Pouhých 22 minut aktivity denně vyrovnává zvýšené riziko úmrtí v důsledku dlouhodobého sezení

- Pixabay

Barbora Nová

 • Nový výzkum zjistil, že 22 minut středně intenzivního až intenzivního cvičení denně může výrazně snížit riziko úmrtí u osob starších 50 let.
 • Studie poukazuje na rozšířenou realitu sedavého způsobu života, kdy mnoho lidí zůstává v klidu více než 8 hodin denně.
 • Odborníci tvrdí, že závěry studie, i když se mohou zdát zřejmé, by mohly mít dopad na lidi všech věkových kategorií.

Nový výzkum zveřejněný v časopise British Journal of Sports Medicine zjistil, že věnování se 22 minutám středně intenzivní až intenzivní fyzické aktivity denně může snížit riziko úmrtí v případě sedavého způsobu života. Studie zahrnovala analýzu údajů 11 989 účastníků z Norska, Švédska a USA (1).

Všichni účastníci zahrnutí do studie byli starší 50 let.

Dr. Carl C irino, ortopedický chirurg z newyorské nemocnice Hospital for Special Surgery, uvedl, že z toho plynou důležité základní poznatky pro lékaře i pacienty.

"Všichni žijeme rušným životem, od lovecko-sběračského kočovného způsobu života jsme se posunuli k bydlení v pěkných bytech a domech se světlem a elektřinou a ke všem vymoženostem, díky nimž nemusíme chodit ven a být tak aktivní, jako jsme museli být před stovkami let. Tato studie definuje, jaká doba je pro lidi prospěšná, aby se snížilo riziko úmrtí, a rozpracovat to do opravdu robustní vědecké metody, to byl podle mě opravdu důležitý počin."

Co studie zjistila

Údaje byly shromážděny pomocí kyčelního akcelerometru, který určoval, kdy jsou lidé v klidu versus kdy jsou aktivní. Vědci zjistili, že i u těch, kteří seděli 12 a více hodin denně, bylo související riziko úmrtí eliminováno, pokud bylo dosaženo této 22minutové hranice.

Dokonce i u těch, kteří 22minutovou hranici nedosáhli, znamenala určitá mírná až intenzivní aktivita stále pokles míry úmrtnosti.

Například u těch, kteří se věnovali 10 minutám aktivity a seděli šest hodin denně, se riziko úmrtí snížilo o 32 %.

Výzkum byl sice zaměřen na starší dospělé, ale Dr. Tracy Z aslowová, lékařka primární péče v oblasti sportovní medicíny v Cedars Sinai Kerlan-Jobe Institute, uvedla, že výsledky této studie mohou mít dopad i na mladší lidi.

"Myslím, že je to připomínka pro naše mladší sportovce i nesportovce, mladší dospělé a dospívající, že je pro ně opravdu důležité budovat svalovou sílu a kardiovaskulární zdraví, aby si mohli udržet fyzickou aktivitu. Čím více toho dělají, když jsou mladší, tím silnější je tento základ, tím snadněji si ho udrží, když jsou starší."

Intenzivní vs. mírná aktivita

Činnosti, jako je rychlá procházka nebo sekání trávníku motorovou sekačkou, považují odborníci za příklady mírné aktivity, zatímco pěší turistika nebo hraní basketbalu obecně spadá do kategorie energické aktivity (2).

Dr. Cirino uvedl, že se často setkává s tím, že někteří lidé po operaci ztrácejí přístup ke svým preferovaným aktivitám, a že tato studie by jim mohla pomoci při určování toho, jaká aktivita splňuje jejich zdravotní cíle a zároveň je bezpečná.

"Člověk, kterého vídám jako chirurg ramene a lokte, měl zájem o tenisové dvouhry, má nyní zájem také o pickleball. Zajímají se o nějaký jiný druh aktivity... Tato studie mi pomůže lépe je nasměrovat k některým dalším aktivitám, které mohou dělat."

Tato studie má také uvedená omezení. Vědci poukazují na to, že rozeznat rozdíly mezi různými aktivitami může být s použitým typem měřicího zařízení problém a že kvůli nedostatku dat není možné tyto výsledky porovnávat s mladými lidmi.

Přesto je podle dr. Zaslowové studie důležitá, protože potvrzuje, že i když není každá aktivita stejná - vědci zjistili rozdíly v přínosech u těch, kteří se účastnili pouze lehkého cvičení - je něco lepší než nic.

"Opravdu jen povzbuzujeme lidi, aby si našli způsob, jak být aktivní, i když se vám nechce jít běhat nebo intenzivně jezdit na kole. Ale projděte se kolem domu, udělejte pár dřepů, choďte nahoru a dolů po schodech, je tolik různých věcí, které lze dělat, abyste si udrželi zdravý, aktivní životní styl."

Budoucí výzkum

Vědci doporučují, že nabádání starších dospělých k pravidelnému cvičení by mohlo být cestou léčby, která se posune vpřed.

Podle dr. Zaslowové, atestovaného pediatra je vítána další snaha o pochopení snižování rizika sedavého způsobu života u mladých lidí. Ačkoli se obecně předpokládá, že děti, zejména ve věku od šesti do deseti let, jsou aktivní, není tomu tak vždy.

"Existuje také mnoho sedavého chování, které se v naší společnosti z mnoha důvodů jaksi vyvinulo. A tak jsou děti nyní často méně aktivní než jejich předchozí generace. A jak je to ovlivňuje a jaké minimum bychom měli skutečně podporovat, aby měly co nejzdravější život do budoucna?"

Závěr

Nová studie zjistila, že intenzivní cvičení po dobu pouhých 22 minut denně může působit proti zdravotním dopadům dlouhodobého sezení.

10 hlavních výhod pravidelného cvičení

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Cvičení je definováno jako jakýkoli pohyb, při kterém pracují svaly a tělo spaluje kalorie. Existuje mnoho druhů fyzické aktivity, například plavání, běh, jogging, chůze a tanec.

Bylo prokázáno, že aktivní pohyb má mnoho zdravotních přínosů, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce. Může vám dokonce pomoci žít déle (1).

Následuje 10 hlavních způsobů, jak pravidelný pohyb prospívá vašemu tělu a mozku.

1. Díky němu se můžete cítit šťastnější

Bylo prokázáno, že cvičení zlepšuje vaši náladu a snižuje pocity deprese, úzkosti a stresu (2).

Vyvolává změny v částech mozku, které regulují stres a úzkost. Může také zvýšit citlivost mozku na hormony serotonin a noradrenalin, které zmírňují pocity deprese. Kromě toho může cvičení zvýšit produkci endorfinů, o kterých je známo, že pomáhají vyvolávat pozitivní pocity a snižují vnímání bolesti. Dále bylo prokázáno, že cvičení snižuje stres a zlepšuje příznaky úzkosti (3).

Zajímavé je, že nezáleží na tom, jak intenzivní je vaše cvičení. Zdá se, že vaší náladě může cvičení prospět bez ohledu na intenzitu fyzické aktivity.

Studie na 24 ženách, u kterých byla diagnostikována deprese, totiž ukázala, že cvičení jakékoli intenzity významně snižuje pocity deprese (4).

Účinky cvičení na náladu jsou tak silné, že volba cvičení (nebo necvičení) má vliv i na krátkou dobu.

Jeden přehled 19 studií zjistil, že u aktivních lidí, kteří přestali pravidelně cvičit, došlo k výraznému nárůstu příznaků deprese a úzkosti, a to i po pouhých několika týdnech (5).

Shrnutí:

 • Pravidelné cvičení může zlepšit vaši náladu a snížit pocity úzkosti a deprese.

2. Může pomoci při hubnutí

Některé studie prokázaly, že nečinnost je hlavním faktorem zvyšování hmotnosti a obezity (6, 7).

Pro pochopení vlivu cvičení na snižování hmotnosti je důležité porozumět vztahu mezi cvičením a energetickým výdejem.

Vaše tělo vydává energii třemi způsoby:

Při dietě sníží nižší příjem kalorií rychlost metabolismu, což může oddálit úbytek hmotnosti. Naopak bylo prokázáno, že pravidelné cvičení zvyšuje rychlost metabolismu, což může spálit více kalorií a pomoci vám tak zhubnout (6, 7, 8).

Studie navíc ukázaly, že kombinace aerobního cvičení s odporovým tréninkem může maximalizovat úbytek tuku a udržení svalové hmoty, což je nezbytné pro udržení váhy (9, 10, 11).

Shrnutí:

 • Cvičení má zásadní význam pro podporu zdravého metabolismu a spalování většího množství kalorií za den. Pomáhá vám také udržovat svalovou hmotu a snižovat hmotnost.

3. Je prospěšné pro vaše svaly a kosti

Cvičení hraje zásadní roli při budování a udržování silných svalů a kostí. Aktivity, jako je vzpírání, mohou stimulovat budování svalů, pokud jsou spojeny s dostatečným příjmem bílkovin.

Cvičení totiž pomáhá uvolňovat hormony, které podporují schopnost vašich svalů absorbovat aminokyseliny. To napomáhá jejich růstu a snižuje jejich odbourávání (12, 13).

Jak lidé stárnou, mají tendenci ztrácet svalovou hmotu a funkci, což může vést ke zvýšenému riziku zranění. Pro snížení úbytku svalové hmoty a udržení síly s přibývajícím věkem je nezbytné provozovat pravidelnou fyzickou aktivitu (14).

Cvičení také pomáhá budovat hustotu kostí v mladším věku a navíc pomáhá předcházet osteoporóze v pozdějším věku (15).

Zajímavé je, že některé výzkumy potvrzují, že cvičení s velkým dopadem, jako je gymnastika nebo běh, nebo sporty s nižším dopadem, jako je fotbal a basketbal, mohou pomáhat podporovat vyšší hustotu kostí než sporty bez dopadu, jako je plavání a jízda na kole (16).

Shrnutí:

 • Fyzická aktivita pomáhá budovat svaly a silné kosti. Může také pomoci předcházet osteoporóze.

4. Může zvýšit hladinu vaší energie

Cvičení může být pro mnoho lidí, včetně těch s různými zdravotními potížemi, skutečným povzbuzením energie (17, 18).

Jedna starší studie zjistila, že 6 týdnů pravidelného cvičení snížilo pocit únavy u 36 lidí, kteří uváděli přetrvávající únavu (19).

Cvičení navíc může výrazně zvýšit hladinu energie u lidí s chronickým únavovým syndromem (CFS) a dalšími závažnými onemocněními (20, 21).

Ve skutečnosti se zdá, že cvičení je v boji proti CFS účinnější než ostatní léčba, včetně pasivních terapií, jako je relaxace a strečink, nebo žádná léčba (20).

Navíc bylo prokázáno, že cvičení zvyšuje hladinu energie u lidí s jinými onemocněními, jako je rakovina (21).

Shrnutí:

 • Pravidelná fyzická aktivita může zvýšit hladinu vaší energie. Platí to i u lidí s přetrvávající únavou a u osob se závažnými zdravotními potížemi.

5. Může snížit riziko chronických onemocnění

Nedostatek pravidelné fyzické aktivity je hlavní příčinou chronických onemocnění (22).

Bylo prokázáno, že pravidelné cvičení zlepšuje citlivost na inzulín, zdraví srdce a složení těla. Může také snížit krevní tlak a hladinu cholesterolu (23, 24, 25, 26).

Naopak nedostatek pravidelného pohybu - i krátkodobého - může vést k výraznému nárůstu břišního tuku, což může zvýšit riziko diabetu 2. typu a srdečních onemocnění (22).

Proto se doporučuje pravidelná fyzická aktivita, která snižuje množství břišního tuku a snižuje riziko vzniku těchto onemocnění (27).

Shrnutí:

 • Každodenní fyzická aktivita je nezbytná pro udržení zdravé hmotnosti a snížení rizika chronických onemocnění.

6. Může pomoci zdraví pokožky

Množství oxidačního stresu ve vašem těle může ovlivnit vaši pokožku.

K oxidačnímu stresu dochází tehdy, když antioxidační obrana organismu nedokáže zcela napravit poškození buněk způsobené sloučeninami známými jako volné radikály. To může poškodit strukturu buněk a negativně ovlivnit vaši pokožku.

Přestože intenzivní a vyčerpávající fyzická aktivita může přispívat k oxidačnímu poškození, pravidelné mírné cvičení může ve skutečnosti zvýšit produkci přirozených antioxidantů ve vašem těle, které pomáhají chránit buňky (28, 29).

Stejně tak může cvičení stimulovat průtok krve a vyvolat adaptace kožních buněk, které mohou pomoci oddálit projevy stárnutí pokožky (30).

Shrnutí:

 • Mírné cvičení může poskytnout antioxidační ochranu a podpořit průtok krve, což může chránit vaši pokožku a oddálit známky stárnutí.

7. Může pomoci zdraví vašeho mozku a paměti

Cvičení může zlepšit funkci mozku a chránit paměť a myšlenkové schopnosti.

Za prvé zvyšuje srdeční frekvenci, což podporuje tok krve a kyslíku do mozku. Může také stimulovat produkci hormonů, které zvyšují růst mozkových buněk.

Schopnost cvičení předcházet chronickým onemocněním se navíc může promítnout do přínosů pro váš mozek, protože jeho funkce mohou být těmito chorobami ovlivněny (31).

Pravidelná fyzická aktivita je důležitá zejména u starších osob, protože stárnutí - v kombinaci s oxidačním stresem a zánětem - podporuje změny ve struktuře a funkci mozku (32, 33).

Bylo prokázáno, že cvičení způsobuje zvětšování hipokampu, části mozku důležité pro paměť a učení, což může pomoci zlepšit duševní funkce u starších dospělých (32, 33, 34).

A konečně bylo prokázáno, že cvičení snižuje změny v mozku, které mohou přispívat k onemocněním, jako je Alzheimerova choroba a schizofrenie (35).

Shrnutí:

 • Pravidelné cvičení zlepšuje průtok krve mozkem a napomáhá zdraví mozku a paměti. U seniorů může pomoci chránit duševní funkce.

8. Může pomoci s relaxací a kvalitou spánku

Pravidelné cvičení vám může pomoci relaxovat a lépe spát (36, 37).

Pokud jde o kvalitu spánku, vyčerpání energie, ke kterému dochází během cvičení, stimuluje regenerační procesy během spánku (38).

Navíc se předpokládá, že zvýšení tělesné teploty, ke kterému dochází během cvičení, zlepšuje kvalitu spánku tím, že napomáhá jejímu poklesu během spánku (39).

K podobným závěrům dospělo mnoho studií zabývajících se účinky cvičení na spánek.

Jeden přehled šesti studií zjistil, že účast na cvičebním tréninkovém programu pomáhá zlepšit kvalitu spánku hodnocenou samotnými uživateli a snižuje latenci spánku, což je doba potřebná k usnutí (40).

Jiná starší studie ukázala, že 16 týdnů fyzické aktivity zlepšilo kvalitu spánku a pomohlo 17 lidem s nespavostí spát déle a hlouběji než kontrolní skupina. Pomohlo jim to také cítit se během dne energičtější (41).

Navíc se zdá, že pravidelné cvičení je prospěšné pro seniory, kteří jsou často postiženi poruchami spánku (42, 43).

Při výběru druhu cvičení můžete být flexibilní. Zdá se, že kvalitu spánku může zlepšit jak samotné aerobní cvičení, tak aerobní cvičení v kombinaci s odporovým tréninkem (44).

Shrnutí:

 • Pravidelná fyzická aktivita, bez ohledu na to, zda se jedná o aerobní cvičení nebo kombinaci aerobního a odporového tréninku, vám může pomoci lépe spát a cítit se během dne plnější energie.

9. Může snížit bolest

Přestože chronická bolest může být vysilující, cvičení ji může skutečně pomoci snížit (45).

Ve skutečnosti byl po mnoho let doporučením pro léčbu chronické bolesti odpočinek a nečinnost. Nejnovější studie však ukazují, že cvičení pomáhá chronickou bolest zmírnit. Jeden přehled několika studií totiž zjistil, že cvičení může osobám s chronickou bolestí pomoci snížit jejich bolest a zlepšit kvalitu života (46).

Několik studií také ukazuje, že cvičení může pomoci zvládat bolest spojenou s různými zdravotními stavy, včetně například chronické bolesti zad, fibromyalgie a chronického onemocnění měkkých tkání ramene (46).

Kromě toho může fyzická aktivita také zvýšit toleranci bolesti a snížit její vnímání (47, 48).

Shrnutí:

 • Cvičení má příznivé účinky na bolest spojenou s různými onemocněními. Může také zvýšit toleranci bolesti.

10. Může podpořit lepší sexuální život

Bylo prokázáno, že cvičení zvyšuje sexuální apetit (49, 50, 51).

Pravidelné cvičení může posílit srdce, zlepšit krevní oběh, tonizovat svaly a zvýšit flexibilitu, což může zlepšit váš sexuální život (50).

Fyzická aktivita může také zlepšit sexuální výkonnost a sexuální potěšení a zároveň zvýšit frekvenci sexuální aktivity (50, 52).

Zajímavé je, že jedna studie ukázala, že pravidelné cvičení bylo spojeno se zvýšením sexuální funkce a touhy u 405 žen po menopauze (53).

Přehled 10 studií také zjistil, že cvičení po dobu alespoň 160 minut týdně po dobu 6 měsíců může pomoci výrazně zlepšit erektilní funkci u mužů (51).

A co víc, jedna studie zjistila, že jednoduchá rutinní 6minutová procházka kolem domu pomohla 41 mužům snížit příznaky erektilní dysfunkce o 71 % (54).

Jiná studie prokázala, že u žen se syndromem polycystických vaječníků, který může snižovat sexuální apetit, se při pravidelném odporovém tréninku po dobu 16 týdnů zvýšil sexuální apetit (55).

Shrnutí:

 • Cvičení může pomoci zlepšit sexuální touhu, funkci a výkonnost u mužů i žen. Může také pomoci snížit riziko erektilní dysfunkce u mužů.

Závěr

Cvičení nabízí neuvěřitelné výhody, které mohou zlepšit téměř všechny aspekty vašeho zdraví zevnitř.

Pravidelná fyzická aktivita může zvýšit produkci hormonů, díky nimž se cítíte šťastnější a lépe spíte.

Může také zlepšit vzhled vaší pleti, pomoci vám zhubnout a udržet si váhu, snížit riziko chronických onemocnění a zlepšit váš sexuální život.

Ať už provozujete konkrétní sport, nebo se řídíte doporučením 150 minut aktivity týdně, nevyhnutelně zlepšíte své zdraví v mnoha ohledech (56).

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 13 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života