Šéf Pfizeru dostal od novinářů na WEF v Davosu 29 otázek, na žádnou nedokázal odpovědět (video)

  • Níže - Vysoce postavený představitel FDA vyzývá k okamžitému ukončení používání vakcín COVID: "Miliony lidí umírají"

18. ledna 2023

Novinářům z kanadské Rebel News se jako jedněm z mála představitelů světové mediální alternativy podařilo dostat do Davosu, kde se nyní snaží zpovídat některé z přítomných světových (j)elit.

Obzvlášť se pak soustředili na šéfy farmaceutických gigantů, ze kterých pochází rychlokvašné genové injekce, kterým se říká „Covid vakcíny.“

Již nějakou dobu je jasné, že tyto firmy se dopustily podvodného jednání, v čemž byly podporovány i vládami a korporátními médii všech zainteresovaných zemí. Největším podvodem pak bylo tvrzení, že po aplikaci těchto látek bude daný jedinec bezinfekční.

Totalitní státy a uskupení – včetně EU – pak začaly na základě této lži vydávat „doklady o bezinfekčnosti“ – tzv. „Covid pasy.“

Nyní je jasné nejen to, že očkovaný může být také infekční a může nemoc šířit, ale i to, že zejména posílený má mnohem větší šanci, že bude infikován.

Reportéři z Rebel News se ve středu v ulicích Davosu střetli s šéfem Pfizeru Albertem Bourlou. Položili mu 29 otázek a ani na jednu z nich nedokázal odpovědět.

Novinář Ezra Levant se Bourly mimo jiné zeptal na to, jak dlouho ví, že covid vakcíny nebrání přenosu. „Moc vám děkuji,“ stoicky odpověděl generální ředitel společnosti Pfizer.

Nyní víme, že vakcíny nezabrání přenosu, ale proč jste to tajil?“ pokračoval Levant. „Říkal jste, že je to stoprocentně účinné, pak 90 procent, pak 80 procent, pak 70 procent, ale teď víme, že vakcíny přenosu nezabrání. Proč jste to tajil?

Bourla mu popřál dobrý den. Reportér Avi Yemini se také zběsile pokoušel získat informace od farmaceutického šéfa. „Je čas omluvit se světu?“ zeptal se. „Nestydíte se za to, co jste v posledních letech udělal? Jste na to hrdý?

Levant opět převzal vedení. „Zajímá vás odpovědnost za výrobek? Máte obavy z myokarditidy? Co říkáte na mladé muže, kteří každý den umírají na infarkt?“ Bourla zaťal čelist.

Myslíte, že byste měl být žalován?“ zeptal se Yemini. Když se ho Levant zeptal, jestli prozradí, s kým se potají potkal, na tváři se mu objevil široký úsměv.

Bourla pak odešel do míst, kam ho již novináři nemohli následovat. „Měl byste se stydět!“ volali za ním.

 

Komentáře na Tweetu

Vysoce postavený představitel FDA vyzývá k okamžitému ukončení používání vakcín COVID: "Miliony lidí umírají"

15. ledna 2023 Sean Adl-Tabatabai

Vysoce postavený představitel FDA vyzval k okamžitému zastavení očkování vakcínou COVID-19 v USA kvůli alarmujícímu počtu lidí, kteří trpí závažnými nežádoucími účinky těchto mRNA vakcín.

Dr. Paul Offit, člen poradního výboru pro vakcíny amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), napsal v časopise New England Journal of Medicine výzvu k ukončení masového očkování, zejména těch, kteří jsou virem málo ohroženi.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (anglicky Food and Drug Administration, FDA) je vládní agentura Spojených států amerických, resortu zdraví a služeb (United States Department of Health and Human Services), která je zodpovědná za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů a biofarmaceutických a krevních produktů v USA.

V článku nazvaném "Bivalentní vakcíny proti COVID-19 - varovný příběh" Dr. Offit prohlašuje, že očkování vakcínou Covid je "pravděpodobně nejlepší vyhradit pouze pro lidi, kteří s největší pravděpodobností potřebují ochranu před závažným průběhem onemocnění".

"Domnívám se, že bychom se měli přestat snažit zabránit všem symptomatickým infekcím u zdravých, mladých lidí tím, že je budeme posilovat vakcínami obsahujícími mRNA z kmenů, které mohou za několik měsíců vymizet," varuje.

Summit.news uvádí: Dr. Offit, který je profesorem vakcinologie a profesorem pediatrie na Pensylvánské univerzitě, podrobně rozebírá proces, který vedl k tomu, že v USA byly doporučeny bivalentní vakcíny pro všechny starší pěti let, aniž by byly k dispozici relevantní údaje od lidí. Je z toho zjevně velmi nešťastný.

    Dne 28. června 2022 předložili vědci ze společností Pfizer-BioNTech a Moderna údaje o svých bivalentních vakcínách Poradnímu výboru pro vakcíny a příbuzné biologické produkty při Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (jehož jsem členem). Výsledky nebyly příliš přesvědčivé. Bivalentní boostery vedly k hladinám neutralizačních protilátek proti BA.1, které byly pouze 1,5 až 1,75krát vyšší než hladiny dosažené monovalentními boostery. Předchozí zkušenosti s vakcínami těchto společností naznačovaly, že tento rozdíl pravděpodobně nebude klinicky významný. Údaje o bezpečnosti byly uklidňující. V době prezentace FDA již vakcína BA.1 nebyla ve Spojených státech v oběhu, protože byla nahrazena imunitně invazivnější a nakažlivější subvariantou Omicron. Ale zima byla za rohem. Poradní výbor FDA, který cítil naléhavost reakce na tyto imunitně invazivní kmeny, odhlasoval schválení bivalentních vakcín s tím, že budou zaměřeny na subvarianty Omicron BA.4 a BA.5, které v té době představovaly více než 95 % cirkulujících kmenů.

    Následovala řada rychlých politických rozhodnutí. Dne 29. června 2022, den po zasedání poradního výboru, Bidenova administrativa souhlasila s nákupem 105 milionů dávek bivalentní vakcíny společnosti Pfizer-BioNTech obsahující mRNA BA.4 a BA.5. O měsíc později, 29. července 2022, administrativa souhlasila s nákupem 66 milionů dávek bivalentní vakcíny společnosti Moderna s úmyslem nabízet obě vakcíny na podzim a v zimě. Dne 1. září 2022 úřad FDA zrušil povolení k mimořádnému použití monovalentních posilovacích vakcín a CDC doporučila bivalentní posilovací vakcíny pro všechny osoby starší 12 let. Dne 12. října 2022 CDC rozšířila toto doporučení na všechny osoby starší pěti let. V té době nebyly k dispozici žádné údaje od lidí, včetně údajů o imunogenitě, které by umožnily porovnat relativní schopnost monovalentní a bivalentní vakcíny chránit proti BA.4 a BA.5.

    Dne 24. října 2022 David Ho a jeho kolegové zveřejnili výsledky studie zkoumající hladiny neutralizačních protilátek proti BA.4 a BA.5 po obdržení monovalentní nebo bivalentní posilovací dávky. Nezjistili "žádný významný rozdíl v neutralizaci jakékoli varianty SARS-CoV-2", včetně BA.4 a BA.5, mezi oběma skupinami. O den později Dan Barouch a jeho kolegové zveřejnili výsledky podobné studie, v níž zjistili, že "titry [neutralizačních protilátek] BA.5 byly po monovalentní a bivalentní posilovací dávce mRNA srovnatelné". Barouch a kolegové rovněž nezaznamenali žádné znatelné rozdíly v odpovědích CD4+ nebo CD8+ T-buněk mezi účastníky ve skupině s monovalentním boosterem a ve skupině s bivalentním boosterem. Ani jedna z výzkumných skupin nezjistila, že by bivalentní boostery vyvolávaly lepší imunitní odpovědi. Výsledky byly nyní zveřejněny v časopise Journal.

Dr. Offit vysvětluje, že pravděpodobným důvodem neúspěchu bivalentních vakcín je imunitní imprinting.

    Imunitní systém lidí imunizovaných bivalentní vakcínou, kteří byli všichni předtím očkováni, byl připraven reagovat na původní kmen viru SARS-CoV-2. V případě, že se jedná o bivalentní vakcínu, je imunitní systém připraven reagovat na kmen SARS-CoV-2. Pravděpodobně tedy reagovali na epitopy společné kmenům BA.4 a BA.5 a původního kmene, nikoli na nové epitopy kmenů BA.4 a BA.5.

Když byly k dispozici epidemiologické údaje, vykazovaly velmi slabou ochranu.

    Dne 22. listopadu 2022 zveřejnila CDC údaje o účinnosti mRNA vakcín proti BA.4 a BA.5 v prevenci symptomatické infekce do dvou měsíců po obdržení posilovací dávky. U osob, které dostaly monovalentní vakcínu o dva až tři měsíce dříve, se dodatečná ochrana spojená s bivalentní posilovací dávkou pohybovala v rozmezí 28 % až 31 %. U osob, které obdržely monovalentní vakcínu před více než osmi měsíci, se dodatečná ochrana pohybovala v rozmezí 43 % až 56 %. Vzhledem k výsledkům předchozích studií je pravděpodobné, že toto mírné zvýšení ochrany proti pravděpodobně obecně mírnému onemocnění bude krátkodobé.

Bivalentní vakcína se velmi špatně přijímala a varianty, proti kterým byla zaměřena, rychle vymizely.

    K 15. listopadu 2022 ji dostalo jen asi 10 % populace, pro kterou byla bivalentní vakcína doporučena. V prosinci 2022 již kmen BA.4 necirkuloval a kmen BA.5 tvořil méně než 25 % cirkulujících kmenů SARS-CoV-2. Částečně jej nahradily kmeny, které jsou imunitně agresivnější, jako jsou BQ.1, BQ.1.1, BF.7, XBB a XBB.1. Vakcína byla v roce 2022 podávána proti kmeni BA.4, který byl v oběhu od roku 2002.

Je vítané, že Dr. Offit svým názorem prolamuje své řady a vyjadřuje zděšení nad špatným postupem a nedostatkem údajů a vyzývá k ukončení masové očkovací kampaně. Tento názor je obzvláště významný, protože značí selhání ústřední strategie biologické bezpečnosti USA, která se snaží využít rychlé mRNA vakcíny k bleskové reakci na vznikající biologickou hrozbu. Je tedy pravděpodobné, že jeho závěry narazí na silný odpor těch, kteří do této strategie investovali - finančně, psychologicky i politicky.

To, že tak Dr. Offit činí až nyní a bez uznání jakýchkoli bezpečnostních problémů, je samozřejmě méně vítané. Přesto mu jeho plátci pravděpodobně nepoděkují, ale jde to správným směrem, takže by za to měl dostat uznání.

Stále čekáme na uznání, že přínos těchto vakcín nebyl nikdy příznivý pro lidi s nízkým rizikem nákazy virem, kteří je nikdy nepotřebovali, a že jejich bezpečnostní profil je mnohem horší, než společnosti a regulační orgány veřejnosti namlouvaly.

Zatajení informací: CNN uvádí, že Dr. Offit je "rozzloben", že společnost Moderna neuvedla nepříznivé údaje o infekci ve svém loňském podání pro FDA. "Byl jsem rozzlobený, když jsem zjistil, že existují údaje, které byly relevantní pro naše rozhodnutí a které jsme nedostali k dispozici," řekl Dr. Offit. Podle CNN: "Údaje, které nebyly odborníkům předloženy, se zabývaly skutečnými infekcemi: kdo se nakazil přípravkem COVID-19 a kdo ne. Zjistilo se, že se nakazilo 1,9 % účastníků studie, kteří obdrželi původní booster. Mezi těmi, kteří dostali aktualizovanou bivalentní vakcínu - tu, o níž vědci doufali, že bude fungovat lépe - se nakazilo vyšší procento, 3,2 %." Napadá vás, co dalšího vám ještě neřekli, doktore Offite?

Originál: newspunch.com

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života