin a další. Důležitý je stav střeva, protože se v něm tvoří více než 60% imunity.

Pochopitelně není člověk uzdraven během týdnů, trvá to měsíce, zvláště pokud obtíže (trvalá únava-pocit žití v bublině, mizerná krátkodobá paměť, únava je stejná před i po spánku, záškuby svalstva, rozostřené vidění, řezání v očích, zvuky v uších, bezdůvodně zvýšený tep, ztuhlé svalstvo kolem páteře...) trvaly mnoho let.

Zároveň doporučuji dodržovat pitný režim a stravování. Ke stravování - určitě jíst jen 3x denně! (mimo ani sušenku, bonbon - NIC), nejlépe 50% zeleniny a ovoce ve stravě.

V případě, že se Vám v počátku uzdravování značně zhorší zdravotní stav, snižte množství oregana a Cordycepsu s Hericiem.

Pro upřesnění dávkování a dalších produktů s popisem Vašich zdravotních problémů napište na manta9@seznam.cz.

 

Hodně štěstí při uzdravování                                            Ing.Zdeněk Rozehnal

 

 

Hericium pomáhá eliminovat spirochety v mozku při léčbě Lymské boreliózy

 

Podle tradiční čínské medicíny a soudobých výzkumů působí Hericium erinaceus příznivě u:

 • demence a Alzheimerova nemoc – Hericium má příznivý vliv na pacienty se střední úrovní demence. Nízká úroveň NGF  má vliv na vznik Alzheimerovy nemoci a poslední výzkumy ukazují, že Hericium má schopnost stimulovat syntézu NGF (nervový růstový faktor)
 • roztroušená skleróza – Hericium podporuje tvorbu myelinu
 • neuropatie – NGF hraje roli ve schopnosti vnímat bolest. Jeho nízká úroveň vede k senzorické neuropatii
 • pomáhá eliminovat spirochety v mozku při léčbě Lymské boreliózy
 • poškození nervů – Hericium má schopnost regenerovat poškozené nervové buňky
 • multirezistentní zlatý stafylokok (Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus, MRSA)- studie prokazují jednoznačný pozitivní vliv Hericia při tomto obtížně léčitelném infekčním onemocnění
 • gastritidy – tradiční funkce harmonizovat žaludek se využívá při chronických zánětech žaludku, zánětech tlustého střeva, při žaludečních vředech, při různých zažívacích obtížích
 • nádorová onemocnění – jako většina medicinálních hub má díky velkému poměru polysacharidů protinádorové účinky zejména u nádorů žaludku, jícnu, tlustého střeva, jater a děložního krčku
 • helicobacter pylori – podle posledních výzkumů může Hericium stimulovat imunitní funkce a ničit tento typ bakterie. Díky antioxidační funkci může snižovat zánět způsobený touto bakterií
 • zmírnění úzkosti, vnitřního napětí, nespavosti
 • užívá se u vyčerpanosti
 • podle učení tradiční čínské medicíny pomáhá Hericium znovu získat rovnováhu lidského organismu, která byla narušena stresem a nezdravým životním stylem

 

 

Chlamydil

čištění krve a tkání od endotoxinů a zbytkových mikroorganismů

 
prozdravi.cz prozdravi.cz
prezdravie.sk prezdravie.sk

Při platbě předem jakoukoliv platební kartou zařazenou do programu PREMIUM RB CLUB (dříve Citi platební kartou) získáte slevu 10% na celý nákup na Prozdravi.cz. Pro získání slevy vepíšete prvních 6 čísel platební karty do políčka "Slevový kupón" a následně provedete platbu předmětnou platební kartou

 

PM Chlamydil Extra

má rozšířené spektrum biologicky aktivních látek, které podporují čištění krve a tkání od endotoxinů a zbytkových mikroorganismů.

Napadení chlamydiemi často signalizují opakující se záněty močového ústrojí, pohlavních orgánů či oční záněty, v případě Ch. pneumonie pak časté chřipky, kašel, záněty dýchacích cest, únava, nevysvětlitelné bolesti kloubů či svalů.

PM Chlamydil Extra působí na normalizaci centrálně nervového sytému a obranyschopnost organismu. Doplněk stravy je vhodný rovněž pro zesílení efektu souběžně podávaných antibiotik.

Působení produktu PM Chlamydil Extra je vhodné posílit detoxikací organismu souběžným užitím doplňku stravy PM detoxikační elixír.

 

PM Chlamydil

obsahuje biologicky aktivní látky, které podporují čištění krve a tkání od endotoxinů a zbytkových mikroorganismů. Produkt se doporučuje po štípnutí klíštětem.

 

 

PM Detoxikační elixír

prozdravi.cz
prezdravie.sk

 

PM Detoxikační elixír

je po generace děděná detoxikační očistná kúra organismu evropských lidových léčitelů zpracovaná do moderní, tabletové formy doplňku stravy. Poskytuje široký komplex anorganických a organických sloučenin, vitamínů, biokatalyzátorů a vysoký obsah antioxidantů (luteinu). Ty podněcují "krev čistící" efekt a detoxikaci tkání (včetně ledvin, jater).

 

Zkušenosti z Prozdravi.cz s řadou Chlamydil

Produkt PM Chlamydil Extra mi byl doporučen jako jeden z nejúčinnějších na chlamydie a borelie, které u mě byly zjištěny v hojném procentu. Užívám  čtvrté balení a v kombinaci s plazmovým generátorem se zátěž během krátké doby o hodně snížila a zvýšila se imunita. Takže jsem s produktem velmi spokojena a doporučuji všem.

Onemocněla jsem plicními chlamydiemi, měla jsem velké zdravotní problémy. Výrobky Premium Echinacea, Ženšen korejský a PM Chlamydil Extra mi velmi pomohly. Cítím se dobře. Jsem vděčný zákazník. Děkuji.

S výrobkem PM Chlamydil Extra jsem spokojená, pomohl mi velice, děkuji.

PM chlamydil Extra pomáhá snížit zátěž chlamydií. V boji proti virů pomáhá a společně s antibiotiky urychluje léčbu.

Produkty Chlamydil Extra a Probiosan mně byly doporučeny jako součást očistné kúry, užívám je cca 1 měsíc a jsem s nimi spokojena, cítím se lépe a budu v užívání ještě pokračovat. Všem tyto produkty určitě doporučuji.

Dobrý den, k mnou zakoupeným produktům Vám sděluji následující: GS Echinacea FORTE 600 - tento produkt je výborný pro období chřipek, nachlazení a nemocí spojených s dýcháním, průduškami atd. Dle mého posouzení je velice vhodné tento přípravek brát v těch měsících, kdy začínají chřipkové epidemie, nebo obyčejné nachlazení. Přípravek je vhodné začít brát před vypuknutím různých nemocí, nebo i v průběhu a pokračovat ještě po vymizení zdravotních problémů. Z tohoto důvodu doporučuji kupovat větší balení, které jsem použil i já. Výhodnost větších balení je v menší ceně za jednu tabletku. Výše uvedené balení obsahuje kromě léčivé Echinacei i další podpůrné vitamíny, jako je vitamín C a zinek. Výše jmenovaný produkt užívám při dávce jedna tableta denně v čase kolem oběda v délce půldruhého měsíce, a nemá žádné vedlejší účinky. Tento produkt velice doporučuji všem, kteří trpí na časté nachlazení, chřipky, záněty průdušek a nemoci spojené s horními dýchacími cestami. Mě jednoznačně pomohl a pomáhá. Doporučuji především jako prevenci, ale funguje i při již započaté nemoci, nebo nachlazení atd. PM Chlamydil Extra a PM Detoxikační elixír - tyto přípravky používám již po několikáté, z mého pohledu fungují na menší zdravotní problémy při uvedeném dávkování a to v kombinaci obou dvou přípravků. Někdy se projeví zvýšené pocení, určitá změna tělesného pachu, a na začátku užívání mohou nastat i lehké zažívací problémy. Předpokládám jako důsledek boje v těle - vzájemného působení látek, které v těle nemají být. Po zhruba týdnu užívání všechny tyto problémy vymizí. Já jsem tyto přípravky použil poprvé jako podpůrnou léčbu při chřipce, kde bylo pozitivní působení těchto doplňků, při dalších vyšetřeních u mě byla nalezena chlamydia pneumoniae a to zhruba před rokem. Po tomto zjištění, jsem bral speciální antibiotika po dobu skoro měsíce a následně další šestiměsíční léčbu dalšími medikamenty. V současné době jsem dobral výše uvedené doplňky zatím jako detoxikaci organismu a zbavení se všeho, co nepatří do lidského těla a vlastně jako prevenci, neboť jdu za 14 dní na kontrolu na plicní oddělení a potom se uvidí.

Dobrý den, sděluji Vám, že jsem zakoupený produkt PM Chlamydil Extra 60 tbl. využívala ve dvou dávkách (2 x 60 tablet) a jsem ráda, že jsem tak učinila. Při lékařské kontrole se mé výsledky z vyšetření natolik zlepšily, že přikládám velký význam právě užívání výše uvedeného produktu. Cítím se po dlouhé době mnohem lépe, citelně ustoupily bolesti kloubů a úplně zmizely respirační problémy. I přes pro mne vysokou cenu nelituji investice do tohoto produktu.

Dobrý den, s produktem Chlamydil extra jsem velmi spokojená a i moje lékařka po posledních odběrech krve byla s mými výsledky velmi spokojená.

Marná snaha vyléčit se antibiotiky, doporučen Chlamydil Extra. Produkt se dobře polyká, má příjemné aroma. Doufám, že zničí chlamydie, klasická léčba je neúspěšná.

Chlamydil Extra jsem objednávala pro svou maminku, která si jej velmi chválila, cítila se po něm znatelně lépe.

Dobrý den, přípravek Chlamydil Extra jsem kupovala pro svého otce (71 let), který se cca rok léčil s akutním plicním onemocněním vyvolaným právě chlamydiemi. Ty byly zjištěny z krevního rozboru. Užíval třičtvrtě roku kortikosteroidní léčbu, měl několikrát nasazena antibiotika - pro zhoršené dýchání a hlavně zadýchávání se. Chlamydil užívá 3 měsíce a musím říci, že se jeho zdravotní stav opravdu zlepšil. Na spirometrickém kontrolním vyšetření nadýchal více, než před 3 měsíci. RTG zůstává nezměněn, ale nezhoršen. Otec prodělal i 3x lymskou boreliózu, takže váš přípravek jsem objednala na zabití dvou much jednou ranou. Jistě objednám další balení, neboť otec neměl od 1.12. do dnešního dne jediný respirační infekt. Jednoznačně tento přípravek doporučuji.

Dobrý den, mé hodnocení Chlamydilu Extra: 100%. Jsem překvapen, že něco skutečně funguje. Letošní chřipkové epidemie se mi vyhnuly (to u mne není standard). Cítím se zdravotně lépe. Doporučuji...

Myslím, že to mělo kladnou odezvu, účinek byl pozitivní, Chlamydil Extra mohu všem doporučit!!!

Chlamydil Extra je preparát cíleně zaměřený proti chlamydiím. Má veliké tablety, které někdy tlačí v žaludku. Ale po pár týdnech se cítím lépe, únava je pryč a i hodnota hladiny protilátek proti chlamydiím se zvedá.

Jsem údajně bez chlamydií. Chlamydil Extra snad funguje.

Chlamydil Extra funguje a není třeba antibiotika. Zatím jsem vybrala jednu dávku, je mi líp, ale vzhledem k tomu, že je třeba dlouhodobě užívat, nevím jestli to finančně zvládnu. Zmizela teplota, i na očích je to znát.

Dobrý den, pokud jde o přípravky PM Chlamydil Extra + PM Detoxikační elixír - jde o očistnou kúru od nežádoucích bakterií a virů, zejména bylo podezření (nikoliv imunologicky ci bakteriologicky prokázané) na chlamydie pneumoniae, poněvadž jsem chovatelem koček. Musím s potěšením konstatovat, že po cca 3 měsících užívání a měsíci detox (tak jak je v návodu uvedeno jako očistná kúra od "mrtvých" bakterií) na sobě pozoruji postupně mizení určitých, před necelým půl rokem objevených, symptomů (klidová dušnost, palpitace, závratě, bolesti zad, kloubů atd.).

Jsem velice spokojena s účinností Chlamydilu Extra. Po jednom balení byly výsledky u lékaře negativní. Vřele doporučuji, velice účinný preparát.

Dobrý den, Chlamydilu Extra zatím věřím. V září po několika měsících virózy jsem se za 14 dní uzdravil. Nyní sice bojuji s mírným nachlazením, ale bez Chlamydilu by to bylo asi horší.

Chlamydil Extra je naprosto skvělý, téměř okamžitě účinkoval na infekci močových cest, včetně  "vedlejšího" efektu a to uklidnění a prakticky vymizení mokvajícího lišeje u oka starého pána.

Zdravím Vás, nevím jak Chlamydil Extra pomáhá na chlamydie, zatím po vyšetření na krev mám málo protilátek, ale mám jít znovu na krev příští týden, každopádně si objednám u Vás další balení, jenom nevím, jak dlouho se tento produkt dá užívat, aby neškodil, já ho beru skoro jeden rok, nicméně jsem trpěl hroznými rýmami, rok nevím, co to je pořádná rýma.

Dobrý den, s výrobky jsem velmi spokojen. Koupil jsem je na posílení imunity. Rakytníkový olej užívám vnitřně každý den několik kapek. A chlamydil také jednu tabletu. Zatím jsem nebyl nachlazen ani nemocný.

Dobrý den, složení přípravku Chlamydil Extra je povedené, chronický kašel odezněl po 3 týdnech užívání přípravku. Jsem spokojen.

Dobrý den, PM Chlamydil jsem objednávala pro manžela, který měl boreliozu před 16 lety a nyní se toto onemocnění vrátilo. Zkusili jsme, na doporučení, PM Chlamydil a zdá se, že tato léčba zabrala (po ročním léčení různými medikamenty).

Dobrý den, manželovi náhodně objevili chlamydie při krevním vyšetření. Byl léčen antibiotiky a kúru chlamydil jsme zvolili jako doplňkovou léčbu. Později jsme přiobjednali ještě jedno balení. Po cca měsíci se zcela uzdravil. Dobře chlamydil snášel, jen zpočátku se vyskytovalo svědění. Protože je alergik, poradili jsme se o jeho užívání s lékařem. Ten mu zázračné účinky nepřisuzoval, nicméně nám jej nezakázal. Možná fungoval i psychologický efekt, vědomí, že děláme něco víc pro zdraví. Nicméně celková léčba byla úspěšná a to je pro nás důležité.

PM Chlamydil Extra jsem brala 9 měsiců - problém s borélií a chlamydií. Doktoři totálně selhali, toto byla v podstatě poslední možnost, jak se nezbláznit. Pak jsem přidala produkty Joalis od Mudr. Jonáše, borelií i chlamydií jsem se zbavila. Na chlamydil nedám dopustit, bohužel pro mnoho lidí je drahý a raději chodí k doktorům, kteří používají své nesmyslné testy na protilátky, dle kterých jsem byla 10 let zdravá a borelie ve mně radostně žila. Dospěla jsem do stadia neuroborelie. Nyní je mi dobře, na přístroji oberon již borelie ani chlamydie neměřím. Chlamydil mám doma v pohotovosti a používám, když na mě jde nachlazení, chřipka. Osvědčil se i u mého 21 letého syna :-))

Dobrý den, zatím jsem užíval pouze PM Chlamydil Extra a subjektivně mám pocit, že úspěšně - tedy konkrétně kolena mne přestala bolet... Více budu vědět po létě, kdy jdu na kontrolní odběry a navíc v druhé polovině léta začnu zase se zátěží a sportem... takže uvidíme.

Dobrý den, myslím, že přípravek Chlamydil Extra mi prospěl, přetrvávající obtíže se zmírnily.

Dobrý den, reaguji na Váš dotaz k PM Chlamydil Extra. Již více než 15 let trpím bolestmi (žebra, klouby, záda, svaly, hučení v uších a další). Praktický lékař nedokázal dlouho zjistit příčinu. Teprve před 3 lety mi nechal provést test na borelie a chlamydie. Potvrdila se přítomnost protilátek proti borelióze. Předpokládám tedy, že celou dobu trpím chronickou boreliózou. Jednorázové nasazení antibiotik bylo bez účinku. Bolesti neustávaly. Spíše se zhoršovaly. Na Vašich stránkách jsem našel PM Chlamydil Extra. Začal jsem jej užívat - 2 tablety denně. Proti bolesti jsem začal užívat neškodný Ibalgin 400 - 2 tablety denně. Před tím jsem užíval 15 let předepsané léky proti bolesti (Diclofenac a jiné). Kupodivu všechny druhy bolesti, kromě bolesti žeber, kterými to vše začalo ustaly. Můj život začal být mnohem snesitelnější. Tuto kombinaci léků používám nepřetržitě 2 roky. Když jsem jednou přestal Chlamydil Extra užívat, stav se rychle zhoršil. Jako vedlejší účinek užívání Chlamydil Extra jsem zaznamenal, že za celou dobu užívání jsem neměl chřipku, rýmu ani kašel. Což mě před tím tak 2x ročně postihlo. Snad Vám mé postřehy budou k užitku.

Dobrý den, PM Chlamydil extra a PM Detoxikační elixír jsme užívali já, manžel i syn, protože jsme se nemohli zbavit vytrvalé virózy, která mezi námi letos kolovala asi po dobu dvou měsíců. Musím říci, že po užívání těchto produktů jsme se velmi brzy začali cítit lépe a potíží se zbavili. Já v užívání pokračuji i nadále. Nakupuji u Vás pravidelně a velmi ráda, máte dobrý výběr zboží, ceny a dodání je velmi rychlé. Přeji hodně spokojených zákazníků!

Chlamydil Extra je prima. Mohu doporučit.

Dobrý den! Chlamydil Extra užívám občas. Cca před rokem a půl jsem ho užívala asi půl roku. Mám plicní rozedmu a recidivující polypy v nose. Začala jsem Vilcacorou, někde jsem se dočetla, že se nemá s foukačkama (Symbicort apd.), tak jsem hledala něco s nižším obsahem Vilcacory. Zřejmě protože obsahuje Chlamydil i bylinky na ledviny, jsem přestala huhňat, splaskl mi nos. Nos prý souvisí s močovými cestami. Občas, když je někdo silně nachlazený nebo má chřipku (v rodině), stačí když si vezme pouhých 10 tablet (1 ráno a 1 večer) a za týden je fit. Nebo když je doma někdo nemocný, tak si vzhledem k mojí rozedmě, vezmu dva dny ta sebou tabletky a ochráním se.

Dobrý den, s výrobkem Chlamydil Extra jsem velmi spokojena, už po 3 dnech užívání mě přešla dlouhodobá rýma.

Dobrý den, na váš dotaz sděluji, že produkty Chlamydil a Chlamydil Extra mě vyhovují a cítím se po jejich užívání lépe.

Dobrý den, s oběma výrobky jsem zcela spokojená. Detoxikační náplasti mě velice překvapily, jak se
do rána konzistence a barva změnila, což mě evokovalo k dalším čistícím kúrám organismu. Stejně tak Chlamydil Extra, cítím, že jsem lehčí, veselejší a tělo není tak unavené.

S výrobky jsem spokojen, věřím v léčebné účinky PM Chlamydil Extra.

Dobrý den, PM Chlamydil Extra jsem zkusil, protože jsem trpěl na častý zánět močového měchýře a od té doby navzdory dobrozdání mého lékaře, že jsem vyléčen, musím během spánku několikrát na toaletu. T mě fakt obtěžuje. Pravděpodobně Vás potěším - už během prvního týdne nastalo znatelné zlepšení a já spal celou noc aniž by mně obtěžoval močový měchýř. Děkuji, až budu nachlazen, rád si opět objednám PM Chlamydil Extra.

Dobrý den, měla jsem s Chlamydilem Extra vynikající zkušenost - tedy až po vybrání celých dvou balení a to jsem je brala skutečně poctivě - dvě ráno a dvě večer - teď už nemám žádné, ale myslím si, že zatím další nepotřebuji. Cítím se o 100 % lépe. Lékař mi odebral krev na plicní chlamydie - z důvodu stálé únavy - ale to už v podstatě taky neplatí. Ať už byla moje únava čímkoliv způsobená, chlamydilem jsem si "vyčistila tělo" a cítím se mnohem, mnohem lépe. U svého lékaře jsem na přípravek upozornila a mám i v lékařské zprávě, že se po něm cítím lépe. Objednala bych si další, ale snad to nárazově, při pocitu únavy, bude stačit. V každém případě jsem moc ráda, že jsem Vás objevila. Líbí se mi, že se jedná o přípravek zhotovený v ČR a složený z bylin evropského kontinentu - nemýlím-li se.

V roce 2008 jsem prodělal enokarditidu a po vyléčení na infekčním oddělení jsem stále pociťoval únavu, bolesti v kloubech a ve svalech hlavně dolních končetin. Čekal jsem, že se tyto nepříjemné příznaky vytratí, ale přetrvaly v podstatě ve stejné intenzitě až do letošního roku 2012. Manželka se od své známé dozvěděla o chlamydilu a jeho příznivém účinku na podobné příznaky. Když mi řekla, že s únavou a bolestmi přípravek může pomoci, rozhodl jsem se ho vyzkoušet. Po dvou měsících užívání chlamydilu jsem přesvědčen, že slibovaný účinek nastoupil a já se začínám zvolna cítit lépe. Už proto, že cítím změnu, budu pokračovat v léčbě. Jak se situace vyvine teprve uvidím, ale přesto mohu říci, "že to funguje".

Dobrý den, objednala jsem si u vás přípravek Chlamidyl Extra a jsem s ním opravdu spokojena. Doporučila mi tento výrobek sousedka, často jsem trpěla na rýmy, chřipky a také ženské problémy. Musím říct, že tuto zimu se cítím daleko lépe.

Dobrý den, Bio Erotika - tělový a masážní olej - olej je velice příjemný, krásně voní, uvolňuje tělo i mysl. Eros 101 Prolong - výrobce uvádí, že oddálí vyvrcholení - ověřeno - souhlasím :-) Doer Medical Aloe vera & vitamín E - olej je hebký a příjemný. PM Chlamydil Extra - koupila jsem ho pro přítele, který měl boreliózu. A i když on to nepřizná, myslím, že mu přípravek pomohl dostat se rychleji zpět do formy.

Dobrý den, ráda vám odpovím na váš dotaz. Z PM Chlamydilem Extra jsem velice spokojená. Posiluje hodně imunitu a cítím se daleko daleko lépe. Pominula bolest kloubů, hlavy a celého organismu. Musí se ovšem brát pravidelně. Doporučila bych ho všem, kteří brali dlouhodobě několik druhů antibiotik na chlamydie. Děkuji a pěkný den přeji.

Dobrý den, Chlamydil Extra mi pomáhá velice, když ho užívám, nemám žádné dýchací potíže, přestože jsem v letech 2006 až 2008 prodělala opakovaně pneumonie. Migrenvital elixír užívá manžel na migrény a je taky s účinkem spokojený. Melbromenox jsem darovala dceři a té pomáhá proti únavě.

Dobrý den, zatím užívám Chlamydil Extra. Mohu říct, že mi Chlamydil postupně odbourává únavu, cítím se mnohem lépe. Více než rok mě bolela noha od kyčle a po užívání se mi to hodně zlepšilo - poslední dobu bolest odchází. Plánuju začátkem příštího roku zopakovat rozbor krve na přítomnost chlamydií - o výsledku Vás budu informovat. U lékaře jen krčí rameny, takže díky za tuto možnost ! Děkuji a přeji hodně spokojených zákazníků.

Dobrý den, očistnou kúru s Chlamydilem Extra prodělávám podruhé, vždy beru dvě balení. Veškeré problémy, které jsem měla, zmizely. Pracuji ve školství, kde samozřejmě kontakt s nachlazenými a jinak nemocnými dětmi nelze vyloučit.

Dobrý den, opozdila jsem se s reakcí na Vaše produkty, protože jsem čekala na krevní vyšetření. Před rokem mi byla zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy a borelióza. Brala jsem spoustu léků a antibiotik. Cítila jsem se velmi zle, nebyla jsem schopna normálně fungovat. Měla jsem jít na operaci. S pomocí Cell Guard, Wild Yam a Life Star jsem zvládla srovnat hodnoty štítné žlázy, vyhnout se operaci a úplně nahradit chemické léky přírodními preparáty. Štítná žláza se mi zmenšila o 14 ml! Nevěřil tomu ani lékař. Na boreliózu jsem zkoušela Chlamydil Extra, brala jsem ho téměř 3/4 roku. Také Anti parasite. Neměla jsem sice virózy a bolesti kloubů se zmenšily, ale v krvi jsem měla stále silně aktivní boreliózu. Za čtvrt roku mi doporučovali další odběr a v případě dalších pozitivních výsledků infuze v nemocnici. Popřípadě lumbální punkci. Na doporučení pana Šafránka jsem užívala ženšen korejský a Echinaceu s vitamínem C a to čtvrt roku. Tento týden jsem byla na odběrech a výsledky boreliózy mám negativní! Mimo jiné nebývám tak unavená jako dřív. Většinu preparátů už budu brát trvale a velmi děkuji panu doktorovi Šafránkovi za rady. Peněz nelituji, byla to investice pro zdraví a to máme jen jedno. Nikdy bych nevěřila, že mi přírodní doplňky pomohou více než klasická medicína. Jsem ráda, že jsem Vás objevila v pravou chvíli.

Chlamydil Extra jsem si u vás objednávala již několikrát a musím potvrdit, že můj zdravotní stav se jeho užíváním vždy zlepšil. Děkuji.

Dobrý den, s přípravky Chlamydil Extra a Detoxikační elixír jsem moc spokojena, prokazatelně mi pomáhají (cítím se mnohem mnohem lépe a již několik měsíců vyplavuji ústy z těla krvavé hleny), i když na laboratorní testy půjdu teprve v říjnu či v listopadu. Jsem přesvědčena, že i laboratorní testy prokáží, že jsem se chlamydie pneumonie (jejíž silně pozitivní stav prokázaly testy v roce 2008) zcela zbavila.

Za 2 měsíce jsem se vyléčila, výsledky jsou negativni. Díky za dotaz, Chlamydil Extra mohu doporučit.

Dobrý den, reaguji na Váš dotaz. Chlorellu odebíráme pravidelně, velmi se nám po ní zlepšuje pleť i trávení. Používám ji ve zvýšeném množství při začínající viróze, někdy ze začátku nemoc zastaví. Antisectin je zatím jediný na trhu, který jsme objevili na zmírnění svědění po bodnutí hmyzem. Žádný jiný koupený v lékárně nepomáhá jako Antisectin. Na doporučení pana doktora Šafránka jsem začala užívat na zvýšenou činnost štítné žlázy Cell Guard a Wild Yam. Užívám oba preparáty přibližně půl roku a jsem s nimi nadmíru spokojená. Dokonce i můj lékař nad mým stavem kroutil hlavou a řekl mi, že jsem měla jistou operaci, kterou jsme zatím zrušili, štítná žláza se mi zmenšila a také laboratorní vyšetření krve potvrdilo zlepšení. Tímto velice děkuji panu Šafránkovi i celému týmu prozdraví. Bohužel mám stále pozitivní boreliozu po půlročním užívání Chlamydilu extra. Sice Chlamydil pomáhal proti viróze, když byl někdo doma nemocný, nemoc se mi vyhnula, neměla jsem rýmu atd. Tak na boreliózu zkouším ženšen korejský a Echinaceu s vitamínem C. Výsledky odběru Vám upřesním, ale mohu říct, že ustalo motání hlavy a únava.

Po užívání Chlamydilu Extra (1,5 měsíce) došlo ke zlepšení nebo vymizení zánětlivých procesů - dutiny, dásně, okolí konečníku.

Hezký den! Kudzu je naprosto fenomenální přípravek, který nahradí i antidepresiva, umožní pokojný spánek, uklidní hormony v přechodu. Jsem s ním velice spokojena. Protizánětlivé působení Vilcacory - Cat´s Claw chce delší dobu, nicméně se zlepšení potíží dostavilo. Chlamydil Extra je také nutno užívat delší dobu několika měsíců, nicméně nepochybuji o jeho blahodárných účincích.

Dobrý den, produktu Chlamydil Extra jsem využívala 2 balení, dále od stejného výrobce 1 balení Medového sirupu, 1 balení Uňa de Gato a 2 balení PM 21. Tuto kúru jsem zvolila, protože se dlouhodobě léčím s únavovým syndromem a chtěla jsem projít očistnou antibakteriální a antivirovou kůrou a podpořit i vitalitu organismu a mozkovou činnost. S přípravky jsem byla velmi spokojena a jsem si jista, že právě díky nim se cítím lépe. Následné testy na chlamydie, borelie a mykoplasmata byly negativní. Mohu jen doporučit.

Dobrý den, Chlamydil Extra působí velmi dobře - je třeba ho ale brát minimálně 3 měsíce, jak uvádí výrobce.

Ano, až to doužívám, chystám se napsat nějakou recenzi, zatím je moje zkušenost s užíváním více něž potěšující a zlepšení zdravotního stavu je více než evidentní. Konkrétně zatím užívám PM Chlamydil Extra, PM Chlamydil a Super Česnek. Opravdu to funguje a účinkuje tak, jak je psáno. Zmizela i moje ranní téměř smrtelná únava a teplota 37 °C. První dávku jsem užíval i s antibiotiky a Wobenzymem pro větší záběr. Od doby začátku užívání uběhly nějaké měsíce a já nebyl od té doby ani jednou nemocný a nebral další antibiotika, což je pro mne velmi velmi potěšující.

Tablety Chlamydil extra mi pomohly a můj stav se podstatně zlepšil.

Vážená společnost Vivantis, váš Chlamydil v obou formách je opravdu jedinečný. Při dlouhodobém půlročním užívání byl výsledek: daleko méně infekcí. A to jsem brala půl roku antibiotika defakto v kuse. Sám infektolog mi to doporučil a teď jsem moc ráda. Jen je třeba vydržet. S Eregmou máme rovněž dobré výsledky, i když nebyla zdánlivě až tak potřeba. Partner je v o něco lepší kondici vůbec celkově. Co se týče Koňského balzámu je výborný. Uvolní, co nás bolí víc, než jiné masti.

Dobrý den, reaguji na váš dotaz a odpovídám. S vašimi přípravky - PM Chlamydil Extra a Colostrum Plus - jsem byla nadmíru spokojená. Domnívám se, že mi oba dva velmi pomohly. Chystám se objednat si je znovu.

PM Chlamydil jsem si objednal znovu minulý týden, protože jsem letos měl asi pět přisátých klíšťat. Beru ho jako prevenci. Jinak jsem v minulých dvou letech využíval asi 10 balení a myslím si, že bolesti kloubů nejsou již tak moc nepříjemné.

PM Chlamydil Extra je super. Syn 15 let měl zdravotní potíže (nevolnost od žaludku, špatně se mu dýchalo a ztěžoval si na celkovou slabost a únavu. Po aplikaci chlamydilu večer, už ráno došlo k velkému zlepšení a za dva dny už pelášil do školy. Já jsem měl chřipku jako trám (kdo ví zda to nebyla ta prasečí - veliké bolesti hlavy a nevolnost), po aplikaci chlamydilu nastalo opět velké zlepšení a za tři dny jsem byl už na tenisovém zápase. Chlamydil funguje výborně!

S objednanými výrobkami PM Chlamydil Extra a PM Detoxikační elixír som veľmi spokojný. Užívam ich dlhodobo z dôvodu ochorenia Chlamidiou pneumoniou.

Detoxikační tablety PM jsem u vás objednala na základě zkušeností s jiným jejich výrobkem - PM Žlučníkový elixír. Před několika lety jsem měla nález velkého kamene v žlučníku. Všichni lékaři
(obvodní, na sonografii, ale i další) mi tvrdili, se kamene zbavím jen chirurgickým zákrokem. Užívala jsem asi 3-4 měsíce Žlučníkový elixír. CT vyšetření, které následovalo asi 2 měsíce po ukončení léčby ukázalo, že kámen zmizel. Žlučník byl čistý. Proto jsem objednala od stejné firmy i PM Detoxikační elixír. Myslím, že jsou velice dobré a účinné. Potvrdily mi to výsledky krevního obrazu, který byl naprosto nejlepší, jaký jsem kdy měla. Musím ale doplnit, že je třeba trochu upravit i stravování - maso jednou týdně, uzeniny vynechat, jíst více zeleniny i ovoce. A hlídat pitný režim. TOP 10 na odkyselení organismu bych rovněž hodnotila kladně. I zde je třeba přípravek užívat pravidelně a aspoň 3 měsíce, plus změna jídelníčku stejně jako v předcházejícím případě.

PM Detoxikační elixír používám asi již čtvrtým nebo pátým rokem a jsem s ním velice spokojen.

Produkty PM Chlamydil Extra, PM Propolis Antiherpess krém a PM Detoxikační elixír mi velmi pomohly.

S Detoxikačním elixírem jsem spokojen.

Oba přípravky - PM Chlamydil Extra a PM Detoxikační elixír jsem si objednala na doporučení praktického lékaře, a to z toho důvodu, že měl podezření, že chlamydiemi trpí můj partner. Já sama jsem žádné příznaky neměla. Partner si zakoupil v lékárně pouze jeden z výrobků, a to Chlamydil extra á 60 ks. Po jejich využívání nebyl nikým kontrolován, kašel ustal. Já se cítím po jejich využívání dobře, žádné vedlejší příznaky necítím.

PM detoxikační elixír jsem začala užívat asi před 7 týdny - 2x 1 tbl. denně a zatím jsem zpozorovala, že se mi upravilo vyprazdňování. Chodila jsem nepravidelně a nyní chodím pravidelně každé ráno a bez problémů. Před týdnem jsem také zaznamenala první malé zlepšení periorální dermatitidy, se kterou marně zápasím už 5 měsíců. Nevím, zda první zlepšení je díky těmto tabletám, ale dosud vše, co jsem na dermatitidu používala, způsobilo vždy zhoršení. Ještě mám 2 celá balení detoxikačního elixíru, takže v užívání pokračuji.

Dobrý den, manželka byla s doplňkem stravy Detoxikační elixír spojená a spolu s ostatními jarními bylinami přispěl k očistě.

Dobrý den, k mnou zakoupeným produktům Vám sděluji následující: GS Echinacea FORTE 600 - tento produkt je výborný pro období chřipek, nachlazení a nemocí spojených s dýcháním, průduškami atd. Dle mého posouzení je velice vhodné tento přípravek brát v těch měsících, kdy začínají chřipkové epidemie, nebo obyčejné nachlazení. Přípravek je vhodné začít brát před vypuknutím různých nemocí, nebo i v průběhu a pokračovat ještě po vymizení zdravotních problémů. Z tohoto důvodu doporučuji kupovat větší balení, které jsem použil i já. Výhodnost větších balení je v menší ceně za jednu tabletku. Výše uvedené balení obsahuje kromě léčivé Echinacei i další podpůrné vitamíny, jako je vitamín C a zinek. Výše jmenovaný produkt užívám při dávce jedna tableta denně v čase kolem oběda v délce půldruhého měsíce, a nemá žádné vedlejší účinky. Tento produkt velice doporučuji všem, kteří trpí na časté nachlazení, chřipky, záněty průdušek a nemoci spojené s horními dýchacími cestami. Mě jednoznačně pomohl a pomáhá. Doporučuji především jako prevenci, ale funguje i při již započaté nemoci, nebo nachlazení atd. PM Chlamydil Extra a PM Detoxikační elixír - tyto přípravky používám již po několikáté, z mého pohledu fungují na menší zdravotní problémy při uvedeném dávkování a to v kombinaci obou dvou přípravků. Někdy se projeví zvýšené pocení, určitá změna tělesného pachu, a na začátku užívání mohou nastat i lehké zažívací problémy. Předpokládám jako důsledek boje v těle - vzájemného působení látek, které v těle nemají být. Po zhruba týdnu užívání všechny tyto problémy vymizí. Já jsem tyto přípravky použil poprvé jako podpůrnou léčbu při chřipce, kde bylo pozitivní působení těchto doplňků, při dalších vyšetřeních u mě byla nalezena chlamydia pneumoniae a to zhruba před rokem. Po tomto zjištění, jsem bral speciální antibiotika po dobu skoro měsíce a následně další šestiměsíční léčbu dalšími medikamenty. V současné době jsem dobral výše uvedené doplňky zatím jako detoxikaci organismu a zbavení se všeho, co nepatří do lidského těla a vlastně jako prevenci, neboť jdu za 14 dní na kontrolu na plicní oddělení a potom se uvidí.

Dobrý den, pokud jde o přípravky PM Chlamydil Extra + PM Detoxikační elixír - jde o očistnou kúru od nežádoucích bakterií a virů, zejména bylo podezření (nikoliv imunologicky ci bakteriologicky prokázané) na chlamydie pneumoniae, poněvadž jsem chovatelem koček. Musím s potěšením konstatovat, že po cca 3 měsících užívání a měsíci detox (tak jak je v návodu uvedeno jako očistná kúra od "mrtvých" bakterií) na sobě pozoruji postupně mizení určitých, před necelým půl rokem objevených, symptomů (klidová dušnost, palpitace, závratě, bolesti zad, kloubů atd.).

Dobrý den, PM Chlamydil extra a PM Detoxikační elixír jsme užívali já, manžel i syn, protože jsme se nemohli zbavit vytrvalé virózy, která mezi námi letos kolovala asi po dobu dvou měsíců. Musím říci, že po užívání těchto produktů jsme se velmi brzy začali cítit lépe a potíží se zbavili. Já v užívání pokračuji i nadále. Nakupuji u Vás pravidelně a velmi ráda, máte dobrý výběr zboží, ceny a dodání je velmi rychlé. Přeji hodně spokojených zákazníků!

Dobrý den, s přípravky Chlamydil Extra a Detoxikační elixír jsem moc spokojena, prokazatelně mi pomáhají (cítím se mnohem mnohem lépe a již několik měsíců vyplavuji ústy z těla krvavé hleny), i když na laboratorní testy půjdu teprve v říjnu či v listopadu. Jsem přesvědčena, že i laboratorní testy prokáží, že jsem se chlamydie pneumonie (jejíž silně pozitivní stav prokázaly testy v roce 2008) zcela zbavila.

S Detoxikačním elixírem jsem byla velice spokojena, protože už s ním mám dlouhodobé zkušenosti a nedám na něj dopustit.

Detoxitační elixír splnil mé očekávání, je velice účinný a jsem s tímto výrobkem spokojená.

 

 

CARVACROL

základní účinná látka v dobromyslovém oleji 

 

velmi silné přírodní antibiotikum, působící i na bakteriální kmeny, které jsou jinak odolné vůči klasickým syntetickým antibiotikům

 

 

 

Fin Candimis - Carvacrol

obsahuje olej z oregana, jehož hlavní složkou je éterický olejíček obsahující velmi hodnotný karvakrol. Fin Candimis patří díky svému účinku stabilně mezi první desítku (a v zimních měsících i první pětku) nejžádanějších výrobků.

Fin Candimis obsahuje oregánový olej získaný z dobromysli (odrůdy Origanum vulgare). Je zdrojem carvacrolu - vysoce kvalitní látky s antioxidačními účinky.

Základní účinnou látkou v dobromyslovém oleji je carvacrol. Tato látka je prokazatelně velmi silným přírodním antibiotikem, působícím i na bakteriální kmeny, které jsou jinak odolné vůči klasickým syntetickým antibiotikům.

 

Recenze z Prozdravi.cz

S produkty Cat´s Claw a Fin Candimis jsem velmi spokojena. Pár let jsem se nemohla zbavit kvasinek, vystřídala jsem pár gynekologů, byla jsem u léčitele a nic mi nepomáhalo, byla jsem psychicky na dně. Začala jsem pátrat na internetu a na doporučení lidí se léčit sama. Koupila jsem Cat's Claw a Fin Candimis a mám po problému! Pořád je ještě beru a bojím se, aby se mi to nevrátilo, ale jsme s manželem moc vděčni a štastni!

Fin Candimis užíváme už dlouho. Doporučil nám ho léčitel Stanley Bradley, jestli ho znáte. Dobře zabírá na chlamydie, kterými prý trpí spoustu lidí. Může to být všude v těle. Někdo si pod tím představí pohlavní nemoc, ale jsou třeba i plicní chlamydie. To prý ovlivňuje špatnou imunitu, opakující se gynekologické problémy, alergie apod. Synovi se zlepšila epilepsie a obranyschopnost. Je to přírodní a myslím, že tím nic nepokazíme :-)

Fin Candimis je výborný produkt! 20 let se potýkám s plísní na nehtu nohy a po využívání 1 balení kapek (zevně přímo na nehet 2x denně i vnitřně jako podpůrnou léčbu plísně) je zřetelné markantní zlepšení. 20 let mi nepomáhaly žádné masti, kapky apod. od kožní lékařky (a že jsem jich vystřídala bezpočet), ani užití prý „zázračného“ přípravku na mykózy tzv. „Chytrá houba“, ale kapky Fin Candimis opravu účinkují! Už jsem si pořídila další balení a hodlám s léčbou vytrvat do úplného vyléčení. Po tolika letech už jsem byla zoufalá a ani nedoufala, že kromě amputace prstu, snad něco může pomoci! Kapky také zabírají na žaludeční nebo žlučníkové problémy.

Dobrý den, pH Minerals na odkyselení organizmu účinkují jednoznačně, lze to ověřit indikátorovými pH papírky, které jsou rovněž dobré. Obojí lze při detoxikaci jistě doporučit. Fin Candimis zatím neužívám systematicky, takže nemohu jednoznačně popsat jeho účinek. Jeví se jako silný prostředek. S Bio ječmenem mám dobrou zkušenost. AloeLive jsem použila jako dárek, sama užívám jinou značku. Aloe vera je bezpochyby dobrá věc na očistu. Tato značka má dobrou cenu a kvalita se nezdá špatná.

Fin Candimis je výborný, již mám od vás 2. balení a podzim a zimu jsem přečkala bez viróz a chřipek.

Fin Candimis je výborný.

S výrobkem Fin Candimis jsem spokojená. Právě jsem dovyužívala lahvičku, obtíže (nepřetržitá poševní mykóza) jsou daleko menší, doufám, že už na ústupu. Fin Candimis si určitě ještě koupím, pokud by kvasinka ustoupila, tak určitě opět na podzim, jako prevenci - antioxidant.  S vašimi službami jsem velmi spokojená, tak brzy jsem zásilku vzhledem k Silvestru a Novému roku neočekávala.

Fin Candimis jsem zakoupila na doporučení kamarádky, které produkt doporučil lékař k antibiotikům, že narušuje obal Mycoplasmy, aby se k nim mohla antibiotika dostat. Zároveň obsahuje látku, která je proti Mycoplasmě. Mimo jiné mě překvapily antimykotické účinky při dlouhodobém užívání k atb, měla jsem hrozné problémy a oregánový olej skvěle zabral. Jediné, kdžy si člověk zvýší trochu dávkování, může nastat podráždění asi žaludku. Je hodně "pálivý". Jinak nevěřila jsem tomu, že by zabral na mykózu při atb a zabral skvěle. Takže u mě velké překvapení a naprostá spokojenost. Mám ráda i váš obchod, vždy rychlé jednání, myslím, že solidní.

Fin Candimis působí antibakteriálně, vyhovuje mi brát jej obden 3 kapky na močové cesty.

Fin Candimis funguje zaručeně na mykózu. Přípravek jsme si objednala na jiné problémy a zjistila jsem, že má mimo jiné velice pozitivní účinek na mykózy.

Fin Candimis dávám synovi (9 let). Měl 3x za sebou antibiotika, astmatický záchvat. Pak nám doporučili Candimis a půl roku nebyl u lékaře!

Dobrý den, Candimis jsme si oblíbili, kupujeme ho docela často, užívám ho vnitřně a musím říci, že kožní problémy, které jsem měla, jsou minimální nebo nejsou vůbec.

S produktem Fin Candimis jsem byl velmi spokojen.

Candimis užíváme jako prevenci virových onemocnění a zdolávání plísní.

Dobrý den, ješte jsem kapky Candimis nedobrala, nemohu tedy takhle dopředu hodnotit, nicméně brala jsem je asi před 10ti roky, to mi zabraly, a proto jsem si je objednala zas a dokonce doporučila ještě dalším známým. Věřím, že mi opět pomohou. Mějte se hezky, přeji krásný den, ať se vám daří.

Produkt Fin Candimis je výborný proti plísním a kvasinkovým onemocněním.

Dobrý den, produkt Fin Candimis jsem objednával pro mojí matku. Protože byla spokojená s účinky Candiminu, tak jsem jí objednal další dvě balení.

Dobrý den, přípravek Fin Candimis jsem si zakoupila na doporučení lékaře na zbavení plísní v telě. Užívám ho společně s jinými přípravky a ještě nemám dokončenou půlroční doporučenou kúru, tak nemohu říct, jak přípravek funguje na používání plísní. V příbalovém letáku jsem ale vyčetla, že působí dobře na bradavice. Proto jsem si potřela malou bradavici jednou kapkou tohoto oleje. Bylo to na obličeji a dost hodně to pálilo, tak jsem si příště dala jednu kapku na vatovou tyčinku. Takto jsem to potřela asi ještě čtyřikrát a bradavice opravdu zmizela. Zatím tento olej na nic jiného napoužívám, ale rozhodně ho doporučuji.

S přípravkem Candimin (Fin Candimis) jsem moc spokojena, je výborný při prvních přiznacích chřipky a nachlazení:)

Vážení, preparát Fin Candimis-Candimin užívám ve své praxi delší dobu, resp. jsem jej používal, a nyní se k němu vracím. Jsem zvěrolékař a používám jej jako antimykotikum, samostatně nebo v kombinaci s dalšími preparáty, nebo do mastí. Na zažívací poruchy v doporučené dávce u členů rodiny i psích pacientů. Nyní s úspěchem v dávce 2 kapky do jedné dávky ústní vody ke kloktání a vyplachování, k bolavým krčkům, stomatitidám. K desinfekci v roztoku betadinu na interdigitální ekzém psů a podobné kožní problémy. Každopádně s dobrým účinkem.

Dobrý den, s výrobkem Candimin - Fin Candimis jsem velice spokojena. Užívám ho i preventivně v době chřipek, i střevních, při kašli a když se vyskytne nějaký pupínek (akné). Přeji hezký den.

Dobrý den, zatim jsme vyzkoušeli pouze Candimin na plíseň na nehtech - velký úspěch.

S Candiminem má celá rodina velmi dobré zkušenosti - takřka ve všech inzerovaných oblastech (zejména pak plísně a záněty na končetinách), nicméně je nutné užívat pravidelně a poctivě (a zejména dlouhodobě), jinak se potíže vrací.

Přípravek CANDIMIN jsem si objednala již 2x, mám sním velmi dobré zkušenosti doporučili mi ho z CENAPU Brno. Měla jsem gynekologické problémy (plíseň), kterou jsem tímto odstranila. Nyní ho používám preventivně.

Přípravek Candimin Fin jsem užívala na plíseň, kterou jsem měla na všech sliznicích po léčbě antibiotiky.V průběhu užívání se můj stav začal zlepšovat, až plíseň zcela vymizela. Mohu doporučit!!!!

Hezký den, s přípravkem Candimin mám velmi dobrou zkušenost.

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Velice ráda poskytnu reference na Vámi dodávaný přípravek, protože jsem s ním maximálně spokojená. Používáme ho celá naše rodina, skvěle pomáhá při střevních potížích, také se osvědčil proti lupům a používám ho rovněž na plíseň, která mě trápila delší dobu pod nehtem a v současné době to vypadá téměř doléčené. Z toho důvodu si budu objednávat ještě jedno balení. Skvělá věc!!!

Dobrý den, Candimin mi pomohl od problémů zažívání. Měla jsem velké bolesti břicha, prostě jsem byla nafouklá, dala jsem si na čajovou lžičku s cukrem jednu kapku, chvíli jsemto držela v ústech, než se cukr rozpustil a potom spolkla a zapila čistou vodou. Během čtvrt hodinky se mi ulevilo. Jinak beru Candimin každé ráno nalačno, než jdu do práce. Také jednu kapku s cukrem. Cítím celkovou úlevu i po psychické stránce. Neberu to dlouho, ale opravdu se cítím dobře. Dále jsem ho použila na našeho psíka, vyškrábl si klíště a zůstala mu tam krvavá stopa, tak jsem mu to pomazala, a ranka se krásně uzavřela, udělal se stroupek a pejsek má klídek. Vetřela jsem mu Candimin do kožíšku a můžu říct, že se mu klíšťata vyhýbají. Dále, má dcerka si nechala dát pearsing do jazyka. Jazyk měla celý oteklý. Mazala si to Candiminem a jazyk jí splasknul a po třech dnech ho má vyhojený. Vždy jsme dávaly kapátkem jen jednu kapku. Manželovi pomohl od ošklivého aftu. Smál se mi, prý, jsem zvědav na ten tvůj zázrak , a panečku, jak si liboval. Je pravda, že Candimin je silně aromatický, ale je to bomba.

Candimin mi doporučili na problém s lupy. Zdá se, že užívání zabírá, jak 2 kapky do šamponu, tak 2 kapky užívat vnitřně. Mám pocit, že zmírňuje i chřipkové stavy.

Přípravek jsme si objednala na jiné problémy a zjistila jsem, že má mimo jiné velice pozitivní účinek na mykozy.

Užíváme s úspěchem jako prevenci virových onemocnění a zdolávání plísní.

S Candimis je spokojená celá rodina. Při nějakém zdravotním problému - nachlazení, onemocnění dýchacích cest, kvasinkové postižení si okamžitě nasadíme tyto kapky. Výsledky se během týdne dostaví a potíže ustupují. Doporučuji.

 

Rezistentní bakterie na antibiotika mají denně na svědomí 1900 úmrtí

27.5.2016 (dTest)

Studie, kterou zveřejnila britská vláda, uvádí, že každoročně na světě umírá okolo sedmi set tisíc lidí na následky nemocí, jež způsobily rezistentní bakterie či takzvané superbakterie. K vývoji těchto bakterií významně přispívá nadužívání antibiotik, zvláště pak pokud jsou podávána hospodářským zvířatům. O současných potížích s antibiotiky informuje spotřebitelský server Consumerist.

Současná situace na trhu s antibiotiky není příliš příznivá.
Nový typ antibiotika nebyl vynalezen již po dobu třiceti let a užívání stále stejných látek vede ke vzniku odolných kmenů bakterií. Právě tyto bakterie mají každý den na svědomí okolo 1900 mrtvých. V Indii pak každoročně umírá až 60 000 novorozenců kvůli bakteriálním infekcím.

Jak ale varuje průzkum britských mikrobiologů pro vládu Davida Camerona,
počet obětí se může ještě zvýšit až na přibližnou tisícovku za hodinu. S takovým dopadem počítá jeho studie již v roce 2050, a to za předpokladu, že nebudou objevena nová antibiotika.

V současnosti je situace taková, že mnozí lékaři v případě infekce rezistentními bakteriemi sahají po prostředku poslední záchrany. Tím je colistin, velmi silné antibiotikum s vážnými vedlejšími účinky, jehož užívání může poškodit játra.
Devatenáct zemí na třech kontinentech ovšem hlásí výskyt kmenů bakterií, jež jsou odolné i vůči colistinu.

Experti se shodují, že dokud nebudou objevena nová antibiotika, je třeba zamezit nadužívání těch současných. To se týká jak lékařů, kteří často předepisují antibiotika i na virová onemocnění, tak hospodářských velkochovů. Zatímco podávání antibiotik pro povzbuzení přibírání na váze je na mnoha místech včetně EU zakázáno, problém tkví v tzv. preventivním podávání. Jedná se o situaci, kdy jsou antibiotika podávána celému stádu, i když nemocných je jen několik kusů. Podle kritiků preventivního podávání se pod něj často schovává právě „výkrm na váhu“.

Odolné bakterie se pak mohou snadno šířit v mléce či mase, známé jsou i případy otravy prémiovým „krvavým“ hamburgerem, starší průzkum americké organizace Consumer Reports pak prokázal přítomnost rezistentních bakterií i v masu z bio-chovu.

 

Kniha

Borelióza

 Stephen Harrod Buhner

Lymská borelióza

Nejen v České republice jde o nejčastější onemocnění přenášené klíšťaty. Kde alopatická medicína selhává, nastupuje přírodní prevence a bylinná léčba. Právě těmto dvěma metodám je věnována kniha  Borelióza,  která je určena nejen lidem trpícím lymskou boreliózou, ale i lékařům, kteří chtějí lépe porozumět mechanismům procesu onemocnění i samotným boreliím.

Revmatoidní artritida, poškození centrální nervové soustavy, srdeční komplikace a angina pectoris, oční problémy a chronická únava - tyto a řadu dalších komplikací způsobuje lymská borelióza. Počet nakažených lidí každoročně prudce stoupá, dopady nemoci jsou často mimořádně závažné. Ve většině případů je nemoc léčena antibiotiky, jejich účinnost bohužel není tak vysoká, jak se obecně předpokládá. Více než třetina nakažených pacientů na léčbu nereaguje nebo u nich dochází k relapsům. Borelie jsou totiž vysoce adaptabilní organismy, které jsou ve většině případů schopné úspěšně odolat i působení dlouhodobého antibiotikového protokolu.

Stephen Harrod Buhner - je přírodní léčitel, psychoterapeut a odborník na původní a kontemplativní duchovní tradice. Značnou část své práce i literárního díla zasvětil bylinné a alternativní medicíně, hlubinné ekologii a posvátnému (duchovnímu) rostlinolékařství. Žije v Novém Mexiku v USA.

 

Proč selhává léčba lymské boreliózy

James L. Schaller, MD, MAR, PA, DABPN, DABFM, CMI, CMR, PA

Shrnutí 29 důvodů, proč selhává léčba lymské boreliózy (2009)
Dr. James Schaller, M.D. říká "Můj průměrný pacient přede mnou navštívil 10-50 lékařů". Zde jsou některé typické důvody proč jejich léčba selhala. Shrnutí originálního článku.

1) Co se týče interpretace Western Blotu
Mnozí z řad zdravotnického personálu nejsou správně ínformovaní. Jakmile je byť i jeden band WB pozitivní, svědčí to PRO přítomnost LB. Pokud váš ošetřující lékař volí jako 'test první volby' ELISu, vezměte nohy na ramena. (
test Elisa není dostatečně citlivý ani spolehlivý, i přes negativní Elisu je třeba provést test metodou Western blot. U něj je nutné VŽDY posoudit rozepsané výsledky jednotlivých antigenů - pokud je jen jediný z těch specifických pozitivní, interpretace testu zní "POZITIVNÍ").

2) Deset let trvající léčba Lymské boreliózy je neakceptovatelná.
Lékař, který aplikuje intravenózní léčbu není 'up-to-date', (neboli používá zastaralých metod).
Tato takzvaná 'léčba' pouze sníží počet organismů nebo zlehčí příznaky nemoci, aniž by plně eradikovala jednotlivé typy infekčních agens.

3) Některé navrhované léčebné postupy jsou k ničemu
Autor rozebírá problematiku hyperbarickych komor a test, který na vlastní náklady provedl s nespecifikovaným počtem pacientů (120 vstupů, 2.4 atmosfér po 90 minutách). Všichni účastníci testu měli po zkušební terapii HBOT i nadále pozitivní nálezy u všech čtyřech infekcí. Oslovená majitelka hyperbarické komory nebyla na tato zjištění schopna oponovat žádným nezávislým protiargumentem.

4) Neúspěch léčebných procesů tkví v ignorování nových postupů v léčbě Lymské boreliózy
I u některých 'lékařů obeznámených s problematikou' bylo třeba, aby po nich jejich pacienti doslova vrhli nové informace - mezitím ale uběhlo pár let a všichni víme, jak moc 'nové' jsou 'nové poznatky' po pár letech.

5) Mnozí lékaři věří v existenci jakési 'vyšší autority' v léčbě Lymské boreliózy
Žádný takový expert ale neexistuje. Jsou zde lékaři, kteří mohou nabídnout užitečné informace z minulých výzkumu, ale
neexistuje žádná autorita, která by vlastnila know-how na nemoci přenášené klíšťaty a nejnovější informace o koinfekcich.

6) Pisatel byl osloven několika praktikujícími lékaři, aby se s nimi podělil o své poznatky v léčbě Lymské boreliózy
Většina z nich se mu ozvala, protože sami onemocněli Lymskou boreliózou. Byli požádání o pozastavení samoléčby a byly jim nabídnuty rozsáhlé laboratorní testy a konzultace. Většina odmítla.

7) Současná léčebna doporučení jsou často od základu chybná
Je často aplikována bez současné aplikace 'rozbíječů cyst'. Nejběžnější léčba babesiozy představuje 750 mg Mepronu (ekvivalent jedné čajové lžičky) dvakrát denně. Najčastejší bylinná léčba babesiozy představuje Artemisin nebo Artesunat (například Zhang Artemisia jedna kapsle třikrát denně).
Všechny tyto postupy selhávají i při dlouhodobém podání. (to jsou jednodruhové léčebné metody).

8) Léčba bartonelly je ztížena tím, že neexistují následně jednoleté slepé studie, tzv. 'follow-upy' po ukončení léčby
Autor zjistil, že Levaquin, Rifampin, Zithromax (Azitromycin), Doxycyclin, Mycobutin, Cumunda (jakási tráva/bylina?), Banderol (extrakt z kůry čehosi, co patří do čeledi 'Otaba' a roste v jižní Americe) a Rife přístroje (Zapper) na různých frekvencích mohou snížit infekční zátěž a vést k počátečním pocitům úlevy.
Ale žádná z těchto cest nevede k vyléčení.

9) Testy používané v současnosti v diagnostice babesiozy, bartonelozy a ehrlichiozy jsou výrazně dysfunkční
Následuje popis úrovně testu v USA, kterou nazývá 'diagnostickou katastrofou': některé DNA nebo PCR testy nezachytily pozitivní infekcí ani na desátý pokus a národní laboratoře neprokázaly babesii nebo bartonellu ani na jednom z více než 1000 vzorků. U pacientů se specifickým druhem babesie nebo bartonelly nenašla tuto infekcí ani jedna z větších národních laboratoří
.

10) Znalosti o testování bartonelly a její léčbě hraničí s katastrofou
Bartonella je jednou z nejrozšířenějších infekcí na světě a považovat ji za 'koinfekci' je nesmysl. Když už, pak je 'koinfekce' borrelioza, říká autor. Bartonella byla nalezena v rozsáhlém počtu přenašečů včetně blech, klíšťat, ve slinách domácích zvířat. Bartonella dovede 'vypnout' nebo ztlumit produkci protilátek proti borrelioze, babesioze, ehrlichioze, anaplazmě, i proti svým vlastním protilátkám. Bartonella přežívá v krvi a dostane se do krevního oběhu, aniž by působila vysokou horečku - naopak, ve skutečnosti horečky snižuje.
Bartonelloza je 'královnou mezi skrytými infekcemi': 'vypíná' protilátky, horečku a imunitní procesy, zatímco poškozuje orgány na mnoho způsobů.

11) Používání rigidních 'protokolů' nebo 'procedur' v léčbě infekcí přenášených klíšťaty nazývá autor 'sadistickou medicínou'
Přistupuje k jednotlivci jako ke stroji; dochází k objektivizaci pacienta. Snažit se vtěsnat jedinečné organismy se specifickou kombinaci infekcí a svébytnou biochemickou odpovědi do jednotného protokolu, jako by všichni pacienti měli stejně potíže, není dobrá cesta!

12) Protože bartonella dovede 'vypnout' tvorbu protilátek proti babesii microti nebo duncani a proti borrelia burgdorferi, měla by být zvážena u všech úvodních konzultací
Řešení by mohlo být seznámit se s 40 druhů kožních projevů bartonellové infekce nebo její kombinace s boreliozou. Dalším užitečným postupem je seznámit se s nepřímými laboratorními ukazateli spojenými s bartonellou nebo babesii, mezi které patří IL-6, IL-1B, TNF-a, ECP a VEGF. Klinické vzorce pohybu těchto parametrů najdete v autorově příručce Babesia 2009.

13) Někteří pacienti v sobě nosí malý počet babesií
Babesie i při malém množství působí organismu vážně potíže. Zároveň ale malé množství způsobí, že je PCR test nebo vizuální FISH test nezachytí.

14) Pokud vaše laboratoř netestuje na nově objevené druhy
jako například Babesia duncani, nebo další z mnoha existujících druhů babesie nebo bartonelly, nemůžete tyto infekce vyloučit i přes negativní výsledek. Existujte 'trik' určeny k detekci 'skryté' babesiozy (která kromě přetrvávající únavy, bolesti hlavy a váhového přírůstku může mít za následek právě přetrvávající neúspěch při léčbě cíleně na LB). Postup je následující: pacient užívá nejméně dva různé typy protibabesiové medikace, například Mepron, Artesunat nebo Malarone (Proguanil). Léky jsou užívány deset dní v dávkování, které vy a váš lékař budete považovat za bezpečné a budete ochotni je risknout. Aspoň jeden z přípravků bude mít účinek a povede k úhynu určitého počtu babesií. 10 až 14 dní poté je proveden test hladiny ECP a srovnána s výchozí hladinou. Pokud test výrazně 'poskočí', je průkazem úhynu babesií. (Eosinofily produkují protiparazitárni ECP). Další možností je počkat pět týdnů a testovat na protilátky proti b. microti nebo b. duncani. U jednoho z mladistvých pacientů s pokročilým onemocněním byla babesioza tímto způsobem konečně diagnostikována a po šesti letech poprvé projevil zřetelně známky pokroku, a to už po třech týdnech léčby cíleně na babesie. I zkušení laboranti tyto parazity červených krvinek často přehlédnou. Tento postup vyžene babesie na povrch a může pacientovi ušetřit léta necílené léčby.

15) Testy na bartonellu z většiny amerických národních laboratoří jsou nepoužitelné
Velké laboratoře testují pouze jeden až dva druhy agens z celého rodu, referenční meze jsou nastavené nerealisticky vysoko a fakt, že bartonella umí 'vypnout' své protilátky, není v obecném povědomí. Lékařské závěry o negativitě pacientů na základě negativního nálezu protilátek z takových laboratoří nelze brát vážně.

16) Klíšťové infekce a zánětlivé procesy snižují schopnost realistického úsudku a způsobují osobnostní změny (kvůli postižení frontálního laloků mozku)
Změny osobnosti mohou vést k situacím, kdy se pacient domnívá, že je vyléčen (ale zatím došlo jen k zlepšení stavu). Někteří pacienti záměrně vyhledávají nekvalitní laboratoř a sabotují léčbu, nebo zcela odmítají další testování a pozitivní výsledky testu jsou potlačovány a ignorovány.

17) Někteří pacienti se domnívají, že jejich problémy jsou způsobeny plísní, bez ohledu na onemocnění z klíšťat
Obojí má stejný význam a kterýkoli z těchto původců může být příslovečnou poslední kapkou. Někteří pacienti onemocní po zátopách, při prosáknutí vody, nebo jiném problémů souvisejícím s vodou. Podle výzkumu v USA vykazovala třetina všech obytných objektů přítomnost plísní.

18) Pokud přebýváte v objektu, kde jsou problémy s plísní
Není při průměrném vdechnutí 40,000 – 120,000 za týden s podivem, že vaše léčba stagnuje. Prach spolu s vysokou vlhkosti vzduchu vedou k růstu plísní a bakterií uvnitř objektů a přítomnost plísní znesnadňuje léčbu (boreliozy).

19) Borelioza přináší nejméně jeden povrchový biotoxin - BbTox1
Pacienti s 15/16–6/5–51 HLA pravděpodobně nejsou schopni zbavit se biotoxinu z LB a je třeba použít pojiva, například cholestyraminu (který byl k navázání biotoxinu používán už v 70. letech).

20) Mnoho pacientů s klišťovými nemocemi trpí zvýšenou zánětlivou reakcí
Proto by veškeré dávky medikace měly začínat na nízké úrovni a měly by být postupně zvyšovány spolu s podáním prostředků na ochranu jater. Podat plně dávky hypersenzitivnímu organismu je hazard - masivní úhyn může způsobit ataky paniky, dušnost, bolesti na prsou, velké bolesti hlavy. Tento přístup, který není pacientovi šitý 'na míru', bývá častým jevem ve velkých ordinacích, které užívají několik vybraných protokolů jako rutinu.

21. 'Rychlá pomoc' - váš organismus bude potřebovat stimulaci
Abyste vydrželi v práci, nepřišli o partnera a postarali se o děti v situaci, kdy přichází bolest, únava, nespavost, deprese a úzkost, jsou stimulancia užitečným komponentem léčby. Spát více než 8 hodin vám nijak zvlášť neprospěje. Použití přírodních nebo syntetických stimulantů rozebírá autor v příručce 'The Diagnosis and Treatment of Babesia'.

22) Pokud se vám váš ošetřující personál nezdá být zcela na svém místě, jděte jinam
Najděte si někoho, kdo věc bere vážně, nikoliv někoho, kdo vám 'prokáže laskavost' tím, že nechá udělat pár laboratorních testů (autor též doporučuje, že Váš lékař by měl mít načteno nejméně 1000 hodin o této oblasti nových infekcí).

23) Někteří pacienti recidivují kvůli 'únavě z léčby'
Mají za sebou IV. léčbu, léčbu obnášející 40 pilulek denně, vyzkoušeli široké spektrum léčebných metod a mají toho všeho po krk. Fungují na 80%. Takový stav nastane, když nejste na samém počátku léčby léčení cíleně a efektivně.
Zvažte krátkou přestávku v léčbě a upřímně si promluvte s ošetřujícím lékařem. Nezaměňujte 'zlepšení stavu' s 'vyléčením'.

24) Léčebný postup, který vede k vyléčení, není stejný jako léčebný postup, který bakterie pouze vyleká
Vyléčení není pouhé snížení počtu tělísek. Například užívání Billicinu (intramuskulární benzathine penicilin) jedenkrát týdne bez použití 'rozbíječe cyst' vás z LB nikdy nevyléčí. Takže o pár let později se může ukazatel známý jako CD57 (podmnožina NK-buněk, dobrý ukazatel snížení imunitního systému boreliozou, v ČR se netestuje) octnout pod hranicí 90. Toto je mimochodem dobrý test, který je možná specifický při LB nebo aspoň pro klíštěcí nemoci. C3a a C4a zcela určitě specifické nejsou.

25) Jste-li nemocní už řadu let a trpíte-li mnohočetnými infekcemi
Nevyléčíte se za čtyři měsíce. Nenechte se odradit cynickými příbuznými, přáteli nebo zdravotnickým personálem, kteří budou očerňovat vašeho ošetřujícího lékaře a přemlouvat vás, abyste se s ním rozloučili. Nejčastější argument bývá 'finanční aspekt věci' nebo 'netrvá ta léčba nějak dlouho?', resp. 'nepostupuje nějak pomalu?'

26) V posledních letech se objevila myšlenka o existenci biofilmu LB
Organizace s milionovými granty na výzkum se tomuto tématu nikdy nevěnovaly. Víme, že mnoho spirochét tvoří biofilm, který snižuje účinnost antibiotik. Někteří odborníci se domnívají, že některé enzymy mohou narušit biofilm LB. Enzymy jsou ale jako 'klíče' a u žádného z nich nebylo prokázáno, že je tím pravým 'klíčem' k narušení biofilmu LB.

27) Mnoho specialistů je drahých, a úroveň jejich 'specializace' je velmi nejistá
Někteří jsou příliš úzce vyhranění a další naopak neváhají vyzkoušet až příliš. Takže se vrhnete na internet, čtete jako šílení, děláte psí kusy, čtěte zpovědi miliónů pacientů. Jeden měsíc se cítíte celkem dobře, ty další už nejsou až tak dobré. Ptáte se sami sebe, proč musíte tohle všechno podstoupit, proč musím tohle všechno číst a zjišťovat - to není dobře. To, co byste nepřečetli ani za deset let, už přečetl někdo jiný.

28) Existuje mnoho zdrojů
Knihy a internetové stránky, kde se lze dočíst o prevenci klíštěcích a bleších kousnutí.
Naučte se základní kroky k ochraně, zabere vám to půl hodiny - jistě nestojíte o znovunakažení.

29) Infekce přenášené bodavým hmyzem přinášejí osamění
Destruují mezilidské vztahy díky sníženému úsudku, deprese, mozkové mlhy, vzteku, úzkosti, extrémní nesnášenlivosti a odmítání léčby. Bartonella je pravděpodobně nejhorší příčinou těchto potíží, ale borelioza a babesie mohou při 'die-off' reakcích potíže zhoršovat. V konečně fázi může onemocnění vést k rozvodu, ztrátě rodinných vazeb a přátelství, což dále vede ke ztrátě podpory a zdrojů v nemoci.
Izolace vede ke snížení šanci se léčit...

 

 

Takto vyléčíte chronickou boreliózu, i když to už lékaři vzdali

        Dr. Josh Axe

Lymská bolerióza je infekce bakterií Borrelia burgdorferi (v Česku je tento typ poměrně vzácný, viz Lymská borelióza). Přenáší se hlavně klíšťaty, ale spekuluje se, že její možnými přenašeči mohou být i další druhy hmyzu jako jsou komáři či blechy.

Není přenosná z člověka na člověka, přestože nejnovější poznatky ukazují na to, že za jistých okolností k tomu může dojít, například při intimním styku.


Příznaky lymské boreliózy

Příznaky tohoto onemocnění se liší, ale ve většině případů se vyvíjejí podle následujícího scénáře.


Fáze 1 – den 3 až 30 po bodnutí

Někdy se tato fáze nazývá i „časná lokální infekce“.

U 70 až 75 % lidí se rozvine zarudnutí. Jde o charakteristické „býčí oko“ se středem v místě kousnutí klíštětem. Nesvědí ani nebolí, ale na dotek může vyvolávat pocit tepla.

Rozvoj příznaků podobných chřipce: horečka, zimnice, zduření lymfatických uzlin, bolesti hlavy a svalů, bolesti kloubů.


Fáze 2 – dny až týdny po bodnutí

 

Této fázi se zase někdy říká i „brzký rozsev infekce“ a zahrnuje:

 • rozšíření zarudnutí
 • velké klouby mohou otékat a bolet
 • v některých případech ztuhne krk
 • může vzniknout meningitida
 • závratě
 • bušení srdce

 

Fáze 3 – měsíce až roky po bodnutí

 

Tato fáze se označuje jako „pozdní rozsev infekce“.

Mnozí specialisté na infekční onemocnění se domnívají, že chronická lymská borelióza neexistuje, a že štípnutí klíštětem může být vyléčeno pomocí krátkého cyklu antibiotik.

Mnoho lidí však má příznaky onemocnění i dlouho po této počáteční léčbě.

Samozřejmě, je možné i to, že trpí na vedlejší účinky antibiotik. Stále více a více expertů se však přiklání k názoru, že bakterie způsobující toto onemocnění dokáže antibiotika přežít a dlouhodobě způsobovat autoimunitní reakce těla.

Stává se tak tehdy, když antibiotika neúčinkují důsledně nebo, pokud si vůči nim bakterie vyvinou odolnost, což se v poslední době stává dost často.

Uvedená třetí fáze onemocnění se pak vyznačuje následujícími příznaky:

 • příznaky artritidy – oteklé a bolavé klouby a klouby naplněné vodou
 • neurologické příznaky – necitlivost, brnění a vystřelující bolest
 • kognitivní problémy – mlhavá mysl, krátkodobé výpadky paměti, zmatenost
 • výkyvy nálady – deprese
 • únava
 • nepravidelný srdeční rytmus a srdeční selhání
 • v některých případech během druhé a třetí fáze může docházet dokonce i paralýze tváře

 

Krátká historie lymeské boreliózy

V letech 1960 až 1970 se děly v americkém Connecticutu velmi podivné věci. Ve třech městech s populací přibližně 12 000 lidí onemocnělo až 39 dětí na juvenilní revmatoidní artritidu a dalších 12 dospělých lidí dostalo artritidu z neznámých příčin.

Kvůli nedostatku odpovědí od místních zdravotnických úřadů se dvě matky zaktivizovaly a začaly shromažďovat informace od postižených rodin. Ty pak prodaly ministerstvu zdravotnictví a Lékařské fakultě na Yaleské univerzitě.

Následně byli výzkumníci schopni identifikovat onemocnění a rozpoznat jeho projevy. Až v 80. letech minulého století však byla objevena skutečná příčina lymské boreliózy.

Willy Burgdorferi, vědec, který studoval jiný typ horečnatých onemocnění, objevil spojení mezi bakterií nacházející se v klíšťatech a vyvolaným onemocněním. Tato bakterie byla pojmenována po něm – Borrelia burgdorferi.


Kontroverze kolem lymské boreliózy

Když se podíváte na několik článků o této nemoci, tak zjistíte, že mezi pacienty i lékaři panuje poměrně velká frustrace týkající se léčby.

Za prvé, existují vážné problémy s diagnostikou. Přibližně 25 až 30 % pacientů infikovaných bakterií boreliózy neprojevuje první příznak onemocnění, kterým je zarudnutí kůže v okolí štípance.

U těch, kteří zarudnutí kůže mají, zase není přítomen jeho typický tvar v podobě býčího oka.


Za druhé, diagnostické krevní testy na odhalení bakterie mívají často falešné negativní i falešné pozitivní výsledky. Proto je zpočátku obtížné správně odhalení onemocnění.

Za třetí, lymská borelióza se často podobá jiné nemoci a proto je nejednou nesprávně diagnostikována jako roztroušená skleróza, fibromyalgie, artritida, ALS a další onemocnění.

Na lymeskou boreliózu existuje několik druhů testů.

Americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) doporučuje test ELISA a jeho následné potvrzení testem Western blot.

Problémem však je, že během prvních 4 až 6 týdnů onemocnění jsou tyto testy nespolehlivé, protože se zaměřují na množství protilátek v krvi a nikoli na bakterii samotnou.


Co k tomuto tématu uvádí Dr. Dietriech Klinghardt, MD, PhD:

 • Lymská borelióza se pomocí standardních testů diagnostikuje velmi těžko. Také velmi závisí na tom, kde jste k onemocnění přišli a zda současně máte i nějaké jiné infekce.
 • Existuje totiž skupina asi 8 mikrobů, které jsou si velmi podobné, nejhorší z nichž je Babesia Microtel.
 • Tvrdí se, že úvodní léčba antibiotiky během první fáze onemocnění je ve většině případů úspěšná.
 • Avšak proč ne ve všech případech? Podávají se antibiotika krátce? Měly by se podávat ve větších dávkách? Nebo by se měly podávat dlouhodobě, zejména u těch, kteří vykazují příznaky třetí fáze?
 • Nebo, co dělat tehdy, když už krevní testy nevykazují známky bakterií?
 • Problém je, že když antibiotika nezaberou, pacient musí pak bojovat proti borelióze s oslabeným imunitním systémem.

 

Proč antibiotika na lymeskou boreliózu nefungují?

Zde je několik důvodů, proč mají antibiotika s bakteriemi Borrelia burgdorferi způsobujícími lymeskou boreliózu, takové potíže:

 • Bakterie boreliózy mají úzký tvar spirochety, který jim umožňuje pronikat hluboko do tkání a šlach, včetně mozku a nervového systému, kde jsou před antibiotiky bezpečně ukryté.
 • Bakterie boreliózy se dokáží vzdát svého typického tvaru a přeměnit se na formu, která jim umožňuje žít uvnitř lidských buněk (podobně jako to dělají viry), kde opět antibiotika nedosáhnou.
 • Bakterie boreliózy, podobně jako mnohé jiné bakterie, dokáží zformovat spící cysty, které jsou vůči antibiotikům zcela odolné. Čím více se na ně pokoušíte zaútočit, tím odolnějšími se stávají.
 • Bakterie boreliózy jsou často doprovázeny jinými infekcemi a pro imunitní systém neviditelnými mikroby, které také žijí uvnitř buněk a pomáhají jim přežít.
 • U tohoto druhu bakterií se rezistence na antibiotika vyskytuje poměrně často. Antibiotikum je přece jen jediná chemická substance. Bakterie jako tato něj reagují poměrně pomalu a mají tak dostatek času na vytvoření si rezistence.


Jinými slovy, čím déle vydrží v těle, tím je větší šance, že se stanou kompletně odolné na antibiotika.

Dokonce se ukázalo, že užívání více antibiotik současně tento proces ještě více zrychluje a ani jejich střídání nepomáhá. Rezistentní bakterie se zakoření ještě více.

Na druhou stranu, antibiotika ničí přirozenou a prospěšnou mikroflóru ve střevech a na pokožce, čímž se nabourá bakteriální rovnováha a vzniknou v těle další problémy.

A co je snad nejdůležitější, antibiotika potlačují činnost imunitního systému, což představuje největší překážku pro vyléčení.

 

Jak léčí lymskou boreliózu většina lékařů

Někteří lékaři si stěžují, že existují pacienti, kteří nikdy nebyli definitivně diagnostikováni na lymeskou boreliózu, ale domáhají se léčby jejího chronického stadia.

Jiní lékaři zase zdůrazňují, že je vzácné, když pacient po štípnutí klíštětem trpí jen na jednou infekcí, protože klíšťa jsou přenašeči více patogenů současně.

Kromě toho, neexistuje jen jedna „lymská borelióza“.

Známe 5 podtypů bakterie Borrelia burgdorferi. A ty se dále člení na více než 100 poddruhů v USA a téměř 300 celosvětově. A většina z nich je dnes již odolná na antibiotika.

Dokonce je nelze ani odhalit testy, dokud se nenasadí úvodní léčba, čemu se říká také takzvaný „Boreliózový paradox“.


Dr. Richard Horowitz z New Yorku patří mezi nejvyhledávanějších odborníků na lymskou boreliózu

Jak uvádí, minimálně polovina jeho pacientů je kromě boreliózy infikována i babesiósou. Jde mikroskopického parazita, který infikuje červené krvinky.

Jelikož většina těchto pacientů vykazuje známky více infekcí a zároveň vyčerpaného imunitního systému, zaměřuje se Dr. Horowitz na jeho posílení vědom si, že takto léčí pacienta a ne nemoc.

Pacienti, kteří neměli to štěstí mít tak zkušeného lékaře jakým je Dr. Horowitz, se často ocitají v křížové palbě. Jejich lékaři totiž nemají dostatečné znalosti tohoto patogenu, čelí komplikovanému infekčnímu procesu a léčebným protokolem, které nefungují u všech pacientů stejně.

Výsledkem pak je nefungující léčba a obviňování pacientů lékaři, že jsou hypochondři či předstírači, zatímco ve skutečnosti pacienti trpí velmi reálnými a bolestivými projevy onemocnění.

A navíc, k šíření boreliózy a jí podobných bakteriálních infekcí přispívají i pavouci, komáři, blechy či štěnice.

 

Jak léčit lymeskou boreliózu přírodně

Bakterie vyvolávající boreliózu se nacházejí na pokožce, v srdci, kloubech a v nervovém systému.

Navíc specialisté na toto onemocnění uvádějí, že to, co my nazýváme boreliózou,
může být několik různých infekčních onemocnění, či dokonce jejich kombinace.

Někteří dokonce spekulují, že často jde o infekci bakterie Borrelia spolu s nadměrným výskytem houby Candida nebo nějakým parazitem.

Každý z nás hostí ve svém těle nespočet virů, bakterií, hub, toxinů a rakovinných buněk. Mnozí mají lymeskou boreliózu spolu s dalšími strašidelnými onemocněními a ani o nich nevědí.

Ti, se silným imunitním systémem často šíří infekce, o kterých si nejsou vědomi, na lidi se slabší imunitou.

V současnosti specialisté tvrdí, že borelióza nemůže být přenášena z člověka na člověka. No jsou i tací experti, kteří toto tvrzení zpochybňují, zvláště co se týče přenosu při intimním styku.

V každém z těchto případů může být infikovaný člověk přenašečem onemocnění po celá léta, aniž by o tom byť jen tušil.

Dobrou zprávou je, že holistický přístup se zaměřuje na léčbu imunitního systému, který dokáže zbavit tělo a vyléčit ho z jakékoliv infekce.


Přístup k léčbě lymské boreliózy by měl být proto podobný přístupu léčby HIV, fibromyalgie, chronických streptokoků, lupusu, chlamydií a mnoha dalších nemocí. A zde následují jednotlivé kroky přírodní léčby

 

Krok č. 1 přírodní léčby boreliózy: Střeva a imunita

Při chronických onemocněních je nejčastějším určujícím faktorem chronická infekce.

Naše strava plná cukru, geneticky modifikovaných potravin (které ničí střevní mikroflóru), antibiotika, další antibakteriální produkty (mýdla, čistící prostředky, zubní pasty a podobně) a mnohé další chemické látky v naší stravě ničí prospěšnou mikroflóru, což potom rozhází náš imunitní systém.

To pak vytváří prostor na systémové chronické houbovité infekce a množení parazitů, které procházejí přes střevní stěny, vcházejí do krevního oběhu a šíří infekci po celém těle.

Konvenční lékaři jsou na tom velmi špatně co se týče nalézání a diagnostiky parazitních infekcí, které nelze snadno vidět na povrchu těla nebo analýzou stolice.

Průměrný člověk má minimálně přemnoženou Candidu (nejčastěji se vyskytující houbovité onemocnění) kvůli výše popsané stravě a životnímu stylu.

Samozřejmě proto, pokud chcete léčit složitou bakteriální infekci, jakou je například borelióza či jakákoliv kombinace bakterií, virů a parazitů odpovědných za typické příznaky boreliózy, pak váš imunitní systém musí být tak silný, jak je to jen možné.


A imunitní systém je jen tak silný, jako jsou silné střeva


Váš zažívací takt je totiž zrcadlem vašeho zdraví a udává sílu imunitního systému. Proto prvním krokem je dostat do rovnováhy vaši střevní mikroflóru a zneškodnit škodlivé patogeny v těle.

 

Krok č. 2 přírodní léčby boreliózy: Strava

Zdravá strava se skládá se syrových, čerstvých, bio (pokud je to možné), celých potravin a léčivých bylinek.

Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, jsou saláty.

Nemyslíme však nyní váš typický salát s pár listy salátu, trochou nastrouhané mrkve nahoře a politý oblíbeným dresinkem.


Na mysli máme salát, který obsahuje alespoň 10 různých druhů zeleniny, včetně čerstvého česneku, kurkumy, zázvoru, mořské nebo Himálajské soli a zdravých olejů (avokádo, kokos, lněné či konopná semínka).

Je dobré přijímat co nejširší paletu zdravých živin, které obnoví vaše střeva a imunitní systém.

Nepodceňujte tuto radu. Jeden velký, správně připravený salát denně udělá pro tělo více než jakékoli vitamínové doplňky stravy. Když to budete dělat dostatečně dlouho, taková salátová dieta dokáže ve většině případů kompletně vyléčit tělo.

Pokud však bude taková strava navíc doprovázena i doplňky stravy, pak to radikálně věci urychlí. V případě těžce nemocných lidí jsou doplňky stravy dokonce nezbytné.

Perfektní strava by však nebyla kompletní bez dostatečného příjmu čisté pitné vody. Pro detoxikaci ledvin, jater a krve je vhodné k tomu přidat limonádu z brusinek přislazenou stévií.


3 litry tekutin denně dokážou udělat přímo zázraky. Pokud jste však útlejší postavy nebo máte nějaké zdravotní komplikace, které vám to neumožňují, použijte v tomto bodě zdravý rozum a pijte tolik, na kolik se cítíte.

No a samozřejmě, omezte nezdravá jídla. Používejte při tom selský rozum, zřejmě i sami víte, která jídla jsou zdravá a které ne.

 

Krok č. 3 přírodní léčby boreliózy: Doplňky

Když léčíte vaše střeva, zaměřujte se na zničení hub a parazitů, nastolení bakteriální rovnováhy a pak se soustřeďte na obnovu střevních stěn.

Nejlepším prostředkem k odstranění Candidy a jiných patogenů či parazitů ve střevech je doplněk s kyselinou undecylenovou. Z bylinek je to například česnek nebo odvar ze zelené ořechové slupky, pelyňku pravého a hřebíčku.

Mnohé z uvedených bylinek mají spoustu dalších pozitivních účinků nejen na střeva, ale i na celý organismus.


Na podporu imunity a regeneraci tkání můžete pouvažovat o následujících doplňcích:

 


Na odstraňování toxinů můžete použít také živočišné uhlí. To ale způsobuje lenost střev. Lepší je Enterosgel, který je bez vedlejších účinků.

Vysoce kvalitní probiotikum, které je navrženo tak, aby se bezpečně dostalo přes žaludeční kyseliny, vám také výrazně pomůže nastolit rovnováhu střevní mikroflóry. Dosáhne to nejen tím, že střevům dodá prospěšné bakterie, ale i tím, že z nich pomůže vytěsnit bakterie škodlivé.

Bakterie v těchto doplňcích, navzdory tvrzením výrobců, nevydrží příliš dlouho.

Jejich smysl je v tom, že dodají čas tělu vlastním bakteriím se dostatečně rozšířit. Proto kromě samotných probiotik je nutná i strava bohatá na prebiotika, tedy látky, které tvoří potravu pro probiotika, což je hlavně vláknina.

Opět, nepodceňujte sílu střevních bakterií pro správně fungující silný imunitní systém! Naše střevní mikroflóra hraje v tomto procesu jednu z hlavních rolí.

Co jste možná nevěděli je, že slepé střevo není nepotřebný orgán. Uchovávají se v něm prospěšné bakterie, které se v případě potřeby z něj rozšiřují do ostatních částí trávicího systému.

Pokud vám bylo slepé střevo bylo odstraněno, pak jste odsouzeni do konce života pravidelně užívat probiotika podobně jako jsou ti, kterým byla odstraněna štítná žláza jsou odsouzeni užívat náhradní hormony.

Probiotika však užívejte hlavně na noc. Pokud je totiž užijete ve stejný čas, jako potraviny proti parazitům (například česnek), tak ty kromě patogenních organismů mohou usmrtit i prospěšné bakterie.

Stejně postupujte, pokud užíváte doplňky stravy s antibakteriálními účinky. Vždy mezi nimi mějte alespoň několikahodinový odstup.

 

Závěr

Pokud vám byla diagnostikována lymská borelióza, ale standardní léčba nezabrala a příznaky onemocnění popsány v úvodu se u vás i nadále vyskytují, pak určitě vyzkoušejte přírodní léčbu popsanou v tomto článku.

A i případě, že vám toto onemocnění jednoznačně diagnostikováno nebylo, ale máte na něj podezření, pak samozřejmě tuto léčbu můžete vyzkoušet také. Zabírá totiž nejen na lymeskou boreliózu, ale i mnohé další nemoci, které mají stejné příznaky.

 


Zdroj: Lyme Disease Treatment (Natural vs. Conventional) + Prevention Tips

 

 

 

 

Nejúčinnější extrakty z

 

s    Certifikáty

 


ČESKO, SLOVENSKO,

 

 

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!
Triterpen MAx 20% triterpenů

-

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!
Duanwood Red Reishi 100% spor

 

Čaga    a

 

100% Sibiřská Čaga
Duanwood Red Reishi Extrakt 40% polysachardiu, 4% triterpenů

 

Jeden ze zdokumentovaných případů, kdy kvalitní extrakt z Reishi spustil během několika dnů úspěšnou imunitní reakci

Případ 47letého muže s bolestí nadbřišku. Endoskopie u něj odhalila velký žaludeční vřed a byla provedena biopsie, která diagnostikovala v žaludku difuzní velkobuněčný B-Lymfom (typ velmi agresivního nádoru). O 11 dnů později byla provedena operace a následovala standardní kontrola vyjmuté části žaludku, přičemž nebyly nalezeny žádné rakovinné buňky, nastala kompletní regrese. V místě původního nádoru byla pouze vrstva aktivovaných T lymfocytů což jsou buňky, která pokud jsou aktivované dokážou zničit rakovinné buňky. Když se pacienta ptali na to, co užíval před operací, tak prohlásil, že ihned po prvním oznámení jeho diagnózy užíval vysoké dávky extraktu z Reishi.

 

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17478779 (publikováno vpravo)

 

(minimální dávka v případě vážných nemocí - 500 mg extraktu s garancí 40% polysacharidů na 10 kg hmotnosti)

 

l

 

PROZDRAVÍ.cz

 

k

k

k

 

PROZDRAVÍ.cz

 

 

k

k

k

k

k

k

k

 

 VAKCÍNY   JSOU

ODHALUJÍ   TAJNÉ

článek

 

REZISTENTNÍ    BAKTÉRIE

USMRTÍ   UŽ    DENNĚ

článek

 

CHEMICKÉ     LÉKY

BRZDÍ

REGENERAČNÍ

 

 

Preparáty In formační medicí ny MUDr. J ose fa Jonáše

 

 

LÉČIVÉ 

NEJEN K PREVENCI 

ANEB   ŽIVOT

příroda uzdravuje

 

Polysacharid Beta-glukan obsažený v léčivých houbách je látka, co současný člověk více než potřebuje. Můžeme ho pokládat za moderní kámen mudrců, který byl po dlouhém hledání nalezen

 Více 

 

 

Betaglucan MaxCell

-

 

 • Alzheimer
 • Parkinson
 • Mozková mrtvice
 • Roztroušená skleróza
 • Demence
 • Borélie v mozku
 • Ochrana mozku

 

 

RECENZE

SIBIŘSKÁ ČAGA

Dobry den. Chtela bych se s vami podelit o skusenost s uzivani vyrobku SIBIRSKA CAGA. Pisi prostrednictvim me teticky, o kterou se staram. Teticka ma diabetes 2 typu, jeji hodnoty se pohybovaly  kolem 20. Zacala s uzivanim vyrobku sibirska caga. Ze zacatku se zdalo ze to na ni moc nepusobi, ale kdyz vyuzivala dve

 


180 kapslí Čagy     -

 

 

 

 

PŘIROZENÁ

CESTA    NEJEN

 

harmonizátory

 

 

 

 

CHITOMAXTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněná látka

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Složení Fenuprimu:

Obsah jedné tobolky:

Balení: 90 kapslí

 


Článek o Chitomaxu a Fenuprimu zde

 

-V

Zdraví velký černý pes Sorbon s paničkou I.H.

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ

 

Další velká rána farmaceutickým firmám: Léky na cholesterol - statiny - jsou prý zcela bezcenné

Poslední doba byla pro farmaceutické firmy velmi těžká. Byly totiž publikovány 3 velké studie, které kompletně vyvrátily jakoukoli efektivnost více druhů nejpoužívanějších léků.

Následky těchto studii mohou být pro tyto společnosti zdrcující, protože se jedná o extrémně ziskové léky, které nejednou tvoří hlavní jádro jejich příjmů.

 

 

Celý článek

 

 

Očkovat nebo ponechat dětským infekcím volný průběh? O souvislostech vakcinací, srdečních onemocnění a rakoviny

I když po zavedení vakcín došlo ke snížení výskytu spalniček a příušnic, vědci nyní zjišťují, že tyto dětské infekce plní cennou funkci a možná jsou i nezbytné pro normální vývoj našeho imunitního systému. Jako příklad vědeckého bádání v této problematice lze uvést třeba rozsáhlou japonskou studii[1], která proběhla v roce 2015. V ní se došlo k závěru, že spalničky a příušnice, které děti prodělají, mají výrazně protektivní účinky před smrtelnými srdečními příhodami a mrtvicemi v dospělosti. V rámci této studie bylo několik let sledováno více než 100 000 mužů a žen ve veku 40-79 let, aby se u nich stanovila pravděpodobnost úmrtí na aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění.

 

Celý článek

 

 

62-letý muž se vyléčil z diabetu 2.typu vyřazením těstovin a pečiva

Až vám příště bude někdo tvrdit, že diabetes 2.typu je neléčitelný, poukažte na zázračnou cestu za zdravím, kterou absolvoval Geoff Whitington - Angličan, jenž se definitivně vyléčil ze svých diabetických potíží. Podařilo se mu to díky úsilí jeho dvou milujících synů, kteří otce vyvedli z bludného kruhu, v němž se pohyboval už mnoho let.

Tento muž trpěl vysokou nadváhou, hormonální nevyvážeností a dokonce mu už hrozila i amputace nohy, takže se vzdával jakýchkoliv nadějí na svou zdravou budoucnost. Pracoval jako strážný v dlouhých 15-hodinových směnách a jeho zdravotní stav byl také důsledkem jeho špatné životosprávy.

 

Celý článek

 

 

Ibuprofen způsobuje tisíce úmrtí ročně: Přírodní náhrada je bezpečná

Nedávný článek publikovaný tiskovou agenturou Reuters odhalil zajímavá zjištění o lécích užívaných proto bolestem jako jsou diclofenac či ibuprofen (například účinná látka v přípravku Ibalgin. Češi mají na hlavu nejvyšší spotřebu léků proti bolesti v EU, což cosi vypovídá o úrovni zdejší chemické medicíny).

Článek uvádí, že výše uvedená léčiva zvyšují riziko srdečního infarktu ve stejné míře jako léky, které byly v minulosti staženy z trhu kvůli jejich vysokým rizikům. Jeden z takto stažených léků, Vioxx,
byl příčinou až 30.000 úmrtí v důsledku srdečních infarktů a náhlých srdečních příhod.

 

Celý článek

 

 

Takto vyléčíte chronickou boreliózu, i když to už lékaři vzdali

Lymská bolerióza je infekce bakterií Borrelia burgdorferi (v Česku je tento typ poměrně vzácný, viz Lymská borelióza). Přenáší se hlavně klíšťaty, ale spekuluje se, že její možnými přenašeči mohou být i další druhy hmyzu jako jsou komáři či blechy.

Není přenosná z člověka na člověka, přestože nejnovější poznatky ukazují na to, že za jistých okolností k tomu může dojít, například při intimním styku.

Příznaky lymské boreliózy

Příznaky tohoto onemocnění se liší, ale ve většině případů se vyvíjejí podle následujícího scénáře.

Fáze 1 – den 3 až 30 po bodnutí

Někdy se tato fáze nazývá i „časná lokální infekce“.

U 70 až 75 % lidí se rozvine zarudnutí. Jde o charakteristické „býčí oko“ se středem v místě kousnutí klíštětem. Nesvědí ani nebolí, ale na dotek může vyvolávat pocit tepla. Rozvoj příznaků podobných chřipce: horečka, zimnice, zduření lymfatických...

 

Celý článek

 

 

Jak detoxikovat každý orgán a už nikdy nebýt nemocný ani unavený

Všimli jste si, že stále více a více lidí, dokonce i mladých, podléhá chronickým onemocněním, rakovině či autoimunitním chorobám? Naše tělo je sice za optimálních okolností dokonalé, ale má i svá slabá místa.

Jedním z takových slabých míst jsou
toxiny z prostředí, které mají schopnost poškozovat naše DNA, což pak způsobuje fyzické poškození. Ke genetickým změnám však může docházet nejen v důsledku vlivu toxinů.

Spouštěčem dokáží být i stres, duševní plytkost, hormonální a endokrinní nerovnováha, parazity, viry, bakterie, nadbytek cukru, pesticidy, těžké kovy a podobně. Totiž, tělo a duše jsou jedno. Skutečná medicína se proto musí zaměřit na obě oblasti.

 

Celý článek

 

 

Zásadní průlom v medicíně: cukrovku 2. typu lze vyléčit pouhou změnou jídelníčku - 700 kalorií denně po dobu pouhých 8 týdnů

Jeden z posledních výzkumů „objevil“ metodu léčby, kterou doporučoval Mike Adams - editor serveru NaturalNews už před deseti lety: vhodně sestavený jídelníček působí proti diabetu 2. typu a dokonce jej může i vyléčit.

 

Vědci došli k závěru, že speciální nárazová dieta trvající pouhých 8 týdnů může vyléčit tuto chorobu

 

A co víc, i lidé, kteří mají diabetes více než deset let, mohli po této dvouměsíční dietě zaznamenávat její ústup.

 

Celý článek

 

 

Mamografy způsobují více rakovin prsu, než ji detekují

Dr. Ben Johnson: Napsal jsem knihu pro ženy pod názvem Tajemství moudrosti o zdraví poprsí (The Secret of Health Breast Wisdom) protože my, lékařská komunita, způsobujeme ženám rakovinu tím, že od nich požadujeme vyšetření na mamografu.

Mamografy způsobují rakovinu. Tečka.

Přesto, když dnes žena navštíví svého gynekologa nebo rodinného lékaře, bude se jí toto vyšetření obrazně řečeno „tlačit do hlavy“.

Bude vystavena silnému nátlaku, aby šla na mamograf, který jí může přivodit rakovinu prsu.

Mamograf životy nezachrání. Pokud na něj půjdete, máte o 4% vyšší riziko úmrtí. Po každém mamografu! Tečka.

 

Celý článek

 

 

Warfarin - co vám u lékaře neřeknou

Dlouhodobé podávání Warfarinu (chemikálie původně používaná jako jed k likvidaci hlodavců) je typickým obrazem způsobu myšlení v oficiální medicíně.

Zřejmě nejčastější příčinou mnoha chronických onemocnění - včetně zvýšené srážlivosti krve - je chronické překyselování organismu. To není žádná novinka, marně na to upozorňoval nejslavnější lékař antického starověku a zakladatel racionálního lékařství Hippokrates (460 př. n. l. – 377 př. n. l.). To znamená, že tělo nejen v potravinách přijímá, ale především samo produkuje trvalý přebytek různých kyselých látek, které jsou následně nejen vylučovány z těla, ale bohužel i průběžně neutralizovány tím, že odkudkoliv z organismu na sebe vážou zásadotvorné minerály i za cenu poškozování prakticky všech orgánů v těle.


Celý článek

 

 

Tučnými a oteklými vás dělají toxiny v tukové tkáni. Ukažte jim STOPku!

Bohužel, všichni dnes žijeme v toxickém prostředí, kde jsme permanentně vystaveni potravinám, které jsou znečištěné chemikáliemi. Proto je toxinům téměř nemožné se vyhnout.

Pro nás to pak znamená, že náš trávicí systém a hlavně játra se mohou snadno přetížit. Jsme sice stavění tak, aby se z nás škodlivé látky neustále vyplavovaly, pokud jich je však příliš, tělo to pak nemusí zvládat a namísto vyplavování se v něm začnou usazovat.


Toxiny dělíme do dvou kategorií:

 • rozpustné ve vodě
 • rozpustné v tucích
 

Celý článek

 

 

Ohromení vědci konečně přiznali, že vysoká průměrná délka života Japonců souvisí se stravou a nikoliv s geny

Všichni sníme o dlouhém životě bez nemocí. Zatímco se průměrný věk v rozvinutých zemích pomalu zvyšuje, neplatí to tak docela o poklesu nemocnosti a zdravotních postiženích.

Jedna z posledních studií, publikovaných v časopise the British Medical Journal, ale možná odhalila klíč k té žádoucí dlouhověkosti. Není žádným tajemstvím, že
mezi nejzdravější lidi na světě patří Japonci. Vykazují druhý nejvyšší dosahovaný věk a také obezita se mezi nimi vyskytuje pouze s četností 3,5%. Američané naopak zaujímají až 43. místo u dlouhověkosti a jejich obezita se nyní pohybuje kolem 35%.

 

Celý článek

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

PRODEJNA BYLIN

OSTRAVA

 

  

 

 

 

 

Pampeliška - kořen

 

 

 

 

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

 

 zde 

 

 

 

 

 

 

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

 

zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lékařská a výživová poradna zdarma

 • můžete se zeptat odborníků, kteří jsou na Vaší straně
 • můžete se nechat vést v prevenci i léčbě odborníky - naturopaty
 • nahradíte chemické léky

 

MUDr. Ladislav Šafránek

V rámci své poradenské činnosti odpovídá na dotazy týkající se:

 • přírodní, psychosomatické a duchovní medicíny, včetně sebeuzdravování ze zdánlivě "nevyléčitelných" onemocnění,
 • preventivní péče, regenerace, zpomalování stárnutí,
 • před mnoha roky zklamaně opustil oficiální chemickou medicínu a začal se věnovat výhradně celostním a psychosomatickým postupům. V poradenské činnosti i v péči o své vlastní zdraví dává přednost přírodním produktům, které podporují regenerační a samouzdravující mechanismy lidského organismu a které navíc při dlouhodobém užívání významně zpomalují procesy stárnutí,
 • nepřestávají jej fascinovat příběhy klientů, kteří uvěřili a sami sebe uzdravili z nemocí oficiální medicínou "nevyléčitelných",
 • ze všeho nejvíce jej těší úspěšná uzdravení klientek, které se SVÉPOMOCNĚ uzdravily a vyhnuly se vnucovaným rádoby "nezbytným" operacím myomů, prekancerózních děložních čípků či naprosto zbytečnému odstranění životně důležité štítné žlázy.
 

 

Odkaz na výše uvedené (a další) naturopatické poradce na stránce

zde

 

následně klikněte na

 

"zdarma poradíme"

 

 

-

 

CRP test

je určen ke kvantitativnímu stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu v krvi. Měření vám pomůže rozlišit virovou infekci od bakteriální.

Běžná koncentrace CRP v séru zdravých jedinců je nízká (0 - 7 mg/l), při bakteriální infekci se výrazně zvýší během 6 - 12 hodin. Ve většině případů platí, že zvýšené koncentrace CRP jsou typické pro bakteriální onemocnění, na rozdíl od onemocnění virového, kdy koncentrace CRP zůstává v normálním rozmezí.

Provedením tohoto jednoduchého testu lze předejít zbytečnému předepisování anitbiotik pacientům, pro něž jejich nasazení nemá význam, neboť důvod infekce je zřejmě virový.

Test umožňuje zjistit koncentraci CRP ve třech stupních:

 • méně než 10 mg/l,
 • 10 až 30 mg/l,
 • více než 30 mg/l.

Výsledky testu lze vyhodnotit již za několik minut.

 

 

 

Reishi a Cordycepsu

 

kvality   COA   pro

 


NĚMECKO a RAKOUSKO

 

 

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!
Duanwood Red Reishi Extrakt 40% polysachardiu, 4% triterpenů

-

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!
Cordyceps Extra Strong

 

Hericium

 

Duanwood Red Reishi Extrakt 40% polysachardiu, 4% triterpenů

 

Regression of gastric large B-Cell lymphoma accompanied by a florid lymphoma-like T-cell reaction: immunomodulatory effect of Ganoderma lucidum?

Complete regression of high-grade lymphoma is extremely rare. We report 1 such case that might have been conceivably mediated by Ganoderma lucidum (Lingzhi), an immunomodulatory herbal medicine. A 47-year-old man presented with epigastric pain. Endoscopy revealed a large gastric ulcer, which on biopsy was diagnostic of large B-cell lymphoma. At gastrectomy 11 days later, no evidence was found of large B-cell lymphoma despite thorough sampling. Instead, there was a dense and permeative infiltrate of CD3(+) CD8(+) cytotoxic small T lymphocytes spanning the whole thickness of the gastric wall. In situ reverse transcription polymerase chain reaction for T-cell receptor beta-chain family did not detect a monoclonal T-cell population. We postulate that the cytotoxic T cells may represent an active host-immune response against the large B-cell lymphoma that resulted in a complete regression. On questioning, the patient had taken megadoses of Ganoderma lucidum, which might have triggered the successful immune reaction.

 

-

Betaglucan MaxCell

 

 

 

 

 

 

 

PROZDRAVÍ.cz

 

k

k

k

 

PROZDRAVÍ.cz

 

 

k

k

k

 

 

PREZDRAVIE.sk

 

k

k

k

k

 

TOTÁLNÍM   PODVODEM

VLÁDNÍ   DOKUMENTY

 

 

NA    ANTIBIOTIKA

1900    LIDÍ

 

 

PŘINEJMENŠÍM

PŘIROZENÉ

POCHODY

 

 

Přírodně na všechny zdravot ní problémy - 206 produktů řady

 

 

HOUBY

VŠECH CHOROB

BEZ NEMOCÍ

spolehlivě a jistě

 

Beta-glukan byl izolován a v následujících klinických studiích vykazoval značnou stimulační schopnost u onemocnění, která dlouhou dobu nemohla být zvládnuta jinými metodami

prof. Vilém Palisa DrSc, český špičkový onkolog

 

 

 BetaGlukan

90 kapslí

 

Přírodní posílení imunity do 2 hodin

 

OBSAH:

Betaglukan, Acerola a Resveratrol

 

 

 • Cukrovka
 • Crohnova choroba
 • Lupénka
 • Ekzémy
 • Žaludek
 • Játra
 • Autoimunitní onemocnění

 

 

8.12.2015

pro Superionherbs

baleni, tak se ji jeji hodnoty cukru snizily na polovinu. Dnes ma vyuzivane asi 6 baleni, a jeji  hodnoty jsou 5. A navic je videt ze ma hodne energie, kterou v jejich 82 letech nemela. Moc vsem vyrobky Superionherbs doporucuji. My je doma uzivame cela rodina. S laskou v srdci Andryskova evca.andryskova@seznam.cz

 


a cukr byl na polovině

 

 

 

 

A    ÚČINNÁ

K    HUBNUTÍ

 

metabolismu

 

 

 

 

FENUPRIMTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněné složení

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Jak učinkuje Fenuprim? - video

 

 

 

 

Přišel nám dopis jedné naší zákaznice i s fotografií z řad čtyřnohých přátel člověka - Superionherbs.cz 1.12.2015

Vážení dvojnožci, chci vám říci svůj příběh. Jsem jeden z “miláčků” českých rodin. Kříženec vlčáka z labradorem, kterého si vzali z útulku. Ve 12ti letech jsme dostal dle laboratoře rakovinu sliných žláz. Nádory na krku praskly a po určité době se rána zacelila. Dostal jsme Prednison a na naději … před… Po Prednisonu jsem nabíral na váze a tak byly váhou ohroženy klouby a můj pohyb. Pan veterinář Prednison odstavil a měl jsem pouze včelí propolis. Panička si prostudovala dostupné knihy o čínské medicíně – našla Duanwood Reishi a Cordyceps – koupila mi tyto dvě houby, které jsem začal každý den v kapslích užívat. Dnes je tomu už 13 měsíců, jsem čiperný, plný života a zřejmě zdráv. Je mi 13 let. Ať žije čínská medicína a jako prevenci ji budu užívat celý zbytek života.

 

 

ČLÁNKY

 

Varování: Pokud používáte Alobal, tak přestaňte. Hrozí vám vážné následky

Po dlouhou dobu je hliníková folie běžnou součástí kuchyně. Proč? Je velmi užitečná pro mnoho použití. Kromě pečení se používá i na prodlužování trvanlivosti potravin tím, že se do ní balí jídlo, zakrývají se kastroly a takto se potraviny uchovávají v ledničce.

Ale nyní poslední výzkumy potvrzují, že pokud tuto folii budete používat, budete se dále vystavovat závažným zdravotním rizikům.

g
 

Celý článek

 

 

Sedm důvodů, proč přírodní terapie nejsou někdy na rakovinu účinné 

Ortodoxní medicína má řadu způsobů, jimiž zakrývá fakt, že její léčebné metody na rakovinu většinou vedou k úmrtí onkologických pacientů. Je totiž jednodušší tvrdit, že pacient podlehl rakovině a ne otravě na chemoterapii nebo na poškození orgánů způsobených ozařováním.

Navzdory prohlášením o vysoké úspěšnosti standardní léčby, je
skutečná míra jejich vyléčení velmi nízká.


Jak konvenční onkologie manipuluje statistiky

Na oklamání veřejnosti a marketingovou propagaci svých terapií používá onkologie několik triků a slovních hříček.

 

 

Celý článek

 

 

11 příznaků toho, že jste energeticky vysáváni lidmi kolem vás

Základem bytí mnoha lidí je živení se energií jiných. K tomu, abyste byli schopni se pohybovat v jakékoliv dimenzi, potřebujete energii. Všechny lidské bytosti vyžadují energii, aby existovaly, aby dokázaly cokoli dělat. Když mluvíme o energetických upírech, nemyslíme tím klasické upírů z filmů, kteří sají krev.

Odkaz na upíry používáme jako výraz pro označení nedobrovolného odčerpávání životní energie ze živých bytostí a to buď ve fyzické nebo nefyzické rovině, tedy na všech úrovních – fyzické, emocionální, mentální a duševní. Někdy se to označuje i jako psychický útok. Nicméně psychický útok je trochu něco jiného a dokáže vyvolat ještě více mizérie než energetické upírství.

 

Jak dlouho žije pacient s chemoterapií a jak dlouho bez ní?

Dr. Hardin B. Jones, bývalý profesor medicínské fyziky a fyziologie na Kalifonské universitě v Barkley studoval délku přežití onkologických pacientů po dobu více než 25 let.
To, na co přišel, doslova vyvedlo z míry celou vědeckou komunitu, která se dodnes s jeho zjištěními nedokázala smířit. Na konci svého výzkumu totiž došel k závěru, že navzdory obecně rozšířené víře, chemoterapie prostě nefunguje.

Byl svědkem, jak mnozí pacienti s rakovinou, které léčili chemoterapií, umírali hroznou smrtí. Mnozí z nich podlehli svému osudu mnohem dříve, než ti, kteří si nezvolili žádnou léčbu.

 

Celý článek

 

 

Poloha akné na tváři prozradí co máte v těle nemocného

Obecně platí, že se lidé obracejí na medicínu, když čelí nějakým zdravotním problémům. Nicméně konvenční léčebné a diagnostické postupy ne vždy přinesou efektivní výsledky.

V mnoha případech se alternativní medicína ukázala být v léčbě různých zdravotních problémů úspěšnější než ta konvenční. Lidé na celém světě propagují všelijaké léčebné metody jako bylinářství, akupunktura, jóga, ayurvéda a mnoho dalších.

I když je dobré chodit na preventivní lékařské prohlídky, potenciální zdravotní problémy můžete také diagnostikovat s pomocí alternativních metod.

Diagnostika podle akné v obličeji

Následující metodou si můžete diagnostikovat potenciální zdravotní problémy a to jednoduše na základě polohy akné na obličeji. Budete potřebovat jen zrcadlo, abyste zjistili, zda máte na obličeji nějaké akné nebo vyrážky. Pak určíte přesnou polohu a podíváte na obrázek níže, který naznačuje daná místa.

 

Celý článek

 

 

O tomto musíte vědět: Primární příčiny rakoviny prsu

Vše, co potřebujete pro uskutečnění změn, které vás ochrání před rakovinou, jsou znalosti.

Příčina č.1: Antirespiranty obsahující hliník

Používání antirespirantů je pro většinu lidí běžnou denní rutinou, o které příliš nepřemýšlejí. Zde je důvod, proč byste o tom přemýšlet měli. Pokud používáte antirespirant obsahující hliník, zvyšujete si tím své riziko rakoviny prsu.

Princip antirespirantů spočívá v utěsňování, uzavírání a blokování pórů, které vylučují pot v podpaží. No a jejich nejčastější aktivní látkou je právě hliník. To způsobuje nejen zablokování jedné z cest, kterými se vaše tělo detoxikuje (vylučuje toxiny v potu), ale zároveň také zvyšuje obavy, kde tyto kovy nakonec skončí.

 

Celý článek

 

 

Pokud jsou vaše ledviny poškozené, tělo vám vyšle těchto 8 znamení

Ledviny jsou životně důležité orgány a nacházejí se přímo pod hrudním košem. Jsou zodpovědné za očistu a detoxikaci, denně filtrují 10 až 150 litrů krve. Jsou také důležité pro udržování všech tělesných funkcí a udržují vaši krev zdravou. Podílejí se na vylučování nadměrného množství tekutin a odpadu z vašeho organismu.

Regulují hladinu elektrolytů a udržují kosti silné a zdravé, podílejí se na tvorbě červených krvinek a stabilizují krevní tlak.

V případě, že vaše ledviny nemohou správně vykonávat svou funkci, vaše zdraví může být ohroženo. Pečlivě si přečtěte následující problémy, které jsou spojeny s poškozením či selháním ledvin.

 

 

Celý článek

 

 

12 citátů lékařů, které rakovinová lobby nechce, abyste četli

Léčba rakoviny je prostě jasný byznys. Právě proto nemají velké farmaceutické firmy o lék na rakovinu zájem. Pokud totiž vyléčíte pacienta, nevyděláte tolik peněz, než když ho budete v nemoci udržovat co nejdéle.

Ale neposlouchejte nás. Poslechněte si to raději od těchto známých lékařů medicíny.

1/ Dr. Otto Warburg, laureát Nobelovy ceny za medicínu

Nikdo dnes nemůže říci, že se neví, co je primární příčinou rakoviny. Naopak neexistuje onemocnění, jehož primární příčina by byla lépe prozkoumána. Proto již dnes ignorace není omluvou, aby se nedalo udělat víc pro prevenci. Pokud chce lidstvo přežít, tak prevence, bez pochyb jednou musí přijít.

 

 

 

Nejúčinnější přírodní antibiotikum: je vhodné jej mít trvale v domácí lékárničce

Jedna z největších výzev, které dnes čelí současná medicína, je zvyšující se rezistence (odolnost) nebezpečných baktérií na farmaceutická antibiotika. Situace je již tak vážná, že již ani tzv. pancéřová antibiotika na některé patogenní baktérie nejsou účinná.

Oproti farmaceutickým antibiotikám, příroda nabízí proti patogenním baktériím více účinných přírodních látek. Vzhledem k tomu, že se nedají patentovat, tak farmaceutické firmy a pod jejich vlivem vyškolení lékaři o jejich využití nejeví zájem a ani o nich většinou neinformují pacienty.

To ovšem neznamená, že je nemůžeme využívat.

 

 

Celý článek

 

 

Vyléčení Crohnovy nemoci v terminálním stádiu

Crohnova choroba ovlivňuje celé trávicí ústrojí a nikoliv jen střeva. Na rozdíl od jiné choroby - ulcerózní kolitidy (vředového zánětu tlustého střeva) tato ovlivňuje celou stěnu střev a nikoliv jen vnitřní výstelku.

A západní medicína začíná až teď objevovat to, co čínská medicína nebo ájurvéda věděly už celá staletí: že totiž veškeré zdraví začíná a končí ve střevech

Shona Banda - pacientka, které byla diagnostikována Crohnova choroba někdy v roce 2004, podstoupila už mnoho operací a musela užívat mnoho léků, ale její stav se postupně zhoršoval až natolik, že jej lékaři označili za terminální.

 

Celý článek

 

 

Jak pročistit lymfatický systém a předejít až 80 % chronických chorob

Umíte si představit, co to znamená být vystaven desetitisícům toxinům, zatížený umělými produkty a zpracovanými potravinami každý týden? Bohužel, to je moderní realita, které se nám všem v současnosti dostává.

Detoxikace v našem těle probíhá běžně každý den. Vyvádějí se z něj ven přírodní chemické látky, ale i ty vytvořené člověkem, jako jsou domácí čistící prostředky či přísady z kosmetiky.

Dokonce i metabolické zplodiny, jako výsledek činnosti našich vlastních buněk, jsou považovány za toxické.

Jak tělo detoxikuje škodlivé látky

Celý článek

 

 

20   článků

 

 

 

-

 

 

 

 

JAK OBEJÍT BLOKACI INTERNETOVÝCH STRÁNEK

 

 

Tor Browser stáhnete na www.torproject.org – je to běžně používaný program pro zabezpečení přenášených dat, samotné stažení a používání tohoto programu je minimálně v Evropě a v USA legální.

Tímto programem jednoduše obejdete blokaci stránek, pokud začne být zneužíván zákon o hazardních hrách, který českým poskytovatelům připojení k Internetu ukládá blokovat ministerstvem financí vybrané stránky.

 

 

-Lékařská a výživová poradna zdarma

 • můžete se zeptat odborníků, kteří jsou na Vaší straně
 • můžete se nechat vést v prevenci i léčbě odborníky - naturopaty
 • nahradíte chemické léky

 

MUDr. Pavel Šácha

V rámci své poradenské činnosti uplatňuje následující principy:

 • zpracovává všechny dotazy bez rozlišení věku, pohlaví a lékařských oborů. Díky tomu, že je vzdělán ve všeobecném lékařství, pediatrii, alergologii i celostní medicíně, dívá se na zdravotní problémy jedince komplexně a z nadhledu preventivní medicíny,
 • hlavním smyslem jeho poradny je pomoci pacientovi najít příčinný řetězec nemoci, pojmenovat základní příčinu, pochopit ji a odstranit,
 • sestavuje léčebný program, dále pacienta vede, kontroluje a povzbuzuje jej,
 • smyslem poradny není teoretizovat, ani zodpovídat encyklopedické otázky, odpovídat jiným lidem, kterých se nemoc netýká, či odpovídat dětem. Za děti konzultují rodiče,
 • specializuje se na poradenství v oblasti preventivní medicíny, např. při plánování rodičovství, sportovních aktivitách, dále v oblasti aktivní ochrany před negativním působením volných radikálů.