Senátor Rand Paul ze státu Kentucky, 9.8.2021: "My nemusíme akceptovat nařízení, lockdowny a škodlivou politiku těchto malých tyranů a byrokratů."

Americký senátor našel při svém projevu jasná slova. Motivuje spoluobčany, aby bojkotovali nové, nesmyslné nařízení federální vlády z Washingtonu. Vyposlechněte si slova tohoto odvážného muže.

Texasský senát: Pokusy na zvířatech s vakcínou zrušili, protože ta zvířata pochcípala

Texaský senátní výbor pro státní záležitosti, 6. května 2021:

Odhalení, že testování vakcíny na COVID-19 bylo zastaveno při brzkých testech na zvířatech kvůli smrti laboratorních zvířat.

Následně se testování přesunulo na úroveň lidí, přičemž lidé teď trpí na vedlejší účinky a úmrtími, což je ovšem ignorované ze strany těch, kteří propagují tyto "vakcíny".

2010: Bill Gates vystupuje na mezinárodním technologickém fóru "TED" v Long Beach, Kalifornii

Otevřeně mluví o tom, že populace planety je příliš vysoká a že bude, v souvislosti s redukcí CO2, potřebné ji snížit - mimo jiné pomocí "nových vakcín". Poslouchejte sami - varovali nás už před 11 lety.

Angela Merkelová v německém Bundestagu otevřeně prokazuje svoji nevědomost ve věcech korony

Neví o čem mluví a říká například o PCR testu opak toho, co o něm řekl jeho vynálezce Kary Mullis.

KDO ŘÍDÍ PANDEMII A S JAKÝM ZÁMĚREM?

Co se už rok a půl opravdu odehrává a proč? Známý německý ekonom a ekonomický žurnalista Ernst Wolff vysvětluje přesvědčivě v rozsáhlém projevu detaily o původu, záměrech a událostech v pozadí údajné pandemie. Na závěr předpovídá i konec aktuálního neskutečného dění a zvažuje, zda máme naději na šťastný konec.

Projev v rámci alternativního švýcarského ekonomického fóra „WEFF“ v Davosu z 25.08.2021 byl přeložen do češtiny od „www.nemcinaprevasuspech.sk/cz/“.

Vědomost je základ pro efektivní sebeobranu a přípravu

Pozorovatelé v německy mluvících regionech už teď mluví o možná nejdůležitějším videu k aktuální situaci, které bylo publikované na webových stránkách. https://schweizerzeitung.ch/weff-nicht-wef-davos-rede-von-ernst-wolff-wie-geht-es-weiter-mit-corona/

Pravda o "Španělské chřipce" - co se před 100 lety opravdu odehrálo

Strčte si těch 180 miliard za klobouk, soudruzi. Komentář Štěpána Chába

8.9.2021

Evropská unie stopla peníze Maďarsku a Polsku v rámci takzvané obnovy po covidu. Unie se obává, že Polsko a Maďarsko nenaplňují politiku právního státu. V případě Polska to znamená, že tamní ústavní soud se zabývá otázkou, zda je polské právo nadřazené tomu evropskému. V případě Maďarska pak otázkou propagace LBTQ na základních školách a dětem do 18 let věku, kterážto se stala po přijetí zákona v Maďarsku velmi aktuální. Jak patrno, obě pochybnosti se netýkají covidu a obnovy po covidu. Ale covidu a obnovy po covidu se, kupodivu, netýkají ani samotné peníze na obnovu po covidu.

My máme přijmout 180 miliard. Ale také jsou podmíněné. Musíme vyřešit střet zájmů. Neřeklo se střet zájmů koho konkrétně, ale jako kdyby se řeklo, že ano. Na věci je několik zcela fascinujících věcí, na které by se mělo pamatovat a ukazovat.

Začněme pozvolna. Kde se těch 180 miliard vzalo a k čemu mají sloužit. Fond obnovy po covidu nevznikl pod vlaječkou Evropské komise jen tak, samovznícením, z kterého vysublimovaly horentní sumy na obnovu ekonomiky a společnosti po covidových restrikcích jednotlivých vlád členských států. Peníze se vzaly z prvního společného zadlužení členských států. Společné zadlužení nás velmi pevně svázalo ve spolku Evropské unie (na věčné časy a nikdy jinak, jak já té Velké Británii závidím její brexit) a dalo Evropské komisi do rukou dosud netušenou a neozkoušenou moc. Vytvořilo z nás ekonomickými manipulacemi a blbostí jednotlivých představitelů členských států federaci. Neoficiální, ale pevnou.

Peníze z Fondu na obnovu po covidu nejdou, kupodivu, na poničené podnikatelské podhoubí malých a středních podnikatelů, nejdou na podnikatelské investice, nejdou na razantní brzdy v době rostoucí inflace a přicházející nezaměstnanosti, jdou na bezhlavé a fanatické naplňování zelené ideologie, která slibuje ještě masivnější zchudnutí společnosti jako celku. Toliko Fond na obnovu po covidu.

Společným dluhem jsme dali Evropské komisi do rukou dosud netušenou a neozkoušenou moc. Jak je zcela patrné a očividné, Evropská komise si ji začíná užívat. Jak? Tím, že se už zcela neskrývaně a otevřeně vlamuje do vnitřní politiky jednotlivých států a jako správný vyděrač prostě tlačí státy do unijní politiky, ať tím směrem jednotlivé společnosti jednotlivých států jít chtějí, nebo nechtějí. Vše podmiňuje společně vydluženými penězi, které musí jí z větší části na komisí předepsanou politiku ekologismu hraničící s fanatismem – likvidace mnoha odvětví průmyslu, aniž bychom měli adekvátní náhradu (doprava, energetika).

Teď k tomu zabloko vání peněz do Polska a Maďarska. Je právo jednotlivých států nadřazeno právu evropskému? Zcela jednoznačně musí být. Komise je jiného mínění a Polsko, které se v této věci komisi vzepřelo, je pod ostrou palbou obden. Nejste právní stát. Proč? Protože jste nesložili zbraně a odmítáte se podvolit právu unijnímu, které ovšem nemusí vždy reflektovat polské reálie. Tak to prostě je.

Obdobné je to s Maďarskem. Viktor Orbán je věcný kritik politiky Evropské unie. A stoupenec politiky, která, zdá se mi, vychází z potřeb společnosti. Nikoliv z potřeb nějaké od lidí a jejich životů odtržené ‘vyšší třídy‘ politiků a aktivistů. Jako záminku pro odstřel Maďarska, nebo spíše pro jeho současnou vládu, si Evropská komise zvolila nový maďarský zákon o zákazu propagace LGBT agendy mezi dětmi do 18 let. Úprava je logická. Viz trend, který už se propisuje i na nebohých dětech v České republice, kdy se zvedá čím dál silnější podpora pro zmatek v dětských duších, které pod našeptáváním LGBT agendy křičí, že si chtějí měnit pohlaví, protože to současné je špatně. A ne, není to výhra nad netolerancí, kdy transduše se konečně mohou fyzicky změnit na transosoby, ale je to výsledek právě toho bezuzdného vpuštění LGBT agendy mezi děti, které pod náporem citové manipulace podléhají bludům, které do budoucna odstonají vážnými psychickými problémy. A tato ochrana dětí v Maďarsku je záminkou pro to, aby se Maďarsku nedaly peníze na ‘obnovu po covidu‘.

Máme jiné historické zkušenosti, my, pohrobci Sovětského svazu, a sledujeme, že Západ si chce nějakou tou pěknou fází Sovětského svazu projít. Prosím, ale bez nás, zaznívá z Polska a Maďarska. A bylo by skutečně vhodné, kdyby stejný hlas zazníval i z České republiky. Ovšem u nás jedeme, jak pravil bývalý prezident Václav Klaus, a není důvod s ním nesouhlasit, politiku bez témat.

Naši politici jsou naprosto vyprázdnění. Nevidí realitu, topí se ve vlastních traumatech ze sebe samých navzájem. Nevidí a nereagují na v lecčems děsivou a reálnou politiku Evropské komise, která jedná v mnohém proti vlastním obyvatelům. Kdy obě koalice i vládní sestava vlastně jen nedočkavě čekají, až budou moci podojit evropské dotace. Státník nikde, všude samý šmelinář.

S hrdostí bych popatřil na Strakovku, kdyby nás Evropská komise peskovala za neplnění jejich zcestné agendy, ona nás ovšem peskuje za zlodějiny a nenažrané dojení veřejného rozpočtu. Pro ostudu. Premiére Babiši, jste nemastný, neslaný, stejně jako vaše politická opozice, která je vlastně stejně nemastná a neslaná jako vy sám. Nejste státníky, nemáte témata, nejste slyšet, jste jen šum v uragánu změn, které na nás Evropská komise hrne. Nemáte politiku, jen své zájmy. Zlodějská ODS a její tunel dědci, zlodějské ANO a její Babiš, zlodějská ČSSD a její kmotři a zatím neozkoušení, angažovaní a děsivě proevropští Piráti, kterým Evropská komise plní ty nejtajnější sny. Ode všech výše zmíněných zní jen přežvykování dotací z Evropské unie. A to není politika, to je krmné správcovství.

Děsí mě poznání, že jediný, kdo tu vůbec o něčem mluví a kdo zvedá důležitá témata, je hnutí Tomia Okamury.

Originál: krajskelisty.cz

Češi jsou poraženým národem. Na členství v EU prodělali nejvíc, řekl v roce 2018 jasně světoznámý ekonom Thomas Piketty

16. ledna 2018

Po pádu komunismu se západní (zejména němečtí) investoři postupně stali vlastníky značného podílu kapitálu bývalých východoevropských zemí: zhruba čtvrtiny, pokud bereme v úvahu celý kapitál (včetně nemovitostí), a více než poloviny, pokud se omezíme na vlastnictví podniků (a ještě více u velkých podniků). Filip Novokmet ve své práci ukázal, že pokud nerovnost ve východní Evropě roste méně než v Rusku nebo Spojených státech, je to jednoduše proto, že velká část vysokých příjmů z východoevropského kapitálu je vyplácena do zahraničí (stejně jako tomu bylo před komunismem, kdy vlastníky kapitálu byli již Němci nebo Francouzi, někdy i Rakušané nebo Osmané).

V letech 2010 až 2016 představoval roční odliv zisků a příjmů z vlastnictví (po odečtení odpovídajících příjmů) v průměru 4,7 % hrubého domácího produktu v Polsku, 7,2 % v Maďarsku, 7,6 % v České republice a 4,2 % na Slovensku, čímž se odpovídajícím způsobem snížil národní důchod těchto zemí.

Pro srovnání, ve stejném období byly roční čisté transfery z EU, tj. rozdíl mezi celkovými přijatými výdaji a příspěvky odvedenými do rozpočtu EU, výrazně nižší: 2,7 % HDP v Polsku, 4,0 % v Maďarsku, 1,9 % v České republice a 2,2 % na Slovensku (pro zajímavost, Francie, Německo a Spojené království jsou čistými plátci do rozpočtu EU ve výši přibližně 0,3-0,4 % svého HDP).

V absolutních číslech to znamená, že z naší země za tu dobu odešlo 2 252 miliard korun, zatímco ve formě evropských dotací se nám za stejnou dobu „vrátilo“ 1,9 procenta HDP. To dělá 563 miliard korun. A to se z těch peněz také pořizovaly lavičky v parcích za 60 000,- Kč kus!

Česká republika je tedy v minusu 1 689 miliard korun za sedm let (2010-2016)

Státní dluh v září 2021? Přes 2 200 miliard korun

V Paříži, Berlíně nebo Bruselu lidé nechápou nevděčnost zemí, které profitovaly z masivních veřejných transferů. Ale ve Varšavě nebo v Praze to vidí jinak. Tvrdí se, že soukromé investice ze Západu byly zaplaceny vysokou cenou a že tok zisků, které dnes plynou majitelům společností, výrazně převyšuje evropské transfery opačným směrem.

Zdroj: Thomas Pikettyblog

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 24 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života