Výzkum ukázal, že houba lví hříva může bojovat proti demenci a úbytku kognitivních funkcí

- Superionherbs

Lance D. Johnson, 12. ledna 2024, NaturalNews

V současné době trpí demencí na celém světě více než 55 milionů lidí a každý rok je diagnostikováno téměř 10 milionů nových případů demence. Pokles kognitivních funkcí se stal v moderní společnosti tak všudypřítomným problémem, že se normalizoval napříč politickým spektrem. Někteří dnešní vládní představitelé vykazují vážný kognitivní pokles, a dokonce i současný prezident Spojených států se běžně potácí v otupělosti, přijímá pokyny, protože ztrácí orientaci a občas nesouvisle mumlá.

Pokles kognitivních funkcí je celosvětově závažným zdravotním problémem, ale v mnoha případech existují způsoby, jak toto poškození zvrátit, zabránit odumírání neuronů a regenerovat nervové dráhy. Houba lví hříva (Hericum erinaceus, Korálovec ježatý) je významnou léčivou potravinou, která může podporovat biosyntézu nervového růstového faktoru a účinně bojovat proti demenci.

Houba lví hříva podporuje biosyntézu nervového růstového faktoru

Studie publikovaná v časopise Mycology zjistila, že houba lví hříva syntetizuje dvě velmi důležité sloučeniny pro růst nervů - hericenony a erinaciny. Tyto sloučeniny pocházejí z plodnice a mycelia houby. Obě sloučeniny podporují biosyntézu nervového růstového faktoru (NGF), a proto mají význam v prevenci a léčbě demence.

Vědci izolovali dva deriváty erinacinu a dva diterpenoidy erinacinu (cyatha-3 a 12-dien s izomerem), které podporují NGF. Vědci rovněž prokázali NGF stimulující aktivitu dalších tří sloučenin ve Lví hřívě - hericenonů C, D a E. Jedna ze sloučenin, 3-hydroxyhericenon F, prokázala ochrannou aktivitu proti smrti buněk Neuro2a závislé na stresu endoplazmatického retikula.

Další dva druhy této houby obsahují několik sloučenin, které také podporují nervový růstový faktor. Jsou to Sarcodon scabrosus (A-F) a Sarcodon cyrneus (A-I, P, Q, J, R, K), přičemž se všechny ukazují jako slibné pro prevenci a léčbu kognitivního poklesu.

Pozitivní je, že hericenony i erinaciny jsou nízkomolekulární sloučeniny, které snadno procházejí hematoencefalickou bariérou. Složení houby lví hříva na molekulární úrovni je takové, že pozitivně ovlivňuje mozek, léčí nervový systém, podporuje regeneraci periferních nervů a rozvíjí schopnost učení do vysokého věku.

Vysoká hladina cukru v krvi způsobuje kornatění tepen a zvyšuje riziko demence

Přestože existují způsoby, jak zvrátit pokles kognitivních funkcí pomocí léčivých potravin, k prevenci demence je třeba vždy přistupovat z celostního hlediska. Při léčbě demence je stejně důležité eliminovat chemické látky, které podporují pokles kognitivních funkcí. Je známo, že vysoká hladina cukru v krvi způsobuje kornatění tepen, což zvyšuje riziko zablokování mozku. Zabránění průtoku krve do mozku může bránit prokrvení nervových buněk, což má za následek zhoršení funkce mozku.

Studie zveřejněná v časopise Nutrition Journal zjistila souvislost mezi pravidelnou konzumací sladkých nápojů a rizikem demence. Studie zjistila, že volné cukry v nápojích mohou zvýšit riziko demence až o 39 %. Studie zahrnovala analýzu stravy 186 622 účastníků z kohorty UK Biobank. Analýza zahrnovala 206 druhů potravin a 32 druhů nápojů konzumovaných v průběhu 10,6 roků. Analýza zjistila souvislost mezi fruktózou, glukózou a sacharózou (stolním cukrem) a rizikem demence. Volné cukry v limonádách, ovocných nápojích a mléčných nápojích byly silně spojeny s rizikem demence, zatímco cukry v čaji a kávě vykazovaly minimální riziko.

Bylinné čaje - mimo jiné: zelený čaj, heřmánek, levandule a meduňka - jsou skvělou alternativou k nápojům plným cukru. Tyto nápoje, pokud jsou slazeny rostlinným výtažkem ze stévie, navíc dodávají tělu antioxidanty, polyfenoly a teaflaviny, které bojují proti volným radikálům, a tím chrání mozek.

Demence nemusí sužovat populaci a ohlupovat lidi, kteří řídí naši vládu a instituce. Pokročilé vzdělávání může pokračovat i ve stáří. Bylinné čaje mohou ve stravě nahradit sladké nápoje, a tím chránit mozek. Léčivé potraviny, jako je houba lví hříva, mohou léčit poškozené neurony a zároveň podporovat růst nových neuronů.

Zdroje:

Originál: naturalnews.com

Deriváty hericerinu aktivují pan-neurotrofickou dráhu v neuronech centrálního hipokampu

 

 

 

NDPIH - N-de fenylethyl isohericerin

 

BDNF - neurotrofický faktor odvozený z mozku

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Rozehnal

Nejnovější studie potvrzuje, že extrakty z houby Hericium erinaceus - Lví hřívy - posilují zdraví mozku, aneb západní medicína objevuje již objevené.

Po celém světě se houby využívají pro své kulinářské účely. Jsou vynikajícím zdrojem vitamínů a minerálů a díky nízkému množství sodíku, tuků a cholesterolu patří také mezi potraviny zdravé pro srdce.

A v případě houby Hericium erinaceus - pro svůj košatý vzhled je běžně označovaná jako lví hříva - může být také potravou pro mozek.

Ve studii zveřejněné 20. ledna 2023 v časopise Journal of Neurochemistry se vědci z australské University of Queensland spojili s kolegy z Jižní Koreje, aby zjistili, jak mohou sloučeniny v houbě Hericium ovlivňovat mozkové buňky.

Tato myšlenka není zcela nová; tradiční lékařské postupy v Asii a Indii jsou známé používáním lví hřívy již stovky let. Vědci chtěli pomocí moderních technik zjistit, jaký přínos by tyto houby mohly mít na mozkové buňky, a dosáhli povzbudivých výsledků.

Jak mohou extrakty ze lví hřívy pomoci zlepšit paměť

V této studii vědci konkrétně zjišťovali, zda sloučeniny přirozeně obsažené v Hericiu erinaceus mohou způsobit růst neuronů, základního typu buněk v mozku, a vytvářet nová spojení.

Pokud by se to podařilo, jedním z účinků by mohlo být zlepšení paměti.

Vědci začali tím, že z hub extrahovali sloučeninu zvanou N-de fenylethyl isohericerin (NDPIH). Po izolaci byl NDPIH a jeho derivát hericen A testován v laboratoři.

Testy byly prováděny na neuronech z hipokampu. Předpokládá se, že tato oblast mozku je zodpovědná za učení a vytváření vzpomínek.

Během laboratorních testů se hipokampální neurony zvětšily poté, co byly vystaveny působení NDPIH a hericenu A. Bylo také zjištěno, že tyto buňky mají větší růstové kužely.

Neuron má tvar trochu podobný stromu, jehož hlavní buněčné tělo funguje jako kmen a od něhož se větví nástavce zvané dendrity a axony. Tyto rozvětvené části komunikují s větvemi dalších blízkých neuronů, které v podstatě fungují jako cesta pro veškerou chemii v mozku.

Růstový kužel je shluk vláskovitých vláken na koncích těchto větví. Můžete si je představit jako podobná nadýchaná bílá semínka na hlavičce pampelišky. Na neuronu tato vlákna "cítí" signály z jiných neuronů, takže když dendrity a axony mozkové buňky rostou, rostou směrem k jiným neuronům, a ne nahodile.

Když vědci zjistili, že sloučeniny ze lví hřívy způsobují, že hipokampální neurony mají větší růstové kužely, byli výsledkem nadšeni. Znamenalo to, že neurony nejen rostou, ale rostou efektivněji a vytvářejí více spojení.

Kromě laboratorních testů provedli vědci také paměťové testy na myších, kterým byly tyto sloučeniny podávány. V některých testech byly myši opakovaně vystaveny jednoduchému bludišti, zatímco v jiných testech mohly myši zkoumat nové i známé objekty.

V obou testech výsledky ukázaly, že myši, kterým byly podávány výtažky ze lví hřívy, vykazovaly lepší prostorovou paměť než jejich protějšky v kontrolní skupině.

Dr. Kalipada Pahan, profesor neurologie, biochemie a farmakologie na Rush University Medical Center v Chicagu, na zveřejněnou studii prohlásil: "Houba lví hříva je vhodná pro stimulaci růstu nervových vláken. Byla široce studována a řada studií prokázala, že je dobrá pro vývoj mozku a smyslů a růst neuritů".

"Ukázalo se, že je užitečná při poranění míchy, traumatických poraněních mozku a také při některých onemocněních, jako je např. Alzheimerova a Huntingtonova choroba."

Autoři studie

Ramón Martínez-MármolYeJin ChaiJacinta N. ConroyováZahra KhanSeong-Min HongSeon Beom KimRachel S. GormalDae Hee LeeJae Kang LeeElizabeth J. CoulsonováMi Kyeong LeeSun Yeou Kim

Studie poprvé publikována na onlinelibrary.wiley.com 20. ledna 2023

Abstrakt studie

Tradiční léčivá houba Hericium erinaceus je známá pro zvýšení regenerace periferních nervů prostřednictvím cílení neurotrofické aktivity nervového růstového faktoru (NGF). Zde jsme vyčistili a identifikovali biologicky nové aktivní sloučeniny z H. erinaceus na základě jejich schopnosti podporovat růst neuritu v hipokampálních neuronech. N-de fenylethyl isohericerin (NDPIH), isoindolininová sloučenina z této houby, spolu s hydrofobním derivátem hericenem A, byly vysoce účinné při podpoře rozsáhlého růstu axonů a větvení neuritů v kultivovaných hipokampálních neuronech i v nepřítomnosti séra, což demonstrovalo silnou neurotrofickou aktivitu. Farmakologická inhibice tropomyosinové receptorkinázy B (TrkB) ANA-12 pouze částečně zabránila neurotrofické aktivitě indukované NDPIH, což naznačuje potenciální souvislost s BDNF signalizací. Zjistili jsme však, že NDPIH aktivoval ERK1/2 signalizaci v nepřítomnosti TrkB v buňkách HEK-293T, což je účinek, který nebyl citlivý na ANA-12 v přítomnosti TrkB. Naše výsledky ukazují, že NDPIH působí prostřednictvím komplementární neurotrofické dráhy nezávislé na TrkB s konvergující následnou aktivací ERK1/2. Myši krmené surovým extraktem Hericium erinaceus a hericenem A také vykazovaly zvýšenou expresi neurotrofinů a následnou signalizaci, což vedlo k významně zvýšené paměti hipokampu. Hericene A proto působí prostřednictvím nové pan-neurotrofické signální dráhy, což vede ke zlepšení kognitivního výkonu.

Úvod

Neurotrofiny jsou skupinou molekul, které podporují přežití neuronů, růst neuritu a dendritické větvení prostřednictvím vazebné specificity pro konkrétní tropomyosinové receptorové kinázy (Trk) a p75 neurotrofinové receptory (Kaplan & Miller, 2000). Rodina neurotrofinů savců se skládá z nervového růstového faktoru (NGF), neurotrofického faktoru odvozeného z mozku (Ip et al., 1993) (BDNF), neurotrofinu 3 (NT3) a neurotrofinu 4/5 (NT4/5) (Chao, 2003; Ip a kol., 1993). Neurotrofiny NGF i BDNF se také vážou na receptor p75, který, když je exprimován společně s Trk receptory, může podporovat jeho interakce ligandů s vysokou afinitou a zvýšenou trofickou signalizaci, což vede k přežití neuronů, růstu neuritu a synaptogenezi (Kaplan & Miller, 2000). Zejména BDNF je vysoce exprimován v dospělém centrálním nervovém systému (CNS) a je kriticky důležitý pro funkci neuronů umístěných v oblastech mozku, které se podílejí na získávání paměti, jako je hipokampus a kůra (Allen et al., 2011). BDNF a jeho receptor TrkB jsou nezbytné pro dlouhodobou potenciaci, Hebbův mechanismus posilující synaptický výstup v reakci na vysokofrekvenční stimulační vlak, stejně jako učení (Allen et al., 2011; Minichiello a kol., 1999).

Dysfunkce BDNF dráhy byla spojena s několika poruchami mozku, včetně Alzheimerovy choroby (Allen a kol., 2011), schizofrenie (Xiu a kol., 2009), Huntingtonovy choroby (Zuccato & Cattaneo, 2009) a Rettova syndromu (Zuccato & Cattaneo, 2009 ). Není divu, že neurotrofiny a jejich receptory byly identifikovány jako cíle pro terapeutickou léčbu řady neurodegenerativních a neurologických poruch (Nagahara & Tuszynski, 2011). Léčba založená na exogenních neurotrofinech však selhala v klinických studiích z různých důvodů, včetně krátkého poločasu rozpadu, špatné propustnosti hematoencefalické bariéry (BBB) a účinků mimo cíl (Chan et al., 2017; Nagahara & Tuszynski, 2011).

Alternativní intervence, které zvyšují endogenní hladiny BDNF nebo zvyšují aktivitu TrkB prostřednictvím životního stylu anebo botanických doplňků, jsou také oblastí velkého zájmu. Pokračující úsilí je vyvíjeno na identifikaci sloučenin odvozených z přírodních zdrojů. Tradiční čínská medicína poskytuje lákavý zdroj potenciálních botanických léků, přičemž několik běžných léků pocházejících z čínského lékopisu bylo používáno po tisíciletí po celé Asii a Indii kvůli jejich terapeutickému nebo jedovatému farmakologickému profilu.

Slibná nootropní houba, známá svým neurotrofickým profilem, je Hericium erinaceus, známá také pod názvem jako lví hříva, která se paradoxně používala k léčbě nesouvisejících onemocnění, jako jsou bolesti žaludku a jako profylaktická léčba rakoviny (Kim et al., 2013). Několik studií zaznamenalo silné neurotrofické účinky spolu s identifikací mnoha bioaktivních složek, včetně polysacharidů, erinacinů, hericerinů, alkaloidů, steroidů a mnoha dalších (Brandalise et al., 2017; Friedman, 2015). Je zajímavé, že hericenony a erinaciny mohou účinně překračovat hematoencefalickou bariéru (Hu et al., 2019) a vykazovat neuroprotektivní účinky jak in vitro, tak in vivo na zvířecích modelech poranění periferních nervů (Wong et al., 2012) a v podmínkách mozku včetně mrtvice (Hazekawa et al., 2010) a Alzheimerovy choroby (Friedman, 2015; Kawagishi & Zhuang, 2008; Mori a kol., 2011).

Bylo prokázáno, že sloučeniny odvozené z extraktů H. erinaceus podporují syntézu a sekreci NGF (Kawagishi et al., 1996; Lai a kol., 2013; Mori a kol., 2009; Raman a kol., 2015; Zhang et al., 2015) a jednat cestou TrkA zahrnující aktivaci MEK/ERK a PI3K/Akt (Haure-Mirande et al., 2017; Phan et al., 2014). Neuroprotektivní účinky zprostředkované NGF/TrkA se však zaměřují převážně na neurony v periferním nervovém systému (Ustun & Ayhan, 2019). V nedávné době bylo navrženo, že extrakt H. erinaceus také ovlivňuje dráhu BDNF v buněčné linii lidského astrocytomu 1321 N1 (Rupcic et al., 2018), v mozku myší (Chiu et al., 2018) a podporuje zvýšení cirkulujících hladin pro-BDNF u lidí (Vigna et al., 2019). Je tedy možné, že extrakt H. erinaceus může ovlivnit centrální neuronální funkci závislou na TrkB.

Abychom tuto myšlenku otestovali, vyčistili a identifikovali jsme několik sloučenin a otestovali jejich schopnost ovlivňovat TrkB signalizaci a morfologii neuronů v hipokampálních neuronech. Léčba extrakty Hericium erinaceus zvýšila růst a větvení neuritu a mikroskopie se strukturovaným osvětlením s vysokým rozlišením odhalila mnohem zvětšenou morfologii růstového čípku. Tento neurotropní účinek byl částečně blokován inhibitorem TrkB ANA-12. Dále jsme zjistili, že doplňky stravy s extraktem Hericia erinaceus významně zlepšily rozpoznávací paměť. Důležité je, že suplementace 20-50krát nižší koncentrací čištěného hericenu A byla stejně účinná při zvyšování rozpoznávací paměti. Testovaní hlodavci vykazovali zvýšené hladiny BDNF a TrkB následných aktivačních efektorů. NDPIH však aktivoval ERK1/2 signalizaci v nepřítomnosti exprese TrkB v HEK-293 T buňkách, což je účinek, který nebyl inhibován ANA-12. Dospěli jsme k závěru, že hericene A působí neznámou komplementární cestou ke zvýšení ERK1/2 signalizace. Celkově naše výsledky ukazují, že hericene A je silný zesilovač paměti, který působí prostřednictvím nové signální dráhy konvergující na signální dráze ERK1/2.

Shrnutí

Ve studii demonstrujeme, že surové a čištěné extrakty nootropní houby Hericium erinaceus mají BDNF-jako neurotrofickou aktivitu jak v kultivovaných hipokampálních neuronech, tak v paradigmatových modelech učení in vivo, což vede k výraznému růstu neuritů a zlepšení paměti. Hericium erinaceus charakteristicky obsahuje aromatické a diterpenové kostry jako aktivní složky, poskytující velký zdroj strukturně příbuzných terpenoidů, jako jsou erinaciny, hericenony, hericeriny, hericeny, hericenoly a erinaceriny, které mohou mít biologickou aktivitu. Ve skutečnosti Hericium erinaceus obsahuje 20 ze všech 24 známých diterpenoidů (Friedman, 2015). Vyčistili jsme čtyři aromatické sloučeniny z CH2Cl2 (C1 až C4) s prenylovými postranními řetězci: NDPIH, hericene A, corallocin A a 4-[3′,7′-dimethyl-2′,6′-oktadienyl]-2-formyl-3-hydroxy-5-methyoxybenzylalkohol a zjistili, že mají schopnost vyvolat silné přežití a neurotrofické odpovědi na neuronálních kulturách v nepřítomnosti (a tím nahradit) suplementaci sérem. Dříve bylo prokázáno, že korallocin A (C3) indukuje expresi NGF a BDNF v astrocytech (Wittstein et al., 2016). Podobně aromatické sloučeniny Hericenones stimulují sekreci NGF z buněk PC12 (Phan et al., 2014) a erinaciny diterpenové sloučeniny stimulují syntézu NGF v jiných in vitro a in vivo systémech (Li et al., 2020; Tsai-Teng a kol., 2016).

Neurotrofiny také regulují plasticitu a růst axonů v dospělém centrálním a periferním nervovém systému (Guthrie, 2007). Exprese mnoha neurotrofických faktorů je však v dospělé CNS výrazně snížena. Exogenní aplikace těchto růstově tolerantních neurotrofických faktorů má terapeutický potenciál vytvořením příznivého prostředí po poranění nervů (Keefe et al., 2017). Suplementace NGF a BDNF byla použita k podpoře přežití a axonálního opětovného růstu poškozených neuronů po poranění míchy (Harvey et al., 2015). V této souvislosti studie in vitro používající celkový extrakt H. erinaceus hlásily regenerační schopnosti na periferních neuronech po laserové mikrodisekci (Ustun & Ayhan, 2019). To otevírá dveře dalším studiím používajícím specifické a silnější deriváty z H. erinaceus k identifikaci jejich potenciálního terapeutického účinku během regenerace axonů.

Podle našeho nejlepšího vědomí je naše studie první, která identifikovala pro-BDNF signalizační aktivitu H. erinaceus a identifikovala hericene A jako aktivní složku této neurotrofické funkce in vitro a in vivo. Naše studie ukazuje, že hericene A zvyšuje rozpoznávací paměť již při koncentracích 5 mg/kg/den. Mediciální houba H. erinaceus je již dlouho známá svou neurotrofickou aktivitou na periferní nervový systém prostřednictvím podpory syntézy NGF (Haure-Mirande et al., 2017; Lai a kol., 2013; Raman a kol., 2015; Ustun & Ayhan, 2019). Bylo prokázáno, že několik sloučenin extrahovaných z H. erinaceus chrání před kognitivním poklesem závislým na stárnutí u divokého typu (Brandalise et al., 2017; Rossi et al., 2018) a na myších modelech Alzheimerovy choroby (Mori et al., 2011; Tsai-Teng et al., 2016) naznačující dosud nedefinovanou aktivitu na CNS. Nedávná studie zjistila, že erinacin A a hericenony C a D byly schopny zpomalit kognitivní pokles v modelu křehkosti (Ratto et al., 2019). Neuroprotektivní účinky byly připisovány schopnosti těchto molekul vyvolat NGF (Mori et al., 2009) a syntézu BDNF (Chiu et al., 2018). V souladu s předchozími studiemi jsme zjistili, že polysacharidy izolované z extraktů H. erinaceus také vykazují neurotrofickou aktivitu. Účinky H. erinaceus na rozpoznávací paměť byly prokázány již dříve a předpokládalo se, že pramení z podpory neurogeneze (Brandalise et al., 2017; Rossi a kol., 2018).

Naše studie ukazuje, že hericene A podporuje neuritogenezi a že tohoto účinku lze dosáhnout při velmi nízkých koncentracích jak in vitro, tak in vivo. Nejvyšší obsah hericenu A byl zjištěn v extraktu H. erinaceus A1 ve srovnání s ostatními druhy. Pro zvýšení produkce těchto sloučenin by mohlo být možné vyvinout nové metody ke zlepšení výběru specifických kmenů H. erinaceus na základě jejich schopnosti produkovat větší množství derivátů hericenu A. Měli bychom také poskytnout další krok směrem k H. erinaceus obohacenému hericenem A, standardizaci markerové sloučeniny pro udržitelné užívání doplňků stravy a léčivých přípravků z H. erinaceus. Na základě našich výsledků navrhujeme, že podávání hericenu A z H. erinaceus může být užitečné pro zlepšení mozkových funkcí a patologií souvisejících s poruchami v in vivo neurodegenerativních modelech onemocnění. Ačkoli jsou k ověření této hypotézy zapotřebí další studie, naše zpráva představuje první krok k prozkoumání potenciálních nootrofních přínosů sloučenin hericenu A izolovaných z houby H. erinaceus.

Od objevu prvního neurotrofinu, NGF, před více než 70 lety, nespočet studií prokázalo jejich schopnost podporovat regeneraci neuritů, předcházet nebo zvrátit degeneraci neuronů a zvýšit synaptickou plasticitu. Neurotrofiny přitáhly pozornost vědecké komunity s cílem zavést terapeutické strategie pro léčbu řady neurologických poruch (Chao et al., 2006). Bohužel jejich skutečné terapeutické aplikace jsou omezené a potenciální využití jejich příznivých účinků zůstává nevyužito (Nagahara & Tuszynski, 2011). Například neurotrofiny mají špatnou perorální biologickou dostupnost a velmi nízkou stabilitu v séru, s poločasy v řádu minut (Zhang et al., 2014), stejně jako minimální permeabilita BBB a omezená difúze v mozkovém parenchymu (Pardridge, 2002). Kromě toho mohou jejich signální sítě receptorů vyvolat nežádoucí účinky mimo cíl, jako je bolest, spasticita a dokonce neurodegenerace (Bergmann et al., 1998; Constandil a kol., 2011; Dyck a kol., 1997; Endo a kol., 2009; Fahnestock a kol., 2001; Fouad a kol., 2013; Mufson a kol., 2012). V důsledku toho byly vyvinuty alternativní strategie ke zvýšení hladin neurotrofinů, zlepšení jejich farmakokinetických omezení nebo cílových specifických receptorů (Longo & Massa, 2013). Identifikace bioaktivních sloučenin odvozených z přírodních produktů s neurotrofickou aktivitou také poskytuje novou naději ve vývoji udržitelných terapeutických intervencí. Derivát hericerinu jsou proto atraktivní sloučeniny pro svou schopnost podporovat pan-neurotrofní účinek s konvergující signální dráhou ERK1/2 downstream a pro svou schopnost podporovat expresi neurotrofinů.

Bude zapotřebí další práce k nalezení přímého cíle Hericerinu schopného zprostředkovat tak silnou pan-neurotrofickou aktivitu a zjistit, zda tato nová cesta může být využita ke zlepšení výkonu paměti a ke zpomalení kognitivního poklesu spojeného se stárnutím a neurodegenerativními onemocněními.

Celý originál: onlinelibrary.wiley.com

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 22 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života