Nejlepší americké nemocnice zavádějí léčbu energiemi - Reiki


Arjun Walia

 

Fakta:

  • Reiki je léčebná metoda, jejímž cílem je pomoc k uzdravení druhého dotykem nebo na dálku, která začíná být nabízena ve více nemocnicích v Americe. Důvodem jsou vědecké publikace o této metodě a zpětná vazba od pacientů.
  • Proč se ortodoxní medicína dosud systematicky bránila starodávným praktikám jako je tato, která má neočekávanou vědeckou platnost a úspěch u pacientů? Je to proto, že na tom lékařský průmysl nemůže vydělat, respektive může prodělat, protože se sníží spotřeba chemických léků.

Dr. Jessica Utts, vedoucí katedry statistiky na Kalifornské univerzitě, od roku 2008 profesorka, publikovala v roce 1999 studii o tom, že parapsychologické studie a jejich výsledky jsou mnohem statisticky významnější než studie, které se používají ke schválení některých našich léků.

Nedávno prohlásila:

"To co mě přesvědčilo, byly zkrátka důkazy, které se stále hromadily při práci v tomto oboru a kdy jsem tyto důkazy brala stále více na vědomí. Navštěvovala jsem i další laboratoře, nejenom ty, ve kterých jsem pracovala, abych zjistila, jakých výsledků dosahují a zda k tomu seriózně přistupují. K výzkumu skutečně přistupovali velice zodpovědně, jejich metodologie a kontrola byla důkladnější, než v kterékoliv jiné vědní oblasti, ve které jsem pracovala. " (zdroj)

Například již v roce 1999 dr. Utts publikovala studii, která prokazovala, že parapsychologické experimenty přinesly mnohem přesvědčivější výsledky u pacientů, než ty, které hodnotily denní užívání aspirinu, pomáhající zabránit srdečním infarktům.

Zde se jednalo o energetické léčení i na dálku - Reiki.

Reiki je velmi specifická forma léčení energií, při které jsou ruce léčitele umístěny těsně nad tělem nebo se těla lehce dotýkají, případně v „přikládání rukou“. Reiki lze také aplikovat na „velkou vzdálenost“ jako formu modlitby.

Popularita Reiki

Popularitu této metody dokazuje skutečnost, že už od roku 2000 je ve Spojeném království více „léčitelů energiemi“, než terapeutů praktikujících jakoukoli jinou formu doplňkové nebo alternativní medicíny. A přesně totéž platí i pro Spojené státy americké. (Barnes PM, Powell-Griner E, McFann K, Nahin RL. Použití doplňkové a alternativní medicíny u dospělých: USA, 2002. Adv Data. 2004. 27. května; (343): 1–19. [PubMed]

Výzkum přenosu energií

V případě Reiki se jedná o typ studií, které lze zařadit do kategorie vzdálené duševní interakce s živými systémy (DMILS). Účinky vzdálených mentálních interakcí se měří pomocí elektrodermální aktivity, srdeční frekvence, pulzu krevního objemu a elektrokortikální aktivity (elektrická aktivita EEG, srdeční frekvence, pulsu objemu krve,okysličení krve v mozku [MRI] a elektrogastrogramu [EGG].

Tyto studie přinesly pozoruhodné výsledky, které se od té doby úspěšně opakovaly v laboratořích po celém světě.

Experimenty s DMILS, které se vztahují k léčbě na dálku, jasně naznačují existenci skutečných interakcí mezi lidmi na dálku. Dean Radin, vedoucí  vědecký pracovník Ústavu noetických věd (IONS), k tomu řekl:

„Zjištěné poznatky, které nabízí experimenty DMILS, prokazují existenci skutečných interakcí mezi vzdálenými lidmi. To nás nutí tyto informace seriózně zvážit. Pro mnoho vědců však pouhá koncepce vzdáleného léčení stále vyvolává významný odpor ze dvou hlavních důvodů. První je založen na předpokladu, že „akce na dálku“ je nemožná, protože porušuje jeden nebo více fyzikálních, případně biologických zákonů. Druhý se zakládá na předpokladu vycházejícím z neurovědy, že mysl je totožná s mozkem. Z tohoto důvodu je nemožné, aby mozková aktivita „léčebný záměr“, mohla integrovat mimo vlastní mozkové tělo.“ (zdroj)

Následuje další skvělý argument, který se opravdu dostává k jádru toho, proč je tak zdlouhavá integrace takových terapií do nemocnic.

„Je nebezpečí, že přesvědčivé výsledky tohoto výzkumu budou stále snižovány spojováním s pověrami, spiritualismem a magií. Ochrana před touto možností je v tomto případě důležitější než podpora vědeckého bádání nebo ochrana akademické svobody. Toto se ale mění.“- Cassandra Vieten, Ph.D., prezidentka/ CEO Institutu pro noetické vědy (zdroj)

Léčení energiemi vstupuje do klasických nemocnic

Nejde jen o vědecké poznatky, ale o to, co pacienti udávají a pociťují, a proto se tato metoda začíná ve Spojených státech zavádět ve více nemocnicích.

Centrum Johns Hopkins Integrative Medicine & Digestive Center v Marylandu nabízí svým pacientům Reiki „k vytvoření hluboké relaxace, k urychlení hojení, snížení bolesti a snížení dalších příznaků, které se mohou vyskytnout“. Mechanismus účinků Reiki pacientům nevysvětlují, ale toto energetické léčení z hlediska účinků zařadili mezi akupunkturu, integrativní psychoterapií a terapeutickou masáž.

Mayo Clinic byla v letech 2017-18 zařazena na 1. místo na stránkách US News.com's Best Hospital Hospital Honor Roll. Tato klinika zavedla integrační model, ve kterém se aplikuje nejnovější vývoj a technologie a který také řeší duchovní a emoční potřeby pacienta během léčby rakoviny.

Klinika Mayo je nezisková organizace a mezinárodně uznávané prestižní americké lékařské výzkumné a vzdělávací centrum, jejíž součástí jsou univerzitní nemocnice v Rochesteru a v Minnesotě. Má rovněž několik nemocnic a klinik v Jacksonville na Floridě, ve Scottsdale a Phoenixu v Arizoně. Klinika Mayo dále spolupracuje s množstvím menších klinik a nemocnic v Minnesotě, Iowě a Wisconsinu.

Jejich dobrovolnický program pro integrativní léčebné vylepšení spolu s programem doplňkové a integrační medicíny kliniky zahrnuje širokou škálu zdravotních a léčebných služeb, do nichž je Reiki naplno zahrnuto. Pacienti mají k dispozici stručné vysvětlení toho, o čem Reiki je.

Pokud Vám to nestačí, jejich Centrum zdravého bydlení Dana Abrahama má obrovské množství služeb a hádejte také jakou? Reiki je na seznamu Relaxačních služeb.

Hartfordova nemocnice, považovaná za 2. nejlepší nemocnici v Connecticutu, je rovněž vysoce hodnocena jako výkonná v 6 oborech pro dospělé a v 5 lékařských postupech a procedurách. Jedná se o fakultní nemocnici a všeobecné lékařské a chirurgické zařízení. Speciálně vyškolení dobrovolníci Reiki poskytují bezplatné posilování energiemi - Reiki - v celé fakultní nemocnici, v Centru pro rakovinu Harryho Greye, v jednotce dialýzy a v ambulanci v Brownstone. O aplikaci Reiki si mohou pacienti požádat prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře nebo zdravotní sestry.

V roce 1973 zřídila Pennsylvánská univerzita onkologické centrum, které slouží jako vzdělávací středisko pro všechny aktivity na univerzitě související s rakovinou. V roce 2002 bylo přejmenováno na Abramsonovo onkologické centrum Pensylvánské university. V současnosti jsou terapie Reiki je k dispozici pro všechny typy pacientů, ať už pro ty, kterým jsou podávány infuze nebo pro ty, kteří jsou léčeni na oddělení radiační onkologie. Tato terapie je k dispozici v Perelmanově centru pro pokročilou medicínu (Perelman Center for Advanced Medicine).

Další příklady nemocnic integrujících tento typ terapie jsou zde.

Myšlenky a kolektivní energetické pole

Energie každého jednotlivce ovlivňuje prostředí kolektivního energetického pole. Znamená, že emoce a úmysly každého člověka vytvářejí energii, která toto pole ovlivňuje. Prvním krokem v zabránění šíření společenského stresu v globálním poli je, aby každý z nás získal osobní odpovědnost za svou vlastní energii.

Můžeme to udělat zvýšením naší osobní soudržnosti a rychlosti osobní vibrace, což nám lépe pomáhá si uvědomovat svoje myšlenky, pocity a postoje, kterými každý den krmíme energetické pole. V každém okamžiku máme na výběr, abychom si vzali k srdci význam úmyslného řízení našich energií. Toto je svobodná vůle nebo místní svoboda, která může vytvořit globální soudržnost. - Dr. Deborah Rozman, prezidentka Quantum Intech. (zdroj)

Zdroj: www.collective-evolution.com

V Česku je Reiki dlouhodobě také

Zkušenosti žokeje Josefa Váni s energetickým ošetřením

Kde a kdy šlo Josefu Váňovi při sportu nejvíc o život? Josef Váňa: V Baden-Badenu 5.6.1994. Kůň před námi strčil mému koni zadek do skokové křivky, takže on se nemohl pořádně odrazit a upadl. Kůň za námi to nečekal a spadl na nás, hlavně na mne. S tím se nedalo nic dělat.

Pošlapali nás dva koně, utrpěl jsem otřes mozku, zlomeninu pánve a žeber. Co vás napadlo, když jste přišel k vědomí? Měl jsem okno, poslední, co jsem si pamatoval, bylo, že najíždím na překážku… Všechno, co se dělo pak, znám jen z vyprávění. Lékaři zjistili, že mám zástavu srdce, ale to mi rozběhli ještě na závodišti a pak znovu v sanitce cestou do špitálu. Na sále mi současně operovali zlomeninu pánve, zhmožděný hrudník s mnoha zlomenými žebry a utrženou plíci, která z části musela pryč. Omotala se totiž kolem srdce a opakovaně je zastavovala. Procitl a promluvil jsem až po třech dnech. Co bylo dál? Zjistil jsem, že mě připoutali k otáčivé posteli, aby se zabránilo proleženinám, a trčí ze mě hadičky. Byl jsem úplně bezmocný a tenhle pocit mě štval.

Důležité ovšem bylo, že jsem mohl zatelefonovat své paní léčitelce na Ostravsko, která mě pak vždy večer půl hodiny na dálku léčila. To mi hodně pomohlo, stejně jako před rokem při léčení rozdrcené paty. Dodávala mi energii. To se poznalo, když jsem v rozloupnuté pánvi ucítil mravenčení. Ona ji tak "svařovala"… Asi po třech dnech jejího působení jsem sám došel na záchod. Němečtí doktoři kroutili nevěřícně hlavou. A za pár týdnů jsem vyhrál závod.

Tu rozdrcenou patu vám léčitelka taky na dálku svařovala? V Hamburku mě vysypal kůň na dráhu tvrdou jako beton. Kotník byl na maděru, patní kost zlomená čtyřikrát. Doktoři mě chtěli operovat, tvrdili, že beztak nebudu rok pořádně chodit. Odmítl jsem to a nechal si dát jen sádru, kterou jsem doma sundal a místo ní nazul lyžařskou botu. Denně jsem o berlích doskákal k bazénu, zul botu a plaval. Pak jsem ji obul a nosil zbytek dne. Byla to bezvadně snímatelná „sádra“…

A večer nastala léčba na dálku. To už jsem paní léčitelku znal. Předtím mi pomohla s rozbitým ramenem, ale patu tentokrát léčila poprvé na dálku – z Ostravy do Německa. V domluvené půlhodině mě pata brněla, a tak jsem tomu začal říkat svařování.

Nezdá se vám, že to zní trochu šarlatánsky? Jestli tomu někdo věří nebo nevěří, to je mi fuk. Ale za osm týdnů po úrazu jsem vyhrál dostih. Když zahojenou patu viděli doktoři, kteří ji chtěli operovat, tak jen zírali...

Je vhodné dodat, že v roce 1987 vyhrál kůň Železník Velkou pardubickou s žokejem Váňou v sedle s novým traťovým rekordem 9:56,13 a potom v letech 1988, 1989 a 1991. Tohoto koně Josef Váňa také energeticky ošetřoval.

Osobní zkušenosti s léčením zlomenin energetickým ošetřením a při totální náhradě kolenního kloubu

Ing. Zdeněk Rozehnal

21.12.2015 si má příbuzná po pádu zlomila loket pravé ruky a skončila v nemocnici. Závěr vyšetření zněl: šroubovat a okamžité umístění na lůžko v nemocnici. Příbuzná je už mnou řádně informována, tak je velice obezřetná při styku s bílými plášti. Navíc má osobně i negativní zkušenosti s nimi... Okamžité uložení na lůžko rezolutně odmítla, i když na ni byl činěn nátlak. Osobně se domnívám, že chtěli mj. obsadit lůžko, aby dostali platbu od zdravotní pojišťovny, protože je před Vánoci měli zajisté volná.

Nicméně druhý den jsem šel do nemocnice s ní. Za prvé hned při příchodu jí bylo řečeno v přijímacím okénku "běžte na rengen a pak na lůžko", což příbuzná odmítla. Za druhé, když jsem chtěl jít s ní do ordinace, byl jsem zdravotní sestrou zastaven, že nemám, co v ordinaci dělat...

Paní doktorka v ordinaci za mé přítomnosti prohlásila, že zavolá lékaře-operatéra, který s příbuznou hovořil den předem. Nasledně jsem s ním měl půl hodiny rozmluvu. Ten prohlásil, že je riziko absolutní nehybnosti kloubu, pokus se nebude "šroubovat". Každopádně v lepším případě bude hybnost 20%. No já jsem oponoval nebezpečností celkové anastézie, protože příbuzná jich absolvovala dříve již několik. Při rozhovoru vícekrát upozorňoval, že nenutil pacientku k ničemu. Myslel jsem si svoje. Nicméně jsem se dohodli, na sádře a na užívání Phlogenzymu po dobu měsíce (6 tablet denně) pro rychlejší uzdravení měkkých tkání a kontrole za 10 dnů, přičemž byl podepsán reverz.

Takže Phlogenzym, Reishi, Hericium + céčko pro posílení imunity. Asi tušíte. A energetické ošetření Reiki. Bylo aplikováno 3x týdně, z toho léčitelkou celkově 4x osobně. Byl jsem zvědav, jak se budou shodovat pocity příbuzné s pocity žokeje Váni výše popsané. Shodovaly. Příbuzná pociťovala znatelný tok energie ve zlomené ruce, který přicházel ve vlnách. Vždy se po něm cítila psychicky lépe a dobře se jí spalo. Čekal jsem na následující rentgen.

Kontrolující lékařka po 10 dnech sádry při kontrole rentgenového snímku prohlásila: "To je úžasné. Co jste dělala, že se vám to takhle povedlo?", to zopakovala několikrát, příbuzná pochopitelně mlčela.

Při další kontrole byl již přítomen původní lékař, ale ten neřekl vůbec nic. Ani na dotazy o zdravotním stavu neodpovídal, informace řekne po sundání sádry a následujících rengenech. Jenom ji nechal sádru skoro 9 týdnů, přičemž standard je 6-8 týdnů. Tak jsem čekali na sundání sádry, což nastalo 18.února. Lékař na stejné dotazy opět neodpověděl. No a hybnost kloubu okamžitě po sundání sádry byla již 30%. Příbuzná dostala ortézu na 3 týdny a následně byla rehabilitace. Dále je ve zdravotní zprávě napsáno dobré zhojení a lom zlomeniny je ještě patrný. Osobně se domnívám, že ortéza byla zbytečná a mohla jít na rehabilitaci hned. Kauza byla dále otevřená....

Bylo pokračováno v energetickém ošetřování, v užívání extraktů z Reishi, Hericia a přírodního céčka (Acerola).

Takže po třech týdnech ortézy opět kontrola - 10.března 2016. Rentgen - zhojení naprosto bez problémů, hybnost ideální. Příští kontrola po rehabilitaci v květnu. Připomínám, lékař v případě "nešroubování" kloubu odhadoval 20% hybnost kloubu a nevylučoval i nulovou hybnost, ale případná několika hodinová operace měla být provedena v nebezpečné celkové anestezii. Určitě energetické léčení bylo pro něj neznámé. Jedině znal Phlogenzym, který také určitě urychlil hojení.

Stav k 15. dubnu 2016 po absolvování poloviny rehabilitačních cvičení - hybnost kloubu více než z 90%. Dá se již s určitostí konstatovat, že energetické léčení bylo v tomto případě přínosem a již plně nahradilo maximálně možný pozitivní efekt velice riskatní operace (hlavně nebezpečná anestezie).

Rehabilitační pracovnice prohlásila, že se za svojí více než dvacetiletou praxi, s tak dobře vyléčeným kloubem, který nebyl "sešroubován", nesetkala.

Červenec 2016 - hybnost kloubu 100%, bez bolesti a ani jakákoliv citlivost při změnách počasí. Mohu napsat - úžasné!

A nová zlomenina

A tatáž příbuzná v únoru 2017 - po pádu zlomenina krčku kyčelního kloubu. Operace (bez celkové anestezie), rehabilitace a již standardně energetické léčení. V tomto případě jen dálku. Před operací jako posílení a po operaci 3x týdně. Příbuzná v rekordně krátké době začala chodit o berlích a na pokoj jí dávali pacientky, které nechodily ani po dvou měsících od operace, aby je motivovala. V dubnu 2017 první kroky bez berlí. Od roku 2018 naprosto bez obtíží.

Totální náhradu kolenního kloubu

Na počátku roku 2018 se má příbuzná rozhodla pro totální náhradu kolenního kloubu. Následovala předoperační vyšetření, zda je možno operaci provést, navíc zvýšené riziko nepovolení operace způsoboval její věk. Naopak pozitivem byla její nízká (přiměřená) hmotnost a pravidelné cvičení.

Výhodou bylo, že se u ní nikdy neprojevily infekce a záněty a nohy nebyly postiženy kožním onemocněním a ischemickou chorobou. To kvalitní extrakty z medicinálních hub umí.

Operace byla povolena a naplánována na leden 2019. Po stanovení termínu operace byla objednána v dostatečném časovém předstihu rehabilitace v nemocnici. Dalším krokem byla dohoda s anesteziologem na epidurální anestézii (dojde pouze k „umrtvení“ nervů v oblasti páteře – míchy), protože celková anestézie může způsobit trvalé poškození mozku…

Posílení imunity a energie

Příbuzná se nejen před operací starala o fyzickou kondici denním pravidelným cvičením, což předpokládalo snazší a rychlejší návrat do běžného života po operaci. K posílení imunity dlouhodobě pravidelně užívala 2 kapsle á 500 mg extraktu Cordycepsu denně a 4. den po operaci navýšila jeho množství na 4 kapsle za den pro urychlené hojení operovaného místa a nejen posílení energie. Samozřejmostí byla také Acerola.

Zde se zmíním k jednomu poznatku. Operovaná sice užívala nejúčinnější přípravek na obnovu kloubních chrupavek - Celadrin extra silný, ale ten nepomohl, protože si nenechala vysvětlit, že statiny, které pravidelně brala, mohou rušit účinek Celadrinu. To potvrdilo poznatky MUDr. Šafránka zde.

Určitě se hodí napsat, že páter Ferda provedl během svého života přes 30 000 diagóz na dálku a jak sám uvedl, byl přesvědčen, že se ani jednou nespletl.

Závěr

Posilování energií druhou osobou (pokud to umí) určitě funguje a finančně je přijatelné. Sám osobně jsem se přesvědčil o její účinnosti na vlastním těle, ale nebylo to v rámci zdravotních potíží jako u příbuzné. Každopádně v prosinci 2015 jsem již byl skálopevně přesvědčen o účinnosti této metody a proto jsem příbuzné nedoporučil operaci ruky. Následná 100% hybnost ruky správnost tohoto kroku potvrdila, jakož i další dva případy.

Pokud Vás tato metoda zaujala, můžete se zúčastnit také kurzu Reiki, kde se naučíte posilovat sami sebe, ale i léčit na "dálku" své blízké.

OVĚŘENÉ EXTRAKTY S CERTIFIKÁTY - SUPERIONHERBS

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 14 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života