Společnost Pfizer upravuje složení vakcíny COVID pro děti a tajně přidává lék proti infarktu, který představuje nová zdravotní rizika


Mary Villareal, 12. listopadu 2021   

Společnost Pfizer nedávno změnila složení své vakcíny proti koronaviru Wuhan (COVID-19) pro děti tak, aby obsahovala chemické léčivo, které se někdy používá ke stabilizaci po srdečních záchvatech.

Vláda Spojených států dala nedávno plný souhlas s očkováním vakcínou společnosti Pfizer pro děti ve věku od pěti do 11 let. Veřejnosti bylo sděleno, že vakcína je speciálně vyvinuta pro děti a obsahuje "nižší dávky" účinných látek, které se nacházejí ve vakcínách podávaných lidem od 12 let.

Pfizer hasí jeden vedlejší účinek a přidává další

Očkování proti COVID pro osoby mladší 12 let však obsahuje složky, které nemají s "prevencí" COVID nic společného. Jednou z takových složek je látka, která se často používá ke stabilizaci osob, které prodělaly srdeční infarkt, což některé vede k otázce, zda se nejedná o snahu farmaceutických společností preventivně zmírnit srdeční zástavy související s očkováním u mladších dětí.

Společnost Pfizer přidala do složení vakcíny pro děti chemickou látku zvanou trometamin (Tris). Clevelandská klinika vysvětlila, že se obvykle používá ke snížení kyselosti krve a moči. Díky tomu je tato chemická látka důležitá při léčbě stavu zvaného metabolická acidóza, nerovnováhy elektrolytů, při níž zůstává v těle příliš mnoho kyseliny a která je častou komplikací srdečních příhod.

Nežádoucí účinky trometaminu

Mezi nežádoucí účinky trometaminu patří tmavší barva moči, malátnost a únava, zrychlený srdeční tep, světlejší stolice, bolest v místě vpichu, žloutenka, zvýšený hlad, nevolnost a úzkost.

Podle společnosti Pfizer klinické studie zahrnující 4 600 dětí nezjistily u dětské vakcíny žádné závažné bezpečnostní problémy. Naopak u mRNA vakcíny společnosti Pfizer pro dospělé bylo zjištěno, že způsobuje zánět srdečního svalu (myokarditida) nebo okolní výstelky (perikarditida), zejména u mladých mužů.

Největší rozdíl mezi vakcínami společnosti Pfizer pro dospělé a dětskými vakcínami je v množství messengerové RNA (mRNA), kterou obsahují. Tato mRNA poskytuje genetické instrukce buňkám k tvorbě proteinu hrotu, který virus COVID používá k infekci, a tím spouští ochrannou imunitní odpověď organismu. Společnost Pfizer se rozhodla pro menší dávku mRNA u vakcíny pro děti poté, co sledovala účastníky studie z hlediska vedlejších účinků a vyhodnocovala jejich imunitní reakce.

Nejnižší dávka byla vybrána k testování ve druhé fázi klinického hodnocení, protože má méně vedlejších účinků, ale podobnou imunitní odpověď ve srovnání s větší dávkou.

Dalším rozdílem ve formulacích je použitý pufr - tedy roztok, který pomáhá vakcíně udržet správné pH. Vakcína pro dospělé používá fosfátový pufrovaný roztok neboli PBS, ale společnost Pfizer přešla u dětské verze na tris, protože podle farmaceutického gigantu tris zvyšuje stabilitu vakcíny a umožňuje delší skladování lahviček při vyšších teplotách.

PBS i tris jsou běžně používané pufry, ale tato změna vyvolala rozruch, protože by mohla svědčit o problému s vakcínami. Společnost Pfizer uvedla, že tato změna nezmění výrobu a že pro stejné zlepšení stability se bude brzy používat tris i u vakcíny pro dospělé.

FDA schválila první perorální léky na ředění krve pro děti

V dalším neobvyklém načasování schválil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) loni v červnu první perorální léky na ředění krve pro děti. Lék, který vyrábí společnost Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, lze použít k léčbě dětí s žilním tromboembolismem neboli krevními sraženinami v žilách, které jsou častou příčinou srdečního infarktu.

V následujících měsících a letech je třeba děti sledovat. Podle údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) dochází v zemi k přibližně 13,4 úmrtí na 100 000 dětí ve věku od pěti do 14 let. Podle Národního průzkumu zdraví dětí (NSCH) z roku 2016 je navíc odhadovaná prevalence srdečních onemocnění u dětí do 17 let 1,3 %.

Vakcína COVID-19 společnosti Pfizer je v současné době jedinou vakcínou povolenou pro děti mladší 18 let a pravděpodobně zůstane jedinou volbou i v příštích několika měsících, protože společnost Moderna nedávno oznámila, že si vezme čas do ledna 2022, aby provedla vlastní revizi a "vyhodnotila nedávné mezinárodní analýzy rizika myokarditidy". (Související: Studie: 397 dětí, u kterých byl po podání vakcíny COVID-19 společnosti Pfizer diagnostikován zánět srdce).

Několik severských zemí rovněž uvedlo, že u příjemců vakcíny Moderna zaznamenaly zvýšené riziko myokarditidy a omezily její používání u mladších osob. Společnost Moderna sice uvedla, že u FDA takový vzorec nezaznamenala, ale s podáním žádosti o povolení mimořádného použití své vakcíny pro děti počká, zatímco její vakcína pro dospívající bude přezkoumávána.

Další zprávy a aktualizace o vakcínách COVID-19 naleznete na stránkách Pandemic.news.

Zdroje:

Originál: naturalnews.com

Studie Univerzity Johnse Hopkinse zjistila nulové úmrtí na COVID u zdravých dětí

 • Dr. Makary tvrdí, že CDC místo toho, aby uznala vědecké poznatky, nadále používá "chatrné důkazy" proto, aby dětem vnutila vakcínu na COVID.

Audrey Unverferth, 21. července 2021

Tým vědců z Univerzity Johnse Hopkinse nedávno oznámil, že při zkoumání skupiny asi 48 000 dětí zjistil nulové úmrtí na COVID u zdravých jedinců, ale Centru pro kontrolu nemocí je to jedno.

Dr. Marty Makary je lékařský expert a profesor na Johns Hopkins School of Medicine, Bloomberg School of Public Health a Carey Business School. (Dr. Makary byl časopisem Health jmenován jedním z nejvlivnějších lidí ve zdravotnictví. [2] V roce 2018 byl Makary zvolen do Národní akademie medicíny). Jeho výzkumný tým "spolupracoval s neziskovou organizací FAIR Health na analýze přibližně 48 000 dětí mladších 18 let, u nichž byla v datech zdravotních pojišťoven od dubna do srpna 2020 diagnostikována nemoc Covid".

Po prostudování komplexních údajů o tisících dětí tým "zjistil nulovou úmrtnost u dětí bez předchozího zdravotního stavu, jako je např. leukémie". Místo toho, aby CDC uznalo tuto vědeckou realitu, CDC podle Makaryho nadále používá "chatrné důkazy", aby dětem vnucovalo vakcínu na COVID.

CDC - Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí je předním národním institutem Spojených států amerických pro veřejné zdraví. Je federální agenturou pod Ministerstvem zdravotnictví a sociální péče.

Jak Makary poznamenal v pondělním vydání deníku Wall Street Journal, důsledky výzkumu jeho týmu jsou obrovské. "[Pokud se náš výzkum] potvrdí, bude to mít významné důsledky pro zdravé děti a pro to, zda potřebují dvě dávky vakcíny," říká Makary. Koneckonců "Národní vzdělávací asociace diskutuje o tom, zda vyzvat školy, aby vyžadovaly očkování před osobním návratem do školy. Jak mohou oni nebo kdokoli jiný diskutovat o této otázce bez správných údajů?"

Makaryho otázka je zřejmá, ale neméně aktuální. Makary říká, že nadsazené počty úmrtí v rámci COVID jsou nadále opravovány a "revidovány směrem dolů".

Ale místo toho, aby CDC bojovalo proti institucionální nedůvěře vědeckými údaji a diskusí, vyhýbá se podle Makaryho transparentnosti a důslednému vyšetřování. V pondělí agenturu napadl, že "nadhodnocuje počty hospitalizací a úmrtí na Covid a nezvažuje, zda je jedna injekce dostatečná". Podle Makaryho je tento problém systémový.

Makary tvrdí, že "obrovské množství vládních i soukromých tvrzení" týkajících se očkování dětí závisí na jednom pochybném údaji. CDC tvrdí, že 335 dětí mladších 18 let podle dokumentace zemřelo s diagnózou COVID. Makary však uvádí, že CDC, které má 21 000 zaměstnanců, nezkoumalo každé úmrtí, aby zjistilo, zda ho způsobil Covid, nebo zda se jednalo o již existující zdravotní stav".

"Bez těchto údajů Poradní výbor CDC pro očkovací praxi v květnu rozhodl, že přínosy dvoudávkového očkování převažují nad riziky pro všechny děti ve věku 12 až 15 let," poznamenává Makary. "Napsal jsem stovky recenzovaných lékařských studií a nenapadá mě žádný editor časopisu, který by přijal tvrzení, že 335 úmrtí bylo způsobeno virem bez údajů, které by konstatovaly, zda byl virus náhodný nebo příčinný, a bez analýzy relevantních rizikových faktorů, jako je obezita."

Podle Makaryho se CDC vymyká normám lékařského výzkumu tím, že propaguje "chatrné" tvrzení bez dostatečného výzkumu a transparentnosti. A nejde o ojedinělý případ. Makary ilustruje, že jde o součást určitého vzorce.

Ředitelka CDC Rochelle Walenskyová tvrdí, že během čtyř měsíců lze zabránit 200 hospitalizacím dětí a jednomu úmrtí, pokud bude očkován jeden milion dospívajících. Makary o tom není přesvědčen. Říká, že "[v] hlášení agentury o hospitalizacích dospívajících kvůli vakcíně Covid, stejně jako v hlášení o počtu úmrtí, se na webových stránkách nerozlišuje, zda je dítě hospitalizováno kvůli vakcíně Covid nebo s vakcínou Covid.".

To je problém, protože mezi těmito kategoriemi pacientů je zřejmý rozdíl. Nemocnice často rutinně testují pacienty na COVID, i když nic nenasvědčuje tomu, že by byli virem nakaženi. Ale podle Walenského metriky Makary říká: "Bezpříznakové dítě, které má pozitivní test po zranění při nehodě na kole, by se počítalo jako 'hospitalizace pro Covid'."

Makary říká, že nedůvěryhodné zprávy CDC tím nekončí. Dodává, že "CDC možná také nedostatečně zachycuje údaje o komplikacích po očkování". CDC zakládá svou analýzu rizik a přínosů očkování všech dětí na míře komplikací z databáze Vaccine Adverse Event Reporting System (Vaers). Makary však tvrdí, že tato databáze se skládá z vlastních, nezpracovaných údajů, které "nejsou ověřené a pravděpodobně podhodnocují nežádoucí příhody".

To vše je podle výzkumníka jen špičkou ledovce nedostatků v datech a analýzách CDC. Makary říká, že CDC dodnes denně nedokumentuje nové hospitalizace v souvislosti s onemocněním COVID. Místo toho uvádí nadsazenou míru hospitalizací u každého pacienta, který má pozitivní test na virus. A zatímco CDC vnucuje Američanům vakcínu, Makary říká, že agentura se zdá být zcela bez zájmu o zjištění míry přirozené imunity.

CDC a další velké subjekty se místo snahy o transparentnost vyhýbají vědeckému zkoumání a umlčují ty, kteří se odváží klást nepohodlné otázky. "CDC nejenže odmítlo prověřit možnost jednodávkového režimu pro nezletilé; harvardský epidemiolog Martin Kulldorff mi řekl, že byl vyhozen z pracovní skupiny poradního výboru pro bezpečnost vakcíny Covid poté, co vyjádřil nesouhlasné stanovisko," poznamenává Makary.

CDC a americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který schvaluje vakcíny, zaměstnávají 39 000 osob, přesto však více než rok po zdrcující výluce z důvodu COVIDu stále chybí zásadní vědecké údaje, poznamenává Makary. Místo spoléhání se na "neověřené údaje" by podle Makaryho "CDC nebo Úřad pro kontrolu potravin a léčiv měly urychleně pověřit lékaře, aby prozkoumali každou z tisíců komplikací po očkování nahlášených Vaersovi". Podle Makaryho zjištění by agentura měla také přehodnotit svá tvrzení týkající se úmrtnosti a hospitalizace dětí.

CDC není jediným subjektem, jehož doktríny se tato zjištění týkají. Zatímco Makaryho tým zaznamenal nulový počet úmrtí na COVID u zdravých dětí, děti po celé zemi nadále trpí drakonickými povinnými rouškami a dalšími omezeními zavedenými na základě přesvědčení, že COVID je pro děti vysoce rizikový.

Státy jako Connecticut, Nové Mexiko, Havaj, Virginie, New York a Washington, které se inspirovaly řečmi demokratů, nutí žáky ve věku K-12 let nosit roušky bez ohledu na jejich očkovací status. Mezitím CNN, NBC News, CBS News a další stanice nadále papouškují, že by se děti měly "maskovat", případně chránit jinak.

Audrey Unverferth je stážistkou v The Federalist a studentkou posledního ročníku Chicagské univerzity, kde studuje právo, literaturu...

Je také spoluzakladatelkou, vydavatelkou a šéfredaktorkou časopisu Chicago Thinker. Sledujte ji na Twitteru @audrey__unver nebo napište na audreyu@uchicago.edu.

Originál: thefederalist.com

Názory odborníků, kteří jsou na Vaší straně

 • „Veškerá takzvaná přirozená úmrtí nejsou totiž nic jiného, než přílišná, pro buňky těla už konečná, tedy až nesnesitelná míra zasycenosti kyselostí,“ za svůj dlouhý a plodný život to řekl už mnohokrát George Crile z Clewelandu, jeden z nejuznávanějších chirurgů na světě
 • „Nesčetné názvy zhoubných a degenerativních nemocí nejsou vůbec důležité – důležitá je hlavně skutečnost, že všechny ty zhoubné nemoci mají v podstatě stejnou základní příčinu: to znamená, že máte už delší dobu neustálou přemíru kyselosti v těle.“ - MUDr. Theodore A. Baroody, v knize “Zvyšuj svou zásaditost nebo prostě zemři” (“Alcalize or Die”)
 • „Zvýšená kyselost organizmu je totiž zcela základní příčinou také všech ostatních soudobých degenerativních nemocí. Když v těle dojde k velkému porušení tzv. acidobazické rovnováhy, začne organizmus svou kyselost a toxické látky ukládat do některých tělesných tkání i kostí v mnohem vyšší míře, protože už je nedokáže potem, močí a stolicí prostě včas vyloučit.  Pak se teprve s neuvěřitelnou  pravidelností a vysokou pravděpodobností u člověka objevují velice vážné, až smrtelné nemoci“ - MUDr. Robert O. Young

Necpěte se zbytečně chemickými léky (včetně rádoby vakcín) zakyselující organismus, nejdříve zásadujte tělo.

Odborníci z Harvardu prohlašují, že mléko není součástí zdravého stravování

Mléko je jedna z živočišných potravin, u které se podařilo vzbudit zřejmě nejsilnější dojem, že bez jeho konzumace se neobejdeme a že vynechat ho ze svého jídelníčku je nezodpovědné hazardování se zdravím (přestože více než polovina lidstva konzumaci mléka vůbec nezná a rozhodně jim nechybí). Odborníci z Harvard School of Public Health uveřejnili nové nutriční doporučení ve formě tzv. talíře zdravého jídla (Healthy Eating Plate), která je určena americkému ministerstvu zemědělství a dalším odborníkům. Univerzita touto novou směrnicí nahrazuje překonanou a zavádějící potravinovou pyramidu.

Zdůrazňují, že na rozdíl od předchozích doporučení,

není toto nové doporučení ovlivněno lobbisty z řad potravinářského průmyslu

a z potravinové pyramidy navrhuje úplně vyřadit mléko a mléčné produkty, zejména díky nebezpečí zvýšeného rizika rakoviny (častá spotřeba mléčných výrobků zvyšuje riziko rakoviny prostaty a pravděpodobně i vaječníků) a kvůli vysokému podílu nasycených tuků.

Experti z Harvardu ve své zprávě navrhují, že k získávání vápníku pro lidský organismus je mnohem vhodnější například zelenina jako je kapusta, brokolice nebo květák (dvojnásobný obsah vápníku než v mléce a vyšší využitelnost), dále například ze sojového mléka nebo luštěnin a ořechů.

V roce 1992 byl vytvořen (Food Guide Pyramid) "průvodce potravinovou pyramidou" - tento jednoduchý obrázek propagoval prvky zdravé výživy. O obsahu se vyučovalo ve školách, psalo se o něm v mnoha článcích a obrázek byl vylepován na etiketách potravin.

Nicméně, informace obsažené v této pyramidě byly založeny na vratkých vědeckých důkazech a byly výjiměčně aktualizovány, aby odrážely výrazný pokrok v našem chápání souvislostí mezi stravou a zdravím.

Food Guide Pyramid v roce 2005 nahradil "MyPyramid". Kritici si ale stěžovali na nejasnost a matoucí obsah a tak v červnu 2011 došlo k nahrazení

"MyPlate".  Tato nová pyramida

shrnuje nejlepší dietní informace, které jsou dnes k dispozici

a nejsou vytesané do kamene, protože vědci nepochybně objeví nové informace v následujících letech pro zdravé stravování. MyPlate se změní tak, aby odrážel významné nové důkazy.

Zde jsou doporučení odborníků z Harvardu:

 • polovinu jídel tvoří zelenina a ovoce, přičemž brambory se nepočítají jako zelenina pro zdravé stravování, protože mají negativní dopad na hladinu cukru v krvi
 • čvrtinu tvoří celozrná strava, celá a neporušená zrna celé pšenice, ječmene, ovsa, hnědé rýže a potravin z  nich vyrobených jako například celozrné těstoviny které mají nižší vliv na hladinu krevního cukru a inzulínu, oproti bílému chlebu, bílé rýži a dalším rafinovaným obilovinám
 • čtvrtinu tvoří protein, nejlépe ryby (ne krmené v klecích antibiotiky), kuřecí maso (určitě ne z velkochovu), fazole a ořechy. Omezte červené maso a vyhněte se zpracovanému jako je například slanina a klobásy
 • při přípravě stravy používejte zdravé rostlinné oleje - olivový, řepkový, sójový ... a vyhýbejte se částečně hydrogenovaným olejům, které obsahují nezdravé trans-tuky. Pamatujte si, že s nízkým obsahem tuku neznamená "zdravé"
 • pijte vodu, kávu nebo čaj. Vyhýbejte se sladkým nápojům, vyřaďte (omezte) mléko a mléčné výrobky - jedna až dvě porce denně jen pokud si to výslovně přejete a omezte džusy - maximálně malá sklenice denně

Zdroj: Healthy Eating Plate & Healthy Eating Pyramid

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života