NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)

Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid.

Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří lidé ji berou také jako doplněk stravy. Vědci, jako je profesor Harvardské univerzity a odborník na dlouhověkost dr. David Sinclair, A.O., PH.D., v současné době zkoumají její slibné potenciální přínosy pro mnoho různých oblastí zdraví, včetně:

 • dlouhověkosti
 • cukrovky
 • jaterních stavů
 • zdraví mozku
 • zdraví srdce
 • cvičebního tréninku
 • spánku

Výzkum účinků doplňků stravy s NMN se stále objevuje a je zapotřebí dalšího výzkumu.

Co je nikotinamid mononukleotid (NMN)?

Jednoduše řečeno, NMN je přirozeně se vyskytující molekula, která pomáhá napájet vaše tělo.

NMN je typ molekuly nazývaný nukleotid. Nukleotidy hrají ve vašem těle mnoho rolí, mimo jiné jako stavební kameny DNA.

Ve vašich buňkách se NMN přemění na jinou molekulu známou jako nikotinamid adenindinukleotid (NAD). Vaše tělo potřebuje NAD pro různé funkce zapojené do metabolismu a výroby energie.

Můžete si představit NMN jako surovinu a NAD jako rafinovanou verzi, kterou může vaše tělo skutečně využít.

Množství NAD, které vaše tělo dokáže vytvořit, závisí na množství NMN dostupného ve vašem těle.

Výhody NMN

Všechny buňky ve vašem těle používají NAD, a proto potřebují NMN, jeho prekurzor, aby správně fungovaly. NAD pomáhá buňkám regulovat řadu základních funkcí, které pomáhají udržovat vaše buňky v hladkém chodu, včetně:

 • energetického metabolismu
 • opravě DNA
 • genové exprese
 • buněčných stresovových reakcí

Je nezbytné, aby vaše buňky měly dostatek NMN k produkci dostatečného množství NAD pro podporu těchto funkcí.

Vaše hladiny NMN přirozeně časem klesají a v důsledku toho klesají i vaše úrovně NAD. To může přispět k některým zdravotním účinkům, které můžete pociťovat během stárnutí.

Například výzkum ukázal, že lidé s různými stavy souvisejícími s věkem, včetně cukrovky a onemocnění jater, mohou mít nižší hladiny NMN a NAD (1).

Studie v laboratoři a na zvířatech také potvrzují, že NMN může hrát roli i v jiných aspektech stárnutí, včetně zdraví srdce a mozku (2).

NMN vs. NR

Pokud jste slyšeli o NMN, možná jste také slyšeli o nikotinamid ribosidu (NR). NR je další molekula podobná NMN, kterou lidé také užívají jako doplněk stravy pro zdravé stárnutí.

Důkazy potvrzují, že tělo přeměňuje NR na NMN, který se pak přeměňuje na NAD (3).

Potenciální výhody NAD

Vzhledem k tomu, že užívání NMN může pomoci vašemu tělu produkovat více NAD, je také důležité zvážit výzkum přínosů NAD. Studie zkoumající NAD vrhají světlo na jeho potenciální výhody:

 • Může prodloužit délku života. Ve vašich buňkách NAD aktivuje skupinu proteinů zvaných sirtuiny, které pomáhají opravit vaši DNA. Aktivita sirtuinů je spojena s dlouhověkostí. Na druhou stranu, nízké hladiny NAD jsou spojeny s nemocemi souvisejícími s věkem.
 • Může mít ochranné účinky na mozek. Předpokládá se, že NAD moduluje produkci proteinu, který pomáhá chránit buňky před poškozením mitochondriální funkce a oxidačním stresem. Tyto buněčné stresory souvisí s některými neurologickými onemocněními, včetně Alzheimerovy choroby.
 • Může pomoci snížit riziko srdečních onemocnění. Výzkum na myších zjistil, že vysoké hladiny NAD v krvi zvrátily poškození tepen související s věkem, což může pomoci chránit před srdečními chorobami (4).
 • Může chránit před rakovinou. Zvýšené hladiny NAD mohou pomoci chránit buňky před oxidačním stresem a poškozením DNA, které jsou spojeny s rozvojem rakoviny.
 • Může pomoci s jet lagem. Výzkum ukazuje, že NAD může pomoci upravit vaše vnitřní hodiny a potenciálně pomoci zmírnit jet lag nebo jiné poruchy cirkadiánního rytmu (5).
 • Může pomoci stárnutí svalů. Studie na starších myších ukázaly, že vysoké hladiny NAD v krvi pomohly zlepšit svalovou funkci, sílu a vytrvalost u starších myší (6).

Nicméně v současnosti je známo, že podání NAD orálně i intravenózně nemá žádný mechanismus pro vstup do buňky.

„Lze to však provést poskytnutím výchozího materiálu pro NAD, což je NMN. Buňky si vyvinuly receptor pro NMN – je to speciální protein na povrchu buňky, který se naváže na NMN a přenese ho do buňky. Jakmile je NMN uvnitř, je buněčnými enzymy přeměněn na NAD.“

Výhody užívání doplňku NMN

Vzhledem k výhodám NMN na lidské zdraví se někteří odborníci domnívají, že užívání doplňku NMN může pomoci zvrátit účinky stárnutí. Někteří dokonce tvrdí, že NMN je příslovečná „fontána mládí“, alespoň jak ukazují zvířecí modely (7).

Následují informace o výzkumu suplementace NMN na lidech, včetně potenciálních přínosů, bezpečnostních rizik a dostupných údajů o nejúčinnějším dávkování.

Funguje suplementace NMN?

Studie na zvířecích modelech, zejména na myších, potvrzují, že doplňky stravy s NMN mohou poskytnout různé výhody, včetně zvrácení stárnutí a zlepšení kognitivního zdraví.

Ale funguje suplementace NMN skutečně u lidí?

Na to je v tuto chvíli těžká odpověď. Výzkum účinků suplementace NMN u lidí je relativně nový a bylo publikováno jen velmi málo klinických studií (zlatý standard pro prokázání klinického přínosu).

Jedna studie zkoumala účinky užívání 250 miligramů (mg) NMN denně po dobu 10 týdnů u postmenopauzálních žen s prediabetem a nadváhou nebo obezitou. U těch, které užívaly NMN, se zvýšila citlivost na inzulín a signalizace (8).

Další studie zkoumala účinky užívání NMN u amatérských běžců během tréninku. V této studii 48 běžců ve věku 27 až 50 let užívalo perorální doplňky stravy s NMN v dávce 300, 600 nebo 1200 mg denně po dobu 6 týdnů nebo placebo (9).

Na konci 6 týdnů měli ti, kteří dostávali NMN nad rámec svého pravidelného cvičebního tréninku, zvýšenou aerobní kapacitu ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo, a vyšší dávky vyvolaly větší nárůst. Vědci se domnívají, že to mohlo souviset s vyšší úrovní příjmu kyslíku.

Další studie z února 2022 zkoumala účinky užívání NMN na kvalitu spánku u dospělých Japonců ve věku 65 let nebo starších. Účastníci této studie dostávali buď 250 mg NMN nebo kontrolní placebo po dobu 12 týdnů (10).

Ačkoli se nezdálo, že by užívání doplňků NMN zlepšilo kvalitu spánku, vědci zaznamenali zlepšení celkové ospalosti a svalové reakce u lidí, kteří dostávali NMN odpoledne ve srovnání se skupinou s placebem nebo těmi, kteří jej užívali ráno.

Může NMN pomoci se stárnutím?

Hladiny NMN a NAD přirozeně klesají s věkem, takže mnoho vědců navrhlo, že užívání doplňků stravy s NMN může pomoci se zdravotními problémy souvisejícími s věkem.

Studie na 10 japonských mužích zjistila, že užívání NMN (100, 250 nebo 500 mg) zvýšilo hladiny vedlejších produktů NMN v krvi, včetně NAD (11).

Inzulínová rezistence se může vyvinout s věkem a je jedním z důvodů, proč je diabetes častější u starších dospělých. Ačkoli studie konkrétně nezkoumaly účinky užívání doplňků NMN, dostupný výzkum ukazuje, že vám může pomoci udržet nebo znovu získat citlivost na inzulín s věkem (12).

Bylo také prokázáno, že užívání doplňků stravy s NMN snižuje ospalost a zlepšuje svalovou odezvu u starších dospělých, což může s věkem zlepšit fyzické i duševní zdraví.

Jak mohu zvýšit své NMN přirozeně?

NMN se přirozeně vyskytuje v různých potravinách. Některé zdroje stravy bohaté na NMN zahrnují (13):

 • avokádo: 0,36 až 1,60 mg na 100 gramů
 • brokolice: 0,25 až 1,12 mg na 100 gramů
 • zelí: až 0,9 mg na 100 gramů
 • rajčata: 0,26 až 0,30 mg na 100 gramů
 • syrové hovězí maso: 0,06 až 0,42 mg na 100 gramů

Malé množství NMN se také nachází v kravském mléce, okurkách a edamamu.

Studie na myších zjistily, že střevo snadno absorbuje NMN, ale je zapotřebí více studií, aby se zjistilo, jak může konzumace potravin bohatých na NMN zvýšit hladiny NAD ve vašich buňkách.

Je NMN bezpečný a má vedlejší účinky?

NMN je ideálním doplňkem stravy pro zvýšení buněčných hladin NAD, protože je dobře snášen a studie na lidech i zvířatech pozorovaly, že má minimální vedlejší účinky.

Výzkum na lidech ukázal, že konzumace dávek až 1 200 mg denně je bezpečná.

Dávkování NMN

Vzhledem k dostupným údajům o užívání doplňků NMN je obtížné určit ideální dávku. Studie zjistily zdravotní přínosy při dávkách tak nízkých, jako je 250 mg NMN denně, až do maxima 1 200 mg denně.

Pouze tři studie, včetně těch popsaných výše, se zabývaly účinky užívání doplňků NMN ve více dávkách. Důležité je, že bezpečnost se u různých použitých dávek NMN neliší.

Ve výše uvedené studii zahrnující amatérské běžce byly aerobní přínosy suplementace NMN větší při vyšších dávkách NMN (1 200 mg) ve srovnání s nižšími dávkami (300 mg). Nebyl však pozorován žádný rozdíl v přínosech pozorovaných při vysoké dávce ve srovnání se střední dávkou (600 mg) (9).

Závěr

Mnoho lidí, včetně odborníků, potvrzuje, že užívání doplňků stravy s NMN může poskytnout řadu zdravotních výhod. Zatímco studie na zvířatech zjistily, že doplněk zvrátil mnoho zdravotních účinků souvisejících s věkem, důkazy u lidí jsou stále omezené.

Dřívější studie ukazují, že užívání doplňků stravy s NMN v dávkách až 1 200 mg denně může poskytnout zdravotní výhody související s citlivostí na inzulín, aerobní funkcí a únavou s minimálním rizikem nežádoucích vedlejších účinků.

NMN, Nikotinamid-mononukleotid komplex

1790,- Kč

NMN – Nikotinamid mononukleotid komplex

NMN Superionherbs je obohaceno o další vybrané látky pterostilben, resveratrol, quercetin a camucamu. Tyto přidané složky byly pečlivě vybrány pro jejich schopnost pracovat v synergii s NMN, což zvyšuje celkovou účinnost produktu. Díky této kombinaci nabízíme doplněk stravy, který je nejen silnější, ale také efektivnější v podpoře vašeho zdraví.

Složení v jedné kapsli:

 • NMN Nikotinamid Mononukleotid 330 mg
 • Pterostilben 60 mg
 • Resveratrol 50 mg
 • Quercetin 50 mg
 • Camu Camu 50 mg

100% čisté extrakty, neobsahuje plnidla ani konzervační látky.
HPMC rostlinné tobolky – vhodné pro vegetariány a vegany.

Balení: 90 kapslí

Dávkování: Užívejte 1–3 kapsle denně ráno nebo večer, nejlépe na lačno, s trochou tučného jogurtu a nebo oleje

Vliv krátkodobé suplementace NMN na metabolismus séra, fekální mikrobiotu a délku telomer v předstárnoucí fázi života

Kai-Min Niu, Tongtong Bao, Lumin Gao, Meng Ru, Jü-meng Li, Liang Jiang, Čchang-ming Jie, Šu-ťin Wang, Xin Wu

Stárnutí je přirozený proces, který provázejí změny střevní mikroflóry a s ní spojených metabolomů. Beta-nikotinamid mononukleotid, důležitý meziprodukt NAD+, přitahuje stále větší pozornost s cílem zpomalit proces stárnutí. Zkoumali jsme změny ve fekální mikrobiotě a metabolomech myších samců před stárnutím (C57BL/6, věk: 16 měsíců) po perorálním krátkodobém podávání nikotinamidmononukleotidu (NMN). 

Vzhledem k délce telomer jako molekulárnímu měřítku stárnutí jsme ji měřili v mononukleárních buňkách periferní krve (PBMC) předstárnoucích myší a lidských dobrovolníků (věk: 45-60 let). Pozoruhodné je, že podávání NMN nemělo u předstárnoucích myší během 40 dnů významný vliv na tělesnou hmotnost a příjem potravy. Metabolomika naznačila 266 regulovaných a 58 redukovaných sérových metabolitů. Identifikovali jsme 34 potenciálních biomarkerů spojených s dráhami metabolismu nikotinamidu, purinu a prolinu.

Nikotinamidový mononukleotid významně snížil diverzitu bakterií ve stolici (p < 0,05) se zvýšeným výskytem Helicobacter, Mucispirillum a Faecalibacterium a sníženým výskytem Akkermansia v souvislosti s metabolismem nikotinamidu. Navrhujeme, aby tato přetvořená mikrobiota výrazně snížila predikované funkce stárnutí se zlepšeným imunitním a kofaktorovým/vitaminovým metabolismem. Především se u myší a lidí, kterým byl podáván NMN, výrazně prodloužila délka telomer PBMC.

Souhrnně tato zjištění naznačují, že perorální suplementace NMN ve fázi před stárnutím by mohla být účinnou strategií pro zpomalení stárnutí. Doporučujeme další studie k odhalení základních molekulárních mechanismů a komplexní klinické studie k ověření účinků NMN na stárnutí.

Originál: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34912838/

Dlouhodobé podávání nikotinamidového mononukleotidu zmírňuje fyziologický pokles u myší související s věkem

Kathryn F Millsová, Shohei Yoshida, Liana R Stein, Alessia Grozio, Shunsuke Kubota, Yo Sasaki, Philip Redpath, Marie E Migaud, Rajendra S Apte, Koji Uchida, Jun Yoshino, Shin-Ichiro Imai

Dostupnost NAD klesá s věkem a za určitých chorobných stavů. Bylo prokázáno, že nikotinamid mononukleotid (NMN), klíčový meziprodukt NAD, zvyšuje biosyntézu NAD a zlepšuje různé patologie v modelech onemocnění myší. V této studii jsme provedli 12měsíční podávání NMN běžným myším divokého typu C57BL/6N krmeným žrádlem během jejich normálního stárnutí. Perorálně podávaný NMN byl rychle využit k syntéze NAD v tkáních. 

Je pozoruhodné, že NMN účinně zmírňuje fyziologický pokles spojený s věkem u myší. Bez zjevné toxicity nebo škodlivých účinků NMN potlačil přírůstek tělesné hmotnosti související s věkem, zvýšil energetický metabolismus, podpořil fyzickou aktivitu, zlepšil citlivost na inzulín a profil lipidů v plazmě a zlepšil funkci očí a další patofyziologie. V souladu s těmito fenotypy NMN zabránil změnám genové exprese v klíčových metabolických orgánech souvisejícím s věkem a zvýšil mitochondriální oxidační metabolismus a nerovnováhu mitonukleárních proteinů v kosterním svalstvu. Tyto účinky NMN zdůrazňují preventivní a terapeutický potenciál meziproduktů NAD jako účinných intervencí proti stárnutí u lidí.

Originál: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28068222/

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 22 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života