12 zdravotních výhod Ginkgo biloby, nežádoucí účinky a dávkování

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Ginkgo biloba - Jinan dvojlaločný, je strom původem z Číny, který je pěstován po tisíce let, přičemž má nejrůznější využití. Protože je to jediný přeživší člen starověkého řádu rostlin, je někdy označován jako živá fosílie.

Zatímco jeho listy a semena jsou často používány v tradiční čínské medicíně, moderní výzkum se především zaměřuje na extrakt ginkga, který je vyroben z listů. Ginkgo doplňky jsou spojeny s mnoha zdravotními tvrzeními a použitím, z nichž většina se zaměřuje na funkci mozku a krevní oběh.

Zde jsou potenciální přínosy extraktu z Ginkgo biloby - Jinanu dvojlaločného

1. Obsahuje silné antioxidanty

Antioxidační účinek Ginkga je hlavním důvodem mnoha zdravotních tvrzení, protože Ginkgo obsahuje vysoké množství flavonoidů a terpenoidů, které jsou známé díky silným antioxidačním účinkům.

Antioxidanty, jak je všeobecně známo bojují nebo neutralizují škodlivé účinky volných radikálů. Volné radikály jsou vysoce reaktivní částice, které vznikají v těle během normálních metabolických funkcí, jako je přeměna potravy na energii nebo při detoxikaci. Mají potenciál poškozovat zdravé tkáně, což přispívá k urychlenému stárnutí a rozvoji onemocnění.

Výzkum o antioxidačních účincích ginkga je slibný. Nicméně zůstává nejasné, jak přesně funguje a jak účinná může být při léčbě konkrétních onemocnění.

2. Může pomoci bojovat proti zánětu

Zánět je součástí přirozené reakce těla na zranění nebo na atak cizorodých látek. Také některé chronické nemoci vyvolávají zánětlivou reakci. Po čase může dlouhodobý zánět způsobit trvalé poškození tkání a DNA těla.

Roky výzkumu ukazují, že extrakt ginkga může snížit zánět v lidských i zvířecích buňkách. Ginkgo extrakt redukuje záněty, především u těchto nemocí:

 • Artritida
 • Dráždivé střevní onemocnění (IBD)
 • Rakovina
 • Srdeční choroba
 • Mrtvice

3. Zlepšuje krevní oběh a zdraví srdce

V tradiční čínské medicíně byly semena ginkga používána k otevření "kanálů" energie různým orgánovým systémům, včetně ledvin, jater, mozku a plic.

Zřejmé schopnosti Ginkga zvýšit průtok krve do různých částí těla mohou být původem mnoha z jeho předpokládaných přínosů.

Jedna studie u lidí s onemocněním srdce, která byla doplněna gingem, ukázala okamžité zvýšení průtoku krve do několika částí těla. To bylo zapříčiněno 12% zvýšením obsahu cirkulujícího oxidu dusnatého, sloučeniny odpovědné za dilatace krevních cév.

Podobně další studie ukázala stejný účinek u starší generace, která byla léčena extraktem z ginkga.

Další výzkum také poukázal na ochranné účinky ginkga na srdce, mozek a prevenci mrtvice. Existuje několik možných vysvětlení, z nichž jedním z nich mohou být přítomné protizánětlivé sloučeniny v ginkgu.

4. Snižuje příznaky psychiatrických poruch a demencí

Ginkgo bylo opakovaně hodnoceno kvůli své schopnosti snížit úzkost, stres a další symptomy spojené s Alzheimerovou chorobou a kognitivním poklesem spojeným se stárnutím.

Celkově jsou výsledky výzkumu v této oblasti nekonzistentní, protože některé studie ukazují výrazné snížení rychlosti kognitivního poklesu u lidí s demencí užívajících ginkgo, ale jiné studie nedokázaly tento výsledek potvrdit.

Každopádně výsledek 21 studií ukázal, že při použití ve spojení s konvenční medicínou může extrakt ginkga zvýšit funkční schopnosti u pacientů s mírnou Alzheimerovou chorobou.

Další čtyři studie konstatovaly významné snížení spektra symptomů spojených s demencí, když bylo ginkgo užíváno po dobu 22-24 týdnů.

Tyto pozitivní výsledky pravděpodobně souvisí s úlohou, kterou může ginkgo hrát při zlepšování průtoku krve do mozku, zvláště pokud jde o vaskulární typy demence.

Celkově je příliš brzy, aby se definitivně potvrdila nebo vyvrátila pozitivní úloha ginkga při léčbě demencí, ale nedávný výzkum začíná tento problém objasňovat.

5. Zlepšuje funkci mozku a pocit pohody

Existuje několik názorů, že ginkgo může zlepšit funkce mozku u zdravých jedinců, protože několik malých studií podporuje myšlenku, že doplnění stravy gingkem může zvýšit duševní výkon a vnímat lépe pocit štěstí.

Výsledky těchto studií vedly k tvrzením spojujícím ginkgo s lépe fungující pamětí, soustředěním a pozorností.

Nicméně, celkový výzkum dospěl k závěru, že doplnění stravy gingkem nezpůsobilo žádné měřitelné zlepšení paměti nebo pozornosti.

6. Může snížit úzkost

Některé výzkumy naznačují, že doplnění gingkem může snížit příznaky úzkosti.

Několik studií na zvířatech zaznamenalo snížení úzkostných symptomů, které mohou být přičítány antioxidačnímu obsahu ginkga.

V jedné studii bylo 170 osob s generalizovanou úzkostí léčeno buď 240 mg či 480 mg extraktu gingka nebo placebem. Skupina léčená nejvyšší dávkou ginkga zaznamenala o 45% větší snížení symptomů úzkosti ve srovnání s placebem.

Zatímco doplnění gingkem může snížit úzkost, je stále příliš brzy na to, aby bylo možné vyvodit definitivní závěry z dostupného výzkumu.

7. Může léčit depresi

Zhodnocením výsledků studií na zvířatech naznačuje, že doplnění gingem může pomoci při léčbě příznaků deprese. Myši, které dostaly ginkgo před nevyhnutelnou stresující situací, byly stresem méně citově postiženy než skupina, která nedostala přípravek.

Studie ukázala, že tento účinek souvisí s protizánětlivými vlastnostmi ginkga, které zlepšují schopnost těla správně reagovat, když jsou hladiny stresového hormonu vysoké.

Nicméně deprese je komplexní stav, který může mít různé příčiny.

8. Může podporovat vidění a zdravé oči

Velmi málo se zatím zkoumalo, jak se účinek ginkga projevuje na kvalitě vidění a očích. Nicméně počáteční výsledky jsou slibné.

Jedna recenze ukázala, že u lidí s glaukomem, kteří užívali ginkgo, byl zaznamenán zvýšený průtok krve do oka, což se však ne vždy projevilo na lepším zraku.

Další přehled dvou studií hodnotil účinek extraktu ginkga na progresi makulární degenerace související s věkem. Někteří účastníci hlásili zlepšení vidění, ale nebylo to celkově statisticky významné.

Mnoho z těchto pozitivních výsledků se zdá být spojeno se zvýšeným průtokem krve do oka.

9. Může léčit bolesti hlavy a migrény

V tradiční čínské medicíně je ginkgo velmi oblíbené pro léčbu bolesti hlavy a migrén. Velmi málo výzkumů je k dispozici o schopnosti ginkga léčit bolesti hlavy. Avšak v závislosti na hlavní příčině bolesti hlavy to může pomoci.

Například je dobře známo, že ginkgo má protizánětlivé a antioxidační účinky. Pokud je bolest hlavy nebo migréna způsobena nadměrným stresem, může být ginkgo prospěšné. Navíc, pokud je bolest hlavy spojena se sníženým průtokem krve nebo zúženými cévami, může ginkgo se schopností dilatovat krevní cévy zlepšit symptomy.

Naopak některé migrény jsou způsobeny nadměrnou dilatací cév. V tomto případě může mít ginkgo jen malý vliv.

10. Může zlepšit příznaky astmatu a CHOPN

Některé výzkumy naznačují, že ginkgo může zlepšit příznaky astmatu a jiných zánětlivých respiračních onemocnění, jako je CHOPN. To se připisuje protizánětlivým sloučeninám v ginkgu, které mohou umožnit snížení zánětu dýchacích cest a tím zvýšit kapacitu plic.

Jedna studie u 75 osob vyhodnotila použití extraktu z ginkga spolu s léčbou glukokortikosteroidy při léčbě symptomů astmatu. Úrovně zánětlivých sloučenin v slinách těch, kteří dostávali gingko, byly významně nižší než u těch, kteří dostávali tradiční léky samotné.

Další studie, při níž 100 lidí hodnotilo použití směsi čínských bylin, obsahujících ginkgo, pro léčbu symptomů CHOPN. Ti, kteří užívali směs bylin, zaznamenali u tříměsíčního sledování významné snížení kašle a bronchitidy ve srovnání s kontrolní skupinou.

11. Snižuje symptomy PMS

Předběžný výzkum naznačuje, že ginkgo může pomoci léčit fyzické i psychologické příznaky premenstruačního syndromu (PMS). Jedna studie u 85 vysokoškolských studentek odhalila 23% snížení hlášených symptomů PMS při konzumaci ginkga.

Je zajímavé, že placebo skupina v této studii také zaznamenala mírné snížení symptomů PMS, ačkoli to bylo mnohem nižší - 8,8%.

Další výzkum je zapotřebí k lepšímu pochopení vztahu mezi příznaky PMS a extraktem z ginkga.

12. Léčí sexuální dysfunkce

Některé zdroje naznačují, že ginkgo může léčit sexuální dysfunkce, jako je erektilní dysfunkce nebo nízké libido.

Ginkgo má schopnost zlepšit hladinu oxidu dusnatého v krvi, což zlepšuje cirkulaci dilatací cév. Výsledkem je, že ginkgo může být také užitečné při léčbě různých příznaků sexuální dysfunkce tím, že zlepšuje průtok krve do těch patřičných oblastí těla.

Některé výzkumy zkoumaly používání ginkga k léčbě sexuální dysfunkce způsobené použitím antidepresiv (SSRI). Výsledky ukázaly, že ginkgo v těchto případech nebylo účinnější než placebo.

Navíc může docházet k interakci mezi léky ginkgo a SSRI, které by mohly být méně účinné.

Jedna studie vyhodnotila použití ginkga pro zvýšení sexuální touhy a spokojenosti u žen, které současně absolvovaly sexuální psychoterapii. Kombinace ginkga a této terapie byla účinnější po delší dobu ve srovnání s placebem, ale samotné gingko se nijak neprojevilo.

Potenciální vedlejší účinky

Je důležité si promluvit se svým lékařem (lékárníkem), než začnete ginkgo pravidelně užívat.

U většiny dospělých pacientů je riziko spojené s užíváním ginkga poměrně nízké, avšak existují případy, kdy ginkgo může způsobit vážnou škodu. Pokud jste alergičtí na rostliny, které obsahují alkylfenoly nebo užíváte určité léky, neměli byste užívat ginkgo.

Možné nežádoucí účinky zahrnují:

 • Nevolnost
 • Průjem
 • Závrať
 • Bolení hlavy
 • Bolest břicha
 • Vyrážka / alergická reakce

Ginkgo má také potenciál interagovat nepříznivě s některými léky. Některé interakce mohou zvýšit riziko krvácení.

Možné nepříznivé lékové interakce zahrnují:

 • ředění krve (Warfarin, Aspirin), zvyšuje protisrážlivý účinek dlouhodobého podání acylpyrinu, může vést až k závažnému krvácení
 • SSRI /Inhibitor monoaminooxidázy MAOI také IMAO je skupina léků používaných jako antidepresiva/ antidepresiva (Prozac, Zoloft)
 • NSAID - nesteroidní protizánětlivá léčiva (Ibuprofen, Tylenol)

Dávkování

Ginkgo biloba je běžně komerčně dostupná v následujících formách:

 • Kapsle
 • Tablety
 • Tekuté extrakty
 • Sušené listy / čaj

Doplňující informace:

 • Většina výsledků současného výzkumu vychází z aplikace purifikovaného extraktu z ginkga. Nejezte surové semena ginkga, jelikož jsou jedovaté.
 • Praxe podporuje bezpečnou hranici užívání v rozmezí 120 až 240 mg rozdělených do několika dávek po celý den.
 • Neexistuje jasně definovaná maximální dávka, ale je rozumné začít s nižší dávkou a pak postupně navyšovat, abyste zjistili případnou intoleranci.
 • Většina výzkumů dosud nehodnotila dávky vyšší než 600 mg denně, takže pravděpodobně není dobrý nápad překračovat tuto hodnotu.
 • Nezapomeňte, že může trvat až šest týdnů, než začnete zaznamenávat prvotní účinky.

Závěr

Ginkgo biloba - Jinan dvojlaločný má silné protizánětlivé a antioxidační schopnosti se schopností zlepšovat krevní oběh.

Tyto prokázané vlastnosti mají potenciál pozitivně ovlivnit řadu tělesných systémů a onemocnění, ale věda, která si za nimi stojí, má ještě v účincích neznámé.

I když ginkgo je používáno po staletí, není dosud zcela pochopeno, jak funguje. Určitá část dostupného výzkumu je nekonzistentní nebo nejednoznačná a je důležité mít tuto skutenost na paměti.

Stejně jako u všech bylinných doplňků existují rizika. Konzumace Ginkga by mohla vést ke zdravotním komplikacím, pokud jste alergičtí nebo užíváte výše uvedené léky.

Pokud uvažujete o zařazení ginkga do svého léčebného protokolu, nejdříve se poraďte s lékařem - naturopatem nebo lékárníkem.

 

NEŽ NAVŠTÍVÍTE LÉČITELE

ZAČNĚTE NEJDŘÍVE U SEBE

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypijte minimáně 3 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky sody bicarbony), v případě únavy a pro posílení imunity a zvýšení energie doporučuji aplikovat extrakt z Cordycepsu a nejdříve po 15 minutách

kefír z tibetské houby + lněné semínkomletá skořice

 0,3-0,5 litru + 1-3 lžíce čerstvě rozemletých semínek + 1 lžička-max.4 g za den!

+ 25 dkg kysaného zelí denně, které si sami jednoduše vyrobíte - Zelí jako superlék

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 16 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života