3 964 úmrtí, 162 610 s vedlejšími účinky : Evropská databáze nežádoucích účinků vakcín COVID-19 k 13. březnu 2021

by Brian Shilhavy
Editor, Health Impact News 24.3.2021

O databázi EudraVigilance je známo:

Web spustila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v roce 2012 s cílem poskytnout veřejnosti přístup ke zprávám o podezřeních na nežádoucí účinky (označovaných také jako podezření na nežádoucí účinky). 

Tyto zprávy zasílají  EudraVigilance  elektronicky vnitrostátním regulačním úřadům pro léčivé přípravky a farmaceutickým společnostem, které jsou držiteli osvědčení o registraci (licencí) pro tyto léky.

EudraVigilance je systém určený ke shromažďování hlášení podezření na nežádoucí účinky. Tyto zprávy se používají k posouzení přínosů a rizik léčivých přípravků během jejich vývoje a ke sledování jejich bezpečnosti po schválení v Evropském hospodářském prostoru(EHP). 

EudraVigilance se používá od prosince 2001.

Transparentnost je klíčovou hlavní zásadou agentury a má zásadní význam pro budování důvěry v regulační proces.  Zvyšováním transparentnosti je agentura schopna lépe reagovat na rostoucí potřebu zúčastněných stran, včetně široké veřejnosti, po přístupu k informacím - Zdroj

Zpráva EudraVigilance k 13. březnu 2021 – hlášeno 3 964 úmrtí a 162 610 nežádoucích účinků po zavedení tří experimentálních očkování vakcínami proti COVID-19: 

Existují také údaje o čtvrté experimentální „vakcíně“ proti koronaviru – COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S). Reakce na vakcíny Johnson a Johnson nejsou zahrnuty v této zprávě, ale budou uvedeny v budoucích zprávách.

Souhrnné údaje k 13. březnu 2021:

Celkový počet reakcí na experimentální vakcínu mRNA Tozinameran  (kód  BNT162b2 , Comirnaty)
od společnosti BioNTech/Pfizer: 2 540 úmrtí a 102 100 zranění k 13/03/2021:

 • 72 072 častých poruch a lokálních komplikací při podávání léku, včetně 957 úmrtí
 • 8788 respiračních, hrudních a mediastinálních poruch, včetně 294 úmrtí
 • 4636 srdečních chorob, včetně 276 úmrtí
 • 6020 infekce a infestace vč. 275 úmrtí
 • 44 993 poruch nervového systému, včetně 185 úmrtí
 • 4820 vaskulárních onemocnění, včetně 74 úmrtí
 • 7 604 onemocnění krve a lymfatického systému, včetně 15 úmrtí
 • 22 vrozené, rodinné a genetické poruchy, včetně 2 úmrtí
 • ...

Celkový počet reakcí na experimentální mRNA vakcínu mRNA-1273 ( CX-024414) od společnosti Moderna: 
973 úmrtí a 5939 zranění ke dni 13. 3. 2021:

 • 4198 celkové poruchy a lokální komplikace v místě aplikace, včetně 393 úmrtí
 • 2324 poruch nervové soustavy, včetně 111 úmrtí
 • 501 srdečních chorob, včetně 96 úmrtí
 • 17 poruch dýchací, hrudní a mediastinální oblasti, včetně 93 úmrtí
 • 368 kardiovaskulárních poruch, včetně 32 úmrtí
 • 330 onemocnění krve a lymfatického systému, včetně 9 úmrtí
 • ...

Celkový počet reakcí na experimentální vakcínu AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) z Oxfordu/AstraZeneca:  
451 úmrtí a 54 571 zranění k 13. 3. 2021:

 • 42 367 celkové poruchy a reakce v místě aplikace, včetně 198 úmrtí
 • 2080 srdečních poruch, včetně 63 úmrtí
 • 4293 respirační, hrudní a mediastinální poruchy, včetně 33 úmrtí
 • 1656 vaskulárních poruch, včetně 11 úmrtí
 • 1180 onemocnění krve a lymfatického systému, včetně 11 úmrtí
 • ...
 

31 důvodů, proč se nenechám očkovat – izraelský rabín Chananya Weissman

Zveřejněno 3. února 2021 Baronem Bodisseyem

1. Není to vakcína (mRNA). Vakcína podle definice má poskytovat imunitu vůči nemoci. To neposkytuje imunitu vůči ničemu. V nejlepším případě pouze snižuje šanci na získání závažného případu viru, pokud ho někdo “chytí”. Jedná se tedy o lékařské ošetření, nikoli o vakcínu. Nechci se léčit na nemoc, kterou nemám.

2. Farmaceutické společnosti, politici, zdravotnický establišment a média spojily své síly, aby o tom všeobecně hovořily jako o vakcíně, ačkoli jí není, s úmyslem zmanipulovat lidi, aby se cítili bezpečněji při absolvování této lékařské léčby. Protože klamou, nedůvěřuji jim a nechci mít nic společného s jejich lékařským ošetřením.

3. Předpokládané výhody tohoto léčení jsou minimální a v žádném případě nebudou trvat dlouho. Establišment to uznává a již hovoří o dalších očkováních a stále se zvyšujícím počtu nových „vakcín“, které by byly pravidelně aplikovány. Odmítám se změnit na chronického pacienta, který pravidelně dostává injekce nových farmaceutických produktů, jen abych snížil své šance na závažný případ viru, kterému tyto injekce ani nezabrání.

4. Mohu snížit své šance na závažné onemocnění virem přirozeným posílením imunitního systému. V případě, že chytím virus, existují vitamíny a osvědčené léky, které mají skvělé výsledky při odvrácení nemoci, bez rizika a bez neznámých účinků probíhající vakcinace.

5. Establišment trvá na tom, že toto lékařské ošetření je bezpečné. Nicméně to nemohou vědět, protože dlouhodobé účinky jsou zcela neznámé a nebudou známy po mnoho let. Mohou spekulovat, že je to bezpečné, ale je to z jejich strany falešné, aby vznesli takové tvrzení, které nemohou znát. Protože jsou falešní, tak jim nevěřím a nechci být součástí jejich ošetřování.

6. Farmaceutické společnosti mají v rámci tohoto ošetření nulovou odpovědnost, přičemž pokud se objeví vedlejší účinky, tak je nelze žalovat. Totéž platí pro politiky, kteří prosazují toto ošetření. Nenechám si injekčně aplikovat nový experimentální zdravotnický prostředek, pokud odpovědní lidé za něj nepřijmou žádnou odpovědnost, pokud se něco pokazí. Nebudu riskovat své zdraví a svůj život, když oni odmítají jakoukoliv odpovědnost.

7. Izraelský předseda vlády otevřeně připustil, že izraelský lid je světovou laboratoří pro tuto experimentální léčbu. Nemám zájem být morče nebo darovat své tělo vědě.

8. Izrael souhlasil se sdílením lékařských údajů svých občanů se zahraniční farmaceutickou společností jako základní součást jejich dohody o přijetí této léčby. Nikdy jsem nedal souhlas se sdílením mých osobních lékařských údajů s žádným takovým subjektem, ani jsem o to nebyl požádán. Nebudu se účastnit tohoto nekalého podnikání.

9. Vedoucí pracovníci a členové představenstva společnosti Pfizer se přes všechny fanfáry sami nenechali svojí údajnou vakcínou očkovat. Tvrdí, že by považovali za nespravedlivé „snížit věkovou hranici“ pro vakcinaci v současné době. To je nesmyslná výmluva, a to vyžaduje neuvěřitelnou drzost, něco takového říct. Stání v “řadě” je výplodem jejich vlastní fantazie; kdyby si pro sebe vzali pár injekcí, nikdo by si neztěžoval. Navíc není známo, že by miliardáři se soukromými letadly a soukromými ostrovy čekali ve frontě, dokud stovky milionů rolníků po celém světě nejdřív nedostanou cokoli, co tito miliardáři chtějí pro sebe.

10. Média tuto absurdní výmluvu establišmentu bez otázek a znepokojení přijaly. Kromě toho chválí vedoucí pracovníky společnosti Pfizer za jejich údajnou obětavost v tom, že nechali svojí experimentální vakcínou očkovat nejprve nás. Protože nás považují za velké hlupáky, nedůvěřuji jim. Mohou mít moje místo v řadě a já půjdu rád na její konec.

11. Tři skutečnosti, které je třeba dát dohromady:

Bill Gates tvrdí, že tyto vakcíny jsou nezbytné pro přežití lidské rasy.

Bill Gates věří, že svět má příliš mnoho lidí a je třeba jej „vylidnit“.

Bill Gates, možná nejbohatší muž na světě, také nebyl očkován. Žádný spěch.

Uh, ne. Přenechám mu všechna lékařská ošetření, která po mně chce, abych podstoupil.

12. Establišment v opěvování tohoto ošetření je zcela jednotný. Politici a média vyzývají lidi, aby to brali jako morální a občanskou povinnost. Výhody této léčby se značně zveličují, rizika se ignorují a neznámé účinky se přehlížejí. Protože jsou podvodní a manipulativní, nebudu hazardovat v otázce svého zdraví, spolehající se na jejich integritu.

13. Existuje intenzivní propagační kampaň, aby lidé tuto léčbu podstoupili. Politici a celebrity si dělají selfie, že dostanou injekci (možná v některých případech předstírají, že ji skutečně dostávají), média to nafukují jako nejlepší, nejchytřejší, nejšťastnější a nejzábavnější věc. Jedná se o nejrozšířenější marketingovou kampaň v historii. To není vůbec vhodné pro jakékoli lékařské ošetření, natož pro zbrusu nové a neznámé, a to mě nutí couvnout.

14. Masy poslušně následují a zveřejňují obrázky svého očkování lékem, a tím vyvíjejí hromadný tlak na vrstevníky sobě rovné, aby učinili totéž. Je na tom něco velmi alarmujícího a špatného a já nechci být žádnou jeho částí. Nikdy jsem neužíval léky jen proto, že „to dělají všichni“ a je to v pohodě. Rozhodně s tím nezačnu teď.

15. Ti, kdo vyslovují obavy z tohoto lékařského ošetření, jsou šikanováni, pomlouváni, zesměšňováni, cenzurováni, je jim vyhrožováno a jsou propouštěni ze zaměstnání. To zahrnuje také zdravotnické pracovníky a další personál, kteří mají reálné obavy z aplikace tohoto léku, kteří byli svědky toho, jak lidé v jejich péči trpěli strašnými reakcemi a smrtí krátce po aplikace injekce. Když se establišment zbavuje dobrých lidí, kteří riskují vše, jen aby vzbudili obavy z nového lékařského ošetření - i když se tomu přímo nebrání - budu těmto statečným lidem vždy důvěřovat a ne establišmentu. V historii mě nenapadá jediný podobný případ, kdy by se ukázalo, že pravda a morálka jsou na straně establishmentu.

16. Toto je největší lékařský experiment v historii lidské rasy.

17. Úmyslně to není vykreslováno jako největší lékařský experiment v historii lidské rasy a skutečnost, že se vůbec jedná o lékařský experiment, je vážně bagatelizována.

18. Kdyby byli k masám upřímní, jen velmi málo z nich by souhlasilo s účastí na takovém experimentu. Manipulace mas s účastí na lékařském experimentu pod falešnou záminkou porušuje základy lékařské etiky a demokratického práva. Nedovolím, aby mě neetičtí lidé, kteří se zapojují do takového jednání, do mě cokoliv vstříkli.

19. Lékařský establišment o ničem takovém lidi neinformuje. Stali se marketingovými agenty pro experimentální lék a slouží velkým společnostem a politikům, kteří s nimi uzavířeli dohody. Jedná se o přímý rozpor s jejich mandátem starat se výhradně o blaho lidí, svěřené do jejich péče. Vzhledem k tomu, že se zdravotnický establišment stal zkorumpovaným a je z něj firemní a politický nástroj, nevěřím experimentálnímu léku, kterým mě tak chtějí očkovat.

20. Jsme pod různými tlaky, abychom se dali očkovat, což porušuje lékařskou etiku a základy demokratické společnosti. Nejlepší způsob, jak mě přimět, abych něco nedělal, je tlačit na to, abych to udělal.

21. Vláda zapečetila jejich protokol týkající se viru a léčby na TŘICET LET. Jedná se o informace, které má veřejnost právo znát, a vláda je odpovědná za jejich sdílení. Co skrývají? Opravdu očekávají, že budu všemu věřit, že toto všechno je košer a že se zajímají především o mé zdraví? Naposledy to udělali v aféře ztracených dětí jemenských Židů. Pokud o ní nevíte, vyhledejte si to. Nyní hrají stejné divadlo. Nesnaží se mě oklamat poprvé a rozhodně mě neoklamou ani teď.

22. Vláda může sdílet naše osobní lékařské údaje se zahraničními korporacemi bez našich souhlasů, a přitom nám neukáže a nebudou s námi sdílet svůj vlastní protokol v této věci? Nemám slov..

23. Establisment prostřednictvím lékařů, rabínů, médií a mas obtěžují lidi, kteří odmítají očkování-léčbu novým lékem. Dávají nám ta nejhorší jména. Říkají nám, že věříme v šílené spiknutí, že jsme proti vědě, že jsme sobečtí, že jsme vrahové, že nám nezáleží na starých lidech, že je naší vinou, že vláda nadále pokračuje v zavádění drakonických omezení veřejnosti.

Je to všechno proto, že se nechceme nechat poslušně očkovat experimentálním lékem, bez zodpovězení závažných otázek. Dokonce nám bylo řečeno, že máme náboženskou povinnost to udělat, a že pokud jsme tak neučinili, jsme vážnými hříšníky. Říkají, že pokud nesouhlasíme s injekcí, měli bychom být nuceni zůstat navždy v našich domovech a být vyloučeni z veřejného života.

Toto je děsivé, nechutné, převrácení zdravého rozumu, morálky a Tóry. Vyvolává to u mě zpětnou reakci a jen dále to upevňuje moji nedůvěru k těmto lidem a můj odpor k aplikaci jejich experimentálního léku. Jak se opovažují?

24. Vím o mnoha lidech, kteří dostali injekci, ale nikdo z nich nestudoval vědu do hloubky, kdo by pečlivě zvážil potenciální přínosy proti rizikům, porovnal tuto možnost s jinými alternativami, byl skutečně informován a rozhodl se, že tato léčba je pro ně nejlepší možností.

Naopak, dostali injekce kvůli humbuku, propagandě, tlaku, strachu, slepé důvěře v to, čemu údajně věří „většina odborníků“ (za předpokladu, že všichni studovali vše do hloubky a byli zcela objektivní, což je velmi pochybné), slepou důvěru v to, co někteří vlivní rabíni je k tomu nutili (přesněji řečeno), nebo hysterický strach, že jedinou možností bude injekce nebo vážné onemocnění virem. Když vidím masovou hysterii a kultovní chování obklopující lékařské ošetření, budu nesmírně podezřelý a vyhnu se mu.

25. Farmaceutické společnosti mají dlouhou a slavnou historii způsobování hromadných masakrů zázračnými léky, které vnucují nic netušící populacím, a to i poté, co již byly známy vážné problémy. Namísto stisknutí tlačítka PAUSA a zastavení prodeje těchto léků, dokud tyto problémy nebude možné řádně vyšetřit, učinily v historii farmaceutické společnosti vše, co bylo v jejich silách, aby potlačily informace a pokračovaly v prosazování svých produktů. Když farmakorporace prokazují tak vážný nedostatek zájmu o lidský život, nemohu jim důvěřovat, když zase propagují nový zázračný lék. Toto není naše první rodeo.

26. Hororové příběhy se již skutečně objevují obrovskou rychlostí, ale politici se o to ani trochu nezajímají, zdravotnický establišment je odmítá jako nesouvisející nebo bezvýznamné, média to ignorují, farmaceutické společnosti frčí plnou parou vpřed a ti, kdo zvednou červenou vlajku, jsou i nadále šikanováni, cenzurováni a trestáni. Je zřejmé, že můj život a zdraví nejsou jejich primárním zájmem. Nebudu jejich dalším pokusným morčetem v jejich laboratoři. Nebudu riskovat, že se stanu další “náhodnou shodou okolností”.

27. Ačkoli mnoho lidí zemřelo krátce po injekci - včetně dokonale zdravých mladých lidí -, nesmíme naznačovat, že injekce s tím měla něco společného. Z nějakého důvodu se jedná o antivědu a způsobí to to, že zemřou další lidé. Já jsem přesvědčen, že popírání jakékoliv možné spojitosti pranýřováním lidí, kteří o možnosti takové spojitosti uvažují a neprojevování ani nejmenšího zájmu o přezkum, zda by tu spojitost mohla být, je antivědou a to velmi snadno způsobí smrt dalších lidí. Ti ignoranti jsou přesvědčeni, že dát se očkovat jsem povinen I já. Děkuji, ne. V žádném případě.

28. Odpuzuje mě toto nábožné, kult připomínající uctívání farmaceutického produktu a nebudu se na tomto rituálu účastnit.

29. Můj poskytovatel „zdravotní péče“ mě stále otravuje s injekcí, přesto mi neposkytl žádné informace o této léčbě ani o možných alternativách. Všechno, co vím, jsem se dozvěděl od ostatních mimo zdravotnický establišment.

Z informovaného souhlasu by se stal souhlas podřizující!!!

Já jej dát odmítám.

30. Vidím všechny lži, korupci, propagandu, manipulaci, cenzuru, zastrašování, porušení lékařské etiky, nedostatek integrity ve vědeckém procesu, cenzurování zveřejněných nepohodlných nežádoucích reakcí, odmítání oprávněných obav, hysterie, kultovní chování, nevědomost, omezenost, strach, lékařskou a politickou tyranii, utajování protokolů, nedostatek skutečného zájmu o lidský život, nedodržování základních lidských práv a svobod, perverze Tóry a zdravého rozumu, démonizace dobrých lidí.

Vidím největší lékařský experiment všech dob prováděný chamtivými, nedůvěryhodnými, bezbožnými lidmi, s nedostatkem odpovědnosti u těch, kteří požadují, abych všechno riskoval... toto vše vidím a rozhodl jsem se, že všichni z nich mohou zaujmout mé místo v řadě.

Vkládám svou důvěru v Boha. Budu používat svou mysl, kterou mě obdařil, a důvěřuji svým přirozeným instinktům, což vede k poslednímu důvodu, který shrnuje, proč se nenechám „očkovat“.

31. Celá kauza silně páchne.

Tento příspěvek byl zveřejněn Baronem Bodisseyem v Občanských svobodách, Zbabělost, Kulturní války, Šílenství, Izrael, Právní kroky, Život v dystopii, Zprávy, Pronásledování disidentů, Mor, Politika - Civil Liberties, Cowardice, Culture Wars, Insanity, Israel, Legal action, Life in a dystopia, News, Persecution of dissidents, Plagues, Politics.

Originál: gatesofvienna.net

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

Základem zdraví je prevence -  PROTOKOL pro prevenci

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze