Curcumin, Glutathion, Resveratrol a Astaxanthin jsou čtyři z nejsilnějších antioxidantů, které kdy byly objeveny

 

 

 

- Curcumin

- Glutathion s Resveratrolem

- Astaxanthin

 

Ing. Zdeněk Rozehnal

Antioxidanty jsou přirozeně se vyskytující sloučeniny, které hrají důležitou roli v podpoře lidského zdraví. Kromě živin můžete získat antioxidanty z různých zdrojů stravy, zejména z čerstvých produktů. Organické ovoce a zelenina jsou nejlepšími zdroji antioxidantů, spolu s jedlými bylinkami a kořením. A vzhledem k jejich významu v lidské stravě, můžete nyní dostat svou denní dávku antioxidantů z doplňků stravy (1).

Jednou z hlavních funkcí antioxidantů je obrana zdravých buněk před škodlivými molekulami zvanými volné radikály. Tyto nestabilní, vysoce reaktivní druhy jsou vedlejšími produkty normálních buněčných procesů. Když se nechají akumulovat, volné radikály napadají důležité biomolekuly, jako je DNA, proteiny, sacharidy a lipidy, a způsobují rozsáhlé poškození buněk (2). Protože antioxidanty jsou jediné sloučeniny, které mohou neutralizovat oxidační stres, tělo potřebuje dostatek antioxidantů, aby vyrovnalo svou produkci volných radikálů.

Kromě intracelulárních reakcí může vznik volných radikálů vyvolat také vystavení vnějším prvkům, jako jsou toxické chemikálie, těžké kovy a další látky znečišťující životní prostředí (3). Protože tyto typy stresorů jsou nevyhnutelné, živé organismy jsou přirozeně vybaveny antioxidačním obranným systémem, který jim umožňuje prosperovat navzdory přítomnosti ohrožení v jejich bezprostředním okolí.

Astaxanthin

Význam tohoto antioxidačního obranného systému je zřejmý z toho, jak se v přírodě daří sladkovodní mikrořase Haematococcus pluvialis. Tento jednobuněčný mikroorganismus přežívá v drsném prostředí díky produkci antioxidantu známého jako Astaxanthin (4). Silný mrchožrout volných radikálů, schopnost astaxanthinu chránit se proti oxidačnímu stresu je prý bezpříkladná, zastiňuje dokonce i schopnost vitaminu C a dalších silných antioxidantů karotenoidů (5).

Antioxidanty hrají podobnou roli v rostlinách, zvířatech i u lidí. Například studie vědců zjistila, že antioxidační enzymy poskytují rostlinám jako okurka určitou míru tolerance vůči solnému stresu (6). Při vysokém solném stresu produkují okurky volné radikály jako součást své normální stresové reakce. Zároveň se přizpůsobují zvýšením aktivity určitých antioxidačních enzymů, které tyto škodlivé molekuly neutralizují. Tato adaptace zajišťuje jejich přežití.

U zvířat přispívají antioxidanty k přežití také tím, že chrání před oxidačním stresem způsobeným environmentálními stresory. Příkladem stresoru je nadměrné teplo, které spouští tvorbu vysokých hladin volných radikálů a zvyšuje náchylnost drůbeže k infekcím (7). Studie zveřejněná v časopise Antioxidanty zjistila, že zvýšení antioxidačního statusu kuřat doplněním o antioxidanty zlepšuje jejich celkové zdraví, snášenlivost stresu a imunitní reakci (8).

U lidí je také nesmírně cenná ochranná funkce antioxidantů, zejména pro udržení optimálního zdraví. Výzkumy ukazují, že oxidační stres způsobený nadměrnou produkcí volných radikálů souvisí s předčasným stárnutím a vážnými zdravotními problémy (9, 10). Vzhledem k tomu, že lidé jsou neustále vystaveni spouštěcím mechanismům životního prostředí a v důsledku normálních tělesných funkcí neustále vytvářejí volné radikály, potřebuje lidské tělo robustní antioxidační obranný systém, který se vypořádá s oxidačním stresem.

Lidský antioxidační obranný systém se skládá z enzymatických a neenzymatických antioxidantů, které společně chrání zdravé buňky před poškozením volnými radikály (11). Enzymatické antioxidanty jsou hlavními antioxidanty, které se nacházejí ve vašich plicích a které poskytují značnou ochranu před znečišťujícími látkami přítomnými ve vzduchu, který dýcháte (12). Tyto antioxidanty působí tak, že stabilizují, rozkládají nebo inaktivují volné radikály různými chemickými reakcemi (13).

Glutathion

Mezitím neenzymatické antioxidanty jako glutathion působí samostatně nebo ve spolupráci s enzymatickými antioxidanty. Glutathion je hlavním rozpustným antioxidantem v buňkách a je často nazýván „hlavním antioxidantem“. Silná chemická látka přirozeně produkovaná vaším tělem, Glutathion působí jako kofaktor několika detoxikačních enzymů, jako je glutathionová peroxidáza a glutathion-S-transferáza. Kofaktor pomáhá katalyzovat biochemické reakce a transformace (14).

Kromě glutathionu pocházejí z vaší stravy také neenzymatické antioxidanty. Mezi příklady neenzymatických antioxidantů patří vitaminy A, C a E a rostlinné polyfenoly a pigmenty (15). Polyfenoly jsou třídou sloučenin s mnoha zdraví podporujícími vlastnostmi, které se běžně vyskytují v rostlinných potravinách. Kromě toho, že slouží jako antioxidanty, některé polyfenoly také dávají jedlým rostlinám jejich charakteristickou barvu (16).

Tři z nejsilnějších antioxidantů, které byste měli přidat do svého jídelníčku

Spousta antioxidačních polyfenolů byla vědci rozsáhle studována, ale žádný více než Kurkumin, Glutathion a Resveratrol. Žlutý pigment nalezený v kurkumě (Curcuma longa) – pravděpodobně nejsilnější léčivé bylině známé člověku – Kurkumin je dobře známý pro své mnohé zdravotní výhody a silné antioxidační vlastnosti (17).

Proto se nelze divit, že Kurkumin je nejpoužívanější doplněk stravy ve Spojených státech.

Podle studií je Kurkumin jako silný antioxidant díky své schopnosti chránit se proti oxidačnímu stresu pomocí několika mechanismů. Mezi ně patří podpora aktivity různých antioxidačních enzymů, podpora přirozené chelace toxických kovů a mnoho dalšího (18).

Studie publikovaná v International Journal of Biochemistry & Cell Biology uvádí, že Kurkumin nejen pomáhá neutralizovat volné radikály, ale také pomáhá zbavit tělo těchto škodlivých molekul tím, že podporuje aktivity glutathion-S-transferázy (GST) a glutathion peroxidázy (GPx) (19). GST i GPx jsou klíčové pro antioxidační obranu vašeho těla.

Enzymatický antioxidant GST pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem tím, že hasí reaktivní molekuly s pomocí Glutathionu (20). Mezitím GPx pomáhá zbavit se sloučenin poškozujících buňky, jako jsou peroxidy, tím, že katalyzuje jejich detoxikaci, opět s pomocí Glutathionu. Tímto způsobem GPx jako součást vašeho antioxidačního obranného systému pomáhá chránit lipidy v buněčných membránách před oxidačním poškozením (21).

Různé typy volných radikálů produkovaných uvnitř vašeho těla mohou způsobit spoušť ve vašich buňkách. Reaktivní druhy kyslíku (ROS) jsou radikály obsahující kyslík, které vznikají buněčnými reakcemi zahrnujícími spotřebu kyslíku (22). Reaktivní druhy dusíku (RNS) jsou naopak molekuly odvozené od oxidu dusnatého, o kterých je známo, že se zaměřují na lipidy, DNA a proteiny (23).

Podle studie publikované v časopise Molecules může nadprodukce ROS a RNS vyčerpat váš antioxidační obranný systém a vést ke snížení aktivity enzymatických antioxidantů, jako jsou kataláza, GPx a superoxid dismutáza. Ale silný antioxidant jako kurkumin může pomoci odlehčit zátěž pro váš antioxidační obranný systém tím, že pomáhá uklízet ROS a RNS a podporuje aktivitu enzymatických antioxidantů (24).

Další vlastností Kurkuminu, která z něj dělá skvělý antioxidant, je jeho schopnost přirozeně chelátovat kovy. Kovy jsou dobře distribuovány v životním prostředí a expozice některým může vyvolat oxidační stres (25). Ale studie publikovaná v časopise Journal of Molecular Graphics & Modelling zjistila, že Kurkumin se proti tomu může chránit tím, že působí jako přírodní látka chelátující kovy (26).

Stejně jako Kurkumin, Resveratrol je polyfenol s pozoruhodnými antioxidačními aktivitami. Antitoxin přirozeně produkovaný určitými rostlinami, resveratrol lze nalézt v hojném množství ve slupce hroznů, jahod, arašídů a několika léčivých bylin. Resveratrol je považován za silný antioxidant, protože může účinně uklízet širokou škálu buněčných, lipidů a DNA poškozujících molekul, včetně peroxidu vodíku, oxidu dusičitého a superoxidových radikálů (27).

Podle studie zveřejněné v časopise Biomedicine & Pharmacotherapy, resveratrol je také schopen podporovat aktivitu různých antioxidačních enzymů a zároveň pomáhá zbavit tělo volných radikálů. Výzkumy biologických aktivit resveratrolu ukazují, že může podporovat výkon superoxid dismutase, GPx, GST a glutathion reduktázy (28).

Účinek Resveratrolu na Glutathion reduktázu je obzvláště pozoruhodný, protože tento antioxidační enzym je zodpovědný za udržování zásob redukovaného glutathionu v těle (29). Redukovaný Glutathion se nachází ve vysokých koncentracích v buněčných systémech a slouží jako kritický kofaktor v několika antioxidačních drahách. Redukovaný Glutathion také hraje hlavní roli v podpoře přirozené schopnosti vašeho těla detoxikovat (30).

Nejúčinnější formou (nejlepší vstřebatelnost) glutathionu je S-acetyl-L-G lutathion.

Zdravotní přínosy doplnění Kurkuminu, Glutathionu a Resveratrolu

Vzhledem k jejich schopnosti podporovat váš organismus antioxidační obranný systém, přidání potravin bohatých na kurkumin, glutathion a resveratrol do vašeho jídelníčku nebo doplnění doplňky stravy s těmito antioxidanty vám může pomoci udržet zdravé funkce mnoha orgánů a orgánových systémů.

Následují některé z úžasných zdravotních výhod, které nabízí Kurkumin, Glutathion a Resveratrol:

  • Podporují zdravé kardiovaskulární funkce – Jako silný antioxidant, kurkumin může pomoci chránit vaše cévy před oxidačním stresem, který může poškodit vaše cévy (31). Udržování zdravých cév je důležité pro podporu optimálního průtoku krve do vašeho srdce, mozku a dalších orgánů. Podle studie zveřejněné v časopise Preventive Nutrition and Food Science, doplnění s kurkuminem může také pomoci udržet zdravé hladiny krevního tlaku, které jsou již v normálním rozmezí (32). Mezitím, více studií ukazují, že glutathion a resveratrol může také podporovat zdravé srdce tím, že pomáhá udržovat zdravý krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi, které jsou již v normálním rozmezí (33, 34).
  • Podporují zdravé funkce mozku – Výzkum ukazuje, že mozek potřebuje značnou ochranu před oxidačním stresem kvůli své vysoké metabolické aktivitě (35). Kurkumin, glutathion a resveratrol, jsou silné antioxidanty, které pomáhají vášemu mozku v boji proti oxidačnímu poškození. Jak bylo prokázáno vědci UCLA ve studii z roku 2018, pravidelné užívání kurkuminu může podporovat zdravé kognitivní funkce, zejména pozornost a paměť (36). Klinické studie také ukazují, že dostatek glutathionu a resveratrolu má pozitivní vliv na mozkové oblasti zodpovědné za učení a paměť (37).
  • Podporují zdravé trávicí funkce – Podle studie zveřejněné v časopise Nutrients je kurkumin dobrý pro váš trávicí systém, protože podporuje vyvážené složení střevní mikroflóry. Ve skutečnosti bylo zjištěno, že kurkumin pomáhá prospěšným střevním mikrobům prospívat, jejichž funkce zahrnují podporu zdravého trávení a optimální vstřebávání živin (38, 39, 40). Podobně bylo prokázáno, že resveratrol podporuje zdravou střevní mikroflóru, stejně jako přirozenou produkci mucinů ve vašem těle. Muciny jsou základní bílkovinové složky vaší střevní bariéry (41).
  • Podporují zdravou funkci imunitního systému - Všechny typy buněk jsou náchylné k oxidačnímu stresu, dokonce i buňky imunitního systému. Studie ukazují, že oxidační stres může výrazně zhoršit funkci imunitních buněk (42). Udržování zdravých imunitních buněk jako součásti přirozené obrany organismu je nezbytné pro udržení optimálního zdraví. Silné antioxidanty, jako je glutathion, kurkumin a resveratrol, mohou pomoci chránit vaše imunitní buňky před poškozením volnými radikály, aby se mohly účinně bránit vnějším hrozbám.
  • Podporují zdravé kosti a klouby - Podle studie publikované v časopise BoneKey Reports může kurkumin svými antioxidačními účinky podporovat zdravé kosti (43). Zároveň bylo prokázáno, že resveratrol podporuje činnost osteoblastů, což jsou buňky, které tvoří kostní tkáň (44). Protože obě sloučeniny mají neuvěřitelné antioxidační vlastnosti, mohou také poskytnout tolik potřebnou ochranu kloubním tkáním, které jsou náchylné k oxidačnímu stresu a poškození (45). Proto je doplňování kurkuminu a resveratrolu skvělým způsobem, jak podpořit optimální zdraví kostí a kloubů.
  • Podporují zdravou a zářivou pleť - kožní buňky při plnění různých funkcí neustále produkují volné radikály. Výzkum však ukazuje, že tyto vysoce reaktivní molekuly jsou okamžitě neutralizovány enzymatickými a neenzymatickými antioxidanty, které udržují rovnováhu a zabraňují poškození pokožky (46). Oxidační stres je spojován nejen s předčasným stárnutím pokožky, ale také s mnoha kožními onemocněními (47). Zdravou a zářivou pleť si můžete snadno udržet podporou zdravého antioxidačního obranného systému pomocí silných antioxidantů, jako je kurkumin, glutathion a resveratrol.
  • Přirozeně zlepšují náladu - kurkumin se již dlouho používá v ájurvédské medicíně k podpoře pozitivní nálady. Výzkumy ukazují, že jeho pozitivní vliv má vědecký základ: Podle studie zveřejněné v časopise Frontiers in Psychiatry může kurkumin přirozeně zlepšovat náladu tím, že podporuje zdravé hladiny určitých chemických látek v mozku, které se podílejí na regulaci nálady (48). Mezitím bylo zjištěno, že resveratrol snižuje stresové pocity tím, že pomáhá udržovat zdravou hladinu Sirt1, proteinu, který se podílí na regulaci chování souvisejícího s náladou (49, 50).

CURCUMIN          GLUTATHION

     patent Meriva®      + RESVERATROL

90 cps                      90 cps

                       

   590,- Kč                   890,- Kč

ASTAXANTHIN

100 cps

29násobná absorpce kurkuminu Meriva®  - nejvyšší  biologická využitelnost kurkuminu

V randomizované, dvojitě zaslepené, zkřížené studii na lidech byla zkoumána relativní absorpce standardizované směsi kurkuminoidů a odpovídajícího lecitinového přípravku (Meriva). U obou přípravků byly použity klinicky ověřené dávky a byly hodnoceny plazmatické hladiny všech tří hlavních kurkuminoidů [kurkuminu (1a), demethoxykurkuminu (1b) a bisdemethoxykurkuminu (1c)].

Celková absorpce kurkuminoidů byla u přípravku Meriva přibližně 29krát vyšší než u odpovídající neformulované směsi kurkuminoidů, ale bylo možné detekovat pouze metabolity fáze 2 a plazmatické koncentrace byly stále výrazně nižší než koncentrace potřebné pro inhibici většiny protizánětlivých cílů kurkuminu. Pozoruhodné je, že fosfolipidová formulace zvýšila absorpci demethoxylovaných kurkuminoidů mnohem více než kurkuminu (1a), přičemž mezi přípravkem Meriva a odpovídající neformulovanou směsí kurkuminoidů byly významné rozdíly v plazmatickém profilu kurkuminoidů.

Hlavním kurkuminoidem v plazmě po podání přípravku Meriva tedy nebyl kurkumin (1a), ale demethoxykurkumin (1b), který je v mnoha protizánětlivých testech in vitro účinnějším analogem. Lepší vstřebávání a možná i lepší profil kurkuminoidů v plazmě by mohly být základem klinické účinnosti přípravku Meriva při dávkách výrazně nižších než u neformulovaných směsí kurkuminoidů.

Zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21413691/

S-Acetyl-L-Glutathion - nejvyšší  biologická využitelnost Glutathionu

Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání glutathionu.

Přidáním acetylové funkční skupiny do molekuly glutathionu byly překonány běžné problémy s absorpcí v trávicím traktu a díky tomu se glutathion dostává přímo do buněk.

Imunita - Glutathion - MUDr. David Frej

6:27

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 13 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života