6 nejlepších doplňků stravy založených na důkazech pro "mozkovou mlhu"

Ing. Zdeněk Rozehnal

"Mozková mlha", ačkoli sama o sobě není zdravotním stavem, označuje skupinu příznaků, jako jsou potíže s pamětí, neschopnost soustředit se, potíže se zpracováním informací, únava a rozptýlené myšlenky (1, 2).

Běžně postihuje lidi s určitými zdravotními potížemi, včetně fibromyalgie, Hashimotovy tyreoiditidy, neuroboreliozy, chronického únavového syndromu, deprese, poruch autistického spektra, celiakie a neuropsychiatrických poruch (1, 3).

K příznakům mozkové mlhy může přispívat mnoho faktorů, včetně nedostatku nebo nedostatečnosti živin. Ty se častěji vyskytují u lidí se zdravotními potížemi běžně spojovanými s mozkovou mlhou (4, 5, 6).

Pokud je mozková mlha způsobena nízkou nebo nedostatečnou hladinou vitaminů, minerálů a dalších živin, může být užitečná suplementace.

Tento článek se zabývá 6 prokazatelnými prospěšnými doplňky stravy, které mohou pomoci při mozkové mlze.

1. Vitamin D

Vitamin D je v tucích rozpustná živina nezbytná pro funkci imunitního systému, zdraví mozku a další. Nízká nebo nedostatečná hladina vitaminu D může negativně ovlivnit kognitivní zdraví a přispět k příznakům mozkové mlhy.

Lidé, kteří trpí depresí nebo depresivními příznaky, často pociťují příznaky mozkové mlhy, jako je špatná koncentrace a problémy s pamětí. Lidé s depresí mají také častěji nedostatek některých živin, včetně vitaminu D (7, 8).

Nedostatek vitaminu D je spojen se zvýšeným rizikem depresivních příznaků. Výzkum potvrzuje, že doplňky stravy s vitaminem D mohou pomoci zvýšit hladinu vitaminu D a mohou pomoci zlepšit depresivní příznaky, včetně mozkové mlhy (9, 10, 11, 12, 13).

Jiné studie ukazují, že doplňování vitaminu D může u některých lidí zlepšit celkové duševní zdraví - včetně nálady, negativních myšlenek a příznaků úzkosti a deprese (14, 15).

Také malá studie na 42 ženách po menopauze, které měly nízký obsah vitaminu D, zjistila, že ty, které po dobu jednoho roku doplňovaly 2 000 IU vitaminu D denně, dosahovaly lepších výsledků v testech učení a paměti než ty, které užívaly dávky 600 IU nebo 4 000 IU (16).

Shrnutí:

  • Některé studie ukazují, že nízká hladina vitaminu D může souviset s příznaky mozkové mlhy. Doplňování tohoto vitaminu může u některých lidí zlepšit paměť, koncentraci a náladu, což může pomoci zmírnit mozkovou mlhu.

2. Omega-3

Omega-3 mastné kyseliny jsou dobře známé pro své působivé zdravotní účinky. Užívání koncentrovaných doplňků omega-3 může prospívat zdraví mozku a zlepšovat některé příznaky mozkové mlhy, včetně potíží s pozorností a pamětí (17). Studie ukazují, že doplňování omega-3 mastných kyselin kyseliny eikosapentaenové (EPA) a kyseliny dokosahexaenové (DHA) může podpořit zdraví mozku, včetně paměti, pozornosti a nálady.

Studie zahrnující 176 dospělých s nízkým příjmem omega-3 zjistila, že doplňování 1,16 g DHA denně po dobu 6 měsíců vedlo ke zlepšení epizodické a pracovní paměti ve srovnání s placebem (18).

Jiná studie zjistila, že léčba 1,25 gramu nebo 2,5 gramu omega-3 mastných kyselin denně snížila pokles paměti u lidí, kteří zažívají osamělost, po dobu 4 měsíců (19).

Doplňky stravy s omega-3 mohou také zlepšit příznaky deprese a zlepšit náladu, což může pomoci snížit příznaky mozkové mlhy. Jeden přehled 26 studií ukázal, že užívání doplňků omega-3 s koncentrací EPA alespoň 60 % v dávce alespoň 1 gram denně může pomoci léčit depresivní příznaky (20).

Doplňky stravy s omega-3 navíc mohou pomoci zlepšit příznaky úzkosti. Lidé, kteří trpí úzkostí, mohou udávat příznaky mozkové mlhy, protože úzkost může negativně ovlivňovat náladu, koncentraci a paměť (21, 22).

Shrnutí:

  • Některé výzkumy ukazují, že doplňky stravy s obsahem omega-3 mohou zlepšit některé aspekty kognitivního zdraví, a tím pomoci snížit příznaky mozkové mlhy.

3. Hořčík

Hořčík je základní minerál, který je koncentrován v potravinách, jako jsou fazole, semena a špenát. Je nezbytný pro mnoho základních tělesných funkcí, jako jsou enzymatické reakce, produkce energie, funkce nervů a regulace krevního tlaku (23).

Mnoho lidí nemá ve stravě dostatek hořčíku, což může mít negativní vliv na zdraví mozku a vést k příznakům mozkové mlhy, jako jsou potíže se soustředěním.

Nízká hladina hořčíku je běžná u lidí, kteří jsou ve stresu, a může dokonce zvyšovat náchylnost ke stresu (24).

Stres může způsobit zhoršení paměti, špatnou koncentraci a příznaky úzkosti (25, 26).

Z tohoto důvodu může udržování optimální hladiny hořčíku prostřednictvím doplňků stravy pomoci snížit náchylnost ke stresu, a tím zlepšit kognitivní poruchy a příznaky mozkové mlhy související se stresem. Některé studie navíc spojují suboptimální hladinu hořčíku se snížením kognitivních funkcí a reakční doby a také se zvýšeným rizikem kognitivních poruch (27, 28).

Studie provedená na 2 466 osobách ve věku 60 let a více zjistila, že osoby s vyšší hladinou hořčíku si vedly lépe v testech kognitivních funkcí, jako je pozornost a paměť, a měly nižší riziko vzniku kognitivních poruch než osoby s nižší hladinou hořčíku (29, 30).

Některé výzkumy ukazují, že doplňky stravy s hořčíkem mohou také pomáhat při léčbě příznaků úzkosti a deprese, což může zlepšit příznaky mozkové mlhy související s těmito běžnými duševními stavy (31).

Shrnutí:

  • Nízká hladina hořčíku může negativně ovlivnit zdraví mozku. Doplňování hořčíku může pomoci snížit některé příznaky mozkové mlhy.

4. Vitamin C

Vitamin C je dobře známý pro svou roli ve zdraví imunitního systému, ale tato živina podporuje také mnoho dalších důležitých funkcí v těle, včetně zdraví mozku. Studie, které se zúčastnilo 80 zdravých dospělých osob, zjistila, že osoby s dostatečnou hladinou vitaminu C v krvi dosahovaly výrazně lepších výsledků v testech hodnotících paměť, pozornost, reakční dobu a soustředění než osoby s nízkou hladinou vitaminu C (32).

Nízká hladina vitaminu C může také negativně ovlivňovat náladu a nedostatek vitaminu C je spojován s depresemi a kognitivními poruchami (33).

Studie na 139 mladých mužích zjistila, že vyšší hladina vitaminu C souvisí se zlepšením nálady a nižší mírou deprese a zmatenosti (34).

Nedávná studie navíc naznačuje, že suplementace vitaminem C může zlepšit náladu u lidí se subklinickou depresí, což by mohlo zlepšit kognitivní výkonnost, a snížit tak mozkovou mlhu související s depresí (35)

Shrnutí:

  • Udržování dostatečné hladiny vitaminu C jeho doplňováním může pomoci udržet zdraví mozku a zlepšit příznaky mozkové mlhy.

5. B komplex

Studie ukazují, že nízká nebo nedostatečná hladina některých vitaminů skupiny B může vést k příznakům mozkové mlhy, jako jsou problémy s pamětí, potíže se soustředěním a další. U lidí s nízkou hladinou vitaminů skupiny B mohou doplňky stravy pomoci tyto příznaky zmírnit. Například studie provedená u 202 osob s kognitivními poruchami a nízkou nebo nedostatečnou hladinou vitaminu B12 zjistila, že doplňky B12 vedly ke zlepšení kognitivních funkcí u 84 % účastníků a ke zlepšení výsledků v testech paměti a pozornosti u 78 % účastníků (36).

Nedávná studie, která zahrnovala 39 000 osob, zjistila, že nízká hladina vitaminu B12 je spojena s horší pozorností a pamětí (37).

Nízká nebo nedostatečná hladina dalších vitaminů skupiny B, včetně vitaminu B6 a kyseliny listové, může také zhoršovat příznaky mozkové mlhy, včetně potíží se soustředěním a pamětí (38, 39).

Z tohoto důvodu může užívání kvalitního doplňku stravy s obsahem B-komplexu pomoci snížit riziko těchto příznaků mozkové mlhy.

Shrnutí:

  • Nízké hladiny některých vitaminů skupiny B mohou zhoršovat příznaky mozkové mlhy. Z tohoto důvodu může užívání doplňku stravy s B komplexem u některých lidí pomoci snížit příznaky mozkové mlhy.

6. L-theanin

L-theanin je sloučenina, která je koncentrovaná v zeleném čaji a dalších rostlinách. Některé studie ukazují, že užívání doplňku stravy s L-theaninem může přispět ke zlepšení mentální bdělosti, reakčního času a paměti. Nedávná studie u 69 dospělých ve věku 50-69 let zjistila, že jednorázová dávka 100,6 mg L-theaninu zlepšila reakční dobu a pracovní paměť v kognitivních testech (40).

Doplňky stravy s L-theaninem mohou také snižovat napětí a zvyšovat klid a relaxaci (41).

A co víc, malá studie zjistila, že 200 mg L-theaninu denně pomáhá snižovat příznaky spojené se stresem a zlepšuje spánek a některé aspekty kognitivního zdraví ve srovnání s placebem (42).

Snížení stresu, zlepšení kvality spánku a podpora kognitivního zdraví mohou pomoci zmírnit mozkovou mlhu.

Shrnutí:

  • L-theanin může při užívání ve formě doplňku stravy zmírnit příznaky mozkové mlhy, jako jsou problémy s pamětí a zpožděná reakční doba. Může také pomoci snížit stres a zlepšit spánek, což může zmírnit příznaky mozkové mlhy.

Další vlivy a způsoby, jak zmírnit mozkovou mlhu

Příznaky mozkové mlhy mohou souviset s řadou faktorů, včetně nedostatku živin, nedostatku spánku, stresu a dokonce i s nediagnostikovanými zdravotními problémy.

Pokud se u vás objevují příznaky, jako jsou problémy s pamětí, potíže se soustředěním a neschopnost zpracovávat informace, je dobré poradit se s odborníkem. Ten může provést testy, které vám pomohou zjistit, proč se u vás tyto příznaky objevují.

Například zdravotní stavy, jako je Hashimotova tyreoiditida, celiakie a úzkostné poruchy, se mohou projevovat příznaky mozkové mlhy (1, 3, 43). Demence a Alzheimerova choroba se navíc mohou projevovat příznaky mozkové mlhy, jako je zapomnětlivost a potíže se zpracováním informací. Pokud k příznakům mozkové mlhy přispívá základní onemocnění, je velmi důležité stanovit správnou diagnózu a léčbu.

K příznakům mozkové mlhy mohou vést také některé životní návyky.

Nedostatek spánku, strava s vysokým obsahem ultra zpracovaných průmyslových potravin a nadměrná konzumace alkoholu jsou spojovány se špatnou pamětí, obtížemi se soustředěním, depresivními příznaky a dalšími kognitivními problémy, které někteří lidé mohou popisovat jako mozkovou mlhu (44, 45, 46).

Na vzniku vaší mozkové mlhy se může podílet více faktorů, proto je důležité spolupracovat s odborníkem, abyste přišli na kloub tomu, proč se u vás tyto příznaky objevují, a vytvořit plán léčby.

Shrnutí:

  • Na vzniku mozkové mlhy se může podílet mnoho faktorů, například nedostatek živin, zdravotní problémy a nedostatek spánku. Pokud trpíte mozkovou mlhou, poraďte se s odborníkem, abyste vyloučili závažné možné příčiny a našli vhodnou léčbu.

Závěr

"Mozková mlha" je popisována kognitivními příznaky, jako jsou problémy s pamětí a obtížné soustředění. Některé výzkumy ukazují, že určité doplňky stravy mohou být užitečné pro ty, kteří trpí příznaky mozkové mlhy.

Neoptimální nebo nízké hladiny některých živin mohou přispívat k příznakům souvisejícím s mozkovou mlhou nebo je způsobovat, takže doplňování těchto živin může pomoci.

Mozková mlha má však mnoho možných příčin, z nichž některé jsou závažné. Je nezbytné spolupracovat s odborníkem, abyste získali správnou diagnózu a včas.

Tradiční čínská medicína

 

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života