9 známek, že chodíte s narcistou, používání triangulace – a jak z toho ven

- Pixabay

Barbora Nová

Jedinci, kteří mají narcistickou poruchu osobnosti (NPD), věří, že jsou lepší a jedineční ve srovnání s ostatními. Mezi příznaky toho, že můžete chodit s někým, kdo trpí NPD, patří skutečnost, že má velmi málo přátel nebo nemá žádné přátele, postrádá empatii a často vás zpraží.

Když někdo na své sociální sítě zveřejní příliš mnoho selfie nebo o sobě neustále mluví během prvního rande, můžete ho nazvat narcisem.

Ale skutečný narcista má narcistickou poruchu osobnosti (NPD). Jedinci s NPD se domnívají, že jsou lepší než ostatní, a očekávají, že s nimi bude tak zacházeno.

Mohou být neschopní rozpoznat názory a potřeby druhých a mohou odmítat problémy ostatních (1).

Jakých devět vlastností má narcista?

Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM-5) uvádí devět kritérií pro NPD (2, 3). Přesto specifikuje, že někomu stačí splnit pět kritérií, aby se klinicky kvalifikoval jako narcista.

9 kritérií:

 • grandiózní pocit vlastní důležitosti
 • zaujetí představami o neomezeném úspěchu, moci, lesku, kráse nebo ideální lásce
 • přesvědčení, že jsou zvláštní a jedineční a mohou být pochopeni nebo by se měli spojovat s jinými zvláštními nebo vysoce postavenými lidmi nebo institucemi
 • potřeba nadměrného obdivu
 • pocit nároku
 • interpersonálně vykořisťující chování
 • nedostatek empatie
 • závist druhých nebo přesvědčení, že ostatní jim závidí
 • demonstrace arogantního a povýšeného chování nebo postojů

Podle licencované terapeutky R ebeccy Weilerové, LMHC je sobectví na úkor druhých plus neschopnost vůbec brát v úvahu pocity druhých.

Stejně jako většina poruch duševního zdraví nebo osobnosti existují různé stupně závažnosti NPD (4).

"Narcismus má široké spektrum," uvádí psychoterapeutka z Beverly Hills pro rodinu a vztahy dr. Fran Walfishová, autorka knihy "The Self-Aware Parent."

Například v ambulantních zařízeních lidé s narcistickou poruchou osobnosti mohou být vysoce funkční a důvěryhodní, ale v lůžkových zařízeních mohou vykazovat agresi. Agresivita člověka obvykle ukazuje na závažnost poruchy (5).

Navíc lidé s NPD často zažívají jiné fyzické a duševní zdravotní stavy, jako je porucha užívání návykových látek a úzkost, což může dále komplikovat blízké vztahy (6).

Znalost „oficiálních“ diagnostických kritérií obvykle neusnadňuje zjištění, zda má někdo NPD, zejména někoho, s kým jste romanticky zapleteni. Kvalifikovaný odborník obvykle vede standardní psychiatrický rozhovor, aby diagnostikoval někoho s NPD (7).

Přesto může znalost příznaků NPD pomoci dát vašemu vztahu určitý kontext. Následují některé příznaky, na které si dát pozor, a tipy, jak s nimi zacházet.

1. Zpočátku byli okouzlující

Lidé, kteří mají NPD, tíhnou ke grandióznosti a fantazii (8). Váš vztah vám mohl zpočátku připadat jako pohádka – možná vám během prvního měsíce neustále skládali komplimenty nebo vám říkali, že vás milují.

Možná vám říkají, jak jste chytří, nebo zdůrazňují vaši kompatibilitu, i když jste se právě začali vídat.

„Narcisté si myslí, že si zaslouží být s jinými lidmi, kteří jsou výjimeční, a že zvláštní lidé jsou jediní, kdo je dokáže plně ocenit,“ uvádí Nedra Glover Tawwab, LCSW, zakladatelka Kaleidoscope Counseling v Charlotte v Severní Karolíně.

Doporučení Rebeccy Weilerové: Buďte opatrní, pokud někdo na začátku vystupuje příliš sebejistě. Jistě, všichni se rádi cítíme žádoucí. Ale skutečnou lásku je třeba pěstovat a rozvíjet.

„Pokud si myslíte, že je příliš brzy na to, aby tě milovali, pravděpodobně je. Nebo pokud máte pocit, že o vás nevědí dost na to, aby vás skutečně milovali, pravděpodobně ne.“

Lidé s NPD mohou vytvářet povrchní spojení na začátku vztahu.

2. Konverzují a mluví o tom, jak jsou skvělí

Lidé s NPD mohou mít přehnaný pocit vlastní důležitosti a mohou zveličovat úspěchy a očekávat, že budou uznáváni jako nadřazení (9).

"Narcisté rádi neustále velkohubě mluví o svých vlastních úspěších a zásluhách," uvádí psychoterapeutka Ja cklyn Krolová, LCSW ze společnosti Mind Rejuvenation Therapy. "Dělají to proto, že se cítí lepší a chytřejší než ostatní, a také proto, že jim to pomáhá vytvářet zdání, že jsou sebevědomí."

  Klinická psycholožka dr. Angela Graceová, PhD, MEd, BFA, BEd, obdobně uvádí, že narcisté často zveličují své úspěchy a zdobí svůj talent v těchto příbězích, aby získali obdiv ostatních.

Jsou také příliš zaneprázdněni mluvením o sobě, než aby vám naslouchali.

Varování je zde dvoudílné. Za prvé, váš partner nepřestane mluvit o sobě, a za druhé, váš partner se nebude zapojovat do rozhovoru o vás.

Zvažte tyto otázky: Co se stane, když mluvíte o sobě? Kladou doplňující otázky a vyjadřují zájem dozvědět se o vás více? Nebo se to týká jen jich samotných?

3. Živí se vašimi komplimenty

Narcisté se mohou zdát super sebevědomí, ale většina lidí s NPD postrádá sebeúctu a vyžaduje nadměrnou pozornost a obdiv (10).

Potřebují hodně chvály, a pokud jim ji nedáte, budou ji lovit. Proto se na vás neustále dívají, abyste jim řekli, jak jsou skvělí.

"Narcisté využívají druhé lidi - lidi, kteří jsou obvykle velmi empatičtí - aby jim dodávali pocit vlastní hodnoty a dávali jim pocit moci. Vzhledem k jejich nízkému sebevědomí však může být jejich ego velmi snadno uraženo, což zvyšuje jejich potřebu komplimentů," uvádí Shirin Peykarová, LMFT.

„Hlavní rozdíl mezi lidmi, kteří jsou sebevědomí, a lidmi s NPD je v tom, že narcisté potřebují, aby je ostatní zvedali a sami sebe pozdvihovali pouze tím, že ostatní poníží. Tyto dvě věci lidé s vysokým sebevědomím nedělají.“

Narcisté mohou „trestat všechny kolem sebe za nedostatek sebevědomí“.

4. Chybí jim empatie

Nedostatek empatie nebo schopnost cítit, jak se cítí jiná osoba, je jednou z charakteristických vlastností NPD. Lidé s NPD se často nedokážou omluvit a pochopit pocity a potřeby druhých (11).

"Narcisté nemají schopnost dát vám pocit, že vás vidí, potvrzují, chápou nebo přijímají, protože nechápou koncept pocitů."

Záleží vašemu partnerovi na tom, když jste měli špatný den v práci, pohádali jste se se svým nejlepším přítelem nebo se pohádali s rodiči? Nebo se nudí, když vyjadřujete, co vás rozčiluje a mrzí?

Dr. Walfishová uvádí, že tato neschopnost empatie nebo dokonce sympatií je často důvodem, proč mnoho, ne-li všechny, vztahy lidí s NPD nakonec zkolabují, ať už jsou vztahy romantické nebo ne.

5. Nemají žádné (nebo mnoho) dlouhodobých přátel

Je běžné, že lidé s NPD mají časté konflikty s ostatními. Pokud se podíváte hlouběji do jejich vztahů, můžete si všimnout, že mají málo blízkých přátel (12).

Kromě toho mohou být lidé s NPD přecitlivělí a nejistí. V důsledku toho mohou vyjadřovat nesouhlas, když se budete chtít setkat s jinými lidmi (13).

Mohli by tvrdit, že s nimi netrávíte dostatek času, vyvolat ve vás pocit viny za to, že trávíte čas se svými přáteli, nebo vás kritizovat za typy přátel, které máte.

6. Neustále si vás dobírají

Možná to zpočátku vypadalo jako škádlení, ale pak to začalo být zlé. Najednou je pro ně problém všechno, co děláte, od toho, co nosíte a jíte, až po to, s kým se stýkáte a na co se díváte v televizi.

Antagonismus a nepřátelství jsou dobře zdokumentované vlastnosti u lidí s NPD a daň na ostatních je velká (14).

"Shazují vás, nadávají vám, urážejí vás a dělají vtipy, které nejsou úplně vtipné," uvádí Shirin Peykarová. "Jejich cílem je snížit sebevědomí druhých, aby si mohli zvýšit své vlastní, protože se pak cítí silní."

A co víc, reakce na to, co říkají, může posílit jejich chování. "Narcista miluje reakce." Je to proto, že jim to ukazuje, že mají moc ovlivnit emocionální stav druhého.

Varovné znamení: Pokud vás srazí urážkami, když uděláte něco, co stojí za pochvalu, odejděte odtamtud.

„Narcista může říct: ‚Dokázala jsi to udělat, protože jsem se špatně vyspal‘ nebo nějakou podobnou výmluvu, aby to vypadalo, že jste měla výhodu, kterou on neměl.

Chtějí, abyste věděli, že nejste lepší než oni. Protože pro ně nikdo lepší není.

7. Gaslighting

Gaslighting je forma manipulace a emocionálního zneužívání a je to charakteristický znak narcismu. Lidé s NPD mohou zjevně lhát, falešně obviňovat druhé, překrucovat pravdu a nakonec zkreslovat vaši realitu – zejména v reakci na vnímané zpochybňování autority nebo strach z opuštění (15).

Příznaky gaslightingu mohou zahrnovat:

 • Už se necítíte jako člověk, kterým jste bývali.
 • Cítíte větší úzkost a méně sebevědomí, než dříve.
 • Často se ptáte, jestli nejste příliš citliví.
 • Máte pocit, že všechno, co děláte, je špatně.
 • Vždycky si myslíte, že je to vaše chyba, když se něco nepovede.
 • Často se omlouváte.
 • Máte pocit, že něco není v pořádku, ale nejste schopni identifikovat, co to je.
 • Často si kladete otázku, zda je vaše reakce vůči partnerovi přiměřená.
 • Omlouváte chování svého partnera.

"Dělají to, aby přiměli ostatní, aby o sobě pochybovali, jako způsob, jak získat nadřazenost." Narcisům se daří díky tomu, že jsou uctíváni, takže používají taktiku manipulace, aby vás k tomu přiměli,“ uvádí  Shirin Peykarová.

8. Myslí si, že mají ve všem pravdu, a nikdy se neomlouvají

Lidé s NPD jsou často popisováni jako jako arogantní a mají povýšené chování nebo postoje (16). Proto se může zdát boj s narcisem nemožný.

"S narcistou nelze diskutovat nebo dělat kompromisy, protože má vždy pravdu. Nesouhlas nemusí nutně vnímat jako nesouhlas.  Budou to vnímat jen tak, že vás učí nějaké pravdě."

Podle Shirin Peykarové je možné, že chodíte s narcistou, pokud máte pocit, že váš partner:

 • vás neslyší
 • vám nerozumí
 • nepřijímá odpovědnost za svůj podíl na problému
 • se nikdy nepokusí o kompromis

Zatímco ukončení vztahu je nejlepším plánem, pokud chodíte s někým, kdo má NPD, Rebecca Weilerová radí vyhýbat se vyjednávání a hádkám.

To, co někoho s NPD dráždí, „je nedostatek kontroly a nedostatek hádek. Čím méně se budete bránit, tím méně moci jim nad vámi můžete dát, tím lépe.“

A protože si možná nikdy nemyslí, že se mýlí, zřídka se omlouvají (17)

9. Když jim ukážete, že jste se vztahem skončili, začnou se vztekat

Lidé s NPD jsou obzvláště zranitelní vůči ponížení a hanbě a mají tendenci ponižovat ostatní, když cítí, že jejich sebeúcta utrpěla újmu.

Pokud budete trvat na tom, že jste se vztahem skončili, dají si za cíl ublížit vám za to, že jste je opustili.

Jejich ego je tak silně pošramocené, že to v nich vyvolává zuřivost a nenávist ke každému, kdo jim ‚ublížil‘. To proto, že za všechno mohou všichni ostatní. Včetně rozchodu.

Často kladené otázky

Jaké jsou vlastnosti narcisty?

Osoba může obdržet diagnózu narcistické poruchy osobnosti (NPD), pokud splní pět z devíti kritérií uvedených v DSM-5. To zahrnuje nedostatek empatie, grandiózní pocit vlastní důležitosti a pocit vlastního nároku.

Jak poznáte, že jste s narcisem?

Jediný způsob, jak diagnostikovat někoho s NPD, je prostřednictvím klinického vyšetření provedeného kvalifikovaným odborníkem. Ale můžete si všimnout některých známek narcistických tendencí, pokud daná osoba vždy staví sebe na první místo a neprojevuje empatii k ostatním.

Jak se chová narcista ve vztahu?

V milostném vztahu může člověk s NPD nejprve vyslovit silné komplimenty a vyznání lásky. Ale časem vás může začít kritizovat a dokonce vás udělat jiného člověka. Mohou také potřebovat neustálé komplimenty a potvrzování své nadřazenosti.

Co jsou narcistické červené vlajky?

Osoba může mít narcistickou poruchu osobnosti (NPD), pokud splní pět z devíti kritérií uvedených v DSM-5, mezi které může patřit nedostatek empatie, přehnaný pocit vlastní důležitosti a přesvědčení, že je výjimečný a jedinečný a měl by se stýkat pouze s lidmi, kteří mají mimo jiné vysoké postavení. Červené vlajky mohou zahrnovat nemít žádné blízké dlouhodobé přátele a nikdy se neomlouvat.

Dobře, takže chodíte s narcisem – co teď?

Pokud jste ve vztahu s někým, kdo má NPD, je pravděpodobné, že jste toho už zažili docela dost.

Být ve vztahu s někým, kdo vás neustále kritizuje, snižuje, podceňuje a nezavazuje vás, se může cítit emocionálně vyčerpávající.

Jak se připravit na rozchod s narcisou

 • Neustále si připomínejte, že si zasloužíte něco lepšího.
 • Posilujte své vztahy se svými empatickými přáteli.
 • Vybudujte si podpůrnou síť s přáteli a rodinou, kteří vám mohou pomoci připomenout, co je realita.
 • Požádejte svého partnera, aby si promluvil s terapeutem.
 • Navštivte terapeuta sami.

Závěr

„Nemůžete změnit člověka s NPD nebo ho udělat šťastným tím, že ho budete dostatečně milovat nebo tím, že se změníte, abyste splnili jejich rozmary a touhy. Nikdy s vámi nebudou v souladu, nikdy nebudou empatičtí k vašim zážitkům a po interakci s nimi se budete vždy cítit prázdní,“ uvádí dr. Graceová.

„Narcisté se nemohou cítit naplněni ve vztazích ani v žádné oblasti svého života, protože pro ně není nikdy nic dostatečně výjimečné.“

V podstatě jim nikdy nebudete stačit, protože oni sami nikdy nestačí.

"Nejlepší věc, kterou můžete udělat, je zpřetrhat vazby." Nenabízejte jim žádné vysvětlení. Nenabízejte žádnou druhou šanci. Rozejděte se s nimi a nenabízejte žádnou druhou, třetí nebo čtvrtou šanci,“ doporučuje dr. Graceová.

Přestože se váš bývalý partner s NPD pokusí s největší pravděpodobností vás kontaktovat a obtěžovat hovory nebo textovými zprávami, jakmile plně zpracuje odmítnutí, Jacklyn Krolová doporučuje zablokovat je, abyste se mohli držet svého rozhodnutí.

Pamatujte: Tento článek není určen k diagnostice vašeho partnera.

Místo toho má tento článek nastínit nepřijatelné chování a reakce v kontextu láskyplného a rovnocenného partnerství. Mít jeden nebo šest z těchto znaků nedělá z vašeho partnera automaticky narcistu. Ale je to dobrý důvod k přehodnocení toho, zda se vám ve vašem vztahu daří, nebo ne.

Podle 7 znaků poznáte, že se vámi snaží manipulovat narcista

- Pixabay
 

Ing. Zdeněk Rozenhal

Pokud jde o ty typy lidí, se kterými se pravděpodobně v životě setkáte, ale nejlepší je se s nimi nepotkat, jsou narcističtí manipulátoři, protože patří mezi nejvíce škodící vašemu zdraví.

Jsou to jedinci, kteří se zajímají pouze o sebe a nezastaví se před ničím, jen aby získali přesně to, co chtějí.

Narcis jako takový při rozhodování vždy sobecky prosazuje na prvním místě své vlastní potřeby, touhy a emoce a nebude mu vadit k tomu využívat další lidi. Jsou neúnavní pro získání osobní moci a úspěchu.

Pokud jste někdy měli smůlu a museli jste jednat s manipulativním narcisem, možná jste si již vědomi, jak jejich jednání může být nepříjemné.

Pokud budete ale znát jejich taktiku a vědět, jak fungují, tak můžete úspěšně čelit negativním účinkům jejich chování a tím se chránit.

Následuje 7 způsobů, jak narcisté manipulují s druhými a využívají jiné ve svůj prospěch.

1. Hrají roli oběti

Narcisové rádi hrají psychologické hry a díky nim předstírají, že jsou obětí. Tím získávají více pozornosti a lítosti od ostatních, když je dovedou k přesvědčení, že jsou např. nemocní, mají potíže nebo potřebují pomoc.

Když je začnete litovat, budete jim nabízet pomoc, tak to je přesně to, co přesně chtěli. Tuto taktiku také využívají k vysvětlení či pro omluvu svého nepříjemného chování.

A také tím, že odvrátí vaši pozornost od všeho negativního, co dělají, ztratíte ostražitost a tím se stanete snažším objektem pro ještě větší manipulaci z jejich strany.

2. Používají agresivitu a zastrašování

Jedna věc, kterou využívají všichni narcisové, je taktika zastrašování.

Jejich škála je široká, počínaje jemnými, lstivými výhrůžkami až po otevřené fyzické násilí, aby přiměli zájmový subjekt k poddajnosti a přizpůsobení se jejich vůli.

Zastrašování je často psychologické a emocionální povahy.

Mohou vám bránit se setkávat s příbuznými a přáteli, nebo vás stále ponižují a verbální na vás útočí, protože to v nich vyvolává pocit dominance a kontroly nad vámi.

3. Snižují vaše úspěchy

Narcisové při prvním setkání svou skutečnou povahu často úspěšně ukrývají a působí jako skutečně okouzlující.

Chválí vás, vyzdvihují vaše kladné stránky, jen aby vás mohli později setřít. Když se to stane, je to jako když se náhle otočí vypínač a všechna ta laskavá slova skončí.

V ten moment začnou znehodnocovat vaše úspěchy a hrdost, proto se začnete usilovně snažit o to, abyste znovu získali jejich přízeň. A to jim jde, protože v tu chvíli začnou z vás odebírat energii.

4. Cíleně ve vás vyvolávají myšlenku, že všechno je vaše chyba

Obviňují vás ze všeho špatného chování spolu se všemi problémy a důsledky, které to s sebou přináší. A to i bez ohledu na to, jaká je realita, je to vždy podle nich jednoznačně vaše chyba.

5. Hovoří jen o sobě

Je to jednostranné, protože jednáte s narcisem, když vše, o čem ten člověk mluví, je vše, co souvisí pouze s ním.

Neříkají nic pozitivního, pokud se vyjadřují k někomu jinému, a jsou schopni nekonečně hovořit jen o sobě.

Když se konečně dostanete k slovu a změníte téma, nasměrují pozornost zase na sebe, jakoby neslyšeli jediné slovo z toho, co jste před chvílí řekli.

6. Používají "triangulaci"
Dochází k ní tehdy, když narcista, vy a jedna další osoba jste zapojeni do psychologické hry tří subjektů.

Další osoba je přivedena narcistou poté, co tato byla seznámena s tím, že máte problém, za který si můžete sami.

Tím, že se narcisovi podaří proti vám postavit třetí osobu, odvede od sebe pozornost a tím také jakoukoliv vinu a z kontaktu vyjde bez úhony.

Třetí osoba se také za narcisa postaví a to přispěje k jeho potřebě být stále oblíbený a být vnímán jako ten, který má stále pravdu.

7. Nikdy se nezmění

Narcista navždy bude narcista. Bude stále jednat povrchně, manipulovat a lhát. Neexistuje pro ně žádný lék ani léčba, terapie jsou také neúčinné.

Jejich problémy jsou zakořeněny hluboko v jejich myslích a celkově v jejich osobnostech. Proto i  poté, co jste je ze svého života odstranili, se jednoduše přesunou k další nic netušící oběti a začnou jí ničit život.

Zdroj: higherperspectives.com

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
NOVINKA  Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 15 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života