Standardní verze

12 zdravotních výhod Ginkgo biloby, nežádoucí účinky a dávkování

 

Ing. Zdeněk Rozehnal

Ginkgo biloba - Jinan dvojlaločný, je strom původem z Číny, který je pěstován po tisíce let, přičemž má nejrůznější využití. Protože je to jediný přeživší člen starověkého řádu rostlin, je někdy označován jako živá fosílie.

Zatímco jeho listy a semena jsou často používány v tradiční čínské medicíně, moderní výzkum se především zaměřuje na extrakt ginkga, který je vyroben z listů. Ginkgo doplňky jsou spojeny s mnoha zdravotními tvrzeními a použitím, z nichž většina se zaměřuje na funkci mozku a krevní oběh.

Zde jsou potenciální přínosy extraktu z Ginkgo biloby - Jinanu dvojlaločného

1. Obsahuje silné antioxidanty

Antioxidační účinek Ginkga je hlavním důvodem mnoha zdravotních tvrzení, protože Ginkgo obsahuje vysoké množství flavonoidů a terpenoidů, které jsou známé díky silným antioxidačním účinkům.

Antioxidanty, jak je všeobecně známo bojují nebo neutralizují škodlivé účinky volných radikálů. Volné radikály jsou vysoce reaktivní částice, které vznikají v těle během normálních metabolických funkcí, jako je přeměna potravy na energii nebo při detoxikaci. Mají potenciál poškozovat zdravé tkáně, což přispívá k urychlenému stárnutí a rozvoji onemocnění.

Výzkum o antioxidačních účincích ginkga je slibný. Nicméně zůstává nejasné, jak přesně funguje a jak účinná může být při léčbě konkrétních onemocnění.

2. Může pomoci bojovat proti zánětu

Zánět je součástí přirozené reakce těla na zranění nebo na atak cizorodých látek. Také některé chronické nemoci vyvolávají zánětlivou reakci. Po čase může dlouhodobý zánět způsobit trvalé poškození tkání a DNA těla.

Roky výzkumu ukazují, že extrakt ginkga může snížit zánět v lidských i zvířecích buňkách. Ginkgo extrakt redukuje záněty, především u těchto nemocí:

 • Artritida
 • Dráždivé střevní onemocnění (IBD)
 • Rakovina
 • Srdeční choroba
 • Mrtvice

3. Zlepšuje krevní oběh a zdraví srdce

V tradiční čínské medicíně byly semena ginkga používána k otevření "kanálů" energie různým orgánovým systémům, včetně ledvin, jater, mozku a plic.

Zřejmé schopnosti Ginkga zvýšit průtok krve do různých částí těla mohou být původem mnoha z jeho předpokládaných přínosů.

Jedna studie u lidí s onemocněním srdce, která byla doplněna gingem, ukázala okamžité zvýšení průtoku krve do několika částí těla. To bylo zapříčiněno 12% zvýšením obsahu cirkulujícího oxidu dusnatého, sloučeniny odpovědné za dilatace krevních cév.

Podobně další studie ukázala stejný účinek u starší generace, která byla léčena extraktem z ginkga.

Další výzkum také poukázal na ochranné účinky ginkga na srdce, mozek a prevenci mrtvice. Existuje několik možných vysvětlení, z nichž jedním z nich mohou být přítomné protizánětlivé sloučeniny v ginkgu.

4. Snižuje příznaky psychiatrických poruch a demencí

Ginkgo bylo opakovaně hodnoceno kvůli své schopnosti snížit úzkost, stres a další symptomy spojené s Alzheimerovou chorobou a kognitivním poklesem spojeným se stárnutím.

Celkově jsou výsledky výzkumu v této oblasti nekonzistentní, protože některé studie ukazují výrazné snížení rychlosti kognitivního poklesu u lidí s demencí užívajících ginkgo, ale jiné studie nedokázaly tento výsledek potvrdit.

Každopádně výsledek 21 studií ukázal, že při použití ve spojení s konvenční medicínou může extrakt ginkga zvýšit funkční schopnosti u pacientů s mírnou Alzheimerovou chorobou.

Další čtyři studie konstatovaly významné snížení spektra symptomů spojených s demencí, když bylo ginkgo užíváno po dobu 22-24 týdnů.

Tyto pozitivní výsledky pravděpodobně souvisí s úlohou, kterou může ginkgo hrát při zlepšování průtoku krve do mozku, zvláště pokud jde o vaskulární typy demence.

Celkově je příliš brzy, aby se definitivně potvrdila nebo vyvrátila pozitivní úloha ginkga při léčbě demencí, ale nedávný výzkum začíná tento problém objasňovat.

5. Zlepšuje funkci mozku a pocit pohody

Existuje několik názorů, že ginkgo může zlepšit funkce mozku u zdravých jedinců, protože několik malých studií podporuje myšlenku, že doplnění stravy gingkem může zvýšit duševní výkon a vnímat lépe pocit štěstí.

Výsledky těchto studií vedly k tvrzením spojujícím ginkgo s lépe fungující pamětí, soustředěním a pozorností.

Nicméně, celkový výzkum dospěl k závěru, že doplnění stravy gingkem nezpůsobilo žádné měřitelné zlepšení paměti nebo pozornosti.

6. Může snížit úzkost

Některé výzkumy naznačují, že doplnění gingkem může snížit příznaky úzkosti.

Několik studií na zvířatech zaznamenalo snížení úzkostných symptomů, které mohou být přičítány antioxidačnímu obsahu ginkga.

V jedné studii bylo 170 osob s generalizovanou úzkostí léčeno buď 240 mg či 480 mg extraktu gingka nebo placebem. Skupina léčená nejvyšší dávkou ginkga zaznamenala o 45% větší snížení symptomů úzkosti ve srovnání s placebem.

Zatímco doplnění gingkem může snížit úzkost, je stále příliš brzy na to, aby bylo možné vyvodit definitivní závěry z dostupného výzkumu.

7. Může léčit depresi

Zhodnocením výsledků studií na zvířatech naznačuje, že doplnění gingem může pomoci při léčbě příznaků deprese. Myši, které dostaly ginkgo před nevyhnutelnou stresující situací, byly stresem méně citově postiženy než skupina, která nedostala přípravek.

Studie ukázala, že tento účinek souvisí s protizánětlivými vlastnostmi ginkga, které zlepšují schopnost těla správně reagovat, když jsou hladiny stresového hormonu vysoké.

Nicméně deprese je komplexní stav, který může mít různé příčiny.

8. Může podporovat vidění a zdravé oči

Velmi málo se zatím zkoumalo, jak se účinek ginkga projevuje na kvalitě vidění a očích. Nicméně počáteční výsledky jsou slibné.

Jedna recenze ukázala, že u lidí s glaukomem, kteří užívali ginkgo, byl zaznamenán zvýšený průtok krve do oka, což se však ne vždy projevilo na lepším zraku.

Další přehled dvou studií hodnotil účinek extraktu ginkga na progresi makulární degenerace související s věkem. Někteří účastníci hlásili zlepšení vidění, ale nebylo to celkově statisticky významné.

Mnoho z těchto pozitivních výsledků se zdá být spojeno se zvýšeným průtokem krve do oka.

9. Může léčit bolesti hlavy a migrény

V tradiční čínské medicíně je ginkgo velmi oblíbené pro léčbu bolesti hlavy a migrén. Velmi málo výzkumů je k dispozici o schopnosti ginkga léčit bolesti hlavy. Avšak v závislosti na hlavní příčině bolesti hlavy to může pomoci.

Například je dobře známo, že ginkgo má protizánětlivé a antioxidační účinky. Pokud je bolest hlavy nebo migréna způsobena nadměrným stresem, může být ginkgo prospěšné. Navíc, pokud je bolest hlavy spojena se sníženým průtokem krve nebo zúženými cévami, může ginkgo se schopností dilatovat krevní cévy zlepšit symptomy.

Naopak některé migrény jsou způsobeny nadměrnou dilatací cév. V tomto případě může mít ginkgo jen malý vliv.

10. Může zlepšit příznaky astmatu a CHOPN

Některé výzkumy naznačují, že ginkgo může zlepšit příznaky astmatu a jiných zánětlivých respiračních onemocnění, jako je CHOPN. To se připisuje protizánětlivým sloučeninám v ginkgu, které mohou umožnit snížení zánětu dýchacích cest a tím zvýšit kapacitu plic.

Jedna studie u 75 osob vyhodnotila použití extraktu z ginkga spolu s léčbou glukokortikosteroidy při léčbě symptomů astmatu. Úrovně zánětlivých sloučenin v slinách těch, kteří dostávali gingko, byly významně nižší než u těch, kteří dostávali tradiční léky samotné.

Další studie, při níž 100 lidí hodnotilo použití směsi čínských bylin, obsahujících ginkgo, pro léčbu symptomů CHOPN. Ti, kteří užívali směs bylin, zaznamenali u tříměsíčního sledování významné snížení kašle a bronchitidy ve srovnání s kontrolní skupinou.

11. Snižuje symptomy PMS

Předběžný výzkum naznačuje, že ginkgo může pomoci léčit fyzické i psychologické příznaky premenstruačního syndromu (PMS). Jedna studie u 85 vysokoškolských studentek odhalila 23% snížení hlášených symptomů PMS při konzumaci ginkga.

Je zajímavé, že placebo skupina v této studii také zaznamenala mírné snížení symptomů PMS, ačkoli to bylo mnohem nižší - 8,8%.

Další výzkum je zapotřebí k lepšímu pochopení vztahu mezi příznaky PMS a extraktem z ginkga.

12. Léčí sexuální dysfunkce

Některé zdroje naznačují, že ginkgo může léčit sexuální dysfunkce, jako je erektilní dysfunkce nebo nízké libido.

Ginkgo má schopnost zlepšit hladinu oxidu dusnatého v krvi, což zlepšuje cirkulaci dilatací cév. Výsledkem je, že ginkgo může být také užitečné při léčbě různých příznaků sexuální dysfunkce tím, že zlepšuje průtok krve do těch patřičných oblastí těla.

Některé výzkumy zkoumaly používání ginkga k léčbě sexuální dysfunkce způsobené použitím antidepresiv (SSRI). Výsledky ukázaly, že ginkgo v těchto případech nebylo účinnější než placebo.

Navíc může docházet k interakci mezi léky ginkgo a SSRI, které by mohly být méně účinné.

Jedna studie vyhodnotila použití ginkga pro zvýšení sexuální touhy a spokojenosti u žen, které současně absolvovaly sexuální psychoterapii. Kombinace ginkga a této terapie byla účinnější po delší dobu ve srovnání s placebem, ale samotné gingko se nijak neprojevilo.

Potenciální vedlejší účinky

Je důležité si promluvit se svým lékařem (lékárníkem), než začnete ginkgo pravidelně užívat.

U většiny dospělých pacientů je riziko spojené s užíváním ginkga poměrně nízké, avšak existují případy, kdy ginkgo může způsobit vážnou škodu. Pokud jste alergičtí na rostliny, které obsahují alkylfenoly nebo užíváte určité léky, neměli byste užívat ginkgo.

Možné nežádoucí účinky zahrnují:

 • Nevolnost
 • Průjem
 • Závrať
 • Bolení hlavy
 • Bolest břicha
 • Vyrážka / alergická reakce

Ginkgo má také potenciál interagovat nepříznivě s některými léky. Některé interakce mohou zvýšit riziko krvácení.

Možné nepříznivé lékové interakce zahrnují:

 • ředění krve (Warfarin, Aspirin), zvyšuje protisrážlivý účinek dlouhodobého podání acylpyrinu, může vést až k závažnému krvácení
 • SSRI /Inhibitor monoaminooxidázy MAOI také IMAO je skupina léků používaných jako antidepresiva/ antidepresiva (Prozac, Zoloft)
 • NSAID - nesteroidní protizánětlivá léčiva (Ibuprofen, Tylenol)

Dávkování

Ginkgo biloba je běžně komerčně dostupná v následujících formách:

 • Kapsle
 • Tablety
 • Tekuté extrakty
 • Sušené listy / čaj

Doplňující informace:

 • Většina výsledků současného výzkumu vychází z aplikace purifikovaného extraktu z ginkga. Nejezte surové semena ginkga, jelikož jsou jedovaté.
 • Praxe podporuje bezpečnou hranici užívání v rozmezí 120 až 240 mg rozdělených do několika dávek po celý den.
 • Neexistuje jasně definovaná maximální dávka, ale je rozumné začít s nižší dávkou a pak postupně navyšovat, abyste zjistili případnou intoleranci.
 • Většina výzkumů dosud nehodnotila dávky vyšší než 600 mg denně, takže pravděpodobně není dobrý nápad překračovat tuto hodnotu.
 • Nezapomeňte, že může trvat až šest týdnů, než začnete zaznamenávat prvotní účinky.

Závěr

Ginkgo biloba - Jinan dvojlaločný má silné protizánětlivé a antioxidační schopnosti se schopností zlepšovat krevní oběh.

Tyto prokázané vlastnosti mají potenciál pozitivně ovlivnit řadu tělesných systémů a onemocnění, ale věda, která si za nimi stojí, má ještě v účincích neznámé.

I když ginkgo je používáno po staletí, není dosud zcela pochopeno, jak funguje. Určitá část dostupného výzkumu je nekonzistentní nebo nejednoznačná a je důležité mít tuto skutenost na paměti.

Stejně jako u všech bylinných doplňků existují rizika. Konzumace Ginkga by mohla vést ke zdravotním komplikacím, pokud jste alergičtí nebo užíváte výše uvedené léky.

Pokud uvažujete o zařazení ginkga do svého léčebného protokolu, nejdříve se poraďte s lékařem - naturopatem nebo lékárníkem.

 

GINKGO BILOBA - JINAN DVOJLALOČNÝ

 

NEŽ NAVŠTÍVÍTE LÉČITELE

ZAČNĚTE NEJDŘÍVE U SEBE

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypijte minimáně 3 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky sody bicarbony), v případě únavy a pro posílení imunity a zvýšení energie doporučuji aplikovat extrakt z Cordycepsu a nejdříve po 15 minutách

kefír z tibetské houby + lněné semínkomletá skořice

 0,3-0,5 litru + 1-3 lžíce čerstvě rozemletých semínek + 1 lžička-max.4 g za den!

+ 25 dkg kysaného zelí denně, které si sami jednoduše vyrobíte - Zelí jako superlék

 

 

 

Cílem medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

KLOUBNÍ VÝŽIVA

 

MUDr. Ladislav Šafránek, lékař pro zdravou dlouhověkost

ČLÁNEK

Nejlepší kloubní výživa

jako jediná obnovuje kloubní chrupavku

 

 

CELADRIN  BARNY´S

 

 

SANDŘIN PŘÍBĚH

ÚSPĚŠNÉ UZDRAVENÍ Z RAKOVINY

 

Sandra: Nikdy nezapomenu na ten POCIT BEZNADĚJE, STRACHU, co ve mně lékaři vyvolali, na to jak jsem byla jen další nemocná.

ČLÁNEK  ZDE

Se Sandrou hovořila: Mgr. Zuzana Švédová, Dis.

k

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

 

EXTRAKT           SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

 

ZDE ROSTE ČERVENÁ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY

 

Betaglucan MaxCell

 

 

KOLOIDNÍ STŘÍBRO

využití koloidního stříbra ZDE

 

 

OREGÁNO         ECHINACEA

garance: 70-80% Carvacrolu

Každé druhé české dítě trpí atopickým ekzémem !!!

v pořadu ČT Pološero září 2014 - Česko, odpadkový koš Evropy -  odkaz 

ČLÁNEK

 

 

MELATONIN

á 1,25 mg                    á 5 mg

 

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA