MUDr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19

Dr. Carrie Madej sdílí důležité informace o připravované vakcíně proti Covidu-19, proč představuje nebezpečí pro lidi, a jak to souvisí se vším, co se děje.

Chci vám jen říct, že spousta lékařů a výzkumníků se mnoho let pokoušela tyto informace dostat na veřejnost, ale byli umlčeni. Pokusila se o to spousta mých kolegů. Vím, že já jsem se o to snažila, jak jsem mohla. Pokusili jsme se o tom říct veřejnosti. Když jsou za tím peníze, nefunguje to… média jsou kontrolovaná. Tohle je důvod, proč nevidíte více zdravotníků a ostatních výzkumníků o tomto mluvit. Některé vidíte, ale nevidíte skupiny nás.

Text titulků

Zdravím vás, přátelé. Doufám, že všichni jsou zdraví a v pořádku, vzhledem k dnešní době. Zdá se, že náš svět se každým dnem mění, a je obtížné vědět, čemu v médiích věřit. Doufám, že naše skupina pomohla šířit ostatní informace a znalosti, abyste se cítili bezpečně, vyjádřit svůj názor. Jsem hrdá na to, že spousta členů začíná šířit informace na svých stránkách. Moc vám děkuji, protože každý kousek se počítá, a vím, že pomáhá. Takže děkuji. Tohle konkrétní video bude o vakcíně proti covidu-19.

Myslím si, že tyto informace jsou velmi urgentní, a chci, abyste se zamysleli nad tím, co budu říkat. Tohle pro mě není nové téma. Tyto věci o vakcínách jsem studovala alespoň 20 let. Jsem s tím velmi obeznámená a zapálená do těchto informací. Tohle video se ale zaměří na vakcínu proti covidu-19. Prosím, sdílejte ho se svými přáteli a rodinou a na svých sociálních sítích. Vím, že s Facebookem je to často frustrující. Mnohokrát jsem si ho chtěla zrušit.

Nicméně potřebujeme všechny, aby tam zůstávali a šířili memečka a informace, protože to má vliv. Nemůžou tam být jen negativní věci. Děkuji, že s tím pomáháte. Než začnu, musím říct, že nezastupuji žádnou společnost nebo skupinu. Nejsem placena a uvedené názory jsou pouze moje. Tyto informace nemají diagnostikovat nebo léčit žádného jedince. Pokud máte příznaky, navštivte prosím svého doktora. Jmenuji se dr. Carrie Madej. Jsem lékařka interního lékařství, vystudovaná v osteopatii. Tohle video chci začít s nejdůležitější otázkou vašeho života: Co to znamená, být člověkem? Tohle je velmi důležitá otázka.

Je důležitá kvůli této připravované vakcíně. Nejprve vás představím s pár základními fakty a pak vám dám nějaké informace o tom, co se děje, jelikož nás média rozptylují. Na konci vám dám nějaké závěry. Pokud jde o data, která zde zmíním, poskytnu vám nějaké odkazy, které si můžete sami prohlédnout. Dejte mi den nebo dva, abych je vložila do skupiny. Nejprve nějaké informace na zpracování. Každý z nás má v těle tolik DNA, že by měřila 10 miliard mil, kdyby se rozvinula.

To je asi 35 tisíc terabitů dat, což je kolem 35 milionů hodin videa s vysokým rozlišením. Jaké informace DNA obsahuje? Genetické informace pro život, jak ho tvořit, jak vaše tělo funguje, jak roste, jak se rozmnožuje, naše myšlenky a vzpomínky. To jen na začátek. Je také zásadní vědět, že DNA se podobá počítačovému nebo binárnímu kódu.

Pokud ho znáte, stačí malá změna ve vzorci nebo kódu, která se projeví velice výrazně. Můžete vložit gen do genomu, můžete do něj vložit něco navíc a něco z něj vytáhnout, takže mu bude jeden chybět. Můžete přemístit, což znamená, že můžete vzít jednu část genomu a umístit ho do jiné oblasti… můžete ty části přemisťovat. Nebo můžete vzít syntetický gen nebo gen z jiného organismu, jiného genomu, odříznout část lidského genomu a vložit do něj ten jiný genom. Tím přepisujete svůj genetický kód, přepisujete svůj softwarový program. Jak velkou změnu by bylo třeba udělat, abyste nebyli považováni za člověka? Je to etické, legální?

Ať už víme, co se děje, nebo ne, je důležité, o tomto mluvit, protože tento rok se snaží zavést tuto technologii. Tohle se také považuje za syntetickou buněčnou kulturu nebo geneticky modifikovanou buněčnou kulturu. Mohou se používat tyto různé výrazy. Musíte chápat jazyk, protože to může být matoucí. Je zajímavé, že nemůžete patentovat nic přirozeného nebo z přírody. Ale můžeme patentovat něco, co bylo vytvořeno, modifikováno nebo navrženo. Dobrý příklad je Monsanto.

Může geneticky modifikovat semena, tudíž vytvořilo něco trochu jiného. Můžete v obchodě vidět kukuřici nebo rajče, které vypadá stejně jako divoký typ, ale není stejné. Něco změnili… navenek to vypadá stejně, ale uvnitř to stejné není. Tudíž ta semena vlastní. Pokud jde o divoký typ, který roste v přírodě, ten nemohou patentovat, nemohou ho vlastnit.

To si představte u lidské buněčné kultury nebo u člověka. To potenciálně může znamenat, že my můžeme být patentováni nebo lidské buněčné kultury je možné patentovat. Pokud je to patentováno, musí to být vlastníka. Asi tušíte, kam tím směřuji… Co když se naše DNA modifikuje pomocí genů z jiného druhu… budeme stále lidmi? Je tohle transhumanismus? Co když se naše DNA nebo genom modifikuje a tudíž ho bude možné patentovat a vlastnit? Tohle není sci-fi film nebo budoucí událost… tohle je přítomnost. Tomuto se říká technologie rekombinované DNA a rekombinované RNA. A přesně tato technologie má být ve vakcíně proti covidu-19.

Vakcíny proti covidu-19 jsou navržené tak, aby z nás udělaly geneticky modifikované organismy. Stejný jazyk a terminologie se používá v souvislosti se semeny, co vlastní Monsanto. Ti, co prosazují tuto technologii rekombinovaná DNA jsou Inovio, která je financovaná nadací Gatesových, GlaxoSmithKline a Sanofi. Moderna tam teď také je, kterou nadace Gatesových také financuje. Takový typ DNA vakcíny nikdy předtím nebyl na lidech použitý. Zopakuji to… prosím, pochopte, že tohle nikdy předtím nebylo na lidech použito.

Nyní hodlají vzít něco, co jsme nikdy nepoužili, a všem to píchnout. Vakcinační testy jsou urychlovány takovým tempem, který jsem nikdy předtím neviděla, a který jsem ani nečekala, že uvidím. Přeskakují testy na zvířatech a rovnou testují na lidech. Vůbec nepoužívají dobrou vědeckou metodologii. Nemají žádnou randomizovanou placebo studii na žádnou vakcínu, což je zlatý standard, aby úřad FDA mohl schválit jakýkoliv lék. Neřídí se žádnými správnými vědeckými protokoly, aby se ujistili, že je to bezpečné, že to bude fungovat, aby o tom cokoliv věděli… a tohle chtějí do všech píchnout. Výrobci vakcín ve skutečnosti nenesou odpovědnost za škodu, což znamená, že když vám vakcína způsobí záchvaty, ochrnutí, apod., jako skupina nejsou za to zodpovědní.

Také jsou osvobození od randomizovaných kontrolovaných testů. Tohle dělají s vakcínou proti covidu-19, ale také to dělají s ostatními vakcínami, kdy jen řeknou: Už jsme testovali MMR vakcínu, tuto nemusíme testovat. Jen jsme ji trochu změnili, ale je v podstatě stejná. Co to je za způsob myšlení? Nemohu tomu uvěřit, protože jen malá změna může udělat velký rozdíl. Také jsou osvobozeni od poskytnutí důkazů k prokázání, že vakcíny budou dělat to, co říkají, že udělají. Například jim stačí jen prokázat, že vakcína tvoří protilátky. Jen protože máte protilátky, neznamená, že jste vůči něčemu imunní. Nevíme, jestli to vážně bude fungovat v rámci lidské populace. Skutečná a dobrá studie by ukázala, že to v lidské populaci funguje. Tyto studie nedělají… říkají, že na ně nemají čas.

Takže to vlastně nemusí vůbec fungovat. Položme si tedy otázku: Jaký je tedy za tím účel? Další důležitý fakt o všech vakcínách, je, že spousta z nich od 60. let používají MRC5 buňky z potracených plodů. To je buněčná kultura učiněná nesmrtelnou. To znamená, že neumírá. Jinými slovy, je to buňka, která přišla o schopnost projít apoptózou. Buňka, která nemůže projít tím procesem úmrtí, se nazývá rakovina… to je definice rakoviny. Snaží se použít spoustu slov, abyste si neuvědomili, že používají rakovinné buňky.

Další výraz pro buňky z potracených plodů jsou diploidní buňky. Mají pro ně různé výrazy, ale dávám vám dva hlavní, které používají v seznamu ingrediencí vakcín. Některé vakcíny, které používají tyto rakovinné buňky jsou vakcíny proti MMR (spalničky, příušnice, zarděnky), planým neštovicím, herpesu, žloutence A/B, obrně a ostatním. Chci tohle zmínit, protože lidé mi vždy říkají. „To, co říkáte, je fantazie… není možné, aby se to dělo. Věřím své vládě, věřím naším společnostem, věřím Billu Gatesovi… Šíříte nepravdivé informace.” Chci vám jen říct, že spousta lékařů a výzkumníků se mnoho let pokoušela tyto informace dostat na veřejnost, ale byli umlčeni.

Pokusila se o to spousta mých kolegů. Vím, že já jsem se o to snažila, jak jsem mohla. Pokusili jsme se o tom říct veřejnost. Když jsou za tím peníze, nefunguje to… média jsou kontrolovaná. Tohle je důvod, proč nevidíte více zdravotníků a ostatních výzkumníků o tomto mluvit. Některé vidíte, ale nevidíte skupiny nás. Máme totiž pocit, že zde nemáme svobodu projevu. Chci tu zmínit zprávu, kterou podpořila italská vláda a skupina vědců s názvem Crovela. V této zprávě nám dali informace o některých vakcínách, které jsem právě zmínila. Tato skupina vědců uvedla, že tyto vakcíny mají potenciál zvýšené onkogeneze, což znamená zvýšené riziko rakoviny, zvýšené riziko mutogeneze neboli zmutovaných genů. Nevím, co to přesně znamená. Zvýšené riziko přenášení živých infekcí.

O tomto se ví. Často ve vakcínách mají bakterie, což je kontaminant, nebo Mycoplasma pneumoniae, což je velmi běžná bakterie, jako kontaminant. Tohle údajně nijak nesouvisí se samotnou vakcínou, ale tyto věci v nich jsou… takže kromě vakcíny dostáváte infekci. Lidi, jen tato část… tohle by se potenciálně mohlo použít jako biologická zbraň. Vpichují vám do těla rakoviny společně s velmi toxickými látkami jako deriváty rtuti, deriváty hliníku a podobné věci.

A kromě neznámého efektu kombinace a akumulace těchto vakcín dohromady a synergistického efektu. Například pokud máte jednu vakcínu se známými vedlejšími účinky a druhou se známými vedlejšími účinky, a dohromady je píchnete do lidského těla, během nějakého časovému období… tady neplatí, že A + B = AB. Dvě vakcíny dohromady mohou mít synergistický efekt a mít 100x větší nepříznivé vedlejší účinky, než co byste si představili. Tohle tedy nevíme, žádné studie nebyly provedeny.

Děti jsou nejnáchylnější kvůli nevyzrálosti své imunity, což dává smysl. Vraťme se k tématu, proč se nám vakcíny tak podstrkují, pokud současný výzkum a důkazy pro jejich použití jsou chybné. Lepší představu vám dá to, když se podíváte, kam tečou peníze. Německá společnost CureVac v roce 2011 dostala 33 milionů dolarů pro svůj výzkum a vývoj RNA vakcín. Farmaceutická společnost Moderna v roce 2013 dostala 25 milionů dolarů pro svůj výzkum a vývoj RNA vakcíny. Inovio v roce 2015 dostala 45 milionů dolarů pro svoje DNA vakcíny.

Také přiznali, že používají DNA nanotechnologii. Nanotechnologie používá mikroskopické, velmi malinkaté robotické organismy. Všechny tyto společnosti jsou financovány nadací Gatesových nebo jsou nějakým způsobem s touto nadací propojeny. Je důležité vědět, že těmto společnostem se prozatím nepodařilo svoje produkty licencovat pro použití na lidech, a to kvůli skutečnosti, že tyto vakcíny nedokázaly během testů na lidech poskytnout dostatečnou imunitu. Dostatečná imunita pouze znamená, že máte určité množství protilátek. Tohle neukazuje, že člověk je naprosto imunní tam venku na veřejnosti vůči viru nebo bakterii, před kterou se vás snaží chránit.

Pouze ve zkumavce zkoumají, kolik se vytvořilo protilátek. Tohle není dobrá věda, která by měla prokázat účinnost těchto vakcín, i kdyby se ty protilátky vytvořily. DARPA, což je Pentagonská Agentura ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty, se v roce 2010 začala zaměřovat na DNA a RNA vakcíny. Měli syntetickou DNA vakcínu, kterou šlo člověku podat skrze neinvazivní elektroporaci, a to za použití takové nálepky s mikrojehlemi, kterou vám dají na kůži a sotva něco cítíte.

Tento typ vakcíny, podle jejich slov, „má posílit a rozvrátit,” lidi na genetické úrovni. Rok 2010 byl také rokem, kdy Bill Gates začal financovat DNA/RNA vakcíny u zmíněných společností. DARPA v roce 2012 uznala existenci rozhraní mezi mozkem a přístrojem. To znamená, že umělá inteligence (UI) a lidský mozek vytvoří nervovou síť a tudíž získají schopnost komunikovat pomocí myšlenek nebo být ovlivňováni či kontrolováni na dálku. Představa je taková, že přijdete do svého chytrého domu, pomyslíte na zapnutí klimatizace, svého oblíbeného programu v televizi, aby se vám zapnula plotna… a ono se to stane, protože je to vše připojené na WiFi. To zní super, že?

Ale zamyslete se nad tím. Pokud je tam spojení jedním směrem, je tam spojení i opačným směrem. Co když vám chytrý dům také bude moct posílat zprávy? Jen vydržte, tohle s tím souvisím. Další program DARPY z roku 2012 se nazývá Neoperativní nanotechnologie další generace. Zahrnuje neinvanzivní nebo minimálně invazivní rozhraní pro mozkové počítače, které dokážou přímo číst a zapisovat do vašeho mozku. Chápete, co to znamená? Směji se, protože mě to stále ohromuje, i když už o tom nějakou dobu vím. Přímo číst a zapisovat.

Bude to přepisovat to, co se vám děje v mozku? Vaše vzpomínky a myšlenky? Lidem to přijde vzrušující, že je to jako Matrix… je to doslova Matrix. Chci se naučit karate, tak si ho stáhnu do mozku. Ihned se ho tak naučíte. Chci se naučit, jak být šéfkuchař francouzské kuchyně. Stáhnu si to a ihned to umím… mohu se naučit cizí jazyk během pár dní nebo jednoho dne… nevím. Tato část zní super. Myslíte si, že to dokážete kontrolovat? Něco jiného to kontroluje… něco jiného přepisuje vaše emoce, vaše prožitky… můžete mít umělé vzpomínky na věci. Nepoznáte, co je realita. Stanete se počítačovým programem… stanete se postavou v počítačovém programu, který nekontrolujete. Tohle není sci-fi… tohle je dnešek. Tohle vše s tím souvisí. DARPA také financovala společnost, která vyrábí měkké, ohebné hydrogely.

V minulosti jsem zmiňovala hydrogely. Tyto hydrogely se vpichují pod kůži a monitorují zdraví. Je důležité si to vyslechnout. Propojí se s mobilní aplikací, která uživateli dává okamžité informace o jeho zdraví, nicméně nanotechnologie hydrogelu po zavedení v těle roste a rozšiřuje se. Nevíme, jak tohle ovlivní naše DNA. Víme, že může přímo a nepřetržitě posílat informace umělé inteligenci. Dobře, všichni z nás na svých chytrých telefonech máme zdravotní aplikace. Tak či tak ji máte v telefonu.

Můžete ji deaktivovat, ale nemůžete ji smazat. S tímto také souvisí aplikace covidu-19. Připravují vás… máte aplikaci, máte software, a teď jen potřebujete tento malý hydrogel v těle. Poté bude vše ve vašem těle monitorováno. U žen jejich ovulace, doba menstruace… kolikrát jste měli sex, to i u mužů. Jak moc alkoholu máte v těle, všechny vitamíny a minerály, pokud jste spadli, kolik kroků ujdete, jestli jste úzkostliví, vaše emoce, váš spánek… bude o vás vše nepřetržitě vědět. To vše se posílá programu umělé inteligence… co ten dělá? To je něco, co se velmi rychle pokouší zavést. Už vás na to připravují ve vašem telefonu.

Tohle není fantazie, tohle je realita. Na závěr… Vstupujeme do neprozkoumané oblasti, která může změnit, co to znamená být člověkem. Vakcíny proti covidu-19 nejsou podle žádné vědecké metodologie bezpečné. Vpichují a dlouho nám vpichovali do těla rakovinné a mutogenní buněčné kultury. Vpichují nám do těla toxiny… tohle se děje už dlouho.

Vpichují nám do těla různé živočišné genomy… tohle se děje už dlouho. Nemají důkaz, že to, co tvrdí, že ty vakcíny udělají, se stane. Ještě pro to nejsou žádné důkazy. Nemusí mít důkaz. Technologie rekombinantní RNA/DNA způsobí v těle člověka trvalé a neznámé genetické změny. Jakmile se DNA člověka změní, bude s tou změnou žít po zbytek života. Kdo ví, jaký domino efekt ty změny mohou způsobit. Není cesty zpět… není to tak, že si dáte vakcínu, která nefungovala, tak si dáte další.

Ne, je to buď a nebo. Nevím a podle mě ti, co se tohle snaží prosazovat, ve skutečnosti neví, jaký to bude mít celkový důsledek. Ale nezní to dobře. Tohle v podstatě tvoří nový druh a možná zničí ten starý… nás lidi, jak se známe. Tyto vakcíny také do těla dostávají nanotechnologii a její robotické efekty. Tohle vše naznačuje schopnost použít tuto vakcínu a její doplňkové produkty… což jsou věci, které jsem právě zmiňovala… některým se říká ID2020… schopnost ji použít k tomu, připojit nás k rozhraní umělé inteligence. Tohle není jednostranné, ale oboustranné. Vím, že je to spousta informací ke vstřebání. Děsí mě… roky mě děsily.

Byla jsem na vědeckých schůzkách, kde o tomto mluvili. Byla jsem na obchodních schůzkách, kde o tomto mluvili. Tohle je skutečné… není to fantazie. Tohle studuji od počátku svých 20. let. Je to skutečné… Musíme o tom mluvit. Pro sebe, pro naše rodiny, pro budoucí generace. Pro lidskou rasu. Tohle není vtip. Prosím, udělejte si svůj vlastní výzkum, co nejvíce budete moct, a začněte o tom mluvit. Neodcházejte ze sociálních sítích… zůstaňte na všech z nich a sdílejte na nich tyto informace. Máme šanci, pokud začneme probouzet více lidí. Říkám vám to s největší láskou. Ráda budu mluvit o ostatních tématech… poskytnu vám svoje odkazy. Povězte mi, co si myslíte, a prosím, ozvěte se. Mějte krásný den.

theme'=> 'light','preview'=> ''), ), )); ?>

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

                KVĚTEN 2024 - 27 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života