Paracetamol nemusí být pro zdraví srdce tak bezpečný, jak se dříve myslelo

- Pixabay

Barbora Nová

Paracetamol je široce používaný volně prodejný (OTC) lék používaný k léčbě mírné až střední bolesti a také ke snížení horečky.

V lécích se může paracetamol nacházet buď samostatně jako jediná účinná látka, přičmež příkladem je Panadol, Paralen či Paramax, nebo jako jedna z více účinných složek, například v Acifeinu, Coldrexu, Valetolu či Migralginu.

Minulé studie ukazují, že u lidí se srdečním onemocněním je paracetamol preferovanou léčbou bolesti před jinými typy léků proti bolesti, jako je aspirin a ibuprofen, které jsou známé jako nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) (1).

Nová studie prezentovaná na výročním zasedání Americké fyziologické společnosti ve dnech 4.-7. dubna 2024 zjistila pomocí myšího modelu, že paracetamol mění proteiny v srdeční tkáni (2).

Tyto důsledky by mohly potenciálně ovlivnit biochemické dráhy potřebné pro funkce, jako je výroba energie a využití antioxidantů.

Účinky paracetamolu na srdeční funkci

Pro tuto studii vědci použili myší model ke studiu účinků paracetamolu na srdeční tkáň.

Některým myším byla podávána čistá voda, zatímco jiným byla podávána voda obsahující množství paracetamolu odpovídající 500 mg - koncentrace nalezená v jedné tabletě extra silného paracetamolu.

Po sedmi dnech vědci zjistili významné změny v proteinech srdeční tkáně u myší, kterým byl podáván paracetamol, ve srovnání s myšmi, které měly pouze vodu.

Tyto změny proteinů byly spojeny s biochemickými cestami zodpovědnými za mnoho funkcí, včetně produkce energie, využití antioxidantů a rozkladu poškozených proteinů.

Vědci našli více než 20 různých signálních drah ovlivněných změnami proteinů.

"Výsledky nás překvapily, protože jsme předpokládali, že paracetamol bude mít při použití těchto koncentrací minimální účinky na srdce," uvedla Gabriela Del Toro Riverová, doktorandka v laboratoři doktora Aldrina Gomese na Kalifornské univerzitě v Davisu a hlavní autorka této studie.

"Zatímco existující literatura primárně spojuje nadměrné užívání paracetamolu s poškozením jater, náš výzkum ukazuje, že paracetamol může ovlivnit tkáně mimo játra" (3).

Je paracetamol bezpečný pro lidi se srdečním onemocněním?

Historicky byl paracetamol nejbezpečnějším lékem proti bolesti pro lidi s kardiovaskulárním onemocněním.

Například studie zveřejněná v březnu 2015 zjistila, že použití paracetamolu nebylo spojeno s vyšším rizikem mrtvice, infarktu myokardu nebo jakékoli kardiovaskulární příhody (4).

Také jiné nedávné studie hodnotily bezpečnost paracetamolu u lidí se srdečním onemocněním.

Výzkum publikovaný v roce 2022 zjistil, že použití paracetamolu obsahujícího sodík je spojeno se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění a úmrtností ze všech příčin u lidí s vysokým krevním tlakem nebo bez něj (5).

Další studie z roku 2022 uvedla, že pravidelné užívání 4 gramů paracetamolu každý den zvýšilo systolický krevní tlak u lidí s vysokým krevním tlakem, což potenciálně zvýšilo riziko srdečních onemocnění (6).

"Vzhledem k tomu, že paracetamol je jedním z celosvětově nejčastěji užívaných volně prodejných léků, je lepší porozumění tomu, jak může paracetamol ovlivňovat srdce, nezbytné pro zvýšení bezpečnosti pacientů, optimalizaci rozhodnutí o léčbě, zvládání komorbidit a řízení budoucího výzkumu a vývoje," uvedla Del Toro Riverová.

      "Zjištění týkající se účinků paracetamolu na srdce mají potenciál zlepšit komunikaci mezi lékařem a pacientem tím, že umožní individuálnější doporučení, informované rozhodování a proaktivní řízení potenciálních rizik spojených s jeho užíváním. Je pravděpodobné, že je vhodné používat paracetamol po co nejkratší dobu a v nejnižší účinné dávce odpovídající individuálnímu onemocnění."

       - Gabriela Del Toro Riverová, hlavní autorka studie

Účinky paracetamolu vs. NSAID na zdraví srdce

Zatímco paracetamol i NSAID pomáhají při úlevě od bolesti, NSAID také pomáhají snížit zánět, což paracetamol nedělá.

Dřívější studie prokazují, že užívání NSAID je spojeno se zvýšeným rizikem několika kardiovaskulárních problémů, včetně:

"Nesteroidní protizánětlivé léky, jako je naproxen, ibuprofen a diklofenak, jsou spojeny se zvýšeným rizikem mrtvice a náš výzkum prokazuje, že tyto běžně používané léky mění signální dráhy a způsobují mitochondriální dysfunkci v myších srdcích," uvedla Del Toro Riverová.

"Abychom zjistili, zda protizánětlivé vlastnosti NSAID byly zodpovědné za změny pozorované v myších srdcích u myší léčených NSAID, zkoumali jsme dopad paracetamolu na proteiny v srdeční tkáni."

"Vzhledem k tomu, že paracetamol se běžně používá a nemá protizánětlivé účinky, účinky na srdce, které by byly pozorovány, by nebyly způsobeny protizánětlivými účinky."

Je pravidelné užívání paracetamolu bezpečné?

Dr. Cheng-Han Chen, certifikovaný intervenční kardiolog a lékařský ředitel Structural Heart Programme v MemorialCare Saddleback v Laguna Hills v Kalifornii, po prostudování tohoto výzkumu uvedl, že ho výsledky překvapily.

"Obvykle doporučujeme paracetamol jako lék, který lidé mohou užívat proti bolesti, který by neměl poškodit srdce."

    "U NSAID se obáváme jejich účinků, jako je zvýšené riziko srážení krve a zvýšení krevního tlaku. Obvykle doporučujeme našim pacientům se srdečním onemocněním užívat místo nich paracetamol, protože většina našich studií ukazuje, že nemá škodlivý vliv na srdce. Vzhledem k tomu, že paracetamol užívá tolik pacientů, je určitě důležité vědět, zda nemá účinky, o kterých nevíme."

     - Dr. Cheng-Han Chen, MD, kardiolog

K výsledkům studie se také vyjádřil dr. Rigved Tadwalkar, MD, certifikovaný kardiolog v Providence Saint John’s Health Center v Santa Monice, v Kalifornii.

Dr. Tadwalkar uvedl, že je znepokojen a opatrný ohledně důsledků zjištění studie.

"Zjištění ukazují, že i při mírných dávkách považovaných za bezpečné pro použití může mít paracetamol významné účinky na signální dráhy v srdeční tkáni."

"Z toho vyplývá, že běžně používaný lék proti bolesti nemusí být tak neškodný, jak se dříve myslelo, zvláště když se používá pravidelně v průběhu času."

      "Jako kardiologa mě to znepokojuje zejména proto, že mnoho mých pacientů je závislých na paracetamolu, který jim ulevuje od bolesti, a to zejména s ohledem na to, že jiné léky proti bolesti často představují značné riziko. Pochopení potenciálních rizik spojených s užíváním paracetamolu podtrhuje potřebu větší informovanosti, aby bylo možné lépe rozhodovat o péči o pacienty."

      - Dr. Rigved Tadwalkar, MD, kardiolog

Nutnost dalších studií s paracetamolem na lidech

Dr. Chen uvedl, že změny v tom, jak srdce reaguje na paracetamol u myší, ukazují, že srdce bylo pod větším stresem.

"Zbývá zjistit, zda se to potvrdí také u lidí. Tento výzkum na myších by měl vést ke studiím na lidech, pravděpodobně počínaje observačními studiemi, aby se zjistilo, zda paracetamol má negativní účinky na srdce."

Další kroky tohoto výzkumu by měly zahrnovat podrobnější zkoumání mechanismů, kterými paracetamol ovlivňuje srdce a kardiovaskulární systém.

Bylo by také cenné prozkoumat, zda existují určité subpopulace pacientů, kteří mohou být náchylnější k negativním účinkům paracetamolu na srdce, jako jsou pacienti s již existujícími kardiovaskulárními onemocněními nebo jinými komorbiditami.

Závěr

Paracetamol je široce používaný OTC lék na mírnou až střední bolest.

Minulé studie ukazují, že u lidí se srdečním onemocněním je paracetamol preferovanou léčbou bolesti před jinými typy léků proti bolesti, jako jsou NSAID.

Nová studie využívající myší model zjistila, že paracetamol mění proteiny v srdeční tkáni, což potenciálně ovlivňuje biochemické dráhy potřebné pro důležité funkce.

Osvícení lékaři radí lidem nad 40 let, aby přestali užívat ibuprofen! Zde je důvod, proč!

Když máte bolesti hlavy nebo bolestivá záda, co uděláte? Pravděpodobně sáhnete na Ibuprofen. Tyto pilulky fungují jako skutečný elixír, protože potlačují bolest velmi rychle.

Ale je to opravdu bezpečné?

Hlavně se nenechte zmýlit tím, že tablety s účinnou látkou Ibuprofen jsou volně dostupné - bez lékařského předpisu a tedy, že jsou bezpečné. Ve skutečnosti mohou mít jejich vedlejší účinky na tělo dalekosáhlé následky.

Varování úřadu pro kontrolu léčiv

Před 8 lety dokonce i americký Úřad pro kontrolu léčiv FDA vydal ohledně Ibuprofenu varování, v němž upozorňoval na vážné a zvýšené riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice.

Loni toto varování ještě posílili. Poté, co znovu prozkoumali daný lék, vydali toto prohlášení:

Ibuprofen výrazně zvyšuje riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice, dokonce i při krátkodobém užívání.

Čím déle se lék užívá, tím je riziko vyšší.

Faktem je, že uvedené riziko je vyšší v případech lidí s existujícím onemocněním srdce. Nicméně, týká se i lidí, kteří se srdcem nemají žádné problémy.

Navíc, dané riziko se prudce zvyšuje u lidí nad 40 let. Jak je uvedeno v prohlášení, šance, že tito lidé dospějí k potížím se srdcem, je extrémně vysoká.

Úřad FDA proto lidí nad 40 let důrazně varuje před užíváním léků obsahujících ibuprofen.

Největší problém léků bez předpisu

Jak jsme již uvedli, největším problémem léků bez lékařského předpisu, jako jsou Ibuprofen či Paracetamol je, že se o nich lidé mylně domnívají, že nepředstavují žádné významné riziko.

Lékařský předpis je viděn jako ukazatel závažnosti. Ve své nepřítomnosti, většina lidí jen pokrčí rameny a Ibuprofen užívá vždy, když si myslí, že jej potřebují.

Další velkou chybou je jejich nadměrné užívání, protože mají jen málo viditelných nežádoucích účinků. Ty neviditelné v podobě ohrožení srdce nebo mozku však již většina lidí většinou ignoruje, protože je nevnímá.

Výsledkem pak je, že se někdy konzumují doslova jako bonbóny.

Doufejme, že tyto informace v tomto ohledu změní Vaše myšlení a následné chování.

V našem článku vás však nechceme pouze varovat před nebezpečnými následky těchto často užívaných léků, ale současně vám doporučíme i alespoň jednou alternativní možnost pro úlevu od bolesti.

Bezpečná alternativa k lékům proti bolestem


Jednou z nejlepších přírodních látek, která dokáže účinně potlačovat různé typy bolestí, je kurkuma, o které píšeme pravidelně.

Patří do stejné rodiny rostlin jako například zázvor a představuje koření se snad nejširší paletou prospěšných účinků na lidský organismus, jaké můžete konzumova.

Kurkuma má přirozenou schopnost blokovat zánětlivé enzymy a cytokiny.

Proto, kromě potlačování běžných bolestí hlavy nebo svalů, je neskutečně účinná i při chronických onemocněních jako například revmatoidní artritida.

Na druhé straně, léky jako Ibuprofen pouze na chvíli potlačí zánět, ale nedokáží jeho vzniku zabránit.

Navíc, kurkuma je velmi efektivní i při přímém tlumení bolestí. Proto, pokud vás příště budou trápit nějaké bolesti, určitě sáhněte raději po ní než po tabletách.

Další skvělou věcí na kurkumě je, že ji koupíte v téměř každých potravinách mezi kořením a stojí jen pár korun.

Jak užívat kurkumu

Kurkuma se užívá tak, že si ve sklenici vody rozmícháte 1 čajovou lžičku kurkumy a vypijete. Pro zesílení účinku můžete ještě přidat špetku mletého pepře.

Podle potřeby užívejte 2 až 3 krát denně až do ústupu bolestí.

Zdroj: Doctors Tell People Over 40 To Stop Taking Ibuprofen! Here’s Why!

Ibuprofen způsobuje tisíce úmrtí ročně: Přírodní náhrada je bezpečná

Článek publikovaný v roce 2015 tiskovou agenturou Reuters odhalil zajímavá zjištění o lécích užívaných proto bolestem jako jsou diclofenac či ibuprofen (například účinná látka v přípravku Ibalgin. Je nutno zdůraznit, že Češi mají na hlavu nejvyšší spotřebu léků proti bolesti v EU, což cosi vypovídá o úrovni zdejší ortodoxní chronické a chemické medicíny).

Článek uvádí, že výše uvedená léčiva zvyšují riziko srdečního infarktu ve stejné míře jako léky, které byly v minulosti staženy z trhu kvůli jejich vysokým rizikům. Jeden z takto stažených léků, Vioxx, byl příčinou až 30.000 úmrtí v důsledku srdečních infarktů a náhlých srdečních příhod.

Tento lék byl dostupný na trhu několik let přesto, že jeho výrobce i státní úřady věděly o možných následcích jeho užívání.

Článek agentury Reuters uvádí, že stejné riziko srdečního selhání vyplývá (při vysoké konzumaci) i ze současných léků obsahujících látky diclofenac a ibuprofen. V Česku se toto riziko může týkat léků jako Ibalgin, Brufen, Ibuprofen či Voltaren.

Nejčastější důvody užívání léků proti bolesti

V dnešní době mnoho lidí trpí záněty a z nich vyplývajícími bolestmi. Někdy se podaří snížit bolest například odbouráním stresu či změnou stravování. V některých případech však může být bolest tak nesnesitelná, že se ji postižený člověk snaží stůj co stůj zastavit. A právě v těchto případech se nejčastěji užívají volně prodejné léky proti bolesti jako například Ibalgin.

Neřeší se příčina, ale následek

Bohužel si mnozí lidé neuvědomují, že i přes úlevu od bolesti, tyto léky pomalu zabíjejí jejich těla. Ibuprofen je ropný derivát, který zvyšuje riziko srdečního infarktu a úmrtí na srdeční selhání. Dokonce, když se ibuprofen zkombinuje s aspirinem (acylpyrinem), může způsobit multikauzální úmrtí, tedy úmrtí z několika příčin.

Ibuprofen je spojován i s dalšími zdravotními problémy, jako například:

 • poškození DNA
 • potraty
 • anémie
 • úmrtnost na chřipku
 • ohluchnutí
 • vysoký krevní tlak

Kromě ibuprofenu, i mnohé další nesteroidní léky proti bolesti zvyšují riziko srdečního infarktu.

Úleva od bolesti je krátkodobě velmi důležitá. Proto byste měli znát také přírodní alternativy k synteticky vyráběným lékům.

Ibuprofen zvyšuje riziko srdeční zástavy o 30% - proč lidé stále věří, že NSAID jsou bezpečné?

- Pixabay

Tracey Watson, 8. března 2018

Jeden z největších omylů, kteří z nás mnozí dělají, pokud se jedná o zdravotní péči, je dělení lékárny v naší mysli: volný prodej, bez omezení, "bezpečná část" a na prodej na recept, "nebezpečná část". Je velmi snadné vyvodit závěr, že nepotřebujete-li předpis na chemickou drogu, znamená to, že je bezpečná a nemusíte být obezřetní. Realita je ale značně vzdálená. Ve volném prodeji jsou také velmi nebezpečné léky, jak bylo potvrzeno nedávno dánskou studií. Tato studie našla souvislost mezi užíváním Ibuprofenu a 31% zvýšením rizika zástavy srdce.

Jak uvádí Natural Health 365, Ibuprofen je mnohými považován za neškodný lék proti bolesti a užívá jej každým dnem více než 30 milionů lidí, kteří bojují proti bolesti, horečce nebo zánětu. Je součástí skupiny léků známých jako nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) a studie, která byla zveřejněna v European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy, zjistila, že některé další léky v této třídě - NSAID - jsou ještě nebezpečnější než ibuprofen. Například Diklofenak, který se běžně používá k léčbě bolesti spojené s artritidou, zvyšuje riziko srdeční zástavy dokonce o 50 procent.

Jen proto, že nepotřebujete předpis, neznamená, že je to bezpečné

NSAID zmírňují bolesti blokováním prozánětlivých enzymů známých jako COX-1 a COX-2. Zatímco NSAID potlačují přirozenou zánětlivou odezvu těla, čímž zmírňují příznaky jako je bolest, nedělají nic, co by odstranilo příčinu této bolesti. A protože tyto léky narušují agregaci trombocytů, zvyšují riziko vzniku krevních sraženin, zvyšují krevní tlak, zužují arterie a zvyšují retenci tekutin. Tato toxická kombinace příznaků může vyvolat srdeční zástavu u těch, kteří tyto léky užívají a i u těch, když je užívali jen po krátkou dobu.

Tisková zpráva Evropské kardiologické společnosti vysvětluje, jak vědci dospěli k publikovaným závěrům:

Všichni pacienti, kteří v Dánsku v období od roku 2001 do roku 2010 byli postiženi srdeční zástavou mimo hospitalizovaných, byli identifikováni v celostátním dánském registru srdeční zástavy. Dále byly shromážděny údaje o všech receptech na NSAID od dánských lékáren od roku 1995. Patří sem neselektivní NSAID (Diklofenak, Naproxen, Ibuprofen) a selektivní inhibitory COX-2 (Rofecoxib, Celecoxib).

Následně byla použita konstrukce s časovou kontrolou případu, která zkoumala souvislost mezi užíváním NSAID a zástavou srdce. ...

Celkově 28 947 pacientů mělo v průběhu desetiletého období v Dánsku mimo nemocniční hospitalizaci srdeční zástavu. Z nich bylo 3 376 léčeno NSAID do 30 dnů před událostí. Ibuprofen a Diklofenak byly nejčastěji užívané NSAID, což představuje 51% a 22% celkového užívání NSAID.

Použití jakéhokoliv NSAID bylo spojeno s 31% zvýšeným rizikem srdeční zástavy. Diklofenak a Ibuprofen byly spojeny s 50% a 31% zvýšením rizika. Naproxen, Celekoxib a Rofecoxib nebyly spojeny s výskytem srdeční zástavy, pravděpodobně kvůli nízkému počtu příhod.

Profesor Gunnar H. Gislason, profesor kardiologie v kodaňské univerzitní nemocnici, a hlavní vedoucí studie, varovali, že tato studie je jasným důkazem, že tyto léky nejsou "neškodné". Dodal, že pacienti s kardiovaskulárními chorobami nebo jinými rizikovými faktory by neměli užívat nesteroidní protizánětlivé léky a měly by být dostupné pouze v lékárnách v omezených množstvích a pouze v nízkých dávkách.

Profesor Gislason doporučuje nepřekračovat denní dávku 1200 mg Ibuprofenu a že nejbezpečnějším léčivem v této třídě je pravděpodobně Naproxen.

Toto v žádném případě není první studie, která poukazuje na nebezpečí NSAID. Dřívější studie potvrdily dodatečná rizika, včetně zvýšeného rizika střevního krvácení. Připomíná nám ale především, že je mnohem lepší se vyhnout chemickým lékům a pokusit se léčit bolest a zánět s přirozenými alternativami.

K tomu je nutno dodat, že zásadní není potlačování bolesti, ale zjištění její příčiny a její následné odstranění. ČR má nevyšší spotřebu léků proti bolesti v Evropě.

Originál: naturalnews.com

Alternativní prostředky proti bolesti

Namísto Ibalginu či jiných léků proti bolesti založených na ibuprofenu nebo diclofenacu, můžete použít následující přírodní alternativy:

Zázvor

Užívání čerstvého, práškového či zázvoru v kapslích, 4 krát denně, je vynikající alternativou k ibuprofenu, zejména v případě menstruačních bolestí.

Arnica

Osteoartritidu v kloubech rukou či nohou je možné léčit povrchovou aplikací krému s obsahem Arnicy.

Šišák bajkalský (Baikal skullap)

Tato rostlinka obsahuje látku zvanou baicalin, která účinně snižuje bolesti a bez problémů svou silou nahradí i Ibuprofen.

Vitamin C, Ginkgo biloba a astaxantín

Tyto látky používejte na zmírnění bolesti a nepohodlí při zánětech v dýchacích cestách, astmatu a jiných potíží s dýcháním.

Omega-3 mastné kyseliny

Bolest může být účinně snížena užíváním přibližně 2000 mg omega-3 mastných kyselin denně.

Ženšen (všehoj ženšenový)

Je výborný na revma a artritidu. Ženšen má na tento typ bolesti silnější účinek jako ibuprofen.

Třezalka tečkovaná

I třezalka tečkovaná je lepší tlumič bolestí než Ibuprofen, dokonce dvojnásobný.

Maliny a třešně

Enzym cyklooxygenáza, která způsobuje záněty, je potlačována léky na bázi Ibuprofenu. Uvedené druhy ovoce naproti tomu obsahují anthokyaniny, které tento enzym blokují stejně dobře.

Bazalka

Tato bylinka má srovnatelné protizánětlivé účinky jako Ibalgin, Acylpyrin či Brufen.

Olivový olej

Ibuprofen a Oleocantal, látky nacházející se v olivovém oleji, mají stejné protizánětlivé vlastnosti.

Jak moc vám který přípravek pomůže

Existuje mnohem více přírodních látek, které snižují bolesti a záněty. Například, i taková aromaterapie má podobné účinky. V následujícím seznamu ještě navíc uvádíme také procentuální vyjádření síly utišení bolesti.

 • Vitamín C  – 6 %
 • Magnezium (pokud nám chybí) – 8 %
 • Ženšen – 8 %
 • Ginko – 9%
 • Omega 3 – 12 %
 • Ibalgin – 14 %
 • Třezalka – 15 %
 • Bazalka – 15 %
 • Arnica – 19 %
 • Šišák bajkalský – 20 %
 • Zázvor – 25 %
 • Mrkvová šťáva – 29 %
 • Astacatin – 30 %
 • Třešně – 33 %
 • Maliny – 38 %
 • Konopí s obsahem THC, CBD – 38 %
 • Betakaroten – 40 %
 • Borůvky – 48 %

Jak je vidět, existuje mnoho jiných náhrad, komerčně nabízených prostředků k utišení bolesti. Tak až vás bude příště něco bolet, vzpomeňte si na ně.

Zdroj: Ibuprofen kills thousands each year. Here is what you should use instead

Měli byste pravidelně užívat acylpyrin (aspirin)?

- Pixabay
 

Ing. Zdeněk Rozehnal

 • Nové výzkumy ukazují, že každodenní užívání acylpyrinu není přínosem pro každého.
 • Vědci totiž stále častěji prokazují, že jeho každodenní užívání je spojeno se zdravotními riziky a to i při nízkých dávkách.
 • Nová studie z Nového Zélandu podporuje tato zjištění: Každodenní užívání acylpyrinu sice může být pro některé lidi přínosem, ale odborníci říkají, že by mělo být doporučeno vždy lékařem.

Pokud nemáte jasno, zda byste měli užívat acylpyrin v nízkém dávkování pro zdraví svého srdce, pravděpodobně nejste sami.

Pro mnoho Američanů, dokonce i těch zdravých, je aplikace 1-2 tablet aspirinu za den součástí zdravých návyků, souběžně s příjmem vitamínů a čištěním zubů.

Nové poznatky z výzkumu však stále více prokazují, že každodenní užívání aspirinu - i při nízkých dávkách - představuje vážné riziko krvácení.

Lékaři a zdravotnické organizace, jako je American Heart Association, také aktualizovali svá doporučení  a uznali toto riziko.

Kdo může mít prospěch z každodenního užívání acylpyrinu

Je jasné, že zatímco aspirin má výhody pro některé lidi - zejména pro ty, kteří již dříve měli infarkt nebo mozkovou mrtvici - většina lidí by ho ale neměla brát, pokud si nepromluvili o jeho aplikaci se svým lékařem.

Pouze malé vybrané skupina pravděpodobně přinese prospěch, který převáží nad riziky vyplývajícími z každodenního užívání aspirinu, uzavírá novou studii zveřejněnou nedávno v Annals of Internal Medicine.

Vědci z University of Auckland, Nový Zéland, zkoumali skupinu téměř 250 000 jedinců ve věku 30 až 79 let bez kardiovaskulárních chorob nebo předchozího srdečního infarktu a mozkové mrtvice, aby zjistili, zda přínosy denního užívání aspirinu převyšují jeho rizika, po dobu 5 let.

Zjistili, že to platí pouze pro 2,5 procenta žen a 12,1 procenta mužů.

Ačkoli jen malý počet mužů a žen bude mít z každodenního užívání acylpyrinu pravděpodobně prospěch, studie také pomáhá poskytnout lepší obraz o tom, kdo jsou tito jednotlivci.

Ti, kteří měli větší prospěch z denního acylpyrinu, měli obvykle tendenci být starší a měli vyšší krevní tlak, tedy větší základní riziko kardiovaskulárních chorob a horší hladiny cholesterolu.

Předpokládá se, že přínosem může být také pro aktivní kuřáky, pro osoby s cukrovkou a pro lidi snižující hladiny cholesterolu.

Dr. Vanessa Selak, MBChB, PhD, lékařka a docentka na University of Auckland a vedoucí předmětné studie, doufá, že její výzkum přesvědčí více lidí, aby se svými lékaři hovořili o každodenním užívání aspirinu, aby zjistili, zda je jeho každodenní užívání pro ně prospěšné.

Zdraví jedinci by se měli rozhodnout, že budou  dennodenně užívat aspirin až po konzultaci s lékařem. Náš výzkum ukazuje, že určení jedinců, kteří pravděpodobně získají čistý přínos z užívání aspirinu, vyžaduje osobní posouzení jejich očekávaných přínosů (předcházení kardiovaskulárním příhodám) ve srovnání s možným negativním účinkem (způsobený vážným krvácením). “          

Rostoucí poznatky o tom, že pravidelné užívání aspirinu může být škodlivé, znamená, že zahájení dialogu mezi pacientem a jejich lékaři o této droze je prvořadé.

Užívání acylpyrinu bez konzultace s lékařem

Miliony Američanů stále berou aspirin denně bez vědomí nebo souhlasu svého lékaře.

Výzkum v červenci 2019, také v Annals of Internal Medicine, zjistil, že ve Spojených státech užívá aspirin téměř 7 milionů lidí každý den bez doporučení svého lékaře. Z hlediska věku jej užívají hlavně starší jedinci.

Podle studie asi polovina dospělých ve věku 70 a více let bez srdečních chorob uváděla, že aspirin užívá denně.

V roce 2018 trio studií publikovaných v New England Journal of Medicine, které byly kritické vůči každodennímu užívání aspirinu, posloužilo pro změnu veřejného dialogu na toto téma.

3 odborné studie

První studie, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, zjistila, že za téměř 5 let nebyl pozorován žádný rozdíl v „přežití bez postižení“ mezi osobami užívajícími aspirin a osobami užívajícími placebo.

Druhá studie potvrdila hlavně zvýšené riziko vnitřního krvácení u osob užívajících aspirin ve srovnání s lidmi užívající placebo.

A POZOR!

Třetí studie NEOČEKÁVANĚ našla „vyšší úmrtnost na všechny příčiny… u zjevně zdravých starších dospělých lidí“, kteří užívali pravidelně aspirin ve srovnání s těmi, kteří aplikovali placebo.

„Ačkoli dřívější studie mohly získat milovníky aspirinu s bolestí hlavy, ale 3 nové studie sledující účinky aspirinu neprokázaly žádný přínos v primární prevenci a byly spojeny se zvýšeným rizikem krvácení, nicméně poskytly určitou naději v tom, že mírně otevřely dveře a uznaly, že existuje skupina pacientů, která může mít prospěch z léčby aspirinem, “ řekl Dr. Guy L. Mintz, ředitel kardiovaskulárního zdraví a lipidologie, Northwell Health's Sandra Atlas Bass Heart Hospital, Manhasset, New York.

Dr. Mintz nebyl spojen s žádnou z výše uvedených studií.

Diskutujte se svým lékařem

Americká asociace pro zdravé srdce, která má svůj vlastní soubor pokynů pro užívání aspirinu, konstatuje, že výsledky nových studií jsou v souladu s jejich vlastními závěry.

"Myslím, že tento článek velmi podporuje naše doporučení," řekl Dr. Amit Khera, profesor medicíny na UT Southwestern, kardiolog v Dallasu a spoluautor Pokynů pro prevenci AHA / ACC 2019.

„Někteří lidé mohou mít užitek z pravidelné aplikace aspirinu, ale je to pouze malá, vybraná skupina. Nesmíme dporučovat aspirin široce, ale selektivně, “dodal.

Dr. Khera poznamenal, že obecná moudrost při doporučování aspirinu pro osoby bez kardiovaskulárních chorob nebo anamnézy srdečního infarktu a mrtvice se v posledních letech výrazně změnila. Dříve byl aspirin obecně doporučován pro mnoho lidí, zatímco pouze ve vybraných vysoce rizikových skupinách byli lidé od jeho užívání odrazováni.

Dnes se toto doporučení převrátilo a aspirin je doporučován pouze pro malou část populace a obecně se nedoporučuje u většiny zdravých jedinců.

Všichni odborníci dotazovaní pro tento příběh nabádají pacienty, aby se svými lékaři hovořili o tom, zda je pro ně každodenní užívání aspirinu vhodné.

"Existuje obecná představa, že je to neškodný lék, jako vitamín, pokud to přirovnám, ale není to tak." Je to skutečné lék se všemi plusy i mínusy, “řekl doktor Khera.

Tak z toho FARMAKOMAFIE určitě nemá radost.

Pravidelné denní nízké dávky aspirinu mohou zvyšovat riziko krvácení do mozku. Co je třeba vědět

- Pixabay

Barbora Nová

Nový výzkum ukazuje, že denní nízká dávka aspirinu může u seniorů zvýšit riziko krvácení do mozku, což by mohlo vést ke krvácivé mozkové příhodě. Zjištění také ukazují, že nízká dávka aspirinu významně nesnížila riziko ischemické cévní mozkové příhody.

Studie, publikovaná 26. července 2023 v časopise JAMA Network Open, přispívá k rostoucímu počtu důkazů o tom, že rutinní užívání aspirinu u seniorů bez předchozí mozkové příhody přináší více rizika než užitku (1).

Denní nízká dávka aspirinu je běžnou a účinnou strategií prevence srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice u osob s předchozím srdečním infarktem, mozkovou mrtvicí nebo jinou příhodou kardiovaskulárního onemocnění (2).

Někteří lidé bez kardiovaskulárního onemocnění však užívají denně aspirin v domnění, že tak zabrání prvnímu infarktu nebo mrtvici - v roce 2017 do této kategorie spadalo přibližně 29 milionů Američanů. Téměř 7 milionů tak učinilo bez doporučení lékaře (3).

Nová studie potvrzuje, že "ve skutečnosti nemáme prospěch ze snížení potenciální mrtvice a kardiovaskulárních onemocnění s nízkými dávkami aspirinu," řekl Dr. Ched Nwagwu, neurochirurg a ředitel programu mrtvice MemorialCare Saddleback Medical Center v Laguna Hills, Kalifornie, který se nepodílel na novém výzkumu.

"A určitě se u starších pacientů objevují údaje o tom, že lidé užívající denně nízké dávky aspirinu jsou náchylnější ke krvácení," uvedl.

Dr. Nwagwu upozornil, že k potvrzení těchto výsledků je zapotřebí provést další studie, protože nemůžeme založit celou naši klinickou praxi pouze na této jedné studii.

Rizika a přínosy nízkých dávek aspirinu pro prevenci mrtvice

Ischemické cévní mozkové příhody jsou nejčastějším typem mrtvice a dochází k nim, když je zablokován průtok krve do mozku, například krevní sraženinou (4).

Aspirin ředí krev a pomáhá předcházet vzniku krevních sraženin v tepnách, které mohou způsobit infarkt nebo mrtvici.

Vlastnost aspirinu ředit krev však může také způsobit krvácení do zažívacího traktu nebo žaludeční vřed.

Dřívější klinické studie zjistily, že rutinní užívání nízkých dávek aspirinu sice snižuje riziko srdečního infarktu a mrtvice, ale zároveň zvyšuje riziko krvácení do žaludku a střev a dovnitř lebky.

Zejména senioři jsou vystaveni vyššímu riziku krvácení do mozku v důsledku prasklé cévy. Jsou také vystaveni vysokému riziku pádů, které vedou k úrazu hlavy a krvácení do hlavy (5, 6).

Z tohoto důvodu chtěli autoři nové studie prozkoumat rizika a přínosy užívání nízkých dávek aspirinu u seniorů bez anamnézy srdečního infarktu, mrtvice nebo jiné příhody kardiovaskulárního onemocnění.

Nízká dávka aspirinu zvyšuje riziko krvácení do mozku

Pro účely studie analyzovali údaje shromážděné během klinické studie ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly) (7).

Studie zahrnovala více než 19 000 osob v Austrálii a Spojených státech ve věku 70 let a více; nebo 65 let a více u amerických účastníků, kteří uvedli svou rasu nebo etnickou příslušnost jako černošskou nebo hispánskou.

Nábor účastníků probíhal v letech 2010-2014 a účastníci byli sledováni po dobu s mediánem 4,7 (3,6-5,7) roku. Tato analýza byla dokončena od srpna 2021 do března 2023.

Účastníkům bylo náhodně přiděleno buď 100 miligramů (nízké dávky) aspirinu denně po dobu v průměru více než čtyř let, nebo neaktivní placebo.

Vědci zjistili, že 312 účastníků prodělalo během studie první ischemickou cévní mozkovou příhodu. Z nich 24 osob v důsledku cévní mozkové příhody zemřelo.

Tento typ mrtvice je způsoben přerušením přívodu krve do části mozku. Naproti tomu hemoragická mrtvice je způsobena krvácením do mozku v důsledku prasklé cévy.

"Celkově aspirin nevedl ke statisticky významnému snížení rizika ischemické cévní mozkové příhody," napsali autoři studie.

Kromě toho 187 osob mělo krvácení uvnitř lebky, včetně osob s hemoragickou mrtvicí. Vědci zjistili, že u osob užívajících denně nízkou dávku aspirinu bylo riziko tohoto typu krvácení o 38 % vyšší než u osob ve skupině užívající placebo.

"Nedostatek přínosu a potenciální rizika aspirinu v primární prevenci cévní mozkové příhody poskytují další důkazy na podporu nedávno zveřejněného návrhu doporučení USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force) proti rutinnímu předepisování nízkých dávek aspirinu jako primárního preventivního opatření, zejména u starších osob," napsali autoři.

Nízká dávka aspirinu se nedoporučuje u osob s předchozími srdečními problémy

Primární prevence cévní mozkové příhody se týká léčby osob bez anamnézy cévní mozkové příhody, na rozdíl od sekundární prevence cévní mozkové příhody, což je léčba osob s anamnézou cévní mozkové příhody.

V dubnu 2022 USPSTF revidoval svá doporučení pro to, kdo by měl užívat denní nízkou dávku aspirinu k prevenci problémů s kardiovaskulárními onemocněními, jako je srdeční infarkt a mrtvice.

Aktualizované pokyny doporučují, aby lidé starší 60 let nezačali užívat nízkou dávku aspirinu pro primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění (8).

U osob ve věku 40 až 59 let, u nichž je riziko vzniku mozkové mrtvice nebo srdečního infarktu v příštích 10 letech 10 % nebo vyšší, by mělo být rozhodnutí "individuální", uvádí se v pokynech.

Další nedávná práce ze studie ASPREE, publikovaná tento měsíc v časopise Annals of Internal Medicine, zjistila, že denní nízké dávky aspirinu rovněž zvyšují riziko anémie u seniorů (9).

Pokyny USPSTF a nová studie se netýkají osob, které užívají aspirin k úlevě od bolesti, ani osob, kterým lékař doporučil užívat denní nízkou dávku aspirinu.

Denní aplikace aspirinu je také stále doporučována v některých případech jako léčba u lidí, kteří již prodělali cévní mozkovou příhodu.

"Pokud někdo podstoupil intervenci pro cerebrovaskulární onemocnění, například karotický stent nebo intrakraniální stent, víme, že dlouhodobě aplikovaný aspirin zřejmě zabraňuje budoucím příhodám," řekl dr. Nwagwu. "Takže to zabrání sekundární mozkové příhodě."

Dr. Nwagwu však uvedl, že nejlepší léčba závisí na typu mrtvice, kterou člověk prodělal - mrtvice způsobená fibrilací síní (AFib) nebo nepravidelným srdečním rytmem se liší od mrtvice způsobené prasklou cévou.

Ti, kteří se obávají rizik každodenního užívání aspirinu, by se měli poradit se svým lékařem. Lidé by si měli promluvit se svým praktickým lékařem, kardiologem nebo neurochirurgem.

Lékaři by podle něj měli klást otázky jako např: "Pokud člověk užívá nízkou dávku aspirinu, opravdu ji potřebuje? Jaké jsou naše cíle léčby?"

Kromě toho by se podle něj měli zabývat věkem pacienta, "protože cíle léčby nemusí být stejné - a rizika rozhodně nejsou stejná - pro různé věkové skupiny".

Závěr

Nová studie zjistila, že užívání nízkých dávek aspirinu může u starší populace zvýšit riziko krvácení do mozku, které může vyústit v hemoragickou mrtvici. Užívání aspirinu navíc významně nesnížilo riziko ischemické cévní mozkové příhody.

Denní užívání nízkých dávek aspirinu je běžným doporučením pro prevenci srdečního infarktu nebo mrtvice u osob s předchozí srdeční příhodou.

Desítky milionů v západní populaci užívá denně aspirin, i když nemají srdeční onemocnění.

Studie doplňuje rostoucí počet důkazů o tom, že lidé by neměli denně užívat nízké dávky aspirinu k prevenci srdečních onemocnění.

MUDr. Henry Bieler více jak 50 let pracoval jako lékař. Za svoji praxi zjistil, že příčinou nemocí nejsou bacily, protože každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu. Tato toxicita je důsledkem metabolických pochodů ve tkáních, což má za následek poškození a rozpad buněk a tím připravuje optimální podmínky k napadení tělesného systému patogeny. Použití chemicky uměle vyrobených léků v každé situaci nemocnému ubližuje.

                             MUDr. Henry Bieler - Jídlo je tvůj nejlepší lék

Necpěte se zbytečně chemickými léky zakyselující organismus, zvláště těmi které nic neuzdravují - protizánětlivé, tišící zánět a bolest!

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života