Komplikace po očkování (Otevřený dopis dr. Hofhanzlové veřejnosti)

 

Vážení rodiče, kolegové,

V důsledku enormně stoupajícího výskytu reakcí na vakcinaci, které denně pozoruji ve své poradně, jsem se znovu rozhodla oslovit vás, podobně jako na začátku roku v souvislosti s úmrtím malé Zorky (viz níže), na jejíž případ se pomalu zapomíná.


Běžný vývoj zdravotního stavu dětí následně po vakcinaci:

/Děti vykazující následující reakce, byly do vakcinace zdravé./

 • Děti jsou zahleněné a tento stav "bublajících a chrochtajících" dětí trvá často celé měsíce.
 • Stále častěji se do roka věku dětí vyskytují spastické bronchitidy s dušností.
 • Objevuje se ekzém v nejrůznější škále projevů. Od několika suchých fleků, po mokvající ložiska pokrývající celé tělo, s pocity, které dítěti i jeho rodině znemožňují klidný život a spánek.
 • Periodické vysoké horečky, které se objevují bez jakýchkoli dalších symptomů každý měsíc i častěji.
 • Úporná zácpa. Dítě se nevyprazdňuje 1-2 týdny nebo se vyprázdnit prostě nemůže. Několik dní křičí pro bolesti bříška, tlačí, někdy je nutno použít projímadlo. Tento stav se již nedá vysvětlit dobrou stravitelností mateřského mléka, zejména tehdy, kdy se dítě do vakcinace vyprazdňovalo několikrát denně nebo jeho zácpa přetrvává i po zavedení příkrmu.
 • Poruchy spánku, kdy dítě, které do vakcinace spalo celou noc nebo se 1 - 2x probudilo, se náhle budí celou noc po půl hodinách s křikem. Tuto situaci pozoruji nepříjemně často.
 • Dítě, které dobře prospívalo, se zastavilo na váze a nepřibývalo, větší děti náhle odmítaly potravu.
 • Poruchy chování, extrémní mrzutost, lítostivost, vztek u dětí do té doby spokojených.
 • K ojedinělým reakcím patří nejrůznější projevy autistických rysů dítěte, které se do vakcinace vyvíjelo zdravě. Tyto projevy nevidím bezprostředně po vakcinaci, ale buď jsou zjevné z podrobné anamnézy nebo na ně upozorňují rodiče na základě fotodokumentace nebo videí. Za poslední 2 měsíce mě navštívilo 6 dětí s těžkými projevy autismu. U většiny viděli rodiče okamžitou změnu po vakcinaci, přesto jim bylo lékaři vysvětleno, že jde o shodu náhod.
 • Křečovité projevy až modrání dítěte.
 • Znovu chci připomenout šokující případ Zorky: Do první vakcinace se holčička vyvíjela zdravě a fyzicky byla velmi aktivní a zdatná. Přestože měla velmi silnou reakci na první vakcinaci, byla přes upozornění matky za měsíc provedená druhá vakcinace, po které se dítě okamžitě přestalo hýbat. Za několik týdnů po této události byla stanovena diagnóza spinální muskulární atrofie, která dle několika mnou oslovených neurologů neprobíhala standartně, stav neprogredoval. Nepopírám, že dítě mělo genetickou zátěž, dle reakce však nemoc byla vakcinací nastartována. Dítě se po vakcinaci časem lepšilo, dokonce začalo hýbat rukama a zase bylo schopno polykat. Bohužel 1.1.2014 zemřelo na srdeční selhání.


Upozorňuji veřejnost, ale též své kolegy, že jsem jako studentka medicíny nezískala při studiu žádné vzdělání ohledně vakcinace. Neznala jsem metabolismus vakcín a přídatných látek v těle. Neznala jsem složení vakcín a vlastně jsem ještě před pár lety netušila, že vakcíny nějaké přídatné látky obsahují. (Např sloučeninu hliníku, který se používá ve vakcínách jako adjuvans nebo formaldehyd. Hliník je neurotoxický jed a jeho hodnoty ve vakcínách mnohonásobně převyšují povolené normy. Formaldehyd je toxická látka zakázaná v potravinářství.) Neznala jsem příbalové letáky ani upozornění výrobců na nich. Z vlastní zkušenosti a ze zkušeností rodičů z kontaktů s pediatry se domnívám, že ostatní lékaři jsou na tom podobně. Že ti, kteří si dříve nedostudovali výše uvedené, důvěřují vzdělávacímu systému, kterým prošli a trpí nevědomou, ale neomluvitelnou odbornou neznalostí. Zavzati do tlaku ekonomického systému, který v zájmu tržního mechanismu staví etiku na druhé místo, nemají asi ani čas a chuť studovat.

Protože jsem velmi zneklidněna stoupajícím výskytem reakcí na očkování a jejich zlehčování a popírání, jak ze strany obvodních pediatrů, tak i ze strany SÚKLu (v souvislosti s případem Zorky), rozhodla jsem se zveřejňovat mnou pozorované reakce na očkování na mých stránkách.


23.9.2014 MUDr. Judita Hofhanzlová

 

První v pořadí je uveden nejvážnější případ, který skončil úmrtím dítětě. Další případy jsou řazeny v časovém pořadí, nové na počátku. Zaznamenány nejsou všechny případy, podobné komplikace se vyskytují často.

 

Zorka C.: Těžká hypotonie, která začala po očkování a následné úmrtí 

  Shrnutí případu: Zorka byla do prvního očkování zdravé a velmi dobře se vyvíjející miminko, jak dokládá fotodokumentace a nevykazovala žádné známky následně popsaného onemocnění. První očkování bylo provedeno ve dvou měsících na konci srpna 2013. Bezprostředně poté začala mít problém se sáním, dítě se však během pár dní vylepšilo natolik, že nemělo problém s přijímáním potravy. Pediatr řešil tento problém doporučením umělého kojeneckého mléka.
  Během následujícího měsíce však došlo pravděpodobně k velmi plíživému zhoršování, protože až po měsíci, krátce před druhou vakcinací na konci září 2013, si rodina všimla, že dítě špatně pohybuje nožičkami.

Přestože matka na tento neurologický symptom lékařku upozornila, tato dítě naočkovala a neřídila se tak upozorněním výrobce na příbalovém letáku vakcíny, že v případě neurologických symptomů, nesmí být vakcína opakována.

  Dle svědectví matky dítě v okamžiku vpichu zareagovalo přinejmenším zvláštně, sestra se dokonce při pohledu na dítě zarazila a řekla pozor. Lékařka to komentovala, že se jedná o neobvyklou reakci, že děti při vpichu vakcíny většinou pláčou, kdežto Zorinka byla uplně paralizována, přestala plakat a hýbat se. Do druhého dne zůstalo do té doby čiperné dítě apatické, bez jakéhokoliv pohybu, zároveň s objevením se a přetrváváním indurací v místě předchozích i současných vpichů v oblasti stehen. Je alarmující, že lékařka navzdory realitě, a následně i neurolog, napsali do zprávy, že dítě sneslo vakcínu dobře.
  Dítě jednoznačně vykazovalo konstituční slabost, která byla posléze potvrzena genetickým vyšetřením, kde byla stanovena diagnóza "spinální muskulární atrofie" (SMA). Průběh celého případu však nenaplňuje znaky postupné progrese SMA, tak jak popisuje odborná literatura. I nezúčastněný pozorovatel nemůže přehlédnout, že první příznaky i následující těžkou hypotonii způsobila vakcína. Dítě se naopak po propadu způsobeném vakcinacemi až neuvěřitelně rychle den ode dne zase zlepšovalo. Začalo opět sát a pohybovat rukama a čiperně reagovat. Zůstává pro mě záhadou, proč selhávalo dítěti srdce. Poprvé v polovině listopadu a následně bylo příčinou úmrtí 1.1.2014. Klinický průběh SMA mi na to nedává odpověď.


Celý případ nutí k hlubokému zamyšlení:

    Jak dlouho by Zorka žila v kruhu své rodiny, kdyby neprodělala vakcinaci nebo jak by se dále vyvíjel její stav, kdyby pediatr postupoval dle pravidel doporučených výrobcem a též zdravým selským rozumem, zohlednil vyvíjející se neurologické postižení a nepodal druhé dvě vakcíny? Je známo, že některé genetické predipozice k onemocnění potřebují spouštěcí impuls, něčím oslabený organismus, aby se nemoc projevila. Proto by bylo dobré věnovat více pozornosti novým objevům v oblasti epigenetiky. Je třeba začít brát v potaz studie upozorňující, co vakcína způsobuje v organismu dítěte s teprve se budujícím imunitním systémem, zvláště když u některých dětí při oslabení dochází k nenapravitelným následkům.
    Je nepopiratelné a každý vnímavý lékař ví, že lidé onemocní při oslabení jakéhokoliv druhu, vakcinace v tomto případě byla jednoznačně začátkem onemocnění a nejen v tomto případě, jak mi potvrdili někteří neurologové.
    Ošetřující pediatr dva měsíce po druhé vakcinaci dítě neviděl a neměl potřebu vidět. I když jsem na to Súkl upozornila, je pro něj zásadní mít informace právě od něj.
    Klasifikace SMA je stanovena dle časového vypuknutí příznaků v tom kterém věku nemocného. Neví se co způsobuje rozvoj nemoci právě v tom určitém čase, u jednoho člověka v kojeneckém věku a u jiného po 20.roku života. Genetická výbava je u všech zatížených stejná. Neměli bychom se více zabývat též příčinami vzniku a rozšířit si obzor v jejich hledání?
    Tento případ a můj pohled na něj jsem oznámila předsedovi lékařské komory, mimo jiné jako reakci na jeho vyjádření, že "komplikace po očkování jsou zřídkavé a v podstatě jde jen o zvýšení teploty", obvodnímu pediatrovi, neurologovi, který dítě vyšetřil, krátce po druhé vakcinaci, hlavní hygieničce na krajské hygieně a celý případ jsem hlásila, jak je mou povinností na SÚKL. Odpověď jsem dostala pouze od pracovnice SÚKLu, která jediným slovem nereagovala na případ Zorky, ale dlouhým odstavcem mě poučila o důležitosti očkování. Odmítla mé pozorování onemocnění u velkého množství dětí po očkování, které další opakovanou vakcinací přecházejí do chronicity - tyto případy, pokud byly opravdu prokazatelné, jsem vždy hlásila tomuto úřadu.

 

    Touto a další, mnou vyvolanou korespondencí mi došlo, že nejde o nezávislý kontrolní úřad pro kontrolu léčiv. Logicky předpokládám, že nezávislé instituci, kterou by tento úřad měl být, nepřísluší mě poučovat a kárat za hlášené komplikace, ale získat co nejvíce informací o mých případech a z těch vyvodit závěr. Od dalších čtyřech výše uvedených jsem nedostala odpověď.

 

    Vzhledem k výše uvedené zkušenosti, sice budu stále posílat pozorované komplikace na SÚKL, ale budu je též zveřejňovat jinde, aby byly přístupné veřejnosti. Na mých stránkách a stránkách ROZALIA.

  Případ Zorky byl též konzultován ohledně průběhu SMA s neuroložkou. Byla seznámena s vývojem onemocnění, reakce po očkování nebyla zmíněna. Byl vznesen dotaz, jestli průběh onemocnění je typický pro SMA. Odpověď byla jednoznačné ne. Forma SMA postihující kojence, bývá pozorovatelná krátce po narození, dítě je hypotonické od začátku, anglicky se tomu říká floppy baby. Paralýza progresivně postupuje, nejsou náhlé výkyvy směrem ke zlepšení a děti umírají během prvního roku života. Poté jsem se jí zmínila, že náhlá zhoršení přišla vždy těsně po očkování. Neuroložka po vyslechnutí všech detailů případu řekla, že to musela být reakce na očkování. Pak dodala osobní perličku, že její vlastní dítě mělo po MMR vakcíně mozečkový syndrom, který naštěstí odezněl.


MUDr. Tomáš Lebenhart: "Toto dítě by žilo, kdyby se neočkovalo"

--------------------------------------

 

15.5.2015: Daniel F., nar. leden 2010
Periodické horečky s následně diagnostikovaným autismem, syndrom Pfapa


   Navštívili mě rodiče s pětiletým autistickým chlapcem. Po první vakcinaci Priorixem v 1,5 roce se chlapci udělali v tříslech veliké uzliny a následovaly dle rodičů strašlivé horečky. Horečky kolem 40°C se začaly periodicky opakovat po 14 dnech až 3 týdnech a trvaly vždy několik dní. Po podání prednisonu trvaly méně dní, začaly se však vracet častěji. Dítě mělo vysoké CRP 100. Stav nereagoval na antibiotika. Přesto byl priorix ve dvou letech opakován!! Nejhorší byl stav mezi 2-3 rokem kdy chlapec buď ležel v horečkách nebo byl v těžké hyperaktivitě - jen lítal a řval. Po 3 roce se interval mezi horečkami začal prodlužovat. Dítě, které do 1,5 roku klidně spalo se začalo budit po 2-3 hodinách a silně křičelo i hodinu bez možnosti ho uklidnit, tento stav trval téměř denně do 3 let. Po roce chlapec žvatlal používal několik citoslovců- pápá, ham.. , tata, mama, mezi 2-3 rokem ztichnul a to co uměl přestal používat, až po 3 roce začal používat čtyři slova tata, mama, baba, auto, ano, ne a dále se jeho řeč nevyvíjí. Před pár měsíci začalo dítě silně šilhat oběma očima, byly předepsány silné dioptrie, přes které dle pozorování, pravděpodobně dítě nevidí? Zajímavé je, že dítě s periodickými horečkami nebylo posláno na vyšší pracoviště, protože na nic nereagovalo, rodiče si s ním už museli poradit doma sami.

 

25.3.2015: Jakub B., nar. září 2014
Spastické bronchitidy, dušnost


   Miminko s těžkou anamnézou, narodilo se nedonošené v 36. týdnu, po porodu respirační selhání - několik dní na ARO 2x antibiotika, silná žloutenka, matka diabetička I.typu od puberty, otec dítěte opustil matku v těhotenství. Při první vakcinaci nebylo přihlédnuto k výše uvedené skutečnosti. Koncem listopadu krátce po první vakcinaci prodělalo dítě spastickou bronchitidu. Přesto záhy další vakcinace. Od listopadu do současnosti dítě silně zahleněné - bublá, ve vakcinaci se přesto pokračuje. V polovině února dítě hospitalizované s těžkou dušností opět diagnosa obstrukční bronchitidy. Po druhé bronchitidě se objevil na pokožce rukou a nohou ekzém, který dítě svědí. V tomto případě jsem kontaktovala primaře dětského oddělení, kde bylo dítě ošetřováno s dotazem, jak je možné, že je dítě nedonošené s tak těžkým začátkém a anamnézou očkováno podle běžného očkovacího kalendáře. Odpověď mě velmi překvapila. Neonatologové nedoporučují očkovat nedonošené děti v běžných termínech, obvodní pediatři však jejich doporučení nerespektují, stejného názoru je i vakcinologická společnost, která tlačí k očkování i těžké nedonošence v běžných terménech jako u zdravých a donošených dětí. Tedy bez ohledu na názor neonatologu a bez ohledu na stav a potřeby dítěte

 

7.5.2015: Pat. K., nar. prosinec 2014
Vakcinace 11.,25.3.,8.,22.4 Silný křik, zvláštní chování


   Navštívili mě rodiče se 4 měsíčním dítětem, s nekončící rýmou. Dítě leželo v sedačce v klidu a vypadalo spokojeně. Náhle se z plné spojenosti rozkřičelo vysokým silným křikem. Ptala jsem se co se stalo, protože to bylo trochu neobvyklé, jak mám napozorované děti. Rodiče mi sdělili, že takovýto bezdůvodný silný křik se u dítěte objevuje několikrát denně po prvním očkování. Neví co to je, do té doby nic takového nebylo, kromě toho se po první vakcíně začalo vyprazdňovat 1x za 4 dny do té doby se vyprazdňovalo denně, a den po první vakcinaci miminko odmítalo kojení, nepilo až 7 hodin. Rodiče chtěli očkovat později, pediatr jim však řekl, že s neočkovaným dítětem nesmí chodit mezi děti, což rodiče vyděsilo, tak naočkovali. Rodiče se rozhodli pro prevenar, odmítli však očkování Hexy a prevenaru v jednom dni. Dr je přesvědčovala, že dítě z tohoto způsobu vakcinace, profituje, na dotaz matky jak se to děje, vysvětlení dr rodiče neporozuměli. Na otázku rodičů , že by očkovali později a v režimu 2+1 jim dr řekla, že by si museli vakcínu zaplatit a to je 5000 kč a to je přece tolik dětských botiček.

 

5.2.2015: Kristýna K., nar. srpen 2010
Vakcinace 4.11.2010, 2.12.2010,13.1.2011,23.8.2011 infanrixhexa, 6.12.2011 Priorix Malý vzrůst, tělesné, motorické a mentální zaostávání dítěte, celiakie

První návštěva u mě 7.7.2013
   Dítě předčasně narozené a hypotrofické pro nedostatečnou funkci placenty. Apgar skore 10, 10, 9, porodní váha 2300g. Dítě po narození krásně přibíralo. Ve 3 měsíci měla 4050g. Mezi 3 a 4 měsícem však nastal zvrat. "Někdy v prosinci, už si nedokážu vzpomenout přesně, najednou začala Kristýnka hodně plakat. Jen křik a křik a nedokázali jsme ji ničím utišit." To trvalo pár dní a z hodiny na hodinu se objevil velmi silný konvergentní strabismus (šilhání) obou očí. Zhoršilo se spaní. Dítě odmítalo pít a začalo stagnovat na váze . V půl roce měla 5000g a v roce 6480g. Od doby vakcinace začaly průjmy, které se stupňovaly. V době návštěvy u mě mělo dítě až 6 mazlavých stolic denně. Dítě bylo hypotonické a velmi nestabilně začalo chodit až v 27 měsících. Ve třech letech holčička velmi špatně mluvila a neudržovala čistotu. Dítě vykazovalo fyzické známky křivice a zaostávalo jak tělesně, tak mentálně. Doporučila jsem vysadit lepek a nasadila calcarea phosphorica c30.
25.10.13 druhá návštěva
Po vysazení lepku se okamžitě změnila stolice na 1x denně a byla formovaná. Dítě dle rodičů mentálně "naskočilo". Vidím jiné dítě. Rozmluvila se, začala chodit do schodů, začala dobře chodit, jen když běží je pohyb ještě nekoordinovaný. Lépe vnímá a začala chodit na nočník, hned byla bez plen. Vyrostla.
24.11.2014 třetí návštěva
Dítě velmi dobře prospívá, abnormality v mentálním a tělesném vývoj již téměř nejsou znatelné. Normálně roste. Rodiče znovu hovoří o náhlé změně ve vývoji dítěte v období vakcinace. Moje zhodnocení případu: Autoimunitní onemocnění - celiakie, která byla nerozpoznaná a vedla k těžké malnutrici (špatná výživa, podvýživa), neprospívání dítěte. Pediatr se spolehl na negativní laboratorní výsledky bez ohledu na typické klinické symptomy pro tuto diagnózu. Dodnes moji diagózu zpochybňuje.

 

21.1.2015: Matyáš K., nar. červenec 2011
Vakcinace infanrixhexa, rotavirová vakcína Postvakcinační meningitida.

   Okamžitě po první vakcinaci začalo být dítě extrémně spavé. Po 14 dnech začalo křičet neutišitelným křikem, začalo zvracet a odmítalo přijímat potravu. V krvi nalezeny rotaviry. Poté začal chlapeček upadat do bezvědomí a objevila se horečka, která se postupně zvyšovala. Stanovena diagnóza meningitidy. Přestože se dokonce i lékaři vyjádřili, že šlo o reakci na očkování, dítěti byla hexavakcina do roku doočkována. Dítě naštěstí zdravé bez následků.

 

18.11.2014: Kristián L., nar. červenec 2014
Vakcinace 20.10.2014 infanrixhexa Porucha spánku a hypotonie

   Před očkováním se dítě otáčelo a krásně usínalo a spalo. V noci mělo jednu 5 hod. přestávku, poté se budilo po dvou hodinách jen zavrněním, po nakojení hned usínalo. V den vakcinace večer plakalo. Druhý den po vakcinaci začalo hodně špatně spát. Křičelo neutišitelným pláčem. Pláč končil vždy otevřením očí a poté dítě usnulo. Takto se budilo celou noc každou hodinu 14 dní. Chlapeček se nedal utišit kojením. Od té doby špatně usíná. Po vakcinaci se dítě přestalo hýbat. Jen leželo, neotočilo se ani na bok. Naštěstí se po 14 opět vše vrátilo do starých kolejí a dítě začalo být čilé.

 

30.9.2014: Matyáš M., nar. květen 2011
Vakcinace 13.6.2014 Prevenar Epilepsie, těžká hypotonie, apatie.

   Chlapeček byl fyzicky i mentálně postižený po těžkém porodu, kdy byl oživován. Do výše uvedené vakcinace se hýbal, snažil se přetáčet na bříško, dobrý kontakt s matkou, náznak snahy dotknout se zavěšené hračky, zájem o okolí, šťastné dítě projevující emoce. Druhý den po vakcinaci první těžký epileptický záchvat typu grand mal, srdeční zástava. Dítě oživováno. Od té doby je dítě v těžké hypotonii, vůbec se nehýbe, těžká spasticita horních končetin. Bez emocí, apatický, nemá oční kontakt s nikým ani s matkou, nesleduje okolí, většinu noci nespí. Pokud bdí, je neklidné, tiše pokňourává. Do vakcinace bylo dítě s matkou doma, dítě v tomto stavu však maminka již ošetřovat nezvládá, proto je dítě v ústavní péči, kam za nim rodina denně dochází. Rodina je z obrovské proměny dítěte v šoku.

 

30.9.2014: Adéla D., nar. září 2012
Vakcinace duben 2014 Priorix Vysoká horečka přes 40 stupňů, angína, nemocnost.

   Dítě do dubna 2014 absolutně zdravé. Den po vakcinaci Priorixem vysoká horečka přes 40 stupňů, nešla srazit antipyretiky, dítě špatné, apatické. Na pohotovosti stanovena diagnoza Angíny a nasazena antibiotika. Od té doby dítě často nemocné, nyní celé září: Prodělala laryngititu , tracheitidu, vše kleslo na průdušky, dítě dušné. Rodiče protrahovaným průběhem onemocnění velmi zneklidnění..

 

16.9.2014: Klára V., nar. červenec 2011
Vakcinace říjen 2011 Infanrix hexa, Prevenar Ekzém, neprospívání, zvracení.

   Dítěti se po první vakcinaci v říjnu 2011 objevily na kůži dvě ložiska ekzému na hrdle a jedné loketní jamce. Do té doby dobře prospívající dítě přestalo přibírat, začalo zvracet a zastavilo se na váze. Tento stav trval několik týdnů a probíhal velmi dramaticky, než se dítě stabilizovalo a začalo zase přibírat. Ekzém zmizel do pár měsíců.

Vakcinace červenec 2012 Infanrix hexa, Prevenar Ekzém, nemotornost, špatná výslovnost.
   V roce dítě zareagovalo vyrážkou na obličeji po opalovacím krému. V tomto stavu prodělalo další vakcinaci, po které se ekzém rozšířil po celém těle, je doprovázen extrémním svěděním a od té doby již nezmizel! Dítě je dle tvrzení matky nemotorné velmi často padá, zakopává a má velmi špatnou výslovnost..

 

31.7. 2014: Ondra L., nar. listpopad 2009.
Vakcinace červenec 2014. Tetravac. Opožděný vývoj řeči,autistické rysy.

   Do roka se dítě vyvíjelo normálně, pak se přestala komunikace vyvíjet, jakoby ničemu nerozuměl a nemluvil . Ve 4,5 letech je řeč špatně srozumitelná a chybí komunikace, komunikuje jednoslovně. S dětmi si nehraje, nevšimá si jich. Vyprazdnuje pouze do pleny.

 

29.7. 2014: Vítek K., nar. květen 2014.
Vakcinace 4.7.2014. Infanrix hexa . Kašel, zácpa.

   Před očkováním se dítě vyprazňovalo několikrát denně, od poč. července po týdnu. Nyní se nevyprázdnilo již 13 dní, denně nutkání na stolici bez schopnosti se vyprázdnit. Tři týdny po vakc. začalo do té doby zdravé dítě kašlat - kokrhavý, dávivý záchvatovitý kašel. Zalyká se, až nedýchá. Jinak se chová zdravě, bez teplot. Podezření na černý kašel, dítě dobře reaguje na homeop. lék Pertusin (na léčbu č. kašle) Výsledkem podání je, že nekašle, jen zůstává zahleněný

 

28.7. 2014: Lukáš D., nar. říjen 2010.
Vakcinace říjen 2011. Infanrix hexa , Synflorix. Autismus

   Nemluví. špatné porozumění, narušené sociální chování, mladšího bratra si ještě nevšimne. Kontak s ním je naprosto vyjímečný. V roce dělal paci paci, papap, jak je velký. Ve natočeném videu ještě ukazoval v knížce. Poté se začalo dítě měnit, přestalo se vyvíjet. Lékařka se vyjádřila, že jde o shodu náhod

Vakcinace 16.2.2012 Priorix.
   11. den po priorixu dítě malátné, nepilo ani z prsu, průjem, strašně plakal. Pro špatný stav hospitalizován (Neutišitelný pláč a křik je způsoben přídatnými látkami vakcín, které mají toxický vliv na nervové buňky. Toxiny v dětském nezralém organismu snadno pronikají do mozku. Děťátko prostě bolí nesnesitelně hlavička a vyjadřuje to křikem a pláčem. Může to mít další následky v poruchách chování, aktivity, řeči, atd. Míra poškození je závislá podle genetických, rodových dispozic)

 

4.7. 2014: Matěj M., nar. říjen 2013.
Vakcinace před vánocemi 2013. Infanrix hexa. Ekzém

   Ekzém se objevil po 1. očkování dle očkovacího kalendáře a po druhé vakcinaci se zhoršil Výskyt: tváře ruce, stehna, zápěstí, nárty. Strašné svědění, dítě proto v noci nespí, bdí, pláče, škrabe se. Od 8. měsíce záněty očí , oči stále slzí, jsou červené. Po porodu to bylo hodně spokojené dítě

 

26.5.2014: Ema K. nar. červenec 2013
Vakcinace Infanrix hexa 18.2.2014. Křeče.

   Po první vakcinaci začalo dítě stále častěji upadat do zvláštních stavů, upadá do nich během celého dne, jsou výjimkou okamžiky, kdy v tomto stavu není. Během návštěvy, která trvala asi hodinu, jsem dítě v této křeči viděla 2x: Dítě se napjalo, horní končetiny složené na hrudníku, ruce v nepřirozené flexi sevřené v pěst, dolní končetiny dítě rytmicky napíná. Dítě je při záchvatu tiché jen heká, náhle se uvolnílo a začalo křičet, hlava zpocená. Všechny tyto záchvaty probíhají stejně, nesčetně krát za den, trvají minuty až hodinu. Přestože bylo dítě v takovém stavu, bylo přeočkováno a následovaly níže popsané záchvaty se zástavou dýchání.

Vakcinace Infanrix hexa 28.4.2011. Křeče s apnoe.
   2.5. První záchvat - dítě při pláči přestalo dýchat, modralo. Návštěva u mě 22.5.2014 a tento stav se opakoval ještě 2x. Lékaři označili tento stav za afektivní záchvaty u temperamentního dítěte, souvislost s očkováním popřena.

 

26.5.2014: Beata R. nar. prosinec 2012
Vakcinace 24.4.2014 čt Priorix. Ekzém, výrazná změna chování - noční křik.

   Před měsícem první vakcinace Priorix. 1den po vakcinaci symptomy nachlazení a rýmy trvající asi 3 dny. 3 den po vakcinaci výsev rudých fleků po zádech, obličeji - tváře, 4.den na břichu do druhého dne kromě tváří to vymizelo. 9.10 11. den vysoká teplota. 12.den vyrážka malé červené flíčky - trup a na obličeji od očí dolů, zmizelo do 2 dnů. 18.19.den opět vyrážka v obličeji - červené tečky a zhoršení ekzému na tvářích, tečky zmizely do druhého dne. V době první navštěvy 22.5.2014 má dítě suché rudé tváře, na zádech ohraničený flíček suchý červený a naružovělé kolenní záhyby. Bezprostředně po vakcinaci byla u dítěte zaznamenána velmi dramatická změna chování, zejména v noci. Do vakcinace hodné a klidné dítě s velmi dobrým spánkem, bylo den po vakcinaci ukňourané, mělo záchvaty vzteku, v noci téměř nespalo a stále křičelo. Noční křik vyvrcholil 3 den po vakcinaci, dítě se nedalo ničím utěšit, tento stav trval týden.

Vakcinace Infanrix hexa a Symphlorix první vakcinace ve třetím měsíci. Zácpa.
   Dítě se 2 měsíce vyprazdňovalo několikrát denně. Od 3 měsíce do 6 měsíce mělo periodicky zácpu, kdy stolice nebyla i celý týden .

 

21.10. Josef Ž., nar. únor 2013.
Vakcinace srpen, říjen 2013. Infanrix hexa. Těžký ekzém

   V 6 týdnech dítě mělo exantém na obličeji, po očkování se objevil ekzém na těle. Homeo léčbou mizel. Po druhé vakcinaci se znovu objevil a rozšířil po celém těle. Jde o velmi těžkou formu ekzému. Dítě už několik měsíců špatně spí. Ekzém občas mokvá. Je zasažena kůže celého těla

 

Kateřina Š., nar. říjen 2013.
Vakcinace 18.12.2013. Infanrix hexa A21CB785A. Ekzém, zácpa, porucha spánku

   Od poloviny prosince 2013 začalo mít dítě problémy s vyprazdňováním ve smyslu zácpy, vyprazdňovala se po 5 dnech, do té doby denně. Bezprostředně po vakcinaci se objevil se ekzém na obličeji, hlavě, trupu, na dolních končetinách. Do poloviny prosince spalo dítě celou noc od 20 do 6, po vakcinaci se začala v noci budit.

Vakcinace 22.1.2014 infanrix hexa A21CB785A. Zhoršení ekzému, neutišitelný pláč
   Bezprostředně po vakcinaci výrazné zhoršení ekzému - při návštěvě u mě 14 dní po vakcinaci na lýtkách a holeních ostře ohraničená velká kruhovitá ložiska 5 až 10cm v průměru suchá živě červená, dítě svědí. Bezprostředně po druhé vakcinaci se budila po 3 dny do pláče a nedala se utišit. (Neutišitelný pláč a křik je způsoben přídatnými látkami vakcín, které mají toxický vliv na nervové buňky. Toxiny v dětském nezralém organismu snadno pronikají do mozku. Děťátko prostě bolí nesnesitelně hlavička a vyjadřuje to křikem a pláčem. Může to mít další následky v poruchách chování, aktivity, řeči, atd. Míra poškození je závislá podle genetických, rodových dispozic)
   Po homeopatické léčbě Silicea LM6 a C30 výrazné zlepšení ekzému, zmenšení ložisek, která jsou bledá, dále však žádné zlepšení, ekzém sice není tak živě rudý, ale šíří se na ruce i trup. Budí se již jen 1x za noc a stolice se upravila na 1x denně. 3.4. 14 ekzém již nereaguje na léčbu, rozšířený na břicho a celé horní končetiny.

 

Aneta P., nar. květen 2013.
Vakcinace infanrix hexa září 2013. Poruchy spánku, chronické zahlenění.

   Od září do té doby zdravé dítě chronicky zahleněné, při dýchání chroptí, odkašlává - tento symptom přetrvává do 4.2.14, kdy byla u mě poprve matka s dítětem . Do 5.měsíce spalo dítě celou noc, od 5. měsíce od prvního očkování se však budí 2-6x za noc.

Vakcinace infanrix hexa prosinec 2013. Úporná zácpa
   Od vánoc trpí dítě na úpornou zácpu, vyprazdňuje se sice denně, ale velmi těžko, má tvrdou stolici.

 

Kristýna V., nar. duben 2013.
Porod v 31. týdnu, do 3 měsíců dítě velmi uplakané pro kojenecké koliky. Od srpna spokojené dítě.
Vakcinace infanrix hexa 11.12.13 - A21CB784A, 15.1.14 - A21CB784A, 19.2.14 A21CB785A. Prevenar 30.10.13 G79292, 27.11.13 H11697, 27.12.13 H11697. Ekzém, porucha spánku, pláč.
   Dle pozorování matky se po očkování objevil ekzém pod krkem, v podkoleních záhybech, 4.3. při první návštěvě u mě - po těle drobná hrubá narůžovělá ložiska, dítě prý za poslední 3 dny zlepšeno. V polovině ledna mělo dítě poruchu spánku v noci se budilo po 20 minutách, neklidné. V lednu začalo být dítě velmi uplakané.

 

Originál:  http://www.calendula.cz/komplikace%20po%20ockovani.htm

 

Více:

 

-

 

 


 

 

Nejúčinnější extrakty z

 

s    Certifikáty

 


ČESKO, SLOVENSKO,

 

 

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!
Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

l

100% Sibiřská Čaga

 

Jeden ze zdokumentovaných případů, kdy kvalitní extrakt z Reishi spustil během několika dnů úspěšnou imunitní reakci

Případ 47letého muže s bolestí nadbřišku. Endoskopie u něj odhalila velký žaludeční vřed a byla provedena biopsie, která diagnostikovala v žaludku difuzní velkobuněčný B-Lymfom (typ velmi agresivního nádoru). O 11 dnů později byla provedena operace a následovala standardní kontrola vyjmuté části žaludku, přičemž nebyly nalezeny žádné rakovinné buňky, nastala kompletní regrese. V místě původního nádoru byla pouze vrstva aktivovaných T lymfocytů což jsou buňky, která pokud jsou aktivované dokážou zničit rakovinné buňky. Když se pacienta ptali na to, co užíval před operací, tak prohlásil, že ihned po prvním oznámení jeho diagnózy užíval vysoké dávky extraktu z Reishi.

 

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17478779 (publikováno vpravo)

 

(minimální dávka v případě vážných nemocí - 500 mg extraktu s garancí 40% polysacharidů na 10 kg hmotnosti)

 

 

 

 VAKCÍNY   JSOU

ODHALUJÍ   TAJNÉ

článek

 

REZISTENTNÍ    BAKTÉRIE

USMRTÍ   UŽ    DENNĚ

článek

 

CHEMICKÉ     LÉKY

BRZDÍ

REGENERAČNÍ

 

 

LÉČIVÉ 

NEJEN K PREVENCI 

ANEB   ŽIVOT

příroda uzdravuje

 

Polysacharid Beta-glukan obsažený v léčivých houbách je látka, co současný člověk více než potřebuje. Můžeme ho pokládat za moderní kámen mudrců, který byl po dlouhém hledání nalezen

 Více 

 

 

 • Alzheimer
 • Parkinson
 • Mozková mrtvice
 • Roztroušená skleróza
 • Demence
 • Borélie v mozku
 • Ochrana mozku

 

 

RECENZE

SIBIŘSKÁ ČAGA

Dobry den. Chtela bych se s vami podelit o skusenost s uzivani vyrobku SIBIRSKA CAGA. Pisi prostrednictvim me teticky, o kterou se staram. Teticka ma diabetes 2 typu, jeji hodnoty se pohybovaly  kolem 20. Zacala s uzivanim vyrobku sibirska caga. Ze zacatku se zdalo ze to na ni moc nepusobi, ale kdyz vyuzivala dve

 


180 kapslí Čagy     -

 

 

 

 

PŘIROZENÁ

CESTA    NEJEN

 

harmonizátory

 

 

 

 

CHITOMAXTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněná látka

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Složení Fenuprimu:

Obsah jedné tobolky:

Balení: 90 kapslí

 


Článek o Chitomaxu a Fenuprimu zde

 

-V

Zdraví velký černý pes Sorbon s paničkou I.H.

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ

 

Jak přestat úspěšně kouřit

O škodlivosti kouření naprostá většina kuřáků nepochybuje. Každoročně se více než třetina závislých na nikotinu pokouší nějakou formou přestat. Výsledky jsou velice špatné. Po roce od zahájení abstinence nekouří méně než 1 z 20, efektivnost je pod 5%.

Žvýkačky, náplasti s nikotinem, to odhaduji jako cestu pouze pro zbohatnutí výrobců. Osobně jsem je zkoušel před mnoha lety, účinek maximálně 3 dny.

Vyzkoušel jsem více metod, zaplatil tisíce korun, ale nic nezabralo trvale. Více méně jsem zkoušel všechny alternativní způsoby léčby, léčitele... Efekt - maximálně 2 měsíce.

 

Ale byl tu háček

Odjakživa jsem se vyhýbal užívání chemických léků. A jako dovozce a prodejce léčiv především z Francie jsem se jim vyhýbal obzvlášť...

 

Celý článek

 

 

Mozek a jeho spolehlivé poškozování 5 složkami potravin

V současnosti není na světě nouze o věci, ze kterých lidé šílí. Existuje, ale několik látek, ze kterých lidé šílí ve velmi krátké době.

Tyto látky poškozují nejen mozek, ale i střeva a játra. Přitom zodpovědnost za jejich přítomnost v potravinách nese člověk, jeho geniální mysl také jak rychle zbohatnout.

Pokud chcete, aby nedocházelo k poškozování Vašeho mozku a měli jste čistou mysl, buďte obezřetní na tyto složky potravin.

 

Celý článek

 

 

Další velká rána farmaceutickým firmám: Léky na cholesterol - statiny - jsou prý zcela bezcenné

Poslední doba byla pro farmaceutické firmy velmi těžká. Byly totiž publikovány 3 velké studie, které kompletně vyvrátily jakoukoli efektivnost více druhů nejpoužívanějších léků.

Následky těchto studii mohou být pro tyto společnosti zdrcující, protože se jedná o extrémně ziskové léky, které nejednou tvoří hlavní jádro jejich příjmů.

 

 

Celý článek

 

 

Očkovat nebo ponechat dětským infekcím volný průběh? O souvislostech vakcinací, srdečních onemocnění a rakoviny

I když po zavedení vakcín došlo ke snížení výskytu spalniček a příušnic, vědci nyní zjišťují, že tyto dětské infekce plní cennou funkci a možná jsou i nezbytné pro normální vývoj našeho imunitního systému. Jako příklad vědeckého bádání v této problematice lze uvést třeba rozsáhlou japonskou studii[1], která proběhla v roce 2015. V ní se došlo k závěru, že spalničky a příušnice, které děti prodělají, mají výrazně protektivní účinky před smrtelnými srdečními příhodami a mrtvicemi v dospělosti. V rámci této studie bylo několik let sledováno více než 100 000 mužů a žen ve veku 40-79 let, aby se u nich stanovila pravděpodobnost úmrtí na aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění.

 

Celý článek

 

 

62-letý muž se vyléčil z diabetu 2.typu vyřazením těstovin a pečiva

Až vám příště bude někdo tvrdit, že diabetes 2.typu je neléčitelný, poukažte na zázračnou cestu za zdravím, kterou absolvoval Geoff Whitington - Angličan, jenž se definitivně vyléčil ze svých diabetických potíží. Podařilo se mu to díky úsilí jeho dvou milujících synů, kteří otce vyvedli z bludného kruhu, v němž se pohyboval už mnoho let.

Tento muž trpěl vysokou nadváhou, hormonální nevyvážeností a dokonce mu už hrozila i amputace nohy, takže se vzdával jakýchkoliv nadějí na svou zdravou budoucnost. Pracoval jako strážný v dlouhých 15-hodinových směnách a jeho zdravotní stav byl také důsledkem jeho špatné životosprávy.

 

Celý článek

 

 

Ibuprofen způsobuje tisíce úmrtí ročně: Přírodní náhrada je bezpečná

Nedávný článek publikovaný tiskovou agenturou Reuters odhalil zajímavá zjištění o lécích užívaných proti bolestem jako je ibuprofen (například účinná látka v přípravku Ibalgin. Češi mají na hlavu nejvyšší spotřebu léků proti bolesti v EU, což cosi vypovídá o úrovni zdejší chemické medicíny).

Článek uvádí, že výše uvedená léčiva zvyšují riziko srdečního infarktu ve stejné míře jako léky, které byly v minulosti staženy z trhu kvůli jejich vysokým rizikům. Jeden z takto stažených léků,
byl příčinou až 30.000 úmrtí v důsledku srdečních infarktů a náhlých srdečních příhod.

 

Celý článek

 

 

Takto vyléčíte chronickou boreliózu, i když to už lékaři vzdali

Lymská bolerióza je infekce bakterií Borrelia burgdorferi (v Česku je tento typ poměrně vzácný, viz Lymská borelióza). Přenáší se hlavně klíšťaty, ale spekuluje se, že její možnými přenašeči mohou být i další druhy hmyzu jako jsou komáři či blechy.

Není přenosná z člověka na člověka, přestože nejnovější poznatky ukazují na to, že za jistých okolností k tomu může dojít, například při intimním styku.

Příznaky lymské boreliózy

Příznaky tohoto onemocnění se liší, ale ve většině případů se vyvíjejí podle následujícího scénáře.

Fáze 1 – den 3 až 30 po bodnutí

Někdy se tato fáze nazývá i „časná lokální infekce“.

U 70 až 75 % lidí se rozvine zarudnutí. Jde o charakteristické „býčí oko“ se středem v místě kousnutí klíštětem. Nesvědí ani nebolí, ale na dotek může vyvolávat pocit tepla. Rozvoj příznaků podobných chřipce: horečka, zimnice, zduření lymfatických...

 

Celý článek

 

 

Jak detoxikovat každý orgán a už nikdy nebýt nemocný ani unavený

Všimli jste si, že stále více a více lidí, dokonce i mladých, podléhá chronickým onemocněním, rakovině či autoimunitním chorobám? Naše tělo je sice za optimálních okolností dokonalé, ale má i svá slabá místa.

Jedním z takových slabých míst jsou
toxiny z prostředí, které mají schopnost poškozovat naše DNA, což pak způsobuje fyzické poškození. Ke genetickým změnám však může docházet nejen v důsledku vlivu toxinů.

Spouštěčem dokáží být i stres, duševní plytkost, hormonální a endokrinní nerovnováha, parazity, viry, bakterie, nadbytek cukru, pesticidy, těžké kovy a podobně. Totiž, tělo a duše jsou jedno. Skutečná medicína se proto musí zaměřit na obě oblasti.

 

Celý článek

 

 

Zásadní průlom v medicíně: cukrovku 2. typu lze vyléčit pouhou změnou jídelníčku - 700 kalorií denně po dobu pouhých 8 týdnů

Jeden z posledních výzkumů „objevil“ metodu léčby, kterou doporučoval Mike Adams - editor serveru NaturalNews už před deseti lety: vhodně sestavený jídelníček působí proti diabetu 2. typu a dokonce jej může i vyléčit.

 

Vědci došli k závěru, že speciální nárazová dieta trvající pouhých 8 týdnů může vyléčit tuto chorobu

 

A co víc, i lidé, kteří mají diabetes více než deset let, mohli po této dvouměsíční dietě zaznamenávat její ústup.

 

Celý článek

 

 

Mamografy způsobují více rakovin prsu, než ji detekují

Dr. Ben Johnson: Napsal jsem knihu pro ženy pod názvem Tajemství moudrosti o zdraví poprsí (The Secret of Health Breast Wisdom) protože my, lékařská komunita, způsobujeme ženám rakovinu tím, že od nich požadujeme vyšetření na mamografu.

Mamografy způsobují rakovinu. Tečka.

Přesto, když dnes žena navštíví svého gynekologa nebo rodinného lékaře, bude se jí toto vyšetření obrazně řečeno „tlačit do hlavy“.

Bude vystavena silnému nátlaku, aby šla na mamograf, který jí může přivodit rakovinu prsu.

Mamograf životy nezachrání. Pokud na něj půjdete, máte o 4% vyšší riziko úmrtí. Po každém mamografu! Tečka.

 

Celý článek

 

 

Tučnými a oteklými vás dělají toxiny v tukové tkáni. Ukažte jim STOPku!

Bohužel, všichni dnes žijeme v toxickém prostředí, kde jsme permanentně vystaveni potravinám, které jsou znečištěné chemikáliemi. Proto je toxinům téměř nemožné se vyhnout.

Pro nás to pak znamená, že náš trávicí systém a hlavně játra se mohou snadno přetížit. Jsme sice stavění tak, aby se z nás škodlivé látky neustále vyplavovaly, pokud jich je však příliš, tělo to pak nemusí zvládat a namísto vyplavování se v něm začnou usazovat.


Toxiny dělíme do dvou kategorií:

 • rozpustné ve vodě
 • rozpustné v tucích
 

Celý článek

 

 

Ohromení vědci konečně přiznali, že vysoká průměrná délka života Japonců souvisí se stravou a nikoliv s geny

Všichni sníme o dlouhém životě bez nemocí. Zatímco se průměrný věk v rozvinutých zemích pomalu zvyšuje, neplatí to tak docela o poklesu nemocnosti a zdravotních postiženích.

Jedna z posledních studií, publikovaných v časopise the British Medical Journal, ale možná odhalila klíč k té žádoucí dlouhověkosti. Není žádným tajemstvím, že
mezi nejzdravější lidi na světě patří Japonci. Vykazují druhý nejvyšší dosahovaný věk a také obezita se mezi nimi vyskytuje pouze s četností 3,5%. Američané naopak zaujímají až 43. místo u dlouhověkosti a jejich obezita se nyní pohybuje kolem 35%.

 

Celý článek

 

 

Upozornění

na

NOVÉ ČLÁNKY

na Váš mail

1x měsíčně

 

 


 

 

Reishi a Cordycepsu

 

kvality   COA   pro

 


NĚMECKO a RAKOUSKO

 

 

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!
Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

l

 

Regression of gastric large B-Cell lymphoma accompanied by a florid lymphoma-like T-cell reaction: immunomodulatory effect of Ganoderma lucidum?

Complete regression of high-grade lymphoma is extremely rare. We report 1 such case that might have been conceivably mediated by Ganoderma lucidum (Lingzhi), an immunomodulatory herbal medicine. A 47-year-old man presented with epigastric pain. Endoscopy revealed a large gastric ulcer, which on biopsy was diagnostic of large B-cell lymphoma. At gastrectomy 11 days later, no evidence was found of large B-cell lymphoma despite thorough sampling. Instead, there was a dense and permeative infiltrate of CD3(+) CD8(+) cytotoxic small T lymphocytes spanning the whole thickness of the gastric wall. In situ reverse transcription polymerase chain reaction for T-cell receptor beta-chain family did not detect a monoclonal T-cell population. We postulate that the cytotoxic T cells may represent an active host-immune response against the large B-cell lymphoma that resulted in a complete regression. On questioning, the patient had taken megadoses of Ganoderma lucidum, which might have triggered the successful immune reaction.

 

Betaglucan MaxCell

Obnovuje imunitu poškozenou nádory, pomáhá léčit snížený počet bílých krvinek a upravuje nedostatek krevních destiček jako důsledek vedlejších účinků radioterapie a chemoterapie. Léčí žloutenku B, chronický únavový syndrom, roztroušenou sklerózu a cukrovku. Má antimikrobiální účinky, např. vůči Staphylococcus aureus a EB viru.

 

 

Betaglucan MaxCell

 

 

k

 

TOTÁLNÍM   PODVODEM

VLÁDNÍ   DOKUMENTY

 

 

NA    ANTIBIOTIKA

1900    LIDÍ

 

 

PŘINEJMENŠÍM

PŘIROZENÉ

POCHODY

 

k

HOUBY

VŠECH CHOROB

BEZ NEMOCÍ

spolehlivě a jistě

 

Beta-glukan byl izolován a v následujících klinických studiích vykazoval značnou stimulační schopnost u onemocnění, která dlouhou dobu nemohla být zvládnuta jinými metodami

prof. Vilém Palisa DrSc, český špičkový onkolog

 

 

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!
100% Sibiřská Čaga
 • Cukrovka
 • Crohnova choroba
 • Lupénka
 • Ekzémy
 • Žaludek
 • Játra
 • Autoimunitní onemocnění

 

 

8.12.2015

pro Superionherbs

baleni, tak se ji jeji hodnoty cukru snizily na polovinu. Dnes ma vyuzivane asi 6 baleni, a jeji  hodnoty jsou 5. A navic je videt ze ma hodne energie, kterou v jejich 82 letech nemela. Moc vsem vyrobky Superionherbs doporucuji. My je doma uzivame cela rodina. S laskou v srdci Andryskova evca.andryskova@seznam.cz

 


a cukr byl na polovině

 

 

 

 

A    ÚČINNÁ

K    HUBNUTÍ

 

metabolismu

 

 

 

 

FENUPRIMTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněné složení

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Jak učinkuje Fenuprim? - video

 

 

 

 

Přišel nám dopis jedné naší zákaznice i s fotografií z řad čtyřnohých přátel člověka - Superionherbs.cz 1.12.2015

Vážení dvojnožci, chci vám říci svůj příběh. Jsem jeden z “miláčků” českých rodin. Kříženec vlčáka z labradorem, kterého si vzali z útulku. Ve 12ti letech jsme dostal dle laboratoře rakovinu sliných žláz. Nádory na krku praskly a po určité době se rána zacelila. Dostal jsme lék a lék a na naději … před… Po léku a léku jsem nabíral na váze a tak byly váhou ohroženy klouby a můj pohyb. Pan veterinář lék a lék odstavil a měl jsem pouze včelí propolis. Panička si prostudovala dostupné knihy o čínské medicíně – našla Duanwood Reishi a Cordyceps – koupila mi tyto dvě houby, které jsem začal každý den v kapslích užívat. Dnes je tomu už 13 měsíců, jsem čiperný, plný života a zřejmě zdráv. Je mi 13 let. Ať žije čínská medicína a jako prevenci ji budu užívat celý zbytek života.

 

 

ČLÁNKY

 

Kdy budeme moci úplně zvrátit šedivění vlasů?

Příčina šedivění vlasů

Šedivění způsobuje nižší hladina enzymu kataláza v kombinaci s nižší úrovní enzymů MSR A a MSR B, které opravují poškození peroxidem vodíku. Lidem se šedinami se hromadí peroxid vodíku ve folikulech, tedy ve tkáních, které obalují vlasy a z nichž vlasy vyrůstají.

Metabolizmus peroxidu vodíku versus věk člověka

Tělo peroxid vodíku vytváří v malých dávkách v rámci metabolických procesů. Organismus mladých lidí jej dokáže rychle odbourávat. U starších lidí tento proces začne postupně probíhat pomaleji a nakonec neodbouraný peroxid napadne enzym tyrozin kynázy, který je zodpovědný za tvorbu melaninu, což je základní pigmentová složka vlasů.

Následkem toho vlasy začnou šedivět, přičemž se vlasy vybělují zevnitř.

 

Celý článek

 

 

Muži zírají, proč ženy potřebují více spánku

Experti z Duke univerzity provedli  studii, která potvrdila, že ženy potřebují  ke své regeneraci více spánku než muži.

Tento výzkum byl proveden na základě informací, že ženy těžko snáší následky mentální a fyzické vyčerpanosti pokud mají nedostatek spánku.

Výsledek muže nepotešil

Zjištěné poznatky vedou k novým zdravotním doporučením pro ženy, které mívají standardně vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění, depresí a psychologických problémů oproti svým polovičkám.

 

Celý článek

 

 

Varování: Pokud používáte Alobal, tak přestaňte. Hrozí vám vážné následky

Po dlouhou dobu je hliníková folie běžnou součástí kuchyně. Proč? Je velmi užitečná pro mnoho použití. Kromě pečení se používá i na prodlužování trvanlivosti potravin tím, že se do ní balí jídlo, zakrývají se kastroly a takto se potraviny uchovávají v ledničce.

Ale nyní poslední výzkumy potvrzují, že pokud tuto folii budete používat, budete se dále vystavovat závažným zdravotním rizikům.

g
 

Celý článek

 

 

Sedm důvodů, proč přírodní terapie nejsou někdy na rakovinu účinné 

Ortodoxní medicína má řadu způsobů, jimiž zakrývá fakt, že její léčebné metody na rakovinu většinou vedou k úmrtí onkologických pacientů. Je totiž jednodušší tvrdit, že pacient podlehl rakovině a ne otravě na chemoterapii nebo na poškození orgánů způsobených ozařováním.

Navzdory prohlášením o vysoké úspěšnosti standardní léčby, je
skutečná míra jejich vyléčení velmi nízká.


Jak konvenční onkologie manipuluje statistiky

Na oklamání veřejnosti a marketingovou propagaci svých terapií používá onkologie několik triků a slovních hříček.

 

 

Celý článek

 

 

11 příznaků toho, že jste energeticky vysáváni lidmi kolem vás

Základem bytí mnoha lidí je živení se energií jiných. K tomu, abyste byli schopni se pohybovat v jakékoliv dimenzi, potřebujete energii. Všechny lidské bytosti vyžadují energii, aby existovaly, aby dokázaly cokoli dělat. Když mluvíme o energetických upírech, nemyslíme tím klasické upírů z filmů, kteří sají krev.

Odkaz na upíry používáme jako výraz pro označení nedobrovolného odčerpávání životní energie ze živých bytostí a to buď ve fyzické nebo nefyzické rovině, tedy na všech úrovních – fyzické, emocionální, mentální a duševní. Někdy se to označuje i jako psychický útok. Nicméně psychický útok je trochu něco jiného a dokáže vyvolat ještě více mizérie než energetické upírství.

 

Jak dlouho žije pacient s chemoterapií a jak dlouho bez ní?

Dr. Hardin B. Jones, bývalý profesor medicínské fyziky a fyziologie na Kalifonské universitě v Barkley studoval délku přežití onkologických pacientů po dobu více než 25 let.
To, na co přišel, doslova vyvedlo z míry celou vědeckou komunitu, která se dodnes s jeho zjištěními nedokázala smířit. Na konci svého výzkumu totiž došel k závěru, že navzdory obecně rozšířené víře, chemoterapie prostě nefunguje.

Byl svědkem, jak mnozí pacienti s rakovinou, které léčili chemoterapií, umírali hroznou smrtí. Mnozí z nich podlehli svému osudu mnohem dříve, než ti, kteří si nezvolili žádnou léčbu.

 

Celý článek

 

 

Poloha akné na tváři prozradí co máte v těle nemocného

Obecně platí, že se lidé obracejí na medicínu, když čelí nějakým zdravotním problémům. Nicméně konvenční léčebné a diagnostické postupy ne vždy přinesou efektivní výsledky.

V mnoha případech se alternativní medicína ukázala být v léčbě různých zdravotních problémů úspěšnější než ta konvenční. Lidé na celém světě propagují všelijaké léčebné metody jako bylinářství, akupunktura, jóga, ayurvéda a mnoho dalších.

I když je dobré chodit na preventivní lékařské prohlídky, potenciální zdravotní problémy můžete také diagnostikovat s pomocí alternativních metod.

Diagnostika podle akné v obličeji

Následující metodou si můžete diagnostikovat potenciální zdravotní problémy a to jednoduše na základě polohy akné na obličeji. Budete potřebovat jen zrcadlo, abyste zjistili, zda máte na obličeji nějaké akné nebo vyrážky. Pak určíte přesnou polohu a podíváte na obrázek níže, který naznačuje daná místa.

 

Celý článek

 

 

O tomto musíte vědět: Primární příčiny rakoviny prsu

Vše, co potřebujete pro uskutečnění změn, které vás ochrání před rakovinou, jsou znalosti.

Příčina č.1: Antirespiranty obsahující hliník

Používání antirespirantů je pro většinu lidí běžnou denní rutinou, o které příliš nepřemýšlejí. Zde je důvod, proč byste o tom přemýšlet měli. Pokud používáte antirespirant obsahující hliník, zvyšujete si tím své riziko rakoviny prsu.

Princip antirespirantů spočívá v utěsňování, uzavírání a blokování pórů, které vylučují pot v podpaží. No a jejich nejčastější aktivní látkou je právě hliník. To způsobuje nejen zablokování jedné z cest, kterými se vaše tělo detoxikuje (vylučuje toxiny v potu), ale zároveň také zvyšuje obavy, kde tyto kovy nakonec skončí.

 

Celý článek

 

 

Pokud jsou vaše ledviny poškozené, tělo vám vyšle těchto 8 znamení

Ledviny jsou životně důležité orgány a nacházejí se přímo pod hrudním košem. Jsou zodpovědné za očistu a detoxikaci, denně filtrují 10 až 150 litrů krve. Jsou také důležité pro udržování všech tělesných funkcí a udržují vaši krev zdravou. Podílejí se na vylučování nadměrného množství tekutin a odpadu z vašeho organismu.

Regulují hladinu elektrolytů a udržují kosti silné a zdravé, podílejí se na tvorbě červených krvinek a stabilizují krevní tlak.

V případě, že vaše ledviny nemohou správně vykonávat svou funkci, vaše zdraví může být ohroženo. Pečlivě si přečtěte následující problémy, které jsou spojeny s poškozením či selháním ledvin.

 

 

Celý článek

 

 

12 citátů lékařů, které rakovinová lobby nechce, abyste četli

Léčba rakoviny je prostě jasný byznys. Právě proto nemají velké farmaceutické firmy o lék na rakovinu zájem. Pokud totiž vyléčíte pacienta, nevyděláte tolik peněz, než když ho budete v nemoci udržovat co nejdéle.

Ale neposlouchejte nás. Poslechněte si to raději od těchto známých lékařů medicíny.

1/ Dr. Otto Warburg, laureát Nobelovy ceny za medicínu

Nikdo dnes nemůže říci, že se neví, co je primární příčinou rakoviny. Naopak neexistuje onemocnění, jehož primární příčina by byla lépe prozkoumána. Proto již dnes ignorace není omluvou, aby se nedalo udělat víc pro prevenci. Pokud chce lidstvo přežít, tak prevence, bez pochyb jednou musí přijít.

 

 

 

Vyléčení Crohnovy nemoci v terminálním stádiu

Crohnova choroba ovlivňuje celé trávicí ústrojí a nikoliv jen střeva. Na rozdíl od jiné choroby - ulcerózní kolitidy (vředového zánětu tlustého střeva) tato ovlivňuje celou stěnu střev a nikoliv jen vnitřní výstelku.

A západní medicína začíná až teď objevovat to, co čínská medicína nebo ájurvéda věděly už celá staletí: že totiž veškeré zdraví začíná a končí ve střevech

Shona Banda - pacientka, které byla diagnostikována Crohnova choroba někdy v roce 2004, podstoupila už mnoho operací a musela užívat mnoho léků, ale její stav se postupně zhoršoval až natolik, že jej lékaři označili za terminální.

 

Celý článek

 

 

Jak pročistit lymfatický systém a předejít až 80 % chronických chorob

Umíte si představit, co to znamená být vystaven desetitisícům toxinům, zatížený umělými produkty a zpracovanými potravinami každý týden? Bohužel, to je moderní realita, které se nám všem v současnosti dostává.

Detoxikace v našem těle probíhá běžně každý den. Vyvádějí se z něj ven přírodní chemické látky, ale i ty vytvořené člověkem, jako jsou domácí čistící prostředky či přísady z kosmetiky.

Dokonce i metabolické zplodiny, jako výsledek činnosti našich vlastních buněk, jsou považovány za toxické.

Jak tělo detoxikuje škodlivé látky

 

Celý článek