NEMOCI A JEJICH LÉČENÍ

Ing. Zdeněk Rozehnal

Nejideálnější je prevence a případně včasné odhalení možné nemoci souběžně s odstraněním negativních návyků. K tomu je nutné použít praxí osvědčenou metodu, které s maximální přesností určí průběh, vývoj a zejména možnou skrytou příčinu zdravotního problému, včetně vyléčení.

Člověk tím, že má špatný pitný režim a stravovací systém postupně likviduje svoje endogenní trávicí enzymy. Následný projev je velmi pomalý (řádně nerozložená potrava působí v těle jako jed - zpočátku dlouhodobě nepatrně, nepozorovaně, ale má kumulativní účinek). A toto společně s další neřestí - nedodržováním biorytmů - vyvolá vážné nemoci (disharmonie), přičemž to trvá zpravidla tři až deset let. Pochopitelně tento stav urychluje zátěž životního prostředí, přičemž v současnosti nebezpečně narůstá množství prachových částí v ovzduší, které jsou schopny na sebe navázat karcinogenní látky, stres a další faktory (silný imunitní systém se s těmito negativními vlivy lépe vyrovná). Celou tu dobu jsme přesvědčováni, že v případě objevení nemocí stačí vzít "prášky" a problém je odstraněn. Další chyba, která má dalekosáhlé následky. Pokud ji zrealizujeme (pokud máme "štěstí" a lékaři vědí, co je příčinou potíží) a nemoc potlačíme, léky se zpravidla zanášíme a tímto krokem připravujeme půdu pro ještě složitější disharmonie.

Přitom náprava, jakož i prevence je jednoduchá. V první řadě se jedná o odstranění výše uvedených nedostatků, tzn. v maximální možné míře aplikovat pitný režim, stravovací systém, a dodržovat biorytmy. Nezastupitelnou roli v nápravě sehrávají betaglukany. Dále je vhodné provedení diagnostiky s cílem zjistit skutečný zdravotní stav a následně pomocí bylinných přípravků komplexně vyčistit a regenerovat organismus. To co se poškozovalo Váš organismus i desítky let se začne napravovat již během několika týdnů.

Dále uvedu některé zkušenosti, které jsem získal v době, kdy jsem se spolupodílel na dovozu a distribuci léků a potravinových doplňků, kdy jsem byl v každodenním kontaktu nejen s lékárníky, přičemž jsem získal mnoho zajímavých informací. Další zkušenosti jsem získal při spolupráci s lidmi, kteří léčili alternativními metodami a umožnili mně sledovat úspěšnost léčení a spolupodílet se na něm. Osobně jsem po roce 2000 prostudoval ročně stovky hodin týkající se léčení, nejenom kvúli svým zdravotním problémům. Nevystudoval jsem medicínu, pouze strojařinu a ekonomii-krizové řízení, ale za 18 let v "zdravotnické profesi" jsem si udělal jasno.

Celý systém péče o zdraví a léčení lidí není dobrý, protože se dostal na úroveň byznysu. K tomu jsme manipulováni nejen masmédii ("užívají farmaceutické korporace labyrint plný vykonavatelů a spoluviníků ve vědě, v medicíně, hromadných sdělovacích prostředcích a politice" - MUDr. Mathias Rath). Farmaucetická lobby má větší moc než zbrojařská. Pro farmaceutické korporace je výhodné, pokud lidé marodí, ale už není výhodné pro státy, protože náklady na léčbu a další služby související s nemocností stoupají a v budoucnosti z veřejného zdravotního pojištění to nebude ufinancovatelné. Pro běžné lidi bude čím dál více nutné i výhodné o svoje zdraví pečovat a k tomu hledat celostní přístup, jakož celostní přístup využívat i v případě zdravotních obtíží, přičemž prioritní bude vážně neonemocnět. Z probíhajících, plánovaných a předpokládaných změn ve zdravotnictví a ve službách, které se zdravím lidí souvisí a s přihlédnutím ke stárnutí populace lze usoudit, že současná standartní péče bude dostupná v dohledné budoucnosti pouze s vynaložením vyšších finančních částek.

Dříve lékař pacienta vyslechl, přičemž znal rodinnou anamnézu a proto častokrát následně léky nemusel předepsat. Dnes, až na vyjímky nikdo z lékařů nehledá příčinu nemoci, řeší jenom následek. V ČR je největší spotřeba analgetik na osobu v Evropě. Buďme rádi za bolest, je to signál. Hledejme prioritně příčinu bolesti. Není za prvenstvím ve spotřebě léků na bolest také ta skutečnost, že v ČR není z veřejného zdravotního pojištění hrazena ani jedna metoda celostní medicíny, na rozdíl od vyspělejší Evropy? Proč se v současnosti v ČR cíleně "bojuje" s porodními asistentkami a v podstatě se tím znemožňují domácí porody?

Ještě na začátku 20.století se léčilo bylinkami a pokud to bylo nutné přidaly se léky, které zpravidla byly vyrobeny z přírodních surovin. V podstatě si ve své době lékaři léky vyžádali. Dnes se něco synteticky vyrobí a pak se hledá cesta, jak to u člověka využít. Kolikrát když je něco vyrobeno se překvapivě zjistí, že to má jiný účinek než se předpokládalo. Následně se produkt otestuje a dá se lékařům s pokynem léč tím lidi. Tržištěm farmaceutického průmyslu je lidské tělo a návratnost jeho investic závisí na prodlužování a rozšíření nemocí. Jeho zisky závisí na patentovatelnosti léků, které z něj dělají nejvýnosnější podnikání na Zemi.

Výchozí podmínkou růstu farmaceutického průmyslu coby úspěšného investičního podnikání bylo vyloučení konkurence bezpečných přirozených terapií, jelikož nejsou patentovatelné a skýtají nevelké marže. Přirozené terapie navíc mohou efektivně pomáhat předcházet nemocem a eliminovat je kvůli své základní roli v buněčném metabolismu. Více "Žaloba MUDr. Mathiase Ratha a spol."

Lékaři předepisují léky, aniž by nabídly jiné možnosti léčení. Při složitých disharmoniích dokonce preparáty, které by sami na sobě neaplikovali. "Např. "Výzkumníci z McGill Cancer Center poslali 118 lékařům, expertům na rakovinu plic, dotazník k zjištění míry důvěry, kterou měli k terapiím, jichž běžně používali. Byli požádáni, aby si představili, že by sami dostali tuto nemoc, a kterou ze šesti současných experimentálních terapií by si v tomto případě vybrali. Odpovědělo 79 lékařů. 64 z nich řeklo, že by nesouhlasili s žádnou léčbou zahrnující cis-platinum - jednu z chemoterapeutických drog, kterou běžně používali - a 58 ze 79 těchto lékařů se domnívalo, že všechny v úvahu přicházející experimentální terapie jsou neakceptovatelné kvůli neúčinnosti a vysoké toxicitě chemoterapie." Tato studie je sice z roku 2000, ale závěry platí stále.

Mé známé koncem roku 2011 aplikovali injekčně kyselinu hyaluronovou do silně bolestivého kolena ihned po odebrání výpotku z něj. Pochopitelně lékařka způsobila daleko silnější zánět. Na sobě by jistě tento postup neaplikovala. Výrobce si mne ruce, zdravotní pojišťovna zaplatila 4.500,- a pacientka 500,- Kč za 5 injekcí. Přitom na příbalové informaci je uvedeno - kontraindikace, zánět. Po 2. injekci se následně objevila v odebíraném výpotku krev. Paní doktorka pravděpodobně má zájem o "školení" v Karibiku, které bude financovat výrobce aplikovaných injekcí. A to nejlépe s rodinou.

Popsaná kauza má pozitivní závěr. V pořadí šestý lékař za 10 měsíců silných bolestí, který viděl tentýž rentgen problémového kolena jako ostatní lékaři, bez váhání řekl operace. Za 10 dnů od prvního kontaktu s pacientkou v březnu 2012 artroskopicky opravil menisky.. A je po problému. Léčba před chirurgickým zákrokem stála přibližně 40.000,- Kč. Nemusím dodávat, že zbytečně.

Masmédia nás pouze utvrzují o skvělých účincích nových léků, o schopnostech operatérů, ale už nesdělí např. dostupnost. Na druhé straně minimálně informují o příčinách nemocí. 90% nemocí způsobuje strava a tekutiny. Další byznys - výroba potravin s co nejmenšími náklady, bez ohledu na kvalitu. Tedy

Byznys   -   Nemoc   -   Byznys

=

Výroba nekvalitních potravin a nápojů   -   Nemoc   -   Výroba léčiv a zdravotní techniky

 

Samozřejmě za problémem potravin není jen jejich kvalita, ale i množství, jejich nevhodné kombinace a požívání v nevhodnou dobu. Potraviny dovedou léčit i doslova zabíjet. Proto známý zvyk - 1 den půstu v týdnu při pití čisté pitné vody - není určitě na škodu. Vyhněte se tomuto řetězci, kterému vláda říká svobodné podnikání. Vy rozhodujete, co si vložíte do úst a co vypijete. Vy rozhodujete o tom, kdo Vás bude léčit a jak Vás bude léčit.

Stát se o nás řádně stará. Můžeme si zahrát na hracích automatech pomalu kdekoliv. V tom v Evropě vedeme. Můžeme si půjčit v podstatě kolik chcete, ale i za více než stoprocentní úrok ročně. Mnohdy jsou zničující i úroky v desítkách procent ročně. Dokonce si mohou půjčit i slepci a podepisovat smlouvy, aniž by věděli, co je jejich obsahem. A politici vyznávající Masaryka, cítící se a vystupující minimálně jako Polomasaryci mlčí. Za první republiky to byla lichva, trestný čin. Je známo, že v ČR je malá finanční gramotnost, tak se tomu pomohlo. Dluh v desítkách korun - zákony (exekutor) - desítky tisíc korun. To není na závadu, protože premiér ČR v roce 2011 prohlásil, že máme málo chudých ve srovnání s vyspělou Evropou. Na druhé straně hradit celostní, či alternativní přístupy léčení veřejným zdravotním pojištěním oproti západní Evropě není povoleno. Došlo by totiž k poklesu nemocí, spotřeby léků, lůžkodnů..., což by se nelíbilo lobistům a lékařům. Mnozí lékaři by nemohli mít až 5 úvazků a další by se poroučeli, třeba na Východ. I díky popsaným praktikám máme několik čelních umístění např. v rakovině tlustého střeva, přičemž se výhledově budeme "zlepšovat". Zavedené principy nemocenské totiž povedou k navýšení chronických onemocnění, protože nemalá část populace bude nemoci "přecházet" z ekonomických důvodů. Očekávaná finanční úspora v dlouhodobém horizontu bude záporná z důvodu nárustu chronických onemocnění. S tím zákonitě dojde k navýšení problémů s tím souvisejících. Každopádně všechny současné vládní excesy ve zdravotnictví zaplatí především střední třída.

Nedávno byly provedeny testy na obsah masa v rybích prstech. Jeden výrobek obsahoval takové malé množství masa, z čehož po gramážovém přepočtu vyplynulo, že jste při koupi zaplatili cenu za čisté maso z lososa. Ani další výrobky nedopadly dobře z hlediska kvality, množství a ceny. A to je ono. Určitě v mnoha případech je lepší zakoupit kvalitu, na úkor menšího množství, protože výrobci levných potravin dělají "zázraky" v náhradách.

Důkazem, že vše "dobře" funguje je posun chorob do mladších ročníků a nárust tzv. civilizačních nemocí. Třeba cukrovkou je v ČR postiženo přibližně 1 milion lidí. S tím logicky koresponduje druh a kvalita stravy. Problém je v tom, že výrobci kvalitních potravin jsou EU znevýhodňováni. Prostě stát není schopen zabezpečit prodej pouze kvalitních potravin. Dokonce ani neochrání před nedodržováním norem. Alibisticky tvrdí, že na obalu je uvedeno složení a nemusíme to špatné kupovat. Složení na obalu je někdy kompletní, ale velice často nesnadno čitelné (finta, uvedení ve všech jazycích EU, vhodné kombinace barev a pak ani lupa nepomůže), či pro běžného člověka nesrozumitelné. V kečupech nejsou rajčata, ve šlehačkách není smetana, v potravinových doplňcích nejsou deklarované látky, trvanlivé mléko už není mléko - prostě geniální, jak výrobci nahradili některé přírodní látky umělými a stát účinně nekoná a když, tak jen na oko.

Na druhé straně jsem byl svědkem mnoha vyléčení, kdy nebyly použity chemické látky, přičemž níže uvádím některé z nich:

 • magistra lékárny - onkologické onemocnění ženských orgánů - vyléčena půstem, pouze užíváním čistého extraktu ze zeleniny vypěstované ekologicky a pití čisté pitné vody
 • pacient 68 let s velice silně poškozenými kyčelními klouby - po aplikaci yuccy (saponin) se začala obnovovat kloubní chrupavka
 • muž 70 let propuštěný z nemocnice po chemoterapii a radioterapii do domácího léčení s prognózou dožití 2 týdny. Po 4 měsících léčby (zde na stránkách popsána) v téže nemocnici konstatováno, rakovina již neohrožuje život pacienta
 • muž, s nádorem na mozku nesnášející radioterapii ji ukončil a na doporučení léčitele užíval čistý betaglukanový přípravek. Po několika měsících vyléčen, ověřeno vyšetřením
 • žena, chronický únavový syndrom, vyléčena po 12 měsících - voda, strava, betaglukany. Tato nemoc je diagnostikována v ČR cca u 40 000 lidí, přičemž postižených žen je více než 3x oproti mužům. Klasická medicína toto onemocnění neumí léčit - uvádí se 10% vyléčených. Na druhé straně jsem nepoznal člověka, který dodržoval uvedené režimy a nevyléčil se z chronického únavového syndromu. A nyní trochu s nadpřirozena:
 • žena, těžké zranění po autonehodě, stav kritický, léčena na dálku, pro lékaře velice nezvykle rychlý přechod do stavu "život neohrožující" a následná rychlá rekonvalescence, ale to už je nad chápání většiny lékařů, ale ne třeba pro pana Váňu - vítěze Velké pardubické, více

K potravinovým doplňkům a metodám

 • u potravinových doplňků je stav obdobný jako u potravin, uvedené složení nemusí odpovídat. Kupujte jen kvalitní zboží, jinak hrozí reálné nebezpečí nulového, či minimálního účinku. Nevěřte reklamě, protože většinou jsou klamavé
 • příklad kvality: chcete zlepšit činnost mozku? Kupte si Lecitone, máte vysokou jistotu (80%). Pokud si koupíte sojový lecitin, pravděpodobnost zlepšení blížící se nule
 • výše uvedená yucca, je to o čistotě a o procentu nejdůležitějších terpenových saponinů. Vysoce kvalitních je jich jen několik
 • betaglukanové přípravky - běžně není uváděno množství a ani čistota betaglukanu (ideální čistota je nad 70%, což je výjimečné), vysoce kvalitních je jen několik glukanových přípravků
 • kvalitních potravinových doplňků, které splní slíbené podle mého odhadu je 20%. Zbytek je napodobenina s malými nebo žádnými účinky. Výrobci mají výhodu, protože se schvaluje pouze nezávadnost produktu, třeba HEM. Takže, když nasypou do kapsle bílou neutrální látku a napíšou na obal výtažek z ženšenu, tak je vše v pořádku. Personál v lékárnách na volném prodeji Vám zpravidla odborně neporadí, protože není dobře proškolen. Jeho hlavním cílem je prodat cokoliv
 • standardní minimální doba užívání kvalitních potravinových doplňků je alespoň 3 měsíce, nečekejte až na výjimky rychlejší efekt
 • metod na vyčištění organismu je více, v podstatě není problém organismus vyčistit, ale udržet jej v nezanešeném stavu, jak říkal jeden pan farmaceut z Vlašimi. Pokud jste se zanášeli léta, počítejte s delší dobou na vyčištění. Nezapomeňte syntetický lék Vás nevyčistí, pouze relativně "uzdraví" a zanese. Klasická medicína léčí prioritně následek, příčina je pro ní okrajová. Pro mnohé je výhodné vzít prášek a mít po zdravotních problémech. Jenže to nefunguje do nekonečna, protože zanášením organismu i léky se imunita soustavně snižuje až se objeví závažná dysharmonie....Jeden pražský léčitel má výstižné heslo "Člověk neumírá stářím, ale zanešením". Přitom stačí relativně tak málo k nápravě
 • pití vody před jídlem a uvedený stravovací systém je unikátní, perfektně zabírá, přičemž finanční náklady jsou malé. Ideální je pro další posílení imunitního systému přidat glukanový přípravek a příslušné bylinky. Tyto "režimy" podle mých zkušeností jsou schopny dlouhodobě dodržet až vyjímky pouze ženy
 • nezapomeňte na melatonin - nejdůležitější je antioxidační působení tohoto hormonu. Je považován za nejúčinnějšího zametače škodlivých kyslíkových radikálů. Je schopen stimulovat antioxidační enzymy a redukovat oxidační stres. Je 20 silnější antioxidant než vitamíny C a E
 • pro prevenci a u méně závažných disharmonií pomohou bylinky, doporučuji čerpat informace z publikace "Zdraví z boží lékárny" - Maria Treben, nicméně jedna nemoc nechodí sama a je ideální diagnostikovat celkový i detailní stav organismu, včetně jeho jednotlivých orgánů a to umí bezbolestně a přesně zjistit například zkušený terapeut s EAV přístrojem více: dr. Jonáš
 
 

NEŽ NAVŠTÍVÍTE LÉČITELE

ZAČNĚTE NEJDŘÍVE U SEBE

každé ráno cca 30 minut před případnou snídaní

vypít minimáně 3 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat i lehce sodu bicarbonu), v případě únavy zařaďte kvalitní betaglukanový přípravek -  ce a nejdříve po 15 minutách

kefír z tibetské houby + lněné semínko + skořice

0,3-0,5 litru + 1-3 lžíce čerstvě rozemletých semínek + 1 lžička-max.4 g za den!

+ 25 dkg kysaného zelí denně, které si sami vyrobíte - více   Zelí jako superlék 

Jak se zdravě stravovat, aneb zásadní část cesty k uzdravení

Ing. Zdeněk Rozehnal

Ke správné odpovědi se dopracujeme, když budeme vycházet z toho, jak potravu trávíme. Lidské tělo je v současnosti uzpůsobeno především na veganskou stravu. K tomu umíme sice trávit i bílkovny z masa, ale pomalu, tudíž maso bychom měli konzumovat přiměřeně. Ideálně jej jedli předci a to jednou týdně. Ostatní dny bychom měli jíst pouze kombinaci správně upravených obilovin a k tomu trochu luštěnin a tepelně upravenou zeleninu.

Příkladem může být zeleninová polévka nebo kaše se zeleninou na snídani, na oběd karbanátek z čočky a rýže s dušenou zeleninou a na večeři nudle nebo obilná placka s pomazánkou z cizrny.

Syrová versus tepelně upravená zelenina

Syrová zelenina ve větším množství není vhodná, protože zažívací trakt nám neumožňuje její bezproblémové strávení. Jediná slinivka může částečně pomoci, ale tato rozložením zeleniny je značně zatížená. Přesto ji nerozloží úplně a ta může v další části střeva podporovat plísně. Takže syrovou zeleninu velmi málo, ale hlavně kvůli vitamínu C. Výhodou tepelně upravené zeleniny je ta skutečnost, že z ní získáme až o 60% více živin, vitamínů rozpustných v tuku, včetně minerálů, protože tuto upravenou zeleninu umí lidský organismus lépe zpracovat.

Ale je zde jedna záludnost

Ta spočívá v tom, že tepelně upravenou zeleninu musíme sníst ihned po úpravě, protože je zásadotvorná. Jakmile chladne, stává se postupně kyselinotvornou. Pokud se chceme uzdravit... neskladovat a následně neohřívat tepelně upravenou zeleninu. Nicméně se to týká všech tepelně upravených potravin.

Živočišná bílkovina

Zde je více problémů. Za prvé živočišná bílkovina je startovací článek rakoviny, přičemž v tomto ohledu je nejhorší z živočišných bílkovin kasein. Proto bychom měli mléko a veškeré jeho produkty vyřadit ze stravy, což už publikovali experti z Harwardu v roce 2011.

Navíc je skutečností, že trávící enzymy na zpracování této bílkoviny ztrácíme přibližně ve svých 2 letech. Proto při konzumaci zatěžujeme střeva a mléko navíc zahleňuje. V případě imunitních problémů může mléčná bílkovina způsobit viditelné problémy. V současnosti se to již týká i kojenců. Pokud má dítě ekzém, je atopické, většinou postačuje, aby kojící matka vyřadila ze stravy mléčné výrobky, a stav dítěte se zlepší. Problém nevyřeší ani zakysaný produkt, protože v něm se sníží cukr, ale kasein zůstává.

To je ten hlavní problém:

KASEIN

Maso

Maso patří mezi 3 složky, které nejvíce zakyselují lidské tělo. Patří sem dále cukr a alkohol. Vemte na vědomí, že zásadité tělo Vás ochrání z 90% od chronických onemocnění. Takže pokud pravidelně konzumujete mléčné výrobky a maso je nejlepší občas provést očistu vysazením těchto potravin na 6 týdnů. V případě Vašeho "zdravějšího" jídelníčku zařaďte pro očistu těla pouze rýži, z části nejlépe celozrnou na 2-3 dny a následně vynechte ze své stravy tuk po dobu 10 dnů. V obou případech byste se následně měli cítit lépe. Při očistě je zásadní vyřadit pečivo.

Když detoxikujeme tělo, tak nejvíce využíváme játra. V některých případech je vhodnější před očistou tento orgán posílit.

Pečivo

Zde je velký problém - lepek versus střevo. Nejen díky němu vzniká velké množství látek, které nezpracujeme, ty ve střevech zahnívají a kvasí a tím poškozujeme jejich sliznice a následně může vzniknout chronický zánět. Je nutné si uvědomit, že v tenkém střevě vzniká až 60% imunity a jeho slizince chrání krev, aby do ní nevnikly molekuly bílkovin, toxiny a patogeny, které se v oslabeném střevu přemnoží. Například taková kandida při přemnožení je schopna prorůst sliznicí střeva a metabolizovat do krve. V poškozeném střevě dochází  k poklesu tvorby imunitních buněk a následně k poklesu imunity... A na zdravotní problém máme zaděláno. V ochraně tenkého střeva sehrává důležitou roli kyselina listová. Pochopitelně, ale především správná strava.

Střevo v současnosti většinou značně zatěžujeme neúměrným množstvím pečiva. Dříve se pečivo nekonzumovalo tak často. Navíc problém zesiluje technologie jeho výroby, včetně používání starého pečiva do výroby nového. Přitom se v minulosti z mouky dělaly hlavně kaše.

Problémy lidí začaly tím, že se začalo péct pečivo z bílé mouky. Při pečení se totiž zapeče kolem lepku škrob. Výsledkem je, že se lepek v žaludku nestráví, pokračuje do střeva a tam škodí. V tomto případě nehraje roli jestli je pečivo celozrné, bíle nebo kváskové. Zásadní je četnost jeho konzumace.

Správná konzumace obilovin

Obiloviny maj velkou výhodu a to je obsah složitých cukrů, v zažívání se postupně mění na jednoduché a vyživují nervový systém. Jednoznačnou výhodou je, že se složité cukry dostávají do krve pomalu a tím se minimálně vychyluje hladina cukru v krvi. Zásobování nervové soustavy sacharidy je plynulé.

Oproti tomu kunzumace sladkostí a bílého pečiva způsobuje velké výkyvy v hladině cukru v krvi. Tento stav velmi zatěžuje náš nervový systém a pochopitelně i slinivku.

Strava má ohromný vliv na naše zdraví. Mnho lidí se správnou stravou vyléčilo z vážných nemocí, včetně nádorových. Strava má prioritní roli i v prevenci.

Stále platné nutriční doporučení od expertů z Harvardu už z roku 2011!

Odborníci z Harvard School of Public Health uveřejnili v roce 2011 nové nutriční doporučení ve formě tzv. talíře zdravého stravování, který byl určen americkému ministerstvu zemědělství a dalším odborníkům. Univerzita touto novou směrnicí nahradila překonanou a zavádějící potravinovou pyramidu, protože ta byla ovlivněna finančními zájmy, mj. "mléčnou" lobby. V této souvislosti konstatovali:

Američané jsou dnes nejbohatším národem na světě, ale zároveň nejtlustším a nejnemocnějším

Tato nová "pyramida" shrnuje nejlepší dietní informace, které jsou dnes k dispozici a nejsou vytesané do kamene, protože vědci nepochybně objeví v následujících letech nové informace pro zdravé stravování.

Doporučení:

 • 50% zelenina a ovoce (nepočítat do toho brambory), omezeně brambory, protože mají negativní dopad na hladinu cukru v krvi (mají vysoký glykemický index)
 • 25% celozrná strava, nižší vliv na hladinu krevního cukru a inzulínu oproti rafinovaným obilovinám
 • 25% protein - bílé maso, fazole a ořechy, přičemž omezte červené maso a vyhněte se zpracovanému jako je například slanina a klobásy

Používejte zdravé rostlinné oleje a vyhýbejte se částečně hydrogenovaným olejům, které obsahují nezdravé trans-tuky. Pijte vodu, kávu nebo čaj. Vyhýbejte se sladkým nápojům, vyřaďte - omezte mléko a mléčné výrobky - jedna až dvě porce denně jen pokud si to přejete a omezte džusy - maximálně malá sklenice denně.

S nízkým obsahem tuku neznamená zdravé

Experti z Harvardu doporučují vyřadit z jídelníčku mléčné výrobky s tím, že k získávání vápníku pro lidský organismus je mnohem vhodnější například zelenina jako je kapusta, brokolice nebo květák, případně ze sojového mléka nebo luštěnin a ořechů.

Zdroj: Harvard - Healthy Eating Plate

Výzkum dr. Campbella

Doktor Campbell objevil, že rakovina se může zapnout a vypnout změnou obsahu živočišných bílkovin v potravě. Můžeme vlastně zapnout a vypnout rakovinu buď přidáním bílkovin nebo jejich odebráním. Také bylo objeveno, že kasein (sýrovina), nejčastější bílkovina v mléčných výrobcích byla největší podporovatel rakoviny ze všech. Naopak když byla zvířata krmena 20% rostlinných bílkovin, tak u žádného se rakovina nevyvinula navzdory přítomnosti karcinogenu. Rakovina byla spuštěna jen v souvislosti s živočišnou bílkovinou, přičemž v dalším experimentu se zjistilo, že bez ohledu na to kolik karcinogenů vstoupí do těla. Rozvoj rakoviny byl naprosto závislý na množství konzumované živočišné bílkoviny.

Jinými slovy konzumace živočišných proteinů nás dělá více náchylnými k rakovině

Občasná hladovka je klíčovou strategií proti stárnutí a k dlouhověkosti

Dr. David Jockers

Naši dávní předkové se vyvíjeli v prostředí naplněném stresem a nouzí. Často jim nebylo dostupné žádné jídlo a proto u nich bylo hladovění běžným jevem. Tento způsob života nám zanechal genetické stopy s klíčovými informacemi ovlivňujícími naše zdraví a tělesnou kondici. Občasné hladovění snižuje tzv. oxidativní stres, urychluje nápravné procesy v tělesných buňkách a ukazuje se být klíčovou strategií pro oddalování stárnutí i pro dlouhověkost.

Tisíce let, kdy se lidé setkávali s nouzí o jídlo, vedly naše tělo k tomu, že si vyvinulo ochranný mechanismus, aby se dokázalo adaptovat na střídavé fáze hojnosti a nedostatku. Během období nedostatku se buněčné membrány stanou vnímavějšími na inzulín. To je velmi důležité když je jídla málo, protože to zajistí, aby se každý kousek zkonzumovaných potravin efektivně spotřeboval nebo zpracoval a uložil.

V období hojnosti tělo zase snižuje citlivost buněk na inzulín ve snaze zabránit stresu z vysokého kalorického příjmu. To vede ke zvýšeným hladinám inzulínu, k ukládání tuků, ke zvýšenému oxidativnímu stresu a v těle vzniká prostředí náchylnější k zánětlivosti. Inzulín navíc podporuje dělení buněk a to bývá dalším rizikovým faktorem pro vznikání rakovinových formací.

V dnešní době zažíváme v západním světě masivní přebytky zdrojů potravin. Můžeme jíst kdykoliv, kdy si usmyslíme. Mnoho poradců doporučuje jíst 5-6 menších dávek jídla za den. Takový postup ale tělu předává signál nadbytku, jenž potlačuje produkci hormonů, zajišťujících regeneraci tkání a působících proti stárnutí.

Spouštění genetických opravných mechanismů
Občasné hladovění působí naopak jako spínač určitých genetických mechanismů pro opravy, které navíc i stimulují buněčné omlazování. Potřeba adaptovat se na omezený přísun stravy pak umožňuje určitým buňkám, aby během doby nedostatku žily déle. Energeticky je méně nákladné opravovat poškozenou buňku, než vyvolat její dělení a nechávat tvořit buňky nové. Mívá to rovněž příznivé účinky proti vzniku rakovinových formací a jejich bujení.

Takovéto genetické opravné mechanismy se spouští díky uvolňování růstových hormonů HGH (human growth hormone). Tyto jsou známé svými schopnostmi vyvolávat fyziologické změny v metabolismech nebo zlepšovat spalování tuků a uchovávat proteiny. A právě proteiny spolu s aminokyselinami se využívají k opravám tkání s kolagenem, které pak zlepšují funkčnost a sílu svalstva, šlach, vaziva nebo kostí. HGH rovněž zlepšují funkčnost kůže, omezují tvoření vrásek a urychlují hojení jizev nebo popálenin.

HGH mají proti inzulínu opačnou funkci. Jsou zaměřeny na opravu tkání, efektivní využití stavebních látek, aktivitu imunitního systému a působí tak proti zánětům. Inzulín je zase určen k uchovávání energie, k podpoře buněčného dělení a k imunitní aktivitě, projevující se záněty. Právě u zánětů bývá inzulín dominantním hráčem. Když v těle vznikne požadavek na produkci inzulínu (například po příjmu potravy s vyšším obsahem sacharidů), brzdí se automaticky produkce HGH.

Půst je mocnou léčebnou metodou
Občasná hladovka je jednou z nejúčinnějších metod pro léčení zánětů, posilování imunity a pro lepší uzdravování. Svou roli k tomu hraje i skutečnost, že mnoho lidí mívá při infekcích nutkání ke zvracení. Jde o přirozený mechanismus, kterým se naše tělo samo hlásí o půst, aby si mohlo uvnitř vytvořit správné prostředí pro posilování imunity.

Vědci z the Intermountain Medical Center Heart Institute zjistili, že muži, kteří absolvovali 24-hodinový půst, vykazovali zvýšení HGH v krevním oběhu až o 2000%. Naproti tomu u testovaných žen docházelo ke zvýšení HGH o 1300%. Navíc bylo zjištěno, že se lidem při hladovce významně snižuje obsah triglyceridů a upravují se jejich hladiny HDL cholesterolu i cukru v krvi.

Možná nejlepším způsobem, jak začít s půstem, je poskytnout svému tělu každodenně 12 hodin klidu od večeře do snídaně. Díky němu pak má tělo k dispozici 4 hodiny na kompletní trávení a k tomu ještě dalších 8 hodin pro játra, aby v nich mohl proběhnout kompletní cyklus detoxifikace. Jakmile se tento způsob stane vaším běžným životním stylem, zkuste si pak jednou za týden prodlužovat půst na 16-18 hodin. A až potom je optimální jednou týdně absolvovat plný 24-hodinový půst...

0riginál: https://www.naturalnews.com/034277_fasting_longevity.html

Více:

Tajemná léčba

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života