Léčebné konopí zlepšuje kvalitu života lidí s chronickou bolestí a dalšími onemocněními

- Pixabay

Barbora Nová

Měření kvality života může být užitečné pro pochopení toho, jak léčebné konopí prospívá lidem. 

Mnoho lidí s bolestí související s rakovinou, chronickou bolestí nebo jinými zdravotními potížemi se obrací na léčebné konopí, aby zmírnilo jejich příznaky. Nová studie, publikovaná 9. května 2023 však zjistila, že konopné produkty mohou také zlepšit jejich celkovou kvalitu života.

K tomu může dojít i beze změny úrovně bolesti, uvedl dr. We i Du, spoluředitel Centra pro výzkum léčebného konopí Drexelovy univerzity ve Filadelfii, který se na nové studii nepodílel (1).

Pacienti mohou například na dotaz ohledně úrovně bolesti říci: "Mám velké bolesti, ale stále zvládám chodit do práce a užívat si čas s rodinou," uvedl.

Jindy může být úroveň jejich bolesti nízká, ale kvůli nemoci mohou mít potíže s fungováním v každodenním životě.

Několik běžných způsobů využití léčebného konopí

Léčebné konopí se dodává v mnoha formách, včetně sušených květů, olejů a poživatin, s různou silou a také s různým obsahem delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC), kanabidiolu (CBD) a dalších sloučenin.

Ve Spojených státech se počet účastníků programů léčebného konopí mezi lety 2016 a 2020 zvýšil 4,5krát. Někteří lidé mohou své příznaky zvládat také pomocí konopí získaného prostřednictvím legálního rekreačního trhu.

Některé dřívější výzkumy se zaměřily na to, jak dobře léčebné konopí zmírňuje specifické příznaky, jako je bolest nebo potíže se spánkem nebo pomáhá pacientům snížit užívání opioidních léků proti bolesti (2, 3).

Měření kvality života versus léčba bolesti

Autoři studie zveřejněné 9. května 2023 v časopise JAMA Net work Open se zaměřili na vliv léčebného konopí na kvalitu života pacientů v několika oblastech (4).

Dr. Du uvedl, že vzhledem k tomu, že symptomy pacientů nemusí být přesným odrazem jejich celkového fungování, mohou být výsledky hlášené pacienty, jako je kvalita života, užitečné pro pochopení toho, jak lékařské konopí lidem prospívá.

Ve studii vědci měřili kvalitu života související se zdravím u více než 3 100 australských pacientů, kteří byli v letech 2018 až 2022 léčeni léčebným konopím v síti specializovaných lékařských klinik.

Průměrný věk pacientů při první návštěvě studie byl 56 let, více než polovina z nich byly ženy a přibližně třetina byla zaměstnaná.

Nejčastějším důvodem užívání léčebného konopí byla chronická nenádorová bolest, kterou uvedly více než dvě třetiny pacientů. Menší počet pacientů užíval léčebné konopí kvůli nádorové bolesti, nespavosti a úzkosti.

Kromě toho byly nejčastějšími léky při první návštěvě opioidní a neopioidní léky proti bolesti, přičemž ty druhé užívala přibližně polovina pacientů. Někteří lidé uváděli také užívání antidepresiv, benzodiazepinů nebo jiných léků.

Vědci neuváděli údaje o užívání léků na konci studie, takže není známo, zda léčba léčebným konopím pomohla pacientům snížit užívání jiných léků.

Na konci sledovaného období bylo 80 % měsíčních předpisů na konopí vystaveno na produkty s převažujícím obsahem CBD, přičemž většina z nich byla užívána perorálně ve formě olejů nebo kapslí. Zbytek produktů obsahoval buď převažující THC, nebo rovnováhu THC a CBD.

"Velmi malá část pacientů užívala inhalační formy léčebného konopí," uvedl doktor Jas on Busse, DC, profesor anestezie a zástupce ředitele Centra Michaela G. DeGroota pro výzkum léčebného konopí na McMasterově univerzitě v Hamiltonu v kanadském Ontariu (5).

"To je v jistém smyslu uklidňující," uvedl, "protože když používáte tobolku naplněnou olejem, nepřijímáte na sebe žádné z potenciálních plicních poškození, která jsou pozorována při inhalaci konopí."

Kvalita života se zlepšila v řadě oblastí

V průběhu studie pacienti odpovídali na dotazník, který hodnotil kvalitu jejich života v řadě oblastí, včetně celkového zdraví, bolesti, fyzického fungování, duševního zdraví, sociálního fungování a úrovně energie.

Pacienti absolvovali kontrolní návštěvy přibližně každých 45 dní, celkem 15 návštěv během období studie. V průměru se však pacienti zúčastnili pouze pěti nebo šesti návštěv.

Dr. Busse zdůraznil, že ačkoli se tato studie zabývala spíše změnami v kvalitě života než snížením symptomů, jeden aspekt průzkumu se konkrétně týkal tělesné bolesti.

Po zahájení užívání léčebného konopí pacienti uváděli zlepšení kvality života ve všech oblastech. V jedné oblasti, tělesném fungování, se skóre pacientů zpočátku zvýšilo, ale pak se do konce období studie vrátilo na výchozí úroveň.

Změny v jednotlivých oblastech se pohybovaly v rozmezí od 6 do 18 bodů na stupnici od 0 do 100 bodů. Vědci napsali, že změna o 10 nebo více bodů by znamenala "klinicky významný rozdíl".

Dr. Busse vysvětlil, že zatímco některé aspekty kvality života se změnily o více než 10 bodů, jiné nikoliv a celkově nebyly změny příliš velké.

Nicméně "chronická bolest, kterou většina těchto pacientů trpí, je poměrně náročná na zvládání", řekl. "Nemáme mnoho skvělých léků. Místo toho máme spoustu různých možností léčby, které u některých lidí částečně fungují."

V souladu s tím zůstávalo po celou dobu studie skóre pacientů nižší než průměrné skóre kvality života u široké veřejnosti, ukázaly výsledky.

Studii financovala společnost Emyria, mateřská společnost Emerald Clinics, která provozuje kliniky, kde pacienti získávají léčebné konopí. Autor odpovědný za statistickou analýzu údajů je zaměstnancem společnosti Emyria.

Přínosy léčebného konopí převyšují jeho vedlejší účinky

Vědci také shromáždili informace o negativních vedlejších účincích, které pacienti pociťovali. Většina z nich byla buď mírná, nebo středně závažná, přičemž přibližně 3 % byla závažná.

Nejčastějšími vedlejšími účinky byly sedace (stav s navozenou sníženou úrovní vědomí docílený farmakologickými či jinými prostředky), ospalost, sucho v ústech, letargie, únava a závratě.

Nízké riziko závažných vedlejších účinků může být způsobeno tím, že si více pacientů vybírá produkty s převahou CBD, uvedl dr. Busse, protože "mnoho vedlejších účinků produktů z léčebného konopí je spojeno se složkou THC".

Celkově nám výsledky "dávají jisté uklidnění, že užívání těchto produktů - alespoň po dobu půl roku nebo někdy i déle - se nezdá být nijak zvlášť problematické, pokud jde o škodlivost," řekl.

Dr. Du, profesor a vedoucí katedry psychiatrie na Drexel University College of Medicine, uvedl, že jedním z omezení studie je, že je retrospektivní, což znamená, že vědci shromažďovali údaje o pacientech dodatečně.

Tento typ studie ztěžuje vědům kontrolu dalších faktorů, které mohou ovlivnit výsledky pacientů, v tomto případě kvalitu života.

Naproti tomu dr. Du provádí prospektivní studii, která se bude zabývat vlivem léčebného konopí na kvalitu života lidí s HIV, neuropatickou bolestí nebo posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD).

V této studii dr. Du a jeho kolegové provedou nábor pacientů a následně je budou dlouhodobě sledovat.

Dalším omezením nové studie je, že je pozorovací, bez srovnávací skupiny lidí, kteří léčebné konopí neužívali. Pacienti si také byli vědomi, že dostávají léčebné konopí, což může ovlivnit výsledky.

Kromě toho vědci uváděli změny v průměrných výsledcích, které vycházejí z různých odpovědí pacientů, přičemž někteří pacienti reagují na léčebné konopí dobře a jiní méně.

Dr. Busse uvedl, že by možná bylo snazší interpretovat výsledky, kdyby autoři uvedli procento pacientů, u nichž došlo ke zlepšení o 10 a více bodů.

Studie je však podle něj v souladu s podobnými observačními studiemi, ale účinky jsou větší, než jaké lze pozorovat u randomizovaných kontrolovaných studií.

Přesto výsledky potvrzují, "že pacienti pokračují v užívání produktů z léčebného konopí, protože přínosy převyšují vedlejší účinky," dodal.

Závěr

Nová studie měřila kvalitu života více než 3 100 pacientů, kteří byli léčeni různými formami léčebného konopí, včetně THC, CBD a produktů, které je kombinují.

Většina účastníků studie uvedla, že konopí užívá na chronickou nenádorovou bolest, zatímco menší počet užíval drogu na bolest při rakovině, nespavost a úzkost.

Obecně většina pacientů uváděla zlepšení kvality života ve všech oblastech, nicméně některé změny se v průběhu studie buď vrátily na výchozí úroveň, nebo nebyly klinicky významné.

Zkostnatělá EU pod vlivem farmalobby a proti lidem

V roce 2019 začal enormní tlak ze strany EU na eliminaci využívání konopí k léčebným účelům, protože začal klesat prodej chemických léků, které zakyselují organismus.

Evropská komise se pokusila v lednu 2020 na valném shromáždění OSN ve Vídni odhlasovat, že CBD (kanabinoidy) jsou psychotropní látka, ale to se ale tehdy nepodařilo.

Vadí z konopí nejen THC, ale už i CBD

V roce 2023, po třech letech v EU odhlasovali, navzdory všem vědeckým výzkumům, že CBD sice pomáhá, ale neví se, jestli to je bezpečná látka. Na základě toho přestali registrovat různé kombinace a receptury, ve kterých se kanabinoidy vyskytují.

Zákaz prodeje výrobků obsahujících CBD vychází z evropské směrnice, podle které jde o novou potravinu, u níž není řádně prozkoumán dopad na lidské zdraví.

Tento zákaz je politické rozhodnutí, které jde proti vědeckým závěrům, které se týkají kanabinoidů, že zlepšují kvalitu zdraví.

Je to jasný ekonomický záměr ve prospěch farmaceutických firem. Evropská komise tlačí na to, aby CBD bylo eliminováno proto, že to je podle ní látka, která má potenciálně nebezpečný účinek.

Co je CBD a jak se využívá?

CBD je látka, která se vyskytuje v konopí. Chemicky je příbuzná s THC, ale na rozdíl od THC nemá vliv na změny psychiky. Podle výzkumů má u člověka významné pozitivní neurologické efekty, přičemž se s CBD léčí mj. i některé vzácné typy epilepsie.

Lidé dlouhodobě využívají kanabinoidy ke zmírnění bolesti včetně neuropatické, k potlačení projevů úzkostí či depresí, na podporu imunity a ke zlepšení kvality spánku. Některým pacientům pomáhá také v léčbě cukrovky, Parkinsonovy choroby nebo při problémech s prostatou.

Rozdílné přístupy

Zajímavé je, že tato směrnice neplatí pro Německo a Francii, které mají výjimku.

Švýcaři v době, kdy měla Evropa schválenou hladinu THC 0,3 %, tak měli povoleno 1 %, v současnosti již mají vyšší hodnotu. CBD neomezují. Švýcaři pochopili, že aplikací těchto látek u lidí se zmenší objem finanční péče, která je nutná pro stárnoucí populaci. Dokonce jako jediný stát na světě mají v Ústavě zakotveno právo na hrazení přírodní léčby z veřejného zdravotního pojištění. Tomuto předcházelo referendum a 6ti leté zkušební období.

Ministerstvo zemědělství ČR

V přípravcích, které se prodávají v České republice, jsou různé koncentrace, ale je na nich napsáno dávkování. Dávka se tam pohybuje kolem 10–30 miligramů na den. Českých firem, které vyrábí a prodávají přípravky s CBD je přibližně stovka.

Ministerstvo zemědělství ČR argumentuje studií, kterou dělal někdo pod Evropskou komisí a při které laboratorním zvířatům aplikovali určité množství CBD a potom zkoumali stav jejich vnitřních orgánů. Ze studie vyplynulo, že zvířatům aplikovali 300 miligramů na den při jejich laboratorní váze kolem 500 gramů. Lze to přirovnat k tomu, jako bychom si do zeleninového salátu dali lžičku octa, který nám neudělá vůbec nic. Pokud toho octa ale vypijeme každý den pět litrů, tak už za měsíc budeme mít celou řadu zdravotních problémů.

Ministerstvo zemědělství ČR hrozí brzkým zákazem kanabinoidů, premiér prohlásil, že chce najít ještě jinou cestu. Tak uvidíme, jinak se  i v tomto vrátíme do doby temna.

Změna přístupu v USA

Spojené státy, které v historii tvrdě bojovaly proti aplikaci marihuany k léčebným účelům mají v současnosti povoleny prodej marihuany ve většině států.

O konopí - canabinoidy

- Pixabay

Bushka Bryndová

Canabinoidy jsou látky, které se v přírodě vyskytují pouze v rostlinách konopí. Systém jejich využívání živými organismy se nazývá kanabinoidní systém.

Ten existuje již přes 600 miliónů let a vyvinul se v dávných dobách ještě před příchodem dinosaurů. Neustále se vyvíjí a je přítomný ve všech vyšších živočišných druzích. Kanabinoidní systém má klíčový vliv na řadu životních funkcí včetně rozmnožování a příjmu potravy.

Vědecké práce provedené v posledních letech poukazují na to, že se kanabinoidní receptory nacházejí v centrální nervové soustavě a mnoha periferních tkáních včetně imunitního, reprodukčního a zažívacího systému, v sympatetických gangliích, hormonálních žlázách, tepnách, plicích a srdci, v oku a v kostech, zažívacím ústrojí a v pokožce. Předpokládá se, že se tento seznam v příštích letech ještě rozšíří a tím se i otevře cesta k výzkumu léčebných účinků kanabinoidů u dalších nemocí.

V minulosti byl hlavní důraz kladen na klinický výzkum účinnosti kanabinoidů pro léčení chronické bolesti a nervových poruch, ale dnes se již zkoumají i jejich účinky na léčbu nádorových onemocnění a chorob souvisejících s poruchami imunitního systému jako revmatická artritida, cukrovka, lupénka, roztroušená skleróza apod.

Další potenciál se skrývá v možnosti využití kanabinoidů pro léčbu alkoholové a drogové závislosti, Parkinsonovy nemoci a poškození paměti při Alzheimerově nemoci.

Popis funkce endocannabinoidového systému

V našem těle existuje vitálně důležitý systém, v jehož rámci působí účinné látky, které si náš organismus vyrábí přirozenou cestou a které je možno nahradit látkami obsaženými v konopí.

Tělo si vyrábí látky zvané endokanabinoidy, které se vážou na kanabinoidní receptory a jejich prostřednictvím působí na organismus. Tyto receptory nacházíme v různých orgánech i v kůži, ale především jsou koncentrované v mozku, ovšem mimo těch oblastí mozku, které jsou zodpovědné za respirační a kardiovaskulární funkce. Proto u léků na bázi kanabinoidů nehrozí riziko respiračních a kardiovaskulárních poruch, které jsou u řady jiných léků běžným vedlejším účinkem.

Jednou z látek, které se na výše zmíněné receptory vážou, je endokanabinoid anandamid. Anandamid poprvé izoloval Prof. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc. (nar. 1947) z Hebrejské university v Jeruzalémě v roce 1992.

Proč je endokanabinoidní systém tak důležitý?

Výsledky funkce kanabinoidních receptorů s léčebným přínosem zahrnují analgesii, uvolňování svalů, imunosupresi, protizánětlivý účinek, protialergický účinek, zlepšení nálady, stimulaci chuti k jídlu, antiemetický účinek, snížení nitroočního tlaku, bronchodilataci, neuroprotektivní a antineoplastický (protinádorový) účinek.

Endokanabinoidy mají ve srovnání s fytokanabinoidy získanými z konopí rozdílné chemické složení, ale působí podobně. Proto je možné vyrovnávat nedostatek těchto látek vyráběných přirozenou cestou v našem těle dodáním kanabinoidů z konopí. To také zjednodušeným způsobem vysvětluje léčebné působení konopí na celou řadu nemocí.

Endokanabinoidy zajišťují celou řadu životně důležitých funkcí včetně imunitního systému a regulují příjem potravy. Napomáhají organismu vyrovnávat se s fyziologickým, biochemickým i psychickým stresem, kterému je člověk vystavován okolím. Mají pozitivní vliv na schopnost člověka učit se novým poznatkům a vyrovnávat se s nimi. Endokanabinoidy podobně jako imunitní systém chrání organismus proti útokům na bázi proteinů.

Tyto látky nás také chrání proti nadměrné protizánětlivé reakci organismu způsobené akumulací volných radikálů v průběhu života, což je příčinou vzniku mnohých tzv. civilizačních nemocí postihujících především stárnoucí populaci. Hladinu endokanabinoidů v organismu můžeme stimulovat zvýšeným příjmem esenciálních mastných kyselin (omega 3 a 6), které najdeme v ideálním poměru pro lidský organismus např. v konopném oleji. Pokud je deficit již příliš velký, je možné pokusit se nahradit chybějící endokanabinoidy jejich přírodní obdobou z konopí. Synteticky vyráběné kanabinoidy se příliš neosvědčují, protože kanabinoidy na organismus působí v synergii (všechny společně) a pouze v rostlině je najdeme v  přirozené kombinaci potřebné k tomu, aby se projevil jejich plný léčebný účinek.

Všestranné konopí

Autorka článku Carolanne Wrightová je nutriční poradce. Nabourává zažitou asociaci konopí = marihuana, v článku přináší pohled do historie této pozoruhodné rostliny a také na její všestranné využití. Konopí je mimo jiné neuvěřitelný zdroj potravy. Američtí otcové zakladatelé si dle jejích slov uvědomovali jeho důležitost a aktivně ho pěstovali. Konopí je všestranně použitelné a ekologické, může sloužit jako palivo nebo při odstraňování toxického odpadu.

Carolanne Wrightová: Konopí. Slovo spojené s drogami a politickými spory. Ale průmyslové konopí má hodně daleko k marihuaně, neobsahuje téměř žádné THC. Tato rostlina slouží lidem už 4000 let – poskytuje vlákna na oblečení, provazy i k výrobě papíru.

Jde rovněž o neuvěřitelný zdroj potravy. Američtí otcové zakladatelé si uvědomovali důležitost konopí a aktivně ho pěstovali. Konopí je všestranně použitelné, je ekologické a použitelné jako palivo, může sloužit také při odstraňování toxického odpadu.

Vlastenecká rostlina

George Washington prohlásil: „Roste všude, je skvěle použitelné pro vítězství ve válce a pro fantastickou budoucnost Ameriky.“ Washington spolu s Thomasem Jeffersonem oceňovali hodnotu konopí jako tržní plodiny a podporovali jeho pěstování. Američané byli vyzývání, aby konopí pěstovali kvůli jeho houževnatosti a všestrannému použití. Dva z nejtypičtějších symbolů USA byly vyrobeny z konopí: první americká vlajka i Deklarace nezávislosti. Během druhé světové války vláda nutila farmáře, aby nahrazovali pěstované plodiny konopím, byl přitom využíván propagační film „Konopím za vítězství“ i dotace.

Pro ekonomickou prosperitu a ekologické zdraví

Poptávka po konopí na světovém trhu z něj udělala v současnosti tržní rostlinu. Nové technologie dokáží udělat z konopí měkké a odolné oblečení, biopalivo, izolační materiál, lehkou a silnou stavebninu i dlažební materiály, které vydrží staletí. Konopí je navíc výrazně ekologické. Odstraňuje ze vzduchu oxid uhličitý a produkuje kyslík - čímž nabízí praktické řešení globálního oteplování. Je neuvěřitelné, že 0,4 hektaru konopí vyprodukuje více kyslíku než 10 hektarů lesa.

Konopí může být také používáno pro biologicky rozložitelné plastické a stavební hmoty, které jsou „netoxické, nehořlavé, slisovatelné a odolné proti plísním,“ píše Scott Thill v článku „Deset zásadních důvodů, proč prolomit zákaz pěstování konopí v Americe“. Henry Ford vyrobil celou automobilovou karoserii z konopné pryskyřice a předvedl její odolnost tak, že se pustil do boční strany s kladivem, výsledek – nebylo nalezeno ani škrábnutí.

Konopí se snadno pěstuje v různých typech půdy, v různých podmínkách, je odolné vůči suchu i škůdcům. Neodebírá z půdy důležité živiny, ale vlastně ji obohacuje. Je možné ho efektivně využít při odstraňování toxického jaderného odpadu a při chemickém znečištění.

Potravina pro přežití

Konopí je také neuvěřitelná superpotravina. Skvělý zdroj bílkovin, nepostradatelných mastných kyselin, zinku, železa a hořčíku. Konopná semínka se jedla v dobách hladu i během dlouhých zámořských cest. Rostlina obsahuje vysoce kvalitní komplex proteinů. Na 65% těchto bílkovin je ve formě globulinu edestin, který podporuje imunitní systém. Dokonalý poměr mastných kyselin, které se nacházejí v konopném oleji, podporuje zdravou funkci mozku, opravuje poškozenou DNA a potlačuje záněty. Vysoký obsah vláken v semenech prospívá fungování zažívacího systému.

Slovy Thomase Jeffersona „konopí je první předpoklad pro zdraví a ochranu země“. Je neuvěřitelné, že v době ekonomické krize a ekologických katastrof je pěstování konopí v USA nezákonné, i když by snadno a efektivně vyřešilo mnoho z našich problémů.

Zdroj: https://wakeup-world.com/2012/11/19/encourage-prosperity-alleviate-famine-and-heal-the-environment-with-hemp/

Léčba astmatu konopím - Bushka Bryndová 

(dokument TV PRIMA)

Útěk před lékem Rick Simpson

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 13 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života