9 zdravotních výhod extraktu z houby Hericium erinaceus

- Pixabay

Barbora Nová

Lví hříva je velká bílá chlupatá houba, které při růstu připomíná lví hřívu. Obsahuje bioaktivní látky, které mají mnoho příznivých účinků na organismus, zejména na mozek, srdce a střeva.

Houba lví hříva, česky Korálovec ježatý, známá také jako Hericium erinaceus, Hou tou gu nebo Yamabushitake, má v asijských zemích, jako je Čína, Indie, Japonsko a Korea, léčebné a kulinářské využití (1).

Roste i v Česku (např. Žďárské vrchy a Beskydy), ale je chráněna a neměla by se sbírat.

Následuje devět zdravotních přínosů extraktu z Hericia erinaceus.

1. Hericium může chránit před demencí

Schopnost mozku růst a vytvářet nová spojení se s věkem obvykle snižuje, což může vysvětlovat, proč se u mnoha starších lidí zhoršují duševní funkce (2).

Studie zjistily, že houba lví hříva obsahuje dvě speciální sloučeniny, které mohou stimulovat růst mozkových buněk: hericenony a erinaciny (3).

Studie na zvířatech navíc zjistily, že lví hříva může pomáhat chránit před Alzheimerovou chorobou, degenerativním onemocněním mozku, které způsobuje postupnou ztrátu paměti.

Bylo totiž prokázáno, že houba lví hříva a její výtažky snižují příznaky ztráty paměti u myší a také zabraňují poškození neuronů způsobenému plaky amyloidu beta, které se v mozku hromadí během Alzheimerovy choroby (4, 5, 6).

Studie provedená v roce 2020 na lidech s mírnou formou Alzheimerovy choroby zjistila, že podávání 3 kapslí á 350 mg extraktu z Hericia (obsahující 5 mg účinné látky erinacinu A na gram extraktu) denně po dobu 49 týdnů významně zlepšilo výsledky kognitivních testů ve srovnání s placebem (7).

Schopnost houby Hericium erinaceus podporovat růst nervů a chránit mozek před poškozením souvisejícím s Alzheimerovou chorobou může vysvětlovat některé její příznivé účinky na zdraví mozku.

Shrnutí:

 • Houba lví hříva obsahuje sloučeniny, které stimulují růst mozkových buněk a chrání je před poškozením způsobeným Alzheimerovou chorobou.

2. Hericium pomáhá zmírnit mírné příznaky deprese a úzkosti

Až třetina lidí žijících ve vyspělých zemích má příznaky úzkosti a deprese (8, 9).

I když existuje mnoho příčin úzkosti a deprese, chronický zánět by mohl být jedním z hlavních faktorů, které k nim přispívají.

Výzkum na zvířatech zjistil, že extrakt z houby lví hříva má protizánětlivé účinky, které mohou snížit příznaky úzkosti a deprese u myší (10).

Jiné studie na zvířatech zjistily, že extrakt z Hericia může také pomoci regenerovat mozkové buňky a zlepšit fungování hipokampu, oblasti mozku, která zpracovává vzpomínky a emoční reakce (11, 12).

Vědci se domnívají, že zlepšení fungování hipokampu může vysvětlovat snížení úzkostného a depresivního chování u myší, které dostávaly tyto výtažky.

Jedna malá studie z roku 2010 na ženách v menopauze zjistila, že každodenní konzumace sušenek obsahujících houbu lví hříva po dobu 1 měsíce pomohla snížit pocity podráždění a úzkosti, které samy uváděly (13, 14).

Shrnutí:

 • Studie ukazují, že houba Hericium erinaceus může pomoci zmírnit mírné příznaky úzkosti a deprese.

3. Hericium může urychlit zotavení po poranění nervového systému

Nervový systém se skládá z mozku, míchy a dalších nervů, které se pohybují po celém těle. Tyto součásti spolupracují při vysílání a přenosu signálů, které řídí téměř všechny tělesné funkce.

Poranění mozku nebo míchy mohou způsobit různé nepříznivé zdravotní následky. Často způsobují ochrnutí nebo ztrátu duševních funkcí a jejich léčení může trvat dlouho.

Výzkum však zjistil, že extrakt z houby lví hříva může pomoci urychlit zotavení z těchto typů zranění tím, že stimuluje růst a obnovu nervových buněk (15, 16). 

Může také pomoci snížit závažnost poškození mozku po mrtvici.

Shrnutí:

 • Studie zjistily, že extrakt ze lví hřívy může urychlit zotavení po poranění nervového systému.

4. Hericium chrání před vředy v trávicím traktu

Vředy se mohou tvořit kdekoli v trávicím traktu, včetně žaludku, tenkého a tlustého střeva.

Žaludeční vředy obvykle způsobují dva hlavní faktory: přemnožení bakterie Helicobakter pylori a poškození slizniční vrstvy žaludku, které je často způsobeno dlouhodobým užíváním nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) (17).

Extrakt ze lví hřívy může chránit před vznikem žaludečních vředů tím, že potlačuje růst H. pylori a chrání sliznici žaludku před poškozením (18).

Několik starších studií zjistilo, že extrakt ze lví hřívy může zabránit růstu H. pylori (19, 20).

Jiná studie na zvířatech z roku 2013 zjistila, že extrakt ze lví hřívy je při prevenci žaludečních vředů vyvolaných alkoholem účinnější než tradiční léky snižující kyselost - a to bez jakýchkoli negativních vedlejších účinků (21).

Extrakt ze lví hřívy může také zmírnit zánět a zabránit poškození tkání v jiných oblastech střev. Ve skutečnosti mohou pomoci při léčbě zánětlivých střevních onemocnění, jako je ulcerózní kolitida a Crohnova choroba (22, 23, 24).

Studie provedená v roce 2016 na lidech s ulcerózní kolitidou zjistila, že užívání doplňku stravy z hub obsahujícího 14 % výtažku ze lví hřívy po 3 týdnech výrazně snížilo příznaky a zlepšilo kvalitu života (25).

Celkově výzkum ukazuje, že extrakt ze lví hřívy může pomoci potlačit vznik vředů v trávicím traktu.

Shrnutí:

 • Bylo prokázáno, že extrakt ze lví hřívy chrání před žaludečními a střevními vředy.

5. Hericium snižuje riziko srdečních onemocnění

Mezi hlavní rizikové faktory srdečních onemocnění patří následující:

 • obezita
 • vysoká hladina triglyceridů
 • velké množství oxidovaného cholesterolu
 • zvýšený sklon k tvorbě krevních sraženin

Výzkum ukazuje, že extrakt ze lví hřívy může některé z těchto faktorů ovlivnit a snížit riziko srdečních onemocnění.

Studie na potkanech a myších zjistily, že extrakt z houby lví hříva zlepšuje metabolismus tuků a snižuje hladinu triglyceridů (26).

Jedna studie z roku 2010 na potkanech krmených dietou s vysokým obsahem tuku, kterým byly podávány denní dávky extraktu ze lví hřívy, prokázala po 28 dnech o 27 % nižší hladiny triglyceridů a o 42 % nižší přírůstek hmotnosti (27).

Vzhledem k tomu, že obezita i vysoká hladina triglyceridů jsou považovány za rizikové faktory srdečních onemocnění, je to jeden ze způsobů, jak extrakty ze lví hřívy přispívají ke zdraví srdce.

Studie také zjistily, že extrakt z Hericia může pomoci zabránit oxidaci cholesterolu v krevním řečišti (28).

Oxidované molekuly cholesterolu mají tendenci ulpívat na stěnách tepen, což způsobuje jejich tvrdnutí a zvyšuje riziko infarktu a mrtvice. Snížení oxidace je prospěšné pro zdraví srdce.

Hericium navíc obsahuje sloučeninu zvanou hericenon B, která může snížit rychlost srážení krve a snížit riziko infarktu nebo mrtvice (29).

Shrnutí:

 • Studie naznačují, že výtažek ze lví hřívy může snižovat riziko srdečních onemocnění několika způsoby.

6. Hericium pomáhá zvládat příznaky cukrovky

Cukrovka je onemocnění, které vzniká, když je narušena schopnost organismu řídit hladinu cukru v krvi. Výsledkem je trvale zvýšená hladina cukru.

Chronicky vysoká hladina cukru v krvi nakonec způsobuje komplikace, jako jsou onemocnění ledvin, poškození nervů na rukou a nohou a ztráta zraku.

Houba lví hříva může být prospěšná při léčbě cukrovky tím, že zlepšuje regulaci hladiny cukru v krvi a snižuje některé z těchto vedlejších účinků.

Několik studií na zvířatech prokázalo, že lví hříva může způsobit výrazné snížení hladiny cukru v krvi u normálních i diabetických myší, a to i při denních dávkách pouhých 6 mg extraktu na kg tělesné hmotnosti (30, 31).

Jedním ze způsobů, jak lví hříva snižuje hladinu cukru v krvi, je blokování aktivity enzymu alfa-glukosidázy, který v tenkém střevě štěpí sacharidy (32).

Když je tento enzym blokován, tělo není schopno trávit a vstřebávat sacharidy tak efektivně, což vede ke snížení hladiny cukru v krvi.

Kromě snížení hladiny cukru v krvi může extrakt ze lví hřívy snížit diabetickou bolest nervů v rukou a nohou.

U myší s diabetickým poškozením nervů 6 týdnů každodenního podávání extraktu z Hericia výrazně snížilo bolest, snížilo hladinu cukru v krvi a dokonce zvýšilo hladinu antioxidantů (33).

Houba lví hříva vykazuje potenciál jako léčebný doplněk stravy pro diabetiky.

Shrnutí:

 • Houba lví hříva pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi a tlumit bolesti nervů.

7. Hericium může pomoci v boji proti rakovině

Rakovina vzniká, když se poškodí vaše DNA, což způsobí, že se vaše buňky nekontrolovaně dělí a množí.

Některé výzkumy naznačují, že houba lví hříva má díky několika svým jedinečným sloučeninám schopnost bojovat proti rakovině (34, 35).

Když se totiž extrakt z Hericia smíchá s lidskými rakovinnými buňkami ve zkumavce, způsobí, že rakovinné buňky rychleji odumřou. To bylo prokázáno u několika typů rakovinných buněk, včetně buněk rakoviny jater, tlustého střeva, žaludku a krve (36, 37, 38, 39).

Kromě toho, že extrakt ze lví hřívy zabíjí rakovinné buňky, bylo také prokázáno, že zpomaluje šíření rakoviny.

Jedna studie z roku 2013 na myších s rakovinou tlustého střeva zjistila, že užívání extraktu ze lví hřívy snížilo šíření rakoviny do plic o 69 % (40).

Jiná studie z roku 2014 zjistila, že extrakt ze lví hřívy je při zpomalování růstu nádorů u myší účinnější než tradiční léky proti rakovině, navíc má méně vedlejších účinků (41).

Shrnutí:

 • Studie ukazují, že extrakt ze lví hřívy může ničit rakovinné buňky a zpomalovat šíření nádorů.

8. Hericium snižuje zánět a oxidační stres

Chronický zánět a oxidační stres jsou považovány za hlavní příčiny mnoha moderních onemocnění, včetně srdečních chorob, rakoviny a autoimunitních poruch (42).

Výzkum ukazuje, že houba lví hříva obsahuje silné protizánětlivé a antioxidační sloučeniny, které mohou pomoci snížit dopad těchto onemocnění (43).

Studie z roku 2012, která zkoumala antioxidační schopnosti 14 různých druhů hub, zjistila, že Hericium má čtvrtou nejvyšší antioxidační aktivitu, a doporučila, aby byl považován za dobrý zdroj antioxidantů ve stravě (44).

Několik studií na zvířatech zjistilo, že extrakt ze lví hřívy snižuje markery zánětu a oxidačního stresu a může být užitečný zejména při léčbě zánětlivých střevních onemocnění, poškození jater a mrtvice (22, 45, 46).

Extrakt ze lví hřívy může také pomoci snížit některá zdravotní rizika spojená s obezitou, protože se ukázalo, že snižuje množství zánětu, který uvolňuje tuková tkáň (47).

Shrnutí:

 • Houba lví hříva obsahuje silné antioxidační a protizánětlivé látky, které mohou pomoci snížit dopad chronických onemocnění.

9. Hericium posiluje imunitní systém

Silný imunitní systém chrání tělo před bakteriemi, viry a dalšími původci nemocí.

Naopak slabý imunitní systém vystavuje tělo vyššímu riziku vzniku infekčních onemocnění.

Výzkumy ukazují, že houba lví hříva dokáže posílit imunitu tím, že zvyšuje aktivitu střevního imunitního systému, který chrání tělo před patogeny, jež se do střeva dostanou ústy nebo nosem (48).

Tyto účinky mohou být částečně způsobeny příznivými změnami střevních bakterií, které stimulují imunitní systém (49).

Jedna studie dokonce zjistila, že denní doplňování extraktu ze lví hřívy téměř čtyřnásobně prodloužilo život myší, kterým byla aplikována smrtelná dávka bakterií salmonely (50).

Imunitně posilující účinky extraktu ze lví hřívy jsou velmi slibné, ale tato oblast výzkumu se stále vyvíjí.

Shrnutí:

 • Ukázalo se, že houba lví hříva má imunitu posilující účinky, ale je třeba provést ještě mnoho dalších výzkumů.

Dávkování

Pro přípravky ze lví hřívy neexistuje standardní dávkování. Nejbezpečnější a nejpřínosnější množství závisí na faktorech, jako je váš věk, celkový zdravotní stav a kvalita doplňku stravy. O vhodném dávkování pro vás se můžete poradit s odborníkem.

Ve studii z roku 2020 se u lidí ve věku 50 let a starších s mírnými příznaky Alzheimerovy choroby výrazně zlepšily kognitivní funkce po užívání tří kapslí extraktu z Hericia o hmotnosti 350 mg denně po dobu 49 týdnů (7).

Podle studie z roku 2019 pomáhalo užívání tří kapslí á 400 mg extraktu denně po dobu 8 týdnů výrazně zmírnit deprese, úzkost a poruchy spánku u osob s nadváhou nebo obezitou. Pozoruhodné je, konstatuje studie, že po 8 týdnech suplementace Hericia erinaceus nenastal pokles účinku, protože zlepšení deprese, úzkosti a poruch spánku bylo zachováno  (51).

Shrnutí:

 • Nejúčinnější dávkování extraktu z Hericia závisí na faktorech, jako je váš věk, celkový zdravotní stav a kvalita extraktu.

Závěr

Bylo prokázáno, že houba lví hříva a její extrakty mají různé zdraví prospěšné účinky.

Výzkum zjistil, že lví hříva může chránit před demencí, zmírňovat mírné příznaky úzkosti a deprese a pomáhat napravovat poškození nervů.

Bylo také prokázáno, že má silné protizánětlivé, antioxidační a imunitu posilující schopnosti a že snižuje riziko srdečních onemocnění, rakoviny, vředů v trávicím traktu a cukrovky.

Hericium erinaceus

 90 kapslí á 500 mg

nejúčinnější dvojitý extrakt na trhu
jedině Superionherbs s garancí účinnných látek
 

Certifikát - níže

100% čistý extrakt, který neobsahuje plnidla ani konzervační látky
jsou použity rostlinné tobolky – vhodné i pro vegetariány a vegany
anglická farmaceutická kvalita

Dávkování:   

 • pro prevenci 1 - 2 kapsle denně minimálně 20 minut před a 30 minut po jídle.
 • extrakty z hub lze dle potřeby (zdravotního stavu) zkombinovat.
 • extrakt z kapsle (kapsle je dvojdílná) můžete vysypat a rozmíchat ve vlažné vodě.

Výrobce:       Pharmacopea, Anglie

110+ ZKUŠENOSTÍ

S EXTRAKTEM Z HOUBY HERICIUM

ZDE

(na konci stránky)

 

HERICIUM - video

  

Deriváty hericerinu aktivují pan-neurotrofickou dráhu v neuronech centrálního hipokampu

 

 

 

NDPIH - N-de fenylethyl isohericerin

 

BDNF - neurotrofický faktor odvozený z mozku

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Rozehnal

Nejnovější studie potvrzuje, že extrakty z houby Hericium erinaceus - Lví hřívy - posilují zdraví mozku, aneb západní medicína objevuje již objevené.

Po celém světě se houby využívají pro své kulinářské účely. Jsou vynikajícím zdrojem vitamínů a minerálů a díky nízkému množství sodíku, tuků a cholesterolu patří také mezi potraviny zdravé pro srdce.

A v případě houby Hericium erinaceus - pro svůj košatý vzhled je běžně označovaná jako lví hříva - může být také potravou pro mozek.

Ve studii zveřejněné 20. ledna 2023 v časopise Journal of Neurochemistry se vědci z australské University of Queensland spojili s kolegy z Jižní Koreje, aby zjistili, jak mohou sloučeniny v houbě Hericium ovlivňovat mozkové buňky.

Tato myšlenka není zcela nová; tradiční lékařské postupy v Asii a Indii jsou známé používáním lví hřívy již stovky let. Vědci chtěli pomocí moderních technik zjistit, jaký přínos by tyto houby mohly mít na mozkové buňky, a dosáhli povzbudivých výsledků.

Jak mohou extrakty ze lví hřívy pomoci zlepšit paměť

V této studii vědci konkrétně zjišťovali, zda sloučeniny přirozeně obsažené v Hericiu erinaceus mohou způsobit růst neuronů, základního typu buněk v mozku, a vytvářet nová spojení.

Pokud by se to podařilo, jedním z účinků by mohlo být zlepšení paměti.

Vědci začali tím, že z hub extrahovali sloučeninu zvanou N-de fenylethyl isohericerin (NDPIH). Po izolaci byl NDPIH a jeho derivát hericen A testován v laboratoři.

Testy byly prováděny na neuronech z hipokampu. Předpokládá se, že tato oblast mozku je zodpovědná za učení a vytváření vzpomínek.

Během laboratorních testů se hipokampální neurony zvětšily poté, co byly vystaveny působení NDPIH a hericenu A. Bylo také zjištěno, že tyto buňky mají větší růstové kužely.

Neuron má tvar trochu podobný stromu, jehož hlavní buněčné tělo funguje jako kmen a od něhož se větví nástavce zvané dendrity a axony. Tyto rozvětvené části komunikují s větvemi dalších blízkých neuronů, které v podstatě fungují jako cesta pro veškerou chemii v mozku.

Růstový kužel je shluk vláskovitých vláken na koncích těchto větví. Můžete si je představit jako podobná nadýchaná bílá semínka na hlavičce pampelišky. Na neuronu tato vlákna "cítí" signály z jiných neuronů, takže když dendrity a axony mozkové buňky rostou, rostou směrem k jiným neuronům, a ne nahodile.

Když vědci zjistili, že sloučeniny ze lví hřívy způsobují, že hipokampální neurony mají větší růstové kužely, byli výsledkem nadšeni. Znamenalo to, že neurony nejen rostou, ale rostou efektivněji a vytvářejí více spojení.

Kromě laboratorních testů provedli vědci také paměťové testy na myších, kterým byly tyto sloučeniny podávány. V některých testech byly myši opakovaně vystaveny jednoduchému bludišti, zatímco v jiných testech mohly myši zkoumat nové i známé objekty.

V obou testech výsledky ukázaly, že myši, kterým byly podávány výtažky ze lví hřívy, vykazovaly lepší prostorovou paměť než jejich protějšky v kontrolní skupině.

Dr. Kalipada Pahan, profesor neurologie, biochemie a farmakologie na Rush University Medical Center v Chicagu, na zveřejněnou studii prohlásil: "Houba lví hříva je vhodná pro stimulaci růstu nervových vláken. Byla široce studována a řada studií prokázala, že je dobrá pro vývoj mozku a smyslů a růst neuritů".

"Ukázalo se, že je užitečná při poranění míchy, traumatických poraněních mozku a také při některých onemocněních, jako je např. Alzheimerova a Huntingtonova choroba."

Autoři studie

Ramón Martínez-MármolYeJin ChaiJacinta N. ConroyováZahra KhanSeong-Min HongSeon Beom KimRachel S. GormalDae Hee LeeJae Kang LeeElizabeth J. CoulsonováMi Kyeong LeeSun Yeou Kim

Studie poprvé publikována na onlinelibrary.wiley.com 20. ledna 2023

Abstrakt studie

Tradiční léčivá houba Hericium erinaceus je známá pro zvýšení regenerace periferních nervů prostřednictvím cílení neurotrofické aktivity nervového růstového faktoru (NGF). Zde jsme vyčistili a identifikovali biologicky nové aktivní sloučeniny z H. erinaceus na základě jejich schopnosti podporovat růst neuritu v hipokampálních neuronech. N-de fenylethyl isohericerin (NDPIH), isoindolininová sloučenina z této houby, spolu s hydrofobním derivátem hericenem A, byly vysoce účinné při podpoře rozsáhlého růstu axonů a větvení neuritů v kultivovaných hipokampálních neuronech i v nepřítomnosti séra, což demonstrovalo silnou neurotrofickou aktivitu. Farmakologická inhibice tropomyosinové receptorkinázy B (TrkB) ANA-12 pouze částečně zabránila neurotrofické aktivitě indukované NDPIH, což naznačuje potenciální souvislost s BDNF signalizací. Zjistili jsme však, že NDPIH aktivoval ERK1/2 signalizaci v nepřítomnosti TrkB v buňkách HEK-293T, což je účinek, který nebyl citlivý na ANA-12 v přítomnosti TrkB. Naše výsledky ukazují, že NDPIH působí prostřednictvím komplementární neurotrofické dráhy nezávislé na TrkB s konvergující následnou aktivací ERK1/2. Myši krmené surovým extraktem Hericium erinaceus a hericenem A také vykazovaly zvýšenou expresi neurotrofinů a následnou signalizaci, což vedlo k významně zvýšené paměti hipokampu. Hericene A proto působí prostřednictvím nové pan-neurotrofické signální dráhy, což vede ke zlepšení kognitivního výkonu.

Úvod

Neurotrofiny jsou skupinou molekul, které podporují přežití neuronů, růst neuritu a dendritické větvení prostřednictvím vazebné specificity pro konkrétní tropomyosinové receptorové kinázy (Trk) a p75 neurotrofinové receptory (Kaplan & Miller, 2000). Rodina neurotrofinů savců se skládá z nervového růstového faktoru (NGF), neurotrofického faktoru odvozeného z mozku (Ip et al., 1993) (BDNF), neurotrofinu 3 (NT3) a neurotrofinu 4/5 (NT4/5) (Chao, 2003; Ip a kol., 1993). Neurotrofiny NGF i BDNF se také vážou na receptor p75, který, když je exprimován společně s Trk receptory, může podporovat jeho interakce ligandů s vysokou afinitou a zvýšenou trofickou signalizaci, což vede k přežití neuronů, růstu neuritu a synaptogenezi (Kaplan & Miller, 2000). Zejména BDNF je vysoce exprimován v dospělém centrálním nervovém systému (CNS) a je kriticky důležitý pro funkci neuronů umístěných v oblastech mozku, které se podílejí na získávání paměti, jako je hipokampus a kůra (Allen et al., 2011). BDNF a jeho receptor TrkB jsou nezbytné pro dlouhodobou potenciaci, Hebbův mechanismus posilující synaptický výstup v reakci na vysokofrekvenční stimulační vlak, stejně jako učení (Allen et al., 2011; Minichiello a kol., 1999).

Dysfunkce BDNF dráhy byla spojena s několika poruchami mozku, včetně Alzheimerovy choroby (Allen a kol., 2011), schizofrenie (Xiu a kol., 2009), Huntingtonovy choroby (Zuccato & Cattaneo, 2009) a Rettova syndromu (Zuccato & Cattaneo, 2009 ). Není divu, že neurotrofiny a jejich receptory byly identifikovány jako cíle pro terapeutickou léčbu řady neurodegenerativních a neurologických poruch (Nagahara & Tuszynski, 2011). Léčba založená na exogenních neurotrofinech však selhala v klinických studiích z různých důvodů, včetně krátkého poločasu rozpadu, špatné propustnosti hematoencefalické bariéry (BBB) a účinků mimo cíl (Chan et al., 2017; Nagahara & Tuszynski, 2011).

Alternativní intervence, které zvyšují endogenní hladiny BDNF nebo zvyšují aktivitu TrkB prostřednictvím životního stylu anebo botanických doplňků, jsou také oblastí velkého zájmu. Pokračující úsilí je vyvíjeno na identifikaci sloučenin odvozených z přírodních zdrojů. Tradiční čínská medicína poskytuje lákavý zdroj potenciálních botanických léků, přičemž několik běžných léků pocházejících z čínského lékopisu bylo používáno po tisíciletí po celé Asii a Indii kvůli jejich terapeutickému nebo jedovatému farmakologickému profilu.

Slibná nootropní houba, známá svým neurotrofickým profilem, je Hericium erinaceus, známá také pod názvem jako lví hříva, která se paradoxně používala k léčbě nesouvisejících onemocnění, jako jsou bolesti žaludku a jako profylaktická léčba rakoviny (Kim et al., 2013). Několik studií zaznamenalo silné neurotrofické účinky spolu s identifikací mnoha bioaktivních složek, včetně polysacharidů, erinacinů, hericerinů, alkaloidů, steroidů a mnoha dalších (Brandalise et al., 2017; Friedman, 2015). Je zajímavé, že hericenony a erinaciny mohou účinně překračovat hematoencefalickou bariéru (Hu et al., 2019) a vykazovat neuroprotektivní účinky jak in vitro, tak in vivo na zvířecích modelech poranění periferních nervů (Wong et al., 2012) a v podmínkách mozku včetně mrtvice (Hazekawa et al., 2010) a Alzheimerovy choroby (Friedman, 2015; Kawagishi & Zhuang, 2008; Mori a kol., 2011).

Bylo prokázáno, že sloučeniny odvozené z extraktů H. erinaceus podporují syntézu a sekreci NGF (Kawagishi et al., 1996; Lai a kol., 2013; Mori a kol., 2009; Raman a kol., 2015; Zhang et al., 2015) a jednat cestou TrkA zahrnující aktivaci MEK/ERK a PI3K/Akt (Haure-Mirande et al., 2017; Phan et al., 2014). Neuroprotektivní účinky zprostředkované NGF/TrkA se však zaměřují převážně na neurony v periferním nervovém systému (Ustun & Ayhan, 2019). V nedávné době bylo navrženo, že extrakt H. erinaceus také ovlivňuje dráhu BDNF v buněčné linii lidského astrocytomu 1321 N1 (Rupcic et al., 2018), v mozku myší (Chiu et al., 2018) a podporuje zvýšení cirkulujících hladin pro-BDNF u lidí (Vigna et al., 2019). Je tedy možné, že extrakt H. erinaceus může ovlivnit centrální neuronální funkci závislou na TrkB.

Abychom tuto myšlenku otestovali, vyčistili a identifikovali jsme několik sloučenin a otestovali jejich schopnost ovlivňovat TrkB signalizaci a morfologii neuronů v hipokampálních neuronech. Léčba extrakty Hericium erinaceus zvýšila růst a větvení neuritu a mikroskopie se strukturovaným osvětlením s vysokým rozlišením odhalila mnohem zvětšenou morfologii růstového čípku. Tento neurotropní účinek byl částečně blokován inhibitorem TrkB ANA-12. Dále jsme zjistili, že doplňky stravy s extraktem Hericia erinaceus významně zlepšily rozpoznávací paměť. Důležité je, že suplementace 20-50krát nižší koncentrací čištěného hericenu A byla stejně účinná při zvyšování rozpoznávací paměti. Testovaní hlodavci vykazovali zvýšené hladiny BDNF a TrkB následných aktivačních efektorů. NDPIH však aktivoval ERK1/2 signalizaci v nepřítomnosti exprese TrkB v HEK-293 T buňkách, což je účinek, který nebyl inhibován ANA-12. Dospěli jsme k závěru, že hericene A působí neznámou komplementární cestou ke zvýšení ERK1/2 signalizace. Celkově naše výsledky ukazují, že hericene A je silný zesilovač paměti, který působí prostřednictvím nové signální dráhy konvergující na signální dráze ERK1/2.

Shrnutí

Ve studii demonstrujeme, že surové a čištěné extrakty nootropní houby Hericium erinaceus mají BDNF-jako neurotrofickou aktivitu jak v kultivovaných hipokampálních neuronech, tak v paradigmatových modelech učení in vivo, což vede k výraznému růstu neuritů a zlepšení paměti. Hericium erinaceus charakteristicky obsahuje aromatické a diterpenové kostry jako aktivní složky, poskytující velký zdroj strukturně příbuzných terpenoidů, jako jsou erinaciny, hericenony, hericeriny, hericeny, hericenoly a erinaceriny, které mohou mít biologickou aktivitu. Ve skutečnosti Hericium erinaceus obsahuje 20 ze všech 24 známých diterpenoidů (Friedman, 2015). Vyčistili jsme čtyři aromatické sloučeniny z CH2Cl2 (C1 až C4) s prenylovými postranními řetězci: NDPIH, hericene A, corallocin A a 4-[3′,7′-dimethyl-2′,6′-oktadienyl]-2-formyl-3-hydroxy-5-methyoxybenzylalkohol a zjistili, že mají schopnost vyvolat silné přežití a neurotrofické odpovědi na neuronálních kulturách v nepřítomnosti (a tím nahradit) suplementaci sérem. Dříve bylo prokázáno, že korallocin A (C3) indukuje expresi NGF a BDNF v astrocytech (Wittstein et al., 2016). Podobně aromatické sloučeniny Hericenones stimulují sekreci NGF z buněk PC12 (Phan et al., 2014) a erinaciny diterpenové sloučeniny stimulují syntézu NGF v jiných in vitro a in vivo systémech (Li et al., 2020; Tsai-Teng a kol., 2016).

Neurotrofiny také regulují plasticitu a růst axonů v dospělém centrálním a periferním nervovém systému (Guthrie, 2007). Exprese mnoha neurotrofických faktorů je však v dospělé CNS výrazně snížena. Exogenní aplikace těchto růstově tolerantních neurotrofických faktorů má terapeutický potenciál vytvořením příznivého prostředí po poranění nervů (Keefe et al., 2017). Suplementace NGF a BDNF byla použita k podpoře přežití a axonálního opětovného růstu poškozených neuronů po poranění míchy (Harvey et al., 2015). V této souvislosti studie in vitro používající celkový extrakt H. erinaceus hlásily regenerační schopnosti na periferních neuronech po laserové mikrodisekci (Ustun & Ayhan, 2019). To otevírá dveře dalším studiím používajícím specifické a silnější deriváty z H. erinaceus k identifikaci jejich potenciálního terapeutického účinku během regenerace axonů.

Podle našeho nejlepšího vědomí je naše studie první, která identifikovala pro-BDNF signalizační aktivitu H. erinaceus a identifikovala hericene A jako aktivní složku této neurotrofické funkce in vitro a in vivo. Naše studie ukazuje, že hericene A zvyšuje rozpoznávací paměť již při koncentracích 5 mg/kg/den. Mediciální houba H. erinaceus je již dlouho známá svou neurotrofickou aktivitou na periferní nervový systém prostřednictvím podpory syntézy NGF (Haure-Mirande et al., 2017; Lai a kol., 2013; Raman a kol., 2015; Ustun & Ayhan, 2019). Bylo prokázáno, že několik sloučenin extrahovaných z H. erinaceus chrání před kognitivním poklesem závislým na stárnutí u divokého typu (Brandalise et al., 2017; Rossi et al., 2018) a na myších modelech Alzheimerovy choroby (Mori et al., 2011; Tsai-Teng et al., 2016) naznačující dosud nedefinovanou aktivitu na CNS. Nedávná studie zjistila, že erinacin A a hericenony C a D byly schopny zpomalit kognitivní pokles v modelu křehkosti (Ratto et al., 2019). Neuroprotektivní účinky byly připisovány schopnosti těchto molekul vyvolat NGF (Mori et al., 2009) a syntézu BDNF (Chiu et al., 2018). V souladu s předchozími studiemi jsme zjistili, že polysacharidy izolované z extraktů H. erinaceus také vykazují neurotrofickou aktivitu. Účinky H. erinaceus na rozpoznávací paměť byly prokázány již dříve a předpokládalo se, že pramení z podpory neurogeneze (Brandalise et al., 2017; Rossi a kol., 2018).

Naše studie ukazuje, že hericene A podporuje neuritogenezi a že tohoto účinku lze dosáhnout při velmi nízkých koncentracích jak in vitro, tak in vivo. Nejvyšší obsah hericenu A byl zjištěn v extraktu H. erinaceus A1 ve srovnání s ostatními druhy. Pro zvýšení produkce těchto sloučenin by mohlo být možné vyvinout nové metody ke zlepšení výběru specifických kmenů H. erinaceus na základě jejich schopnosti produkovat větší množství derivátů hericenu A. Měli bychom také poskytnout další krok směrem k H. erinaceus obohacenému hericenem A, standardizaci markerové sloučeniny pro udržitelné užívání doplňků stravy a léčivých přípravků z H. erinaceus. Na základě našich výsledků navrhujeme, že podávání hericenu A z H. erinaceus může být užitečné pro zlepšení mozkových funkcí a patologií souvisejících s poruchami v in vivo neurodegenerativních modelech onemocnění. Ačkoli jsou k ověření této hypotézy zapotřebí další studie, naše zpráva představuje první krok k prozkoumání potenciálních nootrofních přínosů sloučenin hericenu A izolovaných z houby H. erinaceus.

Od objevu prvního neurotrofinu, NGF, před více než 70 lety, nespočet studií prokázalo jejich schopnost podporovat regeneraci neuritů, předcházet nebo zvrátit degeneraci neuronů a zvýšit synaptickou plasticitu. Neurotrofiny přitáhly pozornost vědecké komunity s cílem zavést terapeutické strategie pro léčbu řady neurologických poruch (Chao et al., 2006). Bohužel jejich skutečné terapeutické aplikace jsou omezené a potenciální využití jejich příznivých účinků zůstává nevyužito (Nagahara & Tuszynski, 2011). Například neurotrofiny mají špatnou perorální biologickou dostupnost a velmi nízkou stabilitu v séru, s poločasy v řádu minut (Zhang et al., 2014), stejně jako minimální permeabilita BBB a omezená difúze v mozkovém parenchymu (Pardridge, 2002). Kromě toho mohou jejich signální sítě receptorů vyvolat nežádoucí účinky mimo cíl, jako je bolest, spasticita a dokonce neurodegenerace (Bergmann et al., 1998; Constandil a kol., 2011; Dyck a kol., 1997; Endo a kol., 2009; Fahnestock a kol., 2001; Fouad a kol., 2013; Mufson a kol., 2012). V důsledku toho byly vyvinuty alternativní strategie ke zvýšení hladin neurotrofinů, zlepšení jejich farmakokinetických omezení nebo cílových specifických receptorů (Longo & Massa, 2013). Identifikace bioaktivních sloučenin odvozených z přírodních produktů s neurotrofickou aktivitou také poskytuje novou naději ve vývoji udržitelných terapeutických intervencí. Derivát hericerinu jsou proto atraktivní sloučeniny pro svou schopnost podporovat pan-neurotrofní účinek s konvergující signální dráhou ERK1/2 downstream a pro svou schopnost podporovat expresi neurotrofinů.

Bude zapotřebí další práce k nalezení přímého cíle Hericerinu schopného zprostředkovat tak silnou pan-neurotrofickou aktivitu a zjistit, zda tato nová cesta může být využita ke zlepšení výkonu paměti a ke zpomalení kognitivního poklesu spojeného se stárnutím a neurodegenerativními onemocněními.

Celý originál: onlinelibrary.wiley.com

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 14 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života