Globální zdraví: Rizikové faktory onemocnění, jako je hypertenze a vysoká hladina cukru v krvi, jsou na vzestupu

- Pixabay

Barbora Nová

Nová studie zveřejněná 18. května 2024 v The Lancet uvádí, že celosvětově došlo k významnému nárůstu počtu lidí trpících rizikovými faktory onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu a vysoký index tělesné hmotnosti (BMI) (1).

Nejnovější poznatky studie The Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study (GBD) 2021 odhalily nové pohledy na zdravotní problémy a na to, co je řídí (2).

Tyto faktory jsou spojeny s metabolismem a zahrnují vysoký systolický krevní tlak (SBP), vysokou hladinu glukózy v plazmě nalačno (FPG), vysoký index tělesné hmotnosti (BMI), vysoký LDL cholesterol a dysfunkci ledvin.

Všechny tyto faktory ukazují na to, co vědci nazývají „důsledky stárnutí populace a změny životního stylu v globálním měřítku“.

Špatné zdraví a předčasná smrt

Podle studie, kterou vypracoval Institut pro měření a hodnocení zdraví (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) při Washingtonské univerzitě, došlo ve světě v letech 2000 až 2021 k 49% nárůstu počtu globálních DALY, neboli let života přizpůsobených zdravotnímu postižení (ztracené roky zdravého života v důsledku špatného zdraví a předčasného úmrtí), které lze přičíst rizikovým faktorům souvisejícím s metabolismem (3).

Vědci uvedli, že špatný zdravotní stav u lidí ve věku 15 až 49 let lze stále více přičítat vysokému BMI a vysokému FPG – známému také jako vysoká hladina cukru v krvi – což zvyšuje riziko rozvoje diabetu typu 2.

Další metabolické rizikové faktory, jako je vysoký LDL cholesterol a SBP, se dostaly do top 10 rizikových faktorů pro lidi v této věkové skupině.

„Ačkoli jsou tyto rizikové faktory metabolické povahy, mohou být často ovlivněny různými faktory životního stylu, zejména u mladších generací,“ uvedl dr. Michael Brauer, přidružený profesor na IHME, ve svém prohlášení. „Svědčí také o stárnutí populace, u které je větší pravděpodobnost, že se tyto stavy časem rozvinou" (4).

„Zaměření se na snížení počtu nepřenosných nemocí, kterým lze předcházet, prostřednictvím modifikovatelných rizikových faktorů představuje obrovskou příležitost, jak preventivně změnit trajektorii globálního zdraví prostřednictvím politiky a vzdělávání,“ uvedl dr. Brauer.

Autoři studie uvedli, že jejich analýza představuje komplexní odhady chorobné zátěže 88 rizikových faktorů a související zdravotní výsledky pro lidi ve 204 zemích a územích od roku 1990 do roku 2021.

Uvedli, že studie poprvé zahrnuje novou metodiku důkazního břemene IHME, která „důsledně hodnotí důkazy spojující rizikové faktory, nemoci a úrazy a nabízí další optiku pro stanovení prioritních opatření a zdůraznění oblastí, které potřebují další výzkum“.

K největším příčinám DALY v roce 2021 patřilo znečištění ovzduší prachovými částicemi, kouření a nízká porodní hmotnost a krátká těhotenství, přičemž mezi jednotlivými věkovými kategoriemi, pohlavími a lokalitami byly značné rozdíly.

U některých rizikových faktorů onemocnění bylo dosaženo pokroku

Vědci však také uvedli, že v letech 2000-2021 došlo k výraznému pokroku ve snižování celosvětové zátěže nemocemi způsobenými rizikovými faktory spojenými s nebezpečnou vodou, hygienickými podmínkami, zdravím matek a dětí a znečištěním ovzduší v domácnostech při vaření na pevných palivech.

„Rizikové faktory, které v současnosti vedou ke špatnému zdravotnímu stavu, jako je obezita a další složky metabolického syndromu, expozice znečištěného ovzduší prachovými částicemi a užívání tabáku, je třeba řešit kombinací globální zdravotní politiky a snižování expozice, aby se zmírnila zdravotní rizika a zlepšilo zdraví populace,“ uvedla ve svém prohlášení dr. Emmanuela Gakidouová, profesorka zdravotněmetodických věd na IHME.

„Vzhledem k rostoucímu vystavení rizikovým faktorům, jako je vysoká hladina cukru v krvi, vysoký krevní tlak, nízká fyzická aktivita a strava s vysokým obsahem nápojů slazených cukrem, je naléhavě zapotřebí intervencí zaměřených na obezitu a metabolické syndromy,“ uvedl dr. Greg Roth, ředitel programu kardiovaskulárních zdravotních ukazatelů a mimořádný docent zdravotních ukazatelů na IHME.

Vědci také uvedli, že budoucí trendy mohou být zcela odlišné od minulých trendů kvůli změně klimatu a dalším faktorům, jako je rostoucí obezita a závislost.

„Zároveň však existují obrovské možnosti, jak změnit vývoj zdravotního stavu příští generace,“ uvedla dr. Liane Ongová, vedoucí vědecká pracovnice IHME.

Tým uvedl, že pokles zátěže nemocemi u rizikových faktorů souvisejících se zdravím matek a dětí a s nebezpečnou vodou, hygienou a mytím rukou byl z velké části způsoben snížením expozice rizikům, ale také poměrně menším počtem kojenců a mladých lidí.

Autoři uvedli, že zlepšení naznačují, že opatření v oblasti veřejného zdraví a humanitární zdravotnické iniciativy v posledních třech desetiletích byly úspěšné, přičemž v oblastech, které se umístily na nižších příčkách sociodemografického indexu, který měří příjem, porodnost a vzdělání, došlo k vysokému poklesu rizikových faktorů.

Došlo také k výraznému poklesu globální zátěže nemocemi spojenými s rizikovými faktory podvýživy dětí a matek, jako je například selhání růstu dětí. Věkově standardizovaná míra přičitatelných DALY se mezi lety 2000 a 2021 snížila o 71 %. Míra nízké porodní hmotnosti a krátkého těhotenství se ve stejném období snížila o 33 %.

Geografické oblasti ohrožené rizikem onemocnění

Autoři studie uvedli, že navzdory poklesu na celosvětové úrovni zůstává zátěž způsobená rizikovými faktory souvisejícími s podvýživou dětí a matek vysoká v superregionech subsaharské Afriky, jakož i v oblastech severní Afriky a Blízkého východu, v jižní Asii a v některých částech východní Asie, jihovýchodní Asie a Oceánie.

Zátěž nemocí spojená s nebezpečnými zdroji vody, špatnou hygienou a zákazem přístupu k zařízení na mytí rukou (všech 25 hlavních rizik) se snížila s příslušnými poklesy o 66 %, 69 % a 65 % v přiřaditelných sazbách DALY podle věku.

Zátěž způsobená kouřením (věkově standardizované rizikové DALY) však mírně vzrostla v důsledku stárnutí populace, přestože expozice lidí kouřením celkově klesla.

Vědci uvedli, že to lze vysvětlit zátěží nemocí (věkově standardizované rizikové DALY) způsobenou znečištěním ovzduší částicemi, vysokým BMI, vysokým FPG a vysokým SBP, které se výrazně zvyšují s rostoucí expozicí lidí a stárnutím populace.

Co lze udělat pro snížení rizikových faktorů onemocnění

Dr. Cheng-Han Chen, intervenční kardiolog a lékařský ředitel Programu strukturálního srdce v MemorialCare Saddleback Medical Center v Kalifornii, uvedl, že GBD upozorňuje na pokračující volbu životního stylu vedoucí ke zhoršování metabolických markerů, což pravděpodobně povede k horším klinickým výsledkům.

„Zatímco ve Spojených státech a v západní Evropě je metabolický syndrom až příliš známý, je znepokojující, že změny životního stylu šířící se po celém světě nyní vedou k většímu výskytu metabolického syndromu v oblastech, které jsou na tento stav méně zvyklé,“ uvedl dr. Chen, který se na výzkumu nepodílel.

Dr. Chen také uvedl, že je „nezbytné“ zaměřit globální zdravotní zdroje na řešení mnoha modifikovatelných metabolických rizikových faktorů.

„Kampaně v oblasti veřejného zdraví mohou propagovat význam takových opatření, jako je zdravější stravování a pravidelné cvičení,“ řekl. „Pokud se trend nezmění, budeme v příštích letech svědky zhoršující se globální zátěže kardiovaskulárními a dalšími metabolickými chorobami.“

Dr. Mir Ali, bariatrický chirurg a lékařský ředitel MemorialCare Surgical Weight Loss Center v Orange Coast Medical Center v Kalifornii, uvedl, že zjištění nejsou překvapivá.

„Existují i další studie, které ukazují celosvětový nárůst obezity a sekundárních zdravotních dopadů spojených s obezitou,“ uvedl dr. Ali, který se na výzkumu nepodílel. „Proč k tomu dochází, je multifaktoriální a obtížně řešitelný problém.“

Dr. Ali vyslovil teorii, že došlo k postupnému přechodu od primárního zemědělství k zemědělství v industrializované společnosti, takže lidé obecně začali více sedět. Také s rozvojem technologií je ještě menší potřeba vycházet z domu.

Uvedl také, že je snadnější a levnější přístup k vysoce průmyslově zpracovaným, tedy podstatně méně zdravým potravinám.

"Je málo vzdělání o zdravém stravování a cvičení, zejména v západní Evropě a USA, od raného věku," uvedl dr. Ali. "Takže způsob, jak zasáhnout, je začít včasně se vzděláváním o stravě a cvičení, takže jak děti stárnou, je pravděpodobnější, že si budou vybírat zdravější potraviny a zůstanou aktivní."

Dr. Ali teké uvedl, že nalezení způsobů, jak snížit náklady na celé potraviny a minimálně průmslově zpracované potraviny, je další problém, který je třeba řešit.

"Toto jsou problémy, které jsou obtížné řešitelné, a pravděpodobně bude trvat ještě mnoho let, než uvidíme nějakou smysluplnou změnu pozitivním směrem."

Závěr

Vědci připisují celosvětový nárůst rizikových faktorů onemocnění stárnutím populace a měnícímu se životnímu stylu.

Uvedli, že další megativní faktory zahrnují znečištění ovzduší částicemi, kouření, nízkou porodní váhu a kratší období těhotenství.

Dodávají však, že došlo ke zlepšení, pokud jde o nebezpečnou vodu, hygienu, zdraví matek a dětí a znečištění ovzduší v domácnostech.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 22 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života