Americká FDA až nyní povoluje předepisování ivermektinu na léčbu Covid-19. Zelenkův protokol

Slovanka, 13. srpna 2023

Tímto článkem pokračujeme v odkrývání lží mainstreamu, zkorumpovaných rádoby odborníků a politiků.

Pamatujete si ještě, jak byl ivermektin zejména mainstreamem cupován jakožto „lék pro koně“ v situaci, kdy se již asi 40 let používá i v humánní medicíně?

Ano, to byla jedna z tisíců dalších lží mainstreamu, který by si zasloužil zlatou medaili za „dezinformace“. Možná by se dal sestavit i nějaký žebříček, třeba podle toho ve zdejší anketě, kde jasně vede dezinformační ČT následovaná neméně prolhaným a manipulativním Seznamem.

Jistě by si pomyslnou medaili za největší dezinformátory u nás tito lháři zasloužili. A s nimi také takzvaní „ověřovatelé faktů,“ kteří by byli svého času velmi platnou posilou Goebbelsovy stáje.

V USA již není nadále celý covidový podvod udržitelný. Vše se jim sype jak domeček z karet a s tím vychází najevo i všechny lži a manipulace.

Již tedy s naprostou jistotou víme, že covidový podvod byl předem naplánován a později i plánovitě zrealizován. Také víme, že genové injekce – předem připravené – obsahovaly různé šarže, včetně těch smrtících.

A víme také, že žádný nemocný netopýr, kterého snědl Číňan, neexistoval. A už vůbec ne luskoun.

Jenže to vše tvrdila výše uvedená prolhaná média v době, kdy potlačovaná alternativa psala dnes již potvrzenou PRAVDU.

A další pravda nyní vychází najevo. Ivermektin byl zakazován jen proto, aby byla dostatečně vysoká čísla nemocných a  mrtvých – a především proto, aby pak oddané ovce s nadšením nastavily své rameno – třeba pro smrtící šarži.

A politici, jimž byly – podobně jako zaměstnancům Pfizeru – dodávány neškodné placebové šarže, se tomu jen tiše vysmívali. Tušili, že většina z nich unikne bez jakýchkoli soudů.

V USA byli lékaři, kteří za covidismu předepisovali ivermektin, trestáni a posléze byl ivermektin zcela vyřazen z prodeje a nebyl dostupný ani na předpis.

Prolhaná média mezitím vypustila nesmysly o léku pro koně a dehonestovala všechny lékaře, kteří jej prosazovali.

Nyní se však situace změnila. A to zásadně, neboť podle americké FDA je nyní povoleno ivermektin předepisovat na Covid-19. K tomuto náhlému zvratu však došlo až po dlouhých soudních tahanicích…

Lékaři mohou volně předepisovat ivermektin k léčbě covidu-19, uvedl tento týden právník zastupující americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

„FDA výslovně uznává, že lékaři mají pravomoc předepisovat ivermektin k léčbě COVID,“ Ashley Cheung Honoldová, právnička ministerstva spravedlnosti zastupující FDA, to řekla během ústních argumentů 8. srpna u amerického odvolacího soudu pro 5. obvod.

Případ byl podán třemi lékaři, kteří tvrdí, že FDA nezákonně zasahovala do jejich lékařské praxe s prohlášeními.

Federální soudce případ v roce 2022 zamítl, což vyvolalo odvolání.

„Základní problém v tomto případě je jasný. Poté, co FDA schválí lidský lék k prodeji, má pravomoc zasahovat do toho, jak je tento lék používán ve vztahu mezi lékařem a pacientem? Odpověď je ne,“ řekl odvolacímu soudu Jared Kelson, který lékaře zastupuje.

FDA 21. srpna 2021 napsala na X, dříve známý jako Twitter:

„Nejste kůň. Nejste kráva. Vážně, vy všichni. Přestaňte s tím.“

Příspěvek, který odkazoval na stránku FDA, která říká, že lidé by neměli používat ivermektin k prevenci nebo léčbě COVID-19, se stal virálním.

V jiných prohlášeních FDA uvedla, že ivermektin „není  schválen k léčbě COVID-19“ a „Otázka: Měl bych užívat ivermektin k prevenci nebo léčbě COVID-19? Odpověď: Ne.“

„FDA učinila tato prohlášení v reakci na četné zprávy o spotřebitelích, kteří byli hospitalizováni po samoléčbě ivermektinem určeným pro koně, který je k dispozici ke koupi přes pult bez nutnosti předpisu,“ řekla paní Honoldová.

Verze léku pro zvířata je k dispozici, ale existuje i  ivermektin, který je schválen FDA pro lidské použití proti chorobám způsobeným parazity.

I takové argumenty padaly u soudu, který proběhl tento týden.

Soudce Elrod byl v porotě s obvodními soudci Edith Brown Clementovou a Donem Willettem. Všichni tři byli jmenováni za prezidenta Donalda Trumpa.

Žalobci byli Dr. Paul Marik, Mary Bowden a Robert Apter. Říkají, že byli profesionálně poškozeni prohlášeními FDA, včetně ukončení praxe kvůli snahám předepisovat ivermektin pacientům.

Dr. Marik poznamenal, že řada studií podporuje použití ivermektinu proti COVID-19, jak uznala sama FDA. Některé další studie ukazují malý nebo žádný účinek.

„Federální zákon umožňuje FDA poskytovat informace, jako jsou zprávy o nežádoucích účincích na léky, ale ne lékařskou pomoc,“ řekl pan Kelson.

„To je něco, co FDA nikdy nebyla schopna udělat. A je to jasná linie,“  řekl soudu a později dodal:

„Nejjasnější příklady toho, kde překročili hranici, jsou, když říkají věci jako: „Nejste kůň, nejste kráva. Vážně, vy všichni. Přestaňte s tím.'“

Soudci uvedli, že souhlasí s tím, že FDA nemá pravomoc poskytovat lékařské poradenství; Soudce Clement řekl: „Nejste oprávněni poskytovat lékařskou pomoc.“

Ale paní Honoldová z FDA řekla, že vláda to v tomto případě nepřipouští.

Tvrdila také, že Kongres zmocnil FDA k ochraně veřejného zdraví a k zajištění bezpečnosti a účinnosti regulovaných produktů, což jí dává inherentní pravomoc podporovat své poslání sdělováním informací veřejnosti o bezpečném užívání drog.

Rozhodnutí ve prospěch lékařů by zabránilo FDA informovat o spotřebitelích, kteří trpí po vaření kuřete s NyQuil nebo ze závislosti na opioidech. A to je problém, tvrdila.

Pan Kelson řekl, že to není přesné. „Je to, když překročí své pravomoci tím, že začnou říkat lidem, jak by měli nebo neměli užívat schválené léky,“ řekl.

Paní Honoldová z FDA také řekla, že soudy nemohou volat agentury k odpovědnosti, když poskytují falešné nebo zavádějící informace:

„FDA je politicky zodpovědná, stejně jako všechny ostatní výkonné agentury.“

Soudce se také vyjádřil k výše uvedenému tweetu, ve kterém FDA říká:  „Nejste kůň, nejste kráva. Vážně, vy všichni. Přestaňte s tím.“

„Můžete mi odpovědět na to, co znamenala tato otázka: ‚Přestaňte s tím‘?, prosím? Je to příkaz?“ Zeptal se soudce Elrod.

„V některých kontextech by tato slova mohla být chápána jako příkaz,“ řekla paní Honoldová.

„Ale v tomto kontextu, kde FDA jednoduše použila tato slova v kontextu vtipného tweetu, který měl sdílet její informační článek, tato prohlášení nedosahují úrovně příkazu.“

Prohlášení „nezakazují lékařům předepisovat ivermektin k léčbě covidu nebo k jakémukoli jinému účelu,“ řekla paní Honoldová.

Poznamenala, že FDA spolu s prohlášeními uvedla, že lidé by se měli poradit se svými poskytovateli zdravotní péče o léčbě COVID-19 a že mohou užívat léky, pokud je předepisuje poskytovatel.

„FDA jasně uznává, že lékaři mají pravomoc předepisovat lidský ivermektin k léčbě covidu. Takže nezasahují do pravomoci lékařů předepisovat léky nebo praktikovat medicínu,“ řekla.

Tím sice zcela popřela to, co dosud FDA tvrdila a konala, nicméně nyní již i soud uznal, že ivermektin by měl být považován za možný lék na Covid-19. Minimálně v USA tak již bude jeho předpis zcela legální…

Z HISTORIE

Nová studie s ivermectinem prokázala 92% snížení úmrtnosti na COVID. Protokol dr. Zelenka

- Theepochtimes

Enrico Trigoso, 8. září 2022

Nová recenzovaná studie dospěla k závěru, že míra úmrtnosti u osob, které pravidelně užívají ivermectin, je o 92% nižší než u osob, které jej neužívají, a o 84% nižší než u nepravidelných uživatelů.

Mezi autory jsou Flávio Cadegiani, certifikovaný endokrinolog, a Pierre Kory, specializovaný odborník na plicní a urgentní medicínu a zároveň prezident a hlavní lékař Front Line Critical Care Alliance.

Studie, publikovaná 31. srpna 2022 v časopise Cuerus Journal of Medical Science, byla provedena prostřednictvím prospektivní observační studie na "přísně kontrolované populaci" 88 012 osob v brazilském městě Itajaí.

Podle publikace došlo u osob, které užívaly ivermectin jako preventivní lék před infekcí COVID, k pozoruhodnému snížení počtu hospitalizací i úmrtí.

Celoměstská studie probíhala od 7. července do 2. prosince 2020 a byl shromažďována prospektivně a systematicky.

Pierre Kory, prezident Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, hovoří na shromáždění v Hagerstownu ve státě Md. 4. března 2022. (Enrico Trigoso/The Epoch Times)

Metoda spočívala v podávání menší dávky ivermectinu (úměrné tělesné hmotnosti) po dobu 150 dnů skupině považované za "nepravidelnou" skupinu a až trojnásobku nebo vyšší dávky skupině "pravidelné".

"Srovnání bylo provedeno mezi neuživateli (subjekty, které ivermectin neužívaly) a pravidelnými a nepravidelnými uživateli po vícerozměrných úpravách. K výpočtu a porovnání infekce COVID-19 a rizika úmrtí na COVID-19 byla použita celá databáze města. Pro stanovení míry hospitalizace a úmrtnosti byla použita databáze COVID-19 a metoda propensity score matching (PSM)," uvádí studie.

Studie dále tvrdí, že míra hospitalizací se v "běžné" skupině snížila o 100 %.

McCulloughův a Zelenkův protokol

Dr. Benjamin Marble, specialista na urgentní péči na Floridě, který vykonává praxi již více než dvě desetiletí, tvrdí, že on a jeho skupina ošetřili přibližně 150 000 pacientů s akutním COVID-19 a ztratili pouze 6 osob.

Téměř stoprocentní účinnosti bylo podle Marbla dosaženo použitím "McCulloughova protokolu" (pdf), jehož základním lékem je ivermectin.

"Je to další skvělá studie, která dokazuje, že ivermectin proti COVID-19 funguje, což jsem už věděl, že je prostý fakt," řekl dr. Marble deníku The Epoch Times.

Dr. Benjamin Marble se domnívá, že tato studie "by měla být hřebíčkem do rakve" tvrzení, že ivermectin proti COVID nepomáhá.

Kevin Jenkins, spolupředseda Zelenkovy nadace, uvedl: ,,Všichni jsme si vědomi, že tato studie je v souladu se zákonem: "Tato studie dokazuje to, co už nějakou dobu víme, že ivermectin byl účinným nástrojem v boji proti COVID-19."

"Bohužel jediné, co mě napadá, jsou životy, které jsme ztratili," řekl Jenkins deníku The Epoch Times.

Dr. Vladimir Zelenko je lékař nominovaný na Nobelovu cenu, který se proslavil objevem a použitím rané léčby COVID, nazvané "Zelenkův protokol". Zemřel na rakovinu 30. června 2022.

Zelenkův protokol je kombinací hydroxychlorochinu (Plaquenil), ivermectinu, zinku, azitromycinu a dalších léků včetně steroidů.

Kevin Jenkins (L), Robert F. Kennedy Jr (C) a Mary Holland (R) hovoří na Broadwayském shromáždění za svobodu na Manhattanu v New Yorku 16. října 2021. (Enrico Trigoso/The Epoch Times)

'Dědictví médií ztratilo zbytky své důvěryhodnosti'

Významná média jako BBC a CNN zopakovala názory FDA a CDC, které tvrdí, že ivermectin není bezpečný pro použití u lidí a je určen pro krávy a koně.

"Nejste kůň. Nejste kráva. Vážně, vy všichni. Přestaňte s tím," napsala FDA na Twitteru 21. srpna 2021.

Jenkins je toho názoru, že organizace, které potlačily používání těchto léčiv, by měly být "postaveny před soud".

"Dědičná média ztratila všechny zbytky své důvěryhodnosti! Tyto agentury prosadily největší dezinformační kampaň, jakou člověk zná!". Jenkins řekl, že "[za to] zaplatí".

Jenkins spolu s Robertem F. Kennedym Jr. a Dr. Christiane Northrupovou, kteří byli označeni za součást "dezinformačního tuctu", nedávno promluvili pro The Epoch Times poté, co dokumenty ukázaly, že se Bidenova administrativa zapojila do rozsáhlých cenzurních snah, které se jich přímo dotýkaly.

Nejméně dvě skupiny, Front Line COVID-19 Critical Care Alliance a British Ivermectin Recommendation Development Group, se zasazovaly o off-label použití ivermectinu k léčbě COVID-19 v jeho raných stadiích.

CDC ve zdravotním doporučení z 26. srpna 2021 (pdf) uvedla, že ivermectin nebyl schválen ani povolen FDA "pro prevenci nebo léčbu COVID-19 a Národní institut zdraví (NIH) rovněž rozhodl, že v současné době není dostatek údajů pro doporučení ivermectinu pro léčbu COVID-19."

Americká lékařská asociace, Americká asociace lékárníků a Americká společnost zdravotnických systémových farmaceutů ve společném prohlášení v září 2021 uvedly, že jsou proti jeho použití k léčbě COVID-19 mimo klinické studie.

Na této zprávě se podílela Mimi Nguyen Ly.


Enrico Trigoso je reportérem Epoch Times, který se zaměřuje na americkou politiku, zprávy ze zdravotnictví, sociální otázky a širokou škálu témat.

Originál: theepochtimes.com

Dr. Zelenko. Covid-19 a jeho Protokol včasné léčby

- Zelenko

Základní zásady

Léčte pacienty na základě klinického podezření co nejdříve, nejlépe během prvních 5 dnů výskytu příznaků. Proveďte PCR testování, ale neodkládejte léčbu do doby, než budou k dispozici výsledky.

Stratifikujte riziko pacientů

 • Pacient s nízkým rizikem - mladší než 45 let, bez komorbidit a klinicky stabilní.
 • Pacient s vysokým rizikem - starší než 45 let, mladší než 45 let s komorbiditami nebo klinicky nestabilní.

Možnosti léčby

Pacienti s nízkým rizikem:

 • Podpůrná léčba tekutinami, tlumení horečky a odpočinek
 • Elementární zinek 50 mg 1krát denně po dobu 7 dní
 • Vitamin C 1000 mg 1× denně po dobu 7 dnů
 • Vitamin D3 5000 iu 1× denně po dobu 7 dnů

Dr. Zelenko vytvořil Z-Stack all-in-one Pill se zinkem, quercetinem, vitaminy C a D.

Volitelné volby bez lékařského předpisu:

 • Quercetin 500 mg 2krát denně po dobu 7 dní nebo
 • Epigalokatechin-gallát (EGCG) 400 mg 1× denně po dobu 7 dnů.

Zelenkův léčebný protokol pro včasnou léčbu Covid-19

Pacienti se středním / vysokým rizikem:

 • Elementární zinek 50-100 mg jednou denně po dobu 7 dnů
 • Vitamin C 1000 mg 1krát denně po dobu 7 dnů
 • Vitamin D3 10000 iu 1x denně po dobu 7 dnů nebo 50000iu 1x denně po dobu 1-2 dnů
 • Azithromycin 500 mg 1x denně po dobu 5 dnů nebo
 • Doxycyklin 100 mg 2krát denně po dobu 7 dnů
 • Hydroxychlorochin (HCQ) 200 mg 2krát denně po dobu 5-7 dnů a/nebo
 • Ivermectin (IVM) 0,4-0,5 mg/kg/den po dobu 5-7 dnů Lze použít buď HCQ nebo IVM, a pokud se použije pouze jeden, lze druhý přípravek přidat přibližně po 2 dnech léčby, pokud ještě nebylo pozorováno zjevné uzdravení atd.

Dr. Zelenko vytvořil Z-DTOX all-in-one Over counter Pill pro vysoce rizikové pacienty. Z-DTox je silnější než Z-Stack.

Lidé s vyšším rizikem jsou:

 • >45 let
 • Chronické zdravotní problémy
 • Kdo se nechal vakcinovat

Z-DTox obsahuje:

 • 1. EGCG místo quercetinu
 • 2. Vyšší dávku zinku
 • 3. NAC, který zabraňuje krevním sraženinám

Možnosti léčby:

 • Dexametazon 6-12 mg 1krát denně po dobu 7 dní nebo
 • Prednison 20 mg dvakrát denně po dobu 7 dní, podle potřeby snižovat.
 • Budesonid 1mg/2cc roztoku prostřednictvím rozprašovače dvakrát denně po dobu 7 dnů
 • Léky na ředění krve (tj. Lovenox, Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Aspirin)
 • Kolchicin 0,6 mg 2-3krát denně po dobu 5-7 dnů
 • Monoklonální protilátky
 • Domácí kapačky a kyslík

SNAŽTE SE UDRŽET PACIENTY MIMO NEMOCNICI

---------------------------------------

 1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920304258
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/
 3. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf5014633
 4. https://vdmeta.com/
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7318306/
 6. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf5014633
 7. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920304258
 8. https://ivmmeta.com/
 9. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021436
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7392554/
 11. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250494v1

Za velkou část zemřelých lidí s Covidem-19 je zodpovědný "BRUSEL", zkorumpovaní lékaři a epidemiologové... mainstream. A budou další zbytečná úmrtí...

KLÍČOVÁ JE IMUNITA

Dne 23. března 2021 vyšel v Právu (jediný deník v Česku, který ještě píše pravdu) na tituní straně článek

"EMA nedoporučuje ivermectin. Argumentuje vyvráceným bludem"

Evropská léková agentura (EMA) nepodporuje nasazovat lék Ivermectin jako léčbu ani prevenci proti nemoci Covid-19. Toto oficiálně zveřejnila 22. března 2021.

"Evropská léková agentura přezkoumala nejnovější důkazy o použití Ivermectinu k prevenci a léčbě Covidu-19 a dospěla k závěru, že dostupné údaje nepodporují jeho použití pro léčbu mimo klinické studie," napsal unijní úřad.

EMA konečně jasně zhnědla

"Přestože je Ivermectin obecně dobře snášen v dávkách povolených pro jiné indikace, vedlejší účinky by mohly souběžně narůstat s mnohem vyššími dávkami. Ty jsou potřebné k dosažení dostatečné koncentrace ivermectinu v plicích, aby byl účinný proti viru," odůvodnila EMA.

Trvalý účelový blud "Bruselu"

Toto tvrzení však již bylo mnohokrát praxí vyvráceno jako blud, který neodpovídá klinické praxi tisíců lékařů po celém světě. Při léčbě covidu se totiž úspěšně používají stejné dávky ivermectinu jako běžně používané při původní indikaci - boji s parazity a svrabem. Navíc ani při jeho desetinásobném nasazení nebyly zaznamenány významné nepřiznivé vedlejší účinky.

Pořád nechápu, co se tu děje

Primář FN v Brně Michal Rezek:

"Já vlastně nechápu, co se tu děje. Proč je Ivermectin ten jediný lék, u kterého je neustále snaha hledat jeho negativa, i když u všech léků to komplet děláme obráceně?"

"Tady je to úplně obráceně. Tady máme lék, který nemá moc negativních účinků, má pozitivní zprávy, ale všichni říkají, to nebudeme používat, protože ty pozitivní zprávy asi nebudou pravda, i když to vlastně nevíme."

Pane primáři děkujeme, patříte mezi "Frontline doctors"

tisková konference ve Washingtonu "Frontline doctors" - 27. července 2020

Lékaři poukázali na lži médií a Světové zdravotnické organizace WHO, nabídli vlastní pohled na současnou pandémii a způsob léčby, kterou by bylo možné zachránit před smrtí téměř každého pacienta, včetně zdravotně již postižených.

Odpověď je jednoduchá

 • Ivermectin je především účinný při prevenci.
 • Viz Indie (Ivermectin a Plaquenil), která má více než osminásobnou nižší smrtnost s covidem než USA a Bangladéš (Ivermectin), který je ve smrtrnosti s covidem až na 128. místě více
 • Obdobné se stalo s léky Isoprinosine a Plaquenil, na který byly zkorumpovanými doktory vytvořeny zfalšované klinické studie, aby mohl být zakázán
 • K Isoprinosinu (v Polsku je lékárnách bez receptu - Groprinosin) se vyjádřil jasně prof. Jiří Beran zde
 • K Plaquenilu MUDr. Stella Immanuel z "Frontline doctors" zde

A během pár dnů by bylo po pandémii a likvidaci ekonomiky

Dostatečné množství těchto 3 léků v lékárnách a jejich preventivní aplikace u ohrožených skupin obyvatelstva.

Odpůrci (především zkorumpovaní doktoři) jejich nasazení argumentují tím, že mají vedlejší účinky. To stojí rozum, když denně v EU umírá tisíce lidí, především díky špatné prevenci a tou jsou především uvedené léky,

zinek a vitamín D!

Babiš sice nechal dovést 10 000 balení ivermectinu, sice není jasné kolik je to tablet a jaký je obsah účinné látky, nicméně pro prevenci u několika stovek tisíc lidí je to nedostatečné. Navíc lékař, který jej předepíše nese odpovědnost za případné vedlejší účinky, protože na covid není oficiálně povolen. Řešením by bylo při vyhlášení pandemických stavů povolit prodej vybraných léčiv i bez receptu. V tomto případě Isoprinosinu, Plaquenilu a Ivermectinu.

Nevýznamé vedlejší účinky Ivermectinu, Plaquenilu a Isoprinosinu se vůbec nedají srovnat s více než stovkou úmrtí denně. Navíc tito lidé jsou závislí na celé škále chemických léků s nebezpečnými vedlejšími účinky.

Lidé nejsou hloupí a pořizují si ivermectin pro veterinární účely. A co slyší od "odborníků"? Neužívejte to, protože to je pro koně, můžete to předávkovat, přípravek může obsahovat i další látky... Místo toho, aby byl ivermectin pro lidi široce dostupný v českých lékárnách.

Remdesivir není Ivermectin

Světová zdravotnická organizace WHO 20. listopadu 2020  vydala stanovisko v němž NEDOPORUČUJE používat Remdesivir  proti Covidu-19. Podle ní chybějí jakékoli důkazy, že tento lék zvyšuje šance na přežití pacientů s touto nemocí, či u nich snižuje potřebu plicní ventilace.

Prof. Beran o 3 měsíce dříve:

A REMDESIVIR SE STÁLE V ČESKU POUŽÍVÁ (kolik pacientů díky tomu už umřelo, z důvodu špatné léčby).

Hlavně, že stojí 55 000,- korun 5 denní léčba jednoho pacienta

Čeští Hujeři v akci - kauza Remdesivir:

STRACH - STRACH - OČKOVAT - OČKOVAT - LOCKDOWNY - LOCKDOWNY - POŠKOZENÍ EKONOMIKY - VYVOLÁNÍ VYSOKÉ INFLACE

                               Babiš a Gates

Proč se vláda takto chová? Zde se přímo vnucuje otázka: Proč by vláda lhala, proč by to celé dělala, jaký může mít plán?

Možné důvody a plán:

 • Rostoucími úmrtími a také každodenními "novými případy COVID-19" chtějí vyvolávat u lidí strach. V tom jim velice účinně pomáhá zkorumpovaný mainstream včetně ČT - viz MUDr. Stránský: Přestaňte šířit histerii
 • Strachem pak ospravedlňují Lockdowny.
 • Lockdowny chtějí zničit ekonomiku, aby zemi co nejvíce zadlužili (MMF, Světová banka a jiné finanční instituce si už mydlí ruce, jak ještě i naši vnuci budou ty dluhy splácet).
 • Lockdowny a zadlužením plánují zničit převážně malé a střední podniky (MSP).
 • Zničením MSP získají velké nadnárodní firmy v podstatě monopol.
 • Získáním monopolu zůstanou velké nadnárodní firmy a stát nejen jedinými prodejci zboží a služeb, ale také jedinými zaměstnavateli.
 • Když nebude mít člověk na výběr, kde se zaměstnat, stane se závislý na velkých koncernech nebo sociálních dávkách od státu.
 • Takto závislý člověk se změní na otroka, který bude muset své "nové pány" poslouchat, jinak ztratí živobytí - zaměstnání nebo sociální dávky od státu.
 • A samozřejmě zadlužený stát bude také muset poslouchat globální instituce, neboť ty mu mohou například zvýšit úroky nebo přestat dále půjčovat na neustále "refinancování dluhu". Zastavení refinancování by znamenalo krátkodobou splatnost úvěrů, a tedy bankrot státu. 
 • A miliardáři se budou ještě více radovat.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 13 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života