Výhody dostatečné hladiny Glutathionu v těle

Ing. Zdeněk Rozehnal

Zvýšení hladiny glutathionu může být zdraví prospěšné, včetně snížení oxidačního stresu, který může přispívat k příznakům mnoha různých chronických onemocnění, včetně autoimunitních.

Glutathion je antioxidant produkovaný v buňkách. Skládá se převážně ze tří aminokyselin: glutaminu, glycinu a cysteinu.

Nebezpečí nedostatku glycinu

Glyfosát (Roundup) je analogem aminokyseliny glycinu. To znamená, že se uchycuje v místech, kde potřebujete glycin. Při detoxu se glycin spotřebovává a proto jej hodně lidí nemá v těle v potřebném množství pro účinnou další detoxikaci.

Glyfosát je chelátotvorné činidlo. Když máte glyfosát v potravě váže na sebe všechny stopové minerály, a proto ty nejsou k dispozici pro absorpci. Existuje však jedna výjimka a tou je hliník. Glyfosát totiž v tomto případě funguje naopak - jako raketoplán pro hliník. Naváže ho na sebe, pronikne s ním přes střevní stěnu do tkání a distribuuje jej v celém těle.

Abyste eliminovali glyfosát, musíte saturovat své tělo právě glycinem.

Hladinu glutathionu v těle může snižovat řada faktorů, včetně špatné výživy, toxinů z prostředí a stresu. Jeho hladina se také snižuje s věkem.

Kromě toho, že je glutathion přirozeně produkován v těle, může být podáván intravenózně, lokálně nebo inhalačně. Je k dispozici také jako perorální doplněk ve formě kapslí a tekutiny. Perorální požití standardního glutathionu však nemusí být u některých stavů tak účinné jako intravenózní podávání (1).

Proto je nejlepší volbou užívání S-Acetyl-L-Glutathionu, jehož účinnost je totožná s intravenózním podáváním glutathionu.

Další přínosy Glutathionu

1. Glutathion snižuje oxidační stres

K oxidativnímu stresu dochází při nerovnováze mezi produkcí volných radikálů a schopností organismu s nimi bojovat. Příliš vysoká hladina oxidačního stresu může být předzvěstí řady onemocnění. Patří mezi ně cukrovka, rakovina a revmatoidní artritida. Glutathion pomáhá odvrátit dopady oxidačního stresu, což může následně snížit výskyt onemocnění.

V článku citovaném v časopise Journal of Cancer Science and Therapy se uvádí, že nedostatek glutathionu vede ke zvýšené úrovni oxidačního stresu, což může vést ke vzniku rakoviny. Rovněž se v něm uvádí, že zvýšená hladina glutathionu zvyšuje hladinu antioxidantů a odolnost vůči oxidačnímu stresu v rakovinných buňkách.

2. Glutathion může zlepšit lupénku

Malá studie uvedla, že syrovátkový protein při perorálním podávání zlepšuje lupénku s další léčbou nebo bez ní. Již dříve bylo prokázáno, že syrovátkový protein zvyšuje hladinu glutathionu. Účastníci studie dostávali denně 20 gramů jako perorální doplněk stravy po dobu tří měsíců. Vědci uvedli, že je třeba provést další studie (2).

3. Glutathion snižuje poškození buněk u alkoholického a nealkoholického ztukovatění jater

Odumírání buněk v játrech může být zhoršeno nedostatkem antioxidantů, včetně glutathionu. To může vést k tukovému onemocnění jater jak u těch, kteří nadužívají alkohol, tak u těch, kteří alkohol neužívají. Bylo prokázáno, že glutathion zlepšuje hladinu bílkovin, enzymů a bilirubinu v krvi osob s alkoholickým i nealkoholickým chronickým tukovým onemocněním jater.

Studie uvádí, že glutathion je nejúčinnější, pokud je lidem s tukovým onemocněním jater podáván intravenózně, a to ve vysokých dávkách. U účastníků studie bylo rovněž zjištěno snížení malondialdehydu, což je marker poškození buněk v játrech (3).

Další malá studie zjistila, že perorálně podávaný glutathion měl pozitivní účinky na lidi s nealkoholickým ztukovatěním jater po proaktivní změně životního stylu. V této studii byl glutathion podáván ve formě doplňku stravy v dávce 300 miligramů denně po dobu čtyř měsíců (4).

4. Glutathion zlepšuje inzulinovou rezistenci u starších osob

S přibývajícím věkem lidé produkují méně glutathionu. Vědci z Baylor School of Medicine použili kombinaci studií na zvířatech a lidech, aby prozkoumali roli glutathionu při regulaci hmotnosti a inzulínové rezistence u starších osob. Výsledky studie ukázaly, že nízká hladina glutathionu souvisí s menším spalováním tuků a vyšší mírou ukládání tuků v těle (5).

Starším osobám byly do stravy přidány cystein a glycin, aby se zvýšila hladina glutathionu, která během dvou týdnů stoupla, což zlepšilo inzulinovou rezistenci a spalování tuků.

5. Glutathion zvyšuje pohyblivost lidí s onemocněním periferních tepen

K onemocnění periferních tepen dochází, když se periferní tepny ucpou plakem. Nejčastěji se to stává v nohách. Jedna studie uvádí, že glutathion zlepšil krevní oběh a zvýšil schopnost účastníků studie chodit bez bolesti na delší vzdálenosti. Účastníkům, kteří dostávali glutathion místo placeba s fyziologickým roztokem, byly podávány dvakrát denně intravenózní infuze po dobu pěti dnů a poté byla analyzována jejich pohyblivost (6).

6. Glutathion snižuje příznaky Parkinsonovy choroby

Parkinsonova choroba postihuje centrální nervový systém a je definována příznaky, jako je třes. V současné době ortodoxní medicína tvrdí, že ji nelze vyléčit. Jedna starší studie dokumentovala pozitivní účinky intravenózního glutathionu na příznaky, jako je třes a ztuhlost. I když je zapotřebí dalšího výzkumu, tato kazuistika naznačuje, že glutathion může pomoci zmírnit příznaky a zlepšit kvalitu života lidí s tímto onemocněním (7).

(7) "Účinek infuze glutathionu na arteriální oběh nohou, kožní mikrocirkulaci a bezbolestnou chůzi u pacientů s periferním obstrukčním arteriálním onemocněním: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie"

Chcete-li si přečíst tento článek (odkaz (7) - studie publikovaná v srpnu 2002) v plném znění, budete muset provést platbu klinice Mayo ve výši 31,5 dolaru - přístup na 24 hodin. Jde o omezení k informacím o účincích Glutathionu po i 21 letech nebo jen o nechutné bohatnutí?

MUDr. David Perlmutter - Parkinsonova choroba - injekční aplikace Glutathionu

lékaři naturopatové informace nezadržují

Pacient: vietnamský veterán, 66 let (Parkinson, expozice herbicidem a defoliantem agent orange). Stav při chemické ortodoxní léčbě - Mirapex, Sinemet a 30 minut po intravenózní aplikaci Glutathionu 3 000 mg.

Dalším přípravkem, který doporučuji na neurodegenerativní onemocnění je dvojitý extrakt z Hericia erinaceus. Uvádí se, že uzdravil lidi z Alzheimera i  Parkinsona.

7. Glutathion může pomoci v boji proti autoimunitnímu onemocnění

Chronický zánět způsobený autoimunitními onemocněními může zvyšovat oxidační stres. Mezi tato onemocnění patří revmatoidní artritida, celiakie a lupus. Podle jedné studie pomáhá glutathion snižovat oxidační stres tím, že buď stimuluje, nebo snižuje imunologickou reakci organismu. Autoimunitní onemocnění napadají mitochondrie ve specifických buňkách. Glutathion působí na ochranu buněčných mitochondrií tím, že eliminuje volné radikály (8).

8. Glutathion může snižovat oxidační poškození u dětí s autismem

Počet autistických dětí roste. Už se dospělo k poměru přibližně 1:30, tedy v každé třídě je v průměru jedno postižené dítě autismem. Ortodoxní medicína oficiálně neví, nicméně vakcinace a prudce stoupající množství toxinů v tělech živých organismů, to je ten velice pravděpodobný důvod.

Několik studií, včetně klinické studie uvedené v Medical Science Monitor, potvrzuje, že děti s autismem mají vyšší úroveň oxidačního poškození a nižší hladinu glutathionu v mozku. Tato zvýšená náchylnost dětí s autismem k neurologickému poškození látkami, jako je rtuť ( 9 , 1 0).

Přitom Glutathion na sebe váže rtuť. Glutathion je přirozený antioxidant, jenž se vyskytuje v našem těle. Mnoho zubařů na celém světě přešlo od DMPS ke Glutathionu. Tato látka na sebe váže mimo jiné také metylrtuť - nejjedovatější formu rtuti.

V osmitýdenní klinické studii na dětech ve věku od 3 do 13 let se používala perorální nebo transdermální aplikace glutathionu. V rámci studie nebyly hodnoceny změny autistických příznaků, ale u dětí v obou skupinách došlo ke zlepšení hladiny cysteinu, plazmatického sulfátu a glutathionu v krvi.

9. Glutathion může snížit dopad nekontrolované cukrovky

Dlouhodobě vysoká hladina cukru v krvi je spojena se sníženým množstvím glutathionu. To může vést k oxidačnímu stresu a poškození tkání. Studie zjistila, že doplňování stravy cysteinem a glycinem zvyšuje hladinu glutathionu. Snížil také oxidační stres a poškození u lidí s nekontrolovanou cukrovkou, a to navzdory vysoké hladině cukru. Účastníci studie dostávali denně 0,81 milimolu na kilogram (mmol/kg) cysteinu a 1,33 mmol/kg glycinu po dobu dvou týdnů.

10. Glutathion může snížit příznaky respiračních onemocnění

N-acetylcystein je lék používaný k léčbě onemocnění, jako je astma a cystická fibróza. Jako inhalační prostředek pomáhá ředit hlen a činí ho méně pastovitým. Snižuje také zánět. N-acetylcystein je vedlejší produkt glutathionu (11).

Glutathion se nachází v některých potravinách, ačkoli vaření a pasterizace jeho hladinu výrazně snižují.

Jeho nejvyšší koncentrace jsou v:

 • syrovém mase
 • nepasterizovaném mléce a dalších nepasterizovaných mléčných výrobcích
 • čerstvě utrženém ovoci a zelenině, jako je avokádo a chřest

Glutathion obsahuje molekuly síry, což může být důvod, proč potraviny s vysokým obsahem síry pomáhají zvýšit jeho přirozenou produkci v těle.

Mezi tyto potraviny patří např:

 • brukvovitá zelenina, jako je brokolice, květák, růžičková kapusta a bok choy
 • zelenina allium, jako je česnek a cibule
 • vejce
 • ořechy
 • luštěniny
 • libové bílkoviny, jako jsou ryby a kuřecí maso

Mezi další potraviny a byliny, které pomáhají přirozeně zvyšovat hladinu glutathionu, patří:

 • ostropestřec mariánský
 • lněné semínko
 • mořské řasy guso
 • syrovátka

Na glutathion má negativní vliv také nespavost. Pravidelný odpočinek může pomoci zvýšit jeho hladinu.

Závěr

Glutathion je nejsilnější antioxidant, který se vytváří v tělesných buňkách. Jeho hladina se snižuje v důsledku stárnutí, stresu a působení toxinů. Zvýšení hladiny glutathionu může přinést mnoho zdravotních výhod, včetně snížení oxidačního stresu.

S-Acetyl-L-Glutathion - nejvyšší  biologická využitelnost Glutathionu

Glutathion je velmi silný antioxidant, který se v těle přirozeně tvoří a s věkem ubývá. Nejmodernější formou biologicky dostupného glutathionu je S-acetyl-l-glutathion, který je nejúčinnější. Jeho účinnost je totožná s intravenózním podáváním glutathionu.

K molekule glutathionu byla přidána funkční skupina zvaná acetyl, aby se překonaly běžné potíže se vstřebáváním v trávicím traktu, což umožňuje glutathionu vstupovat přímo do buněk. Podle výzkumů má acetylovaný glutathion větší stabilitu v krevním řečišti a zvyšuje hladinu glutathionu v buňkách účinněji než běžný glutathion. Díky stabilitě molekuly může glutathion překonávat i hematoencefalickou bariéru (působí přímo v mozku).

Z hlediska stability a biologické dostupnosti je acetylovaný glutathion novinkou v suplementaci glutathionu, která se vyrovná intravenóznímu podávání glutathionu. Ve srovnání s intravenózním podáváním glutathionu je však mnohem cenově výhodnější a snadněji se podává. Díky vysoké stabilitě SAG se může udržovat v trávicím traktu bez degradace a zvyšovat množství glutathionu přímo v buňce.

Jak Glutathion prospívá tělu

Skládá se ze tří aminokyselin: kyseliny glutamové, cysteinu a glycinu a je nejsilnějším antioxidantem. Ačkoli je produkován všemi buňkami v těle, glutathion hraje obzvláště důležitou roli v játrech. Díky tomu chrání červené krvinky (v mitochondriích) před oxidačním poškozením tím, že vychytává reaktivní formy kyslíku (volné radikály), které neustále vznikají při metabolismu červených krvinek.

Vyšší hladina glutathionu v buňkách je proto spojena s vyšší produkcí buněčné energie a lepším zdravím buněk. Glutathion hraje také důležitou roli ve funkci imunitního systému a detoxikaci. S přibývajícím věkem se snižuje vlastní produkce glutathionu, stejně jako jeho tvorba vlivem špatné stravy, nadměrné konzumace alkoholu, stresu, infekcí, toxinů a znečištění životního prostředí. V důsledku nedostatku glutathionu v těle jsme náchylnější k infekcím a nemocem, protože nejsme schopni účinné detoxikace.

 

 890,- Kč

Složení v jedné kapsli:

 • S-acetyl-l-glutathion 120 mg
 • Resveratrol 50 mg
 • Acerola  50 mg
 • Quercetin 50 mg

100% čisté extrakty, neobsahuje plnidla ani konzervační látky.
HPMC rostlinné tobolky – vhodné pro vegetariány a vegany.

Balení: 90 kapslí

Dávkování:

 • Užívejte 1 kapsli denně nalačno ráno nebo večer.
 • V případě oslabené imunity nebo nachlazení 2 kapsle denně.

Vystavení se bezdrátovému záření snižuje hladinu "hlavního antioxidantu" Glutathionu

Jedním ze zvláště znepokojivých zjištění studie vědců Rubikové a Browna je pozorovatelný pokles glutathionu, "hlavního antioxidantu" v těle, při vystavení se 5G a vlastně veškerému bezdrátovému záření.

Nejméně dvě další studie zjistily, že expozice WCR (bezdrátového komunikačního záření) koreluje s výrazně sníženou hladinou glutathionu, jejíž příznaky se shodují s příznaky Fauciho chřipky.

Rubiková a Brown ve své práci konkrétně poznamenali, že "nález nízkých hladin glutathionu" u pacientů s čínským virem "dále podporuje oxidační stres jako součást" covidové infekce.

Nejméně dvě další studie zjistily, že expozice WCR koreluje s výrazně sníženou hladinou glutathionu, jejíž příznaky se shodují s příznaky Fauciho chřipky.

Rubiková a Brown ve své práci konkrétně poznamenali, že "nález nízkých hladin glutathionu" u pacientů s čínským virem "dále podporuje oxidační stres jako součást" covidové infekce.

WCR je již všeobecně uznáván jako "fyziologický stresor", který způsobuje škodlivé účinky na zdraví od zvýšeného rizika rakoviny a poškození DNA až po problémy s učením a pamětí.

Jistě, korelace neznamená vždy příčinnou souvislost, ale v tomto případě je více než pravděpodobné, že WCR - a zejména časná aktivace v 5G ve Wuhanu, epicentru plandemie - přímo přispívá k šíření a závažnosti wuhanského viru.Více zde: https://www.uspesna-lecba.cz/glutathion/.

WCR je již všeobecně uznáván jako "fyziologický stresor", který způsobuje škodlivé účinky na zdraví od zvýšeného rizika rakoviny a poškození DNA až po problémy s učením a pamětí.

Imunita - Glutathion - MUDr. David Frej

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 13 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života