Může nedostatek některých živin způsobit mozkovou mlhu?

- Pixabay

Barbora Nová

Mozková mlha, která se vyznačuje příznaky jako zmatenost, zapomnětlivost a potíže se soustředěním, může být složitým a frustrujícím problémem.

Navíc může být mozková mlha způsobena celou řadou onemocnění, takže je obtížné ji diagnostikovat a léčit.

Kromě hormonálních změn, chronického stresu a nedostatku spánku si mnoho lidí může klást otázku, zda může mít na mozkovou mlhu vliv také strava.

Následují běžné příčiny mozkové mlhy a zda k ní mohou přispívat nedostatky některých živin.

Co je to mozková mlha?

"Mozková mlha" je termín používaný k označení skupiny příznaků, které mohou ovlivnit vaši schopnost jasně myslet (1).

Obvykle ji charakterizují problémy jako např:

 • potíže se soustředěním
 • zapomnětlivost
 • zmatenost
 • nedostatečná duševní jasnost
 • pomalé nebo pomalé myšlení
 • pocit snadné rozptýlenosti
 • obtížné vyjadřování myšlenek

V některých případech může mozková mlha narušovat váš výkon v práci nebo ve škole a může vám ztěžovat plnění úkolů.

Předpokládá se, že k mozkové mlze dochází v důsledku chronického zánětu na nízké úrovni v mozku, který může být způsoben řadou různých faktorů (1).

Léčba základní příčiny mozkové mlhy může naštěstí pomoci zmírnit příznaky a zlepšit jasnost myšlení.

Shrnutí:

 • Mozková mlha je termín označující skupinu příznaků, které mohou ovlivňovat soustředění, pozornost a paměť. Léčba příčiny může zmírnit příznaky a zlepšit duševní jasnost.

Může nedostatečné stravování vést k mozkové mlze?

Některé výzkumy naznačují, že nedostatečné stravování (nedostatečná konzumace jídla) může negativně ovlivnit kognitivní funkce, což vede k příznakům, jako je mozková mlha.

Částečně je to proto, že nedostatečné stravování může zvýšit riziko nedostatku živin, z nichž některé mohou způsobit nebo zhoršit mozkovou mlhu (2).

Jeden přehled například uvádí, že nedostatek některých živin ve stravě může přispívat ke ztrátě paměti (3).

Stejně tak přehled poznamenal, že zvýšený příjem ovoce a zeleniny bohatých na antioxidanty by mohl snížit oxidační stres a zánět, což by skutečně mohlo pomoci zabránit poklesu kognitivních funkcí (3).

Nedostatečné stravování může být také spojeno s depresí a úzkostí. Jedna studie například zjistila, že u lidí s rakovinou, kteří trpěli podvýživou, byla téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost výskytu příznaků úzkosti a více než šestkrát vyšší pravděpodobnost výskytu příznaků deprese (4).

Úzkost i deprese mohou negativně ovlivňovat kognitivní funkce a mohou potenciálně zhoršovat mozkovou mlhu (5, 6).

Shrnutí:

 • Nedostatečné stravování může zvýšit riziko nedostatku živin, z nichž některé mohou způsobovat mozkovou mlhu. Může také přispívat ke vzniku úzkosti a deprese, které mohou negativně ovlivňovat funkci mozku.

Může nedostatek konkrétních živin způsobit zamlžení mozku?

K mozkové mlze může přispívat nedostatek několika živin, včetně vitaminu D, vitaminu B-12, železa a omega-3 mastných kyselin.

Vitamin D

Vitamin D hraje klíčovou roli v několika aspektech zdraví, včetně funkce mozku (7).

Zajímavé je, že některé výzkumy zjistily, že nízká hladina vitaminu D může být také spojena s vyšším rizikem deprese (8, 9).

Deprese může způsobovat řadu příznaků, včetně mozkové mlhy a problémů s pamětí (10, 11).

Pokud máte nedostatek vitaminu D, můžete jeho hladinu upravit užíváním doplňků stravy, konzumací více obohacených potravin nebo pravidelným pobytem na slunci. To může být prospěšné při depresi, poklesu kognitivních funkcí a mozkové mlze (12, 13, 14, 15).

Jedna studie na 42 starších ženách s nízkou hladinou vitaminu D totiž zjistila, že ty, které po dobu jednoho roku doplňovaly 2 000 IU vitaminu D denně, dosahovaly lepších výsledků v testech učení a paměti ve srovnání s těmi, které užívaly 600 IU nebo 4 000 IU denně (16).

Vitamin B-12

Vitamin B-12 je důležitá mikroživina, která se podílí na syntéze DNA, tvorbě červených krvinek a funkci centrálního nervového systému (17).

Nedostatek tohoto klíčového vitaminu může negativně ovlivnit funkci mozku, což může způsobit problémy s pamětí, myšlením a úsudkem (18, 19).

Zvýšení příjmu vitaminu B-12 prostřednictvím potravinových zdrojů nebo doplňků stravy může být naštěstí prospěšné.

Například jedna studie provedená na 202 osobách s kognitivními poruchami a nízkou hladinou vitaminu B-12 zjistila, že doplnění vitaminu B-12 zlepšilo kognitivní schopnosti u 84 % účastníků a zlepšilo výsledky v testu hodnotícím paměť, jazyk a pozornost u 78 % účastníků (19).

Železo

Ačkoli je železo možná nejznámější pro svou roli při podpoře tvorby zdravých červených krvinek, podílí se také na kognitivních funkcích a vývoji mozku (20, 21).

Některé výzkumy zjistily, že jak vysoká, tak nízká hladina železa v krvi může narušit funkci nervového systému, což může vést ke změnám paměti, pozornosti a chování - to vše je spojeno s mozkovou mlhou (22).

Zajímavé je, že jedna studie dokonce ukázala, že stav železa významně souvisí s kognitivními schopnostmi u dětí, což znamená, že děti s anémií z nedostatku železa měly v testu měřícím mentální funkce častěji nižší skóre (23).

Protože se železo nachází převážně v živočišných produktech, vegani a vegetariáni mohou zvýšit příjem obohacených potravin, aby uspokojili své potřeby, nebo zvážit konzultaci s odborníkem, aby zjistili, zda jim může pomoci doplňování železa (20).

Omega-3 mastné kyseliny

Omega-3 mastné kyseliny jsou typem zdravého tuku, který se přirozeně vyskytuje v mnoha druzích ryb (24).

Některé výzkumy potvrzují, že omega-3 mastné kyseliny mohou kromě snižování zánětů a podpory zdraví srdce podporovat také funkci mozku (25, 26).

Nízká hladina omega-3 mastných kyselin by totiž mohla souviset s vyšším rizikem deprese, která může způsobovat mozkovou mlhu (27, 28).

Navíc jeden přehled uvádí, že kyselina dokosahexaenová (DHA), specifický typ omega-3 mastné kyseliny, hraje ústřední roli ve funkci mozku v průběhu celého života a může být spojena s významným zlepšením učení a paměti (29).

Pokud nejíte pravidelně ryby, možná by stálo za to zvážit doplněk stravy s omega-3, abyste měli ve stravě dostatek tohoto pro srdce zdravého tuku, který může pomoci předcházet mozkové mlze.

Studie ukazují, že suplementace omega-3 mastnými kyselinami může u starších osob přispět ke zlepšení několika ukazatelů kognitivních funkcí, včetně krátkodobé paměti a rychlosti vnímání (schopnost přesně plnit úkoly zahrnující vizuální vnímání) (30).

Další živiny

K mozkové mlze může přispívat i několik dalších nedostatků živin, např:

 • Hořčík. Kromě toho, že zvyšuje náchylnost organismu ke stresu - což může přispívat k mozkové mlze - může být nedostatek tohoto klíčového minerálu spojen také se snížením kognitivních funkcí (31, 32, 33, 34).
 • Vitamin C. Jedna studie zjistila, že dostatečná hladina vitaminu C v krvi je spojena se zlepšením koncentrace, paměti, soustředění a pozornosti. Nízká hladina vitaminu C může také způsobovat příznaky, jako je deprese, což může přispívat k zamlžování mozku (35, 36).
 • Cholin. Tato mikroživina je nezbytná pro funkci mozku a mohla by pomáhat chránit před poklesem kognitivních funkcí. Jedna studie zjistila, že doplňování cholinu zlepšuje paměť, učení a rychlost zpracování dat (37, 38).

Shrnutí:

 • Nedostatek několika živin by mohl potenciálně přispívat ke vzniku mozkové mlhy, včetně vitaminu D, vitaminu B12, železa a omega-3 mastných kyselin. Mozkovou mlhu může způsobovat také nízká hladina hořčíku, vitaminu C a cholinu.

Další příčiny mozkové mlhy

Kromě výše uvedených nedostatků živin může k zamlžení mozku přispívat několik dalších faktorů.

Například některé hormonální změny, ke kterým dochází během těhotenství nebo menopauzy, mohou ovlivnit paměť a koncentraci, což vede k mozkové mlze (39, 40).

Nedostatek spánku může také zhoršit soustředění a ztížit soustředění během dne (41).

Chronický stres může také způsobovat duševní únavu, která vede k problémům s pamětí a rozhodováním (42, 43).

Navíc některé léky mohou vést k mozkové mlze, včetně léčby rakoviny, jako je chemoterapie. Hodně předepisované "léky" na cholesterol - statiny - způsobují mj. také mozkovou mlhu, postupně ztratíte přehled o realitě (1, 44).

Exklusivní rozhovor M. Adamse s Dr. Batmanghelidjem

Mike: A farmaceutické firmy vědí, že léčení cholesterolu je obrovský průmysl...

Dr. B.: Je to desetimiliardový průmysl. Existuje zpráva, že statiny, léky snižující hladinu cholesterolu, ve skutečnosti způsobují amnézii. Jinými slovy: mozek zcela ztratí představu o tom, co se děje. Tato zpráva byla zveřejněna vynikajícím lékařem. Byl lékařem u letectva a je výzkumníkem v NASA. Ví, o čem mluví. Sám měl tento problém.

Celý článek:

Zjištění vědců z Východofinské univerzity - univerzitní nemocnice v Kuopiu

Finská šestiletá studie odhalila, že u lidí užívajících statiny, je pravděpodobnost vzniku cukrovky II. typu vyšší o 46%.

Do této studio bylo zapojeno 8746 mužů ve věku 45 až 73 let, z nichž necelá čvrtina užívala pravidelně statiny, přičemž na začátku studie nikdo z nich neměl diagnostikovanou cukrovku. Po šesti letech byla zjištěna cukrovka II. typu u 625 mužů. Když vědci zakalkulovali vliv všech rizikových faktorů pro vznik cukrovky, jako je tělesná hmotnost, věk, strava, výskyt cukrovky v rodině, kouření, konzumace alkoholu a cvičení, vyšla jim překvapující skutečnost:

pravidelné užívání statinů zvyšuje hrozbu vzniku cukrovky II. typu o 46 procent!

Finové konstatovali, že farmalék podle všeho mění citlivost lidského organismu na inzulin a tím omezuje vylučování tohoto důležitého hormonu. Tím se zhoršuje schopnost těla regulovat hladinu cukrů v krvi.

Nejvíce jsou zdravotně ohroženi lidé užívající statiny ve věku od 65 let,

přičemž nejčastějším vedlejším účinkem statinů je u nich bolest dolních končetin. V souvislosti s tím dochází někdy i k poškození a úbytku svalů. Dále se objevují nevolnosti, průjmy, zácpy, poruchy činnosti jater, slinivky, selhání ledvin, otoky kloubů, symptomy chřipky, únavnost a vyvolání šedého zákalu.

V ČR užívá statiny necelý milion osob, což řadí statiny s velkým náskokem na první místo v nejužívanějších lécích.

V některých britských a amerických lékařských časopisech se radí nahradit statiny kvalitní čokoládou a to 10 gramů denně nebo jedním jablkem.

Dr. Ladislav Šafránek: Na počátku "podvodu" s cholesterolem byly zfalšované studie, zaplacené farmaceutickým průmyslem!

Zhoršení zraku až úplná slepota je uváděna jako jeden z mnohých rizik dlouhodobé aplikace statinů proti zvýšenému cholesterolu. Pokud statiny „léčený“ pacient informuje o nápadném zhoršení zraku lékaře z oficiální chemické medicíny, ten prostě konstatuje, že se to starším lidem "normálně" stává.

Více:

K dalším zdravotním stavům, které mohou přispívat k mozkové mlze, patří (10, 45, 46, 47, 48, 49):

Pokud trpíte chronickou nebo přetrvávající mozkovou mlhou, může vám odborník pomoci určit příčinu a stanovit nejlepší způsob léčby.

Shrnutí:

 • Existuje mnoho dalších faktorů, které mohou způsobovat mozkovou mlhu, včetně hormonálních změn způsobených těhotenstvím nebo menopauzou, nedostatku spánku, chronického stresu a některých léků nebo zdravotních potíží.

Často kladené otázky

Může podvýživa způsobovat mozkovou mlhu?

Podvýživa (příliš malý nebo příliš velký příjem některých živin) může zvýšit riziko mozkové mlhy. Může také přispívat ke vzniku úzkosti a deprese, které mohou negativně ovlivňovat kognitivní funkce (4, 5, 6).

Co je příznakem mozkové mlhy?

K mozkové mlze může přispívat mnoho různých faktorů, včetně hormonálních změn, nedostatku spánku, nedostatku vitamínů a chronického stresu. Mozkovou mlhu mohou způsobovat také některé léky a zdravotní stavy, například fibromyalgie, deprese, demence, dehydratace a hypotyreóza (1).

Jaké vitaminy jsou na mozkovou mlhu nejlepší?

Pokud je vaše mozková mlha způsobena nízkou hladinou určité živiny - například vitaminu B-12, vitaminu D, železa nebo omega-3 mastných kyselin - může být prospěšná suplementace.

Závěr

Strava hraje důležitou roli ve fungování mozku a může přispívat k jeho zamlžování.

Zejména nedostatečné stravování ztěžuje uspokojování nutričních potřeb a může přispívat k problémům, jako jsou deprese a úzkost, které mohou ovlivňovat funkci mozku.

Nedostatek několika konkrétních živin by mohl zhoršovat mozkovou mlhu, včetně vitaminu D, vitaminu B12, železa, omega-3 mastných kyselin, vitaminu C, hořčíku a cholinu.

Existuje však mnoho dalších možných příčin mozkové mlhy, včetně faktorů životního stylu a zdravotního stavu.

Z tohoto důvodu je nejlepší poradit se s odborníkem, pokud trpíte chronickou nebo přetrvávající mozkovou mlhou. Ten vám pomůže určit příčinu a nejlepší způsob léčby.

6 nejpravděpodobnějších příčin mozkové mlhy

- Pixabay

Barbora Nová

Co je to mozková mlha?

Mozková mlha je příznak, který může být způsoben stresem, změnami spánku, léky a dalšími faktory. Může způsobovat zmatenost, problémy s pamětí a nesoustředěnost.

Mozková mlha sama o sobě není zdravotní stav, ale příznak jiných zdravotních potíží.

Jedná se o typ kognitivní dysfunkce zahrnující:

 • problémy s pamětí
 • nedostatek duševní jasnosti
 • špatné soustředění
 • neschopnost soustředit se

Někteří lidé ji také popisují jako duševní únavu. V závislosti na závažnosti může mozková mlha narušovat práci nebo školu. Nemusí však být trvalou součástí vašeho života.

Jaké jsou příčiny mozkové mlhy?

Existuje několik vysvětlení, proč k mozkové mlze dochází. Jakmile zjistíte základní příčinu, můžete začít problém řešit.

Následuje šest nejpravděpodobnějších příčin.

1. Stres

Podle výzkumu z roku 2017 může chronický stres zvyšovat krevní tlak, oslabovat imunitní systém a vyvolávat deprese. Může také způsobovat duševní únavu (1).

Když je mozek vyčerpaný, hůře se mu přemýšlí, uvažuje a soustředí.

2. Nedostatek spánku

Špatná kvalita spánku může podle výzkumu z roku 2021 narušit, jak dobře funguje váš mozek. Snažte se spát 8 až 9 hodin denně (2).

Příliš málo spánku může vést ke špatnému soustředění a chmurným myšlenkám.

3. Hormonální změny

Hormonální změny mohou podle výzkumu 2018 také vyvolat mozkovou mlhu. Hladiny hormonů progesteronu a estrogenu se během těhotenství zvyšují. Tato změna může ovlivnit paměť a způsobit krátkodobé kognitivní poruchy (3).

Podobně pokles hladiny estrogenu během menopauzy může podle výzkumu 2019 způsobit zapomnětlivost, špatnou koncentraci a zamlžené myšlení (4).

4. Strava

Strava může také hrát roli při vzniku mozkové mlhy. Vitamin B12 podporuje zdravou funkci mozku a nedostatek vitaminu B12 může podle přehledu výzkumu z roku 2021 přinést mozkovou mlhu (5).

Pokud máte potravinové alergie nebo přecitlivělost, může se po konzumaci některých potravin objevit mozková mlha (6).

Mezi ně patří např:

Odstranění spouštěcích potravin ze stravy může příznaky zlepšit.

5. Léky

Pokud při užívání léků pozorujete mozkovou mlhu, poraďte se se svým lékařem. Podle výzkumu z roku 2021 může být mozková mlha známým vedlejším účinkem těchto léků. Snížení dávky nebo přechod na jiný lék může vaše příznaky zlepšit (7).

Mozková mlha se může vyskytnout také po léčbě rakoviny. To se označuje jako chemo mozek (8).

6. Zdravotní stavy

Zdravotní stavy spojené se zánětem, únavou nebo změnami hladiny glukózy v krvi mohou také způsobovat duševní únavu. Podle výzkumu z roku 2020 je například mozková mlha příznakem chronického únavového syndromu, který zahrnuje přetrvávající únavu po delší dobu (9).

Lidé, kteří trpí fibromyalgií, mohou podobnou mlhavost pociťovat denně, uvádí přehled výzkumu z roku 2015 (10).

Mezi další stavy, které mohou způsobovat mozkovou mlhu, patří např:

Jak se diagnostikuje mozková mlha

Pokud máte přetrvávající nejasnosti, které se zhoršují nebo se nezlepšují, poraďte se s odborníkem.

Pomocí jediného testu nemůže odborník diagnostikovat mozkovou mlhu. Mozková mlha může signalizovat základní problém, proto by měl lékař provést fyzikální vyšetření a měl by se zeptat na vaše:

 • duševní zdraví
 • stravu
 • úroveň fyzické aktivity
 • aktuální léky nebo doplňky stravy

Měli byste lékaře informovat o dalších příznacích, které můžete mít. Například člověk s hypotyreózou může mít vedle vypadávání vlasů, suché kůže, přibývání na váze nebo lámavých nehtů také mozkovou mlhu.

Krevní testy také mohou pomoci určit příčinu mozkové mlhy.

Krevní test může zjistit následující skutečnosti:

 • nepravidelnou hladinu glukózy
 • špatnou funkci jater, ledvin a štítné žlázy.
 • nedostatky ve výživě
 • infekce
 • zánětlivá onemocnění

Na základě výsledků by měl lékař rozhodnout, zda je třeba provést další vyšetření. Mezi další diagnostické nástroje mohou patřit zobrazovací testy, které se podívají dovnitř těla, jako je rentgen, magnetická rezonance (MRI) nebo počítačová tomografie (CT).

Lékař může také provést testy na alergie nebo spánkovou studii, aby zjistil, zda se nejedná o poruchu spánku.

Vedení potravinového deníku vám může pomoci zjistit, zda vaše strava přispívá k zamlžování mozku.

Jak léčit mozkovou mlhu

Léčba mozkové mlhy závisí na příčině. Pokud jste například chudokrevní, mohou doplňky železa zvýšit tvorbu červených krvinek a snížit mozkovou mlhu.

Pokud vám bylo diagnostikováno autoimunitní onemocnění, může vám lékař doporučit kortikosteroidy nebo jiné léky na snížení zánětu nebo potlačení imunitního systému.

Někdy je zmírnění mozkové mlhy otázkou nápravy nedostatku ve výživě, změny léků nebo zlepšení kvality spánku.

Mezi domácí prostředky na zlepšení mozkové mlhy patří:

 • spát 8 až 9 hodin denně
 • zvládání stresu tím, že budete znát svá omezení a vyhnete se nadměrnému pití alkoholu a užívání kofeinu
 • cvičení
 • posílení myšlení (zkuste pracovat jako dobrovolník nebo řešit mozkové hádanky)
 • vyhledávání příjemných činností
 • zvýšení příjmu bílkovin, ovoce, zeleniny a zdravých tuků

Závěr

Mozková mlha může být frustrující, ale úleva je možná. Své příznaky byste neměli ignorovat, protože pokud se neléčí, může mít mozková mlha dopad na kvalitu vašeho života. Jakmile se odstraní příčina, může se vaše duševní jasnost zlepšit.

Úžasný kurkumin a zkvalitnění činnosti mozku

Ing. Zdeněk Rozehnal
 
 • kurkumin (kurkuminoidy) oproti klasickým antibiotikům likviduje nejen baktérie, ale i viry a baktérie nejsou schopny vůči němu vytvořit rezistenci
 • nejúčinnější jsou kurkuminoidy obalené fosfolipidy - technologie Phytosome® zvyšuje využitelnost kurkuminu 29x oproti standardním extraktům kurkuminu, což zabezpečuje maximální prostup do těla a jeho následné využití
 • kurkumin s ochrannou známkou Meriva® s patentovanou technologií Phytosome® je využíván i při klinických zkouškách
 • pravidelným užíváním 2 kapslí tohoto extraktu z kurkumy při jídle (pro zajímavost v ceně 2 cigaret) uděláte pro svoje zdraví moc, ale posuďte sami...

O jeho velice pozitivních účincích ve spojitosti s cukrovkou, prostatou, lupénkou, rakovinou jsem psal dříve a pro oživení znovu část publikuji níže, pod tímto článkem, v odkazech.

dr. Joseph Mercola, lékař pro zdravou dlouhověkost

Ale nově zveřejněný výzkum potvrzuje, že kurkuminový doplněk stravy může také zlepšit paměť a soustředění a tím mj. snížit vaše riziko Alzheimerovy nemoci (odborníci odhadujíí, že genetika je zodpovědná za méně než 5% případů Alzheimerovy choroby!). A nejen to! Potvrdila to dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie, zveřejněná v časopise American Journal of Geriatric Psychiatry v roce 2018, které se zúčastnilo 40 dospělých ve věku od 50 do 90 let, udávajících mírně výpadky paměti.

Je nutné uvést, že v počátku výzkumu neměl žádný z nich diagnostikovanou demenci. Účastníci po dobu 18 měsíců byli rozděleni do 2 skupin, v jedné skupině dostávali 2x denně trvale 90 miligramů kurkuminu, ve druhé placebo. Pro neznalé, nikdo tedy nevěděl po dobu 18 měsíců, zda užívá kurkumin nebo neúčinnou látku.

Na začátku studie, a pak v šestiměsíčních intervalech, bylo provedeno standardní posouzení poznávacích schopností a na začátku a konci studie jim byla v krvi změřena hladina kurkuminu.

Třicet účastníků také podstoupilo snímkování pozitronovou emisní tomografií (PET) pro posouzení jejich hladiny amyloidových plaků a tau usazenin před a po léčbě. Obě totiž značně souvisí s rizikem Alzheimerovy choroby.

Subjektivně ti, kteří dostávali kurkumin, zaznamenali významné zlepšení paměti a soustředění, zatímco kontrolní skupina žádné zlepšení nepocítila.

Snímky PET (pozitronová emisní tomografie) potvrdily, že léčená skupina měla ve srovnání s kontrolní skupinou, neužívající kurkumin v oblastech mozku, které řídí paměť, významně méně amyloidových plaků a tau usazenin.

Na základě testů si skupina užívající kurkumin za jeden a půl roku léčby zlepšila paměť v průměru o neuvěřitelných 28 procent

Tau (τ, zkratka pro tubulin-associated unit) je označení pro skupinu příbuzných proteinů a hrají důležitou roli v nervové tkáni. Při Alzheimerově nemoci dochází k ukládání tau proteinů v mozku. Společně potom amyloid beta a tau jsou  dva základní biochemické příznaky Alzheimerovy choroby v mozku.

Navíc se také v rámci tohoto výzkumu potvrdilo, že kurkumin zvyšuje hladiny mozkového neurotrofního faktoru (BDNF), jehož snížené hladiny jsou dávány do souvislosti s Alzheimerovou chorobou.

Kurkumin však může vašemu mozku prospívat i jinak a snižovat vaše riziko demence působením na cesty, které pomáhají zvrátit inzulínovou rezistenci, hyperlipidemii a další symptomy, spojující se s metabolickým syndromem a obezitou.

Zdroj: articles.mercola.com

KURKUMIN PHYTOSOME

90 x 500 mg

Betaglucan MaxCell

KURKUMIN KOMPLEX MERIVA®

Technologie Phytosome®

Phytosome® technologie zvyšuje využitelnost kurkuminu  29x neboli o 2900%  oproti standardním extraktům kurkuminu. A nemusíte kurkumin kombinovat s piperinem (černým pepřem), který zvyšuje propustnost tlustého střeva.

Patentovaná forma

Curcumin Phytosome® Power Complex je patentovaná forma kurkuminu navázaného na komplex fosfolipidů s klinicky prokázanou zvýšenou 29násobnou vstřebatelností a biologickou dostupnosti.

Curcumin Phytosome Power Complex zajišťuje lepší profil kurkuminoidů v krevní plasmě díky vysokému obsahu dementhoxykurkuminu, který je považován za důležitější pro protizánětlivé účinky.

Patentovaná technologie Phytosome® do fosfolipidového přípravku zabuduje všechny 3 základní kurkuminoidy:

 • Kurkumin
 • Demethoxykurkumin
 • Bisdemethoxykurkumin

a proto ten úžasný průnik do těla a tím ta jedičná účinnost. Díky své kvalitě je používán i při klinických zkouškách, článek níže.

Složení: 500 mg Meriva® Phytosome® Turmeric Complex patentovaná směs extraktu kořene kurkumy a fosfatidylcholinu - 500 mg - Kurkumin a další kurkuminoidy, min. 20%

Balení: 90 kapslí x 500 mg, 100% čistý extrakt, neobsahuje plnidla ani konzervační látky rostlinné tobolky – vhodné pro vegetariány a vegany

Dávkování:

 • pro prevenci 1-2 kapsle denně
 • při zdravotních problémech: 2-4 kapsle denně
 • kapse užívejte nejlépe s jídlem a dostatečně zapijte

Srovnávací absorpce standardizované směsi kurkuminoidů a její lecitinové formulace MERIVA® - 29násobná absorpce

V randomizované, dvojitě zaslepené, zkřížené studii na lidech byla zkoumána relativní absorpce standardizované směsi kurkuminoidů a odpovídajícího lecitinového přípravku (Meriva®). U obou přípravků byly použity klinicky ověřené dávky a byly hodnoceny plazmatické hladiny všech tří hlavních kurkuminoidů [kurkuminu (1a), demethoxykurkuminu (1b) a bisdemethoxykurkuminu (1c)].

Celková absorpce kurkuminoidů byla u přípravku Meriva® přibližně 29krát vyšší než u odpovídající neformulované směsi kurkuminoidů, ale bylo možné detekovat pouze metabolity fáze 2 a plazmatické koncentrace byly stále výrazně nižší než koncentrace potřebné pro inhibici většiny protizánětlivých cílů kurkuminu. Pozoruhodné je, že fosfolipidová formulace zvýšila absorpci demethoxylovaných kurkuminoidů mnohem více než kurkuminu (1a), přičemž mezi přípravkem Meriva a odpovídající neformulovanou směsí kurkuminoidů byly významné rozdíly v plazmatickém profilu kurkuminoidů.

Hlavním kurkuminoidem v plazmě po podání přípravku Meriva tedy nebyl kurkumin (1a), ale demethoxykurkumin (1b), který je v mnoha protizánětlivých testech in vitro účinnějším analogem. Lepší vstřebávání a možná i lepší profil kurkuminoidů v plazmě by mohly být základem klinické účinnosti přípravku Meriva® při dávkách výrazně nižších než u neformulovaných směsí kurkuminoidů.

Originál: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21413691/

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 19 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života