MUDr. Jan Hnízdil - Medicínská mafie v českém a globálním kontextu. Necháte se uléčit k smrti?

Šílenosti nabývají takových rozměrů, že se sytém rozkládá sám. Překračuje to všechny meze. Šířením strachu byla populace globálně s pomocí médií uvedena do stavu hypnózy. Člověk se potom chová způsobem, kterým by se v bdělém stavu nechoval. Nechá se týrat, očkovat, šikanovat, zavírat, připravovat o svoje práva a svobody, vykonává automaticky pokyny hypnotizéra.

Teď jde o to, ty lidi probudit. Jenže to procitnutí by pro mnoho lidí bylo tak nepříjemné, protože by si uvědomili, čeho všeho se dopustili a k čemu se propůjčili, že raději zůstávají dál ve stavu hypnózy.

Lékařská komora je jako hysterka po 40 letech, rozvádím se s ní. Nadává vám, uráží vás, neposkytuje vám žádnou rozkoš, chce po vás prachy a když jí je nedáte, tak řve. Rozhovor s MUDr. Janem Hnízdilem o jeho nedávném rozhodnutí vystoupit z České lékařské komory (ČLK). Vedle tohoto „rozvodu pro nepřekonatelný odpor“ se v novém upřímném rozhovoru věnuje také stavu zdravotnictví, společnosti a cestám k obyčejnosti a přirozenosti. Necháte se uléčit k smrti?

Moje komora mi nerozumí a reflexi období covidismu odmítá

Prezident lékařské komory Kubek (a jeho parta) mi (a naší partě) nerozumí, nebaví se se mnou, někdy mám dokonce pocit, že se na mě zlobí. Když jsem s ním byl předloni v diskuzním pořadu CNN Prima News byl brunátný, koulel očima a křičel. Až jsem se bál, že se mu něco stane. Lámu si hlavu, kde dělám chybu. Na medicíně jsem neopakoval ani jednu zkoušku, mám dvě atestace, za čtyřicet let praxe si na mě žádný pacient nestěžoval, platím členské příspěvky, moje podněty a připomínky, adresované komoře, byly vždy slušné, věcné, povětšinou správné. Myslím, že si mě (a naší party) prezident Kubek (a jeho parta) ve skutečnosti váží. Jen to neumí dát najevo. Možná je ale chyba přece jenom ve mě. Manželka říká, že umím být neuvěřitelně neodbytný a otravný a kdyby byla Kubkem, tak mě z komory okamžitě vyrazí. Všechny moje dosavadní pokusy o obnovení komunikace a nápravu vztahů byly marné. Tento pokus je neobvyklý a zoufalý. Zoufalí lidé ale v neobvyklé situaci dělají zoufalé a neobvyklé věci. Prezidentovi Kubkovi (a jeho partě) jsem napsal, že členské příspěvky za rok 2023 zaplatím okamžitě, jakmile se se mnou (a naší partou) začne bavit. Snad to hráz nedorozumění konečně prolomí.

Dopis Mudr. Jana Hnízdila České lékařské komoře

[zdroj]

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

hlavním posláním ČLK je dohled na odborností a etikou lékařské profese. V průběhu covidizmu ČLK tolerovala nebo dokonce aktivně podporovala níže uvedená tvrzení či opatření, která se ukázala jako mylná:

– pozitivita PCR testu je důkazem onemocnění, na základě pouhé pozitivity lze ukládat drakonická omezující opatření (jak se přesvědčivě prokázalo, výpovědní hodnota PCR testu je bez dalšího vyšetření mizivá,pozitivně testovaný nemusí být nakažený, nakažlivý ani nemocný)

– tvrdé lockdowny jsou účinným opatřením proti šíření viru (tvrdé lockdowny účelné nebyly, naopak napáchaly řadu škod, Švédsko, které tvrdé lockdowny nezavedlo, virózu úspěšně zvládlo, Nejvyšší správní soud označil naprostou většinu vládních proticovidových opatření za nezákonná a ex post je zrušil)

– roušky a respirátory brání šíření viru (roušky a respirátory šíření viru nebrání, plošné nařízení jejich používání, dokonce při sportu, v autě či lese, bylo nedůvodné a zdraví poškozující)

– očkování je jedinou účinnou obranou oproti viru, ČLK usilovala o zavedení povinného očkování pro zdravotníky (očkovaný může být znovu pozitivní, nakažený, nakažlivý i nemocný těžkým průběhem)

– imunita po očkování je vyšší a déletrvající, než po prodělaném onemocnění (prodělání onemocnění poskytuje kvalitnější imunitu než očkování)

– ČLK bagatelizovala možné nežádoucí účinky vakcinace (nežádoucí účinky vakcinace jsou reálné, počty hlášených případů narůstají, za nežádoucí účinky nikdo neručí)

– ČLK nečinně přihlížela k hrubému porušování lékařské odbornosti a etiky, které očkování provázelo: očkování na nádražích či obchodních centrech, s loterií o ceny, bez individuálního posouzení zdravotního stavu očkovaného zkušeným lékařem, bez poučení očkovaného o očekávaném efektu a nežádoucích účincích, bez informovaného souhlasu, bez vedení řádné dokumentace.

V průběhu covidizmu jsem s řadou kolegů ČLK na výše uvedená pochybení opakovaně upozorňoval, naléhal na otevření kultivované diskuze, umožnění publikace kritických textů v Tempus Medicorum. ČLK tyto požadavky striktně a bez sdělení důvodu odmítala, do Domu lékařů, jsme nebyli vpuštěni, přístup na stránky Tempous Medicorum nebyl umožněn. Posledním odmítnutým byl text RNDr. T. Fürsta,Ph.D, který mimo jiné uvádí, že protilátky po prodělané infekci Covid poskytují dlouhodobou ochranu, zmiňuje riziko očkování mladých rekonvalescentů a sporné účinky respirátorů. Tato tvrzení dokládá metastudií publikovanou v prestižním časopise Lancet, resp. metastudií prestižní Cochranovské společnosti. V obou případech se jedná o zdroje založené na důsledném respektování EBM. Redakce TM po mnoha urgencích sdělila, že text publikován nebude, neboť téma covid bylo uzavřeno, předseda VR ČLK Dr. Mrozek na žádost, aby jej projednala VR ČLK, zaslal mailem kritické připomínky ke skutečnostem, které v textu RNDr. Fürsta obsaženy nebyly, na žádost o konkretizaci již nereagoval (mailová korespondence viz níže). Po celé období covidizmu ČLK odmítala kritické názory, Tempus Medicorum byl vyhrazen protagonistům covidizmu (prof. Flégr, prof. Konvalinka, prof. Hořejší, prof. Chlíbek, J. Kulveit, J. X. Doležal a další ) přičemž ani jeden ze jmenovaných nemá zkušenost z medicínské praxe. Zkušeným odborníkům (Dr. Zelená, Dr. Krátká, prof. Beran, prof. Turánek, Dr. Šinkora, Dr. Čížek, Dr. Fürst a další) naopak sluchu dopřáno nebylo, byli označování za dezinformátory, přestože podstata dezinformace jim sdělena nebyla a jejich námitky se s odstupem času ukázaly jako správné.

Všechny moje žádosti o provedení reflexe období covidizmu ČLK odmítla, téma považuje za uzavřené. Provedení reflexe je podle mě nutné, abychom se z chyb poučili, v budoucnosti je neopakovali. Protože všechny moje dosavadní pokusy selhaly, rozhodl jsem se do doby, než ČLK změní svůj odmítavý přístup, otevře Dům lékařů a Tempus Medicorum kultivované diskuzi též odborníků s kritickými názory (několik odkazů do diskuze viz níže), pozastavit placení členských příspěvků za rok 2023, resp. využít institutu zástavního práva. Je mi známo, že členství v ČLK a placení příspěvků je ze zákona povinné. Dospěl jsem však k závěru, že dalším trpným placením bych se podílel na porušování etiky a odbornosti lékařské profese, snižoval vážnost lékařského stavu. Protože jsem po celý svůj profesní život zákony respektoval, obracím se tímto na Vědeckou radu, Čestnou radu, Etickou komisi a právní oddělení ČLK se žádostí, aby můj podnět projednaly, posoudily a navrhly řešení.

V úctě. MUDr. Jan Hnízdil, OS ČLK Praha 2, Praha 19. 6. 2023

Odkazy:

1) První oficiální přiznání německých autorů ohledně možné souvislosti nadúmrtí a očkování:
https://www.cureus.com/articles/149410-estimation-of-excess-mortality-in-germany-during-2020-2022#!/

2) Studie dokazující, že čím víc dávek vakcíny, tím víc Covidu (Clevelandská studie):
https://academic.oup.com/ofid/article/10/6/ofad209/7131292

3) Studie o vyvanutí imunity:
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2804451

4) Možný vznik imunitní tolerance a imunosuprese přes IgG4:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10222767/#B9-vaccines-11-00991

5) Myokarditidy u mladých mužů – jejich četnost je vyšší než riziko hospitalizace pro Covid:
https://www.researchgate.net/publication/354465833_SARS-CoV-2_mRNA_Vaccination-Associated_Myocarditis_in_Children_Ages_12-17_A_Stratified_National_Database_Analysis

6) Aseem Malhotra (prominentní britský kardiolog):
https://insulinresistance.org/index.php/jir/article/view/71/224
https://insulinresistance.org/index.php/jir/article/view/72/228

7) Peter Doshi (redaktor BMJ, nejslavnější lékařského časopisu na světě):
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36055877/

8) Dr. Peter Cullough v Pensylvánském senátu k vakcinaci:
youtube.com/watch?v=XoMAR9rOCrk

9) Text RNDr. T. Fürsta, Ph. D, odmítnutý Tempus Medicorum a předsedou VR ČLK Dr. Mrozkem.
https://www.blogosvet.cz/article/smis-versus-covidiste-dva-nula-hg4xN#article-footer

MUDr. Jan Hnízdil vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po škole pracoval jako odborný asistent na katedře tělovýchovného lékařství Fakulty tělesné výchovy a sportu. Složil atestace z interního lékařství a rehabilitačního lékařství, deset let vedl rehabilitační oddělení fakultní poliklinky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Praxe ho dovedla k psychosomatice a celostnímu přístupu k medicíně.

 „Zjistil jsem, že jenom klasické biologické vzdělání mi nestačí k pochopení nemocí pacientů. Potřebuji poznat je, jejich povahu, jejich živitní situaci. Dělám vlastně tlumočníka mezi tělem a myslí pacienta, překládám mu, co mu tělo nemocí sděluje,“ popisuje svůj přístup k léčení, který aktuálně praktikuje ve svém soukromém centru Hnízdo zdraví. Jeho praxe se podle jeho vlastních slov příliš neliší od praxe někdejšího venkovského lékaře, který míval v péči celou rodinu a při stanovování léčby se důkladně zabýval i celkovým kontextem života pacienta. J

an Hnízdil je autorem či spoluautorem několika odborných a popularizačních publikací, včetně knihy Všichni jsou psychopati, jenom já jsem letadlo, která se zábavnou formou zamýšlí nad psychologickými profily vrcholových českých politiků.

Z HISTORIE:

Titanic - čs. zdravotnictví se potápí - MUDr. Jan Hnízdil

 • jsme pod vlivem farmaceutických firem, bezcitných a bezohledných podnikatelů - Ouzký, Cadrnoch, Rath, Bém, Šnajdr, Janoušek,.. Jedná se o zločinné spolčení medicínských špiček, zdravotních pojišťoven a uvedené farmaceutické lobby
 • každý uzdravený pacient je ekonomická ztráta pro medicinské lobby
 • zdravotnictví je obrazem stavu společnosti. Pokus se potápí zdravotnictví, potápí se celý společenský systém
 • nemoc je informace o tom, že děláme v životě chybu
 • chcete se léčit nebo uzdravovat
 • jakékoliv čerpání financí v českém zdravotnictví je naprosto neefektivní
 • většina léků a vyšetření se aplikují v ordinacích zbytečně
 • u nejméně 40% pacientů se nedaří zjistit skutečnou příčinu zdravotních problémů
 • systém je založen na léčení chorob ne na uzdravování
 • pokud budete užívat léky, jste odsouzeni k léčení až k úplnému uléčení

(z níže uvedeného video záznamu)

Jak se nestat pacientem

Nemocná "vybraná" společnost především v hlavě

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 23 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života