14 nejlepších vitamínů a doplňků stravy proti stárnutí

 

 

 

 

 

 

 

-  Pixabay

Barbora  Nová

Ačkoli je stárnutí nevyhnutelnou součástí života, většina z nás si chce co nejdéle udržet mladistvost. Stárnutí sami nezastavíte, ale můžete provést změny ve stravování a životním stylu, které zpomalí některé procesy stárnutí a sníží riziko onemocnění souvisejících s věkem. Proto se v tomto článku setkáte spíše s termíny jako "podpora zdravého stárnutí" než "boj proti stárnutí".

Mezi hlavní příčiny stárnutí patří nahromaděné poškození buněk způsobené reaktivními molekulami zvanými volné radikály a zkracování telomer, což jsou struktury umístěné na koncích chromozomů, které hrají důležitou roli při dělení buněk (1).

Dodržování stravy bohaté na živiny, pravidelné cvičení a vyhýbání se kouření a nadměrné konzumaci alkoholu jsou nejlepšími způsoby, jak podpořit zdravé stárnutí a zpomalit účinky stárnutí na váš organismus.

Vědci navíc identifikovali řadu látek, které mohou zpomalovat některé procesy stárnutí a pomáhat předcházet nemocem souvisejícím s věkem.

Následuje 14 doplňků stravy, které mohou pomoci zpomalit účinky stárnutí.

1. Kurkumin

Bylo prokázáno, že kurkumin - hlavní účinná látka kurkumy - má silné ochranné vlastnosti na buňky, které se připisují jeho silným antioxidačním účinkům.

Proces zvaný buněčná senescence nastává, když se buňky přestanou dělit. S přibývajícím věkem se senescentní buňky hromadí, což pravděpodobně urychluje stárnutí a progresi nemocí (2, 3).

Výzkum ukazuje, že kurkumin aktivuje určité bílkoviny, které pomáhají oddálit buněčnou senescenci a podporují dlouhověkost (4, 5).

Studie na zvířatech navíc ukazují, že kurkumin bojuje proti poškození buněk a výrazně prodlužuje délku života. Bylo prokázáno, že tato sloučenina oddaluje onemocnění související s věkem a také zmírňuje příznaky související s věkem (5, 6, 7).

Proto je příjem kurkuminu spojen se snížením rizika poklesu kognitivních funkcí souvisejících s věkem u lidí (8).

Příjem kurkuminu můžete nejlépe zabezpečit používáním doplňků stravy s kurkuminem. Nejúčinnější (biologická využitelnost) je italská patentovaná fytosomální verze s ochrannou známkou Meriva, která je již 2 roky na trhu v ČR.

Na prvním místě v tomto článku není náhodou, v USA je kurkumin nejprodávanějším doplňkem stravy ze všech.

Shrnutí:

 • Kurkumin je hlavní účinnou látkou kurkumy. Může zpomalovat stárnutí tím, že aktivuje určité bílkoviny a chrání před poškozením buněk.

2. Epigallokatechin galát

Epigallokatechin galát (EGCG) je dobře známá polyfenolová sloučenina koncentrovaná v zeleném čaji. Nabízí působivé zdravotní výhody, včetně snížení rizika vzniku některých druhů rakoviny a srdečních onemocnění (9, 10, 11).

Navíc tato sloučenina může podporovat dlouhověkost a chránit před nemocemi souvisejícími s věkem.

EGCG může působit tak, že obnovuje funkci mitochondrií v buňkách a působí na dráhy, které se podílejí na stárnutí. Vyvolává také autofagii, proces, při kterém tělo odstraňuje poškozený buněčný materiál (12).

Navíc může existovat souvislost mezi příjmem zeleného čaje a ochranou před stárnutím pokožky a také snížením hyperpigmentace způsobené ultrafialovým (UV) zářením (13, 14, 15).

Jeden z přehledů navíc ukazuje, že denní konzumace zeleného čaje může potlačovat stárnutí mozku aktivací nervových buněk a snižováním stresu (15).

EGCG můžete získat ve stravě pitím zeleného čaje nebo užíváním koncentrovaných doplňků stravy s extraktem ze zeleného čaje.

Shrnutí:

 • EGCG je polyfenolová sloučenina koncentrovaná v zeleném čaji, která může zlepšovat funkci mitochondrií a podporovat tak zdravé stárnutí. Navíc je konzumace zeleného čaje spojována se snížením rizika onemocnění a úmrtí.

3. Kolagen

S přibývajícím věkem se zpomaluje tvorba kolagenu - bílkoviny, která pomáhá udržovat strukturu pokožky -, což vede ke zrychlení projevů stárnutí, jako jsou vrásky.

Některé výzkumy potvrzují, že doplňování kolagenu může snížit známky stárnutí, včetně vrásek a suché pokožky (16).

Například 12týdenní studie na 72 ženách prokázala, že užívání doplňku stravy, který obsahoval 2,5 gramu kolagenu - spolu s několika dalšími složkami včetně biotinu - denně výrazně zlepšilo hydrataci, drsnost a pružnost pokožky (17).

Další studie na lidech ukazují, že kolagenové doplňky mohou zlepšit pružnost pokožky, redukovat vrásky, zvýšit hydrataci pokožky a zlepšit růst nehtů (16).

Ačkoli jsou tyto výsledky slibné, mnohé z těchto studií jsou financovány společnostmi, které kolagenové produkty vyrábějí, což může výsledky studií ovlivnit.

K dispozici je mnoho druhů kolagenových doplňků, včetně prášků a kapslí.

Shrnutí:

 • Kolagen je oblíbený doplněk stravy, který může pomoci předcházet stárnutí pokožky tím, že zvyšuje hladinu kolagenu v pokožce.

4. Koenzym Q10

Koenzym Q10 (CoQ10) je antioxidant, který produkuje vaše tělo. Hraje zásadní roli při tvorbě energie a chrání před poškozením buněk (18).

Výzkumy potvrzují, že hladina CoQ10 s věkem klesá. Bylo prokázáno, že jeho doplňování zlepšuje některé aspekty zdraví starších osob.

Například čtyřletá studie na 443 seniorech prokázala, že doplňování CoQ10 a selenu zlepšilo celkovou kvalitu života, snížilo počet návštěv v nemocnici a zpomalilo fyzické a duševní zhoršování (19).

Doplňky stravy s CoQ10 mohou působit tak, že snižují oxidační stres, což je stav charakterizovaný hromaděním volných radikálů, který urychluje proces stárnutí a vznik nemocí souvisejících s věkem (20).

Doplňky stravy s obsahem CoQ10 mohou navíc prospívat zdraví srdce tím, že snižují ztuhlost tepen, snižují krevní tlak a zabraňují hromadění oxidovaného cholesterolu v tepnách (21).

Shrnutí:

 • CoQ10 je antioxidant, který vaše tělo přirozeně produkuje. Jeho doplňování může zpomalit fyzický úpadek související s věkem a zlepšit kvalitu života především seniorů.

5. Nikotinamid ribosid a nikotinamid mononukleotid

Nikotinamid ribosid (NR) a nikotinamid mononukleotid (NMN) jsou prekurzory sloučeniny nikotinamid adenindinukleotidu (NAD+).

NAD+ se nachází v každé buňce v těle a podílí se na mnoha důležitých procesech, včetně energetického metabolismu, oprav DNA a genové exprese (22, 23).

Jeho hladina se s věkem snižuje. Tento pokles může souviset se zrychleným fyzickým úpadkem a nástupem nemocí souvisejících s věkem, jako je Alzheimerova choroba (23).

Výzkum navíc ukazuje, že prekurzory NAD+ NMN a NR pomáhají obnovit hladinu NAD+ a buněčné změny související s věkem (24).

Jednadvacetidenní studie na 12 mužích s průměrným věkem 75 let ukázala, že doplňování 1 gramu NR denně zvýšilo hladinu NAD+ v kosterním svalstvu a snížilo hladinu zánětlivých proteinů (25).

Další 30denní studie na myších i malém počtu lidí ve věku 45-60 let zjistila, že doplňky NMN významně prodloužily délku telomer v každé skupině. Zkracování telomer hraje ústřední roli v procesu stárnutí (26).

Přestože jsou tyto výsledky slibné, je třeba provést další výzkum NR a NMN u lidí (27).

Shrnutí:

 • Doplňování NMR a NR může pomoci zvýšit hladinu NAD+ v těle a zabránit genetickým změnám souvisejícím s věkem.

6. Krocin

Krocin je žlutý karotenoidní pigment, který se nachází v šafránu, oblíbeném a drahém koření, které se běžně používá v indické a španělské kuchyni.

Studie na lidech a zvířatech prokázaly, že krocin má mnoho zdraví prospěšných účinků, včetně protirakovinných, protizánětlivých, proti úzkosti, antidepresivních a proti cukrovce. Může také chránit před zhoršováním kognitivních funkcí souvisejících s věkem (28, 29).

Studie v laboratoři a hlodavcích ukazují, že krocin pomáhá předcházet poškození nervů souvisejícímu s věkem tím, že inhibuje tvorbu konečných produktů pokročilé glykace (AGE) a reaktivních forem kyslíku (ROS), což jsou sloučeniny, které přispívají k procesu stárnutí (30, 31).

Bylo také prokázáno, že krocin pomáhá předcházet stárnutí lidských kožních buněk tím, že snižuje zánět a chrání před poškozením buněk vyvolaným UV zářením (32, 33).

Vzhledem k tomu, že šafrán je nejdražší koření na světě, může být cenově výhodnější užívat koncentrovaný šafránový doplněk stravy.

Shrnutí:

 • Krocin, což je pigment obsažený v šafránu, může bojovat proti buněčnému poškození a snižovat zánět, a tím podporovat dlouhověkost a předcházet poklesu kognitivních funkcí.

7. Vitamin C

Vitamin C funguje v těle jako silný antioxidant, který pomáhá chránit buňky před oxidačním poškozením. Hraje také důležitou roli v imunitní funkci, regulaci zánětu a mnoha dalších procesech, které jsou nezbytné pro zdravé stárnutí (34).

Proto byste měli udržovat optimální příjem tohoto vitaminu, abyste podpořili zdraví a chránili se před stavy souvisejícími s věkem.

Například ve studii provedené na 80 dospělých osobách v průměrném věku 60 let dosahovali ti, kteří měli vyšší hladinu vitaminu C v krvi, lepších výsledků při řešení úkolů týkajících se pozornosti, soustředění, paměti, rozhodování, vybavování a rozpoznávání (35).

Vitamin C je také nezbytný pro zdraví pokožky. Jeho doplňování může zlepšit hydrataci pokožky, stimulovat tvorbu kolagenu a chránit ji před vznikem vrásek a předčasným stárnutím v důsledku vystavení slunečnímu záření (36).

Některé důkazy navíc ukazují, že doplňování vitaminu C zlepšuje imunitní funkce u starších osob (37).

Vzhledem k tomu, že u seniorů je riziko nedostatečné nebo nízké hladiny vitaminu C vyšší než u dospělých středního věku nebo mladších dospělých, mohou zvážit užívání doplňků stravy - zejména pokud je jejich strava chudá na potraviny bohaté na vitamin C, jako je ovoce a zelenina (35, 38).

Shrnutí:

 • Hladina vitaminu C je u seniorů běžně nízká. Příliš nízká hladina může poškodit zdraví a přispět k předčasnému stárnutí.

8-14. Další doplňky stravy proti stárnutí

Zdravé stárnutí mohou podpořit i následující doplňky stravy. Mějte však na paměti, že u každého z nich je třeba provést další výzkum na lidech.

8. Vitamin E

Vitamin E hraje důležitou roli v imunitní funkci a regulaci zánětu.

Některé důkazy potvrzují, že senioři potřebují pro udržení zdraví během procesu stárnutí více tohoto vitaminu než mladší dospělí (39).

Nicméně je potřeba vyhýbat se syntetické variantě, protože se objevily informace o její škodlivosti při dlouhodobém užívání.

9. Theanin

L-theanin je aminokyselina koncentrovaná v některých čajích, včetně zeleného čaje.

Některé výzkumy ukazují, že doplňování L-theaninu může přispět ke zlepšení mozkových funkcí u dospělých středního věku a k ochraně před věkem podmíněnou dysfunkcí jater, oxidačním stresem a záněty (40, 41, 42).

10. Rhodiola

Tato léčivá rostlina má silné protizánětlivé účinky.

Několik studií na zvířatech naznačuje, že rhodiola může přispívat k podpoře dlouhověkosti. Je však třeba provést další výzkum na lidech (43, 44).

11. Astragalus

Astragalus je bylina snižující stres používaná v tradiční čínské medicíně, přičemž může pomáhat v boji proti stárnutí tím, že snižuje oxidační stres, podporuje imunitní funkce, zabraňuje poškození buněk a aktivuje telomerázu, enzym, který udržuje délku telomer (45, 46).

12. Fisetin

Fisetin je flavonoidní sloučenina, která je považována za senoterapeutikum, což znamená, že může ničit senescentní buňky.

Studie na hlodavcích naznačují, že může snižovat počet senescentních buněk v tkáních, prodlužovat délku života a chránit před stárnutím mozku (47, 48).

13. Resveratrol

Resveratrol je polyfenolový antioxidant, který se nachází v hroznech, bobulovinách, arašídech a červeném víně a který může podporovat dlouhověkost aktivací určitých enzymů zvaných sirtuiny.

Studie na zvířatech ukazují, že tato sloučenina může prodloužit délku života. (49).

14. Sulforafan

Sulforafan je sloučenina síry koncentrovaná v brukvovité zelenině, jako je brokolice, o které je známo, že má silné protizánětlivé účinky.

Nedávné studie zjistily, že sulforafan prodlužuje životnost hlístů a zabraňuje srdečním problémům souvisejícím s věkem (50, 51).

Shrnutí:

 • Výzkumy uvádějí, že vitamin E, L-theanin, rhodiola, astragalus, fisetin, resveratrol a sulforafan mohou s přibývajícím věkem podporovat různé aspekty zdraví.

Závěr

Kromě dodržování zdravé stravy a životního stylu může užívání některých doplňků stravy pomoci zpomalit proces stárnutí a podpořit dlouhý a zdravý život.

Kurkumin, kolagen, CoQ10, krocin a vitamin C jsou jen některé z látek, u kterých byly prokázány silné podpůrné účinky při stárnutí.

Nicméně nejlepším způsobem, jak podpořit dlouhověkost a celkové zdraví, je pečovat o své tělo konzumací výživných potravin, pravidelným cvičením a snížením stresu.

OVĚŘENÉ PŘÍPRAVKY S CERTIFIKÁTY

kurkumin

šafrán

vitamin C

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 16 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života