31 důvodů, proč se nenechám očkovat – izraelský rabín Chananya Weissman

18.03.2021 15:00

Zveřejněno 3. února 2021 Baronem Bodisseyem

1. Není to vakcína (mRNA). Vakcína podle definice má poskytovat imunitu vůči nemoci. To neposkytuje imunitu vůči ničemu. V nejlepším případě pouze snižuje šanci na získání závažného případu viru, pokud ho někdo “chytí”. Jedná se tedy o lékařské ošetření, nikoli o vakcínu. Nechci se léčit na nemoc, kterou nemám.

2. Farmaceutické společnosti, politici, zdravotnický establišment a média spojily své síly, aby o tom všeobecně hovořily jako o vakcíně, ačkoli jí není, s úmyslem zmanipulovat lidi, aby se cítili bezpečněji při absolvování této lékařské léčby. Protože klamou, nedůvěřuji jim a nechci mít nic společného s jejich lékařským ošetřením.

3. Předpokládané výhody tohoto léčení jsou minimální a v žádném případě nebudou trvat dlouho. Establišment to uznává a již hovoří o dalších očkováních a stále se zvyšujícím počtu nových „vakcín“, které by byly pravidelně aplikovány. Odmítám se změnit na chronického pacienta, který pravidelně dostává injekce nových farmaceutických produktů, jen abych snížil své šance na závažný případ viru, kterému tyto injekce ani nezabrání.

4. Mohu snížit své šance na závažné onemocnění virem přirozeným posílením imunitního systému. V případě, že chytím virus, existují vitamíny a osvědčené léky, které mají skvělé výsledky při odvrácení nemoci, bez rizika a bez neznámých účinků probíhající vakcinace.

5. Establišment trvá na tom, že toto lékařské ošetření je bezpečné. Nicméně to nemohou vědět, protože dlouhodobé účinky jsou zcela neznámé a nebudou známy po mnoho let. Mohou spekulovat, že je to bezpečné, ale je to z jejich strany falešné, aby vznesli takové tvrzení, které nemohou znát. Protože jsou falešní, tak jim nevěřím a nechci být součástí jejich ošetřování.

6. Farmaceutické společnosti mají v rámci tohoto ošetření nulovou odpovědnost, přičemž pokud se objeví vedlejší účinky, tak je nelze žalovat. Totéž platí pro politiky, kteří prosazují toto ošetření. Nenechám si injekčně aplikovat nový experimentální zdravotnický prostředek, pokud odpovědní lidé za něj nepřijmou žádnou odpovědnost, pokud se něco pokazí. Nebudu riskovat své zdraví a svůj život, když oni odmítají jakoukoliv odpovědnost.

7. Izraelský předseda vlády otevřeně připustil, že izraelský lid je světovou laboratoří pro tuto experimentální léčbu. Nemám zájem být morče nebo darovat své tělo vědě.

8. Izrael souhlasil se sdílením lékařských údajů svých občanů se zahraniční farmaceutickou společností jako základní součást jejich dohody o přijetí této léčby. Nikdy jsem nedal souhlas se sdílením mých osobních lékařských údajů s žádným takovým subjektem, ani jsem o to nebyl požádán. Nebudu se účastnit tohoto nekalého podnikání.

9. Vedoucí pracovníci a členové představenstva společnosti Pfizer se přes všechny fanfáry sami nenechali svojí údajnou vakcínou očkovat. Tvrdí, že by považovali za nespravedlivé „snížit věkovou hranici“ pro vakcinaci v současné době. To je nesmyslná výmluva, a to vyžaduje neuvěřitelnou drzost, něco takového říct. Stání v “řadě” je výplodem jejich vlastní fantazie; kdyby si pro sebe vzali pár injekcí, nikdo by si neztěžoval. Navíc není známo, že by miliardáři se soukromými letadly a soukromými ostrovy čekali ve frontě, dokud stovky milionů rolníků po celém světě nejdřív nedostanou cokoli, co tito miliardáři chtějí pro sebe.

10. Média tuto absurdní výmluvu establišmentu bez otázek a znepokojení přijaly. Kromě toho chválí vedoucí pracovníky společnosti Pfizer za jejich údajnou obětavost v tom, že nechali svojí experimentální vakcínou očkovat nejprve nás. Protože nás považují za velké hlupáky, nedůvěřuji jim. Mohou mít moje místo v řadě a já půjdu rád na její konec.

11. Tři skutečnosti, které je třeba dát dohromady:

Bill Gates tvrdí, že tyto vakcíny jsou nezbytné pro přežití lidské rasy.

Bill Gates věří, že svět má příliš mnoho lidí a je třeba jej „vylidnit“.

Bill Gates, možná nejbohatší muž na světě, také nebyl očkován. Žádný spěch.

Uh, ne. Přenechám mu všechna lékařská ošetření, která po mně chce, abych podstoupil.

12. Establišment v opěvování tohoto ošetření je zcela jednotný. Politici a média vyzývají lidi, aby to brali jako morální a občanskou povinnost. Výhody této léčby se značně zveličují, rizika se ignorují a neznámé účinky se přehlížejí. Protože jsou podvodní a manipulativní, nebudu hazardovat v otázce svého zdraví, spolehající se na jejich integritu.

13. Existuje intenzivní propagační kampaň, aby lidé tuto léčbu podstoupili. Politici a celebrity si dělají selfie, že dostanou injekci (možná v některých případech předstírají, že ji skutečně dostávají), média to nafukují jako nejlepší, nejchytřejší, nejšťastnější a nejzábavnější věc. Jedná se o nejrozšířenější marketingovou kampaň v historii. To není vůbec vhodné pro jakékoli lékařské ošetření, natož pro zbrusu nové a neznámé, a to mě nutí couvnout.

14. Masy poslušně následují a zveřejňují obrázky svého očkování lékem, a tím vyvíjejí hromadný tlak na vrstevníky sobě rovné, aby učinili totéž. Je na tom něco velmi alarmujícího a špatného a já nechci být žádnou jeho částí. Nikdy jsem neužíval léky jen proto, že „to dělají všichni“ a je to v pohodě. Rozhodně s tím nezačnu teď.

15. Ti, kdo vyslovují obavy z tohoto lékařského ošetření, jsou šikanováni, pomlouváni, zesměšňováni, cenzurováni, je jim vyhrožováno a jsou propouštěni ze zaměstnání. To zahrnuje také zdravotnické pracovníky a další personál, kteří mají reálné obavy z aplikace tohoto léku, kteří byli svědky toho, jak lidé v jejich péči trpěli strašnými reakcemi a smrtí krátce po aplikace injekce. Když se establišment zbavuje dobrých lidí, kteří riskují vše, jen aby vzbudili obavy z nového lékařského ošetření - i když se tomu přímo nebrání - budu těmto statečným lidem vždy důvěřovat a ne establišmentu. V historii mě nenapadá jediný podobný případ, kdy by se ukázalo, že pravda a morálka jsou na straně establishmentu.

16. Toto je největší lékařský experiment v historii lidské rasy.

17. Úmyslně to není vykreslováno jako největší lékařský experiment v historii lidské rasy a skutečnost, že se vůbec jedná o lékařský experiment, je vážně bagatelizována.

18. Kdyby byli k masám upřímní, jen velmi málo z nich by souhlasilo s účastí na takovém experimentu. Manipulace mas s účastí na lékařském experimentu pod falešnou záminkou porušuje základy lékařské etiky a demokratického práva. Nedovolím, aby mě neetičtí lidé, kteří se zapojují do takového jednání, do mě cokoliv vstříkli.

19. Lékařský establišment o ničem takovém lidi neinformuje. Stali se marketingovými agenty pro experimentální lék a slouží velkým společnostem a politikům, kteří s nimi uzavířeli dohody. Jedná se o přímý rozpor s jejich mandátem starat se výhradně o blaho lidí, svěřené do jejich péče. Vzhledem k tomu, že se zdravotnický establišment stal zkorumpovaným a je z něj firemní a politický nástroj, nevěřím experimentálnímu léku, kterým mě tak chtějí očkovat.

20. Jsme pod různými tlaky, abychom se dali očkovat, což porušuje lékařskou etiku a základy demokratické společnosti. Nejlepší způsob, jak mě přimět, abych něco nedělal, je tlačit na to, abych to udělal.

21. Vláda zapečetila jejich protokol týkající se viru a léčby na TŘICET LET. Jedná se o informace, které má veřejnost právo znát, a vláda je odpovědná za jejich sdílení. Co skrývají? Opravdu očekávají, že budu všemu věřit, že toto všechno je košer a že se zajímají především o mé zdraví? Naposledy to udělali v aféře ztracených dětí jemenských Židů. Pokud o ní nevíte, vyhledejte si to. Nyní hrají stejné divadlo. Nesnaží se mě oklamat poprvé a rozhodně mě neoklamou ani teď.

22. Vláda může sdílet naše osobní lékařské údaje se zahraničními korporacemi bez našich souhlasů, a přitom nám neukáže a nebudou s námi sdílet svůj vlastní protokol v této věci? Nemám slov..

23. Establisment prostřednictvím lékařů, rabínů, médií a mas obtěžují lidi, kteří odmítají očkování-léčbu novým lékem. Dávají nám ta nejhorší jména. Říkají nám, že věříme v šílené spiknutí, že jsme proti vědě, že jsme sobečtí, že jsme vrahové, že nám nezáleží na starých lidech, že je naší vinou, že vláda nadále pokračuje v zavádění drakonických omezení veřejnosti.

Je to všechno proto, že se nechceme nechat poslušně očkovat experimentálním lékem, bez zodpovězení závažných otázek. Dokonce nám bylo řečeno, že máme náboženskou povinnost to udělat, a že pokud jsme tak neučinili, jsme vážnými hříšníky. Říkají, že pokud nesouhlasíme s injekcí, měli bychom být nuceni zůstat navždy v našich domovech a být vyloučeni z veřejného života.

Toto je děsivé, nechutné, převrácení zdravého rozumu, morálky a Tóry. Vyvolává to u mě zpětnou reakci a jen dále to upevňuje moji nedůvěru k těmto lidem a můj odpor k aplikaci jejich experimentálního léku. Jak se opovažují?

24. Vím o mnoha lidech, kteří dostali injekci, ale nikdo z nich nestudoval vědu do hloubky, kdo by pečlivě zvážil potenciální přínosy proti rizikům, porovnal tuto možnost s jinými alternativami, byl skutečně informován a rozhodl se, že tato léčba je pro ně nejlepší možností.

Naopak, dostali injekce kvůli humbuku, propagandě, tlaku, strachu, slepé důvěře v to, čemu údajně věří „většina odborníků“ (za předpokladu, že všichni studovali vše do hloubky a byli zcela objektivní, což je velmi pochybné), slepou důvěru v to, co někteří vlivní rabíni je k tomu nutili (přesněji řečeno), nebo hysterický strach, že jedinou možností bude injekce nebo vážné onemocnění virem. Když vidím masovou hysterii a kultovní chování obklopující lékařské ošetření, budu nesmírně podezřelý a vyhnu se mu.

25. Farmaceutické společnosti mají dlouhou a slavnou historii způsobování hromadných masakrů zázračnými léky, které vnucují nic netušící populacím, a to i poté, co již byly známy vážné problémy. Namísto stisknutí tlačítka PAUSA a zastavení prodeje těchto léků, dokud tyto problémy nebude možné řádně vyšetřit, učinily v historii farmaceutické společnosti vše, co bylo v jejich silách, aby potlačily informace a pokračovaly v prosazování svých produktů. Když farmakorporace prokazují tak vážný nedostatek zájmu o lidský život, nemohu jim důvěřovat, když zase propagují nový zázračný lék. Toto není naše první rodeo.

26. Hororové příběhy se již skutečně objevují obrovskou rychlostí, ale politici se o to ani trochu nezajímají, zdravotnický establišment je odmítá jako nesouvisející nebo bezvýznamné, média to ignorují, farmaceutické společnosti frčí plnou parou vpřed a ti, kdo zvednou červenou vlajku, jsou i nadále šikanováni, cenzurováni a trestáni. Je zřejmé, že můj život a zdraví nejsou jejich primárním zájmem. Nebudu jejich dalším pokusným morčetem v jejich laboratoři. Nebudu riskovat, že se stanu další “náhodnou shodou okolností”.

27. Ačkoli mnoho lidí zemřelo krátce po injekci - včetně dokonale zdravých mladých lidí -, nesmíme naznačovat, že injekce s tím měla něco společného. Z nějakého důvodu se jedná o antivědu a způsobí to to, že zemřou další lidé. Já jsem přesvědčen, že popírání jakékoliv možné spojitosti pranýřováním lidí, kteří o možnosti takové spojitosti uvažují a neprojevování ani nejmenšího zájmu o přezkum, zda by tu spojitost mohla být, je antivědou a to velmi snadno způsobí smrt dalších lidí. Ti ignoranti jsou přesvědčeni, že dát se očkovat jsem povinen I já. Děkuji, ne. V žádném případě.

28. Odpuzuje mě toto nábožné, kult připomínající uctívání farmaceutického produktu a nebudu se na tomto rituálu účastnit.

29. Můj poskytovatel „zdravotní péče“ mě stále otravuje s injekcí, přesto mi neposkytl žádné informace o této léčbě ani o možných alternativách. Všechno, co vím, jsem se dozvěděl od ostatních mimo zdravotnický establišment.

Z informovaného souhlasu by se stal souhlas podřizující!!!

Já jej dát odmítám.

30. Vidím všechny lži, korupci, propagandu, manipulaci, cenzuru, zastrašování, porušení lékařské etiky, nedostatek integrity ve vědeckém procesu, cenzurování zveřejněných nepohodlných nežádoucích reakcí, odmítání oprávněných obav, hysterie, kultovní chování, nevědomost, omezenost, strach, lékařskou a politickou tyranii, utajování protokolů, nedostatek skutečného zájmu o lidský život, nedodržování základních lidských práv a svobod, perverze Tóry a zdravého rozumu, démonizace dobrých lidí.

Vidím největší lékařský experiment všech dob prováděný chamtivými, nedůvěryhodnými, bezbožnými lidmi, s nedostatkem odpovědnosti u těch, kteří požadují, abych všechno riskoval... toto vše vidím a rozhodl jsem se, že všichni z nich mohou zaujmout mé místo v řadě.

Vkládám svou důvěru v Boha. Budu používat svou mysl, kterou mě obdařil, a důvěřuji svým přirozeným instinktům, což vede k poslednímu důvodu, který shrnuje, proč se nenechám „očkovat“.

31. Celá kauza silně páchne.

Tento příspěvek byl zveřejněn Baronem Bodisseyem v Občanských svobodách, Zbabělost, Kulturní války, Šílenství, Izrael, Právní kroky, Život v dystopii, Zprávy, Pronásledování disidentů, Mor, Politika - Civil Liberties, Cowardice, Culture Wars, Insanity, Israel, Legal action, Life in a dystopia, News, Persecution of dissidents, Plagues, Politics.

Originál: gatesofvienna.net

Zpět

Respektovaná lékařka a vědkyně v oblasti biologických zbraní věří, že vakcíny mRNA jsou formou „zbraňové medicíny“

Phillip Schneider

Oceněňovaný spinální chirurg a také bývalá prezidentka Asociace amerických lékařů a chirurgů je přesvědčena, že současné vakcíny proti koronavirům jsou nebezpečné biologické zbraně nasazované proti lidem.

Dr. Lee Merritt je členkou “America’s Frontline Doctors”, vědkyně v oblasti biologických zbraní, 9 let sloužila jako ortopedický chirurg u námořnictva Spojených států, seděla ve správní radě Arizonské lékařské asociace a publikovala řadu recenzovaných článků, je přesvědčena, že vakcíny proti koronaviru měnící mRNA v současné době distribuované ve Spojených státech přepisuje náš genetický kód, aby nás později učinily zranitelnějšími proti jinému viru.

"Začátkem února jsem nabyla přesvědčení, že se jedná o biologicky upravenou biologickou zbraň, protože ve chvíli, když někdo zveřejnil údaje o těchto vakcínách, tak naznačovaly jejich cenzuru," řekla v rozhovoru pro The New America.

Zbraně páté generace

Na základě svých zkušeností získaných v rámci výzkumu biologických zbraní se Merrit domnívá, že žijeme v éře „zbraní páté generace“, ve které jsou místo používání zbraní na bojišti, s cílem změnit poměr sil mezi národy, používány nejúčinnější tajné biologické zbraně, ekonomické sankce a propaganda.

"Za ta léta jsme měli spoustu biologických zbraní a té, které jsem se velmi bála, byly neštovice." Ale většina z těchto biologických zbraní se buď těžko šířila, nebo proti nim existoval účinný lék, “řekla.

"Myslím, že existuje řada důkazů, které ukazují, že koronavirus je přirozeně se vyskytující velmi benigní virus, který většině lidí nic nezpůsobí, nanejvýš jsou nachlazení."

Vakcíny jsou nejúčinnější, pokud se používají proti neléčitelnému a smrtícímu viru, říká. Zatímco nemoci jako neštovice a obrna byly účinně léčeny očkováním, tak vědci v případě koronaviru objevili slibnou léčbu od začátku pandemie, jako je hydroxychlorochin (Plaquenil) a intravenózní vitamin C.

  • "Pokud jsme právě teď v biologické válce jako součásti této vícerozměrné války, pokud máte lék v zadní kapse, nemohou vás terorizovat viry, a to je důležité, protože ... jak sami přiznali, vakcína přenosu nezabraňuje." ~ Dr. Lee Merritt

Cenzura a démonizování

Ačkoli prevence a léčba snižují potřebu vakcíny, tak tuto informaci technolgičtí giganti běžně cenzurují a mainstreamovými médii jsou démonizovány. Dokonce i Sharyl Attkissonové, bývalé novinářce CBS, odstranil YouTube jednu z jejích zpráv, která byla v rozporu s postoji Světové zdravotnické organizace (WHO).

  • "Měli jsme vakcíny, protože jsme neměli léky na neštovice a byla to velmi smrtící nemoc." To dávalo smysl mít vakcínu. Neměli jsme léky na léčbu obrny, takže dávalo smysl mít vakcínu, ale tohle? I když nic neděláte, máte u této nemoci 99,991% šanci na přežití ... na rozdíl od standardní sezóny virových chřipek, je to 99,992%. “ ~ Dr. Lee Merritt

Počty onemocnění koronavirem jsou ve velkém zpochybňovány a navíc desítky lékařů a vědců hovoří o nepoměrně větší škodě způsobené lockdowny vyhlašované po nemalou část roku a povinným nošením roušek a respirátorů. Jeden kanadský vědec odhaduje, že dlouhodobé náklady na lockdowny výrazně překročí náklady na samotný virus až desetkrát.

Merritt vysvětluje rozdíl mezi vakcínami proti koronavirům a běžnými očkováními:

  • "[Koronavirové vakcíny] vám nedávají patogen ... to, co dělají, je programování mRNA." mRNA je jako DNA, ale je to poslíček RNA. To je to, co vytváří bílkoviny v těle. Je to něco jako počítačový čip, který vložíte do 3D tiskárny, a potom mu řeknete, co má dělat, a vytiskne to. Máme to ve strojírenství a toto je biologický ekvivalent. V tomto případě vytvořili kousek této mRNA na to, aby v každé buňce vašeho těla vytvořili hrotový protein (nebo alespoň jeho část) a ten patogen si ve skutečnosti vytváříte ve svém těle vy sami. “ ~ Dr. Lee Merritt

(Je využívána jen konkrétní část viru, která dokáže stimulovat imunitní reakci organismu, v tomto konkrétním případě jde o tzv. hrotový protein)

Když se necháte očkovat proti koronaviru, tak ve skutečnosti vakcínu nedostáváte, jak jsme ji vždy znali. Místo toho se do vašeho těla vstřikuje poslíček RNA, který poté pozmění váš genetický kód a začne produkovat vlastní upravenou verzi koronaviru, proti které se váš imunitní systém naučí teoreticky bojovat.

Bezpečnost vakcín

Podle dr. Merritt nebyly dokončeny žádné dlouhodobé studie k ověření bezpečnosti této formy očkování u lidí.

  • "Nikdy jsme úspěšně neprovedli studii na zvířatech pro tento typ viru." Nikdy jsme to dříve neudělali u lidí, “říká. "Vůbec nejdéle jsme po podání vakcíny sledovali lidi pouze dva měsíce" Vidíte, to není dost času na to, abychom věděli, že nebudeme mít ten problém s nárůstem protilátek. “ ~ Dr. Lee Merritt

Merritt spekuluje, že tento druh postupu je přesně ten, jaký by zahraniční protivník použil, kdyby chtěl použít tajnou biologickou zbraň tak, aby ji nebylo možné vystopovat.

  • "Toto je dokonalá binární zbraň." Neexistuje způsob, jak mohu přesně zjistit, na co je ta mRNA naprogramována, a nedokážete to ani vy, ani většina lékařů. Lékaři se k těmto údajům nemohou dostat. Toto je umožněno pouze lidem na samém vrcholu tohoto projektu...
  • Kdybych byla Čínou a chtěla bych zničit naši armádu, tak bych jen vytvořila mRNA, o které vím, že v přírodě neexistuje, takže nikdo na tuto vakcínu nezemře a pak třeba o dva roky později uvolním cokoli, co jsem si připravila... a to způsobí smrt ze zesílení imunity předcházející vakcinací. “ ~ Dr. Lee Merritt

Ačkoli Dr. Merritt nedoporučuje, zda by se člověk měl nebo neměl nechat očkovat vakcínou mRNA (nemusí), ale dává jednu povzbuzující radu:

"Pokud se teď chcete dostat z pandemie, je to opravdu snadné." Vypněte televizi, sundejte si respirátor nebo roušku, začněte znovu podnikat a žijte svůj život.“

Podívejte se na tento nedávný rozhovor Alexe Newmana z The New American s Dr. Lee Merrit a pokud zjistíte, že toto video bylo odstraněno, pošlete prosím e-mail na wakingtimes@gmail.com.

Pochopitelně video bylo odstraněno.

Originál: www.wakingtimes.com

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Více úžasný:

MUDr. Henry Bieler

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

ROZHOVOR S MUDr. SOŇOU PEKOVOU, Ph.D. - 8. červenec 2021

Globalisty cenzurované video nově na svobodném kanálu

 

KLINICKÉ TESTY LÉKŮ - PODVOD

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

MUDr. Ludmila Eleková: Vakcíny brzdí vývoj. Dříve děti mluvily souvisle od 2 let a dnes? Katastrofa! (1:58:35)

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama

___________________________________________________

Předpokládané trendy v užívání vitamínů a dalších doplňků stravy v roce 2021 ZDE

 

 

KNIHA

NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online zde

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

 

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

 

Jak platné v roce 2020 - 2021

 

PROTESTSONG

V DLOUHÉM ZATMĚNÍ

Ilona Czáková, Roman Horký a KAMELOT

(Oficiální videoklip - Premiéra: 1. 12. 2020)

Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky