Otevřený dopis bioetické podkomisi KBS (Slovensko) ze dne 14.1 2021 k očkování proti Covidu-19

KBS - Konferencia biskupov Slovenska

08.12.2020 Stanovisko Konference biskupů Slovenska k očkování proti COVID-19 [1]
18.12.2020 O. z. Lékárníci za život: Stanovisko k problematice očkování proti onemocnění COVID-19 [
2]
05.01.2021 Vyjádření subkomise KBS pro bioetiku k stanovisku o.z. Lékárníci za život [
3]

            Na základě výše uvedených mediálních informací, občanské sdružení Lékař pro pacienta, reaguje na zveřejněné vyjádření subkomise pro bioetiku Teologické komise Konference biskupů Slovenska (dále jen "Podkomise") k stanovisku o.z. Lékárníci za život z 05.01.2021 následovně:
1. Podkomise má právo na základě papežských encyklik závazně se vyjadřovat pouze k teologickým a morálním otázkám, nikoli k odborným neteologickým věcem.
 

2. Jak může Podkomise doporučovat věřícím očkování, když sama firma (Pfizer), která vyrábí vakcíny, odmítá za použití těchto látek nést právní odpovědnost, včetně odškodného. Odškodnění za nežádoucí účinky přebral na sebe stát.

Otázka, kdo odpovídá a odškodní trvalé následky poškození zdraví po očkování, nebyla dosud zodpovězena. Toto je velmi podstatná námitka, protože už jsou v médiích popisovány případy úmrtí po podání vakcín proti COVID-19.

3. V příbalových letácích je uváděno, že tyto vakcíny mohou jen ochraňovat před vznikem onemocnění COVID-19. Výrobce vakcíny (Pfizer) nikde netvrdí, že vakcína poskytuje spolehlivou ochranu před COVID-19 onemocněním. Odkud bere Podkomise takovou jistotu, když ani sám výrobce (Pfizer, ale i Moderna) neví jestli může garantovat, že vakcína bude přínosem pro lidské zdraví?

4. V žádné spolehlivé studii nebo recenzovaných odborné publikaci nebyly zveřejněny dlouhodobé účinky vakcinace na lidské zdraví. Vakcíny jsou jen podmíněně připuštěny k urgentní použití. Závěrečná zpráva má být firmami předložena do roku 2023. Na základě jakých odborných podkladů Podkomise tvrdí, že při tomto očkování budou převažovat pozitivní účinky na lidské zdraví nad negativními?

5. Podkomise nesmí zneužívat Magisterium Církve k posuzování odborných vědeckých neteologických záležitostí. Magisterium Církve se nevěnuje odborné vědecké práci v medicíně. Magisterium Církve je možné používat pouze v teologických a morálních otázkách. K teologickým otázkám zase nejsou oprávněni vyjadřovat se odborníci z medicíny.

6. Podle našeho názoru Podkomise nemůže závazně vyjadřovat ani proti očkování, a ani za očkování.

7. Stanovisko papeže Františka k očkování proti COVID-19 bylo publikováno jako vyjádření soukromé osoby, nikoli jako oficiální stanovisko papežského úřadu.

8. K této otázce nemáme žádné soukromé ani oficiální vyjádření papeže Benedikta XVI.

9. Věřící jednoznačně podporují své biskupy a chtějí, aby byly kostely a svatostánky, co nejdříve otevřeny pro sloužení bohoslužeb. Do obchodů a do práce se může chodit. Slušní a klidní věřící, kteří se chovají zodpovědně, se nemohou účastnit mší. Přitom neexistuje ani jeden věrohodný potvrzený případ přenosu COVID-19 onemocnění mezi věřícími v kostele. Ještě nikdy v dějinách církve se neudálo, aby se společenství věřících nemohlo spolu (alespoň v malé skupině) modlit v Božím chrámu. Výjimkou byly koncentrační tábory a totalitní komunistické režimy, což se vždy považovalo za akty pronásledování věřících. Přitom jako Podkomise víte, že narušení těchto atributů vede ke zhoršení psychického stavu obyvatelstva. V dlouhodobém horizontu to vede k rozvratu církve. Ani nejdokonalejší virtuální přenosy liturgie nemohou nahradit osobní setkání věřících.

10. Pochybnosti věřících odborníků, i běžných lidí na celém světě, jsou v případě testování a očkování proti COVID-19 plně opodstatněné. Mnoho otázek, hlavně k očkování, dosud nebylo veřejnosti zodpovězeno. Nahrazovat odpověď na tyto opodstatněné odborné otázky odvoláváním se na Magisterium církve je "nepřípustné". Věřící mají plné právo na to, aby jim bylo odborníky na tyto otázky odpovězeno. Pokud tomu tak není, může si každá věřící osoba v plném rozsahu vůči tomuto testování a očkování uplatňovat výhradu (svobodu) ve svědomí, podle nejdůležitějšího slovenského vnitrostátního právního předpisu zakotvující základní lidská práva, kterým je Ústava Slovenské republiky [4]. Podle ustanovení čl. 24 Ústavy Slovenské republiky se zaručuje svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání a víry.

11. Vždy je na svobodném rozhodnutí každé lidské bytosti, jak se rozhodne. Nikdo nesmí lidské bytosti bránit ve svobodném rozhodování.

12. Doufáme, že naše stanovisko je jasně formulované a týká se především obhajoby svobodného rozhodování se ve věci testování a očkování. Zároveň chceme prohlásit jako občanské sdružení "Lékař pro pacienta", že jsme za ochranu lidského života od chvíle početí až do přirozené smrti stejně jako se k tomu hlásí občanské sdružení "Lékárníci za život". Ctěna Podkomise musí velmi pečlivě zvažovat, koho zařadí mezi ty, kteří ohrožují životy a zdraví obyvatelstva.

13. To, co reálně ohrožuje životy a zdraví obyvatelstva, je absolutně katastrofální management odběrových míst na COVID-19 ze strany provozovatelů. Na těchto místech dochází vinou nedodržování hygienicko-epidemiologického režimu k nekontrolovanému přenosu infekce.

S lítostí musíme konstatovat, že dosud není dostupná spolehlivá, účinná a morálně přijatelná vakcína, která by bez poškození zdraví poskytovala účinnou ochranu před onemocněním a bránila přenosu infekce.

Modlíme se za to, abychom na základě poznání pravdy, dokázali vyřešit nynější morální, zdravotní a společenské výzvy.

Tento otevřený dopis není konečným posledním slovem. Je jen součástí široké celospolečenské diskuse na aktuální palčivé otázky.

V Bratislavě, dne 14.1.2021

MUDr. Miroslav Šnapko, předseda o.z. Lékař pro pacienta
MUDr. Igor Hurta, v.r.
Ing. Miroslav Sagan, v.r.

Odkazy:

Brusel a zkorumpovaný maistream se vysmíval vakcíně Sputnik V a ejhle, další stát - Brazílie spouští výrobu Sputniku 15. ledna 2021

- nejbezpečnější a nejúčinnější

„Ta vakcína je velmi kvalitní z hlediska skladby a mechanismu působení. Je sofistikovanější než AstraZeneca, protože používá dva různé vektory. Pokud jsme se setkali s adenovirem v rámci běžné respirační sezóny, tak ta účinnost vakcíny je nižší. To se zřejmě projevilo v tom, že první studie vakcíny AstraZeneca ukázaly pouze 70 %. Účinnost Sputniku je kolem 91,4 %, protože další posilující dávka je založena na jiném typu adenoviru. To je možná důvod, proč spolu firmy chtějí spolupracovat a tuhle vakcínu použít,“ řekl Prymula.

Na oficiálním účtu ruské vakcíny Sputnik V na Twitteru je uvedeno, že výroba vakcíny Sputnik V v Brazílii začne 15. ledna 2021.

Již dříve ředitel ruského Fondu přímých investic Kirill Dmitrijev oznámil, že výroba ruského přípravku byla spuštěna v Indii, Číně a Jižní Koreji.

Alžírsko se stalo první africkou zemí, která zaregistrovala ruskou vakcínu proti Covid-19 Sputnik V.

Ruský prezident Vladimir Putin a německá kancléřka Angela Merkelová 7. ledna 2021 hovořili o možné společné výrobě vakcíny proti onemocnění Covid-19 z důvodu nedostatečných výrobních kapacit v Rusku. A to se evropskému Euroführerovi, šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenov nelíbí.

Více:

Maďarsko navzdory křikům Bruselu pokračuje v jednáních s Ruskem o nákupu vakcín

08.01.2021 14:45

Podle maďarského předsedy vlády je nákup vakcín Evropskou unií příliš pomalý.

Maďarsko navzdory křikům Bruselu pokračuje v jednáních s Ruskem o nákupu vakcín Sputnik V.

Podle tg-channel House of Cards: Europe, maďarský premiér Viktor Orban uvedl, že Budapešť bude pokračovat v jednáních s Ruskou federací, Izraelem a Čínou o vakcínách, protože jejich nákup prostřednictvím struktur EU je příliš pomalý.

"EU bohužel nakupuje vakcíny velmi pomalu, takže Maďarsko pokračuje v jednáních s Izraelem, Ruskem a také Čínou, protože pokud počkáme, bude naše nejistá situace pokračovat," uvedl Orban, citovaný maďarským vládním informačním portálem.

Připomínáme, že dříve šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenov - Euroführer“ ve skutečnosti zakázala zemím EU samostatně nakupovat vakcíny proti Covid-19.

Euroführer ale zapomněl, že již dříve Evropská komise uznala právo, aby vnitrostátní regulační orgány států EU mohly nezávisle certifikovat např. Sputnik V pro jejich národní trhy v případě nouze, například v případě nedostatku vakcín certifikovaných EU pro očkování evropské populace.

Zdroj: news-front.info

Kniha

Nacistické kořeny "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online

ZDE

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

V této knize se čtenáři dozví o skutečnostech, jež nejeden z nich bude – z pochopitelných důvodů - zpočátku možná odmítat. Bude namítat, že kdyby zde dokumentované a tak dalekosáhlé historické informace byly pravdivé, určitě by se už o nich někde doslechl.

Toho jsme si jako autoři byli pochopitelně vědomi. Proto také zastáváme názor, že by součástí naší odpovědné práce by mělo být čtenáře nejen povzbudit, aby si tuto knihu přečetl, ale aby také četl a studoval zdroje dokumentů, uvedené pod textem na každé stránce.

Téměř tři čtvrtě století se svět dovídal, že 2. světovou válku způsobil jakýsi psychopat Adolf Hitler s družinou rasisticky motivovaných úletářů, nacistů.

Ve skutečnosti ale byla 2. světová válka dobyvačnou válkou, vedenou v režii chemického, petrochemického a farmaceutického Kartelu s cílem kontrolovat multibilionové globální trhy v nově vznikajících oblastech patentovaných chemických výrobků

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ÚNOR 2024 - 30 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1457

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2081

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života

 

 

 

Standardní verze