Proč je astaxanthin považován za nejsilnější antioxidant z matky přírody

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Úloha antioxidantů při podpoře optimálního zdraví a dobré kondice je předmětem rozsáhlých studií moderních vědců. Studie na buněčných kulturách, rostlinách, zvířatech i lidech ve skutečnosti prokázaly, že živé organismy potřebují pro svůj život silný antioxidační obranný systém.

V rostlinách hrají antioxidanty klíčovou roli při podpoře života, díky čemuž jsou nepostradatelné zejména tváří v tvář drsným podmínkám prostředí. Například studie čínských vědců z roku 2008 zjistila, že antioxidační enzymy poskytují rostlinám - v tomto případě okurkám - určitou míru tolerance vůči solnému stresu (1).

Solný stres je významným stresem prostředí, který může narušit růst a vývoj rostlin (2). Vědci uvedli, že při vysokém solném stresu se rostliny okurky přizpůsobují tím, že zvyšují aktivitu určitých antioxidačních enzymů, které odstraňují volné radikály. Volné radikály jsou nestabilní molekuly vznikající jako součást normální reakce rostlin na stres. Zmírňováním oxidačního poškození způsobeného volnými radikály pomáhají antioxidační enzymy zvyšovat odolnost rostlin vůči soli (3).

Podobně i u živočichů působí antioxidanty ochranným účinkem, který zajišťuje přežití. Například u drůbeže je tepelný stres závažným stresorem, který vyvolává oxidační stres a zvyšuje náchylnost k infekcím (4). Studie publikovaná v časopise Antioxidants zjistila, že zvýšení antioxidačního stavu brojlerových kuřat pomocí doplňků zlepšuje nejen zdravotní stav zvířat, jejich toleranci vůči stresu a kvalitu masa, ale také jejich imunitní reakci (5).

U lidí plní antioxidanty podobnou obrannou funkci. Toxické prvky z životního prostředí představují pro lidské zdraví stálou hrozbu. Stejně jako u rostlin a zvířat vyvolávají tyto stresové faktory prostředí nadměrnou produkci volných radikálů - jev, který je spojován s předčasným stárnutím a vznikem závažných zdravotních problémů (6).

Protože při mnoha kritických procesech, jako je dýchání, trávení potravy a výroba energie, vznikají volné radikály jako vedlejší produkty, je lidské tělo vybaveno antioxidačním obranným systémem, který se s touto vnitřní hrozbou vypořádává. Tento systém se skládá z enzymatických a neenzymatických antioxidantů, které společně chrání zdravé buňky před oxidačním poškozením (7).

Enzymatické antioxidanty jsou hlavními antioxidanty nacházejícími se v plicích, které potřebují značnou ochranu před látkami vytvářejícími volné radikály, jež jsou přítomny ve vzduchu, který dýcháte (8). Tyto antioxidanty fungují buď tak, že stabilizují, rozkládají nebo inaktivují volné radikály prostřednictvím různých chemických reakcí (9).

Glutathion

Neenzymatické antioxidanty naproti tomu působí buď samostatně, nebo společně s enzymatickými antioxidanty, jako je tomu v případě glutathionu. Glutathion, hlavní rozpustný antioxidant v buňkách, působí jako kofaktor několika detoxikačních enzymů, například glutathionperoxidázy a glutathion-S-transferázy. Kofaktory pomáhají katalyzovat biochemické reakce a přeměny (10).

Kromě glutathionu, který je aktivně produkován vašimi buňkami, pocházejí všechny neenzymatické antioxidanty z vnějších zdrojů, konkrétně z potravin a doplňků stravy, které konzumujete. Vitamíny C a E a antioxidanty rostlinného původu, jako jsou polyfenoly a karotenoidy, jsou příklady neenzymatických antioxidantů, které hrají velkou roli v antioxidačním obranném systému vašeho těla (11).

Astaxanthin je nejsilnější antioxidační karotenoid na planetě

Polyfenoly a karotenoidy jsou sekundární rostlinné metabolity. Tyto chemické látky nejsou nutné pro růst nebo rozmnožování, ale rostliny je produkují, aby získaly selektivní výhodu (12). Polyfenoly se většinou podílejí na obranných mechanismech rostlin, i když některé, jako například antokyany v borůvkách, slouží také jako rostlinné pigmenty (13).

Karotenoidy jsou naproti tomu produkovány jako barevné atraktanty a prekurzory hormonů. Díky svým silným antioxidačním účinkům však tyto přírodní pigmenty slouží také jako fotoprotektory - chemické látky, které chrání rostliny před oxidačním stresem způsobeným nadměrným slunečním zářením (14).

Mnoho jedlých rostlin vděčí za svou sytě žlutou, červenou nebo oranžovou barvu právě karotenoidům. Ve skutečnosti ovoce a zelenina poskytují většinu karotenoidů, které se vyskytují v lidské stravě (15). Mezi nejbohatší potravinové zdroje karotenoidů patří pomeranče, kapusta, meloun, paprika, rajčata, špenát a mrkev (16).

Z potravin lze získat dva typy karotenoidů: karoteny, které neobsahují kyslík, a xantofyly, které kyslík obsahují. Karoteny se obvykle nacházejí v červeně nebo oranžově zbarvených potravinách, zatímco xantofyly jsou obvykle přítomny v potravinách žluté barvy. Nejznámějšími příklady karotenů jsou lykopen a prekurzory vitaminu A, alfa- a beta-karoten, přičemž lutein, zeaxanthin a astaxanthin jsou nejznámějšími xantofyly.

Kromě rostlin se karotenoidy vyskytují také v některých mikroorganismech, jako jsou fotosyntetické bakterie, některé kvasinky a mořské mikrořasy. Tyto mikroorganismy produkují červený karotenoid astaxanthin v reakci na stresové podmínky prostředí, jako je nedostatek živin, vysoká slanost nebo nadměrné vystavení slunečnímu záření (17).

Astaxanthin byl poprvé objeven v roce 1938, kdy byl izolován z evropských humrů. Jeho první komerční využití bylo jako pigment pro maso lososovitých ryb chovaných na farmách, které potřebovaly doplnit, aby získaly svou charakteristickou červenooranžovou barvu. Nakonec našel astaxanthin další využití v jiných průmyslových odvětvích, například v potravinářství, kosmetice, farmaceutickém průmyslu a nutraceutikách (18).

Dnes se astaxanthin používaný v doplňcích stravy a kosmetických přípravcích získává ze sladkovodní mikrořasy Haematococcus pluvialis. Tento jednobuněčný mikroorganismus je nejúčinnějším producentem přírodního astaxanthinu, který je schopen syntetizovat až 5% sušiny během 3 až 5 dnů (19). Astaxanthin produkovaný H. pluvialis je nejen vysoce účinný a prokazatelně bezpečný pro člověka, ale je to také nejsnadněji vstřebatelná a využitelná forma astaxanthinu pro naše tělo (20).

Astaxanthin je nejsilnější antioxidant v přírodě

Přírodní astaxanthin produkovaný H. pluvialis má také překvapivě vysokou schopnost vychytávat volné radikály. Studie ukazují, že jako antioxidant je astaxanthin 65krát účinnější než vitamin C, 54krát účinnější než beta-karoten, 10krát účinnější než lutein a zeaxanthin a 100krát účinnější než alfa-tokoferol (vitamin E) (21, 22). Proto je považován za nejsilnější antioxidant v přírodě.

Astaxanthin má mimořádně vysokou antioxidační kapacitu, protože jeho tvorba je vyvolána extrémními podmínkami. V komerčních podmínkách je tvorba astaxanthinu u H. pluvialis vyvolána vystavením nadměrnému světlu a vysokým teplotám, omezením přísunu živin anebo zvýšením salinity prostředí (23).

V přírodě jsou známy různé kmeny H. pluvialis, které žijí v drsném prostředí, jako je brakická voda nebo na skalách na mořském pobřeží, kde jsou přímo vystaveny slunci (24). Proto musí být astaxanthin účinnější než většina antioxidantů, aby účinně chránil před oxidačním stresem.

Přínosy astaxanthinu

Kromě vyšší antioxidační kapacity má astaxanthin oproti ostatním karotenoidům i další výhody. Například na rozdíl od alfa- a beta-karotenu se astaxanthin díky své jedinečné chemické struktuře nemůže v těle přeměnit na vitamin A (25). To mu umožňuje volně uplatňovat své příznivé účinky na různé části těla a funkce.

Chemické skupiny, které jsou na něj navázány, také dávají astaxanthinu významnou výhodu oproti jiným antioxidantům. Ve studii publikované v časopise Critical Reviews in Food Science and Nutrition vědci vysvětlili, že tyto polární koncové skupiny pomáhají astaxanthinu účinněji neutralizovat volné radikály. Umožňují také, aby se astaxanthin zasunul do lipidových dvojvrstev buněčných membrán, což je u mnoha antioxidantů nemožné, a díky tomu může astaxanthin lépe chránit buňky před oxidačním poškozením (26).

Následuje několik dalších účinků, které pro vás astaxanthin může udělat:

  • Podporuje optimální funkci mozku - Jedinečné chemické vlastnosti astaxanthinu přispívají také k jeho prospěšnosti pro mozek. Jak uvádí studie publikovaná v časopise Marine Drugs, astaxanthin dokáže snadno překonat hematoencefalickou bariéru, což je specializovaná struktura, která chrání mozek před potenciálně škodlivými látkami přítomnými v krvi (27, 28). Díky tomu může astaxanthin chránit mozkové buňky před škodlivými volnými radikály. Oxidační poškození způsobené hromaděním volných radikálů může negativně ovlivnit funkci mozku i vaši emocionální pohodu (29).
  • Podporuje optimální funkci imunitního systému - Kromě mozku prospívá astaxanthin také vašemu imunitnímu systému. Podle studie publikované v časopise International Journal of Molecular Sciences může astaxanthin podporovat normální produkci bílých krvinek ve vašem těle (30). Tyto imunitní buňky patří k nejsilnějším obráncům vašeho těla před vnějšími hrozbami (31).
  • Podporuje zdravou funkci srdce - podle výzkumu je oxidační stres spojen s vážnými problémy, které ovlivňují cévy v srdci (32). Silné antioxidanty, jako je astaxanthin, však mohou pomoci chránit vaše cévy před oxidačním poškozením.
  • Podporuje zdravou funkci očí - Podobně může astaxanthin poskytnout ochranné účinky vašim očím. Podle studií jsou vaše oči jedním z nejnáchylnějších orgánů k oxidačnímu stresu, a to díky tomu, že jsou neustále vystaveny světlu, ultrafialovému záření a nejrůznějším škodlivinám (33). Abyste podpořili jejich zdravé funkce, musíte svým očím poskytnout dostatečnou ochranu před oxidačním poškozením. S tím vám mohou pomoci silné antioxidanty, jako je astaxanthin.
  • Podporuje optimální zdraví kloubů - Vaše oči nejsou jedinou částí těla náchylnou k oxidačnímu poškození - hlavním cílem jsou také vaše klouby. Podle studie publikované v časopise Oxidative Medicine and Cellular Longevity může nízká hladina antioxidantů a oxidační stres vést k problémům s klouby, které mohou omezit vaši pohyblivost (34). Proto je konzumace potravin bohatých na antioxidanty a užívání doplňků stravy, jako je astaxanthin, velmi důležité, zejména pro starší lidi. Výzkumy ukazují, že starší lidé mají slabší antioxidační obranyschopnost, protože aktivita enzymatických antioxidantů se s věkem přirozeně snižuje (35).
  • Podporuje přirozenou vytrvalost a zdravou regeneraci svalů po cvičení - Pravidelné cvičení je jedním z klíčů ke zdravému životnímu stylu. Náročné aktivity však mohou vyvolat nadprodukci volných radikálů, které mohou poškodit mnoho biomolekul, například lipidy a bílkoviny. Tyto biomolekuly a svaly můžete chránit doplňováním astaxanthinu. Podle studie publikované v časopise Frontiers in Nutrition se astaxanthin nejen vypořádává s oxidačním stresem, ale může také podpořit přirozenou vytrvalost vašeho těla a zdravou regeneraci svalů (36).
  • Podporuje zdravou a zářivou pokožku - Výzkumy zjistily, že mnoho environmentálních hrozeb, jako je například ultrafialové záření, vyvolává oxidační stres, který může způsobit předčasné stárnutí pokožky a narušit její přirozenou bariérovou funkci (37, 38). Naštěstí silné antioxidanty, jako je astaxanthin, mohou pomoci chránit vaši pokožku před těmito jevy. Jako bonus vám astaxanthin může také pomoci udržet zdravou a zářivou pleť tím, že zabraňuje volným radikálům ničit kolagen (39). Kolagen je bílkovina, která udržuje vaši pokožku hladkou a pevnou.

BIO ASTAXANTHIN

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 15 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života