Přírodní medicína nebo chemické sloučeniny - vaše svobodná volba

jednoduché a stále platné, posuďte sami

MUDr.Šafránek, lékař pro zdravou dlouhověkost

26.09.2012
Než začnu horovat pro přírodní medicínu, předem upozorňuji, že jsem si dobře vědom některých úskalí pro nezasvěceného:

  • Ne všechno, co se vydává za přírodní medicínu, opravdu funguje tak, jak slibuje reklama či jiná doprovodná informace od výrobce či provozovatele.
  • Ne každý léčitel „šaman“ či poradce skutečně umí lidem pomáhat, ale naštěstí ti lepší z nich opravdu umí mnohem více, než jen balamutit lidi.
  • Stejně jako v oficiální medicíně - i v té přírodní platí, že:

       -Žádný, ani ten nejserioznější zástupce přírodní medicíny (lékař, léčitel, poradce), nemůže být neomylný.

       -Jsou zdravotní problémy, na které nezná spolehlivou cestu ke skutečnému vyléčení nikdo.

Bohužel nejčastějším důvodem zdánlivé "neléčitelnosti" při použití přírodní medicíny je pouze klient sám, protože není ochoten realizovat dostatečně intenzivní změnu dosavadního sebezničujícího životního stylu, což by spolehlivě vedlo k výraznému zlepšení jeho tělesného i duševního zdraví.

Pokud se přírodní medicíně věnuje solidní člověk a pokud pracuje s osvědčenými přírodními produkty, tak v případech různých chronických onemocnění často dokáže mnohem více než oficiální chemicko-chirurgická medicína, pracující nejčastěji stylem: „Dáme vám nějaké chemikálie, a když vám nepomohou, tak to uřízneme."

Příkladem za všechny je současná „rádoby léčba“ hyperfunkcí štítné žlázy. Škoda, že všechny ty desítky lidí s hyperfunkcí štítné žlázy nám píší do naší internetové poradny až po jejím nevratném odoperování. Vhodnou kombinací produktů a celkovou změnou životního stylu lze dosáhnout uzdravení i bez této zcela zbytečné a nenávratně poškozující operace.

Stejné je to se zbytečnými operacemi žlučníků atd. Ale i v případech mnoha jiných chronických onemocnění oficiální medicína jen DOČASNĚ potlačuje příznaky nemoci, aniž by jakkoliv skutečně UZDRAVOVALA poškozenou tkáň.

Základní výhody přírodních produktů ve srovnání s oficiální medicínou jsou:

1. Prakticky nulová toxicita - to platí nejen při běžném podávání, ale i v případě překračování oficiálně povoleného dávkování, při kombinování s jinými přírodními preparáty, či při dlouhodobé léčbě.

2. Schopnost přírodních látek posilovat regenerační procesy organismu – chemické léky v mnoha případech naopak regenerační procesy potlačují – absolutní prvenství v tomto ohledu mají kortikoidy.

3. Mnohé přírodní látky a postupy výrazně posilují detoxikační mechanismy organismu - chemické léky tělo naopak intoxikují a místo toho, aby zdraví vracely, často jen zdravotní stav zhoršují.

Existují nezávislé studie (neplacené farmako-chemickým průmyslem), které upozorňují na vysoké procento především starších klientů, kteří jsou "léčeni" nebo umírají na nemoci, které žádnou nemocí nejsou, ale jde jen o nepoznané následky předchozí chemické léčby. Příkladem za všechny může být „léčba“ různých ekzémů u kožního lékaře, kterého ani nenapadne, že tento ekzém „neznámého původu“ vznikl toxickým působením nějaké dlouhodobé užívané chemikálie – například jedu proti hlodavcům, který je stále častěji „preventivně“ ordinován především starším pacientům. Samostatný článek je zde: Warfarin - co vám u lékaře neřeknou.

4. Mnohé přírodní regenerační a detoxikační produkty a postupy při delším užívání přinášejí klientům i jiné pozitivní zdravotní efekty než ty prvoplánově požadované. Lze tedy říci, že u mnohých přírodních produktů sice také vídáme něco jako "vedlejší účinky", ty jsou ale na rozdíl od účinku chemických „léků“ také pozitivní a bývají jen dalším přínosem pro klienta. To chemické rádoby léky nikdy neumí.

To vše v praxi to jen znovu a znovu naplňuje starou zkušenost – LÉKAŘ LÉČÍ - PŘÍRODA UZDRAVUJE!!!

Celosvětově je naštěstí tomuto problému věnovaná stále větší pozornost - protože potřebné srovnávací studie konečně začíná platit také někdo jiný než farmakoprůmysl, který o odhalení těchto souvislostí samozřejmě vůbec nestojí.

Velmi ilustrativní je například studie v Německu, kde je registrováno cca 6.000 neočkovaných dětí a jejich zdravotní stav je porovnáván s jejich očkovanými vrstevníky. Ty neočkované jsou podle různých dalších sledovaných dětských nemocí dvakrát až pětkrát méně nemocné než děti očkované. Ale dokonce i u černého kašle, proti němuž se povinně očkuje, je jeho výskyt větší u dětí, které mají být proti němu chráněny povinnou vakcinací.

Stejné problematice se již intenzivně věnují i v USA. Odtud přichází varování, že v mnoha případech jde bohužel o mnohem závažnější nemoci, než jsou jen nějaké přechodné virózy či bakteriální infekce (proti nimž mají neočkované děti zřejmě mnohem lepší NESPECIFICKOU (NEPROTILÁTKOVOU) IMUNITU. Především se u očkovaných dětí alarmujícím způsobem zvyšuje výskyt trvalých funkčních postižení mozku. Proč asi?

Chemické léky dohromady s přírodními produkty

07.04.2006
 

Bylinky - hned předem upozorňuji, že neznám žádnou seriozní vědeckou studii, která by se zabývala touto problematikou. Ještě je daleko doba, kdy do výzkumu přírodních látek bude investováno tolik peněz, co do současného výzkumu látek chemických. Navíc je při zvažování kombinace chemických a přírodních léčiv nutno kalkulovat s individuální reakcí každého klienta = co jeden klient snáší dobře, to může jinému škodit. Takže zde popíši opravdu jen obecně, co se může přihodit při současném užívání chemických léků a přírodních regeneračních produktů. Nejčastěji je to v situaci, kdy klient nejprve (zpravidla dlouhodobě) užívá chemické léky a pak z různých důvodů má zájem přidat si k nim nějaký přírodní produkt.

V podstatě může nastat několik situací:

1. Ideální samozřejmě je, když se nestane nic špatného a trojice organismus+chemické látky+přírodní produkty se snáší dobře. Tak tomu je u valné většiny klientů v souvislosti s těmi přírodními produkty, které nejčastěji doporučuji v poradenské praxi.

Navíc lze v tomto případě předpokládat, že tiše a bez nápadných doprovodných projevů (viz níže) probíhají lépe i detoxikační pochody organismu a že některé přírodní produkty svým regeneračním vlivem mohou snížit pozdní rizika dlouhodobého užívání chemických léků.

2. Daleko méně příjemné je, když je použit produkt se známým a opakovaně ověřeným regeneračním účinkem a najednou u nějakého klienta se tento léčebný efekt nedostaví - nedojde k žádnému zlepšení nebo SUBJEKTIVNĚ VNÍMANÉ zlepšení je tak malé, že neodpovídá vynaložené investici do přírodního produktu.

    Důvod bývá ten, že přítomné chemické léky potlačily očekávanou regenerační reakci organismu.

3. K poněkud dramatičtější situaci může dojít v situaci, když přírodní regenerační produkt změní zdánlivé dobré snášení chemických látek.

Je to často v situaci, kdy tělo není schopno kompletně vylučovat přijímanou chemii a někam část těchto pro něj toxických látek (nebo jejich metabolitů) ukládá = velmi často do tukových tkání, či do mezibuněčného prostoru. Tento mezibuněčný prostor v dospělém těle zaujímá až 16 litrů. Podrobně o problematice v něm uložených toxinů pojednává samostatný článek MUDr. Pavla Šáchy: Sám sobě léčitelem - vřele doporučuji tento článek k pečlivému prostudování. (5.částí, publikace 2004)

Tělo je již svým způsobem přivyklé k příjmu toxických látek, takže sice jeho buňky stárnou rychleji, nebo někde v těle se pomalu schyluje ke vzniku jiného onemocnění - třeba i rakoviny - (tak, jak toxiny v mezibuněčném prostoru působí na okolní buňky), ale v přítomném čase konzument chemie žádné nápadné problémy nemá.

Přírodní regenerační produkt může narušit výše uvedenou zdánlivou rovnováhu

Tělo se pod jejich vlivem probere ze svého smířlivého útlumu a začne se proti toxickým látkám bránit - zvýšenou měrou se snaží těchto odložených látek zbavit. V rámci očistného procesu se látky dostávají zpět do krevního oběhu a začnou být zdrojem přechodných potíží.

Navenek to vypadá tak, že po podání účinných regeneračních látek se klientovi subjektivně DOČASNĚ přitíží a on si pak neprávem ztěžuje, že ty tablety přírodních látek co užíval měly na něj „nežádoucí účinky“ - stejně jako se to někdy přihodí i po klasických chemických lécích.

Rozdíl mezi domněle „nežádoucími“ a skutečně nežádoucími účinky je markantní až po delší aplikaci. – u většiny přírodních preparátů tyto nepříjemné projevy po nějaké době ustanou a klient si konečně povšimne, že se děje cosi pro něj užitečného - neboli že se jeho organismus začíná opravdu ČISTIT A REGENEROVAT.

Ale ne každý klient má tu trpělivost. Zato u skutečných nežádoucích účinků bývá klientovi stále stejně špatně nebo s každou další chemickou tabletou ještě hůř, dokud je definitivně nevysadí (často jen proto, aby si došel k lékaři pro nějaké jiné).

Teoreticky může nastat i riziko nebezpečně zvýšené hladiny léků, náhle vyplavovaného z tělesných depozit, spojené s vystupňováním jeho vlivu na organismus.

Z tohoto důvodu například patřím k těm lékařům, kteří zásadně odmítají cokoliv z přírodní medicíny doporučovat klientům užívajícím Warfarin či podobné léky, poškozující funkci krevních destiček = vzhledem k rizikům vnitřních krvácení.

Tyto klienty z alibistických důvodů ponechávám ve výhradní péči oficiální medicíny ...

K podobně nepříjemným reakcím dochází také v souvislosti s usazeninami v tlustém střevu - v těchto nalepeninách je mnoho toxických látek a hnilobných bakteriálních zplodin, ale tělo je jim ZDÁNLIVĚ přivyklé - do té doby než dojde k výraznému poškození střeva zánětem nebo nádorem.

Některé přírodní látky svým detoxikačním účinkem mohou donutit organismus k zápasu s těmito usazeninami - některému klientovi se pak dočasně přitíží (například se objevují střevní potíže a páchnoucí objemná stolice doprovázená nápadným zhoršením pleti). Ne každý pak dokáže přečkat tuto nepříjemnou úvodní fázi a počkat, až se střeva dostanou z nejhoršího.

Na závěr připomínám:

Tento článek slouží k lepší informovanosti našich klientů = v žádném případě to nemá znamenat, že bude mít problémy každý, kdo k dosavadní chemické léčbě začne přidávat nějaké přírodní produkty. Ve většině případů je pravý opak pravdou.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 23 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života