Ponese někdo odpovědnost za oficiální vládní covidové dezinformace a následná nadúmrtí?

 • Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, poslanec hnutí ANO: v hnutí je člověk buď sluha, nebo nepřítel. To je základní členění. 18.2.2023 Novinky.cz
 • Babiš a jeho slouhové - Prymulové jsou největšími viníky covidové hysterie, nadměrných zdravotních poškození..., nadúmrtí.

Bude za oficiální covidové lži někdo někdy nést odpovědnost? Kdo se naočkuje přece už nikdy neonemocní, nikoho nenakazí a je bezinfekční. Šíření této vládní lži posloužilo k diskriminaci neočkovaných, kteří se stali občany druhé kategorie se zakázaným vstupem na určená místa a zákazem cestování. Jakýkoliv odlišný názor od narativu byl vytěsňován z masmédií, jeho zastánci byli dehonestováni a označeni za dezinformátory a antivaxery.

Mikrobioložka a viroložka MUDr. Hana Zelená Ph.D. přesně popsala, co se dělo. Ať už si myslíme o existenci resp. neexistenci covidu a virů obecně cokoliv, pro spící většinu je důležité, aby podobné názory zaznívaly veřejně a z médií, na které jsou doposud zvyklí.

Signatářka Charty 2022 dr. Hana Zelená, byla hostem polemického pořadu Do kříže pořadu slovenské stanice RTVS 1. února 2023.

Velmi otevřeně hovořila o segregaci českých občanů na očkované a neočkované, o nálepkování a dehonestování českých odborníků, kteří se nebáli říci svůj názor na pandemii covid-19 a byli označeni za dezinformátory a antivaxery. Konstatovala, že byla zastavena jakákoliv vědecká diskuze a prosazoval se jen vládní narativ. Po dvou letech, kdy se ukázalo, že „dezinfomace“ jsou pravdivé informace je čas alespoň na omluvu. Dočkáme se jí?

4:38

Kompletní video na webu RTVS. 51:43

Středa 01.02.2023 22:05

Slovensko nemá tak výrazné osobnosti jako jsou ty kolem SMIS a Iniciativy 21, takže do diskuse s provakcinačním imunologem a pediatrem prof. Jaseňakem a psychiatričkou MUDr. Visolajskou hledali partnera u nás. Dlouhou cestu do bratislavské televize nakonec podnikla MUDr. Hanka Zelená. Moc děkujeme a snad se podobné diskuse vrátí i do České televize. Okruhy diskuse:

1) Stav imunity ve společnosti

Nejen na Slovensku se přehnaly společností silnější vlna chřipky s průvodními jevy, onemocnění nezvykle déle trvají, část lidí to spojuje s opatřeními během covidu a větší izolací, část naopak s oslabením imunity v důsledku vakcinace. Umíme říci, v jakém stavu je naše imunita, co s ní udělala pandemie a co očkování? Jaký je rozdíl mezi mRNA vakcínou a jinými vakcínami, jaký je rozdíl mezi očkovanými a neočkovanými lidmi? Post-infekční a post-vakcinační imunita: Umíme říci, co je pro imunitu lepší (a pro kterou skupinu jako), zda další vakcína nebo překonání onemocnění na covid, která získaná imunita jak dlouho vydrží, zda jsou rozdíly v nějakých kategoriích pacientů, jako s tím souvisí mutace viru, jako jiné faktory. Fenomén post-covidu. Kdo dnes s jakou pravděpodobností onemocní, jak vážně, a proč. Věk, jiné faktory jako obezita, očkovanost. Proč jsou tak vysoké počty onemocnění mezi očkovanými lidmi, proč jsou opakovaná onemocnění i po překonání covidu? Před čím nás ještě chrání a před čím už nechrání třetí (čtvrté..) očkování? Je ještě u nějaké skupiny (rizikových jednotlivců) vážný důvod k očkování?

2) Poučení z pandemie a zásady toho, co pro společnost znamená „žít s covidem“

Ještě zhruba před rokem bylo tématem povinné očkování, v Evropě ho zavedlo Rakousko, opatření se postupně všude uvolnila. Co bylo ze zpětného pohledu a s dnešním poznáním oprávněné, co bylo podceněno a co bylo naopak přeceněno? Jak zpětně hodnotíte návrh na očkování dětí? Jak dospělé populace? Kdo přesně tvořil rizikovou skupinu, které šlo o život? Co je poučení se zkušeností s masivním využitím mRNA vakcíny, v čem je pokrok, v čem jsou problémy, je právní regulace nastavena dostatečně, resp. co by se mělo změnit? Při porovnání odlišných přístupů a odlišné zdravotní péče a také odlišného zdravotního stavu populace (výskyt nadváhy, dlouhověkost apod.) – jak zní vaše hodnocení po 3 letech od rozšíření covidu? Jaká by měla být opatření, pokud by se covid opět rozšířil?

MUDr. Hana Zelená, Ph.D. je matkou čtyř dětí. Vystudovala všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě UK v Praze. Po dosáhnutí atestace z lékařské mikrobiologie, se ujmula vedení vedení oddělení virologie a Národní referenční laboratoře pro arboviry, stála se konzultantem antibiotického střediska, získala doktorát z epidemiologie a po mnohaletých snahách v r. 2020 otevřela laboratoř BSL3 pro vysoce rizikové viry a bakterie.

Dr. Zelená reprezentuje ČR v organizaci EVD-LabNet, která sdružuje experty z celé Evropy v laboratorní diagnostice nových, importovaných a nebezpečných virových nákaz. Je členkou poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP) a členkou Společnosti pro lékařskou mikrobiologii (SLM JEP). Je autorkou a spoluautorkou několika desítek odborných publikací v recenzovaných vědeckých časopisech převážně v oboru klinické virologie, z toho 12 článků z posledních 2 let se týkalo onemocnění covid-19. Přednáší na vědeckých konferencích v ČR i v zahraničí (2008-2022 více než 150 přednášek) a na vzdělávacích kurzech Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Je podporovatelkou Zdravého fóra, zakládající členkou a předsedkyní Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS), signatářkou Charty 2022.

Národ nemlčí:

Petice za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod

 • Ministru zdravotnictví, vládě ČR a Poslanecké sněmovně i Senátu Parlamentu ČR

Nemoc covid-19 a ještě více pak její společenské důsledky otřásají základy našeho světa. My, níže podepsaní lékaři, zdravotní sestry a ostatní zdravotničtí pracovníci, rodiče a občané nemůžeme jen tiše sedět a mlčet. Mnozí z nás za poslední rok a půl zažili nelehké chvíle. Jako lékařům, autorům petice, nám leží na srdci zdraví našich spoluobčanů, stejně jako naše svoboda, demokracie a budoucnost naše a našich dětí. Nemůžeme přihlížet tomu, co se děje s lidskou důstojností, etikou, svobodou, zákony a demokracií, a to ani pod záminkou ochrany zdraví. V minulosti bylo ve jménu kolektivního dobra spácháno mnoho zla. Nedělejme to znovu.

Máme-li nynější situaci zvládnout, je zcela nezbytné dodržovat principy medicíny a zastavit strašení veřejnosti, cenzuru, cílenou manipulaci, diskriminaci společenských skupin a pošlapávání základních lidských práv. V této situaci je důležité zachovat klid, vrátit zdravotní problém z rukou politiků lékařům a ochránit ústavní svobody a demokracii.

Vážený pane ministře, vážený pane premiére, vážené poslankyně a poslanci, vážené senátorky a senátoři, žádáme Vás o:

 • Zachování skutečné dobrovolnosti očkování proti nemoci covid-19 ve všech aspektech, pro všechny občany, pro všechny profesní skupiny.
 • Zachování právního státu a dodržování práv a svobod vyplývajících z Listiny základních práv a svobod a mezinárodních úmluv. Okamžité ukončení neodůvodněné a nepřiměřené diskriminace společenských skupin i rozdělování a šikany dětí a dospívajících.
 • Vyvážené informování ve veřejnoprávních médiích a poskytnutí prostoru všem relevantním odborníkům. Konec dehonestace názorových oponentů vládního postupu a nátlakových kampaní způsobujících rozdělení společnosti.

Očkování je bezpochyby jedním z pilířů moderní medicíny. Pomohlo vymýtit nemoci, které decimovaly celé národy. Zabránilo zbytečným a tragickým dětským úmrtím a doživotním následkům některých onemocnění. Nové typy vakcín proti SARS-COV-2 zcela jistě brání mnoha ztrátám na životech v rizikových skupinách obyvatel, pro které může být těžký průběh onemocnění fatální. Nejsou nicméně schopny zajistit dosažení kolektivní imunity a vymýcení nemoci.

Tak jako všechny skvělé objevy nejen v medicíně mohou být využity i zneužity, ani očkování není výjimkou. Medicína patří do rukou lékařů. Nepatří na nádraží, do obchodních center a očkovacích autobusů. Není přípustné zaměňovat individuální vztah pacienta a lékaře hromadnými kampaněmi a silovými politickými intervencemi. Klíčem k řešení nemoci není povinná vakcinace, ale zavedení kvalitní přednemocniční péče, založené na osobním vztahu pacienta a praktického lékaře a na včasném podávání dostupných léků.

Současné vědecké poznatky, týkající se nových typů vakcín, neopravňují k zavedení plošné vakcinace nebo povinné vakcinace jakékoli profesní skupiny nebo věkové kategorie. Vzhledem k omezené dostupnosti dat nelze odhadnout riziko nežádoucích účinků očkování. Považujeme za nepřípustné vynucovat očkování formou neoprávněné diskriminace neočkovaných osob. U zdravých dětí navíc probíhá infekce covid-19 v naprosté většině případů nekomplikovaně, proto tlak na očkování dětí považujeme za zcela nepřijatelný a v rozporu s jejich nejlepším zájmem. Zvlášť u dětí by měl platit princip předběžné opatrnosti a základní lékařská zásada primum non nocere – především neškodit.

První požadavek petice zdůvodňujeme mj. takto:

 • Dostupné vakcíny nebrání přenosu infekce ani onemocnění, a tedy neumožňují ani při stoprocentní proočkovanosti vytvoření kolektivní imunity.
 • Neexistuje vědecké opodstatnění k prosazování plošného očkování. Proti závažné formě nemoci nechrání zdaleka všechny očkované. Dlouhodobá bezpečnost vakcíny není zaručena – od prvního člověka imunizovaného v klinické studii uplynul pouze rok a půl.
 • Není vědecké ani morální opodstatnění plošného očkování zdravých dětí. Existuje riziko závažných nežádoucích účinků očkování dětí, které byly již v literatuře popsány.
 • Řada osob onemocnění prodělala, a tak má solidní ochranu před závažnou formou infekce. Neexistuje medicínské zdůvodnění pro nutnost vakcinace či revakcinace osob, které nemoc SARS-CoV-2 již prodělaly.
 • Povinné očkování zdravotníků ohrožuje už nyní přetížený systém zdravotní péče. Odejde-li kvůli němu část zdravotnického personálu, může to vést k ochromení zdravotnictví. Odchodem kvalifikovaných pracovníků jsou ohroženy další profesní skupiny nezastupitelné pro zajištění klíčových funkcí státu.

Druhý požadavek petice zdůvodňujeme mj. takto:

 • Neexistuje žádný medicínsky obhajitelný důvod pro prohlubující se diskriminaci lidí a společenských skupin vedoucí k hlubokému rozdělení společnosti.
 • Je nepřípustné, aby vláda demokratického státu opakovaně a hrubě porušovala ústavní pořádek a ochromovala politický, společenský a ekonomický život země formou nezákonných „opatření“, které soudy vzápětí ruší.
 • Je nepřípustné, aby demokratická vláda flagrantně ignorovala lidská práva a svobody, lidskou důstojnost a rovnost občanů před zákonem a aby udržovala porušování Listiny základních lidských práv a svobod zastrašováním občanů.
 • Ignorance státu vůči lidské důstojnosti, občanským svobodám a ústavnímu pořádku vede k aktivizaci pro demokracii nebezpečných politických skupin.
 • Stát nerespektuje nejlepší zájem zdravých dětí a vytváří nátlak na jejich očkování, přestože nebylo prokázáno, že by přínosy očkování převažovaly nad riziky.
 • Je mravně a společensky neospravedlnitelné podporovat a vytvářet prostředí pro rozdělování a šikanu dětí a dospívajících.

Třetí požadavek petice zdůvodňujeme mj. takto:

 • Vláda dosud šířila jednostranné a manipulativní informace. Ve veřejném prostoru zcela převládají propagační, zavádějící a neetické kampaně, jejichž jediným výsledkem je šíření strachu. Manipulace k prosazení politických rozhodnutí pod nátlakem je v demokratické společnosti nepřípustná.
 • Hlavní média, dokonce ani veřejnoprávní, neposkytují prostor pro vyváženou odbornou a společenskou diskusi, dlouhodobě v nich zcela převládá vládní dogma nepřipouštějící oponenturu.
 • Ve veřejném prostoru téměř chybí diskuse o zásadních dopadech vládních „opatření“ na společnost – o psychické zátěži, vlivu na vývoj dětí, na vzdělávání, zanedbanou zdravotní péči, ekonomiku či rozdělování společnosti.
 • Jsme svědky mimořádné dehonestace odborných a názorových oponentů, kteří zastávají jiné než oficiální stanovisko státu.
 • Cenzura ve veřejnoprávních a dalších hlavních médiích vede k přelévání nevládních informací a diskusí do médií, která s demokratickou kulturou nemají nic společného, a k další polarizaci společnosti.

Vážení oslovení ústavní činitelé, žádáme Vás, abyste se osobně zasadili o vrácení medicíny tam, kam patří – k individualizovanému přístupu k pacientovi, založeném na vědeckém poznání, zkušenosti, empatii lékaře a právu pacienta rozhodovat o svém zdraví. Budeme-li dostatečně podporovat prevenci a celkové zdraví populace, budeme mít zdravou a silnou společnost. Podpora zdraví by měla být základním veřejným a politickým cílem.

Žádáme Vás, abyste se zasadili o názorovou pluralitu, vyváženou informovanost, respekt k důstojnosti člověka a jeho základním právům a svobodám. Jen tak vrátíme do společnosti zdraví, důvěru, slušnost, toleranci, respekt a naději na dobré zvládnutí situace. Děkujeme Vám.

Znění petice ke stažení (pdf)

Komentář k požadavkům petice k přečtení ZDE

Petiční výbor

MUDr. Jana Gandalovičová, Kardiolog, trvale bytem Dittrichova 25, Praha 2, 120 00, oprávněná jednat jménem petičního výboru

MUDr. Mgr. Jan Brodníček, Praktický lékař, pneumolog

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D., Imunolog

MUDr. Hana Zelená, Ph.D., Klinický mikrobiolog a virolog

Mgr. Kamila Hronová, Psycholog

MUDr. Mgr. Jana Králová, Praktický lékař pro děti a dorost

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSC., Epidemiolog, vakcinolog

MUDr. Emil Berta, Ph.D., Anesteziolog a intenzivista, primář jednotky intenzivní péče

PhDr. Daniel Štach, Psycholog

JUDr. Vladana Vališová, LL.M., Advokát a rozhodce, pro ČLK přednáší v rámci kurzů celoživotního vzdělávání zdravotní právo

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 13 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života