Zánět v těle to je také přidaný cukr a rafinované sacharidy

- Pixabay

Barbora Nová

Konzumace příliš velkého množství přidaného cukru a příliš mnoha rafinovaných sacharidů může způsobit zánět ve vašem těle. To může vést k dalším zdravotním problémům. Můžete omezit zpracované potraviny a nápoje s přidanými cukry a také pravidelně cvičit a zvládat hladinu stresu.

Zánět je součástí přirozeného procesu hojení těla.

Během zranění nebo infekce tělo uvolňuje chemické látky, které ho pomáhají chránit a bojovat proti všem škodlivým organismům. To může způsobit zarudnutí, teplo a otok.

Některé potraviny, jako je cukr, mohou také způsobit zánět v těle, což je normální.

Konzumace příliš velkého množství zánětlivých potravin však může způsobit chronický zánět nízkého stupně. To může způsobit vážné zdravotní problémy, jako jsou srdeční choroby, cukrovka, rakovina a alergie (1, 2, 3, 4).

Následuje vše, co potřebujete vědět o roli cukru a zánětu v těle.

Příliš mnoho přidaného cukru je spojeno se zánětem

Několik studií na zvířatech prokázalo, že strava s vysokým obsahem přidaného cukru vede k obezitě, inzulínové rezistenci, zvýšené propustnosti střev a zánětu nízkého stupně (5).

Studie na lidech potvrzují souvislost mezi přidaným cukrem a vyššími zánětlivými markery. Konkrétně studie na 29 zdravých lidech zjistila, že konzumace pouhých 40 gramů přidaného cukru z jediné 375ml plechovky limonády denně vedla ke zvýšení zánětlivých markerů, inzulínové rezistence a LDL cholesterolu. Tito lidé měli také tendenci přibírat na váze (6).

Jiná studie u lidí s nadváhou a obezitou zjistila, že konzumace jedné plechovky běžné limonády denně po dobu šesti měsíců vedla ke zvýšení hladiny kyseliny močové, která je spouštěčem zánětu a inzulínové rezistence. U subjektů, které pily dietní limonády, mléko nebo vodu, nedošlo ke zvýšení hladiny kyseliny močové (7).

Pití sladkých nápojů může zvýšit hladinu zánětu. Navíc tento efekt může trvat značnou dobu.

Konzumace 50gramové dávky fruktózy způsobuje prudký nárůst zánětlivých markerů, jako je C-reaktivní protein (CRP), o pouhých 30 minut později. Kromě toho zůstává CRP vysoké po dobu více než dvou hodin (8).

Kromě přidaného cukru je konzumace příliš velkého množství rafinovaných sacharidů také spojena se zvýšeným zánětem u lidí (9, 10, 11).

V jedné studii vedla konzumace pouhých 50 gramů rafinovaných sacharidů ve formě bílého chleba k vyšší hladině cukru v krvi a zvýšení zánětlivého markeru Nf-kB (10).

Shrnutí:

 • Konzumace příliš velkého množství přidaného cukru a rafinovaných sacharidů je spojena se zvýšeným zánětem v těle, stejně jako s inzulínovou rezistencí a přibýváním na váze.

Jak přidaný cukr ovlivňuje vaše tělo

Konzumace nadměrného množství přidaného cukru a rafinovaných sacharidů způsobuje v těle několik změn, které pomáhají vysvětlit, proč strava s vysokým obsahem cukru může vést k chronickému zánětu nízkého stupně.

 • Nadměrná produkce AGE: Konečné produkty pokročilé glykace (AGE) jsou škodlivé sloučeniny, které vznikají, když se bílkoviny nebo tuky spojí s cukrem v krevním řečišti. Příliš mnoho AGE vede k oxidačnímu stresu a zánětu (12).
 • Zvýšená propustnost střev: Bakterie, toxiny a nestrávené částice potravy se mohou snadněji přesunout ze střeva do krevního oběhu, což může vést k zánětu (5, 13).
 • Vyšší "špatný" LDL cholesterol: Nadbytek LDL cholesterolu je spojován s vyššími hladinami C-reaktivního proteinu (CRP), markeru zánětu (6, 14).
 • Zvýšení hmotnosti: Strava bohatá na přidaný cukr a rafinované sacharidy může vést k přibývání na váze. Nadbytek tělesného tuku je spojován se zánětem, částečně kvůli inzulínové rezistenci (15).

Je důležité si uvědomit, že je nepravděpodobné, že by zánět byl způsoben samotným cukrem. K zánětu mohou vést i další faktory, jako je stres, léky, kouření a nadměrný příjem tuků (15).

Shrnutí:

 • Nadměrná konzumace přidaného cukru a rafinovaných sacharidů je spojena se zvýšenou produkcí AGE, propustností střev, LDL cholesterolem, zánětlivými markery a přibýváním na váze. Všechny tyto faktory mohou vyvolat chronický zánět nízkého stupně.

Přidaný cukr může vést k dlouhodobým zdravotním problémům

Pozorovací studie na lidech spojují vysoký příjem přidaného cukru a rafinovaných sacharidů s mnoha chronickými onemocněními, včetně srdečních chorob, rakoviny, cukrovky, obezity a dalších.

Nemocné srdce

Několik studií zjistilo silnou souvislost mezi konzumací sladkých nápojů a zvýšeným rizikem srdečních onemocnění (16).

Velká studie zahrnující více než 75 000 žen zjistila, že ty, které konzumovaly stravu s vysokým obsahem rafinovaných sacharidů a cukru, měly až o 98 % vyšší riziko srdečních onemocnění ve srovnání se ženami s nejnižším příjmem rafinovaných sacharidů (17).

To je pravděpodobně způsobeno dopadem konzumace cukru na rizikové faktory srdečních onemocnění, jako je zvýšený LDL cholesterol, zvýšený krevní tlak, obezita, inzulínová rezistence a zvýšené zánětlivé markery (16, 18).

Rakovina

Několik studií ukazuje, že lidé s vysokým příjmem cukru mohou být vystaveni vyššímu riziku vzniku rakoviny (19, 20, 21, 22).

Jedna studie zjistila, že když byly myši krmeny stravou s vysokým obsahem cukru, vyvinula se u nich rakovina prsu, která se pak rozšířila do dalších částí těla (3).

Jedna studie, která zkoumala stravu více než 35 000 žen, zjistila, že ty, které konzumovaly nejvíce sladkých potravin a nápojů, měly dvojnásobné riziko vzniku rakoviny tlustého střeva ve srovnání s těmi, které konzumovaly stravu s nejmenším množstvím přidaného cukru (20).

I když je zapotřebí dalšího výzkumu, předpokládá se, že zvýšené riziko rakoviny může být způsobeno zánětlivým účinkem cukru. Z dlouhodobého hlediska může zánět způsobený cukrem poškodit DNA a tělesné buňky (23).

Někteří odborníci se domnívají, že chronicky vysoké hladiny inzulínu, které mohou být důsledkem konzumace příliš velkého množství cukru, mohou také hrát roli ve vývoji rakoviny (24).

Cukrovka

Studie spojují zvýšenou spotřebu přidaného cukru s cukrovkou 2. typu (25, 26, 27, 28).

Velká analýza zahrnující více než 38 000 lidí zjistila, že pouhá jedna porce slazených nápojů denně byla spojena s o 18 % vyšším rizikem vzniku diabetu 2. typu (26).

Jiná studie zjistila, že zvýšení příjmu kukuřičného sirupu bylo silně spojeno s cukrovkou. Naproti tomu příjem vlákniny pomohl chránit před rozvojem cukrovky (27).

Obezita

Obezita je často označována jako zánětlivé onemocnění nízkého stupně. Konzumace příliš velkého množství přidaného cukru je spojena s přibýváním na váze a obezitou (29, 30).

Odborníci naznačují, že moderní strava, která má často vysoký obsah rafinovaných sacharidů a přidaného cukru, může vést k nerovnováze střevních bakterií. To může částečně vysvětlit rozvoj obezity (9).

Přehled 88 observačních studií zjistil, že vyšší příjem sladkých limonád byl spojen s vyšším příjmem kalorií, vyšší tělesnou hmotností a nižším příjmem dalších důležitých živin (31).

Jedna studie na myších zjistila, že strava s vysokým obsahem cukru působí proti protizánětlivým účinkům rybího tuku a podporuje obezitu (4).

Jiné nemoci

Vysoký příjem přidaného cukru a rafinovaných sacharidů je spojován s rozvojem dalších onemocnění, jako je onemocnění jater, zánětlivé onemocnění střev, mentální úpadek, artritida a další (2, 32, 33, 34).

Zejména nadměrná konzumace fruktózy je spojena s nealkoholickým ztučněním jater. Jak k tomu dochází, není zcela objasněno, ale předpokládá se, že je to způsobeno kombinací zvýšené propustnosti střev, přemnožení bakterií ve střevě a probíhajícího zánětu nízkého stupně (35).

Důkazy spojující cukr se zdravotními problémy jsou však většinou založeny na observačních studiích. Nemohou proto prokázat, že příčinou těchto zdravotních problémů byl samotný cukr (34).

Shrnutí:

 • Pozorovací studie spojují nadměrnou konzumaci přidaného cukru s rozvojem několika chronických onemocnění, jako je cukrovka, srdeční choroby, obezita a rakovina.

Přírodní cukr není spojen se zánětem

Je důležité si uvědomit, že existuje rozdíl mezi přidaným cukrem a přírodním cukrem, přičemž přidaný cukr je odstraněn z původního zdroje a přidán do potravin a nápojů, aby sloužil jako sladidlo nebo prodloužil trvanlivost.

Přidaný cukr se nachází většinou ve zpracovaných potravinách a nápojích, i když stolní cukr je také považován za přidaný cukr. Mezi další běžné formy patří kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy (HFCS), sacharóza, fruktóza, glukóza a kukuřičný cukr.

Mezi dospělými v západní populaci pochází přibližně 13 % celkových kalorií z přidaného cukru. To je vysoké číslo, vezmeme-li v úvahu, že se doporučuje, aby ne více než 5 % až 15 % kalorií pocházelo jak z pevných tuků, tak z přidaného cukru (36).

Nadměrné množství přidaného cukru a rafinovaných sacharidů je spojováno se zánětem (6, 9, 10).

Přírodní cukr však není spojován se zánětem. Ve skutečnosti může být mnoho potravin obsahujících přírodní cukry, jako je ovoce a zelenina, protizánětlivých (37).

Mezi přírodní cukry patří ty, které se přirozeně vyskytují v potravinách. Příkladem může být fruktóza v ovoci a laktóza v mléce a mléčných výrobcích.

Konzumace přírodních cukrů by neměla být důvodem k obavám. Je to proto, že při konzumaci a trávení v těle působí velmi odlišně než přidaný cukr.

Přírodní cukr se obvykle konzumuje v celých potravinách. Je tedy doprovázen dalšími živinami, jako jsou bílkoviny a vláknina, které způsobují pomalé vstřebávání přírodních cukrů. Stálé vstřebávání přírodního cukru zabraňuje prudkému nárůstu hladiny cukru v krvi.

Strava s vysokým obsahem plnohodnotných potravin, jako je ovoce, zelenina a celozrnné výrobky, může mít i další zdravotní výhody. Není třeba omezovat nebo se vyhýbat celozrnným potravinám (38, 39, 40).

Shrnutí:

 • Přidaný cukr, který je odstraněn z původního zdroje a přidán do potravin a nápojů, je spojen se zánětem. Přírodní cukr, který se nachází v celých potravinách, není.

Změny životního stylu mohou snížit zánět

Dobrou zprávou je, že určité změny životního stylu, jako je snížení příjmu sladkých a zpracovaných potravin, mohou vést ke snížení hladiny zánětu v těle (41).

Například konzumace fruktózy má vliv na zánět závislý na dávce. To znamená, že čím více jíte, tím větší je zánět v těle (42).

Kromě toho je sedavý způsob života, kouření a vysoká hladina stresu také spojovány s chronickým zánětem nízkého stupně (43, 44, 45).

Bylo však prokázáno, že pravidelná fyzická aktivita snižuje břišní tuk a zánětlivé markery u lidí (46).

Proto se zdá, že je možné snížit hladinu zánětu změnami ve stravě.

Jedna studie zjistila, že nahrazení zpracovaných potravin celými, nezpracovanými potravinami zlepšilo inzulínovou rezistenci, zlepšilo hladinu cholesterolu a snížilo krevní tlak, což vše souvisí se zánětem (47).

Jiná studie zjistila, že snížení spotřeby fruktózy zlepšilo zánětlivé krevní markery téměř o 30 % (41).

Následuje několik jednoduchých tipů, které vám pomohou snížit zánět:

 • Omezte zpracované potraviny a nápoje: Omezením nebo vyloučením těchto produktů přirozeně vyloučíte klíčové zdroje přidaného cukru, jako jsou limonády, koláče, sušenky a cukrovinky, stejně jako bílé pečivo, těstoviny a rýže.
 • Čtěte etikety na potravinách: Pokud si nejste jisti určitými produkty, zvykněte si číst etikety na potravinách. Dávejte pozor na přísady, jako je sacharóza, glukóza, kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy, maltóza a dextróza.
 • Vyberte si celozrnné sacharidy: Patří mezi ně oves, celozrnné těstoviny, hnědá rýže, quinoa a ječmen. Mají spoustu vlákniny a antioxidantů, které mohou pomoci kontrolovat hladinu cukru v krvi a chránit před záněty.
 • Jezte více ovoce a zeleniny: Ovoce a zelenina obsahují antioxidanty, vitamíny a minerály, které mohou chránit před záněty v těle a snižovat je.
 • Jezte hodně potravin bohatých na antioxidanty: Naplňte svůj talíř potravinami bohatými na antioxidanty, které přirozeně pomáhají působit proti zánětu. Patří mezi ně ořechy, semena, avokádo, tučné ryby a olivový olej.
 • Zůstat aktivní: Pravidelná fyzická aktivita, včetně aerobního i odporového cvičení, může pomoci chránit před přibýváním na váze a záněty.
 • Zvládání úrovně stresu: Naučit se zvládat hladinu stresu pomocí relaxačních technik a dokonce i cvičení může pomoci snížit zánět.

Shrnutí:

 • Nahrazení potravin a nápojů s vysokým obsahem přidaného cukru a rafinovaných sacharidů může pomoci snížit zánětlivé markery. Zahrnutí celých potravin do jídelníčku může také pomoci v boji proti zánětu.

Závěr

Důkazy potvrzují, že konzumace příliš velkého množství přidaného cukru a příliš mnoha rafinovaných sacharidů způsobuje zánět ve vašem těle.

Postupem času může zánět způsobený špatnými stravovacími návyky vést k několika zdravotním problémům, jako jsou srdeční choroby, cukrovka, onemocnění jater a rakovina.

Zánět však může být způsoben i mnoha dalšími faktory, včetně stresu, léků, kouření a nadměrného příjmu tuků (15).

Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste pomohli bojovat proti zánětu, včetně pravidelného cvičení a efektivního zvládání hladiny stresu.

Dále omezte zpracované potraviny a nápoje, vybírejte si plnohodnotné potraviny a omezte příjem přidaného cukru a rafinovaných sacharidů.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života