Mozek a jeho detoxikace – glymfatický systém

Co je glymfatický systém?

Mozek není tvořen kompaktní hmotou nervové tkáně. Mezi buňkami se nacházejí mikroskopické prostory, do kterých proniká mozkomíšní mok z velkých dutin označovaných jako mozkové komory. Spletité řečiště mikroskopických skulin v mozkové tkáni označují vědci jako glymfatický systém (nejde o pravý lymfatický systém, systém štěrbin je ovládán gliovými buňkami, a je tedy označován jako glymfatický). Mozek se díky němu podobá houbě, která do sebe nasává mozkomíšní mok. Na prázdné prostory glymfatického systému připadá přibližně jedna pětina z celkového objemu mozku.

Termín „glymfatický systém“ označuje procesy, které se podílejí na odstraňování jedovatých látek z mozku. Když ulehnete ke spánku, systém se aktivuje, aby toxiny odstranil a obnovil v mozku metabolickou homeostázu. Jakmile usnete, je to, jako by se dal do práce maličký „domovník“, vyklízející všechno harampádí, které se nashromáždilo během denní činnosti.

Mozek po celý den produkuje odpadní látky a glymfatický systém tyto látky rozkládá a recykluje. Problém je, že nedostatek spánku způsobuje selhávání tohoto systému. To pak vede k hromadění odpadních látek v mozku. Jejich akumulace je přitom spojována s konkrétními zdravotními problémy, jako je Alzheimerova nemoc a další kognitivní poruchy související s věkem.

Během spánku vyvíjí mozek celou řadu činností. Spánek nám umožňuje vytvářet a upevňovat paměťové záznamy a bylo také zjištěno, že pomáhá organizovat spojení mezi neurony. Spánek má tedy přímý vliv na neurony v mozku a při jeho nedostatku se začne stav těchto neuronů zhoršovat. Bylo zjištěno, že u lidí, kteří mají potíže se spánkem, se může mozek dokonce začít zmenšovat. Tento problém je přitom výraznější u lidí starších 60 let.

Myší test

Tým vedený Maiken Nedergaardovou z newyorského Centra pro translační medicínu při Rochesterské univerzitě nyní zjistil, že mozek ve spánku mění své vnitřní uspořádání. Prostory mezi buňkami se roztáhnou a vše je připraveno k „velkému prádlu“.

Jak už to bývá, stála na počátku tohoto významného objevu náhoda. Vědci vstřikovali do glymfatického systému laboratorních myší barvivo a pozorovali kudy v mozku proudí. Nejprve byli zmateni. Barva někdy prostupovala částmi mozku velmi rychle, ale jindy vypadal glymfatický systém ucpaný a barvivo se skoro nehýbalo. Záhy bylo jasné, že v mozku myší, které usnuly nebo byly uvedeny do narkózy barva proudila rychleji. Bdící myši měly glymfatický systém „ucpaný“.

Zaskočilo nás, jak nízký byl průtok barviva mozkem myší, které byly při vědomí,“ přiznává Maiken Nedergaardová. „Znamená to, že vzdálenosti mezi buňkami v mozku se v bdělém stavu a ve spánku významně liší.“  Přesná měření prokázala, že u bdělých myší zaujímá glymfatický systém jen 14 procent z celkového objemu mozku. Za tohoto stavu je průtok mozkomíšního moku omezen jen na povrchové vrstvy mozku. V okamžiku kdy myš usne, glymfatický systém se roztáhne asi o polovinu a pak zabírá v mozku 23 procent z celkového objemu. Průtok mozkomíšního moku mozkem se zvýší o 95 procent. Intenzivní proplachování mozku mozkomíšním mokem během spánku má za následek rychlé vyplavování zplodin látkové výměny, jež se v mozku nahromadily přes den. Jednou z těchto „odpadních“ látek je i tzv. betaamyloid, o kterém je už dlouho známo, že se podílí na vzniku Alzheimerovy choroby.

Ve spánku opouští betaamyloid intenzivně propíraný glymfatický systém dvakrát rychleji, než když mozek bdí. Spánek je pro nás tedy kromě jiného i jedinečnou příležitostí k odstranění nebezpečných látek z mozku.

Klíčová je pravidelnost

Z hlediska podpory zdraví mozku je důležité mít pravidelné spánkové návyky. Někteří lidé se mylně domnívají, že mohou během týdne tvrdě pracovat a spánkový deficit dohnat o víkendu. Takto nárazový spánek, ale k ochraně neuronů v mozku nepřispívá.

Nevyspání poznamenává práci mozku i za plné bdělosti. Malé skupinky nervových buněk upadají naprosto nekontrolovaně na krátkou dobu do stavu, jaký je typický pro spící mozek. Člověk má pocit, že je naprosto bdělý, ale skupiny neuronů podléhají mikrospánkům a to brání mozku, aby podával obvyklý výkon.

Proto při nevyspání tak často chybujeme i v činnostech, které jinak zvládáme bez velkých obtíží

Chcete-li, aby měl spánek optimální přínos pro zdraví, musíte se zaměřit na pravidelný spánkový rytmus. Kromě toho je třeba vzít v úvahu, ve které denní době spíte. Pro optimální zdraví mozku je nutné zachovávat normální rytmus sladěný s přírodou, abyste byli přes den vystaveni slunečnímu světlu a v noci měli tmu.

Vyhnout se stimulaci umělým osvětlením

Problém je, že se mnoho lidí nechává i po západu slunce výrazně stimulovat světlem, protože tráví čas u počítače nebo televizoru. Řada lidí má světelnou stimulaci vlastně přehozenou: během dne pobývají dlouho v interiéru, kde není příliš přirozeného slunečního světla, a pak prožijí většinu večerních hodin před obrazovkou.

Umělé osvětlení dokáže ovlivňovat hladiny hormonů v těle způsobem, který nakonec může vyvolat problémy se spánkem. A protože to spolu všechno souvisí, mohou potíže se spánkem vést ke kognitivním poruchám. Špatné spánkové návyky jsou zmiňovány i souvislosti s řadou jiných zdravotních potíží, jako je obezita a další chronická onemocnění. Pokud tedy chcete být co nejzdravější, musíte především upravit svou expozici světlu. Jedině tak si totiž můžete upravit spánkový režim.

Budete-li věnovat pozornost tomu, jak jste v různých denních dobách vystaveni světlu, dokážete synchronizovat své vnitřní hodiny a zlepšit svůj spánkový rytmus. Je tedy důležité, abyste upravili svou expozici světlu a také abyste chodili spát a budili se ve správnou dobu.

Mějte na paměti, že právě během spánku se vaše tělo zotavuje, tvoří svalovou hmotu a spaluje tuky. A to je další důvod, proč byste si měli dopřávat dostatek spánku. Chcete-li být štíhlí a fit a mít co nejzdravější mozek…, spěte! To platí dvojnásob, pokud se usilovně snažíte dostat do formy pravidelným cvičením a zdravým stravováním. Když totiž dostatečně nespíte, může všechno vaše úsilí přijít vniveč. Možná si to úplně neuvědomujete, ale spánek patří k nejlepším způsobům, jak fyzicky i mentálně urychlit proces, který vás dovede ke kýženým výsledkům.

Hericenony a Glutathion, přírodní látky prospěšné pro mozek

Hericium – Lví hříva - houba, která zlepšuje paměť a náladu

Ing. Zdeněk Rozehnal

Kvalitu spánku vám může zlepšit užívání Hericia nejlépe v kombinaci s se  spórovým práške m z Duanw oo d Re d Reishi,  přičemž Hericium dokáže zmenšovat beta-amyloidové plaky v mozku.

Houby obsahují širokou škálu potenciálně léčivých sloučenin. Tím je známá řada hub, například pečárka dvouvýtrusá (portobello), lesklokorka lesklá (reishi), housenice čínská (cordyceps) nebo sibiřská čaga. Ale  Heric ium  neboli lví hříva si díky svým pozoruhodným neuroregenerativním vlastnostem vysloužil zvláštní pozornost výzkumníků.

Korálovec není houba klasického vzhledu s kloboukem a třeněm. Má kulovitý tvar a místo obvyklejších lupenů se vyznačuje kaskádovitě uspořádanými zubovitými ostny, ze kterých se uvolňují bílé výtrusy. Korálovec ježatý má v různých jazycích i další běžná jména, například lví hříva, ovčí hlava, medvědí hlava či japonský název yamabushitake.

Hericium – neuroprotektivní účinky

Korálovec ježatý je v rostoucí míře zkoumán kvůli svým neuroprotektivním účinkům. Zatím byly v této houbě objeveny dvě nové třídy nervových růstových faktorů (NGF), tedy molekul, které stimulují diferenciaci a remyelinizaci neuronů. Jde o deriváty cyathanu označované jako „hericenony“ a „erinaciny“. Podle měření, může být obsah těchto sloučenin v různých kmenech houby dosti odlišný.

Od roku 1991, kdy Dr. Kawagishi ve vzorcích z Japonska poprvé zjistil faktory NGF, bylo publikováno více než deset studií o neuroregenerativních vlastnostech korálovce ježatého. Od tohoto původního objevu se prostřednictvím zkoušek in vitro a in vivo potvrdilo, že hericenony a erinaciny stimulují regeneraci nervové tkáně. Malou klinickou studii v roce 2009 zveřejnili výzkumníci ze společnosti Hokuto Corporation a Ústřední a neurochirurgické nemocnice v Isogu. Podávání korálovce ježatého 30 ja ponským pacientům s mírnou kognitivní poruchou těmto subjektům významně prospívalo po celou dobu, kdy houbu užívaly:

„Subjektům ve skupině která užívala hericium byly po dobu 16 týdnů třikrát denně podávány čtyři 250miligramové tablety obsahující 96 procent prášku z usušené houby hericium. Po ukončení užívání byly subjekty pozorovány další čtyři týdny. V osmém, dvanáctém a šestnáctém týdnu studie vykázala skupina, která užívala hericium ve srovnání se skupinou užívající placebo významné zlepšení výsledků na škále kognitivních funkcí. Výsledky skupiny s hericiem se zlepšovaly úměrně délce podávání přípravku. Ve čtvrtém týdnu po skončení 16 týdnů užívání se ovšem výsledky významně zhoršily.“ (Mori, 2009)

Hericium – Alzheimerova nemoc

V nedávné době byl proveden experiment s cílem posoudit účinky korálovce ježatého na tvorbu amyloidových plaků typu, který pozorujeme u pacientů s Alzheimerovou nemocí. V jeho rámci byly myši, kterým byly předtím injekčně podány neurotoxické peptidy, testovány ve standardním trojramenném bludišti (Y-bludišti) pro zjišťování paměťových schopností. Myši krmené obvyklým způsobem přitom byly srovnávány s myšmi, jejichž strava byla doplněna korálovcem ježatým. Poté, co se v důsledku podání peptidů vytvořily plaky, ztratily myši schopnost zapamatovat si podobu bludiště. Když však byly myši se zhoršenou pamětí po dobu 23 dnů krmeny potravou obsahující pět procent sušeného korálovce ježatého, výsledky jejich testů v Y-bludišti se podstatně zlepšily. Zajímavé je, že se u nich obnovila ještě jiná kognitivní funkce, srovnatelná se zvědavostí, která se projevuje tím, že zvířata tráví více času zkoumáním nových objektů než objektů známých.

V mozku myší krmených houbou došlo k pozoruhodnému zmenšení beta-amyloidových plaků ve srovnání s myšmi, jejichž potrava houbu neobsahovala. Právě tvorbu amyloidových plaků považuje řada výzkumníků za hlavní morfologický biomarker spojený s Alzheimerovou nemocí. Plaky související s peptidem beta-amyloidem způsobují zánět mozkové tkáně, narušují normální přenos signálů mezi neurony a jsou projevem degenerace nervového systému.

Lékaři se dnes připravují na zvýšení počtu pacientů s Alzheimerovou nemocí a senilní demencí kvůli stárnutí generace narozené v době „baby boomu“. Křivka mortality spojené s Alzheimerovou nemocí roste rychleji než úmrtnost na mnoho jiných chorob. Prevence a léčba kognitivních poruch souvisejících s věkem se proto stává vysoce aktuálním předmětem výzkumu. Za posledních 10 let se počet úmrtí na Alzheimerovu nemoc zvýšil zhruba o 66  procent, zatímco počty úmrtí na jiná primární onemocnění se obvykle snižovaly.

Budete se cítit dobře

Vliv korálovce ježatého na nervové funkce může mít ještě další pozitivní aspekt – že se začnete cítit dobře. V rámci jiné malé klinické studie (n=30) vykazovaly ženy po menopauze, které konzumovaly sušenky obsahující korálovec, ve srovnání s kontrolní skupinou menší míru úzkosti a deprese a lepší schopnost soustředění (Nagano et al., 2010).

Nasvědčují tyto údaje pozitivním výsledkům? Určitě ano. A to je 100% extrakt ve vodě i alkoholu vícenásobně účinný

Podle tradiční čínské medicíny a soudobých výzkumů působí Hericium erinaceus příznivě u:

 • demence a Alzheimerova nemoc – Hericium má příznivý vliv na pacienty se střední úrovní demence. Nízká úroveň NGF  má vliv na vznik Alzheimerovy nemoci a poslední výzkumy ukazují, že Hericium má schopnost stimulovat syntézu NGF (nervový růstový faktor)
 • Parkinsonova nemoc - při přítomnosti deprese společně s Cordycepsem
 • roztroušená skleróza – Hericium podporuje tvorbu myelinu
 • neuropatie – NGF hraje roli ve schopnosti vnímat bolest. Jeho nízká úroveň vede k senzorické neuropatii
 • zrychluje regeneraci mozku například po mozkové mrtvici
 • zlepšuje myelinizaci – zlepšuje proces myelinizace ve vyspělých myelinových vláknech a tím pomáhá při Skleróze multiplex
 • pomáhá eliminovat spirochety v mozku při léčbě Lymské boreliózy
 • poškození nervů – Hericium má schopnost regenerovat poškozené nervové buňky
 • multirezistentní zlatý stafylokok (Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus, MRSA)- studie prokazují jednoznačný pozitivní vliv Hericia při tomto obtížně léčitelném infekčním onemocnění
 • gastritidy – tradiční funkce harmonizovat žaludek se využívá při chronických zánětech žaludku, zánětech tlustého střeva, při žaludečních vředech, při různých zažívacích obtížích
 • nádorová onemocnění – jako většina medicinálních hub má díky velkému poměru polysacharidů protinádorové účinky zejména u nádorů žaludku, jícnu, tlustého střeva, jater a děložního krčku
 • helicobacter pylori – podle posledních výzkumů může Hericium stimulovat imunitní funkce a ničit tento typ bakterie. Díky antioxidační funkci může snižovat zánět způsobený touto bakterií
 • zmírnění úzkosti, vnitřního napětí, nespavosti
 • užívá se u vyčerpanosti
 • rozptyluje úzkost, zlepšuje náladu, zkvalitňuje spánek a pomáhá při depresi
 • podle učení tradiční čínské medicíny pomáhá Hericium znovu získat rovnováhu lidského organismu, která byla narušena stresem a nezdravým životním stylem

Hericium erinaceus

nejúčinnější extrakt

90 kapslí á 500 mg

extrakt získán metodou dvojité extrakce

 - v alkoholu i vodě  

s Certifikátem

100% čistý extrakt, který neobsahuje plnidla ani konzervační látky
jsou použity rostlinné tobolky – vhodné i pro vegetariány a vegany
anglická farmaceutická kvalita

Dávkování:    pro prevenci 1 - 2 kapsle denně minimálně 20 minut před a 30 minut po jídle. V případě vážných zdravotních problémů je doporučována denní dávka až 500 mg extraktu v této kvalitě na 10 kg Vaší hmotnosti. Extrakty z hub lze dle potřeby (zdravotního stavu) zkombinovat. Při vyšším množství doporučuji navýšit vitamín C.

Výrobce:       Pharmacopea, Anglie

Ideální produkt nejen pro starší generaci

 

Poznámka:  Ideální produkt nejen pro starší generaci, která má zpravidla již vyšší propustnost (je poškozena) hematoencefalické bariéry, která odděluje vnitřní prostředí mozku od cévního systému v těle a pokud je hematoencefalická bariéra plně funkční umožňuje jen omezený transport látek mezi mozkovou tkání a krví a úspěšně zamezuje prostupu různých patogenů. V opačném případě může být mozek napaden, přičemž extrakt z Hericia sehrává jeho ochranitelskou funkci.

ETIKETA NA PŘÍPRAVKU

GARANCE: 40% polysacharidů

REALITA: 41,6% polysacharidů

Ing. Jablonský CSc. v reportáži o účincích hub

59 zkušeností s extraktem z houby Hericium - Superionherbs

Hodnocení 5 z 5

Jiri Pechacek – 11.11.2019

Vek 35let...po borelioze jsem mel silene unavy..a stavy jako panicke ataky...po cca 1 mesici uzivani reishy ..cordyceps a hericium ...narust nalady...energie..vetsi chut do zivota..brat budu urcite dlouhodobe..beru 2 kapsle od kazdeho rano na lacno...tesim se ze se bude telo dal zlepsovat a i psychika...za me po 1 mesici super posun o 100!.*

Hodnocení 5 z 5

Jitka Váňová – 25.9.2019

Poděkování za Ganodermu a Hericium. Měla jsem velké problémy se spaním. Zkoušela jsem kde,co. Trochu mě pomáhaly bylinky. Spala jsem 4 hodiny a byla jsem ráda. Můj problém trvá 8 let. Čirou náhodou v lékárně mi doporučili Betaglukan. Hledala jsem dál, až jsem našla na internetu Superionherbs. Zavolala jsem tam a paní Růžičková mi po sdělení mých problémů poradila. Užívám Ganodermu a Hericium, ráno 1 na lačno, půl hodiny před jídlem, zapiju dostatečným množstvým vody a večer 1. (Hericium a Ganoderma). Spaní se mi začalo upravovat a od 23.9. jsem začala spát bez prášků na spaní, pomohla jsem si jenom Kozlímem. Spala jsem celou noc a to je zázrak. Hericium mi pomohlo na žaludek, už mě nebolí. Děkuju firmě, hlavně pracovnicím firmy, které pomáhají při výběru houbiček. Jsem za to moc vděčná. Preparáty užívám od 16.9.2019 S pozdravem Jitka Váňová*

Hodnocení 5 z 5

Jana Říhová – 3.9.2019

45 let, užívání od 6/2018, na pooperační léčbu zhoubné nádoru děložního čípku, včetně 25x ozařování, 5x chemoterapii, výsledky stále ukázkové :), užívání dle návodu, použito několikrát opakovaně*

Hodnocení 5 z 5

Jana Spalová – 30.8.2019

Dobrý den, moc se Vám chci poděkovat za produkty Superionherbs. Je mi 64 let a prodělala jsem vloni žloutenku. Odmítla jsem brát syntetické léky, protože mi tuto chorobu právě ony vyvolali. Brala jsem po 3 měsíce lék na ředění krve Klopydogrel Teva 1 tabl. za den, někdy i jenom půl tabl. Od 1.4.2019 jsem od Vás začala užívat na doporučení dle Tabulky ůčinků - Ganoderma reishi spor 1 kaps., Čaga 2 kaps, Betaglukan 2kaps, Cordyceps 1 kaps přibližně 1,5 měsíce ráno a večer Ganodermu 1 tob. a Cordyceps 1 tobol. v intervalu 5 dní ano, 2 dni pauza. Na počátku když mi bylo nevolno jsem brala Čagu i přez den. Pokračovala jsem dalším produktem Hericius namísto Betaglukanu,protože jsem cítila bolest pod klíčními kostmi - tedy nervovou bolest, Ganoderma spor, Ganoderma extrakt, Cordyceps a přidala jsem na večer po 22 hod. 1 tobol.  Chitomax. Postupně jak produkty docházely jsem doplnila He Show Wu. Takže nyní užívám Chitomax, He Show Wu a Čagu. 26.8.2019 jsem byla na kontrole a mé krevní výsledky nevykazují žádné výkyvy od normy. Všechny játrové testy jsou negativní, vše se upravilo. Na Usg jsou játra v hraničním intervalu a místa, kde bunky byly poškozeny/zničeny, jsou vyplněny tukem. Tedy pokračuje regenerace jater. Když to sumasumárum vezmu za 5 měsíců užíváni produktů jsem zaplatila cca 320 euro, s tím, že jsem chodila do práce, kde určitě nelelkuji a nesedím za stolem, s plným psychickým a fyzickým vytěžením. Také jsem se naučila pít až 3 l vody. Spím celou noc. Pravidelně cvičím doma - ráno cca 1 hodinu. Stres a ůnavu neznám a podařilo se mi nastavit si nový řebříček životních hodnot. Ohledně stravy se neomezuji - což bylo předtím nemyslitelné, ale omezila jsem množství ovoce a zeleniny, jím opravdu jen z našeho podnebního pásma a pokud možno neskleníkové. Za vše děkuji kolektivu Superionherbs, který o mé duševní a fyzické zdraví pečoval formou osvěty, psychickou podporou a radami.*

Hodnocení 5 z 5

Ladislav Hořejší – 14.8.2019

Věk69 užívání3měsíce Cordyceps2-0-1 Hericium1-0-0 špatný krevní obraz-bolesti kloubů - postupně ústup bolesti,po využívání zlepšení krevního obrazu. Nyní jsem objednal znovu!*

Hodnocení 5 z 5

Libuše Irrlacherová – 9.8.2019

Děkujeme za cenné rady, které jsou tak stoprocentně pravdivé, což vidíme s dcerou při naší léčbě od prvopočátku, od měsíce ledna 2019, kdy používání Betaglukanu s Duanwood Red Reischi Extraktem nám pomohlo vyřešit dlouhodobé, zastaralé problémy se zdravím. Jako výsledný efekt se postupně dostavuje pocit úlevy a eliminace problémů jak s únavou, stresem ale i drobných pochval po krevních kontrolních vyšetřeních u lékařů. Při dalších problémech, které se začínají po tolika letech " pěstování" drát na povrch, neboť se jim účinné, léčebné ataky nelíbí, se vždy poradím s úžasnými pracovníky této společnosti a "prásk", další trefa do černého bodu, přímo na hlavičku. Nyní se mi začala ozývat střeva a po nasazení Hericia erinaceus Extraktu, se raduji, že jsem na dobré cestě k posílení a zklidnění zažívacích problémů, které se jenom tvářily být klidnými, ale stačilo použít nevědomky kortikoidy a bylo po klidu. Pro vyšší účinnost jsme ještě přibraly Duanwood Red Reshi Spor, první týden, zatím dobré.Vidíme to s dcerou jako velikou naději pro lidstvo, kdy je potřeba příčinu odstranit, nikoli zaplácnout. Kéž by se toho ve velkém chopili i lékaři, zejména ti, kteří mají srdce i svědomí na pravém místě. Ještě jednou Vám děkuje Libuše Irrlacherová s dcerou.*

Hodnocení 5 z 5

Jindra – 1.7.2019

Z obavy, abych nedopadla jako moje maminka, která měla Alzheimera, a starší sestra, která touto nemocí trpí také, jsem brala preventivně Hericium. V loňském roce jedno balení, letos také. Před užíváním Hericia jsem měla problémy s usínáním, po využívání prvního balení se usínání upravilo, od té doby nemám problémy. Další poznatek je ten, že se mi zrychlilo myšlení. Pociťuji i určité zklidnění.*

Hodnocení 5 z 5

Marta F. – 25.2.2019

Dobrý den, Ráda bych zde uvedla, že HERICIUM pravděpodobně působí nejen na nás lidi, ale taky na psy. Náš malý knírač – (8 kg) - měl v zimě 2016 na vyšetření magnetickou rezonancí diagnostikované přerušení míchy, neboť po vážném úrazu páteře postupně přestával ovládat zadní končetiny. Veterinář - specialista na neurologická onemocnění psů - předpověděl do 3 měsíců celkové ochrnutí. Fyzioterapeutka, k níž jsme začali s pejskem pravidelně docházet, doporučila, aby užíval 2 x denně 1 kapsli Hericia. Nyní máme jaro 2019 a pejsek stále chodí. Sice se jedná o tzv. „spinální chůzi“ – jeho zadní nožičky samozřejmě nefungují úplně tak, jak by měly, ale více jak 2-leté užívání Hericia má evidentně svůj podíl na tom, že se nesplnily předpoklady veterináře. Kromě ne zcela dokonalé chůze je pejsek stále ve výborné náladě, má chuť jídlu a vše jej zajímá. Domnívám se, že mu pomáhají nejen pravidelné rehabilitace ve VET-Centru, ale i HERICIUM od Superionherbs.*

Hodnocení 5 z 5

Pavlína Koláčková – 18.2.2019

Dobrý den,jmenuji se Pavlína Koláčková a mám roztroušenou sklerozu.Tablety Hericium užívám již rok a jserm s nimmi maximálně spokojena. Zaznamenala jsem výrazné zlepšení paměti,nervového systému a lepší spánek.*

Hodnocení 5 z 5

marcilou – 15.2.2019

Hericium mi bylo doporučeno ke zvládnutí neuropatie při chemoterapii. Před 8. cyklem chemoterapie jsem Hericium přestala užívat, neboť končetiny jsem měla i tak už necitlivé. Po týdnu jsem pak zaznamenala ještě větší zhoršení potíží a tak objednávám znovu . Každý den užívám 4 kapsle před jídlem ( Spolu s Cordycepsem , Reishi a BetaGlukanem)*

Hodnocení 5 z 5

Věrunka – 30.1.2019

Vaše recenze čeká na schválení Hericium jsem užívala skoro dva měsíce na Tinnitus a slabé spaní. Měla jsem pocit zlepšení. Teď ještě zkusím Reishi. Věra, 38 let*

Hodnocení 4 z 5

Honza – 28.1.2019

Uzival jsem spolecne s cordycepsem na boreliozu a jiz po tydnu jsem citil mirne zlepseni. Po nasazeni totalni detoxikace organismu (hlavne pust) jsem se ji nakonec i uspesne zbavil.*

Hodnocení 5 z 5

Věrunka – 25.1.2019

Hericium mi moc pomohlo, cítila jsem se po něm zdravější a koncentrovanější. Teď ještě zkusím Reishi. je mi 38 let.*

Hodnocení 5 z 5

veramikulkova – 25.1.2019

Hericium jsem užívala skoro dva měsíce na Tinnitus a slabé spaní. Měla jsem pocit zlepšení. Teď ještě zkusím Reishi. Věra, 38 let*

Hodnocení 5 z 5

veramikulkova – 25.1.2019

Hericium společně s Cordycepsem, jsem užívala skoro dva měsíce na Tinnitus a slabé spaní. Měla jsem pocit zlepšení. Teď ještě zkusím Reishi. Věra, 38 let*

Hodnocení 5 z 5

Helena Bédová – 1.1.2019

Užívám Hericium (0-1-2) a Codiceps (3-1-0) jako sloučást léčby boreliozy ve stádiu bolestí kloubů, šlach. Po 3 týdnech užívání cítím mírné zlepšení celkové pohyblivosti, uvolnění v některých kloubech ruky, celkově více energie.*

Hodnocení 3 z 5

emanuel.byrtus – 13.12.2018

Dobrý den hericium jsem užíval na uvolnění únavových potíží spojených s chronickou boreliózou. Skutečně jsem se cítil fyzicky lépe. Bohužel jsem ještě nnenašel způsob, jak se boreliózy definitivně zbavit.*

Hodnocení 5 z 5

pav.mailbox – 5.12.2018

Produkty Superionherbs Hericium, Reishi, Čagu užívám již rok. Předtím jsem ještě užíval Betaglukan. Hericium a Čaga mi dobře pomáhá při zažívacích a střevních problémech, Reishi zase při alergii a pozitivní vliv má na spánek a na zvýšený tlak. Dříve jsem byl docela často nachlazený. V současné době je moje imunita dobrá a k udržení obranyschopnosti užívám 1-2 kapsle denně. Z mého pohledu je to dobrá investice pro své zdraví, doporučuji všem.*

Hodnocení 5 z 5

hana.nak – 17.11.2018

Dobrý den,v minulém roce jsem koupila tento přípravek manželovi,který má problém s poruchou nervů dolních končetin.Hericium využíval podle návodu 2xdenně .Po vybrání třech balení se problémy zmírnily a proto jsme se rozhodli opět tento produkt využít.Doufáme,že se účinky nemoci opět zmírní a bude se zase cítit lépe. S pozdravem Hanka*

Hodnocení 2 z 5

Vladimír Jašek – 8.11.2018

Já Vám nepíši o přípravcích , ale o tom , že ti lidé co Vám tady napsali své zkušenosti by především měli změnit svojí stravu , protože do těch svých problému se dostali jenom jídlem a ničím jiným . Já se pomalu dostávám po 3,5 letech pomocí TCM a svým vlastním samostudiem a také tím pádem pomocí bylin ze svých obrovských problémů , protože jsem si vyvolal auto imunitní onemocnění - jídlem a stresem . Ničím jiným . Popis léčení by zabral několik 10tek stran A4 . Lidé B D Ě T E - supermarkety jsou pomaluběžné plynové komory .!!!!!!!! Základ je 60% syrové stravy a hlavně červivá jablka a hrušky s bio mrkví a celerem a potom ty další byliny a přírodní minerály atd.*

Hodnocení 5 z 5

Jana – 27.9.2018

Dobrý den, diagnostikovali mi boreliózu, 2. stádium, k tomu mně ještě brněly ruce- jako karpální tunýlky, začala jsem podle rady na vašich stránkách užívat hericium, 2 tobolky denně a už po 2 dnech se brnění v rukou zlepšilo, nyní, asi po 14 dnech mně už ruce nebrní, k tomu jsem ještě přidala cordyceps 2 tobolky, zpozorovala jsem téměř okamžitě nárůst energie a mizí ta příšerná únava, jsem s vašimi produkty moc spokojená a budu užívat i nadále, třeba se mi povede, aby se mi borelióza nevracela.*

Hodnocení 5 z 5

zdenkahanelova – 20.9.2018

Hericium užívám cca dva měsíce.Měla jsem problém s nervy v dolních končetinách,v klidu,většinou v noci, jsem měla bolesti.Po asi dvou týdnech užívání jsem začala cítit zlepšení,bolest se zmírňovala,později se objevovala méně často a čím dál slabší.Nyní,asi čtrnáct dní jsem přidala cvičení - dřepy podle návodu a bolesti zmizely úplně.ZH*

Hodnocení 3 z 5

Marki – 18.9.2018

Je m i64 let. Po banální chřipce došlo k poškození čichového nervu. Využívala jsem na zkoušku 90 tablet - 1 tbl. denně s krátkou přestávkou. Zatím k nápravě nedošlo, ale odezněly ostatní vedlejší symptomy - nespavost, podrážděnost a získala jsem vitalitu. Objednávám další balení - upravím, zvýším dávkování.*

Hodnocení 5 z 5

marketka.durdik – 5.9.2018

V lednu mi po pěti letech vyšetření v mých 31 letech diagnostikovali RS. Zlobil mě oční nerv. Hercium používám od února a oční nervy v pořádku celkově se cítím lépe.*

Hodnocení 5 z 5

blahutova – 27.8.2018

Užívám na zlepšení paměti a kognitivních funkcí. Trpím úzkostně-depresivní poruchou s poruchami paměti. Po užívání se cítím lépe a cítím zlepšení paměti a větší vitalitu.*

Hodnocení 5 z 5

nebeskahelena – 6.8.2018

Neměla jsem žádné vážné zdravotní potíže, jaké jsou psané výše, ale prostě jsem začala mít pocit, že zapomínám a že celkově potřebuji "povzbudit mozek" :-). Tak jsem pročetla Vaši nabídku a vypadla mi z toho Lví hříva a jsem spokojená! Nenastaly žádné veliké zvraty, jelikož nebyly ani žádné veliké potíže, ale celkově mám dojem, jako by se mi zjasnila mysl a rozhodně se mi zlepšila krátkodobá paměť (už není problém v hlavě na chvíli udržet celé tlf. číslo :-) ). Díky!*

Hodnocení 5 z 5

Slávka – 21.7.2018

Vzhledem k tomu, že jsem poměrně dost konzervativní a ráda si nejdříve věci ověřím tak jsem se po delším užívání produktu (po 9 měsících) rozhodla podělit o svou zkušenost, neboť Hericium mě příjemně překvapilo. Kromě zažívacích problémů žaludku, překyselení ap., který způsobuje Helicobacter pylori mimo jiné způsobuje i žaludeční vředy, jsem se těchto problémů zbavila definitivně po 3 týdnech užívání této houby. Kromě toho mám několik let chronickou neuroboreliózu která se bohužel musela po několika letech vždy přeléčovat antibiotiky a která mi způsobuje kromě problémů v oblasti paměti, snížené kognice, bolesti kloubů celou řadu dalších zdravotních problémů. Po delším užívání jsem zjistila zlepšení v paměťové aktivitě a fyzické kondici. Zmizely mi záškuby, třesy ve svalech a tiky. Rovněž došlo ke zlepšení spánku a zmizely bolesti kloubů. Zprvu jsem užívala 2 kpsl. denně (1-0-1) při zlepšení jsem snížila na 1 x denně. V podzimním období jsem opět zvýšila na dvakrát denně a bylo mi lépe.*

Hodnocení 4 z 5

Kowala Mariola – 28.6.2018

Mam roztrousenou sklerozu a v pośledni dobe potize se zazivanim. Zacala jsem uzivat Hericium, prvni tyden 2x2 tbl.,aktualne 2tbl. rano a 1tbl. vecer. Zazivani se upravilo, s Ereskou to bude asi na delsi uzivani. Sama jsem zvedava! Urcite u Hericia zustanu. Zdravim, Kowala M.*

Hodnocení 5 z 5

Nataálie Sochorová – 22.6.2018

Přípravek Hericium (Korálovec ježatý) od značky Superionherbs nám byl doporučen naší známou, která měla úporné bolesti hlavy, od nichž jí pomohl, stejně jako jejímu muži s třesem rukou. Přípravky od této značky nám byly doporučeny kvůli nejvyšší kvalitě - nejvyššímu obsahu bioaktivních látek. Já, letos sedmdesátník, se potýkám delší dobu s třesem rukou. Na základě doporučení jsem v lednu začal užívat Hericium, zpočátku 2x denně ráno, asi po sedmi až deseti dnech jsem se cítil uvolněnější, klidnější, a vitálnější. Následně jsem snížil dávku na 1 tobolku denně, občas jsem vysadil, ale rozhodl jsem se opět přistoupit ke 2 tobolkám, cítím se tak mnohem lépe.*

 

Cílem medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

KLOUBNÍ VÝŽIVA

 

MUDr. Ladislav Šafránek, lékař pro zdravou dlouhověkost

ČLÁNEK

Nejlepší kloubní výživa

jako jediná obnovuje kloubní chrupavku

 

 

 

SANDŘIN PŘÍBĚH

ÚSPĚŠNÉ UZDRAVENÍ Z RAKOVINY

 

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

 

EXTRAKT           SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

134 zkušeností ZDE

ZDE ROSTE ČERVENÁ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY

 

 

 

 CORDYCEPS, extra silný

nejvyšší množství účinných látek

108 zkušeností ZDE

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

 

 

KAPSAICIN

 

 

OREGÁNO         ECHINACEA

garance: 70-80% Carvacrolu

Každé druhé české dítě trpí atopickým ekzémem !!!

v pořadu ČT Pološero září 2014 - Česko, odpadkový koš Evropy -  odkaz 

ČLÁNEK

 

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA