Standardní verze

6 nejlepších doplňků stravy založených na důkazech pro "mozkovou mlhu"

Ing. Zdeněk Rozehnal

"Mozková mlha", ačkoli sama o sobě není zdravotním stavem, označuje skupinu příznaků, jako jsou potíže s pamětí, neschopnost soustředit se, potíže se zpracováním informací, únava a rozptýlené myšlenky (1, 2).

Běžně postihuje lidi s určitými zdravotními potížemi, včetně fibromyalgie, Hashimotovy tyreoiditidy, neuroboreliozy, chronického únavového syndromu, deprese, poruch autistického spektra, celiakie a neuropsychiatrických poruch (1, 3).

K příznakům mozkové mlhy může přispívat mnoho faktorů, včetně nedostatku nebo nedostatečnosti živin. Ty se častěji vyskytují u lidí se zdravotními potížemi běžně spojovanými s mozkovou mlhou (4, 5, 6).

Pokud je mozková mlha způsobena nízkou nebo nedostatečnou hladinou vitaminů, minerálů a dalších živin, může být užitečná suplementace.

Tento článek se zabývá 6 prokazatelnými prospěšnými doplňky stravy, které mohou pomoci při mozkové mlze.

1. Vitamin D

Vitamin D je v tucích rozpustná živina nezbytná pro funkci imunitního systému, zdraví mozku a další. Nízká nebo nedostatečná hladina vitaminu D může negativně ovlivnit kognitivní zdraví a přispět k příznakům mozkové mlhy.

Lidé, kteří trpí depresí nebo depresivními příznaky, často pociťují příznaky mozkové mlhy, jako je špatná koncentrace a problémy s pamětí. Lidé s depresí mají také častěji nedostatek některých živin, včetně vitaminu D (7, 8).

Nedostatek vitaminu D je spojen se zvýšeným rizikem depresivních příznaků. Výzkum potvrzuje, že doplňky stravy s vitaminem D mohou pomoci zvýšit hladinu vitaminu D a mohou pomoci zlepšit depresivní příznaky, včetně mozkové mlhy (9, 10, 11, 12, 13).

Jiné studie ukazují, že doplňování vitaminu D může u některých lidí zlepšit celkové duševní zdraví - včetně nálady, negativních myšlenek a příznaků úzkosti a deprese (14, 15).

Také malá studie na 42 ženách po menopauze, které měly nízký obsah vitaminu D, zjistila, že ty, které po dobu jednoho roku doplňovaly 2 000 IU vitaminu D denně, dosahovaly lepších výsledků v testech učení a paměti než ty, které užívaly dávky 600 IU nebo 4 000 IU (16).

Shrnutí:

  • Některé studie ukazují, že nízká hladina vitaminu D může souviset s příznaky mozkové mlhy. Doplňování tohoto vitaminu může u některých lidí zlepšit paměť, koncentraci a náladu, což může pomoci zmírnit mozkovou mlhu.

2. Omega-3

Omega-3 mastné kyseliny jsou dobře známé pro své působivé zdravotní účinky. Užívání koncentrovaných doplňků omega-3 může prospívat zdraví mozku a zlepšovat některé příznaky mozkové mlhy, včetně potíží s pozorností a pamětí (17). Studie ukazují, že doplňování omega-3 mastných kyselin kyseliny eikosapentaenové (EPA) a kyseliny dokosahexaenové (DHA) může podpořit zdraví mozku, včetně paměti, pozornosti a nálady.

Studie zahrnující 176 dospělých s nízkým příjmem omega-3 zjistila, že doplňování 1,16 g DHA denně po dobu 6 měsíců vedlo ke zlepšení epizodické a pracovní paměti ve srovnání s placebem (18).

Jiná studie zjistila, že léčba 1,25 gramu nebo 2,5 gramu omega-3 mastných kyselin denně snížila pokles paměti u lidí, kteří zažívají osamělost, po dobu 4 měsíců (19).

Doplňky stravy s omega-3 mohou také zlepšit příznaky deprese a zlepšit náladu, což může pomoci snížit příznaky mozkové mlhy. Jeden přehled 26 studií ukázal, že užívání doplňků omega-3 s koncentrací EPA alespoň 60 % v dávce alespoň 1 gram denně může pomoci léčit depresivní příznaky (20).

Doplňky stravy s omega-3 navíc mohou pomoci zlepšit příznaky úzkosti. Lidé, kteří trpí úzkostí, mohou udávat příznaky mozkové mlhy, protože úzkost může negativně ovlivňovat náladu, koncentraci a paměť (21, 22).

Shrnutí:

  • Některé výzkumy ukazují, že doplňky stravy s obsahem omega-3 mohou zlepšit některé aspekty kognitivního zdraví, a tím pomoci snížit příznaky mozkové mlhy.

3. Hořčík

Hořčík je základní minerál, který je koncentrován v potravinách, jako jsou fazole, semena a špenát. Je nezbytný pro mnoho základních tělesných funkcí, jako jsou enzymatické reakce, produkce energie, funkce nervů a regulace krevního tlaku (23).

Mnoho lidí nemá ve stravě dostatek hořčíku, což může mít negativní vliv na zdraví mozku a vést k příznakům mozkové mlhy, jako jsou potíže se soustředěním.

Nízká hladina hořčíku je běžná u lidí, kteří jsou ve stresu, a může dokonce zvyšovat náchylnost ke stresu (24).

Stres může způsobit zhoršení paměti, špatnou koncentraci a příznaky úzkosti (25, 26).

Z tohoto důvodu může udržování optimální hladiny hořčíku prostřednictvím doplňků stravy pomoci snížit náchylnost ke stresu, a tím zlepšit kognitivní poruchy a příznaky mozkové mlhy související se stresem. Některé studie navíc spojují suboptimální hladinu hořčíku se snížením kognitivních funkcí a reakční doby a také se zvýšeným rizikem kognitivních poruch (27, 28).

Studie provedená na 2 466 osobách ve věku 60 let a více zjistila, že osoby s vyšší hladinou hořčíku si vedly lépe v testech kognitivních funkcí, jako je pozornost a paměť, a měly nižší riziko vzniku kognitivních poruch než osoby s nižší hladinou hořčíku (29, 30).

Některé výzkumy ukazují, že doplňky stravy s hořčíkem mohou také pomáhat při léčbě příznaků úzkosti a deprese, což může zlepšit příznaky mozkové mlhy související s těmito běžnými duševními stavy (31).

Shrnutí:

  • Nízká hladina hořčíku může negativně ovlivnit zdraví mozku. Doplňování hořčíku může pomoci snížit některé příznaky mozkové mlhy.

4. Vitamin C

Vitamin C je dobře známý pro svou roli ve zdraví imunitního systému, ale tato živina podporuje také mnoho dalších důležitých funkcí v těle, včetně zdraví mozku. Studie, které se zúčastnilo 80 zdravých dospělých osob, zjistila, že osoby s dostatečnou hladinou vitaminu C v krvi dosahovaly výrazně lepších výsledků v testech hodnotících paměť, pozornost, reakční dobu a soustředění než osoby s nízkou hladinou vitaminu C (32).

Nízká hladina vitaminu C může také negativně ovlivňovat náladu a nedostatek vitaminu C je spojován s depresemi a kognitivními poruchami (33).

Studie na 139 mladých mužích zjistila, že vyšší hladina vitaminu C souvisí se zlepšením nálady a nižší mírou deprese a zmatenosti (34).

Nedávná studie navíc naznačuje, že suplementace vitaminem C může zlepšit náladu u lidí se subklinickou depresí, což by mohlo zlepšit kognitivní výkonnost, a snížit tak mozkovou mlhu související s depresí (35)

Shrnutí:

  • Udržování dostatečné hladiny vitaminu C jeho doplňováním může pomoci udržet zdraví mozku a zlepšit příznaky mozkové mlhy.

5. B komplex

Studie ukazují, že nízká nebo nedostatečná hladina některých vitaminů skupiny B může vést k příznakům mozkové mlhy, jako jsou problémy s pamětí, potíže se soustředěním a další. U lidí s nízkou hladinou vitaminů skupiny B mohou doplňky stravy pomoci tyto příznaky zmírnit. Například studie provedená u 202 osob s kognitivními poruchami a nízkou nebo nedostatečnou hladinou vitaminu B12 zjistila, že doplňky B12 vedly ke zlepšení kognitivních funkcí u 84 % účastníků a ke zlepšení výsledků v testech paměti a pozornosti u 78 % účastníků (36).

Nedávná studie, která zahrnovala 39 000 osob, zjistila, že nízká hladina vitaminu B12 je spojena s horší pozorností a pamětí (37).

Nízká nebo nedostatečná hladina dalších vitaminů skupiny B, včetně vitaminu B6 a kyseliny listové, může také zhoršovat příznaky mozkové mlhy, včetně potíží se soustředěním a pamětí (38, 39).

Z tohoto důvodu může užívání kvalitního doplňku stravy s obsahem B-komplexu pomoci snížit riziko těchto příznaků mozkové mlhy.

Shrnutí:

  • Nízké hladiny některých vitaminů skupiny B mohou zhoršovat příznaky mozkové mlhy. Z tohoto důvodu může užívání doplňku stravy s B komplexem u některých lidí pomoci snížit příznaky mozkové mlhy.

6. L-theanin

L-theanin je sloučenina, která je koncentrovaná v zeleném čaji a dalších rostlinách. Některé studie ukazují, že užívání doplňku stravy s L-theaninem může přispět ke zlepšení mentální bdělosti, reakčního času a paměti. Nedávná studie u 69 dospělých ve věku 50-69 let zjistila, že jednorázová dávka 100,6 mg L-theaninu zlepšila reakční dobu a pracovní paměť v kognitivních testech (40).

Doplňky stravy s L-theaninem mohou také snižovat napětí a zvyšovat klid a relaxaci (41).

A co víc, malá studie zjistila, že 200 mg L-theaninu denně pomáhá snižovat příznaky spojené se stresem a zlepšuje spánek a některé aspekty kognitivního zdraví ve srovnání s placebem (42).

Snížení stresu, zlepšení kvality spánku a podpora kognitivního zdraví mohou pomoci zmírnit mozkovou mlhu.

Shrnutí:

  • L-theanin může při užívání ve formě doplňku stravy zmírnit příznaky mozkové mlhy, jako jsou problémy s pamětí a zpožděná reakční doba. Může také pomoci snížit stres a zlepšit spánek, což může zmírnit příznaky mozkové mlhy.

Další vlivy a způsoby, jak zmírnit mozkovou mlhu

Příznaky mozkové mlhy mohou souviset s řadou faktorů, včetně nedostatku živin, nedostatku spánku, stresu a dokonce i s nediagnostikovanými zdravotními problémy.

Pokud se u vás objevují příznaky, jako jsou problémy s pamětí, potíže se soustředěním a neschopnost zpracovávat informace, je dobré poradit se s odborníkem. Ten může provést testy, které vám pomohou zjistit, proč se u vás tyto příznaky objevují.

Například zdravotní stavy, jako je Hashimotova tyreoiditida, celiakie a úzkostné poruchy, se mohou projevovat příznaky mozkové mlhy (1, 3, 43). Demence a Alzheimerova choroba se navíc mohou projevovat příznaky mozkové mlhy, jako je zapomnětlivost a potíže se zpracováním informací. Pokud k příznakům mozkové mlhy přispívá základní onemocnění, je velmi důležité stanovit správnou diagnózu a léčbu.

K příznakům mozkové mlhy mohou vést také některé životní návyky.

Nedostatek spánku, strava s vysokým obsahem ultra zpracovaných průmyslových potravin a nadměrná konzumace alkoholu jsou spojovány se špatnou pamětí, obtížemi se soustředěním, depresivními příznaky a dalšími kognitivními problémy, které někteří lidé mohou popisovat jako mozkovou mlhu (44, 45, 46).

Na vzniku vaší mozkové mlhy se může podílet více faktorů, proto je důležité spolupracovat s odborníkem, abyste přišli na kloub tomu, proč se u vás tyto příznaky objevují, a vytvořit plán léčby.

Shrnutí:

  • Na vzniku mozkové mlhy se může podílet mnoho faktorů, například nedostatek živin, zdravotní problémy a nedostatek spánku. Pokud trpíte mozkovou mlhou, poraďte se s odborníkem, abyste vyloučili závažné možné příčiny a našli vhodnou léčbu.

Závěr

"Mozková mlha" je popisována kognitivními příznaky, jako jsou problémy s pamětí a obtížné soustředění. Některé výzkumy ukazují, že určité doplňky stravy mohou být užitečné pro ty, kteří trpí příznaky mozkové mlhy.

Neoptimální nebo nízké hladiny některých živin mohou přispívat k příznakům souvisejícím s mozkovou mlhou nebo je způsobovat, takže doplňování těchto živin může pomoci.

Mozková mlha má však mnoho možných příčin, z nichž některé jsou závažné. Je nezbytné spolupracovat s odborníkem, abyste získali správnou diagnózu a včas.

Tradiční čínská medicína

 

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: Dr. Henry Bieler

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... Únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

RAKOVINA - Nikdy nezapomenu n a ten pocit BEZNADĚJE a STRACHU, co ve mně lékaři vyvolali!!!Sandřin  příběh - pouze přírodní cesta vedla k uzdravení a empatický lékař dr. Radan Gocal z Frenštátu pod Rad.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií. Nejkvalitnější extrakty z Reishi a Coriolusu

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Nejnov ější zkušenosti s Úspěšnou léčbou boreliózy, chlamydiózy, mykoplazmat a dalších koinfekcí.

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín.

KOHO (NE)OČKOVAT!

Antonín Baudyš: „Jsme v TICHÉ VÁLCE, připravené ELITAMI a USA."

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY  ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

Rozhovor s MUDr. SOŇOU PEKOVOU - 8. červenec 2021

Na svobodném kanálu

+

Soňa Peková odpo vídá na dotazy posluchačů - 27. října 2021 a nov é vyjádření z 2. ledna 2022, protože "PFIZER" musí zveřejnit utajované dokumenty... + 15. ledna 2022

KUBEK 2009

VÍCE

 

Můžete zavolat ministru Válkovi

728 264 930

Můžete mu i napsat: valekv@psp.cz, Vlastimil.Valek@top09.cz

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

KNIHA

NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online zde

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

 

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam sportovců zemřelých do 16. ledna 2022 v souvislosti s "vakcinací"

DEAD (272)

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VARUJE

 

 

 

Jak platné v roce 2020 - 2021

 

PROTESTSONG

 V DLOUHÉM ZATMĚNÍ 

Ilona Czáková, Roman Horký a KAMELOT

(Oficiální videoklip - Premiéra: 1. 12. 2020)

Do této písně jsme vložili na še srdce a nevymyté mozky

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

 

 

 

Standardní verze