"Oficiální" věda konečně přiznává, že umělá sladidla způsobují náhlou smrt - ale jen proto, aby odvrátila pozornost od covidové vakcinace

- léčivá stevie

Ethan Huff, 30. prosince 2022   

Časopis British Medical Journal (BMJ) nedávno zveřejnil studii, která spojuje konzumaci umělých sladidel, jako je aspartam a sukralóza s kardiovaskulárními chorobami.

Jde o zajímavě načasovaný počin, protože francouzští vědci se rozhodli "podívat" na umělá sladidla v souvislosti se srdečními chorobami právě v době, kdy miliony lidí "plně očkovaných" proti covidu trpí negativními účinky na srdce - a v některých případech i náhlou smrtí.

Až dosud lékařský establishment tvrdošíjně trval na tom, že falešná sladidla jsou pro lidskou spotřebu naprosto bezpečná. Veškeré obavy o opaku byly označovány za "konspirační teorie" - tedy až do chvíle, kdy očkování proti covidu začalo zabíjet lidi a bylo třeba najít krycí příběh.

Zdá se, že některé složky "vědy" se nyní pokoušejí svádět všechna tato nadměrná poškození srdce a náhlá úmrtí mezi plně očkovanými na konzumaci umělých sladidel, která se po desetiletích popírání náhle dostala na radar jako zdravotní hrozba. (Související článek: Hrotové proteiny vakcín proti Covidu způsobují infarkty).

Autoři této nové studie se při svém výzkumu zaměřili na 103 388 účastníků internetové kohorty NutriNet-Santé. Ve všech případech zjistili, že konzumace umělých sladidel je spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění, jako je ischemická choroba srdeční a cerebrovaskulární onemocnění.

"Výsledky této rozsáhlé prospektivní kohortové studie naznačují potenciální přímou souvislost mezi vyšší spotřebou umělých sladidel (zejména aspartamu, acesulfamu draselného a sukralózy) a zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění," uvádí se v závěru práce.

"Umělá sladidla jsou přítomna v tisících potravin a nápojů různých značek po celém světě, nicméně zůstávají kontroverzním tématem a v současné době jsou přehodnocována Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, Světovou zdravotnickou organizací a dalšími zdravotnickými agenturami."

Umělá sladidla jsou nebezpečná, ale stejně tak i covidové injekce

I když je jistě pravda, že falešná sladidla jsou zdraví škodlivá, načasování zveřejnění této studie ve významném a uznávaném lékařském časopise je podezřelé.

Proč se najednou nebezpečí umělých sladidel dostává do popředí zájmu o veřejné zdraví? Komunita zabývající se přírodním zdravím byla dříve zesměšňována nebo ignorována za poukazování na jejich nebezpečí, ale nyní se zdá, že se narativ změnil, protože je třeba odvést pozornost od vakcinace na covid.

Je pravda, že kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou hlavní příčinou úmrtí na celém světě. To platilo předtím, než se začaly používat covidové injekce, a platí to i dnes. Není však pravdivé tvrzení, že prudký nárůst počtu KVO a s nimi spojených náhlých úmrtí je jakousi "záhadou", kterou lze vysvětlit tím, co lidé dělali již dříve.

Studie se nezmiňuje o covidu, vakcínách ani o nadměrném počtu úmrtí, ale její zveřejnění v tuto chvíli média využívají k tomu, aby naznačila, že důvodem, proč v dnešní době více lidí trpí mrtvicí a infarktem, je byť jen minimální konzumace falešných sladidel.

"V podstatě se uvádí, že lidé, kteří konzumují pouhé dva balíčky umělých sladidel denně nebo 120 ml limonády, přičemž většina nápojů má více než 120 ml, mají o 9 % vyšší riziko infarktu a o 18 % vyšší riziko mrtvice," uvedla Mona Shahová, kardioložka z Baptist Health Holistic.

"Měli o devět procent vyšší riziko infarktu a o 18 procent vyšší riziko mrtvice."

Dr. Shahová také varovala, že falešná sladidla narušují zdravý metabolismus, a proto doporučuje přírodní alternativy, jako je stévie a mnišské ovoce.

"Myslím si, že tělo funguje takto: zjišťuje, zda má vylučovat inzulín do krve. Když vidí, že se jí skutečně něco sladkého, vylučuje inzulín. Umělé sladidlo však není skutečný cukr, takže inzulin nevyloučí a následně se časem zcela naruší rovnováha mezi inzulinem a glukózou."

Mezi zdroje tohoto článku patří: 

Originál: naturalnews.com

Bombastická studie ukazuje, že aspartam vylučuje neurotransmitery z mozku, což způsobuje, že mozek je vystaven zvýšenému chemickému poškození z potravin a vakcín

Mike Adams, editor Natural News

Bombová vědecká studie odhaluje, že aspartam (E951) může být jednou ze zásadních, nejvíce škodlivých látek pro lidstvo.                            

V rámci této studie byly krysy krmeny potravou, do které byl přidáván aspartam po dobu 10-40 dní. Následně byla provedena biochemická analýza jejich mozkové tkáně, která zahrnovala neurotransmitery (acetylcholin, epinefrin, norepinefrin, a-aminobutyrovou kyselinu a serotonin). Ze séra byla zjišťována peroxidace lipidů (MDA), redukovaného glutathionu a superoxiddismutázy (SOD). "

Šokující výsledky ukázaly, že aspartam vylučoval mozkové neurotransmitery

Výsledky studie zjistily vztah závislý na dávce mezi spotřebou aspartamu a destrukcí neurotransmiterů - mozkových chemikálií nezbytných pro funkci neuronů.

"Úrovně neurotransmiterů v mozcích zatížených Aspartamem (serotonin, GABA a dopamin) byly významně sníženy ve srovnání s mozky bez vlivu Aspartamu," uvádí studie.

Navíc hladiny mozkových antioxidantů, které chrání mozkovou tkáň před oxidačním poškozením - často způsobené chemickou expozicí - byly značně vyčerpány. "Získané výsledky ukázaly, že antioxidační aktivity (SOD a GSH) byly výrazně sníženy," uvádí studie.

Závěr studie konstatoval, že "konzumace [aspartamu] po dlouhou dobu zvyšuje oxidační stres v mozkové tkáni a narušuje funkci neurotransmiterů, které ovlivňují fyziologické funkce."

Obrovské snížení serotoninu a prudké zvýšení epinefrinu mohou vysvětlovat chemické změny v mozku

Studie zjistila, že hladiny serotoninu byly sníženy o téměř 74% u krys, které konzumovaly 125 mg aspartamu než u krys, kterým nebyl podán žádný aspartam. Současně se hladiny epinefrinu podstatně zvýšily téměř o 500%. Epinefrin je chemická látka, která je obvykle spojena se strachem, nejistotou a nebezpečím.

Co tyto výsledky ukazují, je naprosto ohromující: Aspartam značně snižuje množství neurotransmiterů v mozku, zatímco na druhé straně agresivně zvyšuje chemické látky spojené se strachem a nebezpečím.

Navíc, aspartam činí mozek zranitelnějším oxidačním poškozením, což znamená, že mozkové buňky jsou náchylnější k poškození přísadami z vakcíny (Thimerosal), toxickými potravinovými chemikáliemi, pesticidy nebo dokonce potenciálně 5G bezdrátovými sítěmi, které způsobují elektromagnetickou změnu mozkových buněk.

Americká veřejnost, která spotřebovává obrovské množství aspartamu, je stále více označována jako "vyčerpaná" a plná strachu, nenávisti a násilí

Jejich mozky jsou pozměňovány chemikáliemi, které přeměňují lidi na úroveň zvířecích organismů, které nemají vyšší kognitivní funkce

Jak ukazuje tato studie, aspartam může přispívat k pádu lidské civilizace změnou mozku lidských bytostí, přeměnou je na kognitivně zhoršené, chemicky změněné organismy neschopné racionálního chování. Také nám připomíná, že pokud jde o složky potravin, lidé jsou laboratorní krysy, kteří jsou běžně vystavováni nebezpečným toxickým chemikáliím, které mají neznámé dlouhodobé účinky.

Ale všechny jsou "schváleny" FDA, často založené na falešných vědeckých studiích poskytovaných samotnými výrobci chemikálií.

Originál: https://www.naturalnews.com/2018-12-17-bombshell-study-shows-aspartame-depletes-neurotransmitters-in-the-brain-5g-pesticides.html

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (anglicky: Food and Drug Administration, FDA) je vládní agentura Spojených států amerických, resortu zdraví a služeb (United States Department of Health and Human Services), která je zodpovědná za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů a biofarmaceutických a krevních produktů v USA.

Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

  • neortodoxní rozhovor M. Adamse, novináře a editora Natural News s neortodoxním doktorem Russellem Blaylockem

             Mike Adams                      Russel Blaylock, MD

Mike: Dr. Blaylocku, myslím, že čtenáři mají základní informace o glutamanu sodném i o aspartamu, ale mohl byste nám říct, co jste doposud napsal o excitotoxinech?

Dr.Blaylock: Jsem autorem třech knih. První pojednává o excitotoxinech, vyšla pod názvem "Excitotoxins: The Taste That Kills" (Excitotoxiny: Chuť, která zabíjí), nejnovější se jmenuje "Health and Nutrition Secrets That Can Save Your Life" (Tajemství zdraví a výživy, která vám můžou zachránit život) a ta třetí s názvem "Natural Strategies for Cancer Patients" (Přírodní strategie pro pacienty s rakovinou) se zabývá léčbou rakoviny pomocí správné výživy. Obsahuje také informace o glutamanu sodném a aspartamu.

Bylo zjištěno, že excitotoxiny značně přispívají k rozvoji rakoviny a k jejich metastázám. Jeden vědec zabývající se aspartamem zjistil, že rakovinové buňky se působením aspartamu stávají více mobilní a stejně tak na ně působí i glutaman sodný. Také jsou rakovinové buňky jeho vlivem mobilnější, což vede k šíření metastáz, a tím ke zvýšení jejích počtů. U rakovinových buněk, které byly vystaveny vlivu glutamanu sodného, se všechny rozvinuly a začaly se rozšiřovat přes tkáně, což je jeden z brzkých příznaků rakoviny.

Jestliže zvýšíte příjem glutamanu sodného, rakovina se šíří jako ničivý požár,

a pak, když glutaman sodný úplně vyřadíte, dojde k dramatickému poklesu růstu rakoviny. Výzkumníci provedli experimenty, ve kterých se zaměřili na vyloučení glutamanu v kombinaci s běžnými léky, a výsledek byl velice dobrý. Došlo k významnému zvýšení účinnosti léků proti rakovině.

Mike: Nebyl teď nedávno proveden výzkum, který tohle všechno potvrzuje prokázáním vztahu mezi leukémií a aspartamem?

Dr.Blaylock: Ano. Šlo o italskou studii, která byla velice dobře provedena. Byla to celoživotní studie, což je v případě těchto toxinů velice důležité. Výzkumníci krmili zvířata po celý jejich život aspartamem a nechali je umřít přirozenou smrtí. Zaznamenali dramatický a statisticky významný nárůst souvisejících rakovin - rakoviny lymfatické tkáně a leukémie, a také nárůst několika histologických typů lymfomů, což vzbudilo velký zájem, jelikož H. J. Roberts již předtím napsal článek o tom, že dochází k významnému nárůstu primárních lymfomů mozku.

Celý článek

Aspartam - hořká pravda o tomto toxickém sladidle

Cukr je v posledních desetiletích nahrazován ve stovkách druhů potravin umělým sladidlem aspartamem, který přišel na trh v roce 1965. Do té doby se používal hlavně sacharin. Zatímco oficiální statistiky uvádějí, že konzumace aspartamu způsobila v USA smrt pouhých 300 lidí, a proto je stále považován za bezpečný, jiní vědci i lékaři přesvědčivě dokazují, že aspartam je sladidlo, které poškozuje zdraví a zabíjí.

Molekula aspartamu má velice temnou a spletitou historii, která vrhá světlo na praktiky v zákulisí americké společnosti. Nejrůznější intervence a zájmy politiků, armády a tajných služeb, farmaceutických společností a velkých potravinářských koncernů po dvě desítky let soupeřily o to, zda tato látka zůstane v arzenálu bojových chemických látek, které zcela nepozorovaně dokáží ovlivnit nervovou činnost člověka, vyvolat ztrátu paměti a navodit stav známý jako AN, nebo zda se stane levným sladidlem, které zvýší zisky mnoha potravinářských koncernů.

Po zahřátí aspartamu na 30°C vzniká metanol. Metanol se v těle oxiduje na kyselinu mravenčí a neurotoxin formaldehyd. Množství metanolu vznikajícího z aspartamu není malé: jeden litr perlivého nápoje oslazeného aspartamem obsahuje asi 56 mg metanolu. Náruživí konzumenti takových nápojů mohou denně pozřít až 250 mg metanolu, což 32x přesahuje bezpečný limit pro metanol. Je všeobecně známo, že metanol poškozuje oční nervy a může vyvolat slepotu. Například nezralá nervová tkáň plodů a kojenců metanol nedokáže tolerovat.

Profesor John Olney ve svých studiích prokázal, že aspartam poškozuje mozek, jak laboratorním zvířatům, tak dětem

Aspartam působí na spojeních nervových buněk v mozku a vyvolává jejich nadměrné dráždění, vedoucí až k odumření neuronů. U laboratorních potkanů vyvolávalo podávání aspartamu vznik nádorů v mozku. Tyto nežádoucí účinky zpočátku zbrzdily prvotní nadšení pro využití aspartamu v potravinářském průmyslu, vedly však k jinému nápadu: byl předložen v seznamu nových bojových chemických látek. Vědělo se, že aspartam způsobuje bolesti hlavy, změny nálady, závratě, zejména deprese, nespavost, může vyvolat slepotu a narušuje inteligenci a krátkodobou paměť.

Přesto v r. 1996 bylo povoleno používat aspartam ve všech druzích potravin. Publikace vědců, které uváděly nepříznivé vedlejší účinky aspartamu, byly ve vědeckých časopisech odmítány, mnohé výsledky byly zfalšovány, nebo se ztratily, někteří badatelé zemřeli a na trh bylo uvedeno sladidlo BEZPEČNÉ JAKO MATEŘSKÉ MLÉKO.

Již v původních experimentech profesor Olney pozoroval, že podávání aspartamu vyvolává u pokusných zvířat také obezitu a cukrovku. To bylo potvrzeno v řadě jiných laboratořích. A přesto je aspartam dodáván do „dietních“ nápojů a potravin pro diabetiky, přesto je doporučován v redukčních dietách. Aspartam vyvolává nadměrné přejídání.

V klinických pozorováních u lidí bylo prokázáno, že kromě uvedených problémů vyvolává dlouhodobá konzumace aspartamu poškození trávicího ústrojí, zažívací problémy, nevolnost, poškození jater a ledvin, bolesti hlavy, zvýšený příjem jídla, rozostřené vidění, nespavost, hyperaktivitu, poruchy nálady, deprese a zvýšený sklon k sebevražednosti, ztrátu energie a únavu, bolesti svalů a kloubů, poruchy sluchu a riziko vzniku rakoviny.

Italští vědci z Evropské nadace pro onkologii a ekologické vědy v roce 2010 zveřejnili studii uskutečněnou na osmnácti stech laboratorních krysách. Tvrdí v ní, že aspartam je rakovinotvorný. Zpráva agentury AFP říká: "Sladidlo je schopno vyvolat lymfomy a leukémie u krysích samiček, a to i tehdy, je-li podáváno v dávkách velmi podobných denní dávce schválené pro člověka".

4 přírodní sladidla, která jsou prospěšná pro vaše zdraví

Ing. Zdeněk Rozehnal

Přestat používat rafinovaný cukr může být těžké, ale vzhledem k tomu, jak neuvěřitelně škodlivý může být, tak to rozhodně stojí za námahu.

Naštěstí spousta dalších sladidel nalezených v přírodě je ve skutečnosti prospěšná pro vaše zdraví. Jsou nízkokalorické, s nízkým obsahem fruktózy a chutnají velmi sladce.

Následují 4 přírodní sladidla, která jsou skutečně zdravá.

1. Stevia

Stevia je velmi oblíbené nízkokalorické sladidlo. Extrahuje se z listů rostliny zvané Stevia rebaudiana. Tato rostlina je pěstována pro svou sladkost a léčivé účely po celá staletí v Jižní Americe.

V listech stévie se nachází několik sladkých sloučenin. Hlavní jsou steviosid a rebaudiosid A obě jsou stokrát sladší než cukr, ale nemají prakticky žádné kalorie.

Několik studií na lidech navíc potvrzuje, že stévie má zdravotní přínosy:

Stevia může snížit vysoký krevní tlak u lidí s hypertenzí o 6–14%. Ovlivňuje to však normální nebo pouze mírně zvýšenou hladinu krevního tlaku (1).

Bylo také prokázáno, že stévie snižuje hladinu cukru v krvi u lidí s cukrovkou (1, 2).

Několik starších studií na potkanech ukazuje, že stévia může zlepšit citlivost na inzulín, snížit oxidovaný LDL cholesterol a snížit tvorbu plaků v tepnách (3, 4).

Pokud potřebujete něco osladit, stévie může být vaše nejzdravější volba.

Mnoho lidí však chuť stevie nemá ráda. Chuť však závisí na značce, takže možná budete muset experimentovat, abyste našli typ stévie, která vám bude chutnat.

Shrnutí:

  • Stevia je přírodní sladidlo s nulovým obsahem kalorií, které může snížit jak váš krevní tlak, tak hladinu cukru v krvi.

2. Erythritol

Erythritol je další nízkokalorické sladidlo. Je to cukerný alkohol, který se přirozeně vyskytuje v některých druzích ovoce. Avšak práškový erytritol, který je k dispozici ke koupi, se s největší pravděpodobností vyrábí průmyslovým procesem.

Obsahuje 0,24 kalorií na gram, nebo asi 6% kalorií ve srovnání se stejným množství cukru, se 70% sladkostí.

Erythritol chutná velmi podobně jako cukr, i když může mít jemnou pachuť.

Erythritol nezvyšuje hladinu cukru v krvi a hladinu inzulínu a ani neovlivňuje hladinu krevních tuků, jako je cholesterol nebo triglyceridy (5, 6). Je absorbován do těla ze střev, ale nakonec se vylučuje z ledvin beze změny (5).

Studie ukazují, že erythritol je velmi bezpečný a může dokonce souviset s několika přínosy pro zdraví.

Například některé starší studie na lidech a zvířatech zjistily, že erythritol může zlepšit funkci krevních cév a chránit před poškozením způsobeným oxidačním stresem (7, 8).

Přestože je často snášen lépe než jiné cukerné alkoholy, může způsobit trávicí potíže, pokud jej konzumujete příliš mnoho najednou, zvláště v kombinaci s jinými druhy cukru, jako je fruktóza (9).

Jedna studie u 264 adolescentů navíc ukázala, že vyšší hladiny erythritolu v krvi byly spojeny se zvýšeným obsahem břišního tuku, což může být způsobeno genetickou predispozicí (10).

Shrnutí:

  • Erythritol je velmi sladký a nízkokalorický cukr. Studie ukazují, že je velmi bezpečné jej jíst a může být spojen s několika přínosy pro zdraví, i když při vysokých dávkách může způsobit zažívací potíže.

3. Xylitol

Xylitol je cukerný alkohol se sladkostí podobnou cukru. Obsahuje 2,4 kalorií na gram, nebo-li asi dvě třetiny kalorií cukru.

Xylitol má určité výhody pro zdravé zuby, protože snižuje riziko vzniku zubního kazu (11).

Podle některých studií na zvířatech může také zlepšit hustotu kostí, což pomáhá předcházet osteoporóze (12).

Výzkum dále ukazuje, že xylitol může zvýšit hladinu několika sloučenin v zažívacím traktu, které mohou podpořit váš střevní mikrobiom (13).

Xylitol také nezvyšuje hladinu cukru v krvi ani hladinu inzulínu. Stejně jako u jiných cukrových alkoholů však může při vysokých dávkách způsobovat vedlejší účinky na zažívání (9).

Pokud máte doma psa, měli byste xylitol uchovávat mimo jeho dosah, protože je pro psy vysoce toxický (14).

Shrnutí:

  • Xylitol je velmi oblíbené sladidlo. Je to cukerný alkohol, který obsahuje přibližně 2,4 kalorií na gram a má určité výhody pro zuby a trávení. Studie na zvířatech potvrdily zlepšení hustoty kostí, což snižuje riziko osteoporózy.

4. Yacon sirup

Yacon sirup je další jedinečné sladidlo. Je z rostliny yacon, která přirozeně roste v Andách v Jižní Americe.

Toto sladidlo se v poslední době stalo oblíbeným pro hubnutí. Jedna starší studie u žen s obezitou a mírnou dyslipidemií nebo-li abnormální hladinou krevních tuků zjistila, že toto sladidlo způsobilo významné snížení váhy (15).

Má velmi vysoký obsah fruktooligosacharidů, které fungují jako rozpustná vlákna, která krmí dobré baktérie ve vašem střevě (16).

Yacon sirup může pomoci předcházet zácpě a má různé výhody díky vysokému množství rozpustné vlákniny (17, 18).

Nejezte ho příliš mnoho najednou, protože to může způsobit zažívací potíže.

Shrnutí:

  • Yacon sirup má velmi vysoký obsah fruktooligosacharidů, které krmí dobré baktérie ve vašem střevě. Může pomoci předcházet zácpě a podpořit hubnutí.

A co, méně špatné přírodní náhražky cukru, jako je med?

Existuje několik populárních sladidel, které lidé, kteří dbají na zdraví, často jedí místo cukru. Patří sem kokosový cukr, melasa, med a javorový sirup. Ty se ale opravdu příliš neliší od cukru.

Mohou obsahovat o něco menší množství fruktózy a malé množství živin, ale vaše játra opravdu nebudou moci poznat rozdíl.

I když tyto přírodní náhražky cukru mohou být lepší alternativou k běžnému cukru, pokud jsou používány s mírou, ale neměly by být považovány za součást rychlé nápravy vašich zdravotních problémů.

Ve skutečnosti může dlouhodobé užívání vysokého množství přírodních cukrů zvýšovat chuť na sladké a může přispět k problémům, jako je přírůstek hmotnosti a cukrovka 2. typu (19, 20, 21).

Škodlivé účinky cukru však zcela závisí na kontextu. Většina souvisejících studií byla provedena u lidí, kteří již jedli stravu s vysokým obsahem sacharidů a zpracovaných potravin.

U těchto lidí, zejména u lidí s nadváhou nebo inzulínovou rezistencí, může být obzvláště škodlivé velké množství cukru (19).

Kromě toho existují další skupiny lidí, kteří se možná chtějí úplně vyhnout sladidlům na bázi cukru. Patří sem osoby trpící poruchami příjmu potravy a lidé, kteří drží ketogenní dietu s velmi nízkým obsahem uhlovodíků.

Zdraví lidé mohou jíst cukr v malém množství bez jakékoli újmy. I když jsou to stále prázdné kalorie, malé množství těchto přírodních cukrů může být zahrnuto do zdravé a dobře vyvážené stravy.

Přesto je nejlepší se rozhodnout pro komplexní jídla bohatá na živiny pro boj s chutí na cukr, kdykoli je to možné, včetně tmavé čokolády, ovoce nebo jogurtu.

Ačkoli tyto potraviny obsahují malé množství cukru, jsou také bohaté na řadu dalších důležitých živin, včetně vlákniny, vitamínů, minerálů a antioxidantů.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 24 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života