Africké opičí neštovice se šíří v obohacovaných zemích EU

  • Následuje: WHO, Opičí neštovice - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Slovanka, 20. května 2022

Nedávno jsem se zde zmínila o předpokladu, že by mohly být opičí neštovice nástupcem covidu, kterého se dnes už nikdo, kdo si jím prošel jako běžným nachlazením (což je drtivá většina lidí), nebojí. Opičí neštovice mají mimo jiné i velmi jasně viditelné příznaky, i když podle všeho nejde o nějak zásadně nebezpečnou nemoc, zřejmě jde o nemoc, která má projevy blíž k planým neštovicím, než k těm pravým, které jsou velmi smrtelné.

Každopádně by byly opičí neštovice perfektní záminkou pro  další lockdowny, uzavírání hranic a mnohá jiná nesmyslná omezení, jejichž jediným cílem je zavedení systému ve stylu „globálního feudalismu“. WHO se jejich současné šíření po Evropě velmi hodí, tato globalistická organizace si po summitu, který proběhne příští týden – a na němž mají ministři zdravotnictví členských zemí předat své kompetence – může ihned vyzkoušet, jak bude zdravotní diktatura pod kuratelou WHO plošně fungovat.

Výskyt opičích neštovic v Evropě

Po sedmi potvrzených případech opičích neštovic ve Velké Británii  se nakažlivé kožní onemocnění, které má původ v Africe, rozšířilo také do Španělska a Portugalska. Podle španělských zdravotnických úřadů se jen v Madridu virem nakazilo osm lidí. V Portugalsku je v květnu 20 podezřelých a 14 potvrzených případů v Lisabonu a údolí Tagus.

Virus se také objevil ve švédském Stockholmu, kde jej zatím potvrdili u jedné osoby. Původ nakažené osoby samozřejmě není uveden. Včera se pro změnu objevil první případ ve Francii. V Itálii již odhalili asi 20 případů, ale odhadují, že jich brzy budou tisíce.

Virus se přenáší kontaktem s nakaženými zvířaty nebo intenzivním kontaktem s nakaženými lidmi či kontaminovaným materiálem – buď kousnutím či škrábnutím od zvířat, ale také kapénkovou infekcí nebo výměnou tělesných sekretů (včetně potu). Prokázána je i cesta přenosu kontaktem s uhynulými zvířaty nebo konzumací špatně tepelně upraveného masa.

Příznaky opičích neštovic

Příznaky byly zatím spíše mírné – bez vážného onemocnění. Patří mezi ně horečka, zimnice, bolest hlavy, bolest svalů, otoky lymfatických uzlin nebo extrémní únava. Mezi jedním a pěti dny po horečce se však vyrážky rozšíří na obličej a tělo. Po několika týdnech by příznaky měly odeznít.

Poslední významnější ohnisko se objevilo v roce 2003 se 47 nakaženými v USA, zemí původu byla africká Ghana prostřednictvím importovaných divokých zvířat. Další dva případy  byly zaznamenány v USA v roce 2020 a jeden případ ve Spojeném království v roce 2019.

Dosud se však opičí neštovice vyskytovaly především na africkém kontinentu.

V případech v Madridu však nyní zdravotní experti předpokládají infekci prostřednictvím tělesných sekretů, protože všech osm pacientů jsou homosexuální muži. Také v Portugalsku byli zvláště postiženi muži s homosexuálními kontakty (zpravodajská agentura Lusa, DiePresse ).

Ohlas, který epidemie vyvolala v mainstreamových médiích (včetně zmínky o zemi původu v Africe), dokazuje, že virus opičích neštovic nemusí být tak neškodný. Německý lékařský časopis také varuje : „S ohledem na případy ve Velké Británii Institut Roberta Kocha (RKI) informoval lékaře v Německu o virové infekci již před novými informacemi ze Španělska a Portugalska.“

Nejde však nejspíš ani tak o to, že by se jednalo o virus – zabiják, ale může jít o další možnost, jak udržet Evropany ve strachu a absolutní poslušnosti. I proto je mainstreamové pokrytí tak důležité, jde o stejný scénář jako u covidu  – také tam nás nějakou dobu „krmila“ korporátní média šílenými záběry z Číny, aby nám poté bylo sděleno, že „virus zabiják“ je v Evropě.

Opičí neštovice sice zatím nejsou prezentovány jako zabiják, ale úplně postačí pohled na to, jak vypadá nakažený – a mnoho lidí bude rázem vyděšeno. Navíc nikdo netuší, zda nám již někde v laboratoři nechystají nějakého nakažlivějšího a nebezpečnějšího mutanta.

Cenzura mainstreamem

Co lze z logických závěrů snadno vidět, je spojení s invazní trasou Afričanů. Toto téma je však v EU  cenzurováno mainstreamem: Španělsko, Itálie a Portugalsko jsou přece vstupní branou z Afriky. Velká Británie je také hlavní cílovou zemí Afričanů z bývalých britských kolonií, stejně jako Francie je oblíbená u migrantů z kolonií francouzských. Švédsko se pro změnu může „chlubit“ největší somálskou komunitou v Evropě.

Wikipedie

Opičí neštovice jsou infekční onemocnění způsobené virem opičích neštovic (Monkeypox virus, MPXV) které se objevuje u některých druhů zvířat i u lidí.[1] Prvotní projevy onemocnění zahrnují horečku, bolest hlavy, svalů, zduření mízních uzlin a pocit únavy. To je následováno vyrážkou ve formě půchýřků a poté stroupků. Časová prodleva mezi nákazou a prvními symptomy je přibližně 10 dní a symptomy přetrvávají 2-4 týdny.[2]

Opičí neštovice se přenáší manipulací s masem volně žijících zvířat, zvířecím kousnutím nebo škrábnutím, kontaktem s tělesnými tekutinami nebo blízkým kontaktem s nakaženou osobou. Běžně je virus rozšířen spíše mezi africkými hlodavci. [3] Diagnóza onemocnění se provádí testem na přítomnost DNA viru v lézi.[4]

Onemocnění lze předcházet vakcínou proti pravým neštovicím, kde je prokázána účinnost nejméně z 85 %. K léčbě se pak využívají různá antivirotika, nejčastěji tecovirimat.[5]

 

Opičí neštovice - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

18. května 2022

Situace v kostce

Dne 13. května 2022 byly WHO oznámeny dva laboratorně potvrzené případy a jeden pravděpodobný případ opičích neštovic, pocházející ze stejné domácnosti, ve Spojeném království. Dne 15. května byly hlášeny další čtyři laboratorně potvrzené případy mezi návštěvníky služeb sexuálního zdraví, kteří se prezentovali onemocněním vezikulární vyrážkou u mužů majících sex s muži (MSM).

V rámci reakčních opatření byl zřízen tým pro řešení incidentu, který koordinuje úsilí o vysledování kontaktů.

Na rozdíl od sporadických případů s vazbou na cestování do endemických zemí (viz Zprávy o výskytu onemocnění opičími neštovicemi ve Spojeném království zveřejněné 16. května 2022) nebyl dosud potvrzen žádný zdroj nákazy. Na základě aktuálně dostupných informací se zdá, že k nákaze došlo lokálně ve Spojeném království. Rozsah místního přenosu je v této fázi nejasný a existuje možnost identifikace dalších případů.

Popis případů

Dne 13. května 2022 Spojené království oznámilo WHO dva laboratorně potvrzené případy a jeden pravděpodobný případ opičích neštovic. Všechny tři případy patří do stejné rodiny.

Pravděpodobný případ je epidemiologicky spojen se dvěma potvrzenými případy a plně se zotavil. U prvního identifikovaného případu (indexový případ) se 5. května objevila vyrážka a 6. května byl přijat do nemocnice v Londýně ve Spojeném království. Dne 9. května byl případ převezen do specializovaného infekčního centra k pokračující péči. Opičí neštovice byly potvrzeny 12. května. U dalšího potvrzeného případu se 30. dubna objevila vezikulární vyrážka, 13. května byly potvrzeny opičí neštovice a jeho stav je stabilizovaný.

U obou potvrzených případů byla pomocí reverzní transkriptázové polymerázové řetězové reakce (RT PCR) na stěrech z vezikul 12. května a 13. května identifikována západoafrická kladu opičích neštovic.

Dne 15. května byla WHO informována o dalších čtyřech laboratorně potvrzených případech, všechny byly identifikovány mezi MSM navštěvujícími služby sexuálního zdraví a projevující se vezikulární vyrážkou. U všech čtyř byla potvrzena západoafrická kladu viru opičích neštovic.

Epidemiologie onemocnění

Opičí neštovice jsou lesní zoonóza s náhodnými infekcemi u lidí, které se obvykle vyskytují v lesnatých oblastech střední a západní Afriky. Způsobuje ji virus opičích neštovic, který patří do čeledi ortopoxvirů. Opičí neštovice se mohou přenášet kapénkovou expozicí prostřednictvím vydechovaných velkých kapének a kontaktem s infikovanými kožními lézemi nebo kontaminovanými materiály. Inkubační doba opičích neštovic je obvykle 6 až 13 dní, ale může se pohybovat od 5 do 21 dní.  Onemocnění často probíhá samovolně a jeho příznaky obvykle spontánně odezní během 14 až 21 dnů. Příznaky mohou být mírné nebo závažné a léze mohou být velmi svědivé nebo bolestivé. Zvířecí rezervoár zůstává neznámý, je však pravděpodobné, že se nachází mezi hlodavci. Známými rizikovými faktory jsou kontakt s živými a mrtvými zvířaty při lovu a konzumace zvěřiny nebo masa z keřů.

Existují dvě kladiny viru opičích neštovic: západoafrická kladina a kladina z Konžské pánve (střední Afrika). Ačkoli infekce virem opičích neštovic západoafrického klanu někdy vede u některých jedinců k těžkému onemocnění, onemocnění obvykle probíhá samovolně. U západoafrického kladu je zdokumentován poměr úmrtnosti kolem 1 %, zatímco u kladu z Konžské pánve může dosahovat až 10 %. Vyššímu riziku jsou vystaveny také děti a opičí neštovice během těhotenství mohou vést ke komplikacím, vrozeným opicím nebo narození mrtvého dítěte.

Mírnější případy opičích neštovic mohou zůstat nezjištěny a představují riziko přenosu z člověka na člověka. Je pravděpodobné, že u osob, které cestují nebo jsou jinak vystaveny infekci, existuje jen malá imunita vůči infekci, protože endemické onemocnění je obvykle geograficky omezeno na části západní a střední Afriky. V minulosti se ukázalo, že očkování proti pravým neštovicím chrání před opičími neštovicemi. V roce 2019 byla sice schválena jedna vakcína (MVA-BN) a v roce 2022 jedna specifická léčba (tecovirimat) proti opičím neštovicím, tato protiopatření však zatím nejsou široce dostupná a populace na celém světě mladší 40 nebo 50 let již nemají prospěch z ochrany, kterou poskytovaly předchozí programy očkování proti neštovicím.  

Reakce veřejného zdravotnictví

Zdravotnické úřady ve Spojeném království zřídily tým pro řízení incidentu, který koordinuje rozsáhlé vyhledávání kontaktů, jež v současné době probíhá ve zdravotnických zařízeních a v komunitě u osob, které byly v kontaktu s potvrzenými případy. Kontakty jsou vyhodnocovány na základě míry jejich expozice a jsou sledovány prostřednictvím aktivního nebo pasivního sledování po dobu 21 dnů od data poslední expozice případu. Kontaktům s vyšším rizikem se nabízí očkování.

Provádí se také podrobné zpětné vyhledávání kontaktů, aby se určila pravděpodobná cesta nákazy a zjistilo se, zda u všech případů existují další řetězce přenosu v rámci Spojeného království. U čtyř nedávných případů se aktivně vyšetřují sexuální kontakty a navštívená místa.

Hodnocení rizika WHO

U rodinných případů ani u skupin MSM nebyl dosud potvrzen žádný zdroj nákazy. Na základě aktuálně dostupných informací se zdá, že k nákaze došlo lokálně ve Spojeném království. Rozsah místního přenosu je v této fázi nejasný a existuje možnost identifikace dalších případů. Jakmile však bylo vysloveno podezření na opičí neštovice, úřady ve Spojeném království neprodleně zahájily příslušná opatření v oblasti veřejného zdraví, včetně izolace případů a rozsáhlého sledování kontaktů dopředu i dozadu, aby bylo možné identifikovat zdroj nákazy.

Ve Spojeném království bylo v minulosti hlášeno osm případů opičích neštovic: všechny importované případy souvisely s cestováním do Nigérie nebo z Nigérie. V roce 2021 byly také zaznamenány dva samostatné případy lidských opičích neštovic importovaných z Nigérie, které nahlásily Spojené státy americké. Během výskytu ohniska opičích neštovic u lidí v roce 2003 ve Spojených státech amerických byla expozice vysledována v souvislosti s kontaktem s domácími psy prériovými, kteří byli společně chováni s malými savci infikovanými virem opičích neštovic dovezenými z Ghany.

Doporučení WHO

Ve Spojeném království by měla pokračovat intenzivní opatření v oblasti veřejného zdraví. Kromě probíhajícího dopředného a zpětného vyhledávání kontaktů a zdrojů nákazy by mělo být posíleno vyhledávání případů a místní dohled nad onemocněním vyrážkou v MSM a širší komunitě, jakož i v zařízeních primární a sekundární zdravotní péče. Každý pacient s podezřením na opičí neštovice by měl být vyšetřen a izolován s podpůrnou péčí během předpokládaného a známého infekčního období, tj. během prodromálního, resp. vyrážkového stadia onemocnění. Pro prevenci dalších sekundárních případů a účinné zvládnutí současné epidemie je zásadní včasné vysledování kontaktů, opatření v oblasti dozoru a zvyšování informovanosti poskytovatelů zdravotní péče, včetně sexuologických a dermatologických klinik. Kromě toho lze zvážit nasazení farmaceutických protiopatření podle vyšetřovacích protokolů.

Zdravotničtí pracovníci a další ošetřovatelé, kteří pečují o pacienty s podezřením na opičí neštovice nebo s potvrzenými opičími neštovicemi, by měli provádět standardní, kontaktní a kapénková opatření pro kontrolu infekce. Se vzorky odebranými lidem s podezřením na opičí neštovice nebo zvířatům s podezřením na infekci virem opičích neštovic by měl bezpečně manipulovat vyškolený personál pracující ve vhodně vybavených laboratořích.

Každé onemocnění během cestování nebo po návratu z endemické oblasti by mělo být nahlášeno zdravotnickému pracovníkovi, včetně informací o všech nedávných cestách a očkování v minulosti. Obyvatelé a cestovatelé do endemických zemí by se měli vyvarovat kontaktu s nemocnými zvířaty (mrtvými nebo živými), která by mohla být nositeli viru opičích neštovic (hlodavci, vačnatci, primáti), a měli by se zdržet konzumace nebo manipulace s divokou zvěří (maso z buše). Je třeba zdůraznit význam hygieny rukou pomocí mýdla a vody nebo dezinfekčního prostředku na bázi alkoholu.

Mezinárodní cestování nebo obchod: WHO na základě dostupných informací v současné době nedoporučuje žádná omezení pro cestování do Spojeného království a obchod s ním.

WHO situaci nadále pečlivě sleduje, protože se rychle vyvíjí.

Originál: who.int

OVĚŘENÉ PŘÍPRAVKY PRO POSÍLENÍ IMUNITY

S GARANCÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 22 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života