British Medical Journal: Vadné šarže vakcín dávají očkovaným lidem naději

- Pixabay

Peter Haisenko, anderweltonline.com, 4. září 2022

Již dlouho je známý fakt, že genové injekce nebyly všechny stejné. A to ani v rámci mRNA „vakcín“ od jednoho výrobce. Jednotlivé šarže se liší až natolik, že zatímco jedna může být zcela neškodná, další může znatelně poškozovat zdraví či ohrožovat život. Jde tak o jakousi ruskou ruletu – ti, kdo ji podstoupí, musí počítat s tím, že se mohou dostat do jakékoli ze skupin.

Od poč átku bylo podezření, že mRNA injekce byly dodány v různé kvalitě. Nyní, po rozsáhlém výzkumu, BMJ (British Medical Journal) uvedl, že pouze několik šarží je účinných. Všechny však mají společné to, že jsou extrémně nebezpečné pro vaše zdraví.

Je zarážející, že někteří očkovaní lidé mohou ze zkušenosti říci, že jejich injekce neměla žádné vedlejší účinky. Na druhou stranu existují miliony škod způsobených očkováním a příliš mnoho úmrtí na očkování. Dále bylo zjištěno, že injekce mRNA nemohou chránit před infekcí, závažnými průběhy nebo smrtí. Naopak, jsou to právě ti, kteří dostali injekci, kteří nyní zejména tvoří masu nemocných lidí. Obecná nemocnost je vyšší než kdykoli předtím a od doby, kdy byly podávány injekce, došlo k výraznému zvýšení úmrtnosti v několika silně proočkovaných zemích. Se správnou vakcínou by to tak být nemělo. Tak co se tu děje?

Jak BMJ zjistil, částečně díky uniklým informacím, u výrobce vakcín Pfizer prakticky neexistuje žádná kontrola kvality. Stav obsažené mRNA se značně liší a EMA o tom věděla již 23. listopadu 2020 (článek níže). Jde o mRNA, která je vážně poškozena u 55 až 78 procent odeslaných šarží. Zejména v případě vakcín by ale kvalita měla být stoprocentní. Kromě toho prof. Daan J. Crommelin a jeho partneři zjistili, že pouze kompletní, nepoškozená molekula mRNA může vyvinout účinek jako vakcína. BMJ se poté zeptal zástupců firem Pfizer, Moderna, CureVac a některých regulačních agentur, jaké procento dobré mRNA považují za přijatelné. Žádný z nich o tom neposkytl žádné informace.

Špatná kvalita vakcín je dobře známá

EMA uvedla, že hladiny poškozené mRNA a množství jakéhokoli nežádoucího proteinu, který by mohla produkovat, jsou příliš nízké na to, aby představovaly bezpečnostní riziko. Health Canada poté oznámila, že společnost Pfizer pracuje na tom, aby kvalita prodávaných šarží mRNA dosáhla úrovně, která byla použita v klinických studiích. Tím se jim problém vyřešil a další kontrola už nebude. To ale problém neřeší, protože přiznaný rozdíl v kvalitě mRNA mezi testovací fází a prodávanou látkou je skandál. Takže lidem aplikují něco úplně jiného, ​​než k čemu mají licenci. Myslím, že to lze bezpečně nazvat zločinem.

S tímto vědomím je také pochopitelné, proč není dovoleno kontrolovat kvalitu dodané vakcíny. Zcela bezzubý argument pro to je, že vakcíny jsou vládním majetkem. Kromě toho mohli poslanci Evropského parlamentu vidět pouze upravené, značně začerněné verze smluv s výrobci vakcín. Ale BMJ našel víc. mRNA je nestabilní. A to i při zachování předepsané teploty. Světlo a pohyby během přepravy také podporují rozklad, stejně jako krátké vystavení špatné teplotě. Nestabilní mRNA dokáže rozložit uměle vytvořené spike proteiny a celý proces je pak zbytečný a nemůže vytvořit imunitu. Přesto je pro buňky nebezpečný.

V testovací sérii byly sice použity pečlivěji vyrobené šarže, ale i tak se musely používat triky. Mezi pokusné subjekty byli připuštěni pouze lidé v nejlepším zdravotním stavu. Míra odmítnutí subjektů byla pětkrát vyšší než obvykle. Také vyšlo najevo, že kvalita šarže se v jednotlivých zemích liší. Pfizer také nikomu neřekl, že při schvalování použil jiné šarže než ty, které šly do prodeje. Ve studiích stále docházelo k úmrtím, ale společnost Pfizer je všechny kvalifikovala jako nezávislé na injekci, aniž by kdy poskytla zdokumentovanou studii.

Poškozená mRNA nemůže mít žádný účinek

Stručně řečeno, mRNA přípravky mohou dělat svou práci pouze tehdy, pokud je mRNA v dávkách téměř 100 procent intaktní. Nejen praxe, ale i protokoly výrobců dokazují, že tyto mRNA injekce nedokážou vytvořit imunitu. Pokud jsou však podávány s téměř 100% integritou, mohou způsobit vážné poškození, dokonce i smrt. Stojíme tedy před produktem, který nedělá nic jiného, ​​než to, že očkovaní slepě věří, že jsou chráněni. Tato pohádka fungovala docela dobře rok, dokud si pozorní lidé neuvědomili, že ti, kteří dostali injekci, byli infikováni stejně často, nebo dokonce častěji, než ti, kteří odmítli. Takže očkovaní na sebe vzali riziko poškození lékem, který nebyl řádně testován, aniž by získali sebemenší zdravotní přínos. Jedinou výhodou bylo to, že nebyli sociálně vyloučeni.

Skandál je v tom, že jak EMA, tak severoamerické zdravotnické úřady všechny tyto skutečnosti věděly. Všemi prostředky to kryli. Je zcela namístě mluvit zde o organizovaném zločinu mezi farmaceutickými giganty a vládními agenturami. Nesmíme zapomenout na pomlouvačné kampaně, které byly zahájeny proti poctivým kritikům. Ale teď se dostávám k dobrým zprávám.

Dobrá zpráva: mRNA je nestabilní

EMA to také ví už dlouho a předpokládá, že mRNA je poškozená. Podle jejich údajů se míra poškození jednotlivých dávek pohybuje mezi 55 a 78 procenty. Je pravděpodobné, že byly podány injekce mRNA, které neobsahovaly žádnou nebo jen velmi málo intaktní mRNA. Neexistují žádné spolehlivé informace o tom, kolik jakých šarží bylo. Takže pro ty, kteří podlehli nutkání se očkovat, je velká šance, že chytili dávku, která obsahovala málo nebo žádnou intaktní mRNA. Ti všichni si mohou oddechnout.. Bohužel tato poškozená mRNA je stále schopna produkovat nežádoucí proteiny v těle a jejich škodlivé účinky nebyly vůbec studovány. Ale existují a nevíme, jak často se projeví.

Ruská ruleta

Někteří kritici vakcín předpovídají, že všichni, kterým byla aplikována injekce, v blízké budoucnosti zemřou. Jejich prognóza je však založena na vakcínách se 100 procenty intaktní mRNA. Vzhledem k tomu, že takové vakcíny existují v menšině, nebude to tak zlé. Takže rozhodnutí očkovat se  je zde jako hrát ruskou ruletu. Stejně jako v ruské ruletě se však pravděpodobnost obdržení smrtelné dávky zvyšuje s každou další injekcí.

6. náboj

Při prvním stisknutí spouště je šance mít náboj v komoře jedna ku šesti. Pak každý pátý a tak dále, až po šesté je to 100 procent. Znovu se pak nabízí otázka, který „posilovač“ bude tím 6. nábojem v komoře….  Zda má pan Lauterbach (německý ministr zdravotnictví) na mysli toto srovnání, když nás chce povzbudit, dokud nedosáhneme šestky, nechávám stranou. Ale s vědomím nepořádku s vakcínami se každý může sám rozhodnout, jak často chce pokoušet osud. Otázkou pak je, jak dlouho člověk dokáže odolávat dalšímu nátlaku na očkování.

Zdroj:

Dokument Tečkované příběhy

Premiéra dokumentárního filmu Tečkované příběhy dne 31. 8. 2022.

BEZ CENZURY NA ODYSEE

Stav obsažené mRNA se značně liší a EMA o tom věděla již 23. listopadu 2020. Uniklé dokumenty odhalují, že vládní úředníci tlačili na regulační orgány EU, aby urychlily schválení vakcíny Pfizer

Slovanka, 12. července 2022

Informace, které vyšly najevo jsou natolik skandální, že v normálním světě by musel zodpovědný politik (v tomto případě půjde zřejmě o více politiků, v čele se šéfkou EK) nejen rezignovat, ale také stanout před soudem. To se samozřejmě nestane, takže velká přítelkyně šéfa Pfizeru Bourly – Ursula von der Leyenová – se jistě nemusí ničeho obávat. Patřila totiž k těm, kdo na lékového regulátora EU – EMA – tlačili nejvíc, aby došlo k rychlému nouzovému schválení experimentálních mRNA přípravků.

A nejde o jediné skandální zjištění, opět se hovořilo o rozdílech v kvalitě jednotlivých šarží, o nichž od samého začátku věděla i EMA, jak vyplývá z uniklých e-mailů.

Podle uniklých dokumentů z Evropské lékové agentury vyvíjeli vládní úředníci USA a EU nátlak na evropské lékové agentury, aby urychlily schválení vakcíny COVID-19 společnosti Pfizer-BioNTech navzdory bezpečnostním obavám.

Dokumenty, o kterých jako první informoval Trial Site News, zahrnují e-maily, prezentaci v PowerPointu a důvěrnou zprávu společnosti Pfizer z 10.–25. listopadu 2020 – jen několik týdnů předtím, než evropské, britské a americké regulační orgány na obrovský nátlak schválily vakcínu pro nouzové použití.

Mezi klíčová odhalení v dokumentech patří:

  • Spěch se schválením vakcíny, který byl silně prosazován vládními úředníky v USA a Evropě.
  • Tlak na evropské regulační orgány, aby schválily vakcínu Pfizer navzdory obavám odborníků o bezpečnost vakcíny.
  • Významné rozdíly v účinnosti mRNA mezi experimentálními šaržemi vakcíny a komerčními šaržemi vakcíny COVID-19 společnosti Pfizer-BioNTech, což vyvolává obavy o bezpečnost.
  • „Žádný velký zájem“ ze strany FDA o tyto nesrovnalosti.
  • Snížení přijatelného prahu integrity mRNA těsně před schválením vakcíny Pfizer-BioNTech ve Spojeném království, USA a EU.
  • Přímý lobbing generálního ředitele společnosti Pfizer Alberta Bourly u předsedkyně Evropské komise a vysokého regulátora FDA.

Političtí činitelé naléhali na to, aby bylo schválení vakcíny Pfizer „urychleno“

V e-mailu ze 16. listopadu 2020 od Marca Cavaleriho, tehdejšího vedoucího strategie EMA pro biologické zdravotní hrozby a vakcíny, stálo, že „Alex Azar a vláda USA“ „tvrdě tlačili“ na EMA.

V té době byl Azar ve vedení amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb, které dohlíží na FDA.

V e-mailu ze dne 19. listopadu 2020 se Noel Wathion, tehdejší zástupce výkonného ředitele EMA, odvolával na „TC“ – zkratku pro telekonferenci – „s komisařkou“, přičemž odkazoval na komisařku EU Ursulu von der Leyen, která na schválení vakcíny tlačila.

Během hovoru, který Wathion popsal jako „docela napjatý, někdy dokonce trochu trapný“, von der Leyenová varovala lékovou agenturu EMA před tím, co by se mohlo stát, „pokud nebudou splněna očekávání“, a vyzvala ke schválení vakcíny Pfizer – BioNTech, „bez ohledu na to, zda jsou tato očekávání realistická nebo ne“.

Ve stejném e-mailu Wathion napsal:

„Politické důsledky se zdají být příliš vysoké, ačkoli ‚technická úroveň‘ … by mohla ospravedlnit takové zpoždění, aby byl výsledek vědeckého přezkumu co nejspolehlivější. … Ačkoli víme, že ať uděláme cokoli, EMA bude mít v případě zpoždění o několik týdnů velký problém odpovídat na otázky a kritiku z různých stran.“

Mezi „různé strany“, o kterých Wathion hovořil, patřila Evropská komise, Evropský parlament, média a široká veřejnost.

Wathion dále napsal: „myslím, že je třeba zvážit zodpovědnost.“

V pozdějším e-mailu z 22. listopadu 2020 Wathion zdůraznil tlak, kterému agentura čelila, aby vydala povolení pro vakcínu Pfizer-BioNTech, a napsal:

„Pravděpodobnost, že FDA (a také MHRA) vydá podmínečné schválení (EUA) před vydáním povolení, je extrémně vysoká. Takže se na to musíme připravit.“

Ve stejném e-mailu však Wathion vyjádřil obavy, že taková příprava by mohla být na úkor řádného vědeckého hodnocení vakcíny Pfizer.

„Urychlujeme proces, jak je to jen možné, ale musíme také zajistit, aby naše vědecké hodnocení bylo co nejspolehlivější,“ napsal Wathion.

Wathion také řekl, že „laická veřejnost a média nepochopí nuance mezi EUA nebo CMA na jedné straně a plnou akreditací na straně druhé (tzn. nepochopí rozdíl mezi podmíněným a skutečným schválením). „Pro ně je ‚schválení‘ prostě „schválení.“

Média skutečně často hovoří o vakcínách Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson COVID-19 jako o „schválených“, i když jsou ve skutečnosti podávány v rámci EUA, tedy podmínečného schválení v USA.

Wathion cítil, že je potřeba „přejít od kontroly škod k proaktivnímu řízení očekávání“, s odkazem na možnost, že by regulační orgány USA a Spojeného království vydaly EUA předtím, než EMA vydá svůj vlastní CMA.

Vedly obavy o integritu a konzistenci šarží vakcín k nižším standardům?

Další uniklé dokumenty odhalují nesrovnalosti v konzistenci šarží vakcín společnosti Pfizer a další bezpečnostní problémy.

E-mail od Cavaleriho ze dne 10. listopadu 2020 naznačuje, že v té době si FDA byla vědoma některých problémů s CMC, které je třeba řešit, a že se obávala, že „CMC by mohla skončit s obtížemi“.

Ve stejném e-mailu uvedl, že FDA by mohla vydat své EUA do Vánoc 2020 a zeptal se, zda by EMA mohla vydat své vlastní CMA (schválení) ve stejnou dobu.

„Problémy“, na které Cavaleri odkazoval, se týkaly významného rozdílu v integritě mRNA mezi klinickými šaržemi a plánovanými komerčními šaržemi vakcíny Pfizer-BioNTech.

V e-mailu ze dne 23. listopadu 2020 se Evdokia Korakianiti, vědecký administrátor v EMA, zabýval těmito problémy a napsal:

„Problém: Mezi klinickými šaržemi (~78% integrita mRNA), na kterých byla provedena prozatímní analýza, a navrhovanými komerčními šaržemi (~55 %) byl pozorován významný rozdíl v % integrity RNA/zkrácených druhů.

„Společnost tvrdí, že účinnost léku závisí na expresi dodané RNA, což vyžaduje dostatečně neporušenou molekulu RNA.“

To má dosud nespecifikované důsledky pro bezpečnost produktu, jak Korakianiti později vysvětlil ve stejném e-mailu:

„Příčina nižší integrity % RNA v [sic] komerčních šaržích dosud nebyla identifikována. Potenciální důsledky pro bezpečnost a účinnost této ztráty integrity RNA v komerčních šaržích oproti klinickým šaržím musí být ještě definovány.“

Důvěrná 43stránková zpráva společnosti Pfizer, která je také součástí uniklých dokumentů, vrhá více světla na význam tohoto rozporu.

Podle zprávy Acuitas Therapeutics, společnosti, která vyvinula platformu lipidů a nanočástic používanou vakcínami Pfizer-BioNTech a Moderna COVID-19, měla „minimální práh“ pro integritu mRNA „asi 70 %“ stanovenou.

Zpráva uvádí:

„Účinnost produktu závisí na expresi dodané RNA, která vyžaduje dostatečně intaktní molekulu RNA.“

V odpovědi na Korakianitiho e-mail ze dne 24. listopadu 2020 Veronika Jekerle, vedoucí oddělení kvality léčiv EMA, popsala tyto obavy jako součást „řady větších obav, které přetrvávají, které se týkají přínosu/rizika vakcíny a účinnosti či bezpečnosti“.

Jekerle řekl, že tyto obavy sdílí většina členských států EU.

Jekerle však naznačil, že „schválení by mohlo být možné do konce roku, pokud budou vyřešeny tyto obavy + GMP [správná výrobní praxe].“

Ve zjevném rozporu, možná odrážejícím změnu postoje od EMA, e-mail od Cavaleriho z 23. listopadu 2020 uvádí: „...problém obsahu mRNA není považován za důležitý.“

Stejný e-mail také silně naznačoval, že FDA to cítí stejně, protože Cavaleri napsal, že „ze strany FDA nebyl velký zájem“.

E-mail od Jekerleho z 25. listopadu 2020 potvrdil nezájem několika regulačních agentur, včetně FDA, o otázku integrity mRNA.

Jekerle napsal:

„FDA a Health Canada [HC] uvedly, že bezpečnostní obavy spojené s variabilními typy mRNA/proteinu jsou spíše teoretického charakteru…

FDA/HC/EMA souhlasily s tím, že sladění specifikací integrity % mRNA je kritické, aby se zabránilo tomu, že jedna oblast [sic] obdrží veškerý suboptimální materiál… Specifikace by měly být klinicky kvalifikované.“

Zdá se, že výše uvedená pasáž naznačuje, že určité šarže vakcíny by byly „suboptimální“ kvůli této nesrovnalosti v integritě mRNA.

Jekerleho e-mail z 25. listopadu 2020 také odhalil další potenciální bezpečnostní obavy – konkrétně, že „Žadatel právě dnes informoval FDA a nás/MHRA o problému s viditelnými částicemi v lékovém produktu (zdá se, že jde o složky lipidových nanočástic).“

Jinými slovy, společnost Pfizer, „žadatel“, oznámila své obavy regulačním orgánům až 25. listopadu 2020 – těsně předtím, než regulační orgány USA, Spojeného království a EU udělily společnosti Pfizer nouzové a podmíněné schválení.

MHRA schválila vakcínu Pfizer dne 2. prosince 2020.

Zdá se, že obavy ohledně nesrovnalostí v integritě mRNA nebyly vyřešeny změnou příslušného produktu, ale změnou specifikace pro přijatelnou integritu RNA. Uniklá powerpointová prezentace odkazující na schůzku mezi EMA a Pfizer 26. listopadu 2020, která se konala jen den po Jekerleho e-mailu, zní:

„…my [EMA] revidujeme specifikaci integrity RNA pro léčivou látku na >=60 %, pro uvolňování léčiva na >=55 % a pro trvanlivost léčiva na >=50 %.“

Tyto změny byly provedeny navzdory skutečnosti, že stejný snímek zmiňoval „nejistoty ohledně bezpečnosti produktu a účinnosti komerčního produktu“.

Další snímek ve stejné prezentaci uvádí:

„Zkrácené a modifikované druhy RNA by měly být považovány za kontaminanty související s produktem. Kromě toho by se měla řešit možnost přeložených proteinů jiných než zamýšlený spike protein (S1S2) vyplývající ze zkrácených a/nebo modifikovaných druhů mRNA a měly by být poskytnuty relevantní údaje o charakterizaci proteinů pro převládající druhy, jsou-li k dispozici.“

Farmaceutičtí manažeři lobují za rychlé schválení

Uniklé dokumenty odhalily intenzivní lobbování ze strany předních farmaceutických a politických osobností ve prospěch rychlého schválení vakcíny, přestože odborníci EMA věří, že je zapotřebí důkladnější vědecké posouzení vakcíny Pfizer-BioNTech.

Například další e-mail od Cavaleriho konkrétně zmiňuje přímý lobbing společnosti Pfizer u Dr. Petera Markse, ředitele Centra pro biologické hodnocení a výzkum FDA.

Cavaleri napsal:

„Generální ředitel společnosti Pfizer lobboval u Petera Markse a řekl mu, že EMA chce data dříve!“

Stejný e-mail zmínil, že „kolegové“ v EMA „tvrdě tlačí na zkrácení časové osy pro testování“ vakcíny Pfizer.

Podle Trial Site News by takové lobování „mohlo být interpretováno jako vysoce kontroverzní“.

„Zjevný přístup společnosti Pfizer k federálním regulačním orgánům přinejmenším vyvolává závažné otázky,“ uvedl Trial Site News a „otevírá možnost znepokojivých propletenců mezi průmyslem a údajně nezávislou vědeckou federální agenturou.“

Zprávy ze zkušebního webu také odkazovaly na nezávislé poslance EP, kteří v únoru 2022 vyzvali von der Leyenovou, aby odstoupila poté, co vyšlo najevo, že si vyměnila soukromé textové zprávy s Bourlou.

Zatímco „byla zveřejněna jen malá část těchto textů“, podle Trial Site News, „ty, které byly zveřejněny, odhalily, že jednostranně vyjednala části panevropské dohody o vakcíně s Bourlou přes sérii SMS!“

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

PROTOKOL PRO PREVENCI

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze