Milan Kubek, prezident ČLK a jeho názory na píchání injekcí v roce 2009. Zpověď 3 českých zdravotních sester v roce 2022 - Kubkova realita - TOTÁLNÍ ZMAR

 • neskutečná ohebnost Kubka, v současnosti naprosto porušuje Norimberský kodex z roku 1947...

KUBEK 2009

1:54

Vy, všichni lékaři, kteří dnes sedíte na zadku a přihlížete na to, jak lidé umírají, víte co jste?

Jste jako kdysi ti dobří Němci, kteří mlčky přihlíželi jak nacisté odvádějí a zabíjejí Židy, ale neozvali se.

Dr. Stella Immanuel, lékařka z první linie, Houston, Texas

Kubek nejenom přihlíží, jeho vzor - Mengele 2.0

Zpověď 3 českých zdravotních sester pracujících v Izraeli, Anglii a České republice

1:23:31

V tomto rozhovoru uslyšíte zpověď 3 zdravotních sester, které pracují nebo pracovaly i v zahraničí. Jaké jsou jejich zkušenosti s covidem? Více v rozhovoru od Tomáše Lukavce (Zákony  Bohatství).

Helena Kostková, nemocnice Slaný (jsou chvíle, kdy se stydím, že patřím ke zdravotníkům), Martina Paletová, Jeruzalém (lidi se bojí mluvit pravdu) a Petra F. Redová, Londýn (uměle vyvolaná šaškárna, nejvíc si přeje - vystupte z řady).

Strach, strach, hlavně šířit strach

Říšský maršál Hermann Göring, byl jedním ze žalobců v Norimberském procesu (20.11.1945 – 1.10.1946) dotázán: „Jak jste přesvědčili Němce… Němci jsou jedni z nejvzdělanějších lidí na světě a byli jedni z nejtolerantnějších lidí na světě. Výmarská republika byla jedna z nejsilnějších demokracií na světě… jak jste z těchto lidi, kteří byli tak vzdělaní, a tak osvícení a tak tolerantní, udělali poslušné otroky, kteří páchali jedny z nejhroznějších krutostí v lidské historii?

Hermann Göring odpověděl: „To je prosté… funguje to nejen za fašistické vlády, ale funguje to v demokracii, monarchii, komunismu, za jakékoliv vlády.

Práce vlády je vyvolat v lidech STRACH, a pokud je dokážete ve STRACHU udržet, můžete je přesvědčit, aby udělali cokoliv, co chcete, a stanou se z nich ovce.

V České republice se více než trojnásobně zvýšil počet sebevražd, KUBKU

Stažená zpráva britské vlády vychvaluje, jak veřejnost "miluje" poslušnost

Tyler Durden, 24. října 2021

Autor: Paul Joseph Watson prostřednictvím Summit News

Stažená zpráva britské vlády zkoumající, jak přimět veřejnost, aby změnila své chování a přijala novou "zelenou ekonomiku", odhaluje, jak současná omezení COVID-19 vytvořila populaci se "silným smyslem pro poslušnost" k autoritám a "silnou tendencí ke konformitě".

 

 

 

 

 

 

 

Pixabay

Zprávu nedopatřením zveřejnila britská vláda, než ji narychlo stáhla, ale její obsah se podařilo získat četným novinářům.

Dokument se zabýval tím, jak využít behaviorální psychologii jako zbraň k "pošťouchnutí" veřejnosti, aby podpořila opatření a přijala chování, aniž by výslovně věděla, že je manipulována.

Šetření zjistilo, že stejné manipulativní techniky, které vláda používá k tomu, aby přiměla lidi přijmout lockdowny, lze použít k tomu, aby je přiměla změnit životní styl ve jménu prevence klimatických změn.

V části "Zásady úspěšného chování" dokument mj. uvedl:

 "Vládní prohlášení, opatření a zákony mocně formují vnímání normativního a přijatelného chování. Například i při velké kritice ze strany veřejnosti mnozí stále vnímali schválení vlády jako měřítko bezpečného chování během COVID-19 'teď to smíme dělat [takže to musí být bezpečné]...'. To u mnohých odhaluje hluboce zakořeněnou úctu k legitimní vládní autoritě bez ohledu na osobní politické názory."

Zatímco PR kousky, jako je očkování úředníků v přímém přenosu v televizi, fungovaly k přesvědčení lidí o správnosti narativu, bylo zjištěno, že pokrytectví elit (veřejní činitelé porušující pravidla uzavírky) způsobuje značné škody na důvěře veřejnosti.

"Vnímané pokrytectví může hodně podkopat snahy o budování angažovanosti a podpory veřejnosti. To bylo pozorováno během pandemie COVID-19, kdy prominentní autority porušovaly pravidla, což vedlo k měřitelnému snížení dodržování pravidel ze strany veřejnosti a také ke změně postojů."

"Zelená politika má podobné hluboce zakořeněné reputační problémy s pokrytectvím elit," poznamenává web Breitbart.

"Běžným rysem summitů o změně klimatu byli vysoce postavení účastníci, kteří přilétali soukromým nebo vládním letadlem, což je rozpor mezi slovy a činy, který zřejmě v nejbližší době nezmizí."

Vládní dokument dospěl k závěru, že lidé mohou být poměrně snadno "dotlačeni" ke změně svého chování v reakci na vládní prohlášení a "mají silnou tendenci se přizpůsobit".

Průzkum také zjistil, že i když si vynucené změny životního stylu veřejnost nepřeje, většina má stejně tendenci se poměrně rychle přizpůsobit novému statusu quo.

Zprávu vypracoval Tým pro výzkum chování (Behavioural Insights Team, BIT), kvazivládní orgán, který byl součástí plánu na použití "totalitních" a "neetických" metod vyvolávání strachu u obyvatelstva jako prostředek k zastrašení, aby se podřídilo pravidlům lockdownů.

Související skupina, Scientific Pandemic Insights Group on Behaviours team, na začátku prvního lockdownu varovala, že "značný počet lidí stále necítí dostatečné osobní ohrožení [Covidem-19]".

"Je třeba zvýšit míru vnímání osobního ohrožení u těch, kteří jsou spokojení, a to pomocí tvrdě emotivních sdělení," dodala skupina, což vedlo k četným štvavým propagandistickým kampaním, které zveličovaly hrozbu COVID, aby zastrašily veřejnost a přiměly ji k naprosté podřízenosti.

Závěr

Veřejnost je z velké části nemyslící, poddajná a poslušná a lze ji přimět, aby souhlasila téměř s čímkoli, pokud je bombardována správnou propagandou.

Nádhera.

Originál: zerohedge.com

 

Dvě třetiny lidí mají sklon k poslušnosti

psychiatr Radkin Honzák

 

 

Proslov z roku 2017 - dr. Fauci: Myšlenka, že jsme pár dní od nové vlády, vzhledem k tomu, jak jste slyšeli v úvodu, že jsem v branži nějakou dobu a měl jsem příležitost, sloužit v pěti vládách, napadlo mě, že dnes nadnesu téma o problému připravenosti na pandemii.

Pokud je jeden vzkaz, který vám chci dnes předat, je to, že není pochyb, že dojde k nečekané epidemii.

Jsme si jistí, že takovou epidemii zažijeme v několika dalších letech.

Kdo je dr. Fauci?

Anthony Stephen Fauci, nar. 24.12.1940, je americký lékař a imunolog, který od roku 1984 zastává funkci ředitele Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci, který je součástí Národních ústavů zdraví, loutka v rukou lékových kartelů farmakorporací.

Fauci nechával posílat miliony dolarů na výzkum do Wuchanského institutu virologie, kde pracovali i Američané.

Od ledna 2020 je jedním z předních členů pracovní skupiny White House Coronavirus Task Force amerického ministerstva zahraničí.

Filosof Rudolf Steiner také úspěšně předpovídal jako Fauci, ale o 100 let dříve

Rudolf Steiner (1861-1925), rakouský filosof, literární kritik, pedagog, umělec, dramatik, sociální myslitel, esoterik. Byl zakladatelem antroposofie, Waldorfské školy, biodynamického zemědělství, antroposofického lékařství a nové umělecké formy – eurytmie, a přišel s novým typem alternativní medicíny…

Rudolf Steiner předpovídal, že koncem minulého a počátkem tohoto století bude hnutí, za kterým budou stát velké korporace, ve snaze

odebrat lidem duši, odpojit lidi od vyššího světa.

 

ČEŠTÍ LÉKAŘI (10), kteří jsou na Vaší straně odpovídali BEZ CENZURY 7. listopadu 2021

    

v divadle KÁMEN na 12 zásadních otázek uplatňovaného KORONAFAŠIZMU

ČT a ČRo lžou, jak když babišovi tiskoviny tisknou

STRACH - STRACH - STRACH - OČKOVAT - OČKOVAT - OČKOVAT - POŠKOZENÍ EKONOMIKY - VYVOLÁNÍ VYSOKÉ INFLACE

(publikováno - duben 2021, můžete zhodnotit, co se za 9 měsíců k 15. lednu 2022 třeba i částečně naplnilo)

Proč se vláda takto chová? Zde se přímo vnucuje otázka: Proč by vláda lhala, proč by to celé dělala, jaký může mít plán?

Možné důvody a plán:

 • Rostoucími úmrtími a také každodenními "novými případy COVID-19" chtějí vyvolávat u lidí STRACH. V tom jim velice účinně pomáhá zkorumpovaný mainstream, včetně ČT a ČRo
 • Strachem pak ospravedlňují Lockdowny.
 • Lockdowny chtějí zničit ekonomiku, aby zemi co nejvíce zadlužili (MMF, Světová banka a jiné finanční instituce si už mydlí ruce, jak ještě i naši vnuci budou ty dluhy splácet).
 • Lockdowny a zadlužením plánují zničit převážně malé a střední podniky (MSP).
 • Zničením MSP získají velké nadnárodní firmy v podstatě monopol.
 • Získáním monopolu zůstanou velké nadnárodní firmy a stát nejen jedinými prodejci zboží a služeb, ale také jedinými zaměstnavateli.
 • Když nebude mít člověk na výběr, kde se zaměstnat, stane se závislý na velkých koncernech nebo sociálních dávkách od státu.
 • Takto závislý člověk se změní na otroka, který bude muset své "nové pány" poslouchat, jinak ztratí živobytí - zaměstnání nebo sociální dávky od státu.
 • A samozřejmě zadlužený stát bude také muset poslouchat globální instituce, neboť ty mu mohou například zvýšit úroky nebo přestat dále půjčovat na neustále "refinancování dluhu". Zastavení refinancování by znamenalo krátkodobou splatnost úvěrů, a tedy bankrot státu.
 • A miliardáři se budou ještě více radovat.

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

FRONTLINE NEWS

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

Základem zdraví je prevence -  PROTOKOL pro prevenci

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze