Artritida a revma - 12 tipů přírodní medicíny (včetně dětí s juvenilní artritidou)

Revmatoidní artridita (progresivní polyartritida) je chronické onemocnění, při kterém vzniká zánět a poškození chrupavek a zároveň vazivových tkání v okolí kloubu. U této nemoci imunitní systém napadá vlastní klouby, včetně okolních tkání a dochází k tzv. autoimunitní rekaci. U některých lidí je tento stav, který se zpravidla objevuje mezi 20. a 40. rokem života, důsledkem rodinné predispozice.

Juvenilní artritida je nejčastější systémové onemocnění u dětí. Začíná před 16. rokem věku (proto juvenilní), musí trvat déle než 6 týdnů.

Některé informace v článku platí pro mnohé jiné onemocnění s podezřením na autoimunitní onemocnění (lupus, periarteritis nodosa, Scleroderma, vředový zánět tlustého střeva, Crohnova choroba, roztroušená skleróza, AIDS) a pro mnohé onemocnění obecně.

Autor v textu reaguje na články:  "Juvenílna idiopatická artritída" a "Moje dieťa má reumu".

Předmluva o artritidě

V jednom článku se uvádí, že tato nemoc je idiopatická. Idiopatická proto, že se nezná její příčina. Inu, snad bych i uvěřil takovému tvrzení, kdyby nebylo protichůdných tvrzení světových odborníků v oblasti metabolické (výživové) medicíny, že kořenem artritid je především vysoký příjem mléka, které je plísňotvorné, nedostatečně vybudovaná imunita způsobená krátkodobým kojením a jiné faktory.

Kořenem artritid je především vysoký příjem mléka

Konkrétně, pacienti s artritidou jsou před projevy nemoci velmi často vystaveni zvýšené střevní propustnosti a střevním bakteriálním antigenům i nezdravé změně střevní mikroflóry. Do souvislosti s nemocí se rovněž dává i dřívější užívání nesteroidních protizánětlivých léků (které revmatologie směle a bezhlavě používá).

Příčiny revmatických onemocnění

Nicméně, nejdůležitějším příčinným faktorem je narušená střevní mikroflóra a přemnožení bakterií v tenkém střevě (small intestinal bacterial owergrowth - SIBO), ba bylo prokázáno, že stádium artritidy je přímo úměrně SIBO.

Poukazuje se však i na to, že je velmi obtížné až nemožné izolovat parazitární složky ze synoviální tekutiny v kloubech (synoviální tekutina je čirá, bezbarvá nebo jen mírně nažloutlá viskózní tekutina, která snižuje tření kloubních ploch a zvyšuje přilnavost jednotlivých částí v kloubech). Jedná se totiž o skryté (latentní, systemické, zakuklené) parazity. Na druhé straně se výzkumníkům často podařilo v synoviální tekutině izolovat mykoplazmata.

Zde zmíním mou osobní zkušenost, že když se často ptám rodičů dětí s juvenilní artritidou, jak je dlouho maminky kojily a zda pijí hodně kravského (plísňotvorného) mléka, obvykle to potvrdí, že kojily velmi krátce a jejich děti jsou kravským mlékem nalévané. Dále to ovlivňují sladkosti, slazené a chemikáliemi konzervované nápoje způsobující kyselost organismu (nízké Ph), ničení imunity a v konečném důsledku množení plísní, které pokud se neusadí v krvi (leukémie), usadí se v kloubcích dítěte (artritida) nebo jinde v těle.

K tomu se samozřejmě přidružuje absurdní používání antibiotik v raném dětském věku, což ještě více ničí potřebné probiotické kultury v těle a rozmnožují se paraziti. (Z mého krátkého průzkumu vím, že jednoleté děti mají za sebou často až 3-4 léčby antibiotiky, což je velmi smutné).

Všimněme si ale, jak lékařka v článku svorně radí, aby děti byly krmeny mléčnými výrobky, protože potřebují vápník. O tom, jak je vápník z kravského mléka pro člověka absolutně nevyužitelný ...

Více:

Navzdory uvedenému i přes vlastní slova lékařky o tom, že artritida se "odedávna připisuje infekci některými viry, resp. baktériemi ", doktorka tuto nemoc nadále směle nazývá idiopatickou. Pokud bych se tedy s paní doktorkou náhodou setkal, jistě bych se zeptal, jestli v 21.století nezná medicína účinné prostředky proti infekcím.

Pozoruhodné je i tvrzení o genové predispozici a později o oligoartikulárních a polygoartikulárních formách artritidy. Rozhodly se jakési geny dítěte, že imunita napadne akorát 4 kloubky (při první formě), nebo právě 5 a více kloubků (při druhé formě)? Nebude to spíše tím, že ne všechny kloubky dítěte musí být vystaveny stejnému plísňovému (nebo obecně parazitnímu) zatížení?

Jistěže, obecnými příznaky revmatu nebo artritidy mohou být horečky, únava, nechutenství, ztráta hmotnosti a pod. Spíše se však tyto příznaky podobají parazitární infekci, nebo že by to byla čirá náhoda?

To, že léčba artritidy je komplexní a dlouhodobá, je paní doktorko velká pravda. Na tomto místě však ta pravda, ať je jakákoliv velká, i končí. Lež, nevím jestli vědomá či nevědomá, nastupuje tvrzením, že léčba, jejímž cílem je potlačení zánětu není možná bez pediatrického revmatologa (bez Vás).

Co nabízí ortodoxní medicína na artritidu?

Co nám tedy na artritidu nabízí doktorka, která se skrývá za medicínu a za systémem obecně schválených léčebných protokolů , které zbavují lékaře přímé odpovědnosti za ublížení následkem chemické léčby (kolektivní vina, kde pocit viny odpadá)?

Jako první léky se nasazují nesteroidní analgetika, antipyretika a antirevmatika (NSAID). V článku paní doktorka s jednoduchostí píše, že "Základem léčby na začátku nemoci jsou léky, které tlumí bolest, snižují teplotu a mají i mírný protizánětlivý účinek". I když uznávám, že tyto jsou na úlevu od bolesti a zánětů značně efektivní a levné, paní doktorka už jaksi neuvádí, že jsou toxické a ještě o to toxičtější, že při této nemoci jsou užívány vyšší dávky než u jiných onemocnění.

 • Bennett JC, Plum F, eds. Cecil textbook of medicine. Philadelphia, PA: WB Saunders. 1996: p 1459–1466
 • Tierney LM, McPhee SJ, Papadakis MA, eds. Current medical diagnosis and treatment. Los Altos, CA: Lange Medical. 1997: p 161

Co je však horší, léčba artritid pomocí NSAID je klasickým příkladem toho, že konvenční medicína léčí symptomy namísto příčin. O to více NSAID, jak jsem již uvedl výše, akcelerují faktory podporující chorobný proces.

NSAID totiž ještě více podporují již tak zvýšenou propustnost střev u pacienta a v konečném důsledku i propustnost patogenů do krevního oběhu.

 • Jenkins R, Rooney P, Jones D et al. Increased intestinal permeability in patients with rheumatoid arthritis. A side effect of oral nonsteroidal anti-inflammatory drug therapy? Br J Rheum 1987; 26:103–107

NSAID také způsobují vážné gastrointestinální reakce (hlavně vysokou kyselost) a komplikace typu vředů, krvácení, protržení střeva. Přibližně 20 000 hospitalizací a 2 600 úmrtí pacientů s artritidami ročně (v USA) je v důsledku NSAID.

 • Fries JF et al. Toward an epidemiology of gastropathy associated with nonsteroidal antiinflammatory drug use. Gastroenterol 1989; 96: 647–655

Přejděme však k slavnému a tak všude používanému Prednisonu. Ačkoliv Prednison nabízí úlevu a krátkodobé zlepšení mnoha zánětlivých procesů a onemocnění, dlouhodobé používání způsobuje více škody než užitku. Jelikož dlouhodobě používané kortikosteroidy způsobují mnohé vedlejší účinky, mnoho rozumných lékařů se omezí použití Prednisonu pouze na potlačení akutní fáze nemoci, v tomto případě artritidy.

Hlavními hříchy kortikosteroidů je potlačování imunity (vždyť se nazývají imunosupresantmi) a zdržování cukrů v těle.

Obě vlastnosti mají za následek jen další šíření plísní a rozvoj choroby. Neposledním nebezpečím je i potlačování přirozené tělesné produkce kortikosteroidů v nadledvinkové žláze, které se po dlouhodobém užívání kortikosteroidů těžko obnovuje.

A teď si dejte Metatrexat

Velkou otázkou je, zda je agresivní léčba artritidy chemoterapií užitečná. Co ve skutečnosti pacientovi způsobuje? Výzkumy až nyní po mnoha letech informují o pravých a dlouhodobých dopadech takové léčby, protože pro stanovení dlouhodobě biochemických musí být pacient sledován i 20 let. ANO, až tak dalekosáhlé následky může mít chemoterapie, která se při artritidách využívá jen poslední dvě desetiletí.  

Výzkumy přehodnocující dlouhodobé výsledky chemoterapie u 112 pacientů s revmatickou artritidou prokázaly, že po 20 letech agresivní terapie pouze 18% pacientů žilo normálním životem. Většina pacientů (54%) buď chemoterapii podlehla, nebo byla léčbou těžce poškozena.

 • Scott DL, Symmons DP, Coulton BL et al. Long-term outcome of treating rheumatoid arthritis. Results after 20 years. Lancet 1989; i: 1108–1111

Ledové obklady (a mnohé jiné praktiky) jsou další tragédií pro pacienty. Doktorka v článku doporučuje přikládat dětem na klouby ledové obklady a to až několikrát denně, nedbaje na to, že chlad záněty zhoršuje a podporuje artritidu. Ano, chlad se při artritidě využívá, ale jen jako krátkodobá nutnost k potlačení akutní bolesti, po čem má následovat rozptýlení zánětu teplem. Proč tedy doktorka teplé koupele zakazuje, si můžeme jen domyslet. Ba najdou se i tací revmatologové, kteří zakazují pacientům pobyt a koupání v moři, což se také ukázalo velmi užitečným. Ale, o tom jindy.

Komentářů o biologické léčbě se raději zdržím ..

Co na revma nabízí metabolická medicína?

(Ale to je zřejmě informace a léčba POUZE PRO VYVOLENÉ?)

"Rodiče mají právo získat informace o možnostech léčby", hlásá paní doktorka. Nepochybně nemůžeme očekávat, že tyto informace budou komplexní, ale jen takové, které vyhovují ortodoxní revmatologii a výrobcům "léků".

Jelikož revma je multifaktorálním onemocněním, komplexní informace o léčbě artritidy musí kromě výše uvedené chemické léčby zahrnovat i následující komplexní holistické léčebné přístupy. Je nezbytné zaměřit se na faktory nemoc způsobující (nadměrná střevní propustnost, narušená imunita, volné radikály atd.). Ke zmírnění zánětů a regeneraci kloubů.

Na prvním místě v zmírňování zánětů je v metabolické medicíně dodržení striktní diety

1. Strava a artritida

Strava se považuje za nejdůležitější prvek při artritidě ať už mluvíme o příčinnosti nebo o léčbě. Striktní dietní léčba bohatá na syrové pokrmy, zeleninu, vlákninu a na nenasycené tuky, a strava chudá na cukry, maso, rafinované uhlohydráty a nasycené tuky, se ukázala jako velmi úspěšná.

Hlavní zaměření při léčbě stravou:

 • odstranění alergénů z jídla
 • zaměření se na vegetariánskou stravu - minimálně do ústupu nemoci
 • zvýšení příjmu antioxidantů
 • změna poměru nasycených a nenasycených tuků
 • z počátku protiplísňová dieta

Odstranění alergenových, plísnětvorných a kyselotvorných jídel by mělo být prvním krokem po diagnóze. Obecně, jakékoli jídlo může přímo či nepřímo zapříčiňovat a podporovat vznik revmatu, avšak největšími nepřáteli jsou kravské mléko a sýry, pšeničná mouka a výrobky z ní, vepřové a telecí maso, rajčata, brambory a jiné glukotvorná jídla.

 • Darlington LG, Ramsey NW, Mansfield JR. Placebo-controlled, blind study of dietary manipulation therapy in rheumatoid arthritis. Lancet 1986; i: 236–238
 • Hicklin JA, McEwen LM, Morgan JE. The effect of diet in rheumatoid arthritis. Clinical Allergy 1980; 10: 463–46727. Panush RS. Delayed reactions to foods. Food allergy and rheumatic disease. Annals of Allergy 1986; 56: 500–503
 • Van de Laar MAFJ, Ander Korst JK. Food intolerance in rheumatoid arthritis. I. A double-blind, controlled trial of the clinical effects of elimination of milk allergens and azo dyes. Annals Rheum Dis  1992; 51: 298–302

Studie prokázaly, že krátkodobá hladovka pokračující vegetariánskou stravou měla za následek "významné snížení patologického procesu".

 • Skoldstam L, Larsson L, Lindstrom FD. Effects of fasting and lactovegetarian diet on rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 1979; 8: 249–255
 • Kroker GF, Stroud RM, Marshall R et al. Fasting and rheumatoid arthritis. A multicenter study. Clinical Ecology 1984; 2: 137–144
 • Hafstrom I, Ringertz B, Gyllenhammar H et al. Effects of fasting on disease activity, neutrophil function, fatty acid composition, and leukotriene biosynthesis in patients with rheumatoid arthritis. Arthr Rheum 1988; 31: 585–592

Více:

2. Úprava střevní mikroflóry

Nevyvážená střevní mikroflóra se pojí s mnoha tzv. "Autoimunitními" onemocněními. Zkoumaní se navzájem shodují v tom, že po úpravě střevní mikroflóry došlo při těchto onemocněních k významným klinickým zlepšením.

 • Peltonen R, Kjeldsen-Kvagh J et al. Changes in faecal flora in rheumatoid arthritis during fasting and one-year vegetarian diet. Br J Rheumatol 1994; 33: 638–643
 • Peltonen R, Nenonen M, Helve T et al. Faecal microbial flora and disease activity in rheumatoid arthritis during a vegan diet. Br J Rheumatol 1997; 36: 64–68

Úprava střevní mikroflóry se dosahuje v prvé řadě úpravou stravy, doplňováním probiotiky a adekvátním pitným režimem.

Více:

3. Trávení

Správné trávení je nedílnou součástí optimálního zdraví. Poruchy trávení (diagnostikovány nebo ne) nebo nedokonalé trávení mohou značně ovlivnit nespočet nemocí, včetně artritid. Problémem není jen to, že konzumace správné potravy a výživových doplňků je málo užitečná pokud nastává nesprávné štěpení a vstřebávání živin s požité potravy, ale i to, že nekompletně strávené molekuly jídla mohou být nesprávně absorbovány.

Jelikož mnozí pacienti trpí nedostatkem trávicích faktorů, jakými jsou hlavně trávicí enzymy a kyselina chlorovodíková, nekompletní trávení je častou příčinou artritid. 

 • De Witte TJ, Geerdink PJ, Lamers CB et al. Hypochlorhydria and hypergastrinemia in rheumatoid arthritis. Ann Rheumatic Dis 1979; 38: 14–17
 • Henriksson K, Uvnas-Moberg K, Nord CE et al. Gastrin, gastric acid secretion, and gastric microflora in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheumatic Dis 1986; 45: 475–483

Doplňování enzymy při artritidě je zcela bezpodmínečné. Kromě pozitivního vlivu enzymů na artritidu, jejich doplňování je také bezpodmínečné i u ostatních autoimunitních onemocnění, jako:

 • lupus
 • periarteritis nodosa
 • sklerodermie
 • vředový zánět tlustého střeva
 • Crohnova nemoc
 • roztroušená skleróza
 • AIDS
 • Horger I. Enzyme therapy in multiple rheumatic diseases. Therapiewoche 1983; 33: 3948–3957

Zlepšení sedimentace je obvykle průvodním jevem úspěchu podání enzymů.

4. Bromelain

Pod slovem Bromelain rozumíme výtažky enzymů ananasu. Bromelain byl zkoumán jako léčebný činitel od roku 1957, odkdy přes 200 vědeckých prací popsalo jeho léčebné aplikace, včetně potlačení zánětlivých procesů při artritidě.

 • Cohen A, Goldman J. Bromelain therapy in rheumatoid arthritis. Penn Med J 1964; 67: 27–30

5. Tuky

Mastné kyseliny jsou důležitými prostředníky alergií a zánětů. Pozměnění a vyvážení příjmu tuků zvyšuje nebo naopak snižuje (podle toho jaké tuky pacient přijímá) zánětlivé procesy. Obecně platí nutnost omezit nebo vyloučit příjem živočišných tuků a nasycených mastných kyselin a zvýšit příjem nenasycených mastných kyselin (Omega-3).

Mnohé studie poukázaly na výhody příjmu tuků z vegetariánské stravy při prevenci a léčbě artritidy. Jedinou výjimkou jsou čerstvé ryby kvůli jejich vysokému obsahu nenasycených mastných kyselin – Omega-3, pokud však nejsou zatíženy rtutí a dalšími těžkými kovy. Konzumace lněného oleje je také značně nápomocná.

Více:

6. Omega-3 mastné kyseliny

Příjem nenasycených mastných kyselin (Omega-3), zvláště z čerstvých ryb a lněného oleje, v mnoha výzkumech neustále prokazuje značné zlepšení stavu. Kromě zlepšení symptomů (vnější projevy jako ranní ztuhlost a bolesti a citlivosti kloubů) přísun rybích olejů měl za následek potlačení zánětlivých prvků vylučovaných bílými krvinkami. Před Omega-3 oleji v kapslích se upřednostňují lněný olej a čerstvé ryby.

 • Kremer J, Jubiz W, Michalek A et al. Fish-oil supplementation in active rheumatoid arthritis: a double-blinded, controlled cross-over study. Ann Intern Med 1987; 106: 497–502
 • Sperling R, Weinblatt M, Robin JL et al. Effects of dietary supplementation with marine fish oil on leukocyte lipid mediator generation and function in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1987; 30: 988–997
 • Clelend LG, French JK, Betts WH et al. Clinical and biochemical effects of dietary fish oil supplements in rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1988; 15: 1471–1475
 • Magaro M, Altmonte L, Zoli A et al. Influence of diet with different lipid composition on neutrophil composition on neutrophil chemiluminescence and disease activity in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1988; 47: 793–796
 • van der Tempel H, Tulleken JE, Limburg PC et al. Effects of fish oil supplementation in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1990; 49: 76–80
 • Kremer JM, Lawrence DA, Jubiz W et al. Dietary fish oil and olive oil supplementation in patients with rheumatoid arthritis. Arth Rheum 1990; 33: 810–820
 • Lau CS, Gallacher C, Ross P et al. Maxepa on nonsteroidal anti-inflammatory drug usage in patients with mild rheumatoid arthritis. Br J Rheumatol 1991; 30: 137
 • Nielsen GL, Faarvang KL, Thomsen BS et al. The effects of dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids in patients with rheumatoid arthritis. A randomized, double-blind trial. Eur J Clin Invest 1992; 22: 687–691

7. Antioxidanty ve stravě

Důraz je samozřejmě kladen na konzumaci čerstvého ovoce a zeleniny. Při striktní Protikvasinkové (protiplísňové) dietě, která se při artritidě velmi doporučuje, se však může konzumovat pouze zelenina a  to jen ta, která neobsahuje cukry.

Kromě vitaminu C (snižujícího sedimentaci), E a jiných antioxidantů, důraz se klade na flavonoidy kvůli jejich schopnosti neutralizovat záněty vyvolávající revmatické bolesti a podporovat kolagenovou strukturu.

 • Mullen A, Wilson CWM. The metabolism of ascorbic acid in rheumatoid arthritis. Proc Nutr Sci 1976; 35: 8A–9A
 • Cody V, Middleton E, Harborne JB. Plant flavonoids in biology and medicine – biochemical, pharmacological, and structure-activity relationships. New York, NY: Alan R Liss. 1986; Cody V, Middleton E, Harborne JB, Beretz A. Plant flavonoids in biology and medicine II – biochemical, pharmacological, and structure activity relationships. New York, NY: Alan R Liss. 1988

8. Selen, vitamin E, zinek

Zjistilo se, že hladiny selenu, vitamínu E a zinku jsou u pacientů s artritidou velmi nízké.

 • Tarp U, Overvad K, Hansen JC et al. Low selenium level in severe rheumatoid arthritis. Scandinavian Journal of Rheumatology 1985; 14: 97–101
 • Tarp U, Overvad K, Thorling EB et al. Selenium treatment in rheumatoid arthritis. Scandinavian Journal of Rheumatology 1985; 14: 364–368
 • Munthe E, Aseth J. Treatment of rheumatoid arthritis with selenium and vitamin E. Scandinavian Journal of Rheumatology 1984; 53: 103
 • Pandley SP, Bhattacharya SK, Sundar S. Zinc in rheumatoid arthritis. Indian Journal of Medical Research 1985; 81: 618–620
 • Simkin PA. Treatment of rheumatoid arthritis with oral zinc sulfate. Agents and Actions (supplement) 1981; 8: 587–595  69. Mattingly PC, Mowat AG. Zinc sulphate in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1982; 41: 456–457

9. Niacinamid (Vitamín B3)

Dr. William Kaufman a Dr. Abram Hoffer dosáhli podstatně pozitivní výsledky v léčení stovek pacientů s artritidou a osteoporózou vysokými dávkami niacinamidu (B3)  900-4.000 mg denně. Vysoké dávky B3 se nesmí užívat příliš dlouze a potřebné je sledovat funkci jater.

 • Kaufman W. The common form of joint dysfunction: its incidence and treatment. Brattleboro, VT: E.L. Hildreth. 1949
 • Hoffer A. Treatment of arthritis by nicotinic acid and nicotinamide. Canadian Medical Association Journal 1959; 81; 235–239

10. Zázvor

Zázvor obsahuje množství farmakologických prvků. Je silným antioxidantem a má silný protizánětlivý účinek. Upřednostňuje se čerstvý zázvor, protože ten obsahuje proteázu, která má podobný účinek jako bromelain a tudíž má ještě více protizánětlivý účinek.

 • Leung A. Encyclopedia of common natural ingredients used in food, drugs, and cosmetics. New York, NY: John Wiley. 1980

11. Fyzioterapie

TEPLO se využívá hlavně ke zmírnění ztuhlosti, na úlevu bolesti, uvolnění svalstva a na dosažení ohebnosti. Vlhké teplo (teplé solné a bahenní koupele) je více efektivnější než suché teplo. Studené obklady se používají jen výjimečně a velmi krátkodobě ke zmírnění akutní bolesti, přičemž musí následovat teplo, protože chlad podporuje zánětlivé procesy a zhoršuje stav .

Doporučují se pasivní a aktivní cviky, nejlépe v teplých lázních.

Efektivní jsou masáže bylinnými oleji, zvlášť kokosovým (protiplísňovým) olejem ale také s EMU olejem, který má vysokou vstřebatelnost a má vysoké protizánětlivé účinky, neboť obsahuje důležitou kyselinu linoleovou (která je v hojnosti v mateřském mléce a chybí v kravském mléce).

Více:

12. TDP minerální lampa

Jedná se o čínský vynález, který byl vynalezený v roce 1979. Od té doby se na jeho testování a zkouškách zúčastnilo 36 univerzit, 41 vědeckých ústavů, přes 250 nemocnic a téměř 3000 lékařů. Byly prokázány velmi dobré výsledky při léčení artritidy, kožních problémů a mnoha jiných zdravotních potíží. Tomuto výrobku bylo uděleno více ochranných patentů.

TDP lampa pracuje na principu nahřátí speciální minerální desky sestávající z 33 základních prvků. Deska se nahřeje na přibližně 465 stupňů Celsia a následně reemituje nízkofrekvenční infračervené záření, které příznivě ovlivňuje buňky a jejich regenerační schopnosti.

SHRNUTÍ

 • kompletní změna stravy
 • efektivní detoxikace
 • vyčištění střevního traktu
 • DHEA (Naturální steroidní prohormon): 50-200 mg denně
 • EPA: 1.8 g denně nebo lněný olej: 1 polévková lžíce denně
 • Niacinamid (vitamin B3 - no flush): 500 mg 4 x denně (monitorovat funkci jater)
 • Kyselina pantoteová (Vitamin B5): 500 mg 4 x denně
 • Quercetin: 250 mg mezi jídly 3 x denně
 • Tryptofan: 400 mg 3 x denně
 • Vitamín C: 1-3 g / denně (rozdělit na celý den)
 • Bór: 6 mg denně
 • Vitamín E: 400 IU / denně
 • Měď: 1 mg denně
 • Mangan: 15 mg / denně
 • Selen: 200 mcg / denně
 • Zinek: 45 mg / denně (poznámka: všechny minerály v jednom doplňku - minerální komplex)
 • Glukosamin sulfát (u osteoartritidy): 1500mg denně
 • Betain HCl (kyselina chlorovodíková) - podle doporučení na letáčku
 • Pankreatin (10 × USP): 350 mg-750 mg mezi jídly 3 x denně
 • Bromelain: 250-750 mg (1,800-2,000 mcu) mezi jídly 3 x denně
 • Probiotika (velmi důležité!)
 • Zázvor: přidávat 8-10 g čerstvého zázvoru do stravy denně
 • Aplikace tepla
 • Masáže kokosovým nebo EMU olejem
 • Pasivní a aktivní cviky
 • Využití konvenčních léků pokud je to nutné, hlavně krátkodobě na začátek léčby, při vysokých stádiích a podobně

Jiné

 • Dávejte si pozor na dezinformace brožurky ortodoxní revmatologie!
 • Dávejte si pozor na vyjádření typu že " po vzájemné konzultaci s lékařem je třeba dodržet vše, co navrhne ošetřující lékař - specialista. Toto je nanejvýš nezodpovědné a může vás to přivést k trvalé invaliditě.
 • Revmatologové nepovažují výživu za důležitý faktor při léčbě a dokonce doporučují například pacientům pít kravské mléko, jíst sýry, aplikovat led na klouby a podobné artritidu podporující rady.

Zdroj: badatel.sk

Zázvor lékařský - artritida, cévy, migréna

Ing. Zdeněk Rozehnal

Tato rostlina má prokazatelné baktericidní a fungicidní účinky. Výzkum povtvrdil například pozitivní vliv na vaginální trichomoniázu in vitro a baktérie Bacilus subtilis, Pichia mambranaefaciens, Rhodotorula glutinis ...

Artritida

Na univerzitě v Odense bylo zjištěno, že účinné látky v zázvorníku ovládají dva enzymy, které jsou odpovědné za záněty - lidem s artritidou způsobují bolest.

Dr. Srivastava skupině pacientů podával denně po dobu 3 měsíců malé dávky zázvoru s cílem využít jeho protizánětlivé účinky. Výsledek byl překvapivý. U naprosté většiny z nich došlo ke snížení otoků kloubů, snížila se jejich bolest a zatuhlost.

Pan doktor je přesvědčen, že zázvor je účinnější než běžné předepisované antirevmatické léky NSAID - nesteroidní protizánětlivé léky. Tyto sice blokují tvorbu sloučenin, které vyvolávají záněty, ale mají značné vedlejší účinky (i žaludeční vředy), což je omezuje v délce aplikace.

Naopak zázvor učinkuje nejméně pomocí dvou mechanismů - blokuje tvorbu prostangladinů a leukotrienů vyvolávajících v těle záněty. Navíc antioxidační účinky zázvoru rozkládají v kloubní tekutině zánětlivé kyseliny. To vše bez vedlejších účinků.

Ze své praxe uvádí případ pacienta, který měsíc po diagnóze kloubního revmatismu, začal užívat při jídle 50 g čerstvého lehce uvařeného zázvoru denně. Projevy po měsíci většinou odezněly. Po 3 měsících byl naprosto bez problémů - otoků, bolesti, zánětů. Zdravotní stav je již 10 let u něj stabilizovaný, nemoc se nevrátila.

Dr. Srivastava za dva roky zázvorníkem úspěšně vyléčil 50 pacientů s artritidou. Doporučovaná dávka byla 5 g čerstvého zázvoru (půl gramu mletého - cca 1/3 kávové lžičky) 3x denně.

---

Před několika léty jsem narazil na článek o úspěšném použití oxidu dusnatého při revmatoidní artritidě

Určitě je vhodné tuto metodu zde publikovat, kterou popsal MUDr. Michal Bruňo z Košic. Dovolím si jeho zkušenosti stručně popsat, abych Vás mj. inspiroval k hledání přírodních metod léčení, které Vám sluníčková masmédia, politici, ortodoxní chronická medicína záměrně utajuje, protože je to levné (oxid dusnatý) a nedá se na tom vydělat. Přitom za objevení vlastností molekuly NO byla udělena již v roce 1998 Nobelova cena za medicínu. Tisková zpráva ZDE.

Jak se 80letá babka na stará kolena z revmatu vyléčila


Tuto ženu bolely všechny klouby v těle, ale především na rukou. Tuto bolest v těle měla i přes dodržování předepsané "standardní" ortodoxní léčbě. Tedy přesně se sice bolestivý a nepříjemný zánět na pár dní zklidnil, nicméně později se jako bumerang vždy vrátil.

Výsledek ortodoxní chemické léčby:

zdeformované a vykřivené prsty, některé z nich úplně nehybné

Nebylo jednoduché paní přesvědčit, protože zákonitě ztratila důvěru v možnost pomoci.

Přesto se dostavila a bylo provedeno vyšetření termokamerou. Toto vyšetření potvrdilo zvýšenou teplotu v místě bolestivých kloubů, snímky připomínaly "hořící" ruku. Pacientka povtvrdila, že nejteplejší body na jejích rukách jsou zaroveň ty nejbolestivější.

Začátek léčby

Tato terapie spočívá z přímého působení plazmatického oxidu dusnatého na postižená místa. Doba použití netrvá déle než 15 minut. V případě 80leté ženy byla zvolena 3 minutová aplikace na obě ruce zvlášť a to dvakrát denně v prvém týdnu, ve druhém týdnu jednou denně.

Co je NO?

V době popisované aplikace neproběhlo ani 20 let od jeho objevení, respektive jeho úlohy v těle, kde se přirozeně vyskytuje.

Aplikace NO (oxidu dusnatého) jako základ terapie podporující hojení. (Nezaměňovat za oxid dusný, rajský plyn - N2O).

Aplikace NO spolu s dalšími podpůrnými prostředky (speciální uhlíkové bandáže a potravinové doplňky) má příznivý vliv na hojení a regeneraci tkáně.

Její nasazení je vhodné zejména při těchto zdravotních potížích:

 • bércové vředy
 • diabetická polyneuropatie (tzv. diabetická noha)
 • zabíjí baktérie, viry a parazity
 • špatně se hojící rány, pooperační rány
 • popáleniny (lehké i hnisavé)
 • dermatologické potíže
 • revmatická artritida
 • renální insuficience (snížená funkce ledvin)
 • močová inkontinence
 • erektilní potíže
 • zánětlivá onemocnění
 • reguluje apoptózu (smrt buněk)
 • reguluje specifickou a nespecifickou imunitu
 • zvyšuje tvorbu protizánětlivých cytokínů
 • pozitívně ovlivňuje hladinu inzulínu
 • snižuje krevní tlak - normalizuje krevní oběh rozšířením stěny cév

...

Každopádně důležitý význam oxidu dusnatého v organismu bude stále nechávat vědce v němém úžasu

Jak probíhá léčení pomocí NO?

To je založené jednak na povrchové aplikaci (působením na kůži) anebo pomocí drénů v břišní nebo hrudní dutině.

NO má schopnost pronikat nejen přes povrch otevřených ran, ale také bez problémů proniká přes neporušenou kůži (nejčastější použití), jakož i  přes všechny druhy sliznic. Stejnou schopnost má úžasné DMSO, ortodoxní medicínou na příkaz farmalobby nepoužívané.

To znamená léčbu bez bolesti a neinvazivně (bez chirurgického zákroku) a i hluboko v těle.

Léčba oxidem dusnatým má minimum kotraindikací a téměř žádný nežádoucí účinek

Jedinou komplikací u léčené babky, byla krátká cca 24 hodin trvající bolest léčené části těla. Na tuto skutečnost byla dopředu upozorněna a s touto skutečností se bez problémů vypořádala.

U většiny pacientů odeznějí zvýšené bolesti do jednoho dne.

První týden terapie NO dvakrát denně byl u léčené paní bezproblémový. Nebyly zaznamenány změny v hybnosti, ani bolestivosti obou rukou. Zhoršení stavu nastalo až ve druhém týdnu. Nicméně po dvou týdnech pacientka další léčbu odmítla s tím, že již nemá žádné bolesti.

Dvojtýdenní léčba byla ukončena, přičemž aplikace plazmatického NO trvala celkem 75 minut. Byla provedena kontrola termokamerou (porovnání snímků před a po).

V termografii platí zákon:

Pokud je rozdíl teplot vyšší než 1°C u porovnánaných míst na těle, jedná se o patalogický proces! Léčba touto metodou je velice úspěšná, pokud je teplotní rozdíl porovnatelných míst lidského těla nižší než 0,5°C.

Zatím nepřekonaným rekordem ve změně teploty stejného místa je pacientka s vředem na předkolení, u které se změnil průtok krve po měsíční terapii v postihnuté oblasti předkolení s vlivem na teplotu až o 5,1°C.

Jak vypadal stav u pacientky po 2 letech po terapii?

V den této zprávy byla pacientka 568 dní bez bolesti rukou a s obnovitelnou pohyblivostí. Pacietka byla poučena, že návrat bolestivosti je možný. Proto při prvních náznacích recidivy bychom okamžitě začali s udržovací formou terapie.

Ta by pozůstávala z denních sezení po dobu 2 týdnů s 5 minutovou aplikací NO.

Ale možná tento den nikdy nepříjde.

MUDr. Michal Bruňo, lékař na straně pacientů
VITARE Košice – Centrum prevencie a liečby

www.vitare.sk

Centra preventivní medicíny

V České republice:

Na Slovensku:

Jak mě jablečný ocet zbavil skličující artritidy za 2 týdny

Všichni si myslíme, že víme, co je to artritida či revma. Avšak ti, kteří ji nezažili, si ji umí jen těžko představit. Artritida je onemocnění, které způsobuje chronické bolesti a zánět, ale i ztuhlost prstů na rukou či nohou, kolen, kyčlí a dalších tělesných kloubů.

Artritida může mít několik forem. Nejčastěji se vyskytuje revmatoidní artritida, jejíž příznaky se rozvíjejí postupně během delšího období, obvykle několika týdnů.

Někdy se ale může rozvinout i rychleji, v průběhu doslova dnů. Bolest kloubů při revmatoidní artritidě je obvykle pulzující a píchavá. Silnější bývá ráno.

Vyléčení jablečným octem za 2 týdny

Než začneme s popisem kúry, vězte, že jde o skutečný životní příběh ženy, která úspěšně použila jablečný ocet na vyléčení své chronické artritidy.

Jmenuje se Linda Faulknerová, které byla tato nemoc diagnostikována už v roce 2006. Od té doby vyzkoušela množství různých léčebných terapií, včetně léků na potlačení bolestí či steroidních kortikoidů, ale žádné nepřinesly úspěch, pouze dočasné potlačení bolestí.

Bez ohledu na to, co udělala, bolesti se vždy vrátily. Nejprve měla postižené zápěstí, pak se onemocnění rozšířilo do zad a krku, přičemž bolesti postupně sílily.

Jednoho dne se Linda dočetla o Sarah Gallové, která svou artritidu vyléčila pomocí pití směsi vody, medu a jablečného octa. Rozhodla se proto, že to také vyzkouší.

Začala tak s pitím jedné sklenice vlažné vody zředěné s 1 čajovou lžičkou medu a 1 čajovou lžičkou jablečného octa každé ráno a večer.

Za 2 týdny později zůstala po celých letech od rozvoje onemocnění poprvé bez bolestí. Linda byla vskutku šokována a zároveň šťastná. Tento domácí lék jí pomohl opět jednou si naplno užívat života.

Jak jablečný ocet léčí artritidu

Experti tvrdí, že bolesti kloubů jsou často způsobeny nedostatkem minerálů.

Jablečný ocet obsahuje velké množství vápníku, draslíku, hořčíku a fosforu – tedy minerálů, které tělo potřebuje ke zmírnění bolestí. Jablečný ocet navíc obsahuje antioxidanty, kyselinu octovou a betakaroten, které jsou také velmi prospěšné při bolestech.

Antioxidanty blokují škodlivé účinky volných radikálů a předcházejí poškození tkání, které jsou typické pro degenerativní onemocnění jako artritida.

Jablečný ocet pomáhá rovněž z těla vyplavovat toxické látky a má i protizánětlivé účinky.

Med, který byl do receptu přidán také, utlumuje záněty a podporuje rychlejší regeneraci poškozených tkání.

Takže, pokud i vás trápí artritida a bolesti kloubů, pak vyzkoušejte tento recept.

Kromě pití jablečného octa, léčbu můžete urychlit i aplikací octových zábalů. Ty poskytnou téměř okamžitou úlevu od bolestí až do vyléčení, které zajistí jablečný ocet užívaný vnitřně.

Zdroj: Apple Cider Vinegar Cured Her Of Excruciating Arthritis in Two Weeks!

Vyléčení artritidy před padesáti lety v praxi

  MUDr. Henry Bieler

Osobně věřím, že převážná většina léků je zbytečná, ba dokonce škodlivá

Když se vrátím zpět do doby svých studií na lékařské fakultě, uvědomím si (stejně jako ti, kteří ji opustili nedávno), že se tam o dietě v nemoci učili velmi málo. V té době se prostě těmto problémům nevěnovala pozornost. V současnosti tomu však bohužel není jinak. (A v roce 2015?) Taktéž, mocná farmalobby chce prodávat piluky. Není se tedy co divit, že poznámka o výživě v době nemoci, vyřčená před ortodoxním lékařem, vyvolá na jeho tváři výraz skepticismu. A zmíníme-li se o tom, že by dieta mohla vyléčit třeba artritidu, tak se zhrozí.

A přece mám ve svých análech neomylně zaneseno, že 95% nemocných trpících artritidou se stálými bolestmi ji pozbylo a nebo má obtíže jen zcela zanedbatelné

Léčení artritidy je proces dlouhotrvající, ale u některých nemocných bolest ustupuje již po 14 dnech. Například:

Pětapadesátiletá žena se v důsledku extrémní deprese pokusila spáchat sebevraždu... Při své první návštěvě si stěžovala na bušení srdce a nespavost. Krevní tlak ukazoval 160/100. Moč měla kyselou a její klouby byly tak opuchlé, horké a bolestivé, že pro ni bylo utrpení zdolat jediný schod. "Jsem na nejlepší cestě k invalidnímu vozíku," přiznala. Tato žena měla ve zvyku vypít asi 12 šálků kávy denně, kouřila jako komín, pojídala velké množství masa, škrobů, kompotů z konzerv, cukroví a spousty aspirínu, aby si ulevila od bolesti. Přirozeně, při této životosprávě byla značně obézní.

"Pane doktore, jsem ochotna vám obětovat jeden rok života, jen mne uzdravte," prohlásila dramaticky.

"To bude trvat mnohem déle", upozornil jsem ji. "Vaše kouby nestuhly během jednoho dne. Té sbírce jedů, kterými je tělo napuštěno, trvalo celé roky, nežli se nemoc rozvinula. Ubližovala jste si množstvím léků po celá léta a to ve spojení se špatnou životosprávou způsobilo, že jste skončila v dnešní fyzické a mentální kondici. Podařilo se mi jí přesvědčit, aby se vzdala všech svých jedovatých zlozvyků, tedy léků, cigaret a kávy, v jejím případě i masa (někteří nemocní slabou kávu, čaj i maso mohou). Jako jediný lék jsem jí předepsal vápník a dietu složenou z následujích jídel: ihned po ránu - několik gramů živých kvasnic, rozpuštěných v teplé vodě. K snídani - polévka ze zelených fazolí a zuccini (cukety). Svačina - 1 dcl syrového mléka. Oběd - vařený celer, další polévka, krajíc chleba a hlávkový salát bez zálivky. Svačina - ovoce nebo ovocné šťávy ředěné vodou. Večeře - 30 dkg zmrzlých nebo čerstvých zelených fazolí (bobů) jen lehce povařených, hlávku salátu a před spaním další kvasnice s vodou.

Trvalo to 3 roky. Po této době se zbavila nadbytečných kil, krevní tlak ukazoval 120/90, její deprese dokonale zmizely. Dobře spala a byla schopna tvrdě pracovat. "Je to skvělá úleva, nebýt soužena artritidou," svěřila se. "Žádné otoky, žádná bolest, žádný smutek. Cítím se šťastná a moje dieta, na kterou jsem si obtížně zvykala, mi chutná a nezdá se mi vůbec fádní. Když jsem někdy podlehla touze po sladkém a mase a trochu si toho dopřála, zjistila jsem, že mi již zdaleka nechutnají jako dříve. Potom jsme si uvědomila, jak je mi bez nich dobře a ráda se vrátila k svému režimu. Byla jsem pevně rozhodnuta již nikdy na invalidní vozík nepomyslet. Cítím se mnohem lépe než před léty a nejspíš i dobře vypadám, jak mi přátelé říkají."

Celý článek zde:

Pomoc podle Marie Treben pro deformované, opotřebované nebo zanícené klouby

Tyto nemoci lze vyléčit, bolesti pomalu mizí, dokonce i deformace v průběku 1 - 2 let pomalu ustoupí. Nemocní, kteří při chůzi používají berle a hole je poměrně v krátkém čase odloží. Při těchto onemocněních se pije ráno půl hodiny před snídaní a půl hodiny před večeří jeden šálek spařené přesličky, kterou necháme vyluhovat půl minuty. Během dne se pijí čtyři šálky čaje z kopřivy. Také kopřivu spaříme a krátkou dobu vyluhujeme. Z těchto čtyř šálků se třikrát odleje půl šálku a do něho se přidá jedna polévková lžíce švédských kapek. Pije se před a po každém jídle. Při výskytu bolestí v koleně nebo jiných kloubech se přikládají na čtyři hodiny obklady ze švédských kapek.

Zlepšení dosáhneme, když na bolestivý kloub přiložíme listy kapusty nebo zelí, které přežehlíme, aby byly horké a zavážeme teplým šátkem. Bolesti se stanou snesitelnější i po vtírání esence z kostivalu. Při zánětu kloubů jsou vhodné parné obklady z přesličky. Kromě listů kapusty a zelí můžeme použít listy z bolševníku. Použití této jedovaté rostliny konzultujte s lékařem-naturopatem.

Jedna řádová sestra mně píše: "V dubnu jsem Vás prosila o radu. Pro bolesti jsem nemohla v noci spát. Podle Vašeho doporučení jsem denně pila čtyři šálky ze tří čajových lžiček čerstvých kopřiv a jedné polévkové lžíce švédských kapek. Musím vám s velkou radostí sdělit, že už půl roku nemám v kloubech žádné bolesti, ani už nemusím na operaci.

Zdroj: Zdraví z boží lékárny, Maria Treben

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 24 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života