Brusel se na podzim zaměří hlavně na 100 miliónů neočkovaných a také na děti. Babišovci a komunistka Konečná hlasují v Brusele dle not Pjotra Fialkina

 

 

 

 

 

 

 

- Pixabay

29. května 2022, Slovanka

EU neslouží pro dobro Evropanů, ale naopak, jde o organizaci, jejímž úkolem je likvidace původních Evropanů a jejich výměna. To je ostatně něco, co EU velmi dlouho zcela otevřeně podporuje. Nedávno jste si zde mohli přečíst o jednání, k němuž došlo na půdě EU, kde se podržtašky globalistů usnesly, že je třeba vymyslet, jak donutit 100 milionů neočkovaných k tomu, aby si nechali aplikovat genové preparáty.

Nejednalo se však jen o plané řeči, neboť dokument, který EU přijala, přesně tímto směrem uvažuje. A jisté je, že hned po létě – tedy zřejmě od září – se na všechny vzpurné jedince zaměří. Pokud ovšem všech 100 tisíc nezmanipulovaných jedinců vydrží a nepodlehne, pak toho zřejmě mnoho nezmůžou…

Každý, kdo se domnívá, že pozastavení opatření Covid ve velkých částech Evropy znamená, že tato opatření, a tedy očkovací kampaň C-19, jsou minulostí, by se měl podívat na nedávné prohlášení Evropské komise na toto téma, počínaje prohlášením předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové  ze dne 27. dubna o „další fázi pandemie“.

Zatímco von der Leyenová připouští, že „nouzová“ fáze pandemie skončila – ale zjevně ne pandemie jako taková – varuje: „Musíme zůstat ostražití. Míra infekce je v EU stále vysoká a mnoho lidí na celém světě stále umírá na COVID-19. Kromě toho se mohou objevit a rychle šířit nové varianty. Ale známe cestu vpřed,“ uzavřela, „musíme dále pokračovat v očkování a boosterech, stejně jako cíleném testování.“

Všimněte si, že von der Leyenová nejen říká, že očkování a přeočkování by mělo pokračovat – například u zvláště zranitelných skupin – ale říká, že musí být „dále zintenzivňováno“! A to v EU, kde je podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí již téměř 85 % dospělé populace plně očkováno!

V tiskové zprávě Komise je výzva Ursuly von der Leyenové ke „zvýšenému“ očkování a přeočkování prvním z řady opatření, která by členské státy měly přijmout „do podzimu“.

Informativní přehled „COVID-19 – Udržení připravenosti a reakce EU: výhled do budoucna“, který zveřejnila Evropská komise téhož dne, 27. dubna, posiluje postoj Ursuly von der Leyenové. První oddíl je nazván „Zvýšení využívání očkování proti COVID-19“ a první odrážka zní:

Členské státy by měly zvýšit proočkovanost a podávání přeočkování a čtvrté dávky pro způsobilé osoby. Měly by také zvýšit proočkovanost dětí.

Druhá odrážka je následující:

Členské státy by měly pro nadcházející měsíce vypracovat strategie očkování proti COVID-19 s přihlédnutím k současnému šíření sezónní chřipky a zahrnutí očkování proti COVID-19 do národních očkovacích programů.

Nedávno zřízený zvláštní výbor Evropského parlamentu pro pandemii Covid-19 (COVI) uspořádal 12. května zasedání otázek a odpovědí s komisařkou EU pro zdraví Stellou Kyriakidesovou. (Celé video zde.) Francouzská europoslankyně Virginie Joronová shrnula podstatu poznámek Kyriakidesové na Twitteru takto:

 • PRIORITA: 100 milionů neočkovaných lidí v EU, které je třeba přesvědčit a oslovit, aniž by je diskriminovali
 • Boj proti dezinformacím – tzn. cenzura
 • Příští pandemie s novými variantami letos v zimě

Stejně jako Kyriakidesová i tisková zpráva Komise zmiňuje „posílení spolupráce proti dezinformacím o očkovacích látkách proti COVID-19“ jako jedno z prioritních opatření pro podzim.

V nedávném tweetu ze 17. května sdílela Virginie Joron níže uvedenou fotografii dokumentu Komise distribuovaného Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, který ve skutečnosti obsahuje „očkovací strategii“ na podzim. Tento dokument se také zaměřuje na neočkované a v prvním bodě vyzývá členské státy EU, aby „zvýšily úsilí o zvýšení absorpce nebo dokončení primární imunizace u neočkovaných nebo částečně očkovaných, a to i prostřednictvím nepřetržitého sledování a analýzy váhavosti očkování s cílem jej překonat.“

Důraz na „cílený“ tlak na neočkované je obzvláště matoucí, když uvážíme, jak rychle se ukázalo, že zájem o očkování proti covid-19 klesá. Z imunologického hlediska samozřejmě nelze smysluplně rozlišovat mezi očkovanými a neočkovanými. Některé studie a údaje dokonce naznačují, že očkovaní jsou v této době náchylnější k infekci.

Četné observační studie ukázaly, jak rychle klesá účinnost vakcín proti Covid-19, zejména vakcíny BioNTech-Pfizer, která je zdaleka nejpoužívanější vakcínou v EU. Není však nutné zde tyto studie citovat, neboť další bod dokumentu Komise mlčky uznává rychlý pokles účinnosti očkovacích látek a vyzývá členské státy ke: „Zintenzivnění úsilí o zahrnutí přeočkování u všech způsobilých dospělých, počínaje třemi měsíci po prvním očkování.“

Třetí a poslední odrážka týkající se očkování se konkrétně týká očkování dětí. Je zkrácena v dokumentu, který vyfotografovala Joronová, ale plné znění lze nalézt v nejúplnějším prohlášení Komise o její strategii COVID-19 na podzim: sdělení Parlamentu a dalším orgánům EU, rovněž ze dne 27. dubna. Plná verze doporučení zní takto: „Před začátkem školního roku 2022-2023 by měly být zváženy strategie pro zvýšení proočkovanosti u mladších dětí, ve spolupráci s pediatry a dalšími zdravotnickými pracovníky, kteří jsou důvěryhodnými zdroji informací pro mnoho rodičů.“

Od Kyriakidesové bylo ohleduplné trvat na tom, že neočkovaní by neměli být diskriminováni, i když je třeba je řešit „cíleně“. Je však třeba poznamenat, že sdělení z 27. dubna, které se odráží na výše uvedeném dokumentu, také zdůrazňuje potřebu „zajistit přijetí návrhu Komise na rozšíření uplatňování nařízení EU o DIGITÁLNÍCH CERTIFIKÁTECH COVID“.

Hlavním účinkem a účelem digitálního covidového certifikátu EU, který zároveň slouží jako rámec a infrastruktura pro národní „zdravotní“ či „očkovací“ certifikáty v členských státech EU, je samozřejmě právě odměňování očkovaných a diskriminace neočkovaných.

Dokumenty Evropské komise ze dne 27. dubna proto jasně odkazují na novou podzimní očkovací kampaň proti Covid-19, která je zaměřena konkrétně na dříve neočkované a také na děti. Digitální certifikát EU pro Covid byl nedávno v EP obnoven až do poloviny roku 2023, takže je třeba se obávat, že tato nová kampaň bude doprovázena přesně stejnými diskriminačními donucovacími opatřeními, která v loňském roce učinila z neočkovaných lidí v Evropě sociální outsidery…

A jak kdo hlasoval za ČR? (Babišovci a komunistka společně s pětikolkou - česká Lejna)

PRO COVID PASY: Tošenovský (ODS), Vondra (ODS), Vrecionová (ODS), Zahradil (ODS), Niedermayer (TOP09/STAN), Pospíšil (TOP09/STAN), Polčák (TOP09/STAN), Charanzová (ANO), Dlabajová (ANO), Hlaváček (ANO), Knotek (ANO), Kovařík (ANO, Maxová (ČSSD, zvolena za ANO), Konečná (KSČM), Gregorová (Piráti), Kolaja (Piráti) a Peksa (Piráti)

PROTI: Blaško (SPD), David (SPD)

Z českých europoslanců se nezdržel nikdo, dva se hlasování vůbec nezúčastnili (lidovci Šojdrová a Zdechovský).

Nakonec připomínám, že Ursula von der Leyenová je v silném střetu zájmů, neboť její manžel pracuje pro Pfizer, takže je v jejím výsostném zájmu vnutit genové injekce maximu lidí. Žaloba na Leyenovou ze strany některých europoslanců  byla samozřejmě smetena ze stolu, neboť zločinci jsou v tomto systému beztrestní a chráněni těmi, kdo si je „vodí“.

Jsem signatář CHARTY 2022 od 11. března 2022

Ing. Zdeněk Rozehnal

Dne 11.5.2022 obdrželi signatáři CHARTY 2022 následující výzvu - KAMPAŇ 1+1:

CHARTA 2022

Vážené signatářky, vážení signatáři,

chtěli bychom Vám všem poděkovat za obrovskou podporu, finanční pomoc a podpisy pod Chartu 2022.

K jejím myšlenkám se již přihlásilo a podpis připojilo více než 50 tisíc občanů nejen České republiky. Je třeba, aby nás bylo ještě více. Jen tak dokážeme politiky i média přesvědčit, že lidí, jimž na demokracii záleží, je opravdu hodně.

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o nejbližších aktivitách Charty 2022. Připravujeme odbornou diskuzi na téma „Svoboda slova a cenzura“. Debatu budeme vysílat živě na Facebooku Charty 2022 https://www.facebook.com/Charta2022 a na kanále youtube. Přesný termín bude v předstihu zveřejněn na Facebooku Charty a našem webu www.charta2022.cz.

Obracejí se na nás občané, kteří nepoužívají internet a chtějí Chartu 2022 také podepsat. Pro ně bychom chtěli zřídit podpisová místa. Máte-li zájem nám s tím pomoci a sbírat pod Chartu 2022 osobní podpisy na podpisové archy, napište na info@charta2022.cz, pošleme Vám všechny potřebné materiály.

Prioritou nejbližších dnů je Kampaň1+1. Zapojte se do ní, protože bez vás to nepůjde!

Pokud každý z nás získá pod Chartu 2022 podpis jednoho člověka, bude nás více než 100 tisíc signatářek a signatářů. Taková masa lidí, odhodlaných bránit nezadatelná a nezrušitelná práva a svobody, už bude slyšet. Jakmile dosáhneme počtu 100 tisíce signatářů, svoláme další Manifestaci za ochranu svobody a pro lidská práva. Na ní vyšleme společně vzkaz vládním politikům, že nedovolíme, aby nastolili totalitu či anarchii a budeme dál podnikat kroky k obnovení vlády práva a návratu ke vzájemnému respektu mezi lidmi.

Zasíláme leták, který si můžete vytisknout a šířit mezi občany, kteří zatím nejsou online. Dále logo Charty 2022 v různých provedeních, které můžete použít jako nálepky, pokud je vytisknete na samolepicí papír nebo k přilepení letáku.

Vaší pomoci si velice vážíme.

S úctou

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., mluvčí Charty 2022
JUDr. Tomáš Nielsen, mluvčí Charty 2022
JUDr. Jindřich Rajchl, mluvčí Charty 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celé znění CHARTY 2022 a další informace najdete na www.charta2022.czI vy se můžete PŘIPOJIT! I vy očkovaní, kteří jste již prozřeli

Mluvčími Charty 2022 jsou:

 • lékař a epidemiolog Jiří Beran
 • právník a předseda Institutu práva a občanských svobod Pro Libertate Tomáš Nielsen
 • právník a advokát Jindřich Rajchl

Představitelé Charty 2022 se shodují, že od března roku 2020 dochází k soustavnému porušování a omezování práv a svobod českých občanů pod záminkou pandemického ohrožení.

„Ocitli jsme se na rozcestí, na kterém se rozhoduje o budoucím směřování naší společnosti a je tedy pouze na nás, zda se vrátíme zpět k principům demokratického právního státu, nebo se vydáme cestou totality,“ píše se mimo jiné v dokumentu.

CHARTA 2022

In dubio pro Libertate

 

Základní myšlenky

1.

Právo na zachování lidské důstojnosti je nejvýznamnějším právem občana demokratického právního státu.

2.

Vyjádření vlastního názoru může být předmětem kritiky, ale nikdy nesmí být předmětem perzekuce, diskriminace či dehonestace ze strany státní moci či veřejnoprávních médií.

3.

Právo na vzdělání je zásadní podmínkou udržení hodnotového systému naší současné civilizace.

4.

Zásah do tělesné integrity bez souhlasu dotčeného člověka i jakýkoliv nátlak na takový zásah je nepřípustný.

5.

Lidé, kteří se v rámci výkonu veřejné moci stanou původci regulací omezujících práva a svobody občanů této země, musí nést osobní odpovědnost za zneužití své pozice.

6.

Při přezkumu zásahu státní moci se musí vždy uplatnit zásada in dubio pro libertate – v pochybnosti je třeba se přiklonit na stranu občana.

7.

Ochrana soukromí patří k základům humanismu. V demokratickém právním státu je zaručena. Obzvlášť v současném světě vědy, techniky, technologií a informačních médií si právo na soukromí zasluhuje důslednou a účinnou ochranu, a to i ve vztahu k procesu digitalizace veřejné moci. Informační technologie nesmějí být užity v neprospěch práva na soukromí.

8.

Právo svobodně opustit svou zemi a svobodně se do ní navrátit musí být zaručeno.

O Chartě 2022

9.

Charta 2022 je otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle zasadit se o respektování lidských i dalších občanských práv v naší zemi i ve světě. Není organizací, nemá stanovy, nemá stálé orgány ani organizačně podmíněné členství. Patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou a podporuje ji, což potvrdí svým podpisem.

10.

Charta 2022 je shrnutím hodnot demokratického právního státu. Její signatáři svým podpisem vyjadřují souhlas s těmito hodnotami.

11.

Signatáři svým podpisem vyjadřují souhlas s tím, že jedinými osobami přímo reprezentujícími Chartu 2022 jsou její mluvčí: prof. MUDr. Jiří Beran CSc., JUDr. Tomáš Nielsen a JUDr. Jindřich Rajchl.

CHARTA 2022 – úplné znění

In dubio pro Libertate

 

Preambule

My, občané České republiky, s obavami sledujeme odklon společnosti od dodržování principů humanismu, demokracie a zákonnosti, které jsou zakotveny v Listině základních práv a svobod a v Ústavě České republiky.

Tendence zapomenout na závazek k budování společnosti založené na zásadách vzájemného respektu a tolerance, ohleduplnosti a solidarity, se počala projevovat v březnu roku 2020, kdy život v naší zemi plně ovládl virus SARS-CoV-2, a přetrvává i nyní, počátkem roku 2022. Pouhé dva roky stačily, aby společnost zapomněla, co musela snášet po dobu padesáti let minulého století, aby dovolila, že praktiky státní moci, které se zdály být pohřbeny na smetišti dějin, znovu spatřují světlo světa.

Listina základních práv a svobod zavazuje každého z nás chránit svobodu jednotlivce jako základní kámen svobodné společnosti, dbát o blaho každého člověka jako o prostředek k dosažení všeobecné spokojenosti a míru.

Majíce na vědomí útrapy, kterými lid této země prošel v minulosti, jsme vázáni povinností dodržovat základní zásady demokratického právního státu, z nichž vyzvedáváme zejména důslednou dělbu státní moci a dodržování zásady autonomie vůle každého člověka. Omezit svobodu myšlení a svobodu rozhodování není ve svobodné společnosti přístupné. Do Listinou zaručených práv a svobod jednotlivců nesmí státní moc zasahovat jinak, než Listina výslovně připouští. Pokud tak činí, musí tak navíc činit krátkodobě, minimalisticky s jasným, vážným, prokazatelným a přezkoumatelným odůvodněním. V pochybnostech státní moc zasáhnout nesmí – In dubio pro libertate (v pochybnostech ve prospěch svobody).

Blaha společnosti nikdy nelze dosáhnout na úkor blaha jednotlivců. Z naší i světové historie víme, že každý pokus o dosažení blaha jednotlivce prostřednictvím principu vyššího dobra skončil neúspěchem. Zdravé společnosti nelze dosáhnout jinak než tím, že ji budou tvořit zdraví lidé. A šťastné společnosti nelze dosáhnout jinak než tím, že ji budou tvořit šťastní lidé. Povinností státní moci není diktovat lidem, jak mají se svým životem a zdravím naložit, povinností státu je vytvořit takové podmínky, aby měl možnost převzít odpovědnost za svůj život a své zdraví každý sám.

V posledních dvou letech jsme byli svědky úkazu, který většina z nás dosud znala pouze ze studia historie. Státní moc uplatňuje politiku jedné pravdy a k upevnění své ideologie zneužívá nástrojů nejhorších – lidského strachu a skryté manipulace. Ty, kteří vyjádří odlišný názor, dehonestuje, nálepkuje a označuje za nepřátele společnosti. Restrikce uplatňuje nikoli proto, aby společnost ochránila, ale proto, aby ji ovládla.

Prožíváme období, kdy státní moc společnost rozděluje, namísto jejího stmelování. Období, kdy státní moc omezuje základní lidská práva a svobody a značná část společnosti to poslušně toleruje nebo dokonce schvaluje. Ocitli jsme se na rozcestí, na kterém se rozhoduje o budoucím směřování naší společnosti, a je pouze na nás, abychom se rozhodli, zda se vrátíme zpět k principům demokratického právního státu, nebo se vydáme cestou totality.

My, níže podepsaní občané České republiky, prohlašujeme, že za jedinou přípustnou cestu považujeme cestu demokracie, kde rozhoduje většina s respektem k právům menšiny a kde jsou důsledně respektovány principy, na nichž je vystavěna Listina základních práv a svobod.

Prohlášení Charty 2022

Od března roku 2020 dochází k soustavnému porušování a omezování práv a svobod občanů České republiky, zaručených Listinou základních práv a svobod. Události posledních dvou let probudily vzpomínky na podobné momenty, jichž byli občané naší země svědky v minulosti. Momenty nástupu totalitní moci. Charta 2022 je osobní deklarací každého, kdo považuje za svou morální povinnost se nástupu totality postavit.

Svobody a práva, které Listina na základě historických zkušeností naší civilizace zaručuje, jsou hodnoty, za které položily život miliony čestných lidí. Jejich důsledná ochrana je mementem těchto obětí boje za demokracii. Jejich uzákonění významně pomohlo rozvoji naší společnosti směrem k humánní pospolitosti lidí.

V nejtemnějších dobách historie naší civilizace se zatím vždy objevil symbol naděje, ať jím byla Magna Charta Libertatum nebo Charta 77. Tyto dokumenty nám dnes s novou naléhavostí připomínají, kolik základních a občanských práv a svobod, za něž obětavě bojovali naši předci, je nám opět odpíráno. K tomuto symbolu naděje se hlásí i Charta 2022.

Lidská důstojnost, náležící každému člověku, představuje nejvyšší hodnotu stojící v základu celého českého právního řádu. Jako hodnota nadřazená ostatním základním právům zasluhuje zvláštní ochranu.

Kriticky uvažující lidé jsou v posledních dvou let vystavováni trvalému nebezpečí, že budou pro své názory perzekuováni, označováni za dezinformátory, antivaxery apod., bez reálné možnosti obhájit svůj názor. Vyjádřením vlastního názoru tak ohrožují své možnosti společenského i pracovního uplatnění. Ohrožují tak nejen sebe, ale i své rodiny. Vyjádření vlastního názoru může být předmětem kritiky, ale nikdy nesmí být předmětem perzekuce, diskriminace či dehonestace ze strany státní moci či veřejnoprávních médií.

Svoboda veřejného projevu je v posledních dvou letech potlačována uniformním a povrchním přístupem všech významných sdělovacích prostředků, včetně sociálních sítí. Žádný politický, filozofický či vědecký názor nebo umělecký projev nesmí být omezován jen proto, že se vymyká úzkému rámci oficiální ideologie. Přesto se tak děje a kritické politické, vědecké, filozofické či umělecké projevy jsou vystavovány cenzuře; je znemožněna veřejná kritika krizových společenských jevů; je vyloučena možnost veřejné obrany proti nepravdivým a urážlivým nařčením oficiální ideologie; lživá obvinění nelze vyvrátit a marný je každý pokus dosáhnout nápravy soudní cestou; v oblasti vědecké polemiky stále je vyloučena otevřená diskuse.

Mnoho vědeckých a kulturních pracovníků i jiných občanů je diskriminováno jen proto, že zveřejňují či otevřeně vyslovují názory, které nekonvenují politické moci. To zcela kategoricky odmítáme.

Právo na vzdělání je zásadní podmínkou udržení hodnotového systému naší současné civilizace. Omezování tohoto práva bylo vždy účinným nástrojem totalitních systémů. V uplynulých dvou letech jsme byli svědky toho, že bylo neočkovaným dětem a mladým lidem upíráno právo na vzdělání jen proto, že uplatnili svobodné rozhodnutí ohledně vlastního života a zdraví. Zneužití epidemie či jakékoliv jiné krizové situace, fiktivní či reálné, pro omezení práva na vzdělání je naprosto nepřijatelné.

Svoboda rozhodnutí o vlastní tělesné integritě je systematicky omezována mocenskou svévolí, oklešťováním práv všech, kteří se ohledně vlastního zdraví a života rozhodli v rozporu s oficiální „covidistickou“ doktrínou, existenčním postihem osob, které toto své rozhodnutí slovem i skutkem projevili. Lidé byli pro toto své rozhodnutí obětí cílené diskriminace. Zásah do tělesné integrity bez souhlasu dotčeného člověka je zcela nepřípustný. Výjimky může stanovit pouze zákon při respektování základních hodnot demokratického právního státu, vyjádřených v této chartě. Nepřípustný je jakýkoli nátlak na podstoupení zásahu do tělesné integrity.

Je nezbytné vytvořit systém osobní odpovědnosti lidí, kteří se v rámci výkonu veřejné moci stanou původci regulací omezujících práva a svobody občanů této země.

V případě nejasnosti o tom, zda je či není zásah státní moci do práv občana oprávněný, musí se uplatnit zásada, že je třeba přiklonit se na stranu občana.

Další občanská práva, včetně práv kulturních a sociálních, jsou povážlivě narušována také tím, že ministerstvo vnitra prostřednictvím digitalizace agend stále více kontroluje život občanů. Znovu se opakuje snaha státního aparátu o budování sítě informátorů z řad obyvatelstva a zneužívání informací shromažďovaných v digitálních systémech. To je třeba odmítnout – právo na soukromí je v právním státu stěžejní hodnotou. Musí být také zaručeno právo svobodně opustit svou zemi a svobodně se do ní navrátit. Pod záminkou „ochrany veřejného zdraví“ bylo a je toto právo vázáno na různé podmínky, což je v demokratickém právním státu zcela nepřípustné. Odpovědnost za dodržování občanských práv a svobod v zemi padá především na politickou a státní moc. Ale nejen na ni. I každý z nás nese svůj díl odpovědnosti za obecné poměry, a tedy i za dodržování základních práv a svobod.

Pocit této spoluodpovědnosti, víra ve smysl občanské angažovanosti a vůle k ní i společná potřeba hledat její nový a účinnější výraz, nás přivedly k myšlence navázat na tradici charty coby výrazu boje za lidská práva a svobody a sepsat Chartu 2022, jejíž vznik dnes veřejně oznamujeme.

Charta 2022 je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle zasadit se o respektování lidských i dalších občanských práv v naší zemi i ve světě. Těch práv, která člověku přiznává zejména Listina základních práv a svobod, Norimberský kodex, četné další mezinárodní dokumenty proti válkám, násilí a sociálnímu i duchovnímu útisku, která souhrnně vyjadřuje Všeobecná deklarace lidských práv OSN.

Charta 2022 vyrůstá ze zázemí solidarity a přátelství lidí, kteří sdílejí starost o osud ideálů, s nimiž spojili a spojují svůj život a práci.

Charta 2022 není organizací, nemá stanovy, nemá stálé orgány ani organizačně podmíněné členství. Patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou a podporuje ji, což potvrdí svým podpisem.

Charta 2022 chce sloužit obecnému zájmu. Chce vést v oblasti svého působení konstruktivní dialog s politickou a státní mocí, zejména tím, že bude otevřeně upozorňovat na různé konkrétní případy porušování lidských a občanských práv, předkládat návrhy směřující k silnější ochraně těchto práv, působit jako prostředník v případných konfliktních situacích, které může bezpráví vyvolat apod.

Podpisem Charty 2022 souhlasím s tím, že jedinými osobami přímo reprezentujícími Chartu 2022 jsou její mluvčí: prof. MUDr. Jiří Beran CSc., JUDr. Tomáš Nielsen a JUDr. Jindřich Rajchl.

Tito mluvčí zastupují Chartu 2022 před státními a jinými organizacemi i před naší a světovou veřejností a svými podpisy zaručují autenticitu jejích dokumentů.

Další informace najdete na www.charta2022.cz

Proč nám Válek zase lže?

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Semín, 11. dubna 2022

Nepředpokládám, že by se pan ministr nechtěně spletl, nebo vycházel z jiných čísel, než jsou ta veřejně dostupná, když v Otázkách Václava Moravce prohlásil: „Ještě stále umírá hodně lidí na covid, bez výjimky jde o lidi neočkované.“ A nejspíš mu nepomůže ani jeho původ („Lidi mi nerozumí, protože su z Brna“) neboť všichni mí brněnští přátelé shodně tvrdí, že v hantecu znamená výraz „bez výjimky“ totéž, co v jiných regionech.

Nuže, nahlédněme do oficiálních čísel Ministerstva zdravotnictví. Zde jsou počty zemřelých s covidem za minulý týden:

Středa 6. 4. – 9 neočkovaných, 17 očkovaných

Čtvrtek 7. 4. – 7 neočkovaných, 16 očkovaných

Pátek 8. 4. – 10 neočkovaných, 5 očkovaných

Sobota 9. 4. – 2 neočkovaní, 1 očkovaný (neúplný údaj)

Neděle 10. 4. – ???

Suma sumárum – i bez dat z neděle a možná i neúplných dat ze soboty je výsledná bilance minulého týdne následující: s covidem zemřelo 48 neočkovaných pacientů, zatímco počet zesnulých, kteří si tuto zaručeně bezpečnou experimentální látku, díky které se, podle zaváděcí propagandy, covidem nikdo nenakazí, natož aby vážně onemocněl, činí 68, tedy o 20 víc!

A nyní si připomeňme Válkovu nedělní tezi:

Ještě stále umírá hodně lidí na covid, bez výjimky jde o lidi neočkované.“

Pro ty, kdo po tom roce vakcinačního lhaní stále ještě neprohlédli, by pan ministr mohl přijít s nějakou inovací.

Co takhle bezostyšně tvrdit, že kdo si píchne Pfizera, už vůbec nikdy neumře?

Když lže suverénně Fiala o potravinové soběstačnosti ČR, tak proč by nelhal Válek

Advokátka ministru Válkovi: Na podzim se připravte především vy. Dopouštíte se trestných činů

 • Dále níže: Žádné lockdowny, žádné roušky. Nejlepší strategii proti covidu ukázalo Švédsko

16. května 2022

Právnička roku 2019 mgr. Jana Zwyrtek Hamplová je expertka na správní právo, zjednodušeně řečeno zastupuje obce ve sporech proti státu. Ve chvíli, kdy vypukl covid, se z ní stala jedna z hlavních tváří právní obce ve sporech s vládou kvůli nezákonným covidovým opatřením.

Je členkou PROLIBERTATE

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s předstihem rozjíždí další covidovou agendu. Advokátka mgr. Jana Zwyrtek Hamplová mu 16. května 2022 odeslala dopis, ve kterém shrnuje aktuální situaci kolem covidu a vypočítává okruhy, na které by měl ministr a vláda odpovědět. Uvádí systematicky, co vše o covidu není jasné, chybějí statistiky, poukazuje na utajené části uzavřených smluv a zmatek kolem pravomocí národních institucí. Tvrdě kritizuje tlak na vakcinaci za situace, kdy o vakcínách nemáme žádné bližší hodnověrné informace mimo tvrzení farmaceutických firem, a kdy není k dispozici jasná vědecká studie o kladných účincích vakcín a studie o negativních účincích vakcín a není založen žádný seriózní výzkum dopadů očkování na lidský organismus. Připomíná, že řada textů k vakcínám není v českém jazyce, a že velká část ze smluv není veřejná. Poukazuje na rouškovou propagandu, výzkum o škodlivosti CO2 při dlouhodobém nošení roušek, a kritizuje, že vláda doposud nijak nereagovala na uzavřené smlouvy na dodávky obrovského množství vakcín.

    Na každé tvrzení ministra či vlády padne požadavek „žádáme důkaz“, protože lidé si zaslouží konečně pravdu, nejen propagandu.

Jana Zwyrtek Hamplová vyslovuje jasný požadavek, aby vláda bez zbytečného odkladu zveřejnila, kolik vakcín má ve svých skladech, od jakého výrobce, od jakého data a jaké kvality tyto vakcíny jsou (jaká je jejich aktuální exspirace a kolikrát byla prodlužována). Chce vyjádření, proč odpovědnost na prodloužení exspirace byla z EMA přenesena na národní autority, žádá zveřejnění všech listin dotýkajících se vakcín (včetně smluv a jejich příloh) v českém překladu, předložení vědecky podložených argumentů k nošení roušek, k jejich pozitivnímu vlivu a vyloučení negativního vlivu vůči CO2, předložení vědecky podložených argumentů k neškodnosti aplikace vakcín dětem, nemocným a těhotným, sdělení občanům, jaké průzkumy se v souvislosti s vakcinací provádějí a s jakými výstupy, a pokud se žádné neprovádějí, pak sdělit důvod této nečinnosti, a uvádí řadu dalších požadavků.

Klade současně otázky ve vztahu k odpovědnosti za podepsané smlouvy o dodávkách vakcín a za nezákonná opatření vlády v minulých letech, a uvádí soubor trestných činů, kterých by se mohli ministři dopustit, kdyby určité věci ignorovali, jako například porušování povinnosti při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby, šíření poplašné zprávy či poškození cizích práv. Hamplová rovněž upozorňuje, že odborné právnické a lékařské týmy, která se přirozenou cestou vytvořily, jsou o dva roky dál, mají k dispozici téměř padesát judikátů vyšších soudů, a k těm musí přihlížet i současná vláda.

    K sepsání dopisu mne přiměly výroky ministra Válka, kterými připravuje půdu pro podzimní apel na očkování, roušky, zkrátka že zamýšlejí opět strašit a omezovat lidi. Došlo mi, že nevíme řadu věcí, které bychom vědět měli, že se zcela bez mrknutí oka přešlo vážné porušování zákona, mlčí se k uzavření šílených smluv o dodávkách vakcín, že se vakcínám dávají schopnosti, jak se právě hodí – včetně časové exspirace, a tak dále.

    Tvrdím, že ministerstvo, pokud vůbec s čím chce přijít, musí napřed rozptýlit všechny pochybnosti a jasně se ke všemu postavit. Vakcína nemůže být o politice, ale o faktech, a ta fakta tu dnes prostě nejsou, a když, tak pouze znepokojivá. Vláda se nemá starat o počet vakcín ve skladech, ale o zdraví lidí, a pokud těch vakcín někdo objednal moc, vyvodit z toho odpovědnost, padni, komu padni. A pak – v otázce covidu nesmí být nic tajné. Tedy než někdo začne mluvit o podzimu 2022, musí složit účty za roky 2020–2022, a na rovinu říct, co se dnes o covidu ví, co se ví o vakcínách, a kdo zaplatí za desítky vážných chyb minulosti. Zkrátka chceme fakta, žádáme vyvození odpovědnosti za vážné chyby. Ne opět jen strašení podzimem. To už tady bylo.

Celé znění dopisu:

Pan
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
ministr zdravotnictví České republiky
Ministerstvo zdravotnictví
Praha
16. května 2022

Věc:

 1. Kvalifikované upozornění na povinnost vlády předložit ke každému případnému kroku ohledně covidu jasné a vědecky podložené argumenty a úplné informace
 2. Kvalifikované upozornění na přiléhavé skutkové podstaty možných trestných činů

Vážený pane ministře, 

protože jsem zaznamenala v těchto květnových dnech úvahy (a patrně verbální psychologickou přípravu veřejnosti na kroky, které mohou přijít na podzim v souvislosti s vámi předpovídanou vlnou onemocnění covidem), dovoluji si vás touto kvalifikovanou formou zdvořile upozornit na několik důležitých okolností, na které byste se měl zase připravit vy a vláda.  

Vede mne k tomu občanská i právní zkušenost posledních dvou let, kdy docházelo opakovaně k mylným informacím, zavádějícím informacím, nepravdivým informacím (např. 8. března 2021 – ministr zdravotnictví Jan Blatný: „Kdo má ukončenou vakcinaci, neonemocní a nikoho dalšího nenakazí“) a zvláštnímu vývoji v čase, kdy to, co se tvrdilo na počátku, za pár týdnů neplatilo, nebo se odborné kapacity v přímém přenosu přely o důležité okolnosti dotýkající se zdraví každého z nás (Státní ústav pro kontrolu léčiv – SÚKL – 2021: „Vliv očkování vakcínou Comirnaty na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 není doposud znám“). Tato situace trvá více či méně doposud. 

Stav dnes:

 1. Není jasné, proč došlo k podpisu smluv o dodávkách tak obrovského množství vakcín v daném čase a za dané finanční prostředky, a o co byl tento podpis opřen po odborné stránce.  
 2. O vakcínách nemáme žádné bližší hodnověrné informace mimo tvrzení farmaceutických firem; že tyto informace zde nebyly ani v době prvotního dodání, o tom svědčí výroky tehdejšího ministra.
 3. Není k dispozici jasná vědecká studie o kladných účincích vakcín a studie o negativních účincích vakcín. 
 4. Není k dispozici studie, na základě které se došlo k tomu, že je možné plošné očkování absolutně všech bez jakýchkoli předchozích lékařských konzultací nebo vyšetření konkrétního člověka. 
 5. Není založen žádný seriózní výzkum zkoumající negativní dopady očkování na lidský organismus. 
 6. Řada textů k vakcínám není v českém jazyce, velká část textů příloh ke smlouvám nejsou veřejné (text je skryt). 
 7. Tvrzení o tom, kdo je riziková skupina, že mohou být očkované i těhotné ženy a malé děti, že se mají očkovat i ti, kteří prodělali nemoc covid, není podložen žádným vědeckým podkladem; jinak řečeno výroky, kdo by se měl očkovat „určitě“, že očkování bude opět „nezbytné“ (už se opustil i pojem třetí dávka, a používá se pojem „opakovaná“ a dokonce i každoroční dávka) jsou pouze politické, názorové, ale nikoli vědecky podložené. Mimo jiné dokládají, že informace o vakcínách se mění v čase „jak se to právě hodí“, tedy spíše obchodně, než vědecky
 8. Přesto, že o vakcíně nevíme skoro nic, nezískáváme současně nijak systematicky informace v čase, abychom se o jejích dopadech to podstatné dozvěděli; tedy ohledně vakcíny neprobíhá na našem území žádný seriózní výzkum a sběr dat, nebo o něm nevíme. 
 9. Nijak se neřešilo, že se první období zcela zanedbala lékařská péče, a vše se zaměřilo pouze na očkování, což mohlo mít vliv na dopady nemoci covid. 
 10. Vláda se chovala a chová spíše jako obchodní zástupce farmaceutických firem, kdy objednala vakcíny v množství, které nejsou evidentně zapotřebí a budou zbytečně vynaloženými finančními prostředky; o kvalitě vakcín a až o jejich dodatečném „testování“ v čase probíhají rovněž četné diskuse. 
 11. Efektivita či škodlivost roušek (bránění dýchání) rovněž není jakkoli seriózně podložena. Roušková propaganda, která má dnes absurdní dopady typu roušky člověka v uzavřeném autě či v přírodě, kdy se rouška stala symbolem podrobení se, by měla být definitivně ukončena. Aktuální studie o rouškách zaměřená na měření CO2, zatím největší z podobných studií, je všeříkající. I přesto, že měření bylo prováděno jen 5 minut na zdravých lidech a v klidu, hodnoty CO2 pod rouškami (hlavně respirátory) byly mnohonásobně překročeny. U respirátorů tak, že to překročilo povolené normy. 
 12. Statistické údaje, které by potvrzovaly vládní tvrzení typu „očkovaní nemohou mít horší průběh a nezemřou“, neexistují.
 13. Statistické údaje, které by potvrzovaly, že očkovaní jsou více chráněni, neexistují. 
 14. Hodnověrná zjištění, zda vakcíny proti covidu nemohou mít negativní vliv například na léčbu jiných chorob, či na zdravotní stav člověka obecně, neexistují.   
 15. To, zda přirozená imunita získaná proděláním nemoci nemůže být narušena „umělým“ očkováním, se nezkoumá.     
 16. Přehled o zdravotním stavu přicházejících uprchlíků v počtu několik set tisíc se nevytváří.     

A tak bych mohla pokračovat. Těch nezodpovězených otázek jsou stovky, a lidé jsou motivováni pouze jedním směrem – k očkování, a tím masivnímu odběru rychle vyvinutých vakcín, jejich plošná masivní aplikace, dokonce v obchodních centrech jako nákup jakéhosi zboží, je vysoce sporná. Navíc se o vakcínách v průběhu dvou let tvrdí stále něco jiného, což dosvědčuje jejich vývojovou nepřipravenost – od toho, že bude stačit jedna dávka, pak dvě, pak tři, dnes už je zde pojem opakovaně či každoročně, a od tvrzení, že očkování zabrání „všemu“, až po „pouhé“ že zabrání těžkému průběhu, a to ještě ne vždy, navíc jakkoli nepodloženě. Není v dějinách medicíny tak masově realizovaný pokus na lidech, navíc cestou „vydírání“ přes porušování jejich ústavních práv.       

A aktuálně veškerá snaha vlády přes všechno uvedené opět směřuje k očkování, tedy opět k co nejvyšší spotřebě vakcín, kterých jsou ve skladech miliony. 

Proto důvodně očekávám, že v této souvislosti vláda bez zbytečného odkladu zveřejní následující:

– Kolik vakcín má ve svých skladech, od jakého výrobce, od jakého data a jaké kvality tyto vakcíny jsou (jaká je jejich aktuální exspirace a kolikrát byla prodlužována) a finanční hodnota těchto vakcín.

– Vysvětlí tuto odpověď vašeho ministerstva z ledna tohoto roku, kdy na otázku „Kdo konkrétně prodloužil doby expirací nastavených výrobci vakcín?“ bylo odpovězeno „Exspirace byla prodloužena rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví na základě rozhodnutí Evropské lékové agentury. Jde o standardní proces, kdy vakcíny prokázaly delší časovou stabilitu, než bylo původně předpokládáno. EMA odsouhlasila změnu v příloze rozhodnutí o registraci – souhrn údajů o přípravku, kde byla stanovena nová doba exspirace. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o změně registrace (prodloužení exspirace) se nevztahuje automaticky na šarže již propuštěné do oběhu, doporučila EMA národním autoritám (SÚKL), aby byla přijata příslušná opatření na národní úrovni, která prodlouží exspiraci již dodaných dávek tak, aby tyto byly v souladu s rozhodnutím o registraci (a tedy novou delší exspirací). Rozhodnutí formálně vydává MZ na základě doporučení SÚKL  a jsou dostupná na úřední desce MZ“.  

Odpovědět je třeba na to, na základě jakého vědeckého zkoumání prokázaly vakcíny onu delší časovou stabilitu, a toto vědecké zkoumání zveřejnit. Ministerstvo ho má nepochybně k dispozici, protože jak vyplývá dále z odpovědi, za rozhodnutí odpovídají české subjekty, což sice text poněkud skrývá za pojem „formálně“, nicméně to znamená, že EMA „národním autoritám“ doporučila prodloužení formálně schválit, tj. právně to znamená převzít za toto prodloužení odpovědnost (proto předpokládám existenci jasného podkladu, na základě kterého to česká autorita“ udělala). Pak také přepokládám vysvětlení, proč EMA nedoporučila „národním autoritám“ kdysi schválit samotné vakcíny, když prodloužení exspirace jim naopak do odpovědnosti svěřuje. 

Tyto otázky považuji za nezbytné vyjasnit, abychom si vztah mezi EMA a „národními autoritami“ a odpovědností jednou provždy vyjasnili. K těmto závěrům jsem došla výkladem dostupných informací, a mohu se mýlit. Pokud však ne, mělo by ministerstvo zpozornět a klást si stejné otázky.

– Zveřejní všechny listiny dotýkající se vakcín (včetně smluv a jejich příloh) v českém překladu a v plném znění, a jak se k nim postavily národní autority, nebo proč nebyly žádány o názor. 

– Předloží vědecky podložené argumenty k nošení roušek, k jejich pozitivnímu vlivu a vyloučení negativního vlivu vůči CO2. Pokud je nemá, přepokládám, že už nikdy nedojde k nařízení nošení roušek vyjma doposud standardní použití v lékařské profesi.  

– Předloží vědecky podložené argumenty k neškodnosti aplikace vakcín dětem, nemocným a těhotným, se kterými by se výslovně a na bázi vědecky podložených argumentů ztotožnily naše národní autority. 

– Předloží aktuální vědecké poznatky a zjištění po dvou letech onemocnění a vakcinace, ze kterých vychází ve svých úvahách, a se kterými se ztotožnily naše autority (analýzy vedlejších účinků, nemocnost, úmrtnost…); nebo sdělí, proč se nic takového doposud nevytváří.  

– Sdělí občanům, jaké průzkumy se v souvislosti s vakcinací provádějí a s jakými výstupy; jde zejména o vedlejší příznaky očkování, a následná onemocnění a jejich průběh u očkovaných. Pokud se žádné neprovádějí, pak sdělí i tuto informaci a důvod této nečinnosti.  

– Sdělí občanům, zda dojde k právní revizi, popř. k vyvození odpovědnosti za podpis smluv o dodávkách vakcín v daném počtu a za dané ceny v daných podmínkách, a pokud ne, proč nebude odpovědnost vyvozena. 

– Sdělí občanům, zda došlo k revizi kvality vakcín, tedy zda dodávané vakcíny odpovídají kvalitě zakotvené ve smlouvě, resp. zda tato kvalita byla ve smlouvách vůbec zakotvena; pokud nebyla, odkud čerpali tehdejší vládní politikové informace o kvalitě a vlastnostech daných vakcín (předpokládám, že když tak masivně apelovali na jejich aplikaci, informace o kvalitě mít museli, a pokud je neměli, pak jejich tlak na očkování je nepochopitelný) a odkud tyto informace čerpá současné vláda, když vakcíny doporučuje; a pokud vakcíny prohlašované kvality nemají, zda není na místě od smluv odstoupit. Tedy očekávám, že došlo k revizi uzavřených smluvních vztahů v jejich komplexu, a že zpráva vládních právních kapacit bude v tomto smyslu rovněž zveřejněna.  

– Jak je zajištěna včasná lékařské péče, která by bránila onemocnění zejména zápalem plic, který často onemocnění provází, a zda byla vyvozena odpovědnost ze zanedbání této péče v prvním roce onemocnění, resp. zda byly tyto otázky vůbec zkoumány.

– Jak byla otázka covidu zkoumána u nově příchozích uprchlíků, a pokud zkoumána nebyla, z jakého důvodu to nebylo dle národních autorit zdravotní oblasti nutné. Předpokládám, že se tomu péče věnovala, a může být zveřejněno, kolik z uprchlíků je očkováno, jakými vakcínami, v jakém počtu, zda prodělali chorobu covidu, zda jiné choroby apod. Pokud se to nezkoumalo, z jakého důvodu, a jak byla zajištěna bezpečnost českých občanů.  

– Jaká odpovědnost byla vyvozena vůči odborným zpracovatelům soudem zrušených opatření v oboru právo, zda došlo k personálním výměnám, nebo zda by nová opatření připravovali stejní lidé.   

Jako právnická veřejnost dále očekáváme jasné vyjádření a patřičné vyvození odpovědnosti vůči v minulosti uzavřeným smlouvám o dodávkách vakcín, které jsou nadále podle daných smluv odebírány, a dále pak to, že každý, byť minimální krok vlády, který by znamenal jakákoli omezení práv občanů, bude podložen jasnými vědeckými podklady, které by tato opatření odůvodnily. 

S ohledem na nejistotu kolem prodloužení expirace v kontextu s jinak automatickým odběrem vakcín žádáme vyjasnění odpovědnosti mezi orgány evropskými a našimi národními institucemi (viz vysoká a náhlá zmatečnost v otázce prodlužování expirace vakcín), a jasné vyjádření vlády v tom smyslu, že žádné opatření vlády už nebude porušovat ústavní a jiná práva občanů této země, což bude právně garantováno jasnými autoritami. 

Očekáváme, že žádné opatření už nebude nikdy nařizováno podle osobního názoru vlády či ministra a bez bližších podkladů, ale podle jasných, vědecky podložených faktů, s nimiž se ztotožní lékařská veřejnost jako celek, tedy nejen vybraná lékařská veřejnost podporující názorově vládu.     

Očekáváme, že v motivaci vlády dostanou přednost občané naší země, nikoli farmaceutické firmy; a to i v otázce zveřejnění všeho z posledních dvou let tak, jak je výše specifikováno. Lidé mají právo se dozvědět pravdu, a odpovědné osoby musejí nést za svá selhání ve funkcích odpovědnost. 

Chci tím vyjádřit, že každé opatření či omezení, která budete chtít zavést, a na které už nyní občany evidentně připravujete, podrobíme zásadní a důsledné právní i lékařsky odborné oponentuře, a bude tedy nepochybně lépe, když se i vy na tuto situaci, kterou předpovídáte na podzim, připravíte. 

Ihned můžete začít tím, že zveřejníte a objasníte vše, co je uvedeno v tomto dopise, a co si čeští občané, zaslouží vědět a znát, pokud po nich cokoli bude zase žádáno, aby strpěli či plnili.

Pokud jde o revizi uzavřených smluv a výdajů dle nich realizovaných, upozorňuji pak na tuto skutkovou podstatu trestného činu: 

§ 220 Porušení povinnosti při správě cizího majetku

(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

§ 221 Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti

(1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

Tohoto trestného činu se může dopustit i osoba, která nedbá upozornění na možné obsahové nedostatky aktuální smlouvy, a nadále podle ní plní vysoké platby.  

§ 329 Zneužití pravomoci úřední osoby

(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,

b) překročí svou pravomoc, nebo

c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,

bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch,

b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,

d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,

e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně, rozumové slabosti nebo nezkušenosti jiného, nebo

f) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

Zde může dojít k situaci, že přes upozornění na možné nedostatky smlouvy (např. o dodávkách vakcín) se dál podle smlouvy plní, působí se jinému velký majetkový prospěch a státu škoda, a následně se dojde k tomu, že skutečně se měla věc přehodnotit; pak může být vyvozena i trestní odpovědnost. 

§ 357 Šíření poplašné zprávy

(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Zde může dojít k povolání odpovědnosti za výroky typu o těžkém průběhu nemoci, smrti, vážném ohrožení bez očkování apod., za situace, kdy to nebude autor výroku schopen doložit důkazy. Dovolím si apelovat na opatrnost při vašich osobních výrocích typu „Nechte se co nejrychleji očkovat. Abyste neměli závažný průběh a nezemřeli“, když nepochybně nemůžete pro toto tvrzení předložit důkazy. 

Dále máme v našem právním řádu trestný čin

§ 181 Poškození cizích práv

(1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že

a) uvede někoho v omyl, nebo

b) využije něčího omylu,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému značnou újmu na právech,

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

c) vydává-li se při takovém činu za úřední osobu.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému újmu na právech velkého rozsahu, nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Tedy například tvrdit, že nošení roušky nebo respirátoru nijak nepoškozuje zdraví, když výzkumy by ukázaly něco jiného (jeden je aktuálně k dispozici), nebo tlak na očkování, když následně by se ukázalo, že vakcíny nemají dané vlastnosti, by mohlo nepochybně spadnout pod tuto skutkovou podstatu, a je dobré to vědět. 

 

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 23 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života