Stanovisko farmaceutů k problematice očkování proti onemocnění COVID-19 - občanské sdružení "Lekárnici za život - Slovensko"

- mj. odborné vysvětlení pozadí vakcín
 

Ačkoliv jsou etické důvody odmítání očkování ve společnosti mnohem více trivializovány, nejsou o nic méně závažné, než ty zdravotní. Totiž využívání embryonálních buněčných linií pocházejících z potracených lidských plodů při produkci mnoha vakcín obecně a některých vakcín proti onemocnění COVID-19, které budou nasazeny i na Slovensku, je nejen smutnou a nezpochybnitelnou skutečností, ale i morálním zlem, které vytváří etický konflikt u všech , kteří mají úctu k životu od jeho početí až po přirozenou smrt.

Jako občanské sdružení Lékárníci za život - Slovensko bychom z pozice zdravotnických pracovníků rádi vyjádřili svůj názor k problematice očkování proti onemocnění COVID-19. Jako farmaceuti chápeme, že existují onemocnění, kterým zatím nedokážeme předcházet jiným způsobem než očkováním, např. vzteklina. Vakcíny však jako takové mají také mnoho slabých stránek, dokonce i několik velmi vážných nežádoucích účinků, které často nejsou veřejnosti dostatečně objektivně odprezentované. Bohužel ani ve 21. století nemají mnohé očkovací programy na zřeteli bezpečnost osob. Vždyť to, co se událo před pár lety v Indii při použití vakcíny, která sice byla účinnější - a používala atenuovaný, tedy oslabený živý virus - ale méně bezpečná, je opravdu velmi pohoršující a smutné.

OBSAH

    I. Stanovisko
    Zajímáme veřejné stanovisko k roli prevence, léčby a očkování v boji proti onemocnění COVID-19.

    II. Výzva a doporučení
   Vyzýváme naše členy farmaceuty i ostatní farmaceuty dobré vůle, aby si uplatnili výhradu svědomí při vydávání konkrétních vakcín proti onemocnění COVID-19, které mají být distribuovány na Slovensku.

    III. Odůvodnění
    Laické i odborné veřejnosti vysvětlujeme důvod naší výzvy i doporučení.

    IV. Stanovisko ve formátu PDF

I.
STANOVISKO

"Pokud oni budou mlčet, budou křičet kameny." (Lk 19, 40)

(1.1) Jak občanské sdružení Lékárníci za život - Slovensko bychom z pozice zdravotnických pracovníků rádi vyjádřili svůj názor k problematice očkování proti onemocnění COVID-19. Jako farmaceuti chápeme, že existují onemocnění, kterým zatím nedokážeme předcházet jiným způsobem než očkováním, např. vzteklina. Vakcíny jako takové mají však také mnoho slabých stránek, dokonce i několik velmi vážných nežádoucích účinků, které často nejsou veřejnosti dostatečně objektivně odprezentované.

Bohužel ani v 21. století nemají mnohé očkovací programy na zřeteli bezpečnost osob

Vždyť to, co se událo před pár lety v Indii při použití vakcíny, která sice byla účinnější - a používala atenuovaný, tedy oslabený živý virus - ale méně bezpečná, je opravdu velmi pohoršující a smutné.1

(1.2) Vědecké komunity ve světě jsou si vědomy toho, že hoc se od očkování proti COVID-19 očekává zmírnění vážných symptomů onemocnění, není zatím zaručeno, že očkováni pacienti nebudou moci být infekční.2 To by jednoduše znamenalo, že relativně zdraví lidé schopni podrobit se očkování sice budou vlastními protilátkami chráněni od závažného průběhu onemocnění, ale nepřestávají tak automaticky být hrozbou přenosu onemocnění na nejrizikovější skupiny obyvatelstva.

(1.3) Vzhledem k tomu, že bezpečnost mRNA vakcín proti onemocnění COVID-19 nebyla dlouhodobě zkoumána, není vyloučena ani možnost vyvolávání autoimunitních onemocnění, které se symptomaticky projevují až po delším čase.

Realita je taková, že dodnes neumíme kauzálně léčit ani jedno jediné autoimunitní onemocnění!

Poměr rizika infekce koronavirem a benefitu plošné vakcinace obyvatelstva s možností spuštění autoimunitního onemocnění je tedy minimálně velmi diskutabilní. Přesto je výzkum v oblasti korelace a kauzality mezi očkováním a autoimunitním procesem na vědecké půdě až iracionálně marginalizován, přičemž na tento fakt upozorňují i ​​celosvětově nejvíce uznávané vědecké publikace.3, 4

(1.4) Rádi bychom připomněli, že na léčbu a prevenci nejen COVID-19, ale i chřipky a jim podobným onemocněním se nevyvíjejí pouze vakcíny. Kromě toho, že máme k dispozici volně prodejné léky, které již dříve prokázaly účinnost v léčbě virových infekcí dýchacích cest a jsou doporučovány i jako prevence COVID-19, jako např. KALOBA5, některé typy probiotík6 či vitamín D7, 8, obrovský potenciál v prevenci COVID-19 má i lék, jehož účinnost a bezpečnost známe už léta - ISOPRINOSINE9. Poznámka: doplnil bych zinek a hořčík.

Z pohledu farmaceutů vnímáme ze strany vědeckých pracovníků podílejících se na veřejném mínění obrovské zanedbání seznamování laiků s uvedenými možnostmi prevence a prezentování vakcín jako jediné možné preventivních alternativy.

Poznámka: to není v zájmu Bruselu, pohuněk farmakorporací, který dokonce zakázal uvádět na přírodních přípravcích jejich léčivé účinky a poslušné poslanecké stádo to schválilo, byť byla podepsána mnoha občany níže uvedená Výzva, proti tomuto lékařskému fašismu. Važte koho volíte!

Iniciativa proti institucionalizaci přístupu k rostlinným léčivým zdrojům v EU

V posledních 10 letech přijal Europarlament větší počet nařízení a směrnic, které ve jménu tzv. "ochrany spotřebitele" zásadně omezí a zčásti už omezují léčivé rostliny v každém členském státě EU.

Cílem iniciativy Nedejmesipřírodu.cz je oslovit české zákonodárce, odbornou i laickou veřejnost a upozornit na nerozumnost této protibylinné legislativy, na její negativní dopad na zdraví a na obrovské ekonomické škody, které tato legislativa napáchá.

Cílem naší snahy je vytvořit smysluplný a právně relevantní postup (petice, europetice, nebo ústavní stížnost), který získá potřebnou podporu veřejnosti a kterým se veřejný názor promítne do praxe – konkrétních zákonných a systémových změn chránících právo na neinstitucionální přístup k léčivým rostlinám a přírodě obecně. Chceme získat podporu co nejširší části veřejnosti a následně také podpisy pro finální dokument. Máme zájem o názory nezávislých odborníku jako argumentační podklad pro politiky. Chceme pomoci, aby se výrobci, prodejci i zákazníci obeznámili se skutečným stavem této věci a domluvili se na společném postupu.

Odborným garantem výzvy je prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc

Vnímáte tu souvislost?

Zákaz uvádění léčivých (preventivních) účinků přírodních produktů = snížení jejich spotřeby = snížení imunity = snížení odolnosti i proti Covidu-19 = naplnění nemocnic = aplikace produktů farmakorporací s co nejvyšší cenou

(1.5) Navzdory pomoci, kterou nám vakcíny v historii poskytly, si musíme zachovat obezřetnost a neudělat podobnou chybu jako při antibiotikách, to jest nepřeceňovat je.

(1.6) Očkováním proti onemocnění COVID-19 se mnozí lidé podrobit nesmějí právě proto, že jejich zdravotní stav je sám o sobě kontraindikací. Vnímáme proto jako svou povinnost dodávat povzbuzení těm nejzranitelnějším z naší společnosti. Povzbudit je, že je tu možnost prevence a podpůrné léčby i pro ty, kteří se očkování nemohou zúčastnit, ať už ze zdravotních nebo z etických důvodů, pokud vnímají opodstatněné zábrany sáhnout po kterékoliv z vakcín, které by měly být používány na Slovensku.

Za správnost: Mgr. Mária Nováková

II. VÝZVA A DOPORUČENÍ

"Dříve, než jsem Tě utvořil v matčině životě, znal jsem tě ..." (Jer 1,5 a)

(2.1) Ačkoliv jsou etické důvody odmítání očkování ve společnosti mnohem více trivializovány, nejsou o nic méně závažné, než ty zdravotní. Totiž využívání embryonálních buněčných linií pocházejících z potracených lidských plodů při produkci mnoha vakcín obecně a některých vakcín proti onemocnění COVID-19, které budou nasazeny i na Slovensku, je nejen smutnou a nezpochybnitelnou skutečností, ale i morálním zlem, které vytváří etický konflikt u všech , kteří mají úctu k životu od jeho početí až po přirozenou smrt.

(2.2) Evropská komise (EK) v rámci centrální strategie v oblasti vakcín uzavřela jménem zemí Evropské unie (EU) dohody s jednotlivými výrobci vakcín.10 Jde o těchto výrobců:

 • (2.2.1) AstraZeneca ve spolupráci s University of Oxford
 • (2.2.2) Janssen Research & Development, Inc. ve spolupráci s Johnson & Johnson
 • (2.2.3) Moderna, Inc. ve spolupráci s National Institutes of Health
 • (2.2.4) Pfizer ve spolupráci s BioNTech
 • (2.2.5) Sanofi ve spolupráci s GSK Protein Sciences *
 • (2.2.6) CureVac *

(2.3) Po prostudovaní11 dostupných studií můžeme zodpovědně prohlásit:

 • (2.4) Vakcíny na bázi virového vektoru od společností [2.2.1]12 AstraZeneca ve spolupráci s University of Oxford (USA, Velká Británie) a [2.2.2]13 Janssen Research & Development, Inc. ve spolupráci s Johnson & Johnson (USA) jsou nadizajnované a přímo vyprodukované na embryonálních buněčných liniích z potracených lidských plodů [2.2.1: T-Rex-293 (RRID: CVCLD585)14; 2.2.2: PER.C6 / tetra (RRID: CVCLG704)15, HEK293-hACE2 (RRID: CVCL_0063)16].
 • (2.5) RNA vakcíny od společností [2.2.3]17 Moderna, Inc. ve spolupráci s National Institutes of Health (USA) a [2.2.4]18 Pfizer ve spolupráci s BioNTech (Německo, USA) jsou podrobovány ověřovacím testem na embryonálních buněčných liniích z potracených lidských plodů [2.2.3: HEK293 (RRID: CVCL0063)19, HEK293 / 17 (RRID: CVCL1926)20; 2.2.4: HEK293 (RRID: CVCL_0063)].

(2.6) Pro uvedené typy vakcín [2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4] informujeme naše členy-farmaceuty, že tyto vakcíny jsou v souladu s metodikou tvorby Registru svědomí repugnantných liečiv21 zařazené do stupně repugnance22 "⊗ Nikdy nevydávat"23 s RSR klasifikací" ➄ Vyvinuté neetickým způsobem "24. Vyzýváme proto naše členy-farmaceuty i všech farmaceuty dobré vůle, aby si při jejich vydávání uplatnili výhradu svědomí a zároveň seznámili pacienty o možnosti využití vakcín, které jsou v rámci Evropské unie nasmlouvané a nejsou eticky sporné.

 • (2.7) Proteinová vakcína od společnosti [2.2.5]25 Sanofi ve spolupráci s GSK Protein Sciences (Francie, USA) a RNA vakcína od společnosti [2.2.6]26 CureVac (Německo) nebyly sice nadezignované ani přímo vyprodukované na embryonálních buněčných liniích z potracených lidských plodů - a proto jsme je v odstavci 2.2 zvýraznili - ale dodnes nám nejsou známy postupy ověřovacích testů, kterým jsou podrobovány, a proto není vyloučeno, že na této úrovni vývoje využívají embryonální buněčné linie z potracených lidských plodů.

(2.8) Pro uvedené typy vakcín [2.2.5, 2.2.6] informujeme naše členy-farmaceuty, že tyto vakcíny jsou v souladu s metodikou tvorby Registru svědomí repugnantních léčiv zařazené do stupně repugnance "◎ Doporučujeme nevydat"27, přičemž jsme je zatím neklasifikovali podle RSR klasifikace. Proto doporučujeme našim členům-lékárníkům i všem lékárníkům dobré vůle, aby po vlastním odborném a morálním posouzení zvážily uplatnění výhrady ve svědomí při jejich vydávání.

(2.9) Odborová organizace První lékárnické odbory28 zajistí právní ochranu svých členů při uplatňování si výhrady ve svědomí při výdeji takových eticky sporných vakcín. Případné uchazeče o členství prosíme, aby se obrátili se svými otázkami na svedomie@lzz.sk.

(2.10) Pro vakcínu od společnosti [2.2.6] CureVac poznamenáváme, že při detekci exprese mRNA byla použita vůbec první kultivovaná lidská buněčná kultura (imortalizovaná a rakovinová) z roku 1951 označena jako HeLa (RRID: CVCL_0030)29 vypěstována z buněk karcinomu 31leté Afro-Američanky, Henrietty Lacks, matky pěti dětí, která zemřela na endocervikální adenokarcinom vyvolaný lidským papillomavirusem (rakovina děložního čípku). Tato, podobně jako mnohé jiné pro medicínský výzkum významné lidské buněčné kultury vznikly bez vědomí či souhlasu jejich původce.

(2.11) Tuto informaci - v kontextu jiných a závažnějších - uvádíme jako memento výzvy pro všechny zdravotnické pracovníky, aby pacienta ani v těchto těžkých časech - dokud vážně neohrožuje sebe či jiných - nezbavovaly jeho práva poskytnout či odmítnout udělení informovaného souhlasu s úkony, které na něm má zdravotník vykonávat. ***

(2.12) Také připomínáme, že v kulturní společnosti má pacient právo žádat od zdravotnického pracovníka i takové informace, které mu pomohou zvážit etickou povahu lékařského úkonu či farmaceutického přípravku, který má být na něm či na jemu blízké osobě proveden či použit. Vyplývá to i z Etického kodexu zdravotnického pracovníka, kde se uvádí, že: "Zdravotnický pracovník respektuje pacienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy i povinnostmi včetně odpovědnosti za své zdraví."30

(2.13) Lékař, aplikující vakcínu vyprodukovanou na jakýchkoliv lidských embryonálních buněčných liniích by pacientovi neměl zamlčet. Přestože jsou vakcíny čištěny od obsahu buněčného odpadu, který vznikl poté, co byl virus na buňkách namnožen, tak stopy po fragmentech lidské DNA ("residual cell-substrátu DNA") potraceného lidského plodu jsou jednoznačně ve vakcíně stále přítomné.31

(2.14) Dokonce WHO s touto skutečností počítá a určuje maximální limity DNA fragmentů ve vakcínach.32 Kromě etického, je tu ale také zdravotní aspekt vlivu DNA na imunitní systém a to tak, že ovlivňují TLR (Toll-like receptory) zapojené do zánětlivých procesů, což je aktuálně ve stádiu zkoumání.33

III. ODŮVODNĚNÍ

"Pokud to dělají se zeleným stromem, co se stane se suchým?" (Lk 23,31)

(3.1) Pro pochopení naší naléhavé výzvy je třeba si uvědomit, že při vývoji embryonálních buněčných linií nešlo jen o jeden náhodný, bezpodmínečný či historicky vzdálený potrat, který se nás dnes už netýká. Totiž pokud se podíváme na problematiku využívání, resp. v případě lékárníků vydávání vakcín produkovaných na embryonálních liniích, tak se nám vykonávané morální zlo z minulosti, může jevit mnohem přítomněji, než jsme zpočátku předpokládali.

(3.2) Bohužel při vývoji první embryonální buněčné linie WI-3834 bylo na počátku šedesátých let minulého století potracených až 22 lidských plodů.35 Ve stejném období byla kultivovaná embryonální buněčná linie MRC-536. Na těchto dvou liniích je dodnes množen virus zarděnek, který je součástí vakcín používaných při povinném očkování i na Slovensku.37 Obě tyto buněčné linie jsou v katalozích označovány jako "konečné" ( "finite cell lines"), tzn. že je znám maximální možný počet dělení populace, který se pohybuje kolem 50 pasáží. Po dosažení tohoto limitu - zvaného také Hayflickův limit - buňky konečných kultur hynou. I proto byla v roce 1977 kultivovaná další - jakoby záložní - embryonální buněčná linie IMR-9038. Výzkumníci si pečlivě vybírali vhodné lidské plody podle přísných kritérií tak, aby IMR-90 byla svou charakteristikou co nejpodobnější předchozím dvěma buněčným liniím a sami vědci deklarovali, že měla být pouze jednou z mnoha v biodepozitáři amerického Národního institutu pro výzkum stárnutí a obecné buněčné biologie.39 V roce 1973 byla kultivovaná embryonální buněčná linie HEK-29340, kterou katalogy řadí k tzv. transformovaným, jelikož byla transfekovaná adenovirem typu 541, což znamená, že vědci buňky transfekovaných geneticky modifikovali, přičemž mimo jiné prodloužili jejich životnost. Zdůrazňujeme, že číslo "293" z jejího označení je pořadové číslo experimentu s buňkami z potracených lidských plodů. V roce 1985 byla kultivovaná další embryonální buněčná linie PER.C642 a z téhož potraceného plodu i HER 91143. V roce 2015 čínští vědci představili embryonální buněčnou linii Walvax-244, která má sloužit pro celou Čínu jako čistě produkční buněčná linie pro výrobu vakcín. Podobně jako u IMR-90 vědci před jejím vývojem "hodnotili" 9 lidských plodů "vhodných na potrat" ​​podle předem stanovených kritérií tak, aby se co nejvíce podobaly plodem potracených při vývoji buněčných linií WI-38 a MRC-5. Na základě výsledků tohoto hodnocení si za základ této nové buněčné linie vybrali plicní buňky zdravého plodu potraceného ve 3. měsíci gestačního věku. Zarážející ale je, že v roce publikování této studie (2015) čínští vědci zároveň uvedli, že k vývoji této embryonální buněčné linie se rozhodli proto, že na čínském trhu je v prodeji "historická" buněčná linie MRC-5 pouze v pasážích 32 a 33, přičemž podle Čínské farmakopédie je "33. pasáž při MRC-5 poslední dělení, které může být ještě použito k produkci viru "45.

(3.3) Jinými slovy - "historické" a "tradiční" konečné buněčné linie sloužící k výrobě vakcín, které byly desítky let považovány za "zlatý standard", se "míjejí". Najednou naše spolupráce se špatným využíváním takových vakcín přestává být až tak vzdálená v čase.

(3.4) Dávnější příklad osudu embryonální buněčné linie IMR-90 a tento příklad z nedávné minulosti týkající se linie Walvax-2 potvrzují, že ve vědeckých sférách a v plánování farmaceutických společností existují jasné, prokazatelné a trvalé snahy nejen pokračovat ve využívání embryonálních buněčných linií pocházejících z intencionálne potracených lidských plodů, ale z důvodu "opotřebení" už jednou kultivovaných "historických" linií i zakládat stále nové embryonální buněčné linie pocházející z předem naplánovaných, dobře připravených a promyšlených selektivních potratů jinak zdravých lidských plodů.

(3.5) Dodejme, že k listopadu 2009 používalo 87 vědeckých institucí ve 24 zemích světa více než 1071 jedinečných lidských embryonálních buněčných linií i na jiné než vakcinační účely46, a že kromě těchto buněčných linií, které můžeme označit jako "rodičovské", existují i ​​jejich " následnické ", resp. "dceřiné" buněčné linie odvozené od těchto rodičovských. Tak například WI-38 má k dnešnímu dni registrovaných 13 dceřiných buněčných linií, MRC-5 jich má 142, IMR-90 zas 34, HEK-293 až 398, zatímco PER.C6 pouze jednu a Walvax-2 a HER 911 nemají ani jednu registrovanou dceřinou líniu.47 Dceřiné linie se vytvoří vždy, když výzkumníci chtějí použít částečně upravené vlastnosti původní buněčné linie ve specifickém výzkumu či v jiné aplikační praxi. ***

(3.6) Co si jako společnost "objednáme", vědci nám "dodají". Pokud budeme bez výhrad - ba horší, bez výčitek svědomí - pokračovat v používání vakcín produkovaných na embryonálních buněčných liniích pocházejících z potracených lidských plodů - hoc bychom využívali pouze potraty uskutečněné desetiletí dozadu, jejich důsledky žijí "invitro "dodnes - výzkumníkům a farmaceutickým společnostem dáváme vědomou objednávku na to, aby dnes, tady a teď pokračovali v tom, co v současnosti nemáme problém odsoudit jako nemorální tehdy, jestliže se to odehrávalo v minulosti.

(3.7) Dříve či později nás toto naše rozhodnutí může doběhnout. Proto je právě teď, když se celosvětově koncentruje vědecký svět na řešení jednoho medicínského problému, je nejvhodnější čas vyslat takto zainteresovaným vědcům jasný a ohromující signál, že naše společnost prahne po vědě, která respektuje život každého člověka od jeho početí až po přirozenou smrt nyní v současnosti a i v budoucnosti.

V Bratislavě 18. 12. 2020

Mgr. Veronika Cagáňová,

předseda správního kolegia o. z.

Lékárníci za život - Slovensko

Originál: lzz.sk

Více:

Zdroje:
1⬆ John, T. J. – Dharmapalan, D.: The moral dilemma of the polio eradication programme. Indian Journal of Medical Ethics. 2019, IV(4), 294-297. Dostupné on-line.
2⬆ AstraZeneca COVID-19 DNA Vaccine vs Pfizer and Moderna (mRNA Vaccines), MedCram. Medical Lectures Explained Clearly. Dostupné on-line a vo video formáte.
3⬆ Segal, Y. – Shoenfeld, Y.: Vaccine-induced autoimmunity: the role of molecular mimicry and immune crossreaction. Cell Mol Immunol. 2018, 15(6), 586-594. https://doi.org/10.1038/cmi.2017.151.
4⬆
Iwasaki, A. – Yang, Y.: The potential danger of suboptimal antibody responses in COVID-19. Nature Reviews Immunology. 2020, 20(6), 339-341.https://doi.org/10.1038/s41577-020-0321-6.
5⬆
Ahmad, A. – Rehman, M. U. – Alkharfy, K. M.: An alternative approach to minimize the risk of coronavirus (Covid-19) and similar infections. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020, 24, 4030-4034. Dostupné on-line.
6⬆
Olaimat, A. N. – AOLYMAT, I. – AL-HOLY, M. et al.: The potential application of probiotics and prebiotics for the prevention and treatment of COVID-19. Npj Science of Food. 2020, 4(1). https://doi.org/10.1038/s41538-020-00078-9.
7⬆
Vitamin D and COVID 19: The Evidence for Prevention and Treatment of Coronavirus (SARS CoV 2), MedCram – Medical Lectures explained Clearly. 10, 12, 2020. Dostupné on-line.
8⬆
Jain, A. – Chaurasia, R. – Sengar, N. S. et al.: Analysis of vitamin D level among asymptomatic and critically ill COVID-19 patients and its correlation with inflammatory markers. Sci Rep 10, 20191 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-77093-z.
9⬆ Beran, J.: Inosin pranobex a jeho možnosti v prevenci a v léčbě akutní respirační virové infekce včetně COVID-19 – odpovědi na dotazy zdravotnických pracovníků. Dostupné on-line.
10⬆ Stratégia v oblasti vakcín proti koronavírusu. Dostupné on-line.
11⬆
Cagáňová, V.: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína? Dostupné on-line. Alebo pozri súbor dát on-line.
12⬆
van Doremalen, N., Lambe, T. et al.: ChAdOx1 nCoV-19 vaccine prevents SARS-CoV-2 pneumonia in rhesus macaques. Nature 586, 578–582 (2020).https://doi.org/10.1038/s41586-020-2608-y.
13⬆
Tostanoski, L. H. – Wegmann, F. – Martinot, A. J. et al.: Ad26 vaccine protects against SARS-CoV-2 severe clinical disease in hamsters. Nat Med 26, 1694–1700 (2020).https://doi.org/10.1038/s41591-020-1070-6
14⬆
T-REx-293 (RRID:CVCL_D585) podľa katalógu Cellosaurus na Expasy.org. Dostupné on-line.
15⬆ PER.C6 (RRID:CVCL_G704) podľa katalógu Cellosaurus na Expasy.org. Dostupné on-line.
16⬆ HEK293T (RRID:CVCL_0063) podľa katalógu Cellosaurus na Expasy.org. Dostupné on-line.
17⬆ Corbett, K. S. – Edwards, D. K. – Leist, S. R. et al.: SARS-CoV-2 mRNA vaccine design enabled by prototype pathogen preparedness. Nature 586, 567–571 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2622-0.
18⬆ Vogel, A. B. – Kanevsky, I. – Che, Y.: A prefusion SARS-CoV-2 spike RNA vaccine is highly immunogenic and prevents lung infection in non-human primates. bioRxiv  (2020).https://doi.org/10.1101/2020.09.08.280818.
19⬆
HEK293T (RRID:CVCL_0063) podľa katalógu Cellosaurus na Expasy.org. Dostupné on-line.
20⬆ HEK293T/17 (RRID:CVCL_1926) podľa katalógu Cellosaurus na Expasy.org. Dostupné on-line.
21⬆ Register svedomiu repugnantných liečiv. Elektronický pokračujúci zdroj. Vyd. Lekárnici za život – Slovensko, IČO: 51957175, Reg.č.: VVS/1-900/90-54487. ISSN 2644-6219. Dostupné on-line.
22⬆ Stupeň repugnancie je podľa odseku 2.4.2 Metodiky tvorby RSR liečiv „miera etickej spornosti, ktorá má ovplyvňovať konanie farmaceuta a farmaceutického laboranta“ ako členov o. z. Lekárnici za život pri výdaji liečiv a prípravkov pacientovi. Dostupné on-line.
23⬆ Do stupňa repugnancie „⊗ Nikdy nevydávať“ sa podľa ods. 2.4.2.4 Metodiky tvorby RSR liečiv „zaradia prípravky, ktoré sú vyslovene v rozpore s Etickým kódexom lekárnika za život podľa Čl. III stanov LzŽ-SVK. Do tohto stupňa sa zaradia najmä prípravky, ktoré majú hlavný účel zabrániť počatiu alebo vyvolať či spôsobiť potrat. Ide najmä o intravaginálne či intrauterinné inzerty, o spermicídne prípravky v rôznych formách a urgentné kontraceptíva. Do tohto stupňa sa zaradia tiež také očkovacie látky, ktoré boli vyvinuté neetickým spôsobom a súčasne majú na Slovensku alternatívu vo forme očkovacej látky vyvinutej eticky prijateľným spôsobom...“ A podľa ods. 2.4.2.4.1.: „Členstvo v združení zaväzuje jeho členov prípravky v tejto skupine nevydávať pri žiadnej indikácii.“ Dostupné on-line.
24⬆ Do kategórie RSR klasifikácie „➄ Vyvinuté neetickým spôsobom“ sa podľa Metodiky tvorby RSR liečiv „zaradia prípravky, pri ktorých je ich spornosť využitia daná ani nie tak ich účinkom na telo človeka, ako ich neetickým spôsobom prípravy výrobcom. Ide predovšetkým o také očkovacie látky, pri výrobe ktorých  boli použité bunky umelo potratených ľudských plodov v rôznych štádiách ich ešte prenatálneho vývoja“. Dostupné on-line.
25⬆ Sanofi joins forces with U.S. Department of Health and Human Services to advance a novel coronavirus vaccine. Dostupné on-line.
26⬆ Rauch, S. – Roth, N. – Schwendt, K. et al.: mRNA based SARS-CoV-2 vaccine candidate CVnCoV induces high levels of virus neutralizing antibodies and mediates protection in rodents. bioRxiv (2020). https://doi.org/10.1101/2020.10.23.351775.
27⬆ Do stupňa repugnancie „◎ Odporúčame nevydať“ sa podľa ods. 2.4.2.2 Metodiky tvorby RSR liečiv „zaradia lieky či zdravotnícke pomôcky s tendenciou podporovať antikoncepčnú mentalitu v spoločnosti a lieky či  zdravotnícke pomôcky či prostriedky, ktorými sa mení význam sexuálneho aktu, narušuje sa partnerská intimita či sa podporuje uzatváranie sa heterogénnych sexuálnych partnerov voči ich danej schopnosti  splodiť týmto spoločným sexuálnym aktom život. Zaradia sa sem najmä prípravky bariérovej či lokálnej antikoncepcie,  ktoré nemôžu súčasne brániť počatiu aj spôsobiť potrat, a to aj napriek tomu, že tieto  druhy antikoncepcie sú vo všeobecnosti považované za ‚menšie zlo‘ spomedzi plejády mnohých druhov antikoncepčných prípravkov. Do tohto stupňa sa zaradia tiež také očkovacie látky, ktoré boli vyvinuté neetickým spôsobom, a teda pri výrobe ktorých boli použité bunky potratených plodov, aj keď nemajú v súčasnosti na Slovensku eticky prijateľnú alternatívu.“ A podľa ods. 2.4.2.2.1: „Rozhodnutie o vydaní či  nevydaní produktu v tejto skupine ponechávame na svedomí jednotlivých farmaceutov.“ Dostupné on-line.
28⬆Prvé lekárnické odbory. IČO: 52715418, reg.č.: VVS/1-2200/90-3317. Dostupné on-line.
29⬆
HeLa (RRID:CVCL_0030) podľa katalógu Cellosaurus na Expasy.org. Dostupné on-line.
30⬆ Zákon č. 578/2004 Z. z. – Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dostupné on-line
31⬆
Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, 154th Meeting. FDA. Food and Drug Administration. November 8, 2018. p. 33. Dostupné on-line. Ďalej: Vaccine Ingredients — DNA. Children's Hospital of Philadelphia. Dostupné on-line. Ďalej: Neporent, L.: What Aborted Fetuses Have to Do With Vaccines. 2. 2. 2015, ABC News. Dostupné on-line.
32⬆ WHO: Guidelines on the quality, safety, and efficacy of biotherapeutic protein products prepared by recombinant DNA technology. Dostupné on-line.
33⬆ Shao, J. – Gao, F. – LIN, H-J et al.: Short-Fragment DNA Residue from Vaccine Purification Processes Promotes Immune Response to the New Inactivated EV71 Vaccine by Upregulating TLR9 mRNA. PLOS ONE. 2016, 11(4). Dostupné on-line.
34⬆ WI-38 (RRID:CVCL_0579) podľa katalógu Cellosaurus na Expasy.org. Dostupné on-line.
35⬆ Hayflick, L. – Moorhead, P. S.: The Serial Cultivation of Human Diploid Cell Strains, Experimental Cell Research, 1961, 25, str. 591. Dostupné on-line.
36⬆ MRC-5 (RRID:CVCL_0440) podľa katalógu Cellosaurus na Expasy.org. Dostupné on-line.
37⬆ Cagáňová, V.: Etické kontroverzie vzniku, vývoja, pestovania a použitia embryonálnych bunkových kultúr z potratených ľudských plodov v očkovacích látkach. Dostupné on-line. Alebo pozri súbor dát on-line.
38⬆ IMR-90 (RRID:CVCL_0347) podľa katalógu Cellosaurus na Expasy.org. Dostupné on-line.
39⬆ Nichols, W. W. – Murphy, D. G. – Cristofalo, V. J. – Toji, L. H. – Greene, A. E. – Dwight, S. A.: „Characterization of a new human diploid cell strain, IMR-90“. Science  01 Apr 1977: Vol. 196, Issue 4285, str. 60-63. DOI: 10.1126/science.841339. Dostupné on-line.
40⬆ HEK293 (RRID:CVCL_0045) podľa katalógu Cellosaurus na Expasy.org. Dostupné on-line.
41⬆ NCBI_TaxID; 28285; Adenovirus 5 [E1A/E1B]
42⬆ PER.C6 (RRID:CVCL_G704) podľa katalógu Cellosaurus na Expasy.org. Dostupné on-line.
43⬆ 911 (RRID:CVCL_1K15) podľa katalógu Cellosaurus na Expasy.org. Dostupné on-line.
44⬆ Walvax-2 (RRID:CVCL_5J50) podľa katalógu Cellosaurus na Expasy.org. Dostupné on-line.
45⬆ Ma, B. – He, L-F. – Zhang, Y-L et al.: Characteristics and viral propagation properties of a new human diploid cell line, walvax-2, and its suitability as a candidate cell substrate for vaccine production. In: Hum Vaccin Immunother. 2015 Apr; 11(4): s. 998–1009. Dostupné on-line.
46⬆ Löser, P. – Schirm, J. – Guhr, A. et al.: Human Embryonic Stem Cell Lines and Their Use in International Research. Stem Cells. 2010 Feb; 28(2): 240–246. Dostupné on-line.
47⬆ K jednotlivým počtom dcérskych bunkových línií sme dospeli tak, že sme spočítali bunkové línie označené ako „child“ podľa katalógu Cellosaurus na expasy.org uvedené pri bunkových líniách vystupujúcich ako „parent“. Zoznam dcérskych línií vybraných embryonálnych bunkových línií z potratených ľudských plodov registrovaných v katalógu expasy.org k 17. 12. 2020 sme publikovali a je dostupný on-line.

AGE, array( 'columnName' => 'gui_pages.wsw1', )); ?>

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 13 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života