Vědce ohromilo, když zjistili, že střevní bakterie ovlivňují naše nálady a funkce mozku

Rhonda Johansson

Vědcům se podařilo prokázat u lidí souvislosti mezi střevními bakteriemi a emocemi. Je to poprvé, co se podařilo zkoumat odlišnosti v chování a v neurobiologických ukazatelích v závislosti na osídlení střevními bakteriemi. Vědci z kalifornské univerzity v Los Angeles při tomto experimentu pozorovali 40 zdravých žen a sestavovali charakteristiky jejich chování a činnosti mozku ve vztahu k profilu jejich střevní mikroflory.

2 skupiny žen

V rámci této studie bylo potřeba analyzovat mikrobiální složení vzorků stolice sledovaných osob a měřit mozkovou aktivitu metodou MRI, ze které bylo možné vyhodnocovat jejich emoční reakce. Ženy byly rozděleny do skupin podle bakterií, které převládaly v jejich stolici.

 • do první skupiny tak bylo zařazeno 33 žen, u nichž převládaly bakterie rodu Bacteroides,
 • do druhé skupiny pak zbývajících 7 žen s bakteriemi rodu Prevotella.

První překvapení nastalo již při zjištění, že ženy z první skupiny vykazovaly silnější vrstvy šedé hmoty v mozku v oblastech frontal cortex a insula. To jsou oblasti, ve kterých se odehrává naše zpracovávání informací. Ve druhé skupině se naopak vyskytovalo větší množství neuronových spojení v oblastech, které souvisí s emocemi, pozorností a vnímavostí. Tato skupina také vykazovala menší objem v hippocampu, ve kterém se ukládá naše dlouhodobá paměť a který řídí naše odezvy v emočních situacích. A jak se dalo očekávat, ve druhé skupině docházelo při prohlížení testovacích fotografií k silnějším negativním pocitům, jako jsou úzkost, podrážděnost nebo zvýšený stres.

Zjištěné výsledky pouze dokládají už dlouho známé teorie, že existuje propojenost mezi střevními bakteriemi a našimi emocemi. Předchozí výzkum probíhal pouze na zvířatech, takže stále chyběly důkazy tohoto propojení u lidí.

Autoři studie upozorňují, že jejich výsledky nedokazují, že by bakterie ve střevech ovlivňovaly vývoj mozku, nebo že by rozdílnosti ve stavbě mozku jakkoliv narušovaly produkci bakterií. Byla ale odkryta možnost, že mezi lidským mozkem a střevními bakteriemi existují souvislosti.

Kompletní závěry této studie byly publikovány v magazínu The Psychosomatic Medicine.

Mozek je propojen se střevy

Stále přibývají nové důkazy o tom, že střeva jsou v podstatě naším „druhým mozkem“. Vědci proto začali zkoumat, jak střeva mohou ovlivňovat procesy v mozku a naopak. Dosavadní výsledky již naznačují, že střevní mikroflora a s ní související stav trávicího traktu (jako je např. syndrom dráždivého tračníku) mohou dokonce vést i k depresi nebo k úzkostem.

Vnitřní nervový systém (enteric nervous system - ENS) se skládá z více než 100 miliónů nervových buněk, které obklopují trávicí trubici od jícnu až po konečník. Dr. Jay Pasricha - specialista na ENS, který je zaměřen na jeho spojitost s náladovostí, o tom říká: „Desítky let se výzkumníci a lékaři domnívali, že se úzkosti a deprese podílí na potížích trávení, jako jsou zácpy, průjmy, krvácení nebo bolestivost břicha. Avšak současné studie dokládají, že by to mohlo být i obráceně. Dokázalo se již, že pokud dojde k podráždění trávicího systému (ať už kvůli onemocnění nebo nevhodné stravě), začne tento vysílat signály do centrálního nervového systému a to pak nevyhnutelně vede i ke změnám nálad.“

Dr. Pasricha tak navrhuje možné vysvětlení, proč u lidí se syndromem dráždivého tračníku dochází ve zvýšené míře k depresím a stavům úzkosti.

Pokud k této spojitosti přihlédneme, může to vést ke zlepšení léčby a prevence. A ještě důležitější je to, že by to mohlo přimět pacienty, aby se více zaměřili na svůj životní styl a své návyky - především v oblasti stravování.

Dostatečná a každodenní konzumace ovoce, zeleniny, ořechů a dalších zdravých potravin by tak u nás mohla významně omezit i rizika vzniku psychických problémů

vhodné dodat: bez chemického euro hnusu

Pokud vezmeme v úvahu, že léky předepisované na psychické potíže nám způsobují i mnoho nežádoucích vedlejších účinků (z nichž mnohé mohou vést následně i k těžkým somatickým potížím), pak by se přechod na zdravější životní styl mohl ukázat jako snadnější (a také levnější) způsob léčby...

Použité zdroje:

Originál: www.naturalnews.com/2017-07-10-scientists-stunned-to-learn-that-gut-bacteria-seem-to-have-control-over-your-moods-and-brain-function.html

2 v 1

Hericium - pro mozek i zažívací trakt

 Hericium  erinaceus je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji výjimečně můžeme najít v Beskydech a Žďárských vrších. O tuto medicinální houbu mají zájem především v posledních deseti letech vědecké týmy především kvůli obsahu léčivých látek a to polysacharidů, polypeptidů, threitolu, D-arabinitolu, erinacinu a kyseliny palmitové. Kromě léčivých látek obsahuje korálovec ježatý také všechny aminokyseliny a minerály: draslík, zinek, železo, germanium, selen a fosfor. Na druhé straně sodík, který v těle zadržuje vodu a způsobuje vysoký krevní tlak, je v korálovci jen malé množství.

Korálovec ježatý je jako všechny medicinální houby zdrojem glukanů se schopností přirozeně podpořit obranyschopnost těla a vzhledem k vysokému obsahu vlákniny pozitivně podporuje trávení. Proto pomáhá pacientům trpícím žaludečními a dvanáctiterníkovými vředy, jakož i při gastritidách. Hericium obsahuje také látku zvanou erinacin, která povzbuzuje nervový systém a její užívání pomáhá zlepšit paměť a koncentraci.

Po 4 měsících užívání extraktu z korálovce ježatého se podařilo významně zlepšit kognitivní funkce u postižených osob Alzheimerovou chorobou

Erinacin obsažený v této houbě úspěšně povzbuzuje nervový systém, což vede ke zlepšení kognitivních funkcí (paměti, koncentrace a myšlení) a tím významně pomáhá při neurodegenerativních chorobách jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

Při Alzheimerově chorobě erinacin pomáhá regenerovat mozkové tkáně a působí tak proti nemoci způsobující její rozpad. Výsledky podporující tyto účinky přineslo více studií, ve kterých se například uvádí, že po 4 měsících užívání extraktu z korálovce ježatého se podařilo významně zlepšit kognitivní funkce u postižených osob touto nemocí. Hericium erinaceus má schopnost stimulovat produkci NGF (nervového růstového faktoru), který ovlivňuje růst a život nervových buněk. Právě nízká úroveň NGF má vliv na vznik Alzheimerovy nemoci či demence.

Tyto studie konstatovaly pozitivní vliv na nervovou soustavu, ale přesný mechanismus působení Korálovce ježatého je v některých případech stále nejasný. Nicméně aplikace extraktu z houby po čtyřech týdnech prokazatelně pomohlo zmírnit depresi a zkvalitnit spánek ženám v menopauze. Laboratorní testy také potvrdily, že extrakt z korálovce pomáhá chránit a obnovovat myelinové pouzdro chránící nervové buňky. Právě tato izolační vrstva zabezpečující efektivní vedení nervových impulzů je přitom postižena například při roztroušené skleróze.


Hericium obsahuje celou řadu dalších léčivých látek. Tyto látky pomáhají například úspěšně snižovat hladinu cukru a cholesterolu v krvi a mají antioxidační vlastnosti.

Hericium zvyšuje produkci NGF (nervový růstový faktor)

NGF je protein, který stimuluje růst a diferenciaci nervových buněk. Je nezbytný pro regeneraci poškozených neuronů v mozkové tkáni (např. při Alzheimerově chorobě) a zřejmě hraje důležitou roli i při vyzrávání mozku. Kawagashi a spolupracovníci (1991) identifikovali v extraktu z Korálovce ježatého 8 hericenonů. Hericenony dokáží velmi účině stimulovat syntézu NGF. V roce 2008 vědci na universitě v japonském Tohoku zkoumali účinky různých druhů hub na produkci NGF. Jedině Hericium na produkci NGF působil. Navíc stimuluje produkci NGF nepřímo přes produkci příslušných enzymů. Pokud se NGF totiž podává injekčně neprojde přes hematoencefalickou bariéru, ale

extrakt z Hericia podávaný orálně, přes tuto bariéru projde do mozkomíšního moku a následně dokáže stimulovat produkci NGF přímo v centrální nervové soustavě a mozku

Studie japonských a čínských vědců dokazují, že díky svým imunomodulačním vlastnostem zpomaluje růst tumorů (jícnu, žaludku a střev), a je tedy vhodnou doplňkovou léčbou. Hraje důležitou úlohu při regeneraci nervových buněk. Jako antioxidační činidlo neutralizuje volné kyslíkové radikály. Má protizánětlivé vlastnosti, účinné zejména při chorobách žaludku a trávicí soustavy, snižuje hladinu krevního cukru. V případě zánětu žaludku, zejména pokud je způsoben infekcí Heliobacter pylori, má dvojí účinek: nejen posiluje imunitní soustavu, ale také působí přímo proti samotné bakterii.

Podle tradiční čínské medicíny a soudobých výzkumů působí Hericium erinaceus příznivě u:

 • demence a Alzheimerově nemoci – Hericium má příznivý vliv na pacienty se střední úrovní demence. Nízká úroveň NGF  má vliv na vznik Alzheimerovy nemoci a poslední výzkumy ukazují, že Hericium má schopnost stimulovat syntézu NGF (nervový růstový faktor)
 • roztroušená skleróza – Hericium podporuje tvorbu myelinu
 • neuropatie – NGF hraje roli ve schopnosti vnímat bolest. Jeho nízká úroveň vede k senzorické neuropatii
 • zrychluje regeneraci mozku například po mozkové mrtvici
 • zlepšuje myelinizaci – zlepšuje proces myelinizace ve vyspělých myelinových vláknech a tím pomáhá při Skleróze multiplex
 • pomáhá eliminovat spirochety v mozku při léčbě Lymské boreliózy
 • poškození nervů – Hericium má schopnost regenerovat poškozené nervové buňky
 • multirezistentní zlatý stafylokok (Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus, MRSA)- studie prokazují jednoznačný pozitivní vliv Hericia při tomto obtížně léčitelném infekčním onemocnění
 • gastritidy – tradiční funkce harmonizovat žaludek se využívá při chronických zánětech žaludku, zánětech tlustého střeva, při žaludečních vředech, při různých zažívacích obtížích
 • nádorová onemocnění – jako většina medicinálních hub má díky velkému poměru polysacharidů protinádorové účinky zejména u nádorů žaludku, jícnu, tlustého střeva, jater a děložního krčku
 • helicobacter pylori – podle posledních výzkumů může Hericium stimulovat imunitní funkce a ničit tento typ bakterie. Díky antioxidační funkci může snižovat zánět způsobený touto bakterií
 • zmírnění úzkosti, vnitřního napětí, nespavosti
 • užívá se u vyčerpanosti
 • rozptyluje úzkost, zlepšuje náladu, zkvalitňuje spánek a pomáhá při depresi
 • podle učení tradiční čínské medicíny pomáhá Hericium znovu získat rovnováhu lidského organismu, která byla narušena stresem a nezdravým životním stylem

Zdroj: Natural News

 Hericium erinaceus - 90 kapslí á 500 mg

extrakt získán metodou dvojité extrakce

 - v alkoholu i vodě

   z hub nejvyšší kvality

100% čistý extrakt, který neobsahuje plnidla ani konzervační látky
jsou použity rostlinné tobolky – vhodné i pro vegetariány a vegany
anglická farmaceutická kvalita

Dávkování:    pro prevenci 1 - 2 kapsle denně minimálně 20 minut před a 30 minut po jídle. Terapeutická dávka 500 mg na 10 kg hmotnosti.

Výrobce:       Pharmacopea, Anglie

Ideální produkt nejen pro starší generaci

 

Poznámka:    Ideální produkt nejen pro starší generaci, která má zpravidla již vyšší propustnost (je poškozena) hematoencefalické bariéry, která odděluje vnitřní prostředí mozku od cévního systému v těle a pokud je hematoencefalická bariéra plně funkční umožňuje jen omezený transport látek mezi mozkovou tkání a krví a úspěšně zamezuje prostupu různých patogenů. V opačném případě může být mozek napaden, přičemž extrakt z Hericia sehrává jeho ochranitelskou funkci.

Prevence za 10,- Kč denně se vyplatí

ETIKETA NA PŘÍPRAVKU

GARANCE: 40% polysacharidů

 

REALITA: 41,6% polysacharidů 

 

CERTIFIKÁT

 • 1 kapsle se 40% polysacharidů má větší uzdravovací účinek než 2 kapsle se 30% polysacharidů
 • kapsli extraktu z Hericia doporučuji doplnit kapslí  BetaGlukanu  s vysokou čistotou pro zesílení uzdravovacích účinků

59 zkušeností s extraktem z houby Hericium - Superionherbs

Hodnocení 5 z 5

Jiri Pechacek – 11.11.2019

Vek 35let...po borelioze jsem mel silene unavy..a stavy jako panicke ataky...po cca 1 mesici uzivani reishy ..cordyceps a hericium ...narust nalady...energie..vetsi chut do zivota..brat budu urcite dlouhodobe..beru 2 kapsle od kazdeho rano na lacno...tesim se ze se bude telo dal zlepsovat a i psychika...za me po 1 mesici super posun o 100!.*

Hodnocení 5 z 5

Jitka Váňová – 25.9.2019

Poděkování za Ganodermu a Hericium. Měla jsem velké problémy se spaním. Zkoušela jsem kde,co. Trochu mě pomáhaly bylinky. Spala jsem 4 hodiny a byla jsem ráda. Můj problém trvá 8 let. Čirou náhodou v lékárně mi doporučili Betaglukan. Hledala jsem dál, až jsem našla na internetu Superionherbs. Zavolala jsem tam a paní Růžičková mi po sdělení mých problémů poradila. Užívám Ganodermu a Hericium, ráno 1 na lačno, půl hodiny před jídlem, zapiju dostatečným množstvým vody a večer 1. (Hericium a Ganoderma). Spaní se mi začalo upravovat a od 23.9. jsem začala spát bez prášků na spaní, pomohla jsem si jenom Kozlímem. Spala jsem celou noc a to je zázrak. Hericium mi pomohlo na žaludek, už mě nebolí. Děkuju firmě, hlavně pracovnicím firmy, které pomáhají při výběru houbiček. Jsem za to moc vděčná. Preparáty užívám od 16.9.2019 S pozdravem Jitka Váňová*

Hodnocení 5 z 5

Jana Říhová – 3.9.2019

45 let, užívání od 6/2018, na pooperační léčbu zhoubné nádoru děložního čípku, včetně 25x ozařování, 5x chemoterapii, výsledky stále ukázkové :), užívání dle návodu, použito několikrát opakovaně*

Hodnocení 5 z 5

Jana Spalová – 30.8.2019

Dobrý den, moc se Vám chci poděkovat za produkty Superionherbs. Je mi 64 let a prodělala jsem vloni žloutenku. Odmítla jsem brát syntetické léky, protože mi tuto chorobu právě ony vyvolali. Brala jsem po 3 měsíce lék na ředění krve Klopydogrel Teva 1 tabl. za den, někdy i jenom půl tabl. Od 1.4.2019 jsem od Vás začala užívat na doporučení dle Tabulky ůčinků - Ganoderma reishi spor 1 kaps., Čaga 2 kaps, Betaglukan 2kaps, Cordyceps 1 kaps přibližně 1,5 měsíce ráno a večer Ganodermu 1 tob. a Cordyceps 1 tobol. v intervalu 5 dní ano, 2 dni pauza. Na počátku když mi bylo nevolno jsem brala Čagu i přez den. Pokračovala jsem dalším produktem Hericius namísto Betaglukanu,protože jsem cítila bolest pod klíčními kostmi - tedy nervovou bolest, Ganoderma spor, Ganoderma extrakt, Cordyceps a přidala jsem na večer po 22 hod. 1 tobol.  Chitomax. Postupně jak produkty docházely jsem doplnila He Show Wu. Takže nyní užívám Chitomax, He Show Wu a Čagu. 26.8.2019 jsem byla na kontrole a mé krevní výsledky nevykazují žádné výkyvy od normy. Všechny játrové testy jsou negativní, vše se upravilo. Na Usg jsou játra v hraničním intervalu a místa, kde bunky byly poškozeny/zničeny, jsou vyplněny tukem. Tedy pokračuje regenerace jater. Když to sumasumárum vezmu za 5 měsíců užíváni produktů jsem zaplatila cca 320 euro, s tím, že jsem chodila do práce, kde určitě nelelkuji a nesedím za stolem, s plným psychickým a fyzickým vytěžením. Také jsem se naučila pít až 3 l vody. Spím celou noc. Pravidelně cvičím doma - ráno cca 1 hodinu. Stres a ůnavu neznám a podařilo se mi nastavit si nový řebříček životních hodnot. Ohledně stravy se neomezuji - což bylo předtím nemyslitelné, ale omezila jsem množství ovoce a zeleniny, jím opravdu jen z našeho podnebního pásma a pokud možno neskleníkové. Za vše děkuji kolektivu Superionherbs, který o mé duševní a fyzické zdraví pečoval formou osvěty, psychickou podporou a radami.*

Hodnocení 5 z 5

Ladislav Hořejší – 14.8.2019

Věk69 užívání3měsíce Cordyceps2-0-1 Hericium1-0-0 špatný krevní obraz-bolesti kloubů - postupně ústup bolesti,po využívání zlepšení krevního obrazu. Nyní jsem objednal znovu!*

Hodnocení 5 z 5

Libuše Irrlacherová – 9.8.2019

Děkujeme za cenné rady, které jsou tak stoprocentně pravdivé, což vidíme s dcerou při naší léčbě od prvopočátku, od měsíce ledna 2019, kdy používání Betaglukanu s Duanwood Red Reischi Extraktem nám pomohlo vyřešit dlouhodobé, zastaralé problémy se zdravím. Jako výsledný efekt se postupně dostavuje pocit úlevy a eliminace problémů jak s únavou, stresem ale i drobných pochval po krevních kontrolních vyšetřeních u lékařů. Při dalších problémech, které se začínají po tolika letech " pěstování" drát na povrch, neboť se jim účinné, léčebné ataky nelíbí, se vždy poradím s úžasnými pracovníky této společnosti a "prásk", další trefa do černého bodu, přímo na hlavičku. Nyní se mi začala ozývat střeva a po nasazení Hericia erinaceus Extraktu, se raduji, že jsem na dobré cestě k posílení a zklidnění zažívacích problémů, které se jenom tvářily být klidnými, ale stačilo použít nevědomky kortikoidy a bylo po klidu. Pro vyšší účinnost jsme ještě přibraly Duanwood Red Reshi Spor, první týden, zatím dobré.Vidíme to s dcerou jako velikou naději pro lidstvo, kdy je potřeba příčinu odstranit, nikoli zaplácnout. Kéž by se toho ve velkém chopili i lékaři, zejména ti, kteří mají srdce i svědomí na pravém místě. Ještě jednou Vám děkuje Libuše Irrlacherová s dcerou.*

Hodnocení 5 z 5

Jindra – 1.7.2019

Z obavy, abych nedopadla jako moje maminka, která měla Alzheimera, a starší sestra, která touto nemocí trpí také, jsem brala preventivně Hericium. V loňském roce jedno balení, letos také. Před užíváním Hericia jsem měla problémy s usínáním, po využívání prvního balení se usínání upravilo, od té doby nemám problémy. Další poznatek je ten, že se mi zrychlilo myšlení. Pociťuji i určité zklidnění.*

Hodnocení 5 z 5

Marta F. – 25.2.2019

Dobrý den, Ráda bych zde uvedla, že HERICIUM pravděpodobně působí nejen na nás lidi, ale taky na psy. Náš malý knírač – (8 kg) - měl v zimě 2016 na vyšetření magnetickou rezonancí diagnostikované přerušení míchy, neboť po vážném úrazu páteře postupně přestával ovládat zadní končetiny. Veterinář - specialista na neurologická onemocnění psů - předpověděl do 3 měsíců celkové ochrnutí. Fyzioterapeutka, k níž jsme začali s pejskem pravidelně docházet, doporučila, aby užíval 2 x denně 1 kapsli Hericia. Nyní máme jaro 2019 a pejsek stále chodí. Sice se jedná o tzv. „spinální chůzi“ – jeho zadní nožičky samozřejmě nefungují úplně tak, jak by měly, ale více jak 2-leté užívání Hericia má evidentně svůj podíl na tom, že se nesplnily předpoklady veterináře. Kromě ne zcela dokonalé chůze je pejsek stále ve výborné náladě, má chuť jídlu a vše jej zajímá. Domnívám se, že mu pomáhají nejen pravidelné rehabilitace ve VET-Centru, ale i HERICIUM od Superionherbs.*

Hodnocení 5 z 5

Pavlína Koláčková – 18.2.2019

Dobrý den,jmenuji se Pavlína Koláčková a mám roztroušenou sklerozu.Tablety Hericium užívám již rok a jserm s nimmi maximálně spokojena. Zaznamenala jsem výrazné zlepšení paměti,nervového systému a lepší spánek.*

Hodnocení 5 z 5

marcilou – 15.2.2019

Hericium mi bylo doporučeno ke zvládnutí neuropatie při chemoterapii. Před 8. cyklem chemoterapie jsem Hericium přestala užívat, neboť končetiny jsem měla i tak už necitlivé. Po týdnu jsem pak zaznamenala ještě větší zhoršení potíží a tak objednávám znovu . Každý den užívám 4 kapsle před jídlem ( Spolu s Cordycepsem , Reishi a BetaGlukanem)*

Hodnocení 5 z 5

Věrunka – 30.1.2019

Vaše recenze čeká na schválení Hericium jsem užívala skoro dva měsíce na Tinnitus a slabé spaní. Měla jsem pocit zlepšení. Teď ještě zkusím Reishi. Věra, 38 let*

Hodnocení 4 z 5

Honza – 28.1.2019

Uzival jsem spolecne s cordycepsem na boreliozu a jiz po tydnu jsem citil mirne zlepseni. Po nasazeni totalni detoxikace organismu (hlavne pust) jsem se ji nakonec i uspesne zbavil.*

Hodnocení 5 z 5

Věrunka – 25.1.2019

Hericium mi moc pomohlo, cítila jsem se po něm zdravější a koncentrovanější. Teď ještě zkusím Reishi. je mi 38 let.*

Hodnocení 5 z 5

veramikulkova – 25.1.2019

Hericium jsem užívala skoro dva měsíce na Tinnitus a slabé spaní. Měla jsem pocit zlepšení. Teď ještě zkusím Reishi. Věra, 38 let*

Hodnocení 5 z 5

veramikulkova – 25.1.2019

Hericium společně s Cordycepsem, jsem užívala skoro dva měsíce na Tinnitus a slabé spaní. Měla jsem pocit zlepšení. Teď ještě zkusím Reishi. Věra, 38 let*

Hodnocení 5 z 5

Helena Bédová – 1.1.2019

Užívám Hericium (0-1-2) a Codiceps (3-1-0) jako sloučást léčby boreliozy ve stádiu bolestí kloubů, šlach. Po 3 týdnech užívání cítím mírné zlepšení celkové pohyblivosti, uvolnění v některých kloubech ruky, celkově více energie.*

Hodnocení 3 z 5

emanuel.byrtus – 13.12.2018

Dobrý den hericium jsem užíval na uvolnění únavových potíží spojených s chronickou boreliózou. Skutečně jsem se cítil fyzicky lépe. Bohužel jsem ještě nnenašel způsob, jak se boreliózy definitivně zbavit.*

Hodnocení 5 z 5

pav.mailbox – 5.12.2018

Produkty Superionherbs Hericium, Reishi, Čagu užívám již rok. Předtím jsem ještě užíval Betaglukan. Hericium a Čaga mi dobře pomáhá při zažívacích a střevních problémech, Reishi zase při alergii a pozitivní vliv má na spánek a na zvýšený tlak. Dříve jsem byl docela často nachlazený. V současné době je moje imunita dobrá a k udržení obranyschopnosti užívám 1-2 kapsle denně. Z mého pohledu je to dobrá investice pro své zdraví, doporučuji všem.*

Hodnocení 5 z 5

hana.nak – 17.11.2018

Dobrý den,v minulém roce jsem koupila tento přípravek manželovi,který má problém s poruchou nervů dolních končetin.Hericium využíval podle návodu 2xdenně .Po vybrání třech balení se problémy zmírnily a proto jsme se rozhodli opět tento produkt využít.Doufáme,že se účinky nemoci opět zmírní a bude se zase cítit lépe. S pozdravem Hanka*

Hodnocení 2 z 5

Vladimír Jašek – 8.11.2018

Já Vám nepíši o přípravcích , ale o tom , že ti lidé co Vám tady napsali své zkušenosti by především měli změnit svojí stravu , protože do těch svých problému se dostali jenom jídlem a ničím jiným . Já se pomalu dostávám po 3,5 letech pomocí TCM a svým vlastním samostudiem a také tím pádem pomocí bylin ze svých obrovských problémů , protože jsem si vyvolal auto imunitní onemocnění - jídlem a stresem . Ničím jiným . Popis léčení by zabral několik 10tek stran A4 . Lidé B D Ě T E - supermarkety jsou pomaluběžné plynové komory .!!!!!!!! Základ je 60% syrové stravy a hlavně červivá jablka a hrušky s bio mrkví a celerem a potom ty další byliny a přírodní minerály atd.*

Hodnocení 5 z 5

Jana – 27.9.2018

Dobrý den, diagnostikovali mi boreliózu, 2. stádium, k tomu mně ještě brněly ruce- jako karpální tunýlky, začala jsem podle rady na vašich stránkách užívat hericium, 2 tobolky denně a už po 2 dnech se brnění v rukou zlepšilo, nyní, asi po 14 dnech mně už ruce nebrní, k tomu jsem ještě přidala cordyceps 2 tobolky, zpozorovala jsem téměř okamžitě nárůst energie a mizí ta příšerná únava, jsem s vašimi produkty moc spokojená a budu užívat i nadále, třeba se mi povede, aby se mi borelióza nevracela.*

Hodnocení 5 z 5

zdenkahanelova – 20.9.2018

Hericium užívám cca dva měsíce.Měla jsem problém s nervy v dolních končetinách,v klidu,většinou v noci, jsem měla bolesti.Po asi dvou týdnech užívání jsem začala cítit zlepšení,bolest se zmírňovala,později se objevovala méně často a čím dál slabší.Nyní,asi čtrnáct dní jsem přidala cvičení - dřepy podle návodu a bolesti zmizely úplně.ZH*

Hodnocení 3 z 5

Marki – 18.9.2018

Je m i64 let. Po banální chřipce došlo k poškození čichového nervu. Využívala jsem na zkoušku 90 tablet - 1 tbl. denně s krátkou přestávkou. Zatím k nápravě nedošlo, ale odezněly ostatní vedlejší symptomy - nespavost, podrážděnost a získala jsem vitalitu. Objednávám další balení - upravím, zvýším dávkování.*

Hodnocení 5 z 5

marketka.durdik – 5.9.2018

V lednu mi po pěti letech vyšetření v mých 31 letech diagnostikovali RS. Zlobil mě oční nerv. Hercium používám od února a oční nervy v pořádku celkově se cítím lépe.*

Hodnocení 5 z 5

blahutova – 27.8.2018

Užívám na zlepšení paměti a kognitivních funkcí. Trpím úzkostně-depresivní poruchou s poruchami paměti. Po užívání se cítím lépe a cítím zlepšení paměti a větší vitalitu.*

Hodnocení 5 z 5

nebeskahelena – 6.8.2018

Neměla jsem žádné vážné zdravotní potíže, jaké jsou psané výše, ale prostě jsem začala mít pocit, že zapomínám a že celkově potřebuji "povzbudit mozek" :-). Tak jsem pročetla Vaši nabídku a vypadla mi z toho Lví hříva a jsem spokojená! Nenastaly žádné veliké zvraty, jelikož nebyly ani žádné veliké potíže, ale celkově mám dojem, jako by se mi zjasnila mysl a rozhodně se mi zlepšila krátkodobá paměť (už není problém v hlavě na chvíli udržet celé tlf. číslo :-) ). Díky!*

Hodnocení 5 z 5

Slávka – 21.7.2018

Vzhledem k tomu, že jsem poměrně dost konzervativní a ráda si nejdříve věci ověřím tak jsem se po delším užívání produktu (po 9 měsících) rozhodla podělit o svou zkušenost, neboť Hericium mě příjemně překvapilo. Kromě zažívacích problémů žaludku, překyselení ap., který způsobuje Helicobacter pylori mimo jiné způsobuje i žaludeční vředy, jsem se těchto problémů zbavila definitivně po 3 týdnech užívání této houby. Kromě toho mám několik let chronickou neuroboreliózu která se bohužel musela po několika letech vždy přeléčovat antibiotiky a která mi způsobuje kromě problémů v oblasti paměti, snížené kognice, bolesti kloubů celou řadu dalších zdravotních problémů. Po delším užívání jsem zjistila zlepšení v paměťové aktivitě a fyzické kondici. Zmizely mi záškuby, třesy ve svalech a tiky. Rovněž došlo ke zlepšení spánku a zmizely bolesti kloubů. Zprvu jsem užívala 2 kpsl. denně (1-0-1) při zlepšení jsem snížila na 1 x denně. V podzimním období jsem opět zvýšila na dvakrát denně a bylo mi lépe.*

Hodnocení 4 z 5

Kowala Mariola – 28.6.2018

Mam roztrousenou sklerozu a v pośledni dobe potize se zazivanim. Zacala jsem uzivat Hericium, prvni tyden 2x2 tbl.,aktualne 2tbl. rano a 1tbl. vecer. Zazivani se upravilo, s Ereskou to bude asi na delsi uzivani. Sama jsem zvedava! Urcite u Hericia zustanu. Zdravim, Kowala M.*

Hodnocení 5 z 5

Nataálie Sochorová – 22.6.2018

Přípravek Hericium (Korálovec ježatý) od značky Superionherbs nám byl doporučen naší známou, která měla úporné bolesti hlavy, od nichž jí pomohl, stejně jako jejímu muži s třesem rukou. Přípravky od této značky nám byly doporučeny kvůli nejvyšší kvalitě - nejvyššímu obsahu bioaktivních látek. Já, letos sedmdesátník, se potýkám delší dobu s třesem rukou. Na základě doporučení jsem v lednu začal užívat Hericium, zpočátku 2x denně ráno, asi po sedmi až deseti dnech jsem se cítil uvolněnější, klidnější, a vitálnější. Následně jsem snížil dávku na 1 tobolku denně, občas jsem vysadil, ale rozhodl jsem se opět přistoupit ke 2 tobolkám, cítím se tak mnohem lépe.*

 

 

 

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Více úžasný:

MUDr. Henry Bieler

Cílem medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!
 

220+ zkušeností

s DUANWOOD REISHI ZDE

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

127+ ZKUŠENOSTÍ

ZDE

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

 

.

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

Jak platné v roce 2020