Deriváty hericerinu aktivují pan-neurotrofickou dráhu v neuronech centrálního hipokampu

 

 

 

NDPIH - N-de fenylethyl isohericerin

 

BDNF - neurotrofický faktor odvozený z mozku

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Rozehnal

Nejnovější studie potvrzuje, že extrakty z houby Hericium erinaceus - Lví hřívy - posilují zdraví mozku, aneb západní medicína objevuje již objevené.

Po celém světě se houby využívají pro své kulinářské účely. Jsou vynikajícím zdrojem vitamínů a minerálů a díky nízkému množství sodíku, tuků a cholesterolu patří také mezi potraviny zdravé pro srdce.

A v případě houby Hericium erinaceus - pro svůj košatý vzhled je běžně označovaná jako lví hříva - může být také potravou pro mozek.

Ve studii zveřejněné 20. ledna 2023 v časopise Journal of Neurochemistry se vědci z australské University of Queensland spojili s kolegy z Jižní Koreje, aby zjistili, jak mohou sloučeniny v houbě Hericium ovlivňovat mozkové buňky.

Tato myšlenka není zcela nová; tradiční lékařské postupy v Asii a Indii jsou známé používáním lví hřívy již stovky let. Vědci chtěli pomocí moderních technik zjistit, jaký přínos by tyto houby mohly mít na mozkové buňky, a dosáhli povzbudivých výsledků.

Jak mohou extrakty ze lví hřívy pomoci zlepšit paměť

V této studii vědci konkrétně zjišťovali, zda sloučeniny přirozeně obsažené v Hericiu erinaceus mohou způsobit růst neuronů, základního typu buněk v mozku, a vytvářet nová spojení.

Pokud by se to podařilo, jedním z účinků by mohlo být zlepšení paměti.

Vědci začali tím, že z hub extrahovali sloučeninu zvanou N-de fenylethyl isohericerin (NDPIH). Po izolaci byl NDPIH a jeho derivát hericen A testován v laboratoři.

Testy byly prováděny na neuronech z hipokampu. Předpokládá se, že tato oblast mozku je zodpovědná za učení a vytváření vzpomínek.

Během laboratorních testů se hipokampální neurony zvětšily poté, co byly vystaveny působení NDPIH a hericenu A. Bylo také zjištěno, že tyto buňky mají větší růstové kužely.

Neuron má tvar trochu podobný stromu, jehož hlavní buněčné tělo funguje jako kmen a od něhož se větví nástavce zvané dendrity a axony. Tyto rozvětvené části komunikují s větvemi dalších blízkých neuronů, které v podstatě fungují jako cesta pro veškerou chemii v mozku.

Růstový kužel je shluk vláskovitých vláken na koncích těchto větví. Můžete si je představit jako podobná nadýchaná bílá semínka na hlavičce pampelišky. Na neuronu tato vlákna "cítí" signály z jiných neuronů, takže když dendrity a axony mozkové buňky rostou, rostou směrem k jiným neuronům, a ne nahodile.

Když vědci zjistili, že sloučeniny ze lví hřívy způsobují, že hipokampální neurony mají větší růstové kužely, byli výsledkem nadšeni. Znamenalo to, že neurony nejen rostou, ale rostou efektivněji a vytvářejí více spojení.

Kromě laboratorních testů provedli vědci také paměťové testy na myších, kterým byly tyto sloučeniny podávány. V některých testech byly myši opakovaně vystaveny jednoduchému bludišti, zatímco v jiných testech mohly myši zkoumat nové i známé objekty.

V obou testech výsledky ukázaly, že myši, kterým byly podávány výtažky ze lví hřívy, vykazovaly lepší prostorovou paměť než jejich protějšky v kontrolní skupině.

Dr. Kalipada Pahan, profesor neurologie, biochemie a farmakologie na Rush University Medical Center v Chicagu, na zveřejněnou studii prohlásil: "Houba lví hříva je vhodná pro stimulaci růstu nervových vláken. Byla široce studována a řada studií prokázala, že je dobrá pro vývoj mozku a smyslů a růst neuritů".

"Ukázalo se, že je užitečná při poranění míchy, traumatických poraněních mozku a také při některých onemocněních, jako je např. Alzheimerova a Huntingtonova choroba."

Autoři studie

Ramón Martínez-MármolYeJin ChaiJacinta N. ConroyováZahra KhanSeong-Min HongSeon Beom KimRachel S. GormalDae Hee LeeJae Kang LeeElizabeth J. CoulsonováMi Kyeong LeeSun Yeou Kim

 Studie poprvé publikována na onlinelibrary.wiley.com 20. ledna 2023

Abstrakt studie

Tradiční léčivá houba Hericium erinaceus je známá pro zvýšení regenerace periferních nervů prostřednictvím cílení neurotrofické aktivity nervového růstového faktoru (NGF). Zde jsme vyčistili a identifikovali biologicky nové aktivní sloučeniny z H. erinaceus na základě jejich schopnosti podporovat růst neuritu v hipokampálních neuronech. N-de fenylethyl isohericerin (NDPIH), isoindolininová sloučenina z této houby, spolu s hydrofobním derivátem hericenem A, byly vysoce účinné při podpoře rozsáhlého růstu axonů a větvení neuritů v kultivovaných hipokampálních neuronech i v nepřítomnosti séra, což demonstrovalo silnou neurotrofickou aktivitu. Farmakologická inhibice tropomyosinové receptorkinázy B (TrkB) ANA-12 pouze částečně zabránila neurotrofické aktivitě indukované NDPIH, což naznačuje potenciální souvislost s BDNF signalizací. Zjistili jsme však, že NDPIH aktivoval ERK1/2 signalizaci v nepřítomnosti TrkB v buňkách HEK-293T, což je účinek, který nebyl citlivý na ANA-12 v přítomnosti TrkB. Naše výsledky ukazují, že NDPIH působí prostřednictvím komplementární neurotrofické dráhy nezávislé na TrkB s konvergující následnou aktivací ERK1/2. Myši krmené surovým extraktem Hericium erinaceus a hericenem A také vykazovaly zvýšenou expresi neurotrofinů a následnou signalizaci, což vedlo k významně zvýšené paměti hipokampu. Hericene A proto působí prostřednictvím nové pan-neurotrofické signální dráhy, což vede ke zlepšení kognitivního výkonu.

Úvod

Neurotrofiny jsou skupinou molekul, které podporují přežití neuronů, růst neuritu a dendritické větvení prostřednictvím vazebné specificity pro konkrétní tropomyosinové receptorové kinázy (Trk) a p75 neurotrofinové receptory (Kaplan & Miller, 2000). Rodina neurotrofinů savců se skládá z nervového růstového faktoru (NGF), neurotrofického faktoru odvozeného z mozku (Ip et al., 1993) (BDNF), neurotrofinu 3 (NT3) a neurotrofinu 4/5 (NT4/5) (Chao, 2003; Ip a kol., 1993). Neurotrofiny NGF i BDNF se také vážou na receptor p75, který, když je exprimován společně s Trk receptory, může podporovat jeho interakce ligandů s vysokou afinitou a zvýšenou trofickou signalizaci, což vede k přežití neuronů, růstu neuritu a synaptogenezi (Kaplan & Miller, 2000). Zejména BDNF je vysoce exprimován v dospělém centrálním nervovém systému (CNS) a je kriticky důležitý pro funkci neuronů umístěných v oblastech mozku, které se podílejí na získávání paměti, jako je hipokampus a kůra (Allen et al., 2011). BDNF a jeho receptor TrkB jsou nezbytné pro dlouhodobou potenciaci, Hebbův mechanismus posilující synaptický výstup v reakci na vysokofrekvenční stimulační vlak, stejně jako učení (Allen et al., 2011; Minichiello a kol., 1999).

Dysfunkce BDNF dráhy byla spojena s několika poruchami mozku, včetně Alzheimerovy choroby (Allen a kol., 2011),  schizofrenie  (Xiu a kol., 2009), Huntingtonovy choroby (Zuccato & Cattaneo, 2009) a Rettova syndromu (Zuccato & Cattaneo, 2009 ). Není divu, že neurotrofiny a jejich receptory byly identifikovány jako cíle pro terapeutickou léčbu řady neurodegenerativních a neurologických poruch (Nagahara & Tuszynski, 2011). Léčba založená na exogenních neurotrofinech však selhala v klinických studiích z různých důvodů, včetně krátkého poločasu rozpadu, špatné propustnosti hematoencefalické bariéry (BBB) a účinků mimo cíl (Chan et al., 2017; Nagahara & Tuszynski, 2011).

Alternativní intervence, které zvyšují endogenní hladiny BDNF nebo zvyšují aktivitu TrkB prostřednictvím životního stylu anebo botanických doplňků, jsou také oblastí velkého zájmu. Pokračující úsilí je vyvíjeno na identifikaci sloučenin odvozených z přírodních zdrojů. Tradiční čínská medicína poskytuje lákavý zdroj potenciálních botanických léků, přičemž několik běžných léků pocházejících z čínského lékopisu bylo používáno po tisíciletí po celé Asii a Indii kvůli jejich terapeutickému nebo jedovatému farmakologickému profilu.

Slibná nootropní houba, známá svým neurotrofickým profilem, je Hericium erinaceus, známá také pod názvem jako lví hříva, která se paradoxně používala k léčbě nesouvisejících onemocnění, jako jsou bolesti žaludku a jako profylaktická léčba rakoviny (Kim et al., 2013). Několik studií zaznamenalo silné neurotrofické účinky spolu s identifikací mnoha bioaktivních složek, včetně polysacharidů, erinacinů, hericerinů, alkaloidů, steroidů a mnoha dalších (Brandalise et al., 2017; Friedman, 2015). Je zajímavé, že hericenony a erinaciny mohou účinně překračovat hematoencefalickou bariéru (Hu et al., 2019) a vykazovat neuroprotektivní účinky jak in vitro, tak in vivo na zvířecích modelech poranění periferních nervů (Wong et al., 2012) a v podmínkách mozku včetně mrtvice (Hazekawa et al., 2010) a Alzheimerovy choroby (Friedman, 2015; Kawagishi & Zhuang, 2008; Mori a kol., 2011).

Bylo prokázáno, že sloučeniny odvozené z extraktů H. erinaceus podporují syntézu a sekreci NGF (Kawagishi et al., 1996; Lai a kol., 2013; Mori a kol., 2009; Raman a kol., 2015; Zhang et al., 2015) a jednat cestou TrkA zahrnující aktivaci MEK/ERK a PI3K/Akt (Haure-Mirande et al., 2017; Phan et al., 2014). Neuroprotektivní účinky zprostředkované NGF/TrkA se však zaměřují převážně na neurony v periferním nervovém systému (Ustun & Ayhan, 2019). V nedávné době bylo navrženo, že extrakt H. erinaceus také ovlivňuje dráhu BDNF v buněčné linii lidského astrocytomu 1321 N1 (Rupcic et al., 2018), v mozku myší (Chiu et al., 2018) a podporuje zvýšení cirkulujících hladin pro-BDNF u lidí (Vigna et al., 2019). Je tedy možné, že extrakt H. erinaceus může ovlivnit centrální neuronální funkci závislou na TrkB.

Abychom tuto myšlenku otestovali, vyčistili a identifikovali jsme několik sloučenin a otestovali jejich schopnost ovlivňovat TrkB signalizaci a morfologii neuronů v hipokampálních neuronech. Léčba extrakty Hericium erinaceus zvýšila růst a větvení neuritu a mikroskopie se strukturovaným osvětlením s vysokým rozlišením odhalila mnohem zvětšenou morfologii růstového čípku. Tento neurotropní účinek byl částečně blokován inhibitorem TrkB ANA-12. Dále jsme zjistili, že doplňky stravy s extraktem Hericia erinaceus významně zlepšily rozpoznávací paměť. Důležité je, že suplementace 20-50krát nižší koncentrací čištěného hericenu A byla stejně účinná při zvyšování rozpoznávací paměti. Testovaní hlodavci vykazovali zvýšené hladiny BDNF a TrkB následných aktivačních efektorů. NDPIH však aktivoval ERK1/2 signalizaci v nepřítomnosti exprese TrkB v HEK-293 T buňkách, což je účinek, který nebyl inhibován ANA-12. Dospěli jsme k závěru, že hericene A působí neznámou komplementární cestou ke zvýšení ERK1/2 signalizace. Celkově naše výsledky ukazují, že hericene A je silný zesilovač paměti, který působí prostřednictvím nové signální dráhy konvergující na signální dráze ERK1/2.

Shrnutí

Ve studii demonstrujeme, že surové a čištěné extrakty nootropní houby Hericium erinaceus mají BDNF-jako neurotrofickou aktivitu jak v kultivovaných hipokampálních neuronech, tak v paradigmatových modelech učení in vivo, což vede k výraznému růstu neuritů a zlepšení paměti. Hericium erinaceus charakteristicky obsahuje aromatické a diterpenové kostry jako aktivní složky, poskytující velký zdroj strukturně příbuzných terpenoidů, jako jsou erinaciny, hericenony, hericeriny, hericeny, hericenoly a erinaceriny, které mohou mít biologickou aktivitu. Ve skutečnosti Hericium erinaceus obsahuje 20 ze všech 24 známých diterpenoidů (Friedman, 2015). Vyčistili jsme čtyři aromatické sloučeniny z CH2Cl2 (C1 až C4) s prenylovými postranními řetězci: NDPIH, hericene A, corallocin A a 4-[3′,7′-dimethyl-2′,6′-oktadienyl]-2-formyl-3-hydroxy-5-methyoxybenzylalkohol a zjistili, že mají schopnost vyvolat silné přežití a neurotrofické odpovědi na neuronálních kulturách v nepřítomnosti (a tím nahradit) suplementaci sérem. Dříve bylo prokázáno, že korallocin A (C3) indukuje expresi NGF a BDNF v astrocytech (Wittstein et al., 2016). Podobně aromatické sloučeniny Hericenones stimulují sekreci NGF z buněk PC12 (Phan et al., 2014) a erinaciny diterpenové sloučeniny stimulují syntézu NGF v jiných in vitro a in vivo systémech (Li et al., 2020; Tsai-Teng a kol., 2016).

Neurotrofiny také regulují plasticitu a růst axonů v dospělém centrálním a periferním nervovém systému (Guthrie, 2007). Exprese mnoha neurotrofických faktorů je však v dospělé CNS výrazně snížena. Exogenní aplikace těchto růstově tolerantních neurotrofických faktorů má terapeutický potenciál vytvořením příznivého prostředí po poranění nervů (Keefe et al., 2017). Suplementace NGF a BDNF byla použita k podpoře přežití a axonálního opětovného růstu poškozených neuronů po poranění míchy (Harvey et al., 2015). V této souvislosti studie in vitro používající celkový extrakt H. erinaceus hlásily regenerační schopnosti na periferních neuronech po laserové mikrodisekci (Ustun & Ayhan, 2019). To otevírá dveře dalším studiím používajícím specifické a silnější deriváty z H. erinaceus k identifikaci jejich potenciálního terapeutického účinku během regenerace axonů.

Podle našeho nejlepšího vědomí je naše studie první, která identifikovala pro-BDNF signalizační aktivitu H. erinaceus a identifikovala hericene A jako aktivní složku této neurotrofické funkce in vitro a in vivo. Naše studie ukazuje, že hericene A zvyšuje rozpoznávací paměť již při koncentracích 5 mg/kg/den. Mediciální houba H. erinaceus je již dlouho známá svou neurotrofickou aktivitou na periferní nervový systém prostřednictvím podpory syntézy NGF (Haure-Mirande et al., 2017; Lai a kol., 2013; Raman a kol., 2015; Ustun & Ayhan, 2019). Bylo prokázáno, že několik sloučenin extrahovaných z H. erinaceus chrání před kognitivním poklesem závislým na stárnutí u divokého typu (Brandalise et al., 2017; Rossi et al., 2018) a na myších modelech Alzheimerovy choroby (Mori et al., 2011; Tsai-Teng et al., 2016) naznačující dosud nedefinovanou aktivitu na CNS. Nedávná studie zjistila, že erinacin A a hericenony C a D byly schopny zpomalit kognitivní pokles v modelu křehkosti (Ratto et al., 2019). Neuroprotektivní účinky byly připisovány schopnosti těchto molekul vyvolat NGF (Mori et al., 2009) a syntézu BDNF (Chiu et al., 2018). V souladu s předchozími studiemi jsme zjistili, že polysacharidy izolované z extraktů H. erinaceus také vykazují neurotrofickou aktivitu. Účinky H. erinaceus na rozpoznávací paměť byly prokázány již dříve a předpokládalo se, že pramení z podpory neurogeneze (Brandalise et al., 2017; Rossi a kol., 2018).

Naše studie ukazuje, že hericene A podporuje neuritogenezi a že tohoto účinku lze dosáhnout při velmi nízkých koncentracích jak in vitro, tak in vivo. Nejvyšší obsah hericenu A byl zjištěn v extraktu H. erinaceus A1 ve srovnání s ostatními druhy. Pro zvýšení produkce těchto sloučenin by mohlo být možné vyvinout nové metody ke zlepšení výběru specifických kmenů H. erinaceus na základě jejich schopnosti produkovat větší množství derivátů hericenu A. Měli bychom také poskytnout další krok směrem k H. erinaceus obohacenému hericenem A, standardizaci markerové sloučeniny pro udržitelné užívání doplňků stravy a léčivých přípravků z H. erinaceus. Na základě našich výsledků navrhujeme, že podávání hericenu A z H. erinaceus může být užitečné pro zlepšení mozkových funkcí a patologií souvisejících s poruchami v in vivo neurodegenerativních modelech onemocnění. Ačkoli jsou k ověření této hypotézy zapotřebí další studie, naše zpráva představuje první krok k prozkoumání potenciálních nootrofních přínosů sloučenin hericenu A izolovaných z houby H. erinaceus.

Od objevu prvního neurotrofinu, NGF, před více než 70 lety, nespočet studií prokázalo jejich schopnost podporovat regeneraci neuritů, předcházet nebo zvrátit degeneraci neuronů a zvýšit synaptickou plasticitu. Neurotrofiny přitáhly pozornost vědecké komunity s cílem zavést terapeutické strategie pro léčbu řady neurologických poruch (Chao et al., 2006). Bohužel jejich skutečné terapeutické aplikace jsou omezené a potenciální využití jejich příznivých účinků zůstává nevyužito (Nagahara & Tuszynski, 2011). Například neurotrofiny mají špatnou perorální biologickou dostupnost a velmi nízkou stabilitu v séru, s poločasy v řádu minut (Zhang et al., 2014), stejně jako minimální permeabilita BBB a omezená difúze v mozkovém parenchymu (Pardridge, 2002). Kromě toho mohou jejich signální sítě receptorů vyvolat nežádoucí účinky mimo cíl, jako je bolest, spasticita a dokonce neurodegenerace (Bergmann et al., 1998; Constandil a kol., 2011; Dyck a kol., 1997; Endo a kol., 2009; Fahnestock a kol., 2001; Fouad a kol., 2013; Mufson a kol., 2012). V důsledku toho byly vyvinuty alternativní strategie ke zvýšení hladin neurotrofinů, zlepšení jejich farmakokinetických omezení nebo cílových specifických receptorů (Longo & Massa, 2013). Identifikace bioaktivních sloučenin odvozených z přírodních produktů s neurotrofickou aktivitou také poskytuje novou naději ve vývoji udržitelných terapeutických intervencí. Derivát hericerinu jsou proto atraktivní sloučeniny pro svou schopnost podporovat pan-neurotrofní účinek s konvergující signální dráhou ERK1/2 downstream a pro svou schopnost podporovat expresi neurotrofinů.

Bude zapotřebí další práce k nalezení přímého cíle Hericerinu schopného zprostředkovat tak silnou pan-neurotrofickou aktivitu a zjistit, zda tato nová cesta může být využita ke zlepšení výkonu paměti a ke zpomalení kognitivního poklesu spojeného se stárnutím a neurodegenerativními onemocněními.

Celý originál: onlinelibrary.wiley.com

HERICIUM ERINACEUS

účinky - video

 90 kapslí á 500 mg

nejúčinnější extrakt na trhu
dvojitý extrakt v alkoholu a vodě
 

Garance: 40% polysacharidů

Certifikát - níže

100% čistý extrakt, který neobsahuje plnidla ani konzervační látky
jsou použity rostlinné tobolky – vhodné i pro vegetariány a vegany
anglická farmaceutická kvalita

Dávkování:   

  • pro prevenci 1 - 2 kapsle denně minimálně 20 minut před a 30 minut po jídle.
  • extrakty z hub lze dle potřeby (zdravotního stavu) zkombinovat.
  • extrakt z kapsle (kapsle je dvojdílná) můžete vysypat a rozmíchat ve vlažné vodě.

Výrobce:       Pharmacopea, Anglie

95+ ZKUŠENOSTÍ

S EXTRAKTEM Z HOUBY HERICIUM

ZDE

(na konci stránky)

 

ETIKETA NA PŘÍPRAVKU

GARANCE: 40% polysacharidů     

REALITA: 41,6% polysacharidů

10 nejpůsobivějších účinků extraktu z Hericia erinaceus (lví hříva) pro mozek a tělo

Ing. Zdeněk Rozehnal, Oldřich Rolinek

Většina z nás by byla ráda chytřejší, šťastnější a zdravější. Přestože toho nelze dosáhnout jednoduše, tak nový výzkum spojený s houbou Hericium potvrzuje, že by to mohlo být podstatně jednodušší.

Houba Hericium erinaceus sice roste v Evropě, Asii a Severní Americe, ale její využití se dlouhodobě traduje především hlavně v Číně a Japonsku.

Tato houba je zde používaná po tisíce let, s cílem, co nejvíce chránit mozek před kognitivním poklesem, zvyšovat jeho paměť, podporovat imunitu, snižovat úzkost, zvyšovat náladu a pocit soustředění po celý den...

Houba Hericium erinaceus fyzicky vypadá jako hříva lva - dlouhá, bílá a chlupatá - s bohatými chapadlovými dredy houbové moudrosti, které vytryskly do všech stran. Ta se podobá mozkové tkáni (příroda takto poskytuje vizuální narážky na využití - v případě mozku také vlašský ořech). Houba obecně roste na tvrdších površích bohatých na rostlinnou celulózu, konkrétně na stromech v zalesněných oblastech. V Česku je chráněna a lze ji nalézt v Beskydech a Žďárských vrších.

V poslední době je „Lví hříva“ poměrně rozsáhle studována už i západní kulturou především na zvířecích modelech, ale proběhly i klinické studie u lidí, které potvrzují zkušenosti z Asie. Zveřejňování nadšených recenzí o účincích této houby mělo vliv v posledních letech na její zvýšené užívání mezi lidmi vyznávající zdravý styl života.

Co je přesně tak zvláštního na této houbě - superstar?

1. Chrání, regeneruje mozek a nervový systém

Lví hříva je opravdu jedinečná. V přírodě není žádná jiná bylina nebo houba, která má stejný účinek na stimulaci produkce nervového růstového faktoru a neurotrofického faktoru pocházejícího z mozku (BDNF). [1, 2] Jedná se o dvě pozoruhodné sloučeniny, které v podstatě stimulují růst nových nervových tkání a mozkových buněk. Harvardský psychiatr John Ratey popisuje BDNF jako „Zázrak zázraků pro váš mozek“. BDNF je silný protein, který v podstatě stimuluje produkci nových mozkových buněk a posiluje stávající buňky. Přesněji řečeno, když vaše tělo uvolní BDNF, převrátí přepínač na řadě genů, které potom spustí tvorbu zbrusu nových mozkových buněk. Díky vysoké úrovni BDNF se učíte rychleji, lépe si pamatujete a pomaleji stárnete.

Jako by to nestačilo, BDNF také zvyšuje neuroplasticitu mozku. Když dojde k poškození mozkových buněk nebo pokud čelíte stresové situaci, BDNF je chrání a pomáhá jim vrátit se ještě silnější. Je to dáno tím, že vaše nervové dráhy se stanou flexibilnějšími než před poškozením.

A to je jen BDNF. Tato houba je také nejúčinnějším přírodním produktem, který byl nalezen, k řešení pro regeneraci fungování nervových buněk prostřednictvím stimulačních účinků na produkci nervového růstového faktoru (NGF). NGF je podobný BDNF, ale působí v celém nervovém systému - nejen v mozku. Bylo prokázáno, že opravuje poškozené nervové tkáně, způsobuje regeneraci nervových vláken a také zlepšuje komunikaci mezi neurony a axony. V současné době se testuje jako experimentální léčba deprese, Alzheimerovy choroby, roztroušené sklerózy a dalších nemocí způsobených degenerací nervového systému. [3, 4, 5] Předpokládá se, že tyto sloučeniny, kromě jiného, ​​pomáhají chránit mozek před toxiny prostředí a bránit před přirozenými účinky stárnutí. [6]

2. Zlepšuje kognitivní funkce, paměť a schopnost se soustředit

Pokud hledáte přírodní, netoxické mozkové steroidy, pak už nemusíte hledat nic jiného než správný přípravek z Hericia. Spojení důkazů poukazuje na tuto houbu, která podporuje kognitivní fungování, posiluje mentální zaměření a zlepšuje paměť. Výzkum na lidech potvrdil pozitivní výsledky v oblasti duševního fungování hlavně u starších lidí [7] a vlastnosti houby zvyšující náladu pomáhají podporovat soustředěný a klidný stav mysli.

Zvířecí modely ukazují snížení beta-amyloidního plaku [8], což je hlavní bioindikátor, že tato houba může pomoci obnovit zdraví mozku; a existují také důkazy, že Lví hříva interaguje s částmi mozkových obvodů, konkrétně s kappa-opioidními receptory v mozku, které souvisejí s učením a pamětí. [9] Předpokládá se, že biologicky aktivní sloučeniny v Hericiu snadno procházejí hematoencefalickou bariérou pro optimální neurální aktivitu.

Je také důležité pochopit, že paměť je vrozeně svázána s tím, jak neurony a nervy fungují v mozku. Pokud má Lví hříva potenciál je chránit stimulací NGF a BDNF, může vylepšit řadu různých funkcí včetně paměti. Poslední výzkumy potvrzují, že je to možné a že se to děje v různé míře - v jedné studii, kde testovaným subjektům byly poskytnut extrakt z houby Hericium erinaceus, došlo k významnému zlepšení krátkodobé paměti. [10]

3. Zlepšuje náladu a pomáhá zmírnit příznaky úzkosti a deprese

Nedávná studie provedená na japonských ženách v menopauze konstatovala pozitivní výsledky v podpoře emocionálního pocitu a zmírnění stresu. [11] Sloučenina Amycenon (patentovaný extrakt ze Lví hřívy), byla testována na myších a pomáhala snižovat depresi a úzkost. [12] Další studie na myších také ukázaly, že houba zvyšuje hladinu acetylcholinu, nezbytného neurotransmiteru, který je důležitý pro náladu a duševní fungování. [13]

Přínosy houby Hericium mohou také pomoci zmírnit úzkost a depresi díky svým silným účinkům na potlačení zánětu. Nový výzkum ukazuje jasné vazby mezi duševním onemocněním a zánětem mozku a ukázalo se, že Lví hříva snižuje produkci zánětlivých proteinů. [1415]

A konečně předběžné studie na myších ukazují, že může dosáhnout svých účinků zvýšením regulace neurogeneze v hippocampu. [16] Hipokampus (řec. hippocampus - mořský koník je součástí velkého mozku, který je umístěn je ve střední části spánkového laloku, jeden v pravé a druhý v levé mozkové hemisféře) je oblast mozku, o které neurovědci věří, že odpovídá za regulaci emoční stability a paměti.

4. Podpora imunity

Lví hříva, stejně jako většina léčivých hub, obsahuje beta-glukany, polysacharidy, které pomáhají podporovat správné fungování imunitního systému. [17]

Studie na zvířecích modelech prokázaly zlepšenou imunitní funkci, zejména prostřednictvím antimikrobiální aktivity ve střevech a dokonce i protirakovinné aktivity při použití Lví hřívy. Vzhledem ke svým bakteriálním účinkům ve střevech bylo prokázáno, že vyvolává pozitivní změny v probiotických střevních bakteriích, které samy o sobě mají četné pozitivní účinky, pokud jde o imunitu. Houba má také příznivé účinky na inzulinemickou odpověď a odezvu na hladinu cukru v krvi [18] a zdá se, že má různé protizánětlivé vlastnosti, z nichž všechny do značné míry spolupracují na různých drahách v tandemu, aby udržely imunitní systém těla na vrcholu.

5. Má vlastnosti proti stárnutí

Stejně jako mnoho bylin a hub, které fungují nesčetnými způsoby v celém těle, je jednou z výhod Lví hřívy pro zdraví člověka to, že vykazuje účinky proti stárnutí přímo i nepřímo tím, že obecně podporuje celkové zdraví a pohodu, a také specificky stimuluje tělesné procesy, které jsou spojeny se zpomaleným stárnutím. Kromě zpomalení stárnutí (a zvýšení rychlosti opravy) mozku a nervového systému se ukázalo, že polysacharidy Lví hřívy zvyšují aktivitu superoxiddismutázy (silný antioxidant a buněčný ochranný prostředek) v mozku a játrech a vykazují také vlastnosti proti stárnutí v kulturách lidských buněk. [19]

Jedna pozoruhodná studie dokonce zjistila, že myším, kterým byla injekčně podána smrtící dávka bakterií salmonel a k tomu byl denně podáván extrakt z Hericia, tak se téměř ztrojnásobilo jejich dožití! [20]

6. Hericium „opravuje“ střeva

Pravidelné užívání extraktu z Hericia s vysokou účinností přináší mnoho zdravotních výhod, v neposlední řadě pomáhá chránit střeva mnoha způsoby. Ukázalo se, že i ve studiích na myších chrání a léčí výstelku střev před vyvíjejícími se vředy a obecně pomáhá při zánětlivých stavech střev, jako je gastritida, Crohnova nemoc a kolitida. [21, 22, 23]

Jedna studie zaměřená na lidi s ulcerózní kolitidou zjistila, že užívání doplňku stravy na bázi hub obsahujícího 14% extraktu z Hericia výrazně snížilo příznaky a zlepšilo kvalitu života již po třech týdnech. [24]

7. Bojuje se zánětem

Pokud jde o léčivé houby, je jednou z největších výhod Lví hřívy to, že je jedna z nejlepších pro boj se záněty. Jedním ze způsobů, jak měřit schopnost boje se záněty, je antioxidační aktivita. V této oblasti je to superstar: jedna studie zkoumající antioxidační kapacitu 14 různých druhů hub zjistila, že Lví hříva měla čtvrtou nejvyšší antioxidační aktivitu. [25] Antioxidační potenciál každého druhu hub byl vypočítán na základě průměrných procent v poměru ke quercetinu.  Ganoderma lucidum (Reishi) - 30,1 a Hericium erinaceus - 17,7%.

Nicméně, to není vše. Redukuje nadměrný oxid dusnatý, prostaglandiny, reaktivní kyslíkové radikály, prozánětlivý faktor NF-KB... Je tedy dobré, že Lví hříva pracuje na všech výše uvedených cestách docela mocně. [26, 27]

8. Snižuje riziko rakoviny

Rakovina je komplexní onemocnění a Lví hříva by se neměla v tomto případě považovat za lék; nový výzkum však ukazuje, že je slibný a rozhodně vyžaduje pokračování v této oblasti. Laboratorní a zvířecí studie ukazují, že tato houba má schopnosti bojovat proti rakovině díky několika jedinečným složkám. [2829] Ve skutečnosti, když je extrakt z houby Hericium ve směsi s lidskými rakovinnými buňkami ve zkumavce, způsobí to, že rakovinné buňky umírají rychleji. Tento efekt byl prokázán u více typů rakovinných buněk, včetně rakovinných buněk tlustého střeva, žaludku, krve a jater. [30, 31]

Další fascinující studie zjistila, že extrakt z Hericia byl ve skutečnosti účinnější než tradiční léky proti rakovině při zpomalení růstu nádoru u myší a měl také méně vedlejších účinků. [32]

Je však také důležité si uvědomit, že účinky extraktu z Hericia na boj proti rakovině by měly být ještě testovány na lidech, takže je nezbytně nutný další výzkum, o který pochopitelně farmaceutické firmy nemají zájem. Takže docela patová situace.

9. Snižuje riziko srdečních chorob

V souladu se svou reputací jako tonikum pro zdraví celého těla přináší tato houba efekt pro zdravé srdce mnoha způsoby, zejména vyvážením hladiny cholesterolu a zlepšením krevního oběhu v těle. Jedna studie provedená na myších zjistila, že konzumace extraktu z Hericia značně snížila hodnotu LDL cholesterolu a triglyceridů a i celkový cholesterol a zároveň zvyšovala dobrý HDL cholesterol. Další studie na potkanech a myších zjistily, že Lví hříva také systémově zlepšuje metabolismus tuků. [3 334]

Jedna nová studie zjistila, že u potkanů, kterým byla podávána dieta s vysokým obsahem tuků a současně jim byl podáván denně extrakt z Hericia, byla o 27% nižší hladina triglyceridů a byl zjištěn 42% nižší hmotnostní přírůstek po 28 denní terapii ve srovnání se skupinou, které nebyl souběžně podáván extrakt z Hericia. [34]

Konečně může také zlepšit krevní oběh inhibicí agregace krevních destiček a zabránit ztluštění tepen charakteristických pro aterosklerózu.

10. Psycho-duchovní účinky

Pokud to všechno nestačilo, byla Lví hříva houba po celou historii ctěna pro své kulinářské, duchovní a léčivé vlastnosti zdokumentované především v Asii. Houba, která je dlouhodobě oblíbená u královských a buddhistických mnichů, byla historicky využívána k posílení a podpoře meditační praxe při generování „Qi“ - formy energie životní síly, která je nezbytná pro efektivní duchovní praxi a pro celkové zdraví a pohodu v těle. V Japonsku se o ní také hovořilo jako o „yamabushitake“, což znamená „horský kněz“, odkazující na její známé účinky - soustředění mysli a zvýšení duchovní energie.

Doplňky stravy s Hericiem

Nejlepší je aplikovat dvojitý extrakt z Hericia erinaceus s garancí 40% polysacharidů. Mělo by se jednat o dvojitý extrakt, jak v alkoholu, tak i ve vodě. Měl by být k dispozici Certifikát garantující kvalitu a vylučující kontaminaci nežádoucími látkami.

Zdroje článku:

1. Lai PL, Naidu M, Sabaratnam V, et al. Neurotrophic properties of the Lion’s mane medicinal mushroom, Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes) from Malaysia. Int J Med Mushrooms. 2013;15(6):539-54.

2. Wong KH, Naidu M, David RP, Bakar R, Sabaratnam V. Neuroregenerative potential of lion’s mane mushroom, Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (higher Basidiomycetes), in the treatment of peripheral nerve injury (review). Int J Med Mushrooms. 2012;14(5):427-46.

3. Tuszynski MH, Yang JH, Barba D, et al. Nerve Growth Factor Gene Therapy: Activation of Neuronal Responses in Alzheimer Disease. JAMA Neurol. 2015;72(10):1139-47.

4. Colafrancesco V, Villoslada P. Targeting NGF pathway for developing neuroprotective therapies for multiple sclerosis and other neurological diseases. Arch Ital Biol. 2011;149(2):183-92.

5. Wiener CD, De mello ferreira S, Pedrotti moreira F, et al. Serum levels of nerve growth factor (NGF) in patients with major depression disorder and suicide risk. J Affect Disord. 2015;184:245-8.

6. Zhang J, An S, Hu W, et al. The Neuroprotective Properties of Hericium erinaceus in Glutamate-Damaged Differentiated PC12 Cells and an Alzheimer’s Disease Mouse Model. Int J Mol Sci. 2016;17(11).

7. Mori K, Inatomi S, Ouchi K, Azumi Y, Tuchida T. Improving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial. Phytother Res. 2009;23(3):367-72.

8. Phan CW, David P, Naidu M, Wong KH, Sabaratnam V. Therapeutic potential of culinary-medicinal mushrooms for the management of neurodegenerative diseases: diversity, metabolite, and mechanism. Crit Rev Biotechnol. 2015;35(3):355-68.

9. Saito T, Aoki F, Hirai H, Inagaki T, Matsunaga Y, Sakakibara T, Sakemi S, Suzuki Y, Watanabe S, Suga O, et al. Erinacine E as a kappa opioid receptor agonist and its new analogs from a basidiomycete, Hericium ramosum. J Antibiot (Tokyo) 1998 Nov; 51(11): 983–990.

10. Mori K, Obara Y, Moriya T, Inatomi S, Nakahata N. Effects of Hericium erinaceus on amyloid β(25-35) peptide-induced learning and memory deficits in mice. Biomed Res. 2011;32(1):67-72.

11. Nagano M, Shimizu K, Kondo R, et al. Reduction of depression and anxiety by 4 weeks Hericium erinaceus intake. Biomed Res. 2010;31(4):231-7.

12. Yao W, Zhang JC, Dong C, et al. Effects of amycenone on serum levels of tumor necrosis factor-α, interleukin-10, and depression-like behavior in mice after lipopolysaccharide administration. Pharmacol Biochem Behav. 2015;136:7-12.

13. Zhang J, An S, Hu W, et al. The Neuroprotective Properties of Hericium erinaceus in Glutamate-Damaged Differentiated PC12 Cells and an Alzheimer’s Disease Mouse Model. Int J Mol Sci. 2016;17(11).

14. Sheng X, Yan J, Meng Y, et al. Immunomodulatory effects of Hericium erinaceus derived polysaccharides are mediated by intestinal immunology. Food Funct. 2017;8(3):1020-1027.

15. Mori K, Ouchi K, Hirasawa N. The Anti-Inflammatory Effects of Lion’s Mane Culinary-Medicinal Mushroom, Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes) in a Coculture System of 3T3-L1 Adipocytes and RAW264 Macrophages. Int J Med Mushrooms. 2015;17(7):609-18.

16. Ryu S, Kim HG, Kim JY, Kim SY, Cho KO. Hericium erinaceus Extract Reduces Anxiety and Depressive Behaviors by Promoting Hippocampal Neurogenesis in the Adult Mouse Brain. J Med Food. 2018;21(2):174-180.

17. Zhu L, Wu D, Zhang H, et al. Effects of Atmospheric and Room Temperature Plasma (ARTP) Mutagenesis on Physicochemical Characteristics and Immune Activity In Vitro of Hericium erinaceus Polysaccharides. Molecules. 2019;24(2).

18. Chaiyasut C, Woraharn S, Sivamaruthi BS, Lailerd N, Kesika P, Peerajan S. Lactobacillus fermentum HP3-Mediated Fermented Hericium erinaceus Juice as a Health Promoting Food Supplement to Manage Diabetes Mellitus. J Evid Based Integr Med. 2018;23:2515690X18765699.

19. He X, Wang X, Fang J, et al. Structures, biological activities, and industrial applications of the polysaccharides from Hericium erinaceus (Lion’s Mane) mushroom: A review. Int J Biol Macromol. 2017;97:228-237.

20. Noh HJ, Yang HH, Kim GS, et al. Chemical constituents of Hericium erinaceum associated with the inhibitory activity against cellular senescence in human umbilical vascular endothelial cells. J Enzyme Inhib Med Chem. 2015;30(6):934-40.

21. Kim SP, Moon E, Nam SH, Friedman M. Hericium erinaceus mushroom extracts protect infected mice against Salmonella Typhimurium-Induced liver damage and mortality by stimulation of innate immune cells. J Agric Food Chem. 2012;60(22):5590-6.

22. Wang M, Konishi T, Gao Y, Xu D, Gao Q. Anti-Gastric Ulcer Activity of Polysaccharide Fraction Isolated from Mycelium Culture of Lion’s Mane Medicinal Mushroom, Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes). Int J Med Mushrooms. 2015;17(11):1055-60.

23. Qin M, Geng Y, Lu Z, et al. Anti-Inflammatory Effects of Ethanol Extract of Lion’s Mane Medicinal Mushroom, Hericium erinaceus (Agaricomycetes), in Mice with Ulcerative Colitis. Int J Med Mushrooms. 2016;18(3):227-34.

24. Jiang S, Wang S, Sun Y, Zhang Q. Medicinal properties of Hericium erinaceus and its potential to formulate novel mushroom-based pharmaceuticals. Appl Microbiol Biotechnol. 2014;98(18):7661-70.

25. Therkelsen SP, Hetland G, Lyberg T, Lygren I, Johnson E. Effect of a Medicinal Agaricus blazei Murill-Based Mushroom Extract, AndoSan™, on Symptoms, Fatigue and Quality of Life in Patients with Ulcerative Colitis in a Randomized Single-Blinded Placebo Controlled Study. PLoS ONE. 2016;11(3):e0150191.

26. Abdullah N, Ismail SM, Aminudin N, Shuib AS, Lau BF. Evaluation of Selected Culinary-Medicinal Mushrooms for Antioxidant and ACE Inhibitory Activities. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:464238.

27. Kim YO, Lee SW, Oh CH, Rhee YH. Hericium erinaceus suppresses LPS-induced pro-inflammation gene activation in RAW264.7 macrophages. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2012;34(3):504-12.

28. Geng Y, Zhu S, Lu Z, Xu H, Shi JS, Xu ZH. Anti-inflammatory activity of mycelial extracts from medicinal mushrooms. Int J Med Mushrooms. 2014;16(4):319-25.

29. Lee KF, Chen JH, Teng CC, et al. Protective effects of Hericium erinaceus mycelium and its isolated erinacine A against ischemia-injury-induced neuronal cell death via the inhibition of iNOS/p38 MAPK and nitrotyrosine. Int J Mol Sci. 2014;15(9):15073-89.

30. Lee SR, Jung K, Noh HJ, et al. A new cerebroside from the fruiting bodies of Hericium erinaceus and its applicability to cancer treatment. Bioorg Med Chem Lett. 2015;25(24):5712-5.

31. Li Y, Zhang G, Ng TB, Wang H. A novel lectin with antiproliferative and HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activities from dried fruiting bodies of the monkey head mushroom Hericium erinaceum. J Biomed Biotechnol. 2010;2010:716515.

32. Kim SP, Kang MY, Choi YH, Kim JH, Nam SH, Friedman M. Mechanism of Hericium erinaceus (Yamabushitake) mushroom-induced apoptosis of U937 human monocytic leukemia cells. Food Funct. 2011;2(6):348-56.

33. Li W, Zhou W, Kim EJ, Shim SH, Kang HK, Kim YH. Isolation and identification of aromatic compounds in Lion’s Mane Mushroom and their anticancer activities. Food Chem. 2015;170:336-42.

34. Li G, Yu K, Li F, et al. Anticancer potential of Hericium erinaceus extracts against human gastrointestinal cancers. J Ethnopharmacol. 2014;153(2):521-30.

35. Choi WS, Kim YS, Park BS, Kim JE, Lee SE. Hypolipidaemic Effect of Hericium erinaceum Grown in Artemisia capillaris on Obese Rats. Mycobiology. 2013;41(2):94-9.

36. Yang BK, Park JB, Song CH. Hypolipidemic effect of an Exo-biopolymer produced from a submerged mycelial culture of Hericium erinaceus. Biosci Biotechnol Biochem. 2003;67(6):1292-8.

37. Hiwatashi K, Kosaka Y, Suzuki N, et al. Yamabushitake mushroom (Hericium erinaceus) improved lipid metabolism in mice fed a high-fat diet. Biosci Biotechnol Biochem. 2010;74(7):1447-51.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 16 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života