N-acetyl cystein, zdravotní přínosy a dávkování

 

 

 

 

 

 

Krůtí maso

- Pixabay

Barbora Nová

Cystein je semiesenciální aminokyselina. Za semiesenciální je považována proto, že si ji vaše tělo dokáže vyrobit z jiných aminokyselin, konkrétně z methioninu a serinu. Esenciálním se stává pouze tehdy, když je příjem methioninu a serinu ve stravě nízký.

Cystein se nachází ve většině potravin s vysokým obsahem bílkovin, jako je kuřecí a krůtí maso, jogurt, sýr, vejce, slunečnicová semínka a luštěniny.

N-acetyl cystein (NAC) je doplňková forma cysteinu.

Konzumace dostatečného množství cysteinu a případně NAC je důležitá z mnoha zdravotních důvodů, včetně doplňování nejsilnějšího antioxidantu v těle, glutathionu. Tyto aminokyseliny také pomáhají při chronických onemocněních dýchacích cest, plodnosti a zdraví mozku.

Následují hlavní zdravotní přínosy NAC.

Je nezbytný pro tvorbu silného antioxidantu glutathionu

NAC je ceněn především pro svou roli při tvorbě antioxidantů. Spolu s dalšími dvěma aminokyselinami - glutaminem a glycinem - je NAC nezbytný pro tvorbu a doplňování glutathionu. Glutathion je jedním z nejdůležitějších tělesných antioxidantů - sloučenin, které pomáhají neutralizovat volné radikály, jež mohou poškozovat buňky a tkáně v těle.

Je nezbytný pro zdraví imunitního systému a pro boj proti poškození buněk. Někteří vědci se domnívají, že může dokonce přispívat k dlouhověkosti (1).

Jeho antioxidační vlastnosti být prospěšné pro řadu dalších onemocnění způsobených oxidačním stresem, jako jsou srdeční choroby, neplodnost a některé duševní poruchy (2).

Shrnutí:

 • NAC pomáhá doplňovat glutathion, pravděpodobně nejsilnější antioxidant vašeho těla. Proto zlepšuje řadu zdravotních stavů.

Pomáhá při detoxikaci, aby se zabránilo nebo snížilo poškození ledvin a jater

NAC hraje důležitou roli v detoxikačním procesu vašeho těla. Může pomoci předcházet vedlejším účinkům léků a toxinů z životního prostředí (3, 4).

Ve skutečnosti lékaři pravidelně podávají NAC intravenózně lidem s předávkováním paracetamolem, aby zabránili nebo snížili poškození ledvin a jater (5).

Díky svým antioxidačním a protizánětlivým účinkům má NAC uplatnění i při dalších jaterních onemocněních (6).

Shrnutí:

 • NAC pomáhá detoxikovat organismus a může léčit předávkování paracetamolem.

Může zlepšit stavy duševního zdraví a poruchy způsobené užíváním návykových látek

NAC pomáhá regulovat hladinu glutamátu, nejdůležitějšího neurotransmiteru v mozku (7).

Glutamát je sice nezbytný pro normální činnost mozku, ale nadbytek glutamátu ve spojení s vyčerpáním glutathionu může způsobit poškození mozku. To může přispívat ke vzniku duševních onemocnění, jako jsou bipolární porucha, schizofrenie, obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) a poruchy způsobené užíváním návykových látek (8, 9, 10).

U lidí s bipolární poruchou a depresí může NAC pomoci snížit příznaky a zlepšit celkovou schopnost fungovat. Výzkum navíc ukazuje, že může hrát roli při léčbě středně těžké až těžké OCD (11, 12).

Stejně tak studie na zvířatech prokázela, že NAC může minimalizovat negativní účinky schizofrenie, jako je sociální stažení, apatie a snížená pozornost (13).

Doplňky stravy s NAC mohou také pomoci snížit abstinenční příznaky a zabránit relapsu u lidí se závislostí na kokainu (14, 15).

Předběžné studie navíc ukazují, že NAC může snižovat také užívání marihuany a nikotinu a touhu po nich (16, 17).

Mnoho z těchto stavů má omezené nebo v současné době neúčinné možnosti léčby. NAC může být pro osoby s těmito stavy účinnou pomocí (18).

Shrnutí:

 • Regulací hladiny glutamátu v mozku může NAC zmírnit příznaky duševních stavů a snížit užívání návykových látek a touhu po nich.

Pomáhá zmírnit příznaky respiračních onemocnění

NAC může zmírnit příznaky respiračních potíží tím, že působí jako antioxidant a expektorans a uvolňuje hlen v dýchacích cestách. Jako antioxidant pomáhá NAC doplňovat hladinu glutathionu v plicích a snižuje zánět v průduškách a plicní tkáni.

U lidí s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) dochází k dlouhodobému oxidačnímu poškození a zánětu plicní tkáně, který způsobuje zúžení dýchacích cest, což vede k dušnosti a kašli.

Proto se doplňky stravy s NAC používají ke zlepšení příznaků CHOPN, exacerbací a úbytku plic (19, 20, 21).

Přehled několika studií zjistil, že 600 mg NAC dvakrát denně významně zlepšuje funkci plic a příznaky u osob se stabilní CHOPN a že vyšší dávky jsou účinnější než nižší (22).

Navíc NAC může být prospěšný i lidem s chronickou bronchitidou. K bronchitidě dochází, když se sliznice v průduškách zanítí, oteče a uzavře dýchací cesty do plic (23).

Zředěním hlenu v průduškách a zvýšením hladiny glutathionu může NAC pomoci snížit závažnost a četnost sípání, kašle a záchvatů dýchacích cest (24).

Kromě zmírnění CHOPN a bronchitidy může NAC zlepšit i další onemocnění plic a dýchacích cest - například cystickou fibrózu, astma a plicní fibrózu - a také příznaky ucpaného nosu a dutin v důsledku alergií nebo infekcí (23, 25).

Shrnutí:

 • Antioxidační a expektorační schopnost NAC může zlepšit funkci plic tím, že snižuje zánět a rozkládá hlen.

Zlepšuje zdraví mozku regulací glutamátu a doplňováním glutathionu

Schopnost NAC doplňovat glutathion a regulovat hladinu glutamátu v mozku může posílit zdraví mozku. Neurotransmiter glutamát se podílí na široké škále funkcí učení, chování a paměti, zatímco antioxidant glutathion pomáhá snižovat oxidační poškození mozkových buněk, které je spojeno se stárnutím (7).

Protože NAC pomáhá regulovat hladinu glutamátu a doplňovat glutathion, může být prospěšný osobám se zdravotními potížemi ovlivňujícími mozek a paměť (5).

Neurologické onemocnění Alzheimerova choroba zpomaluje schopnost učení a paměti. Studie na zvířatech ukazují, že NAC může zpomalit ztrátu schopnosti myšlení u lidí s Alzheimerovou chorobou (5, 26).

Další onemocnění mozku, Parkinsonova choroba, je charakterizováno poškozením buněk, které vytvářejí neurotransmiter dopamin. K tomuto onemocnění přispívá jak oxidační poškození buněk, tak snížení antioxidační schopnosti.

Zdá se, že doplňky stravy s NAC zlepšují jak funkci dopaminu, tak příznaky onemocnění, jako je třes (5).

Shrnutí:

 • Tím, že NAC pomáhá doplňovat antioxidant glutathion a regulovat glutamát, má potenciál léčit onemocnění, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

6. Může zlepšit plodnost u mužů i žen

Přibližně 15% všech párů, které se snaží otěhotnět, je postiženo neplodností. Téměř v polovině těchto případů je hlavním faktorem mužská neplodnost (27, 28).

Mnohé problémy s mužskou neplodností se zvyšují, pokud je hladina antioxidantů nedostatečná k řešení tvorby volných radikálů v reprodukčním systému. Oxidační stres může způsobit odumírání buněk a snížení plodnosti (28).

V některých případech bylo prokázáno, že NAC zlepšuje mužskou plodnost.

Jedním ze stavů, které přispívají k mužské neplodnosti, je varikokéla - když se žíly uvnitř šourku zvětší v důsledku poškození volnými radikály. Základní léčbou je chirurgický zákrok.

V jedné studii dostávalo 35 mužů s varikokélou 600 mg NAC denně po dobu 3 měsíců po operaci. Kombinace operace a suplementace NAC zlepšila integritu spermatu a míru otěhotnění partnerky o 22% ve srovnání s kontrolní skupinou (29).

Starší studie na 468 mužích s neplodností zjistila, že doplňování 600 mg NAC a 200 mcg selenu po dobu 26 týdnů zlepšilo kvalitu spermatu (30).

Výzkumníci navrhli, že tento kombinovaný doplněk by měl být zvažován jako možnost léčby mužské neplodnosti.

Kromě toho může NAC zlepšovat plodnost u žen se syndromem polycystických vaječníků (PCOS) tím, že vyvolává nebo zvyšuje ovulační cyklus (31).

Shrnutí:

 • NAC může pomoci zlepšit plodnost u mužů tím, že snižuje oxidační stres, který poškozuje nebo zabíjí reprodukční buňky. Může také napomáhat plodnosti u žen s PCOS.

Může stabilizovat hladinu cukru v krvi snížením zánětu v tukových buňkách

Vysoká hladina cukru v krvi a obezita přispívají k zánětu v tukové tkáni. To může vést k poškození nebo zničení inzulínových receptorů a zvýšit riziko cukrovky 2. typu (32).

Studie na zvířatech ukazují, že NAC může stabilizovat hladinu cukru v krvi snížením zánětu v tukových buňkách, a tím zlepšit inzulinovou rezistenci (33, 34).

Když jsou inzulínové receptory neporušené a zdravé, správně odstraňují cukr z krve a udržují jeho hladinu v normálních mezích.

Shrnutí:

 • Snížením zánětu v tukové tkáni může NAC snížit inzulinovou rezistenci a zlepšit regulaci hladiny cukru v krvi.

Může snižovat riziko srdečních onemocnění tím, že zabraňuje oxidačnímu poškození

Oxidační poškození srdeční tkáně často vede k srdečním onemocněním, která způsobují mrtvice, infarkty a další závažné stavy. NAC může snižovat riziko srdečních onemocnění tím, že snižuje oxidační poškození tkání v srdci (35).

Bylo také prokázáno, že zvyšuje produkci oxidu dusnatého, který pomáhá rozšiřovat žíly a zlepšuje průtok krve. To urychluje návrat krve do srdce a může snížit riziko infarktu (36).

Zajímavé je, že ve starší studii v laboratoři se ukázalo, že NAC v kombinaci se zeleným čajem snižuje poškození oxidovaným LDL cholesterolem, který je dalším faktorem přispívajícím k srdečním onemocněním (37).

Shrnutí:

 • NAC může snížit oxidační poškození srdce, což může následně snížit riziko srdečních onemocnění.

Schopnost zvyšovat hladinu glutathionu zlepšuje funkci imunitního systému

NAC a glutathion také prospívají zdraví imunitního systému. Výzkum některých onemocnění spojených s nedostatkem NAC a glutathionu naznačuje, že doplňování NAC může zlepšit - a případně obnovit - funkci imunitního systému (38, 39).

Tento faktor byl nejvíce studován u lidí s HIV.

Ve dvou studiích vedlo doplňování NAC k významnému zvýšení imunitních funkcí s téměř úplným obnovením přirozených zabíječských buněk (40, 41).

Vysoké hladiny NAC v těle mohou také potlačovat množení viru HIV-1 (42).

Studie v laboratoři ukázala, že v jiných situacích s oslabenou imunitou, jako je například chřipka, může NAC omezit schopnost viru se množit. To by mohlo potenciálně snížit příznaky a délku trvání nemoci (43).

Podobně starší studie v laboratoři spojily NAC se zánikem rakovinných buněk a zablokováním jejich replikace (44, 45).

Celkově je třeba provést více studií na lidech. Proto se před užíváním NAC během léčby rakoviny určitě poraďte s odborníkem (46).

Shrnutí:

 • Schopnost NAC zvyšovat hladinu glutathionu může zlepšit imunitní funkce u řady onemocnění.

Dávkování

Pro cystein neexistuje žádné specifické dietní doporučení, protože vaše tělo si ho může vyrábět malé množství. Aby vaše tělo mohlo aminokyselinu cystein vytvářet, potřebujete dostatečné množství kyseliny listové, vitaminu B6 a vitaminu B12. Tyto živiny najdete ve fazolích, čočce, špenátu, banánech, lososu a tuňákovi.

Většina potravin bohatých na bílkoviny - například kuřecí maso, krůtí maso, jogurty, sýry, vejce, slunečnicová semínka a luštěniny - sice cystein obsahuje, ale někteří lidé se rozhodnou doplnit ho pomocí NAC, aby zvýšili jeho příjem.

NAC má jako perorální doplněk nízkou biologickou dostupnost, což znamená, že ho vaše tělo špatně vstřebává. Přijaté denní doporučení pro doplňování je 600-1 800 mg NAC (47).

NAC lze podávat intravenózně nebo užívat perorálně, ve formě aerosolu ve spreji nebo v tekuté či práškové formě.

Shrnutí:

 • Konzumace potravin s vysokým obsahem bílkovin může tělu dodat aminokyselinu cystein, ale NAC můžete užívat také jako volně prodejný lék, který pomáhá léčit některé nežádoucí zdravotní stavy.

Nežádoucí účinky

NAC je pravděpodobně bezpečný pro dospělé, pokud je poskytován i jako lék na předpis. Vysoké množství však může způsobit nevolnost, zvracení, průjem a zácpu (48).

Při vdechování může způsobit otok v ústech, rýmu, ospalost a svírání na hrudi.

Lidé, kteří mají poruchy krvácení nebo užívají léky na ředění krve, by NAC neměli užívat, protože může zpomalovat srážení krve (49).

NAC má nepříjemný zápach, který znesnadňuje jeho konzumaci. Pokud se rozhodnete jej užívat, poraďte se nejprve s odborníkem.

Shrnutí:

 • Ačkoli je NAC považován za bezpečný lék, může způsobit nevolnost, zvracení a gastrointestinální poruchy a při vdechování také problémy v ústech.

Závěr

NAC hraje v lidském zdraví několik důležitých rolí.

Je známý svou schopností doplňovat hladinu antioxidantu glutathionu a také reguluje důležitý neurotransmiter glutamát. Kromě toho NAC pomáhá detoxikačnímu systému vašeho těla.

Díky těmto funkcím jsou doplňky stravy s NAC vhodnou možností léčby mnoha zdravotních potíží.

Glutathion a jeho mnohostranné využití

Glutathion podporuje normální činnost imunitního systému, vitalitu a revitalizaci organismu. Vyjímečné antioxidační účinky glutathionu doplňují další přírodní složky s antioxidačními vlastnostmi.

Glutathion je látka tělu vlastní, je obsažen v každé jeho buňce. Tělo ho získává z některých potravin (např. z určitých druhů zeleniny), z řady látek si ho samo syntetizuje. Mladé buňky těla ho mají dostatek, ale počínaje 30. rokem věku glutationu v buňkách ubývá. Od 50. let věku ho v těle dokonce bývá o 50-70 % méně než v buňkách mladých. To s sebou nese předčasné stárnutí organizmu, řadu nemocí a poškození orgánů.

Glutathion vzniká v játrech a uplatňuje se při syntéze a opravě nukleových kyselin v organizmu, při vzniku bílkovin, prostaglandinů, transportu aminokyselin, odstraňování toxinů a karcinogenů, správné funkci imunitního systému, prevenci buněk před oxidačním stresem a při aktivaci řady enzymů v organizmu.

Jeho nízký obsah v těle je spojen s rychlým stárnutím, makulární degenerací, skvrnami na pokožce, diabetem, nemocemi plic a zažívacího ústrojí, křečovitými stavy, Parkinsonovým syndromem a jinými neurodegenerativními poruchami.

Glutathion se používá při Alzheimerově a Parkinsonově chorobě, šedém a zeleném zákalu, při alkoholizmu, prevenci stárnutí, astmatu, nádorových onemocněních, kardiovaskulárních chorobách (ateroskleróze a hypercholesterolemii), žloutenkách a onemocnění jater, snížené imunitě (včetně AIDS a chronickém únavovém syndromu), ztrátě paměti, zánětech pohybového ústrojí a při detoxikaci těžkých kovů a pro snížení toxického účinku některých léčiv (cisplatiny).

Parkinson a účinky Glutathionu, zkušenosti MUDr. Dietricha Klinghardta

výtah z přednášky Těžké kovy a jejich vylučování pro odbornou veřejnost na Spolkové vysoké technické škole v Curychu.

U neurologických onemocnění používáme Glutathion.

Zde je informace o dávkování, působí fantasticky zvláště u Parkinsonovy nemoci. Tehdy jsme začínali s 300 mg denně, toto množství jsme vstřikovali a pomalu jsme zvyšovali dávku až na 1.800 - 2.500 mg denně.

U Parkinsona působí léčivě téměř ve stejném okamžiku

Je to absolutní novinka, ještě neexistuje žádná literatura na toto téma a pacient odchází velmi často normálně z ordinace!

Je to tak, že tento efekt nevydrží příliš dlouho, jen asi 18 - 20 hodin a pak přijde znovu dřívější stav. Pak musíte dát okamžitě další injekci.

Pokud se to ale měsíce opakuje, prodlužuje se odstup mezi injekcemi a nakonec se pacient uzdraví

Je to vzácné tajemství, které Vám zde dávám. Můžeme jej použít i u pacientů s ALS (onemocnění motoneuronu) a MS (roztroušená skleróza) jako podpůrnou metodu.

Glutathion se může podávat orálně (ústy) i aplikovat nitrožilně

Dostatečné množství glutathionu v organizmu má – mimo jiné – tyto účinky:
 • zlepšuje cévní prokrvení všech orgánů, snižuje riziko vzniku trombóz, čímž odstraňuje chorobné důsledky nedostatečného prokrvení
 • zlepšuje činnost a zvyšuje výkon srdce a zabraňuje vzniku řady srdečních chorob
 • potlačuje vznik a rozvoj nemocí trávicího traktu například žaludečních vředů, Crohnovy choroby, onemocnění slinivky ...
 • brání vzniku a vývoji diabetu, zlepšuje jeho stav a chrání orgány těla před diabetickým poškozením
 • podporuje zvýšenou činnost ledvin a chrání je před nemocemi, stejné platí i pro činnost jater (chrání je před vznikem cirhózy)
 • zvyšuje imunitu organizmu, zejména protivirovou, a snižuje důsledky onemocnění autoimunitními chorobami
 • zlepšuje metabolismus všech buněk organizmu a zabraňuje tak jejich předčasnému stárnutí a tím i předčasnému stárnutí celého organizmu
 • zlepšuje stav nervového systému, zlepšuje průběh nervových i psychických onemocnění
 • zlepšuje stav arteriosklerotických změn (například mozkových cév)
 • neutralizuje toxické látky jako jsou těžké kovy, nejrůznější toxická farmaka, ale také následky elektromagnetického záření a UV záření
 • potlačuje příčiny některých očních chorob – šedý a zelený zákal
 • v neposlední řadě stojí za zmínku jeho protinádorový účinek

Glutathion v podstatě prodlužuje život a chrání tělo před předčasným stárnutím. Proto je více než vhodné glutathion do těla dodávat. L-Glutathion není toxický ani ve vysokých dávkách. L-Glutathion je nutné užívat pravidelně.

Jakmile je tělo glutathionem dostatečně saturováno, začne jeho blahodárné působení

MUDr. David Perlmutter - Parkinsonova choroba - injekční aplikace 3 000 mg Glutathionu

Pacient: vietnamský veterán, 66 let (expozice agent orange, Parkinson). Stav při chemické ortodoxní léčbě - Mirapex, Sinemet a 30 minut po intravenózní aplikaci Glutathionu 3 000 mg.

CHRAŇTE SI HEMATOENCEFALICKOU BARIÉRU

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 14 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života