WHO – budoucí světová vláda – požaduje přijetí pandemického zákona do května 2022 po všech lokajských vládách

Už několikrát jsem zde  upozornila na snahy globalistů uzurpovat si moc prostřednictvím WHO. Asi nikoho neudiví, že v čele všech snah je Bill Gates – po USA druhý největší sponzor WHO. Nyní se snaží ovládnout nejen zdravotnictví, ale také zemědělství, neboť ten, kdo má pod palcem výrobu potravin, ten má i moc nad masami lidí.

Jak již víte, tak WHO připravuje zákony, na jejichž základě by bylo možné kdykoli vyhlásit nejen pandemickou pohotovost, ale také například klimatickou krizi. Tedy kdykoli si globalisté usmyslí, uzavřou vás doma a vlády – většinou takové, které mají podobně jako ta naše k demokracii na hony daleko – se postarají o zničující pokuty pro ty, kdo neuposlechnou příkazů „Velkého bratra.“ Vítejte v orwellovském světě, který se jen o pár desítek let opozdil….

Skutečnost, že se náhle vlády distancují od opatření a lockdownů, je jen hra. Jak již víte z tohoto článku, tak  posledním lednovém týdnu roku 2022 uspořádala WHO mimořádnou schůzi v Ženevě a diskutovala o rozšíření svých pravomocí na převzetí všech členských států v případě pandemie a „jakékoli jiné formy hrozby nebo katastrofy“.

Nyní přináším jistá doplnění k tomuto článku, tedy informace, které vyšly na světlo později, částečně až v souvislosti se summitem WHO, který byl zahájen 1. března 2022. Pro jistotu však zopakuji i to, čeho se nová „Ústava WHO“ týká.

WHO chce, aby členské státy podepsaly novou smlouvu, která prodlouží smlouvu z roku 2005. Jakmile bude nová Ústava WHO (podle článku 9) podepsána ministry zdravotnictví, má v případě přírodních katastrof nebo pandemií přednost před ústavou dané země (smlouvu z roku 2005 podepsalo 189 zemí).

Vzhledem k tomu, že definice pandemie byla před několika lety změněna (nyní o ní rozhodují PCR testy), může si vláda vynucovat poslušnost v jakékoli zemi a ukládat veřejnosti pokyny WHO, které už nebudou jen doporučené, ale předepsané. A to zní jako moc WHO nad zemí a světem.

Níže tedy uvádím doplnění dalších informací k totalitní celosvětové Ústavě WHO. Jde o informace, které jsem ještě v době psaní předchozího článku neměla a jsou také velmi důležité. A opět si uvědomte, kdo je jedním z hlavních sponzorů a tedy i „vlastníků“ WHO a komu se bude hodit například celosvětové nařízení povinné vakcinace.

Dále se tedy dozvíte přesněji co vše může WHO nařídit, ale také informaci o tom, že stačí podpisy 2/3 zemí. A to nebude problém, neboť více než 2/3 vlád jsou velmi poslušné loutky globalistů. Jsou to de facto právě ty vlády, které podle nařízení přijmou včas pandemický zákon. Už jeho přijetí je totiž vyjádřením souhlasu.

Článek 19 :
Pokud 2/3 členských států přijmou usnesení nebo nové nařízení podle „nouzového práva“, bude toto nařízení přijato pro VŠECHNY členské státy se lhůtou pro provedení (článek 22).

Článek 20

Všechna nařízení mohou být přijata pro celosvětovou zdravotní bezpečnost

  • Hygienická a karanténní opatření (tj. lockdowny, roušky, izolace a rozestupy)
  • Změna názvosloví (tj. definice může být opětovně podle potřeby změněna!)
  • Standardizace diagnostiky (technické nahrazení lékařů podvodem s PCR testy)
  • Standardizované postupy výroby
  • Označování produktů a jejich uvádění na trh (pravidelné očkování)

WHO chce, aby všechny země zavedly opatření (tzn. „pandemický zákon“) do května 2022.

Jak již víte, tak bývalá pracovnice WHO Dr. Stuckelbergerová už v lednu upozornila na to, že všechny země by měly proti tomuto záměrů WHO protestovat. Mimo Ruska však neposlala do WHO ani jedna další země zamítavý dopis, což znamená, že loutky jsou ochotny odevzdat země jimž vládnou do rukou globalistů z WHO. Tato globalistická organizace tak bude mít více než potřebný 2/3 souhlas.

To ostatně potvrzuje i fakt, že obdoba našeho pandemického zákona se nyní schvaluje v jedné zemi za druhou tak, aby to stihly do května 2022, jak jim to stanoví WHO. V EU už je jen málo zemí, které jej zatím schválit nestihly, ale mají na to ještě čas do konce dubna. Lze předpokládat, že mnohé vlády nyní využijí odvádění pozornosti k válce a schválí to bez pozornosti médií a tedy i občanů.

Nemá tedy vůbec význam žádat „naši“ lokajskou vládu, aby kroky WHO odmítla, souhlasila s nimi už v momentě, kdy přišla s totalitním pandemickým zákonem. Jeho platnost do konce listopadu je účelová, jde o období respiračních onemocnění a PCR testy se postarají o jeho prodloužení na neurčito a nejspíš i zpřísnění. Nezapomeňte, že původně chtěla tato vláda schválit pandemický zákon bez omezené platnosti a plný vyloženě totalitních nástrojů moci včetně milionových pokut například jen za špatně nasazený respirátor.

A na závěr dodávám, že toto odevzdávání „vlastních“ zemí nikým nevolenému globálnímu orgánu by mohlo být kvalifikováno jako velezrada nebo vlastizrada (nejsem právník, přesnou kvalifikaci tohoto trestného činu tak přenechávám na někom kompetentnějším).

1 % ovládá svět.

4 % jsou jejich loutky.

90 % spí.

5 % je vzhůru a snaží se těch 90 % probudit.

1 % použije 4 % loutek, aby zabránily 5 % v probuzení zbývajících 90 %.

Nechápeš co říkám?

SPI DÁL...

Šokující rozhodnutí Evropského parlamentu: Trestná činnost migrantů musí být systematicky skrývána

Šokující hlasování jsem si samozřejmě dohledala. Jde o 5. hlasování č. 495 z 8. března, přičemž právě hlasování našich europoslanců mne udivilo ze všeho nejvíc, ostatně, sami níže uvidíte. Jsem přesvědčena, že i vás to, jak kdo hlasoval za ČR, poněkud překvapí.

Jako mnoho jiných hlasování v EU se i toto skrývá za nic neříkající floskulí, což je zřejmě důvod, proč bylo velmi snadné jej ve smršti mnoha jiných hlasování přehlédnout. Zavádění cenzury by se mělo dotknout především korporátních médií, která dostávají peníze z EU, ale zřejmě povede i k jisté formě cenzury alternativy. Tedy podobné zprávy budou různě blokovány např. při sdílení na sociálních médiích, lze ale předpokládat, že EU sáhne i k podobným prostředkům jako nedávno naše vláda, která nechala mnoho webů smazat.

O čem tedy hlasování bylo? To již uvádí zahraniční zdroje, které mají detailnější informace přímo z EP.

Dne 8. března přijal Evropský parlament usnesení o boji proti rasismu v kultuře, sdělovacích prostředcích, vzdělávání a sportu. Za údajným „bojem proti rasismu“ se skrývá tvrdá cenzura alternativních médií a tabuizace jakékoli kritiky migrace a multikulturalismu.

Poslanci vyzývají média, která propagují „nenávistné projevy“ nebo „xenofobii“, aby nedostávala finanční prostředky EU a členských států. Mělo by se zabránit negativnímu zobrazování určitých rasových a etnických skupin. Prezentování migrantů jako příčiny různých ekonomických a sociálních problémů z nich činí terč rasismu a vede ke stigmatizaci. Evropský parlament „vyzývá kulturní a mediální průmysl, aby se vyvaroval praktik, které udržují nebo posilují negativní stereotypy o etnických a rasových menšinách, a vyzývá je, aby členům těchto komunit ukázali, že hrají pozitivní roli“.

Jinými slovy, média, která vyslovují fakta, by měla být cenzurována. Pokud se podíváte blíže na současné statistiky o kriminalitě, sociální pomoci a špatných výsledcích, okamžitě si všimnete, že Afričané a muslimové jsou nepřiměřeně zastoupeni. V Rakousku je více než 40 procent trestných činů spácháno migranty. Téměř 50 procent vězňů v Rakousku jsou cizinci. To znamená, že podíl cizinců je výrazně vyšší než podíl obyvatelstva jako celku. Občan je konfrontován se stále brutálnějším a častějším zločinem ze strany cizinců. Při zpravodajství zavedená média často zakrývají původ zločinců a ukolébávají obyvatelstvo do klamavé bezpečnosti.

Studenti ve školách by také neměli být ušetřeni od globalistické „woke“ propagandy. Historie se ohýbá, aby zapadla do multikulturní agendy. Podle Evropského parlamentu mají být revidovány učební osnovy se zvláštním zaměřením na historii evropských menšin, zejména na jejich přínos k evropskému kulturnímu dědictví. „Autoři, historici, vědci, umělci a další osobnosti různého rasového a etnického původu by měli být zahrnuti do důležitých vzdělávacích materiálů.“

Iniciátorka rezoluce Salima Yenbou je francouzská poslankyně Evropského parlamentu alžírského původu. Bývalá politička Zelených nedávno oznámila, že chce v prezidentských volbách hlasovat pro Emmanuela Macrona. Nedávno opustila Evropskou skupinu zelených, aby se připojila k centristickému globalistickému hnutí prezidenta Macrona. Yenbou chce aktivně bojovat proti rasismu a vyzvala k „ukončení médií, která šíří rasistická prohlášení o migrantech a uprchlících a obsahu, který je úmyslně nebo neúmyslně rasistický“.

Globalisté a zavedené strany neustále volají po tvrdších krocích proti takzvané nenávisti na internetu. Ale „nenávistný projev“ je dnes cokoliv, co neodpovídá globalistické propagandě a multikulturalismu. Požadavky Salimy Yenbou by daly vládám bezuzdnou moc cenzurovat jakýkoli nesouhlasný názor a kritiku.

Tolik tedy základní informace. Je jisté, že tímto usnesením, které nyní musí povinně implantovat jednotlivé členské země do svých zákonů, přestanete být informováni o zločinech invazistů z korporátních médií, která jsou dotována z EU, přičemž alternativa bude tvrdě cenzurována, podle návrhu muslimské europoslankyně zřejmě dokonce mazána. Totéž se ovšem bude týkat i jakýchkoli negativních informací o státem u nás již více než 30 let podporované a na štědrých dávkách udržované menšině. I o jejich kriminalitě bude nadále zakázáno informovat.

A nejen to, indoktrinovány škodlivou propagandou a ohýbanou historií mají být i děti ve školách.

Jistě vás překvapí hlasování níže, kde se jasně ukazuje, kdo podporuje cenzuru ohledně informování o zločinech invazistů a škodlivosti multikulturalismu a kdo zároveň podporuje ohýbání historie. Je tam uvedeno 20 z 21 našich europoslanců (Ivan David se podle záznamu hlasování nezúčastnil), přičemž většinu z vás jistě překvapí zejména hlasování Pirátů. Jinak nic až tak neočekávaného….

A jak hlasovali naši europoslanci?

PRO: Zdechovský (KDU), Niedermayer (TOP/STAN), Polčák (TOP/STAN), Pospíšil (TOP/STAN), Maxová (zvolena za ANO), Konečná (KSČM)

PROTI: Vondra (ODS), Tošenovský (ODS), Zahradil (ODS), Vrecionová (ODS), Blaško (SPD), Gregorová (Piráti), Kolaja (Piráti), Peksa (Piráti)

ZDRŽELI SE: Charanzová (ANO), Dlabajová (ANO), Hlaváček (ANO), Knotek (ANO), Kovařík (ANO), Šojdrová (KDU)

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

PROTOKOL PRO PREVENCI

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze