Izrael a malé špinavé tajemství společnosti Pfizer

Zveřejnil Mordechai Sones 16. července 2021 12:40

    Výzva k analýze izraelských digitálních zdravotních záznamů a zveřejnění všech závažných zdravotních příhod, které se vyskytly do 90 dnů od očkování.

Dr. Pinkie Feinstein a Moše Feiglin

Průměrný laik nemá k dispozici lékařské vzdělání, čas ani prostředky na to, aby zkoumal každý lékařský "pokrok", zejména v době krize. Většina lidí důvěřuje svým národním zdravotnickým orgánům, že prosazují své vlastní farmaceutické předpisy. Od prosince 2020, kdy léčba mRNA společnosti Pfizer získala povolení FDA k mimořádnému použití (EUA), byla tato důvěra šokujícím způsobem zneužita. Zveřejněná dohoda o spolupráci mezi společností Pfizer a izraelským ministerstvem zdravotnictví je značně redigovaná a smlouva o dodávkách nebyla nikdy zveřejněna. Kromě toho byly všechny protokoly izraelského vládního výboru pro koronaviry na dalších 30 let utajeny jako státní tajemství! Co skrývají? Tento článek slouží jako výzva, aby se Izrael přiznal.

Za prvé, izraelské ministerstvo zdravotnictví neprovedlo vlastní schvalovací proceduru vakcíny COVID-19 společnosti Pfizer a místo toho tvrdilo, že postačuje povolení FDA k mimořádnému použití (EUA) (v rozporu s izraelskými zákony). Poté, co nezákonně schválilo vakcínu COVID-19 společnosti Pfizer, ministerstvo zdravotnictví ani neprosazovalo podmínky schválení EUA, včetně zajištění toho, aby zdravotníci a příjemci vakcíny byli informováni o rizicích nouzového použití a aby byl zaveden systém monitorování a hlášení nežádoucích účinků.

S využitím agresivního veřejného marketingu izraelské ministerstvo zdravotnictví široce a nepravdivě tvrdilo izraelskému lidu, že vakcína společnosti Pfizer je "schválena FDA". Ministerstvo zdravotnictví později izraelskému Nejvyššímu soudu přiznalo, že toto tvrzení bylo vědomě nepravdivé a že vakcína COVID-19 měla pouze schválení FDA pro nouzové použití, a to za přísných podmínek (podmínek, které společnost Pfizer zanedbala a které se ministerstvo zdravotnictví nepokusilo prosadit). Ministerstvo zdravotnictví to izraelským občanům nikdy neřeklo na rovinu a zneužití důvěry veřejnosti tím neskončilo.

Vakcína společnosti Pfizer byla v Izraeli podávána bez informovaného souhlasu. Izraelci užívající vakcínu COVID-19 společnosti Pfizer nebyli informováni o možných nežádoucích účincích ani o dalších rizicích, včetně těch, která se týkala těhotných žen (tato skutečnost vyvolala rezignaci člena izraelského výboru pro stanovení priorit v oblasti vakcín). Kromě rizika anafylaktické reakce nebyli Izraelci informováni ani o základních kontraindikacích definovaných FDA a dalšími zdravotnickými orgány.

Podle dlouhodobě platných předpisů byla společnost Pfizer podle vlastních předpisů izraelského ministerstva zdravotnictví, kromě amerického úřadu FDA a dalších zdravotnických orgánů, povinna provádět v Izraeli neustálé a rozsáhlé monitorování a hlášení ("farmakovigilance") všech nežádoucích účinků. Společnost Pfizer tyto povinnosti během zavádění vakcíny v Izraeli ignorovala a ministerstvo zdravotnictví je nedokázalo - a stále nedokáže, protože zavádění vakcíny u dětí ve věku 12-15 let pokračuje - vymáhat.

Společnost Pfizer ani MZ navíc v Izraeli nezřídily žádnou platformu podobnou systému VAERS, která by přijímala hlášení o nežádoucích příhodách. Formulář ministerstva zdravotnictví je naprosto nedostatečný a až do dubna 2021 dokonce ani nevyžadoval kontaktní údaje a neumožňoval popis nežádoucích účinků. A co hůř, jednou shromážděné údaje nejsou zveřejňovány.

Společnost Pfizer ani ministerstvo zdravotnictví nezveřejnily žádné podrobné zprávy o nežádoucích příhodách. Veškerá hlášení, která společnost Pfizer mohla obdržet prostřednictvím nezveřejněných kanálů, buď nebyla ministerstvu zdravotnictví předložena, nebo je ministerstvo zdravotnictví před Izraelci záměrně zatajilo.

To se stalo zřejmým, když poté, co izraelské sociální sítě zaplavily zprávy o závažných nežádoucích účincích, se izraelská občanská organizace Izraelský lidový výbor (IPC) ujala úkolu monitorovat a veřejně informovat o nežádoucích účincích. Jeho zjištění byla ve značném rozporu s prohlášeními ministerstva zdravotnictví a společnosti Pfizer.

K 10. červenci 2021 zjistila IPC 426 úmrtí, přičemž většina úmrtí byla způsobena srdeční zástavou, méně často mrtvicí, selháním více systémů, krevními sraženinami a dalšími příčinami. IPC obdrželo 2 892 hlášení fatálních nežádoucích příhod, včetně masivního vaginálního krvácení, menstruačních poruch, potratů, porodů mrtvých dětí, neurologických poranění, kardiovaskulárních problémů a myokarditidy. IPC zaznamenala zejména o 15 % vyšší úmrtnost v Izraeli v období leden-březen 2021 a o 18 % vyšší úmrtnost ve věkové skupině 20-29 let ve srovnání s kterýmkoli z předchozích 10 let. Zaznamenali také významný vztah mezi nadměrnou úmrtností a vakcínou COVID-19. V průběhu června 2021 zaznamenala IPC velmi znepokojivý nárůst úmrtnosti mezi očkovanými mladými lidmi ve věku 18-40 let.

Přesto 18. března 2021 na webových stránkách ministerstva zdravotnictví zazněla zpráva: "Zatím bylo pozorováno pouze několik případů významné alergie a ani jeden případ úmrtí.". Oběti a zdravotníci zveřejnili, že jim zaměstnanci ministerstva zdravotnictví řekli, aby nežádoucí příhody neoznamovali. V rozporu se svými zákonnými povinnostmi ministerstvo zdravotnictví a společnost Pfizer aktivně potlačovaly zveřejňování údajů o nežádoucích účincích. Od té doby až do doby psaní tohoto článku ministerstvo zdravotnictví neoznámilo žádné nové aktuální informace týkající se úmrtí, které by mohlo souviset s vakcínou.

Porušení předpisů FDA a ministerstva zdravotnictví týkajících se hodnocení bezpečnosti a monitorování ze strany společnosti Pfizer vedlo k naprostému nedostatku spolehlivých údajů o rizicích a nežádoucích příhodách spojených s vakcínou COVID-19 společnosti Pfizer v Izraeli. To vedlo k tomu, že zdravotnické orgány na celém světě získaly nepřesný obraz o skutečných nebezpečích, která vakcína COVID-19 společnosti Pfizer představuje. Ostatní země se na tyto zfalšované informace spoléhaly při vlastním schvalování. Izraelští zákonodárci a soukromé společnosti v Izraeli, kteří se odvolávali na "schválení FDA" vakcíny Pfizer a ujištění ministerstva zdravotnictví, že výrobek je "bezpečný a účinný", způsobili Izraelcům další škody tím, že jim vnutili vakcínu pod trestem ztráty svobody cestování, zaměstnání a dalších práv na účast ve společnosti. To vedlo k většímu rozšíření vakcíny, a tím i ke zvýšení škod a neshromážděných/neohlášených údajů. Vakcína byla nařízena mimo jiné všem zdravotníkům, vojákům a učitelům.

Jak generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla, tak tehdejší izraelský premiér Benjamin Netanjahu popsali, že Izrael bude světovou laboratoří, kde se bude testovat bezpečnost a účinnost vakcíny COVID-19. Bývalý premiér Ehud Barak vysvětlil, že tento vztah je dán tím, že izraelské zdravotní pojišťovny vedou desítky let záznamy o zdravotním stavu a očkování všech občanů. Pokud by se objevily nežádoucí účinky, bylo by možné místo vakcíny snadno obvinit již existující zdravotní potíže. Řekl: "Tyto údaje jsou pro společnost Pfizer pokladem."

Svět se spoléhá na výsledky z Izraele, "světové laboratoře", ale neuvědomuje si, že nedostatek údajů o nežádoucích účincích z Izraele je důsledkem neschopnosti izraelského ministerstva zdravotnictví a společnosti Pfizer tyto události zodpovědně sledovat, shromažďovat a hlásit. Naproti tomu zprávy Izraelského lidového výboru, založené na lékařských záznamech a výpovědích poškozených, jasně ukazují, že existují významná nebezpečí a že vakcína COVID-19 způsobuje mnoho zranění a úmrtí.

To lze ještě napravit. Vzhledem k tomu, že Izrael má centralizované digitální záznamy o pacientech, lze rychle a snadno provést forenzní analýzu vztahu mezi injekcí společnosti Pfizer a nežádoucími účinky, ať už mírnými, závažnými nebo smrtelnými. Přesné údaje o nežádoucích příhodách, které byly doposud potlačovány, by zabránily zbytečným úmrtím a utrpení a obnovily by ztracenou důvěru. Dokud taková analýza nebude provedena, musí se svět zdržet používání vakcíny. Izraelský lid požaduje okamžitou nezávislou analýzu a audit v Izraeli.

Dr. Pinkie Feinstein je psychiatr a zakladatel Izraelského lidového výboru, který vyšetřuje postup při řešení krize s vakcínou Corona. Moše Feiglin je izraelský politik, bývalý poslanec a místopředseda Knesetu a zakladatel strany Zehut.

Originál: americasfrontlinedoctors.org

      NE WS     

theme'=> 'light','preview'=> ''), ), )); ?>

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 16 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života