Přírodní medicína nebo chemické sloučeniny - vaše svobodná volba

jednoduché a stále platné, posuďte sami

MUDr.Šafránek, lékař pro zdravou dlouhověkost

26.09.2012

Než začnu horovat pro přírodní medicínu, předem upozorňuji, že jsem si dobře vědom některých úskalí pro nezasvěceného:

 • Ne všechno, co se vydává za přírodní medicínu, opravdu funguje tak, jak slibuje reklama či jiná doprovodná informace od výrobce či provozovatele.
 • Ne každý léčitel „šaman“ či poradce skutečně umí lidem pomáhat, ale naštěstí ti lepší z nich opravdu umí mnohem více, než jen balamutit lidi.
 • Stejně jako v oficiální medicíně - i v té přírodní platí, že:

       -Žádný, ani ten nejserioznější zástupce přírodní medicíny (lékař, léčitel, poradce), nemůže být neomylný.

        -Jsou zdravotní problémy, na které nezná spolehlivou cestu ke skutečnému vyléčení nikdo.


Bohužel nejčastějším důvodem zdánlivé "neléčitelnosti" při použití přírodní medicíny je pouze klient sám, protože není ochoten realizovat dostatečně intenzivní změnu dosavadního sebezničujícího životního stylu, což by spolehlivě vedlo k výraznému zlepšení jeho tělesného i duševního zdraví.

Pokud se přírodní medicíně věnuje solidní člověk a pokud pracuje s osvědčenými přírodními produkty, tak v případech různých chronických onemocnění často dokáže mnohem více než oficiální chemicko-chirurgická medicína, pracující nejčastěji stylem: „Dáme vám nějaké chemikálie, a když vám nepomohou, tak to uřízneme."

Příkladem za všechny je současná „rádoby léčba“ hyperfunkcí štítné žlázy. Škoda, že všechny ty desítky lidí s hyperfunkcí štítné žlázy nám píší do naší internetové poradny až po jejím nevratném odoperování. Vhodnou kombinací produktů a celkovou změnou životního stylu lze dosáhnout uzdravení i bez této zcela zbytečné a nenávratně poškozující operace.

Stejné je to se zbytečnými operacemi žlučníků atd. Ale i v případech mnoha jiných chronických onemocnění oficiální medicína jen DOČASNĚ potlačuje příznaky nemoci, aniž by jakkoliv skutečně UZDRAVOVALA poškozenou tkáň.

Základní výhody přírodních produktů ve srovnání s oficiální medicínou jsou:

1. Prakticky nulová toxicita - to platí nejen při běžném podávání, ale i v případě překračování oficiálně povoleného dávkování, při kombinování s jinými přírodními preparáty, či při dlouhodobé léčbě.

2. Schopnost přírodních látek posilovat regenerační procesy organismu – chemické léky v mnoha případech naopak regenerační procesy potlačují – absolutní prvenství v tomto ohledu mají kortikoidy.

3. Mnohé přírodní látky a postupy výrazně posilují detoxikační mechanismy organismu - chemické léky tělo naopak intoxikují a místo toho, aby zdraví vracely, často jen zdravotní stav zhoršují.

Existují nezávislé studie (neplacené farmako-chemickým průmyslem), které upozorňují na vysoké procento především starších klientů, kteří jsou "léčeni" nebo umírají na nemoci, které žádnou nemocí nejsou, ale jde jen o nepoznané následky předchozí chemické léčby. Příkladem za všechny může být „léčba“ různých ekzémů u kožního lékaře, kterého ani nenapadne, že tento ekzém „neznámého původu“ vznikl toxickým působením nějaké dlouhodobé užívané chemikálie – například jedu proti hlodavcům, který je stále častěji „preventivně“ ordinován především starším pacientům. Samostatný článek je zde: Warfarin - co vám u lékaře neřeknou.

4. Mnohé přírodní regenerační a detoxikační produkty a postupy při delším užívání přinášejí klientům i jiné pozitivní zdravotní efekty než ty prvoplánově požadované. Lze tedy říci, že u mnohých přírodních produktů sice také vídáme něco jako "vedlejší účinky", ty jsou ale na rozdíl od účinku chemických „léků“ také pozitivní a bývají jen dalším přínosem pro klienta. To chemické rádoby léky nikdy neumí.

To vše v praxi to jen znovu a znovu naplňuje starou zkušenost – LÉKAŘ LÉČÍ - PŘÍRODA UZDRAVUJE!!!


Celosvětově je naštěstí tomuto problému věnovaná stále větší pozornost - protože potřebné srovnávací studie konečně začíná platit také někdo jiný než farmakoprůmysl, který o odhalení těchto souvislostí samozřejmě vůbec nestojí.

Velmi ilustrativní je například studie v Německu, kde je registrováno cca 6.000 neočkovaných dětí a jejich zdravotní stav je porovnáván s jejich očkovanými vrstevníky. Ty neočkované jsou podle různých dalších sledovaných dětských nemocí dvakrát až pětkrát méně nemocné než děti očkované. Ale dokonce i u černého kašle, proti němuž se povinně očkuje, je jeho výskyt větší u dětí, které mají být proti němu chráněny povinnou vakcinací.

Stejné problematice se již intenzivně věnují i v USA. Odtud přichází varování, že v mnoha případech jde bohužel o mnohem závažnější nemoci, než jsou jen nějaké přechodné virózy či bakteriální infekce (proti nimž mají neočkované děti zřejmě mnohem lepší NESPECIFICKOU (NEPROTILÁTKOVOU) IMUNITU. Především se u očkovaných dětí alarmujícím způsobem zvyšuje výskyt trvalých funkčních postižení mozku. Proč asi?

Chemické léky dohromady s přírodními produkty

07.04.2006
 

Bylinky - hned předem upozorňuji, že neznám žádnou seriozní vědeckou studii, která by se zabývala touto problematikou. Ještě je daleko doba, kdy do výzkumu přírodních látek bude investováno tolik peněz, co do současného výzkumu látek chemických. Navíc je při zvažování kombinace chemických a přírodních léčiv nutno kalkulovat s individuální reakcí každého klienta = co jeden klient snáší dobře, to může jinému škodit. Takže zde popíši opravdu jen obecně, co se může přihodit při současném užívání chemických léků a přírodních regeneračních produktů. Nejčastěji je to v situaci, kdy klient nejprve (zpravidla dlouhodobě) užívá chemické léky a pak z různých důvodů má zájem přidat si k nim nějaký přírodní produkt.

V podstatě může nastat několik situací:

1. Ideální samozřejmě je, když se nestane nic špatného a trojice organismus+chemické látky+přírodní produkty se snáší dobře. Tak tomu je u valné většiny klientů v souvislosti s těmi přírodními produkty, které nejčastěji doporučuji v poradenské praxi.

Navíc lze v tomto případě předpokládat, že tiše a bez nápadných doprovodných projevů (viz níže) probíhají lépe i detoxikační pochody organismu a že některé přírodní produkty svým regeneračním vlivem mohou snížit pozdní rizika dlouhodobého užívání chemických léků.

2. Daleko méně příjemné je, když je použit produkt se známým a opakovaně ověřeným regeneračním účinkem a najednou u nějakého klienta se tento léčebný efekt nedostaví - nedojde k žádnému zlepšení nebo SUBJEKTIVNĚ VNÍMANÉ zlepšení je tak malé, že neodpovídá vynaložené investici do přírodního produktu.

    Důvod bývá ten, že přítomné chemické léky potlačily očekávanou regenerační reakci organismu.

3. K poněkud dramatičtější situaci může dojít v situaci, když přírodní regenerační produkt změní zdánlivé dobré snášení chemických látek.

Je to často v situaci, kdy tělo není schopno kompletně vylučovat přijímanou chemii a někam část těchto pro něj toxických látek (nebo jejich metabolitů) ukládá = velmi často do tukových tkání, či do mezibuněčného prostoru. Tento mezibuněčný prostor v dospělém těle zaujímá až 16 litrů. Podrobně o problematice v něm uložených toxinů pojednává samostatný článek MUDr. Pavla Šáchy: Sám sobě léčitelem - vřele doporučuji tento článek k pečlivému prostudování. (5.částí, publikace 2004)

Tělo je již svým způsobem přivyklé k příjmu toxických látek, takže sice jeho buňky stárnou rychleji, nebo někde v těle se pomalu schyluje ke vzniku jiného onemocnění - třeba i rakoviny - (tak, jak toxiny v mezibuněčném prostoru působí na okolní buňky), ale v přítomném čase konzument chemie žádné nápadné problémy nemá.

Přírodní regenerační produkt může narušit výše uvedenou zdánlivou rovnováhu

Tělo se pod jejich vlivem probere ze svého smířlivého útlumu a začne se proti toxickým látkám bránit - zvýšenou měrou se snaží těchto odložených látek zbavit. V rámci očistného procesu se látky dostávají zpět do krevního oběhu a začnou být zdrojem přechodných potíží.

Navenek to vypadá tak, že po podání účinných regeneračních látek se klientovi subjektivně DOČASNĚ přitíží a on si pak neprávem ztěžuje, že ty tablety přírodních látek co užíval měly na něj „nežádoucí účinky“ - stejně jako se to někdy přihodí i po klasických chemických lécích.

Rozdíl mezi domněle „nežádoucími“ a skutečně nežádoucími účinky je markantní až po delší aplikaci. – u většiny přírodních preparátů tyto nepříjemné projevy po nějaké době ustanou a klient si konečně povšimne, že se děje cosi pro něj užitečného - neboli že se jeho organismus začíná opravdu ČISTIT A REGENEROVAT.

Ale ne každý klient má tu trpělivost. Zato u skutečných nežádoucích účinků bývá klientovi stále stejně špatně nebo s každou další chemickou tabletou ještě hůř, dokud je definitivně nevysadí (často jen proto, aby si došel k lékaři pro nějaké jiné).

Teoreticky může nastat i riziko nebezpečně zvýšené hladiny léků, náhle vyplavovaného z tělesných depozit, spojené s vystupňováním jeho vlivu na organismus.

Z tohoto důvodu například patřím k těm lékařům, kteří zásadně odmítají cokoliv z přírodní medicíny doporučovat klientům užívajícím Warfarin či podobné léky, poškozující funkci krevních destiček = vzhledem k rizikům vnitřních krvácení.

Tyto klienty z alibistických důvodů ponechávám ve výhradní péči oficiální medicíny ...

K podobně nepříjemným reakcím dochází také v souvislosti s usazeninami v tlustém střevu - v těchto nalepeninách je mnoho toxických látek a hnilobných bakteriálních zplodin, ale tělo je jim ZDÁNLIVĚ přivyklé - do té doby než dojde k výraznému poškození střeva zánětem nebo nádorem.

Některé přírodní látky svým detoxikačním účinkem mohou donutit organismus k zápasu s těmito usazeninami - některému klientovi se pak dočasně přitíží (například se objevují střevní potíže a páchnoucí objemná stolice doprovázená nápadným zhoršením pleti). Ne každý pak dokáže přečkat tuto nepříjemnou úvodní fázi a počkat, až se střeva dostanou z nejhoršího.

Na závěr připomínám:

Tento článek slouží k lepší informovanosti našich klientů = v žádném případě to nemá znamenat, že bude mít problémy každý, kdo k dosavadní chemické léčbě začne přidávat nějaké přírodní produkty. Ve většině případů je pravý opak pravdou.

Část týmu odborníků Prozdravi.cz

 • můžete se zeptat odborníků, kteří jsou na Vaší straně
 • můžete se nechat vést v prevenci i léčbě
 • nahradíte chemické léky

MUDr. Ladislav Šafránek

V rámci své poradenské činnosti odpovídá na dotazy týkající se:

 • přírodní, psychosomatické a duchovní medicíny, včetně sebeuzdravování ze zdánlivě "nevyléčitelných" onemocnění,
 • preventivní péče, regenerace, zpomalování stárnutí,
 • před mnoha roky zklamaně opustil oficiální chemickou medicínu a začal se věnovat výhradně celostním a psychosomatickým postupům. V poradenské činnosti i v péči o své vlastní zdraví dává přednost přírodním produktům, které podporují regenerační a samouzdravující mechanismy lidského organismu a které navíc při dlouhodobém užívání významně zpomalují procesy stárnutí,
 • nepřestávají jej fascinovat příběhy klientů, kteří uvěřili a sami sebe uzdravili z nemocí oficiální medicínou "nevyléčitelných",
 • ze všeho nejvíce jej těší úspěšná uzdravení klientek, které se SVÉPOMOCNĚ uzdravily a vyhnuly se vnucovaným rádoby "nezbytným" operacím myomů, prekancerózních děložních čípků či naprosto zbytečnému odstranění životně důležité štítné žlázy.

MUDr. Pavel Šácha

V rámci své poradenské činnosti uplatňuje následující principy:

 • zpracovává všechny dotazy bez rozlišení věku, pohlaví a lékařských oborů. Díky tomu, že je vzdělán ve všeobecném lékařství, pediatrii, alergologii i celostní medicíně, dívá se na zdravotní problémy jedince komplexně a z nadhledu preventivní medicíny,
 • hlavním smyslem jeho poradny je pomoci pacientovi najít příčinný řetězec nemoci, pojmenovat základní příčinu, pochopit ji a odstranit,
 • sestavuje léčebný program, dále pacienta vede, kontroluje a povzbuzuje jej,
 • smyslem poradny není teoretizovat, ani zodpovídat encyklopedické otázky, odpovídat jiným lidem, kterých se nemoc netýká, či odpovídat dětem. Za děti konzultují rodiče,
 • specializuje se na poradenství v oblasti preventivní medicíny, např. při plánování rodičovství, sportovních aktivitách, dále v oblasti aktivní ochrany před negativním působením volných radikálů.

Mgr. Zuzana Švédová, Dis.

V rámci své poradenské činnosti odpovídá na dotazy týkající se:

 • úpravy Vašeho stávajícího jídelníčku,
 • úpravy jídelníčku při potravinových alergiích (celiakie, bezlaktózová, antihistaminová dieta apod.),
 • nedostatečného příjmu základních mikro a makronutrientů běžnou stravou (anémie, osteoporóza),
 • výživy dětí, těhotných, kojících, sportovců, těžce pracujících, seniorů, při malnutrici,
 • metabolické problematiky dnového onemocnění, diabetu I. a II. typu, štítné žlázy, redukcí váhy, snižováním LDL cholesterolu,
 • jídelníčků vegetariánů, veganů, RAW stravováním.

PharmDr.Tomáš Arndt

V rámci své poradenské činnosti odpovídá na dotazy týkající se:

 • léčivých rostlin, ať už samostatně či obsažených v doplňcích stravy - vhodnost užívání při konkrétních potížích, interakce, dávkování, nežádoucí účinky,
 • doplňků stravy - vhodnost užívání při konkrétních potížích, interakce, dávkování, nežádoucí účinky,
 • volně prodejných či předepsaných léků - interakce, dávkování, nežádoucí účinky,
 • přírodních alternativ ke klasickým chemickým lékům - zda jen jako doplněk či možnost výběru přírodního přípravku místo klasického léku,
 • těhotenství, kojení, dětí - vhodnost či nevhodnost užívání přírodních přípravků, dávkování, možnosti přírodní léčby,
 • doporučení přírodních přípravků u konkrétních zdravotních potíží (v případě komplexní konzultace bych to přenechal kolegům lékařům),
 • dotazů ke kvalitě, původu a dalším vlastnostem přípravků včetně jejich porovnání,
 • charakteristiky jednotlivých alternativních léčebných metod.

Mgr. Jiří Hamerský, psycholog

V rámci své poradenské činnosti odpovídá na dotazy týkající se:

 • pocitů méněcennosti a malého sebevědomí,
 • závislostí, výkyvů nálad a depresí,
 • partnerských a rodinných problémů,
 • přání uskutečnit v životě toužebnou změnu, včetně dotazů na práci s afirmacemi, "zákonem přitažlivosti" atd.
 
Stránka pro vložení dotazu

ZDE

 

 

 

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Více úžasný:

MUDr. Henry Bieler

Cílem medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!
 

220+ zkušeností

s DUANWOOD REISHI ZDE

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

127+ ZKUŠENOSTÍ

ZDE

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

Jak platné v roce 2020